Top Banner
PODELA ŽIVIH BIĆA JEDNOĆELIJSKI ORZANIZMI VIŠEĆELIJSKI ORGANIZMI CARSTVO MONERA CARSTVO PROTISTA VIRUSI CARSTVO BILJKA CARSTVO ŽIVOTINJA Carstvo gljiva pripada i jednoćelijskim i višećelijskim organizmima.
25

Podela zivih bica

Dec 05, 2014

Download

Education

marichica

 
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Podela zivih bica

PODELA ŽIVIH BIĆAJEDNOĆELIJSKI

ORZANIZMIVIŠEĆELIJSKI ORGANIZMI

•CARSTVO MONERA

•CARSTVO PROTISTA

•VIRUSI

•CARSTVO BILJKA

•CARSTVO ŽIVOTINJA

Carstvo gljiva pripada i jednoćelijskim i višećelijskim organizmima.

Page 2: Podela zivih bica

Razlika između Razlika između jednoćelijskih i višećelijskih jednoćelijskih i višećelijskih

organizamaorganizama I jednoćelijski i višećelijski organizmi I jednoćelijski i višećelijski organizmi

izgrađeni su na istim morfološkim izgrađeni su na istim morfološkim principima.principima.

Razlike između jednoćelijskih organizama Razlike između jednoćelijskih organizama sa jedrom su između ostalog sa jedrom su između ostalog kretanjekretanje ii ishrana.ishrana.

Razlike između višećelijskih organizama Razlike između višećelijskih organizama se ogledaju u prisustvu/odsustvu se ogledaju u prisustvu/odsustvu plastida,vakuola i ćelijskog zida.plastida,vakuola i ćelijskog zida.

Page 3: Podela zivih bica

1.Kapsula 2.ćelijski zid 3.ćelijska membrana

4.Citoplazma 5.ribozomi 6.mezozom

7.Nukleoid 8.flagela

Ćelija kod jednoćelijskih organizama bez organizovanog jedra

Page 4: Podela zivih bica

Ćelija kod višećelijskih organizama

Page 5: Podela zivih bica

CarstvoCarstvo moneramonera-organizmi -organizmi bez organizovanog jedrabez organizovanog jedra

BakterijeBakterije U procesu truljenja one U procesu truljenja one

rastvaraju materiju koju rastvaraju materiju koju mogu posle da koriste.mogu posle da koriste.

Nemaju hloroplaste.Nemaju hloroplaste. Razmnožava se binarnom Razmnožava se binarnom

deobom.deobom.

BBaciliacili SpirileSpirile KKokeoke

Modrozelene bakterije

•Autotrofi-prvi fotosintetski organizam.

•Imaju hloroplaste.

•Najčešće su loptastog oblika,prilepljene jedna uz drugu.

•Na površini imaju sluzavu materiju koja ih štiti od isušivanja.

Page 6: Podela zivih bica

Bičasta bakterija

TELO

BIČ

Page 7: Podela zivih bica

Bakterija

Page 8: Podela zivih bica

Razmnožavanje bakterije

Page 9: Podela zivih bica

Modrozelena bakterija

Page 10: Podela zivih bica

Bacili

Page 11: Podela zivih bica

BACILI

Page 12: Podela zivih bica

CarstvoCarstvo protistaprotista-organizmi -organizmi sa organizovanim jedrimsa organizovanim jedrim

AMEBEAMEBE BIČARIBIČARI TREPLJARITREPLJARI SPOROZOESPOROZOE Imaju jedrovu membranuImaju jedrovu membranu.. Razmnožavaju se prostom deobom,prolaze Razmnožavaju se prostom deobom,prolaze

kroz mitozu i mejozukroz mitozu i mejozu.. Smatraju se da od njih vode poreklo Smatraju se da od njih vode poreklo

gljive,biljke i životinje.gljive,biljke i životinje.

Page 13: Podela zivih bica

AMEBAMEBEE

BIČARBIČARII

TREPLJATREPLJARIRI

SPOROZOSPOROZOEE

ISHRANAISHRANA Heterotof,Heterotof,pre-ko pre-ko površine površine telatela

HeterotroHeterotrof, parazitf, parazit

HeterotrofHeterotrof Paraziti, preko Paraziti, preko površine tela površine tela

KRETANJEKRETANJE lažne lažne nogicenogice

bičbič trepljetreplje nemanema

OBLIK OBLIK TELATELA

VAKUOLEVAKUOLE

PromenljiPromenljivv

Hranjiva i Hranjiva i kontraktilkontraktilnana

NepromenNepromenljivljiv

Hranljiva Hranljiva

NepromenljivNepromenljiv

Hranljiva i Hranljiva i kontraktilnakontraktilna

NepromenljivNepromenljiv

NemaNema

Page 14: Podela zivih bica

AMEBA

Page 15: Podela zivih bica

BIČARI

Page 16: Podela zivih bica

TREPLJARI

Page 17: Podela zivih bica

SPOROZOA

Page 18: Podela zivih bica

CARSTVO BILJAKACARSTVO BILJAKA

Page 19: Podela zivih bica

Imaju Imaju celulozucelulozu u ćelijskom zidu. u ćelijskom zidu. Imaju Imaju plastideplastide.. Hrane se Hrane se autotrofnoautotrofno..

Biljke

Niže biljke-TALOFITE•ALGE

•GLJIVE

•LIŠAJEVI

Više biljke-KORMOFITE•MAHOVINE

•RASTAVIĆI

•PAPRATI

•SKRIVENOSEMENICE

•GOLOSEMENICE

Page 20: Podela zivih bica
Page 21: Podela zivih bica

CARSTVO ŽIVOTINJACARSTVO ŽIVOTINJA

Page 22: Podela zivih bica

Nemaju ćelijski zid.Nemaju ćelijski zid. Hrane se Hrane se heterotrofnoheterotrofno.. Podeljeni su na:Podeljeni su na:

RODOVERODOVE PORODICEPORODICE REDOVEREDOVE KLASEKLASE ODELJKEODELJKE

ŽIVOTINJEBESKIČMENJACI•SUNĐERI

•PLAKOZOE

KIČMENJACI

•SVE OSTALE VIŠEĆELIJSKE

ŽIVOTINJE

Page 23: Podela zivih bica
Page 24: Podela zivih bica

CARSTVO GLJIVACARSTVO GLJIVA

Page 25: Podela zivih bica

Razmnožavaju se sporama.Razmnožavaju se sporama. Hrane se razlažući supstance biljnog i Hrane se razlažući supstance biljnog i

životinjskog porekla.životinjskog porekla.

Gljive•Kvasci-jednoćelijski organizmi sa organizovanim jedrom

•Biđi-višećelijski organizmi

•Pečurke-višećelijski organizmi