Top Banner
Slušanje memorisane stanice Napomena Da biste izbegli slučajno menjanje memorije, nemojte da držite dugme memorije. Memorisanje stanica (5 DAB i 5 FM) 1 Izaberite stanicu koju želite da memorišete. Pratite korake u odeljku „Slušanje radija“ iznad. 2 Pritisnite i držite željeno memorijsko dugme (15) dok se na ekranu ne prikaže „Stored to [PRESET x].“. Saveti • Ako probate da memorišete drugu stanicu na isti broj memorije, prethodno memorisana stanica će biti zamenjena. • Memorisane stanice ostaju u memoriji jedinice čak i nakon što se obavi automatsko podešavanje stanica. • Na memorijskom dugmetu 3 na jedinici se nalazi mala izbočina. Koristite je kao referencu prilikom rukovanja jedinicom. Primer: Memorisanje postavljene stanice na memorijsko dugme 3 Slušanje radija Početni koraci Savet Da biste ponovo kasnije obavili automatsko podešavanje stanica, pogledajte „Pravljenje nove liste DAB/FM stanica“ ispod. Primer: Kad je pritisnuto memorijsko dugme 3 U DC IN Adapter za naizmeničnu struju (isporučen) Ugrađena baterija će se napuniti do kraja („ “) za oko 6 časova. 1 Izaberite funkciju „DAB“ ili „FM“. 2 Izaberite željenu memorisanu stanicu. 1 Uključite jedinicu. 2 Izaberite funkciju „DAB“ ili „FM“. Stanica koja se trenutno prima Sekundarna usluga (posle oznake „L“) Izabrana stanica Tekst koji se pomera (DLS: Dynamic Label Segment – dinamični segment oznake, od najviše 128 znakova) „SC“ se uključuje kad se primi sekundarna usluga. Naziv stanice* Tekst koji se pomera (RT: Radio Text – radio-tekst, od najviše 64 znakova)* * Prikazuje se samo kad se prime RDS podaci. Zidna utičnica Kad jednom pritisnete FUNCTION, funkciju možete da izaberete i okretanjem kružnog dugmeta TUNE i pritiskom na ENTER. Stanica koja se trenutno prima Naziv stanice* Poboljšanje radio prijema DAB/FM stanica Pravljenje nove liste DAB/FM stanica Ako ste prešli u drugu oblast, ponovo obavite automatsko podešavanje DAB i FM stanica. Izaberite funkciju „DAB“ ili „FM“ pa pritisnite AUTO TUNE. Napomene • Lista trenutno sačuvanih stanica će se izbrisati kad se pokrene postupak automatskog podešavanja stanica. • Kad se prikaže meni za postavke, automatsko podešavanje stanica se neće obaviti čak i ako se pritisne AUTO TUNE. Jedinica prima prvu stanicu u novoj listi stanica. Jedinica prima prvu stanicu u novoj listi stanica. Pritiskajte. 1 Priključite jedinicu na zidnu utičnicu i napunite je. 2 Izvucite antenu. 3 Uključite jedinicu. Kad jedinicu koristite prvi put, obavezno je povežite na zidnu utičnicu pomoću adaptera za naizmeničnu struju (isporučen). U suprotnom se jedinica neće uključiti. Izabrana stanica Napomena Kad podešavate antenu, držite je za donji deo. Antena može da se ošteti ako je pomerate uz primenu prekomerne sile i držite je za gornji deo. Slušanje muzike sa spoljnog uređaja 1 Povežite spoljni uređaj sa jedinicom. 2 Uključite jedinicu. Prenosni digitalni muzički plejer, itd. Audio kabl za povezivanje bez otpornika (ne isporučuje se) Stereo mini priključak 2 prstena U AUDIO IN 3 Izaberite funkciju „AUDIO IN“. Isključivanje jedinice Postavljanje jedinice u režim mirovanja Jedinica prelazi u režim mirovanja i sat se pojavljuje na ekranu. Potpuno isključivanje napajanja (režim isključenja) Pritisnite i držite oko 2 sekunde. Napajanje jedinice se isključuje i ekran postaje prazan. Postavite jedinicu u režim isključenja kad je ne koristite da biste uštedeli energiju. Podešavanje jačine zvuka Saveti • Poslednja podešena jačina zvuka je sačuvana u memoriji jedinice. VOL + na jedinici ima malu izbočinu. Koristite je kao referencu prilikom rukovanja jedinicom. Podešavanje jačine zvuka Izaberite odgovarajuću jačinu zvuka na povezanom uređaju pa je podesite na jedinici pomoću dugmeta VOL + ili . Pogledajte „Opcije menija za postavke“ za ručno podešavanje stanica. Više informacija o postupku automatskog podešavanja FM stanica Možete da otkažete postupak automatskog podešavanja FM stanica koji se pokrene nakon što se prvi put izabere funkcija FM. Međutim, ako želite podesite stanice po listi stanica, moraćete da obavite automatsko podešavanje FM stanica. Za detaljnije informacije o tome kako da kasnije obavite automatsko podešavanje FM stanica, pogledajte odeljak „Pravljenje nove liste DAB/FM stanica“. Da biste otkazali postupak automatskog podešavanja stanica dok je u toku, pritisnite BACK. Kad se jedinica uključi prvi put Automatsko podešavanje DAB stanica će se automatski pokrenuti kad se jedinica prvi put uključi. Nakon što se završi automatsko podešavanje DAB stanica, jedinica prima prvu stranicu u listi DAB stanica koja je sačuvana automatskim podešavanjem DAB stanica. Ako želite da otkažete postupak automatskog podešavanja DAB stanica, pritisnite BACK. 4 Počnite reprodukciju na povezanom uređaju. 3 Izaberite željenu stanicu ili uslugu. Napomena u vezi sa automatskim podešavanjem FM stanica Vodite računa da izaberete „By station list“ u „FM tune mode“ pre pokretanja automatskog podešavanja FM stanica. Kad se izabere „Manual tune“, podešavanje stanica skeniranjem će se pokrenuti umesto toga. Za detaljnije informacije pogledajte odeljak „Opcije menija za postavke“. Da biste otkazali postupak automatskog podešavanja stanica dok je u toku, pritisnite BACK. Kad se prvi put izabere funkcija FM Automatsko podešavanje FM stanica će se pokrenuti automatski kad se prvi put izabere funkcija FM. Saveti • Čak i ako izaberete „Later“ na ekranu „Get FM station name“, nazivi FM stanica će se primati i čuvati u jedinici dok slušate emitovani signal. • Nazivi FM stanica se možda neće emitovati, u zavisnosti od stranice. Pritiskajte. Jedinica se automatski prebacuje na izabranu funkciju posle oko 2 sekunde. Kad jednom pritisnete FUNCTION, funkciju možete da izaberete i okretanjem kružnog dugmeta TUNE i pritiskom na ENTER. Pritiskajte. Jedinica se automatski prebacuje na izabranu funkciju posle oko 2 sekunde. DIGITALNI RADIO DAB/FM Uputstvo za upotrebu 4-691-621-11(1) XDR-V20D ©2017 Sony Corporation Printed in China
2

Početni koraci Kad jedinicu koristite prvi put, obavezno ... · PDF fileAdapter za naizmeničnu struju ... Saveti • Čak i ako ... automobili, motocikl, bicikl, itd. Možete izazvati

Feb 16, 2018

Download

Documents

NguyễnKhánh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Početni koraci Kad jedinicu koristite prvi put, obavezno ... · PDF fileAdapter za naizmeničnu struju ... Saveti • Čak i ako ... automobili, motocikl, bicikl, itd. Možete izazvati

Slušanje memorisane stanice

NapomenaDa biste izbegli slučajno menjanje memorije, nemojte da držite dugme memorije.

Memorisanje stanica (5 DAB i 5 FM)

1 Izaberite stanicu koju želite da memorišete.

Pratite korake u odeljku „Slušanje radija“ iznad.

2 Pritisnite i držite željeno memorijsko dugme (1–5) dok se na ekranu ne prikaže „Stored to [PRESET x].“.

Saveti

• Ako probate da memorišete drugu stanicu na isti broj memorije, prethodno memorisana stanica će biti zamenjena.

• Memorisane stanice ostaju u memoriji jedinice čak i nakon što se obavi automatsko podešavanje stanica.

• Na memorijskom dugmetu 3 na jedinici se nalazi mala izbočina. Koristite je kao referencu prilikom rukovanja jedinicom.

Primer: Memorisanje postavljene stanice na memorijsko dugme 3

Slušanje radija

Početni koraci

SavetDa biste ponovo kasnije obavili automatsko podešavanje stanica, pogledajte „Pravljenje nove liste DAB/FM stanica“ ispod.

Primer: Kad je pritisnuto memorijsko dugme 3

U DC IN

Adapter za naizmeničnu struju (isporučen)

Ugrađena baterija će se napuniti do kraja („ “) za oko 6 časova.

1 Izaberite funkciju „DAB“ ili „FM“. 2 Izaberite željenu memorisanu stanicu.

1 Uključite jedinicu. 2 Izaberite funkciju „DAB“ ili „FM“.

Stanica koja se trenutno prima

Sekundarna usluga (posle oznake „L“)

Izabrana stanica

Tekst koji se pomera (DLS: Dynamic Label Segment – dinamični segment oznake, od najviše 128 znakova)

„SC“ se uključuje kad se primi sekundarna usluga.

Naziv stanice*

Tekst koji se pomera (RT: Radio Text – radio-tekst, od najviše 64 znakova)*

* Prikazuje se samo kad se prime RDS podaci.

Zidna utičnica

Kad jednom pritisnete FUNCTION, funkciju možete da izaberete i okretanjem kružnog dugmeta TUNE i pritiskom na ENTER.

Stanica koja se trenutno prima

Naziv stanice*

Poboljšanje radio prijema DAB/FM stanica Pravljenje nove liste DAB/FM stanicaAko ste prešli u drugu oblast, ponovo obavite automatsko podešavanje DAB i FM stanica.Izaberite funkciju „DAB“ ili „FM“ pa pritisnite AUTO TUNE.

Napomene

• Lista trenutno sačuvanih stanica će se izbrisati kad se pokrene postupak automatskog podešavanja stanica.

• Kad se prikaže meni za postavke, automatsko podešavanje stanica se neće obaviti čak i ako se pritisne AUTO TUNE.

Jedinica prima prvu stanicu u novoj listi stanica.

Jedinica prima prvu stanicu u novoj listi stanica.

Pritiskajte.

1 Priključite jedinicu na zidnu utičnicu i napunite je. 2 Izvucite antenu. 3 Uključite jedinicu.

Kad jedinicu koristite prvi put, obavezno je povežite na zidnu utičnicu pomoću adaptera za naizmeničnu struju (isporučen). U suprotnom se jedinica neće uključiti.

Izabrana stanica

NapomenaKad podešavate antenu, držite je za donji deo. Antena može da se ošteti ako je pomerate uz primenu prekomerne sile i držite je za gornji deo.

Slušanje muzike sa spoljnog uređaja

1 Povežite spoljni uređaj sa jedinicom. 2 Uključite jedinicu.

Prenosni digitalni muzički plejer, itd.

Audio kabl za povezivanje bez otpornika (ne isporučuje se)

Stereo mini priključak

2 prstena

U AUDIO IN

3 Izaberite funkciju „AUDIO IN“.

Isključivanje jedinice

Postavljanje jedinice u režim mirovanja

Jedinica prelazi u režim mirovanja i sat se pojavljuje na ekranu.

Potpuno isključivanje napajanja (režim isključenja)

Pritisnite i držite oko 2 sekunde.

Napajanje jedinice se isključuje i ekran postaje prazan. Postavite jedinicu u režim isključenja kad je ne koristite da biste uštedeli energiju.

Podešavanje jačine zvuka

Saveti

• Poslednja podešena jačina zvuka je sačuvana u memoriji jedinice.

• VOL + na jedinici ima malu izbočinu. Koristite je kao referencu prilikom rukovanja jedinicom.

Podešavanje jačine zvukaIzaberite odgovarajuću jačinu zvuka na povezanom uređaju pa je podesite na jedinici pomoću dugmeta VOL + ili −.

Pogledajte „Opcije menija za postavke“ za ručno podešavanje stanica.

Više informacija o postupku automatskog podešavanja FM stanicaMožete da otkažete postupak automatskog podešavanja FM stanica koji se pokrene nakon što se prvi put izabere funkcija FM.Međutim, ako želite podesite stanice po listi stanica, moraćete da obavite automatsko podešavanje FM stanica.Za detaljnije informacije o tome kako da kasnije obavite automatsko podešavanje FM stanica, pogledajte odeljak „Pravljenje nove liste DAB/FM stanica“.

Da biste otkazali postupak automatskog podešavanja stanica dok je u toku, pritisnite BACK.

Kad se jedinica uključi prvi putAutomatsko podešavanje DAB stanica će se automatski pokrenuti kad se jedinica prvi put uključi. Nakon što se završi automatsko podešavanje DAB stanica, jedinica prima prvu stranicu u listi DAB stanica koja je sačuvana automatskim podešavanjem DAB stanica. Ako želite da otkažete postupak automatskog podešavanja DAB stanica, pritisnite BACK.

4 Počnite reprodukciju na povezanom uređaju.

3 Izaberite željenu stanicu ili uslugu.

Napomena u vezi sa automatskim podešavanjem FM stanica Vodite računa da izaberete „By station list“ u „FM tune mode“ prepokretanja automatskog podešavanja FM stanica. Kad se izabere „Manual tune“, podešavanje stanica skeniranjem će se pokrenuti umesto toga. Za detaljnije informacije pogledajte odeljak „Opcije menija za postavke“.

Da biste otkazali postupak automatskog podešavanja stanica dok je u toku, pritisnite BACK.

Kad se prvi put izabere funkcija FMAutomatsko podešavanje FM stanica će se pokrenuti automatski kad se prvi put izabere funkcija FM.

Saveti

• Čak i ako izaberete „Later“ na ekranu „Get FM station name“, nazivi FM stanica će se primati i čuvati u jedinici dok slušate emitovani signal.

• Nazivi FM stanica se možda neće emitovati, u zavisnosti od stranice.

Pritiskajte.

Jedinica se automatski prebacuje na izabranu funkciju posle oko 2 sekunde.

Kad jednom pritisnete FUNCTION, funkciju možete da izaberete i okretanjem kružnog dugmeta TUNE i pritiskom na ENTER.

Pritiskajte.

Jedinica se automatski prebacuje na izabranu funkciju posle oko 2 sekunde.

DIGITALNI RADIO DAB/FMUputstvo za upotrebu

4-691-621-11(1)

XDR-V20D

XDR-V20D [SR] 4-691-621-11(1)

©2017 Sony Corporation Printed in China

Page 2: Početni koraci Kad jedinicu koristite prvi put, obavezno ... · PDF fileAdapter za naizmeničnu struju ... Saveti • Čak i ako ... automobili, motocikl, bicikl, itd. Možete izazvati

Postavljanje svetline ekrana

Osnovno upravljanje:

Opcije menija za postavke

Information Prikazuje razne informacije za stanicu koju slušate.

Channel: Kanal i frekvencija (Pogledajte tabelu DAB frekvencija u odeljku „Specifikacije.“)

Multiplex name: Oznaka ansambla (dužina do 16 znakova)

Service name: Naziv stanice

PTY: PTY oznaka (Pogledajte „PTY (tip programa)“ u odeljku „Specifikacije“.)

Bit rate: Brzina protoka bitova

Signal level: Prikazuje nivo signala za DAB stanicu koju slušate, pri čemu je opseg od 0 (nema signala) do 100 (maksimalni signal).

NapomenaAko nema oznake ansambla ili naziva stanice, prostor za oznaku ili naziv će biti prazan. Ako nema PTY oznake, na ekranu će se pojaviti „No PTY“.

DAB manual tune Ako je loš prijem DAB stanica tokom automatskog podešavanja DAB stanica, pokušajte ručno podešavanje stanica.

Okrenite kružno dugme TUNE da biste izabrali željeni DAB kanal pa pritisnite ENTER.

Radio pokreće skeniranje stanica koje mogu da se prime u izabranom kanalu.

SavetNova stanica primljena tokom ručnog podešavanja stanica se čuva u listi DAB stanica.

FM tune mode Izaberite režim podešavanja stanica za FM.

By station list: Možete da izaberete željenu stanicu iz liste FM stanica sačuvanih tokom automatskog podešavanja stanica.

Manual tune: Možete ručno podešavati željenu FM frekvenciju u koracima od 0,05 MHz. Okrenite kružno dugme TUNE da biste izabrali frekvenciju.

Podešavanje stanica skeniranjem u režimu „Manual tune“Pritisnite AUTO TUNE (SCAN) da biste pokrenuli skeniranje FM stanica.

Ako se pronađe stanica koja može da se primi, na ekranu će se pojaviti „[ENTER]:Select“. Pritisnite ENTER da biste primali program te stanice. (Ako ne pritisnete ENTER u roku od 3 sekunde, pretraga će ponovo početi.)

Saveti

• Da biste promenili smer skeniranja, okrenite kružno dugme TUNE u smeru kretanja kazaljke na satu ili obrnuto.

• Pritisnite BACK da biste zaustavili skeniranje FM stanica.

Radio opcije

NapomenaKad se jedinica napaja preko ugrađene baterije, pozadinsko osvetljenje ekrana se isključuje oko pola minuta posle poslednje operacije.

Vratite se na gornji nivo menijaKad pritisnete BACK.

Izlazak iz menija za postavkeKad ponovo pritisnete SETTINGS.

Radio opcije mogu da se postave kad je izabrana funkcija „DAB“ ili „FM“.

Pritiskajte da biste izabrali željenu svetlinu.

Visoka (pod-razumevano)

Srednja Pri kraju

Isključen

Edit FM station list Možete da uredite listu FM stanica.

Get FM station name: Obavite ovu operaciju kad želite da primate RDS informacije kao što su nazivi stanica. Izaberite „OK“ da biste pokrenuli skeniranje RDS podataka.

Napomene

• Postavite „FM tune mode“ na „By station list“ pre nego što obavite ovu operaciju.

• Trenutno sačuvane RDS informacije će biti obrisane kad se pokrene skeniranje.

• Možda će biti potrebno puno vremena da bi se primili svi dostupni RDS podaci.

Delete FM station: Možete izbrisati neželjene stanice iz liste FM stanica.

1 Okrenite kružno dugme TUNE da biste izabrali stanicu koju želite da izbrišete pa pritisnite ENTER.

2 Okrenite kružno dugme TUNE da biste izabrali „OK“ pa pritisnite ENTER.

Add FM station: Kad slušate ručno podešenu stanicu, možete da dodate tu stanicu u listu FM stanica. Izaberite „OK“ da biste dodali stanicu u listu. Vodite računa da postavite „FM tune mode“ na „Manual tune“ pre korišćenja ove opcije.

Postavljanje tajmera za buđenje1 Podesite vreme za tajmer za buđenje.

RadioZvuk je vrlo slab ili sa prekidima ili prijem nije zadovoljavajući.• Ako se nalazite u zgradi, radio slušajte blizu

prozora.• Razvucite antenu i podesite dužinu i ugao za

najbolji prijem.• Ako ostavite mobilni telefon blizu jedinice, iz nje

može da se začuje glasan šum. Udaljite telefon od jedinice.

Ne može da se primi signal željene stanice kad se pritisne memorijsko dugme.• Vodite računa da izaberete željeni pojas (DAB ili

FM) pre nego što pritisnite dugme memorije. Za svako dugme može da se podesi po jedna stanica za svaki pojas.

• Možda ste držali pritisnuto memorijsko dugme kojem je dodeljena stanica, zbog čega je stanica zamenjena novom. Ponovo dodelite željenu stanicu.

• Memorijska dugmad ne mogu da se koriste kad se prikazuje meni za postavke.

• Ako ste prešli u drugu oblast, ponovo obavite automatsko podešavanje stanica. (Za detaljnije informacije pogledajte odeljak „Pravljenje nove liste DAB/FM stanica“.) Zatim dodelite novu stanicu dugmetu memorije.

Ako jedinica još uvek ne radi pravilnoProbajte sa pritiskom na RESET na donjoj strani pomoću tankog šiljka. Jedinica će se ponovo pokrenuti, zadržavajući sve korisničke postavke.

Ako se obavlja servis radi održavanjaSva podešavanja koja je konfigurisao korisnik, kao što su memorisane radio stanice, podešavanja tajmera i sat, možda će biti inicijalizovana.Zapišite postavke u slučaju da treba da ih ponovo konfigurišete.

Poruke

No preset• Nijedna stanica u izabranom pojasu (DAB ili FM)

nije memorisana na dugmetu memorije.

Service not available• Izabrana stanica ili usluga trenutno ne emituje

program.

Mere opreza• Koristite jedinicu samo na izvorima napajanja

koja su navedena u odeljku „Specifikacije“. Za rad na naizmeničnu struju, koristite samo isporučeni adapter za naizmeničnu struju. Nemojte da koristite druge tipove adaptera za naizmeničnu struju.

• Ako ne koristite isporučeni adapter za naizmeničnu struju, to može da dovede do kvara jedinice, jer polaritet utikača drugih proizvođača može da se razlikuje.

• Izbegavajte izlaganje ekstremnim temperaturama, direktnom suncu, vlazi, pesku, prašini i mehaničkim udarcima. Ne ostavljajte uređaj u kolima koja su parkirana na suncu.

• Ne izlažite jedinicu jakim udarcima ili prekomernoj sili. U nekim modelima, za ekran se koristi stakleni materijal. Ako se staklo razbije ili polomi, to može da izazove povredu. U tom slučaju, odmah prestanite da koristite jedinicu i ne dodirujte oštećene delove.

• Ako u jedinicu upadne čvrst predmet ili tečnost, iskopčajte adapter za naizmeničnu struju i odnesite jedinicu na proveru u ovlašćeni servis pre nastavka upotrebe.

• Pošto se za zvučnike koristi jak magnet, držite kreditne kartice koje koriste magnetno kodiranje i ručne satove na navijanje dalje od jedinice, da biste sprečili moguće oštećenje zbog magnetizma.

• Čistite kućište suvom i mekom krpom. Ne koristite rastvarač, kao što je alkohol ili benzin, koji može da ošteti završni sloj.

• Ne rukujte jedinicom mokrim rukama, jer to može da izazove kratki spoj.

• Vodite računa da ne poprskate jedinicu vodom. Ova jedinica nije vodootporna.

• Kad duže ne koristite jedinicu, dopunite bateriju svakih 6 meseci.

• Pod izvesnim okolnostima, pogotovo kad je vazduh veoma suv, nije neuobičajeno da dođe do pražnjenja statičkog elektriciteta ili udara kad vaše telo dospe u kontakt sa drugim objektom, u ovom slučaju kad ulošci za uši dodirnu vaše uši. Energija ovog prirodnog pražnjenja je izuzetno mala i nju ne emituje proizvod, nego je to prirodna pojava iz okruženja.

• Dugotrajno slušanje kad je velika jačina zvuka može da ošteti sluh. Budite posebno pažljivi kad slušate preko slušalica.

• Iznenadni glasni izlaz može da povredi uši. Postepeno povećavajte jačinu zvuka. Budite posebno pažljivi kad slušate preko slušalica.

• Nemojte koristiti slušalice dok hodate, vozite automobili, motocikl, bicikl, itd. Možete izazvati saobraćajnu nesreću.

• Nemojte koristiti slušalice u situacijama kad je opasno to što ne možete da čujete okolni zvuk, kao u slučaju prelaza preko pruge, na platformama železničkih stanica i na gradilištima.

• Preveliki pritisak zvuka iz slušalica može da dovede do gubitka sluha.

Ako imate pitanja ili probleme u vezi sa jedinicom, obratite se najbližem Sony prodavcu.

Rešavanje problemaAko su problemi i dalje prisutni nakon što obavite sledeće provere, obratite se najbližem Sony prodavcu.

OpšteJedinica emituje zvučni signal i ne uključuje se.• Ako pritisnete kad je preostali nivo u bateriji

nizak, jedinica se neće uključiti. Napunite jedinicu povezivanjem na adapter za naizmeničnu struju (isporučen).

Ekran je zatamnjen ili nema prikazanih indikatora.• Jedinica se koristi na ekstremno visokim ili

niskim temperaturama ili na mestu sa prekomernom vlagom.

Jačina zvuka ne može da se poveća kad se jedinica napaja iz ugrađene baterije.• Kad preostali nivo baterije postane nizak (kad je

ikona baterije prazna), nivo maksimalne glasnoće je ograničen na „22“. Napunite jedinicu povezivanjem na adapter za naizmeničnu struju (isporučen).

Nivo jačine zvuka je nizak u funkciji „AUDIO IN“ u poređenju sa nivoom jačine zvuka kad slušate radio.• Podesite jačinu zvuka na povezanom uređaju.

Jedinica automatski ulazi u režim mirovanja.• Jedinica je podrazumevano podešena da

automatski ulazi u režim mirovanja posle oko 15 minuta ako joj se ne pošalje nikakva komanda ili ako ne emituje zvuk. Za detaljnije informacije pogledajte „Auto power off“ u odeljku „Opcije menija za postavke“.

Specifikacije

Opseg radne temperature5 °C – 35 °C

Prikaz vremena24-časovni sistem ili 12-časovni sistem

Frekventni opsegDAB (Band-III): 174,928 MHz – 239,200 MHzFM: 87,5 MHz – 108 MHz (korak od 0,05 MHz)

MeđufrekvencijaDAB (Band-III): 1.750 kHzFM: 350 kHz

DAB (Band-III) tabela frekvencija (MHz)

Kanal Frekvencija Kanal Frekvencija

5A 174,928 10A 209,9365B 176,640 10B 211,6485C 178,352 10C 213,3605D 180,064 10D 215,0726A 181,936 11A 216,9286B 183,648 11B 218,6406C 185,360 11C 220,3526D 187,072 11D 222,0647A 188,928 12A 223,9367B 190,640 12B 225,6487C 192,352 12C 227,3607D 194,064 12D 229,0728A 195,936 13A 230,7848B 197,648 13B 232,4968C 199,360 13C 234,2088D 201,072 13D 235,7769A 202,928 13E 237,4889B 204,640 13F 239,2009C 206,3529D 208,064

SpeakerPrečnik pribl. 45 mm, 4 Ω, stereo

Audio izlaz za napajanje2,5 W + 2,5 W (kad se jedinica napaja iz isporučenog adaptera za naizmeničnu struju)1,5 W + 1,5 W (kad se jedinica napaja iz ugrađene baterije)

UlazAUDIO IN priključak (ø 3,5 mm, stereo mini priključak)

Izlazpriključak (slušalice) (ø 3,5 mm, stereo mini priključak)

NapajanjeNapajanje jednosmernom strujom 5,8 V 2,0 A (pomoću isporučenog USB adaptera za naizmeničnu struju povezanog na izvor napajanja naizmeničnom strujom 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz) ili pomoću ugrađene litijum-jonske baterije

Trajanje litijum-jonske baterijeDAB: Približno 17 časova*1

FM: Približno 17,5 časova*1

*1 Kad se koristi određeni izvor muzike i nivo jačine zvuka je podešen na sledeće

— DAB: 20 — FM: 25

DAB: Približno 11,5 časova*2

FM: Približno 15,5 časova*2

*2 Kad se koristi određeni izvor muzike i nivo jačine zvuka je podešen na maksimum

Potrošnja energijeU režimu mirovanja

0,6 W ili manje U režimu isključenja

0,2 W ili manje

DimenzijePribližno 106 mm x 157 mm x 117 mm (Š/V/D) zajedno sa delovima i kontrolama koje štrče

TežinaPribližno 720 g

Isporučena dodatna opremaAdapter za naizmeničnu struju (AC-E5820) (1)Garancija (1)

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.

Šta je RDS?

RDS (Radio Data System – sistem radio podataka), koji je uvela Evropska radiodifuzna unija 1987. godine, omogućava prijem informacija, kao što su nazivi stanica, preko nosećeg signala na 57 kHz u FM emitovanom signalu. Međutim, dostupnost RDS podataka se razlikuje u zavisnosti od oblasti. Stoga prijem RDS informacija nije uvek moguć.

Korišćenje RDS funkcija

Ovaj radio podržava sledeće RDS funkcije.

RDS funkcija Opis

Prikaz imena stanice

Prikazuje naziv stanice koju slušate.

RT (radio tekst) Prikazuje tekstualne informacije u slobodnom obliku.

Napomene

• RDS funkcije se neće aktivirati ako FM stanica koja se prima ne šalje RDS podatke. One takođe možda neće raditi dobro u oblastima gde su RDS emitovanja u eksperimentalnoj fazi.

• Ako je radio signal koji se prima slab, može biti potrebno neko vreme za prijem RDS podataka.

PTY (tip programa)

Ova funkcija označava usluge u tipu programa, kao što su vesti ili sport, koje se emituju u DAB stanici.Ako usluga ne emituje tip programa, pojaviće se „No PTY“.

Tip programa Prikaz

Nema tipa programa None

Vesti News

Aktuelnosti Current Affairs

Informacije Information

Sport Sport

Obrazovanje Education

Drama Drama

Kultura Arts

Nauka Science

Kolaž program Talk

Pop muzika Pop Music

Rok muzika Rock Music

Lagana muzika Easy Listening

Lagana klasična muzika Light Classical

Ozbiljna klasična muzika Classical Music

Druga muzika Other Music

Vremenska prognoza Weather

Finansije Finance

Programi za decu Children’s

Društvene teme Factual

Religija Religion

Telefonski pozivi Phone In

Putovanja Travel

Slobodno vreme Leisure

Džez muzika Jazz and Blues

Kantri muzika Country Music

Narodna muzika National Music

Stari hitovi Oldies Music

Folk muzika Folk Music

Dokumentarni program Documentary

Testiranje alarma Alarm Test

Alarm Alarm – Alarm!

Sati

Na ekranu će se pojaviti „ “. Radio će se uključiti u podešeno vreme.

Ako je postavljeno na poslednju primljenu stanicuMinuti

2 Podesite stanicu da prima program u podešeno vreme. 3 Podesite jačinu zvuka.

NapomenaAko se bira iz liste memorisanih stanica, vodite računa da prvo podesite stanice. Za detaljnije informacije pogledajte odeljak „Memorisanje stanica (5 DAB i 5 FM)“.

NapomenaFunkcija tajmera za buđenje je onemogućena u režimu isključenja.

4 Aktivirajte tajmer.

Pritisnite SETTINGS da biste izašli iz menija za postavke.

Kad podesite tajmer za isključivanje, na ekranu se prikazuje „SLEEP“.Jedinica automatski ulazi u režim mirovanja kad istekne podešeno vreme.

Postavljanje merača vremena za isključivanjePritiskajte SLEEP TIMER da biste izabrali željeno vreme (u minutima).

Saveti

• Poslednje podešeno vreme je sačuvano u memoriji jedinice.• Možete da proverite preostalo vreme dok jedinica ne uđe u režim mirovanja ako ponovo

pritisnete dugme SLEEP TIMER nakon što se postavi tajmer za isključivanje.

Wake-up timerTimer setting: Podesite vreme za tajmer za buđenje.Wake station: Izaberite stanicu koju želite da primate u podešeno vreme.Volume setting: Prilagodite jačinu zvuka za tajmer.

Pogledajte i odeljak „Postavljanje tajmera za buđenje“.

SoundMožete da prilagodite nivo zvuka.

Treble: Prilagođavanje nivoa zvuka visokih tonova.

Bass: Prilagođavanje nivoa zvuka niskih tonova.

TimeSet time: „Auto (DAB)“ je podrazumevano postavljeno. Ovo omogućava da se sat sinhronizuje sa DAB podacima koji se primaju. Izaberite „Time setting“ da biste ručno podesili sat.

12H/24H: Izaberite režim prikaza sata, 12-časovni ili 24-časovni sat.

NapomenaSat će se resetovati ako iskopčate adapter za naizmeničnu struju a ugrađena baterija je potpuno ispražnjena.

Ostale opcije

Beep Izaberite „On“ da biste aktivirali zvučni signal kad rukujete jedinicom.

Auto power offKad je „Auto power off“ podešeno na „Enable (15min)“, jedinica automatski ulazi u režim mirovanja posle oko 15 minuta ako se ne obavi nikakva radnja ili nema emitovanja zvuka.

InitializeIzaberite „OK“ da biste inicijalizovali jedinicu na podrazumevana fabrička podešavanja. Izbrisaće se sva podešavanja, liste DAB i FM stanica i memorije.

Slušanje preko slušalicaPriključite slušalice koje imaju stereo ili monoauralni mini utikač (ne isporučuju se).

U priključak (slušalice)

Napomene

• Da biste zaštitili sluh, izbegavajte prekomernu jačinu zvuka kad slušate preko slušalica.• Koristite slušalice sa stereo (tropolnim) ili monoauralnim (dvopolnim) mini priključkom. Ako

koristite slušalice sa drugom vrstom utikača, može da se pojavi šum ili se zvuk uopšte neće čuti.

* Kad slušate stereo zvuk pomoću monoauralnih slušalica, čućete zvuk samo sa levog kanala.

1 prsten

2 prstena

Ostali tipovi priključaka ne mogu da se koriste.

Kompatibilni tipovi priključaka

3 prstena ili više

Monoauralni* mini priključak

Stereo mini priključak

Ako se bira iz liste memorisanih stanica

Deaktiviranje tajmeraKad ponovo pritisnete WAKE-UP TIMER.Savet

Takođe možete da postavite tajmer za buđenje u meniju za postavke.Za detaljnije informacije pogledajte odeljak „Opcije menija za postavke“.

Pritisnite i držite oko 2 sekunde.

Pritiskajte BACK dok se ekran ne vrati u meni „Wake-up timer“.

BACKSETTINGS

Nemojte držati dugme ili će ekran preći u meni „Timer setting“.

XDR-V20D [SR] 4-691-621-11(1)