Top Banner

Click here to load reader

PODELITEV , 23.12.2013, Žalec

Feb 24, 2016

ReportDownload

Documents

blaine

PROJEKT LAS SSD Trajnostna obogatitev Krajinskega parka Ribnik Vrbje FOTO NATEČAJ Vode Spodnje Savinjske doline. PODELITEV , 23.12.2013, Žalec. - PowerPoint PPT Presentation

Trajnostni razvoj nas povezuje Trajni razvoj nas spaja

PROJEKT LAS SSD Trajnostna obogatitev Krajinskega parka Ribnik Vrbje FOTO NATEAJ Vode Spodnje Savinjske doline PODELITEV, 23.12.2013, alec

Osnovnoolca O Petrovementorica Mojca on

2

1. Larisa agar Slemenek, 5. razred

3

2. Toma Maroh, 14 let

4

Osnovnoolci O Polzelamentorica Danica Gobec

53. Tjaa Likeb, 13 let

4. Rok Lenik, 13 let

5. Nana Petrovi

Osnovnoolci PO Tabor (foto kroek)mentorica Marija Zavrnik

96. Anja Vrani

7. Luka Vehovar Pavek

8. Miha Drolc

9. Nina Krea

10. Tibor Zupan11. Urh Kove

Osnovnoolci O Vransko-Tabor (foto kroek)mentorica Marija Zavrnik

1612. Alja Dafi, 8.r

13. Amadeja Juhart, 8.r

14. Maja Pikl, 8.r

15. Nua Maloprav, 8.r

16. Nua Strninik, 8.r

Osnovnoolke I O alec mentorica Milica Kresovi

2217. Hana Grum, 12 let

18. Metka Luskar, 12 let

19. Anja Sadnik, 11 let

20. Eva Turk, 11 let

21. Dajana Vignjevi, 11 let

Posamezniki fotografi in ljubitelji narave28

22. Rudi Krajnc

23. Jan Koroec, 17 let

24. Milica Kresovi

25. Ale Nemivek

26. Uro Zupanc

Avtorji izbranih fotografij

34

Toma Maroh, 14 let, O Petrovementorica Mojca on

35Rok Lenik, 13 let O PolzelaMentorica Danica Gobec

Jan Koroec, 17 letzmagovalni dvojek

Ale Nemivek

Hvala vsem za sodelovanje ter iskrene estitke!

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.