Top Banner
Život na dolním toku Moravy 2. setkání tentokrát ve Vedrovicích nedaleko Moravského Krumlova Po stopách prvních zemědělců
26

Po stopách prvních zemědělců

Jan 18, 2016

Download

Documents

Garvey

Po stopách prvních zemědělců. Život na dolním toku Moravy 2. setkání tentokrát ve Vedrovicích nedaleko Moravského Krumlova. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Po stopách prvních zemědělců

Život na dolním toku Moravy 2. setkání

tentokrát ve Vedrovicích nedaleko Moravského Krumlova

Po stopách prvních zemědělců

Page 2: Po stopách prvních zemědělců

Vzdělávací a tvůrčí dílna „Po stopách prvních zemědělců“ se uskutečnila ve čtvrtek 21. června 2012 v rámci projektu „Po stopách prapředků“ realizovaného za podpory Evropské unie a Programu rozvoje venkova ČR, tentokráte na území našeho partnera v regionu Moravského Krumlovska a Jevišovicka.

Tuto dílnu realizovala partnerská MAS Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, která působí na území 49 obcí severozápadního Znojemska, ve spolupráci s naší Místní akční skupinou Dolní Morava, které působí na území 22 obcí Podluží, Hodonínska a Hovoranska.

Hlavním cílem projektu „Po stopách prapředků“ je rozvoj a rozšíření spolupráce mezi MAS Dolní Morava a MAS Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko, zapojování veřejnosti od obnovy kulturního dědictví a podpora propagace historické hodnoty území a území MAS.

V rámci tohoto projektu byly plánovány dvě společné poznávací akce, svými činnostmi zaměřené na upevňování lokální identity dětí, vzájemné poznávání a prohlubování zájmu o historii svého území.

Page 3: Po stopách prvních zemědělců

Každý účastník si prošel všemi stanovišti, kde si pod vedením lektorů vyzkoušel připravené činnosti a dovednosti a prohloubil své znalosti o našich předcích a seznámil se s pravěkou minulostí navštíveného regionu.

Cílovou skupinou byli žáci základních škol obcí v působnosti MAS Dolní Morava a MAS Živé Pomezí.

Program

Page 4: Po stopách prvních zemědělců

VEDROVICE

Page 5: Po stopách prvních zemědělců

Náš příjezd do Vedrovic

Page 6: Po stopách prvních zemědělců

Přivítání před muzeem

Page 7: Po stopách prvních zemědělců
Page 8: Po stopách prvních zemědělců

1. Šperky v pravěku – výroba šperků z dřevěných korálků

Page 9: Po stopách prvních zemědělců

Žáci se snaží vyrobit z dřevěných korálků šperk tak, aby se co nejvíce podobal šperkům z pravěku.

Page 10: Po stopách prvních zemědělců

2. O prvních zemědělcích a pravěké těžbě v Krumlovském lese – prohlídka muzea s výkladem a test získaných znalostí

Page 11: Po stopách prvních zemědělců
Page 12: Po stopách prvních zemědělců

Prohlídka muzea

Page 13: Po stopách prvních zemědělců

Vědomostní test

Page 14: Po stopách prvních zemědělců

3. Pravěké dějiny Moravy – odborný výklad o pravěkých dějinách a zajímavých nálezech na Znojemsku, po té test získaných znalostí

Page 15: Po stopách prvních zemědělců

Test získaných vědomostí1. Na které lokalitě poprvé Jaroslav Palliardi v r. 1888 objevil nálezy kultury s moravskou malovanou keramikou? a) ve Vedrovicích b) Znojmě – Novosadech c) ve Starém zámku u Jevišovic

2. Na které lokalitě Jaroslav Palliardi použil poprvé při archeologickém výzkumu tzv. stratigrafickou metodu výzkumu? a) V Hlubokých Mašůvkách b) Těšeticích c) ve Starém zámku u Jevišovic

3. Ve které obci na Znojemsku byla donedávna uložena světoznámá archeologická Vildomcova sbírka? a) ve Znojmě b) v Brně c) v Boskoštejně

4. Z jaké lokality pochází unikátní plastika „Hedvika“? A) z Hlubokých Mašůvek B) z Mašovic C) Grešlového Mýta

Správné odpovědi: 1b, 2c, 3c, 4b

Page 16: Po stopách prvních zemědělců

4. Větrné kolo – unikátní technická památka v obci Vedrovice - výklad o větrném kole, výroba větrníčků

Page 17: Po stopách prvních zemědělců
Page 18: Po stopách prvních zemědělců

Každý si vyrobil svůj větrník a pokračoval na

další dílničku

Page 19: Po stopách prvních zemědělců

5. Bylinky - výklad k tradičním bylinám na venkově, určování bylin, výroba bylinkových polštářků a voniček

Page 20: Po stopách prvních zemědělců

A tady začala výroba bylinkového polštářku a voničky.

Page 21: Po stopách prvních zemědělců
Page 22: Po stopách prvních zemědělců

6. Venuše z Vedrovic - kde se vzala Venuše a výroba Venuší z modelovací hmoty

Page 23: Po stopách prvních zemědělců
Page 24: Po stopách prvních zemědělců

Venuše z Vedrovic vyrobená z moduritu a vypálená.

Page 25: Po stopách prvních zemědělců

My a naši noví přátelé z Mikulovic

Page 26: Po stopách prvních zemědělců

Akce se zúčastnili žáci naší školy s paní učitelkou

Mgr. Evou Klvaňovou.

Martin Hanzlovič Matěj Kořínek Hedvika Klvaňová Michal

Tureček Mirka