Top Banner
-PLANUL CALITATI. Cod:PC--01 Revizia0/17.05.2010 Exemplar nr.1 Pagini: 1/5 Introducere Planul calităţii este un document care precizează practicile, resursele şi succesiunea activităţilor specifice referitoare la calitate, relevante pentru un anumit produs, proiect sau contract. Planul calităţii se utilizează: - în cadrul firmei pentru a se asigura că sunt planificate corespunzător condiţiilor specifice pentru produsele identificate pe parcursul producţiei; Planul calităţii se poate elabora de către firmă cu implicarea beneficiarului, această colaborare ducând numai la beneficii. Planul calităţii trebuie să definească: - obiectivele calităţii care trebuie realizate; - procedurile, metodele şi instrumentele de lucru specifice care trebuie aplicate; Capitolul 1. Obiectivele calitatii Prezentul plan se refera la produsul “Carcasa” al carui desen de executie este prezentat în anexa. Caracteristici constructive (geometrice) 1
64

Planul Calitatii3.

Oct 30, 2014

Download

Documents

Alex Aly
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Planul Calitatii3.

-PLANUL CALITATI.Cod:PC--01

Revizia0/17.05.2010Exemplar nr.1Pagini: 1/5

Introducere

Planul calităţii este un document care precizează practicile, resursele şi succesiunea activităţilor specifice referitoare la calitate, relevante pentru un anumit produs, proiect sau contract.

Planul calităţii se utilizează:- în cadrul firmei pentru a se asigura că sunt planificate

corespunzător condiţiilor specifice pentru produsele identificate pe parcursul producţiei;

Planul calităţii se poate elabora de către firmă cu implicarea beneficiarului, această colaborare ducând numai la beneficii.

Planul calităţii trebuie să definească:- obiectivele calităţii care trebuie realizate;- procedurile, metodele şi instrumentele de lucru specifice care

trebuie aplicate;

Capitolul 1. Obiectivele calitatii

Prezentul plan se refera la produsul “Carcasa” al carui desen de executie este prezentat în anexa.Caracteristici constructive (geometrice)

1. lungime 2. latime 3. greutate 4. abaterii - de forma de la pozitia nominala,

-de pozitie de la concentricitate si perpendicularitate,

5. condiţii de conservare, ambalare, transport.

Nume Semnatura DataIntocmit RCD 11.05.2010

1

Page 2: Planul Calitatii3.

Verificat Ing. RADU I. 11.05.2010Aprobat Ing. RADU I. 14.05.2010

-PLANUL CALITATI.Cod:PC--01

Revizia0/17.05.2010Exemplar nr.1Pagini: 1/5

Caracteristici constructive (geometrice)6. lungime 7. latime 8. greutate 9. abaterii - de forma de la pozitia nominala,

-de pozitie de la concentricitate si perpendicularitate,

10.condiţii de conservare, ambalare, transport:Caracteristici functionale (vezi STAS 791-88)

11.conditii de ungere – ansamblul se va unge cu unsoare tip UM 175 LiCaPb3 (STAS 8789-91)

12.conditii de mediu pt. functionare;

Definitii Conform SR ISO 10005/1995 ; SR ISO 9001/2001; SR EN ISO 9000/2001 şi documentelor sistemului calitatii adoptat.Prescurtari

PS – procedura de sistem ; PL – procedura de lucru ; AM – analiza metrologica ; AC – anliza chimica ; RMC – reprezentantul managementului pt

calitate ; AQ – asigurarea calitatii;

Nume Semnatura DataIntocmit RCD 11.05.2010Verificat Ing. RADU I. 11.05.2010

2

Page 3: Planul Calitatii3.

Aprobat Ing. RADU I. 14.05.2010

-PLANUL CALITATI.Cod:PC--01

Revizia0/17.05.2010Exemplar nr.1Pagini: 1/5

Capitolul 2. Responsabilitatile managementuluManagementul asigura ca activitatile cerute de sistemul calitatii sunt planificate, implementate şi controlate, iar evolutia lor este monitorizata, raspundere ce revine :

- RMC;- Directorul general;- Personal responsabil cu calitatea;

Capitolul 3. Avizarea contractului

avizare tehnologicitate construcţie: seful departamentului productie avizare contract: compartiment marketing

Capitolul 4. Controlul documentelor si al datelor

Procedura are scopul de a descrie modul în care sunt ţinute sub control documentele şi datele în cadrul firmei

Procedura se aplică atât pentru documentele generate în interiorul societăţii cât şi documentele provenite de la achizitor.

Fiecare document emis în cadrul este elaborat, analizat şi aprobat de persoanele stabilite de către conducerea firmei;

Identificarea acestor persoane se face prin nume şi semnătură, în spaţii special prevăzute pe documentele respective;

Nume Semnatura Data

3

Page 4: Planul Calitatii3.

Intocmit RCD 11.05.2010Verificat Ing. RADU I. 11.05.2010Aprobat Ing. RADU I. 14.05.2010

-PLANUL CALITATI.Cod:PC--01

Revizia0/17.05.2010Exemplar nr.1Pagini: 1/5

Capitolul 5. Aprovizionarea

produsele, semifabricatele, materiile prime şi materialele ce trebuiesc aprovizionate conform necesarului de materiale întocmit de departamentul aprovizionare, urmaresc urmatoarele etape :

- planificare si control ; - procurare ; - receptie si depozitare ; - productie ; - transport .

Informatiile pentru aprovizionare descriu produsul de aprovizionat inclusiv, atunci cand este cazul:

cerinte pentru aprobarea produsului, procedurilor, proceselor si echipamentelor,

cerinte pentru calificarea personalului,

cerinte pentru sistemul de management al calitatii.

Capitolul 6. Controlul produselor furnizate de clientOrganizatia stabileste si implementeaza inspectia sau alte activitati necesare pentru a se asigura ca produsul furnizat satisface cerintele de aprovizionare specificate in contract.

Capitolul 7. Identificarea produselor şi trasabilitateaAtunci cand este cazul, organizatia identifica produsul folosind mijloace adecvate pe durata realizarii produsului.

Organizatia identifica stadiul produsului în raport cu cerintele de masurare si monitorizare.

4

Page 5: Planul Calitatii3.

Nume Semnatura DataIntocmit RCD 11.05.2010Verificat Ing. RADU I. 11.05.2010Aprobat Ing. RADU I. 14.05.2010

-PLANUL CALITATI.Cod:PC--01

Revizia0/17.05.2010Exemplar nr.1Pagini: 1/5

Capitolul 8. Controlul proiectarii

Modul în care organizatia planifica si controleaza proiectarea şi dezvoltarea este specificat în procedura de sistem “Proiectare şi dezvoltare produse” .

Pe durata proiectarii şi dezvoltarii, organizatia determina:

etapele proiectarii si dezvoltarii ;

analiza, verificarea si validarea;

Capitolul 9. Controlul procesuluiSe vor intocmi înregistrari ale calitatii din care sa rezulte numarul de produse controlate, numarul de produse respinse si numarul de produse acceptate.Produsele neconforme vor fi separate de cele conforme.Se vor amenaja spatii de depozitare distincte pe tipuri de repere sau categorii de produse conforme / neconforme.Se vor folosi doar AMC - uri care au verificarea metrologica valabila.

Capitolul 10. Manipulare, stocare, livrareLivrarea produsului va fi executata conform procedurii de sistem.Produsul va fi ambalat in cutii de lemn, acoperit cu un strat de conservant si depozitat in medii lipsite de agenti corozivi,.Produsul va fi livrat la beneficiar in ambalajul mentionat.

5

Page 6: Planul Calitatii3.

Nume Semnatura DataIntocmit RCD 11.05.2010Verificat Ing. RADU I. 11.05.2010Aprobat Ing. RADU I. 14.05.2010

-PLANUL CALITATI.Cod:PC--01

Revizia0/17.05.2010Exemplar nr.1Pagini: 1/5

Capitolul 11. Inspecţii şi încercăriVerificarea conformantei produselor subcontractate se va face conform procedurii de sistem corespunzatoare .Localizarea in secventele procesului a punctelor de inspectii si incercari: vezi anexa

Capitolul 12. Controlul echipamentelor de inspectie, masurare şi încercare

Atunci cand este necesar sa se asigure rezultate valide, dispozitivele de masurare sunt:

identificate pentru a permite determinarea starii de etalonare ;

protejate în timpul manipularii, intretinerii si depozitarii impotriva degradarilor si deteriorarilor.

La receptia AMC-urilor in cadrul firmei vor fi intocmite cartoteci sau documente in care se vor preciza:

Producatorul echipamentului. Precizia aparatului. Tipul aparatului inclusiv numarul de serie. Reparatiile efectuate.

6

Page 7: Planul Calitatii3.

Capitolul 13. Stadiul inspecţiilor şi încercărilorStadiul inspectiilor si incercarilor se identifica prin fise de inregistrare si fise de urmarire, stampile si / sau etichete aplicate pe produs sau pe anexe ale acestuia din care sa rezulte clar daca produsul a fost admis sau respins.

Nume Semnatura DataIntocmit RCD 11.05.2010Verificat Ing. RADU I. 11.05.2010Aprobat Ing. RADU I. 14.05.2010

-PLANUL CALITATI.Cod:PC--01

Revizia0/17.05.2010Exemplar nr.1Pagini: 1/5

Capitolul 14. Controlul produsului neconformProdusele gasite neconforme in urma realizarii controalelor si/sau inspectiilor se impart in produse neconforme recuperabile (marcarea pe produs cu vopsea galbena) si produse neconforme nerecuperabile (marcarea pe produs cu vopsea rosie si depozitarea in container special marcat vizibil cu inscriptia REBUT) ; Derogarile pot fi acceptate sau respinse de directorul A.Q.

Capitolul 15. Acţiuni corective şi preventiveActiunile corective vor fi initiate si aprobate de directorul general si directorul A.Q. Stabilirea responsabilitatilor privind aplicarea masurilor propuse va fi acordata directorului AQ.Organizatia stabileste actiuni pentru eliminarea cauzelor neconformitatilor potentiale în vederea prevenirii aparitiei acestora.

Capitolul 16. Controlul inregistrarilor calitatiiInregistrarile calitatii referitoare la produsu sunt:

Buletine de analiza emise de laboratorul de analiza chimica si metalografica.

Fise de incercari pe flux si la final. Fise de masuratori.

7

Page 8: Planul Calitatii3.

Capitolul 17. Audituri interne ale calităţii

Este conform cu modalitatile planificate, cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2001 si cu cerintele sistemului de management al calitatii implementat in organizatie.

Nume Semnatura DataIntocmit RCD 11.05.2010Verificat Ing. RADU I. 11.05.2010Aprobat Ing. RADU I. 14.05.2010

-PLANUL CALITATI.Cod:PC--01

Revizia0/17.05.2010Exemplar nr.1Pagini: 1/5

Capitolul 18. Instruire personalInstruirea personalului nou se va face conform programelor de instruire aprobate de conducerea intreprinderii.Calificarea personalului se va face prin cursuri de calificare organizate deintreprindere.

Capitolul 19. ServiceÎn firma serviciile furnizate după vânzare se referă la următoarele activităţi:- montaj şi punere în funcţiune;- asistenţă tehnică pentru montaj şi punerea în funcţiune;- intervenţii în termen de garanţie;- intervenţii postgaranţie;- urmărirea produselor în exploatare.

8

Page 9: Planul Calitatii3.

Nume Semnatura DataIntocmit RCD 11.05.2010Verificat Ing. RADU I. 11.05.2010Aprobat Ing. RADU I. 14.05.2010

9

Page 10: Planul Calitatii3.

FISA TEHNICA DE URMARIRE A PROCESELOR DE CONFECTIONARE SI CONTROL “ CARCASA “

Editia : 2/2009Revizia :06.06.2009

Nr.crt

Diagrama fluxa procesului

Etapele procesului

Instructiunea de lucru

Caracteristicaref. la calit .de controlat

Nr instructpt controlulprocesului

Metoda decontrol

Functia responsabila

Numarul procedurii

1 Primirea comenzii

Legalitatea actelor

Analiza documente

Director general

2 Analiza contractului

Conformitatea cerintelor

Analiza documente

Director general

3 Intocmirea conractului

Elaborare documente

Analiza documente

Secretariat

4 Lansarea in fabricatie

Elaborare documente

Analiza documente

Departam de lansare

5 Verificare ,multiplicare si difuzarea doc de executie

Elaborare documente

Controlul documentelor

Departam de proiectare dezvoltare

6 Intocmire :fise de necessitate,liste de materiale necesare si fise tehnologice de executie si control

Elaborare documente

Controlul documentelor

Departam de proiectare dezvoltare

ELABORAT Semnatura / Data

VERIFICAT Semnatura / Data

APROBAT Semnatura / Data

10

Page 11: Planul Calitatii3.

FISA TEHNICA DE URMARIRE A PROCESELOR DE CONFECTIONARE SI CONTROL “ CARCASA “

Editia : 2/2009Revizia :06.06.2009

Nr.crt

Diagrama fluxa procesului

Etapele procesului

Instructiunea de lucru

Caracteristicaref. la calit .de controlat

Nr instructpt controlulprocesului

Metoda decontrol

Functia responsabila

Numarul procedurii

7 Manipulare, depozitare, ambalare, conservare

Calitatea aproviszionarii

Inventar, perceptie

Departam de aprovizionare

Cod: PS-13-MDACL

8 Inspectia materialelor si echipamentelor

Verificare Inspectie Departam de asigurerea calitatii

9 Controlul nedistructiv al materialelor

Control Plan de control nedistructiv

Departam de control

10 Asigurarea cu personal

Verificare teoretica si practica

Verificare cunostinte

Sefii de departament

11 Controlul semifabricatului

Masurare lungimi

Raport de control si inspectie

Copartimentul de control

ELABORAT Semnatura / Data

VERIFICAT Semnatura / Data

APROBAT Semnatura / Data

11

Page 12: Planul Calitatii3.

FISA TEHNICA DE URMARIRE A PROCESELOR DE CONFECTIONARE SI CONTROL “ CARCASA “

Editia : 2/2009Revizia :06.06.2009

Nr.crt

Diagrama fluxa procesului

Etapele procesului

Instructiunea de lucru

Caracteristicaref. la calit .de controlat

Nr instructpt controlulprocesului

Metoda decontrol

Functia responsabila

Numarul procedurii

12 Strunjire Fisa de verificare nr 1

Sectia de lucru

Cod: PG-ST-01

13 Strunjire Viteza de aschiere,avans,

adancimea de

prelucrare,geometria

sculei,viteza de

avans (vezi fisa film pt procesul tehnologic)

Fisa de verificare nr 2

Sectia de lucru

Cod: PG-ST-01

14 Strunjire plan frontala

Fisa de verificare nr 2

Sectia de lucru

Cod: PG-ST-01

15 Alezare si frezare

Fisa de verificare nr 1

Sectia de lucru

Cod: PG- FA- 01

16 Gaurire Fisa de verificare nr 2

Sectia de lucru

Cod: PG- GA- 01

17 Rectificare Fisa de verificare nr2

Sectia de lucru

ELABORAT Semnatura / Data

VERIFICAT Semnatura / Data

APROBAT Semnatura / Data

12

Page 13: Planul Calitatii3.

FISA TEHNICA DE URMARIRE A PROCESELOR DE CONFECTIONARE SI CONTROL “ CARCASA “

Editia : 2/2009Revizia :06.06.2009

Nr.crt

Diagrama fluxa procesului

Etapele procesului

Instructiunea de lucru

Caracteristicaref. la calit .de controlat

Nr instructpt controlulprocesului

Metoda decontrol

Functia responsabila

Numarul procedurii

18 Honuire Viteza deaschiere,avans,adancimea deprelucrare,geometria sculei,viteza deavans(vezi fisa film)

Fisa de verificare nr 1

Sectia de lucru

19 Control final Masurare cote,tolerante, abateri

Raport de control si inspectie

Copartimentul de control

Cod: PG-MS-01

20 Inspectii si incercari pe flux si finale

Raport de control si inspectie

Departam de asigurarea calitatii

ELABORAT Semnatura / Data

VERIFICAT Semnatura / Data

APROBAT Semnatura / Data

FISA TEHNICA DE URMARIRE A PROCESELOR DE CONFECTIONARE SI CONTROL

Editia : 2/2009Revizia :06.06.2009

13

Page 14: Planul Calitatii3.

“ CARCASA “Nr.crt

Diagrama fluxa procesului

Etapele procesului

Instructiunea de lucru

Caracteristicaref. la calit .de controlat

Nr instructpt controlulprocesului

Metoda decontrol

Functia responsabila

Numarul procedurii

- activităţi de verificare / control / inspectii

- activităţi de prelucrare, montaj ,pregatirea fabricatiei

- intocmirii de documente - primirea , analiza contractului

- apovizionare / asigurare

- depozitare

ELABORAT Semnatura / Data

VERIFICAT Semnatura / Data

APROBAT Semnatura / Data

14

Page 15: Planul Calitatii3.

PROCEDURA GENERALA DE MASURARE Editia 1/10.02.2010Revizia 0/10.02.2010Data emiterii:10.02.2010Exemplar nr.1/5Pagina:1/5

MASURAREA

Cod: PG-MS-01

PROCEDURA SPECIFICA DE LUCRU PENTRU MASURAREA PRODUSULUI FINAL

NOTA1 Prezenta procedura este destiata utilizarii exclusive pentru proriile cerinte.2 Utilizarea integrala sau partiala a acestei proceduri in orice scop sau reproducere partiala/integrala in orice publicatie si prin orice procedeu este interzis faca acordul scris al autorului/elaboratorului.

Nume Semnatura DataIntocmit RCD 11.01.2010Verificat Ing. RADU I. 11.01.2010Aprobat Ing. RADU I. 14.01.2010

15

Page 16: Planul Calitatii3.

PROCEDURA GENERALA DE MASURARE Editia 1/10.02.2010Revizia 0/10.02.2010Data emiterii:10.02.2010Exemplar nr.1/5Pagina:2/5

MASURAREA

Cod: PG-MS-01

CUPRINS

Pagina de gardaCuprinsLista de difuzareIndicatorul reviziilor si aprobarilor

1. Scop2. Domeniu de activitate3. Definiti si prescurtari4. Documente de referinta5. Activitatea procedurala6. Responsabilitati7. Inregistrari

Nume Semnatura DataIntocmit RCD 11.01.2010Verificat Ing. RADU I. 11.01.2010Aprobat Ing. RADU I. 14.01.2010

16

Page 17: Planul Calitatii3.

PROCEDURA GENERALA DE MASURARE Editia 1/10.02.2010Revizia 0/10.02.2010Data emiterii:10.02.2010Exemplar nr.1/5Pagina:3/5

MASURAREA

Cod: PG-MS-01

Regimul de difuzareNumar exemplare procedura Difuzare

5InternaCircuit deschisControl

0 Secret

Difuzare

Nr. Destinatar document Nume si prenume Semnatura Data 1 Director general2 Director resurse umane3 Director economic4 R.M.C.5 Sef compartiment AQ6 Director tehnic

Lista de control a reviziilor

Nr. Obiectul reviziilor Elaborate/Data Verificat/Data Aprobat/Data123

Nume Semnatura DataIntocmit RCD 11.01.2010Verificat Ing. RADU I. 11.01.2010Aprobat Ing. RADU I. 14.01.2010

PROCEDURA GENERALA DE MASURARE Editia 1/10.02.2010

17

Page 18: Planul Calitatii3.

Revizia 0/10.02.2010Data emiterii:10.02.2010Exemplar nr.1/5Pagina:4/5

MASURAREA

Cod: PG-MS-01

1 SCOPPrezenta procedura a fost intocmita de scopul definirii si instruirii personalului cu

privire la masurarea suprafetelor piesei.

2 DOMENIUL DE ACTIVITATE Prezenta procedura se aplica in sectia de masurare si va fi distribuita tuturor

operatorilor care executa opertia de masurare.3 DEFINITI SI PRESCURTARI Masurarea unei marimi fizice reprezinta operatia prin care marimea de masurat se compara cu o alta marime de aceeasi natura , numita unitate de masura. Rezultatul masurarii este un numar care reprezinta valoarea marimii de masurat4 DOCUMENTE DE REFERINTA

Prezenta procedura are ca referinta- Tehnologii, norme interne, plan de operatii, fisa film, planul calitati, normele pentru protectia muncii – Legea nr.5-1965.5 ACTIVITATE PROCEDURALA

In prezentul paragraf se descrie modul de desfasurare al activitatii.1 Se verifica daca eset cunoscuta si insusita documentaie.2 Operatorul verifica starea generala instrumentelor cu care face masurarea/

masuratorile (subler, comparator, bloc de cale) necesare pentru masurarea piesei de tip carcasa.

3 Se realizeaza prinderea semifabricatului in elementul de prindere daca este nevoie pentru a o putea masura.

4 Se masoara cu sublerul diametrul gaurilor, adamncimea gaurilor,diametrul piesei.

5 Se masoara abaterile de la perpendicularitate, cilindricitate.6 Se desprinde piesa daca a fost nevoie sa o prindem.7 Darea avizului Admis/Respins.

6 RESPONSABILITATI6.1 Responsabilul calitatii raspunde de implementarea prezenteai procedurii in

activitatea atelierului, de cunoasterea acesteia de catre cei ce efectueaza masurarea, verifica rezultatele si aproba raportul de examinare, semnand la rubrica verificat;

6.2 Responsabilul calitatii verifica daca a fost insusita documentatia de catre personal.

Nume Semnatura DataIntocmit RCD 11.01.2010Verificat Ing. RADU I. 11.01.2010Aprobat Ing. RADU I. 14.01.2010

PROCEDURA GENERALA DE MASURARE Editia 1/10.02.2010

18

Page 19: Planul Calitatii3.

Revizia 0/10.02.2010Data emiterii:10.02.2010Exemplar nr.1/5Pagina:5/5

MASURAREA

Cod: PG-MS-01

7 INREGISTRARI 7.1 Numele persoanei care a efectuat oepratia de masurare.7.2 Schimbul de lucru al acestuia daca este cazul.7.3 Sculele cu care sa efectuat masurarile si preciziile acestora.7.4 Numarul de carcase care sa masurat.7.5 Numarul lotului din care carcasa prelucrata face parte.

Nume Semnatura DataIntocmit RCD 11.01.2010Verificat Ing. RADU I. 11.01.2010Aprobat Ing. RADU I. 14.01.2010

19

Page 20: Planul Calitatii3.

PROCEDURA DE SISTEM Editia 1/10.02.2010Revizia 0/10.02.2010Data emiterii:10.02.2010Exemplar nr.1/5Pagina:1/10

MANIPULARE, DEPOZITARE, AMBALARE, CONSERVARE SI LIVRARE

Cod: PS-13-MDACL

MANIPULARE, DEPOZITARE, AMBALARE, CONSERVARE SI LIVRARE

Nume Semnatura DataIntocmit RCD 11.01.2010Verificat Ing. RADU I. 11.01.2010Aprobat Ing. RADU I. 14.01.2010

20

Page 21: Planul Calitatii3.

PROCEDURA DE SISTEM Editia 1/10.02.2010Revizia 0/10.02.2010Data emiterii:10.02.2010Exemplar nr.1/5Pagina:2/10

MANIPULARE, DEPOZITARE, AMBALARE, CONSERVARE SI LIVRARE

Cod: PS-13-MDACL

Regimul de difuzare

Numar exemplare procedura Difuzare

5InternaCircuit deschisControlat

0 Secret

Difuzarea

Nr. exemplare

Destinatarul documentului Nume Prenume

Semnatura Data

1 Presedintele Consiliului de Administratie1 Director cu Calitatea1 Sef compartiment AQ1 Sef sectie montaj1 Arhiva

Lista de control a reviziilor

Nr. crt.

Obiectul reviziilor

Elaborat/data Verificat/data Avizaat/data Aprobat/data

123

Nume Semnatura DataIntocmit RCD 11.01.2010Verificat Ing. RADU I. 11.01.2010Aprobat Ing. RADU I. 14.01.2010

21

Page 22: Planul Calitatii3.

PROCEDURA DE SISTEM Editia 1/10.02.2010Revizia 0/10.02.2010Data emiterii:10.02.2010Exemplar nr.1/5Pagina:3/10

MANIPULARE, DEPOZITARE, AMBALARE, CONSERVARE SI LIVRARE

Cod: PS-13-MDACL

Cuprins:

1. Scop

2. Domeniul de aplicare

3. Documente de referinta

4. Definitii si prescurtari

5. Reguli de procedura

6. Responsabilitati

7. Formulare, etichete,stampile

8. Anexe

Nume Semnatura DataIntocmit RCD 11.01.2010Verificat Ing. RADU I. 11.01.2010Aprobat Ing. RADU I. 14.01.2010

22

Page 23: Planul Calitatii3.

PROCEDURA DE SISTEM Editia 1/10.02.2010Revizia 0/10.02.2010Data emiterii:10.02.2010Exemplar nr.1/5Pagina:4/10

MANIPULARE, DEPOZITARE, AMBALARE, CONSERVARE SI LIVRARE

Cod: PS-13-MDACL

1. SCOPProceura defineste responsabilitatile si modul de efectuare si control a

activitatilor de manipulare, depozitare, ambalare, conservare si livrare a produselor astfel incat sa seasigure conformitatea lor cu cerintele.

2. DOMENIUL DE APLICARE Procedura se aplica produselor/reperelor, materialelor, materii prime,

pe parcursul tuturor etapelor de productie, montaj si livrare.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

3.1 SR EN ISO 9001 :2001 Sisteme de management al calitãtii –Cerinte3.2 SR EN ISO 9000 :2000 Sisteme de management al calitãtii –Principii si vocabular3.3 SR EN ISO 9002/1995 Sistemele calitãtii : Model pentru asigurarea calitãii-Partea 2 : Ghid pentru aplicarea ISO 9001, ISO 9002, ISO 90033.4 SR EN ISO 9002/1995 : Sistemele calitãtii: Model pentru asigurarea calitãtii în productie, montaj, service3.5 Manualul Calitãtii – ABC SRL (cod: MQ-01)

4. DEFINITII SI PRESCURTARI

4.1 AQ- asigurarea calitãtii ;4.5 PCMVI- Planul Calitãtii pentru mãsurãtori, verificãri, încercãri4.3 SPT- Serviciul de Proiectare Tehnologii ;4.2 SPPA- Serviciul Proiectare Reductor cilindric ;4.4 SAPA- Sectia de ambalare Reductor cilindric ;

Nume Semnatura DataIntocmit RCD 11.01.2010Verificat Ing. RADU I. 11.01.2010Aprobat Ing. RADU I. 14.01.2010

23

Page 24: Planul Calitatii3.

PROCEDURA DE SISTEM Editia 1/10.02.2010Revizia 0/10.02.2010Data emiterii:10.02.2010Exemplar nr.1/5Pagina:5/10

MANIPULARE, DEPOZITARE, AMBALARE, CONSERVARE SI LIVRARE

Cod: PS-13-MDACL

5. PROCEDURA

5.1. Manipulare

5.1.1 Manipularea produselor se face astfel incat sa se previna avariile sau deteriorarile.5.1.2 Seful locului de munca verifica starea dotarilor de manipulare.5.1.3 Dotarile de manipulare sunt intretinute si verificate periodic sau ori de cate ori este nevoie.5.1.4 Mijloacele de transport utilizate in cadrul ABC SRL, sunt asigurate de Serviciul Trasnporturi la cererea sectiilor de productie.5.1.5 Personalul care deserveste dotarile de manipulare (legatorii de sarcina, macaragii) este calificat si autorizat, fiind instruit si testat periodic.5.1.6 Personalul care manipuleaza produse periculoase, vatamatoare, nocive este instruit periodic de seful locului de munca, in vederea respectarii instructiunilor specifice de manipulare a acestor produse.

5.2. Depozitare

5.2.1 In ABC SRL exista zone si incaperi special amenajate pentru depozitarea produselor aprovizionate si a produselor finite, astfel incat sa fie prevenite stricaciunile sau deterioararea.5.2.2 Pentru depozitarea produselor finite se aplica prevederile procedurii FQ-09-05, iar pentru depozitarea produselor aprovizionate se aplica prevederile procedurii FQ-09-04.5.2.3 Produsele periculoase, vatamatoare, nocive (carburanti, vopsele, lacuri, oxigen, carbid, etc.) si substante care necesita condtii speciale de depozitare (ex. Substante higroscopice) sunt depozitate in zone special amenajate, respectandu-s instructiunile producatorului si cele de protectia muncii.

Nume Semnatura DataIntocmit RCD 11.01.2010Verificat Ing. RADU I. 11.01.2010Aprobat Ing. RADU I. 14.01.2010

24

Page 25: Planul Calitatii3.

PROCEDURA DE SISTEM Editia 1/10.02.2010Revizia 0/10.02.2010Data emiterii:10.02.2010Exemplar nr.1/5Pagina:6/10

MANIPULARE, DEPOZITARE, AMBALARE, CONSERVARE SI LIVRARE

Cod: PS-13-MDACL

5.2.4 Personalul CTC controleaza modul in care se face depozitarea produselor/reperelor, materialelor, materiilor prime.

5.3 Conservare

5.3.1 In scopul pastrarii intacte a unor caracteristici, forme, proprietati ale produsului, se prevad metode si mijloace de conservare si izolare ale produsului, cat timp acesta se afla in responsabilitatea ABC SRL. Fisele tehnologice prevad executarea operatiilor de protectie a pieselor de imbinare mecanica nedemontabile, capete de ax, piese de schimb, accesorii.5.3.2 Atelierele de productie executa operatiile de conservare a produselor.5.3.3 Produsele aprovizionate cat si produsele finite cu miscare lenta din depozite sunt recontrolate periodic conform procedurilor FQ-09-04 si FQ-09-05, pentru a confirma ca ele corespund cerintelor si pot fi introduse in fluxul de fabricatie, respectiv livrate clientului.

5.4. Ambalare5.4.1 Atelierele de productie respecta masurile impuse pentru protectia produsului dupa inspectia de la incercarea finala.5.4.2 Ambalarea se executa de echipa de tamplari a Atelierului Intretinere Cladiri si Reparatii conform proiectului de ambalaj elaborat in acest scop de SPT.5.4.3 Personalul CTC verifiva executarea ambalarii.5.4.4 Biroul AQ supravegheaza aceasta operatie cand prin PCMVI se impune punct de stationare obligatorie la ambalare.5.4.5 Atunci cand este prevazut in contract sau PMCVI, cumparatorul asista la ambalare.

Nume Semnatura DataIntocmit RCD 11.01.2010

25

Page 26: Planul Calitatii3.

Verificat Ing. RADU I. 11.01.2010Aprobat Ing. RADU I. 14.01.2010

PROCEDURA DE SISTEM Editia 1/10.02.2010Revizia 0/10.02.2010Data emiterii:10.02.2010Exemplar nr.1/5Pagina:7/10

MANIPULARE, DEPOZITARE, AMBALARE, CONSERVARE SI LIVRARE

Cod: PS-13-MDACL

5.5 Livrare

5.5.1 Personalul CTC intocmeste certificatul de calitate si garantie al produsului.5.5.2 Atelierele de fabricatie predau produsele la depozitul de produse finite, incadrandu-se termenul prevazut in contract pentru livrare.5.5.3 Serviciul Desfacere verifica existenta certificatului de calitate si garantie, a instructiunilor de exploatare si intretinere si a altor documente cerute prin contract care vor insoti produsele la livrare.5.5.4 Anuntarea clientilor in vederea prezentarii pentru a ridica marfa se face de catre referentii Serviciului Desfacere.5.5.5 Atunci cand se specifica in contract, protectia calitatii produselor dupa inspectia si incercarea finala se extinde, incluzand si livrarea la destinatie.5.5.6 Atunci cand este prevazuta in contract sau PCMVI participarea cumparatorului la livrare, nici un produs nu va fi livrat fara acordul cumparatorului sau al reprezentantului acestuia.

6. RESPONSABILITATI

6.1 SPPA- elaboreazã instructiuni de exploatare si întretinere pentru produse.6.2 Serviciul Proiectare Tehnologii

6.1.1 Stabileste în fise tehnologice operatiile de cosrevare, ambalare si controlul acestora ; întocmeste proiectul de ambalaj.

6.1.2 Prin intermediul PCMVI pe care le întocmeste stabileste modul de control al ambalãrii.

Nume Semnatura DataIntocmit RCD 11.01.2010Verificat Ing. RADU I. 11.01.2010

26

Page 27: Planul Calitatii3.

Aprobat Ing. RADU I. 14.01.2010

PROCEDURA DE SISTEM Editia 1/10.02.2010Revizia 0/10.02.2010Data emiterii:10.02.2010Exemplar nr.1/5Pagina:8/10

MANIPULARE, DEPOZITARE, AMBALARE, CONSERVARE SI LIVRARE

Cod: PS-13-MDACL

6.3 Atelierele de fabricatie 6.1.1 Rãspund de manipularea si conservarea produselor pânã la sectia de ambalare ; si aceasta conform procedurilor/instructiunilor de lucru si a documentatiei tehnice de executie.

6.1.2 Predau la magazia atelierului de ambalarea toate produsele care necesitã a fi ambalate, si au tercut de inspectiile specifice.

6.4 Serviciul ambalare si etichetare- Rãspunde de tot ceea ce presupune receptia la nivel intern a produselor care trebuiesc ambalate si la toate marcajele si etichetele care se vor aplica pe produs sau ambalajul final al produsului.6.5 Atelierul de Întretinere-Ambalare-Reparatii rãspunde de ambalarea produselor în vederea livrãri , respectând proiectul de executie al ambalajului ; se ocupã de consolidarea produselor si protejarea lor pe perioada transportului ; fie cã mijlocul de transport apartine beneficiarului sau organizatiei.

6.6 Personalul CTC6.6.1 Efectueazã controlul ambalãrii, dar si are si alte

responsabilitãti manipulare, conservare, depozitare, livrare.

6.6.2 Întocmeste certificatul de calitate si garantie al produsului dacã acesta îndeplineste toate conditiile specificate în contract si existã dovezi obiective cã produsul a fost supus tuturor inspectiilor, verificãrilor si încercãrilor prevãzute.

6.7 Serviciul de desfacere Receptioneazã, depoziteazã si livreazã produsele ambalate si

destinate vânzãrii conform cerintelor contractuale.

Nume Semnatura DataIntocmit RCD 11.01.2010

27

Page 28: Planul Calitatii3.

Verificat Ing. RADU I. 11.01.2010Aprobat Ing. RADU I. 14.01.2010

PROCEDURA DE SISTEM Editia 1/10.02.2010Revizia 0/10.02.2010Data emiterii:10.02.2010Exemplar nr.1/5Pagina:9/10

MANIPULARE, DEPOZITARE, AMBALARE, CONSERVARE SI LIVRARE

Cod: PS-13-MDACL

6.8 Serviciul Transporturi6.8.1 Asigurã vehiculele necesare transportului produselor cãtre beneficiar (contra cost), dar furnizeazã si detalii cu privire la tranportul produselor de ctre beneficiar pe rãspunderea acestuia.6.8.2 Asigurã transportul produselor în interiorul ABC SRL în diverse sectii din organizatiei.6.8.3 Efectueazã încãrcarea si ancorarea produselor în mijloacele de transport.6.8.4 Transmite informatii cu privire la transport pentru terti (SNCFR, TAROM, etc…..)

6.9 Biroul AQ 6.9.1 Verificã toate activitãtile care pot afecta procesul de ambalare si toate celelalte activitãti ce derivã din aceasta si sunt direct influentate.6.9.2 Supravegheazã si avizeazã ambalarea si livrarea produselor care sunt trimise spre beneficiar.6.9.3 Verificã prin audituri interne ale calitãii ambalarea produselor destinate comercializãrii.

7. Formulare, etichete, stamplile7.1 Certificat de garantie si garantie – anexã

Nume Semnatura DataIntocmit RCD 11.01.2010Verificat Ing. RADU I. 11.01.2010Aprobat Ing. RADU I. 14.01.2010

28

Page 29: Planul Calitatii3.

PROCEDURA DE SISTEM Editia 1/10.02.2010Revizia 0/10.02.2010Data emiterii:10.02.201Exemplar nr.1/5Pagina:10/10

MANIPULARE, DEPOZITARE, AMBALARE, CONSERVARE SI LIVRARE

Cod: PS-13-MDACL

Cod formular CCG-02

ABC SRLStr. Dealului, nr.12 Sector 3, Bucuresti; Tel.: 021/3275634; Fax: 021/3275649

CERTIFICAT DE CALITATE SI GARANTIENr. ……………Data……………..

Denumirea produsului: Reductor cilindric Caracterstici principale: Moment (daNm):100

Forta axiala(daN):23000 Raport nominal:4.Seria de fabricatie..................Data fabricatiei......................Cantitatea.............Documentul tehnic normativ nr. .........................prevazut in contractul economic nr. .....................data............................ Proces verbal de receptie autoreceptie nr. ..........................data................................ .Perioada de garantie este de..............luni si incepe sa curga de la livrare sau..........luni de la punerea in functiune.1) Conditiile de garantie se acorda in conformitate cu prevederile O.G. 21/92 si H.G. 394/95 sau in conditiile in care s- au convenit altfel prin contact.2) Garantia se acorda la sediul firmei noastre, in cazul in care exista o intelegere scrisa intre parti acesta va asigura on- site in conditiile descrise in respectiva intelegere.3) La solicitarea acordarii garantiei pentru un produs comercializat de noi va fi necesar sa il prezentati in ambalajul original si cu documentatia tehnica ce a fost livrata, ca si cu toate eventualele accesorii, insotit de certificatul de garantie si factura fiscala in original si de o mentionare scrisa a defectului constatat. Lipsa unor detalii anterior indicate atrage imposibilitatea asigurarii de catre noi a garantiei. Garantia nu se acorda produselor care in opinia specialistilor nostri, motivata in scris, prezinta malfunctionalitati datorate manipularii sau instalarii improprii sau folosirii neconforme cu instructiunile de utilizare.4) In cazul solicitarii nejustificate de acordare a garantiei ne rezervam dreptul de a cere benficiarului contravaloarea manoperei de investigare a produsului reclamat ca fiind defect.5) Garantia se acorda numai clientilor nostri, noi neffind in nici un caz raspunzatori in fata tertilor care vor fi achizitionat produsele coemrcializate de noi prin acestia.6) Departamentul tehnic va solutiona orice problema de service in garantie in termen de doua zile lucratoare de la receptia echipamentelor.7) Livrarea se va face din stoc la intrarea banilor in contul furnizorului sau la achitarea integrala cu numerar a comenzii in prealabil confirmata de catre noi.8) Modalitatile de efectuare a livrarii sunt fie prin ridicarea acesteiea de la sediul firmei noastre de catre beneficiar printr-un delegat imputernicit in acest scop, fie prin expeditie(CFR, aeriana, rutiera), catre acesta in cazul unei solicitari exprese in acest sens. In cazul din urma, expeditia se face cu acordul nostru, costul expeditiei cade in sarcina beneficiarului si va fi inlcus in valoarea facturii sau va fi achitat cu factura de expeditie si transport separata.9) Oricare ar fi modalitatea in care se face livrarea, va rugam sa va asigurati ca ati primit, o data cu receptionarea bunurilor si avizul de insotire si, acolo unde este cazul, certificatul de garantie, fara de care nu puteti solicita ulterior asigurarea garantiei.

Nume Semnatura DataIntocmit RCD 11.01.2010Verificat Ing. RADU I. 11.01.2010

29

Page 30: Planul Calitatii3.

Aprobat Ing. RADU I. 14.01.2010

PROCEDURA GENERALA PENTRU STRUNJIRE Editia 1/10.02.2010Revizia 0/10.02.2010Data emiterii:10.02.2010Exemplar nr.1/5Pagina:1/5

PRELUCRAREA PE STRUNGURI

Cod: PG-ST-01

PROCEDURA SPECIFICA DE LUCRU LA PRELUCRAREA

PE STRUNGURI

NOTA1 Prezenta procedura este destiata utilizarii exclusive pentru proriile cerinte.2 Utilizarea integrala sau partiala a acestei proceduri in orice scop sau reproducere partiala/integrala in orice publicatie si prin orice procedeu este interzis faca acordul scris al autorului/elaboratorului.

Nume Semnatura DataIntocmit RCD 11.01.2010Verificat Ing. RADU I. 11.01.2010

30

Page 31: Planul Calitatii3.

Aprobat Ing. RADU I. 14.01.2010

PROCEDURA GENERALA PENTRU STRUNJIRE Editia 1/10.02.2010Revizia 0/10.02.2010Data emiterii:10.02.2010Exemplar nr.1/5Pagina:2/5

PRELUCRAREA PE STRUNGURI

Cod: PG-ST-01

CUPRINS

Pagina de gardaCuprinsLista de difuzareIndicatorul reviziilor si aprobarilor

8. Scop9. Domeniu de activitate10. Definiti si prescurtari11. Documente de referinta12. Activitatea procedurala13. Descriera operatiei14. Inregistrari

Nume Semnatura DataIntocmit RCD 11.01.2010Verificat Ing. RADU I. 11.01.2010Aprobat Ing. RADU I. 14.01.2010

31

Page 32: Planul Calitatii3.

PROCEDURA GENERALA PENTRU STRUNJIRE Editia 1/10.02.2006Revizia 0/10.02.2006Data emiterii:10.02.2006Exemplar nr.1/5Pagina:3/5

PRELUCRAREA PE STRUNGURI

Cod: PG-ST-01

Regimul de difuzareNumar exemplare procedura Difuzare

5InternaCircuit deschisControl

0 Secret

Difuzare

Nr. Destinatar document Nume si prenume Semnatura Data 1 Director general2 Director resurse umane3 Director economic4 R.M.C.5 Sef compartiment AQ6 Director tehnic

Lista de control a reviziilor

Nr. Obiectul reviziilor Elaborate/Data Verificat/Data Aprobat/Data123

Nume Semnatura DataIntocmit RCD 11.01.2010Verificat Ing. RADU I. 11.01.2010Aprobat Ing. RADU I. 14.01.2010

32

Page 33: Planul Calitatii3.

PROCEDURA GENERALA PENTRU STRUNJIRE Editia 1/10.02.2010Revizia 0/10.02.2010Data emiterii:10.02.2010Exemplar nr.1/5Pagina:4/10

PRELUCRAREA PE STRUNGURI

Cod: PG-ST-01

1 SCOPPrezenta instructiune de lucru a fost intocmita de scopul definirii si instruirii

personalului xu privire la prelucrarea prin aschiere “strunjire” in vederea imbunatatiri calitatii tuturor activitatilor

2 DOMENIUL DE ACTIVITATE Prezenta procedura se aplica in sectia de strunjire si va fi distribuita tuturor

operatorilor care executa opertia de strunjire.3 DEFINITI SI PRESCURTARI

Strunjirea este procedeul de prelucrare prin aschiere care se realiazeaza combinarea unui miscari principale de aschiere, totdeauna de rotatie, totdeauna executata de piese semifabricat, cu o miscare de avans in directia longitudinala, transversala, inclinata sau combinatii.

Universalul dispozitivul ce se foloseste pentru prinderea semifabricatelor scurte.Varfurile de centrare sunt dispozitive folosite la prelucrarea pieselor de lungime

mai mare. Port-cutitele sunt dispozitive utilizate pentru orientare si prinderea

corespunzatoare a pieselor.M.U – masina unealta;P.M – prelucrari mecanice;R.M.C – responsabil managementului calitati;SDV – scule, dispozitive, verificatoare; 4 DOCUMENTE DE REFERINTA

Prezenta procedura are ca referinta- Tehnologii, norme interne, plan de operatii, fisa film, planul calitati, normele pentru protectia muncii – Legea nr.5-1965.5 ACTIVITATE PROCEDURALA

In prezentul paragraf se descrie modul de desfasurare al activitatii.1 Se verifica daca eset cunoscuta si insusita documentaie.2 Operatorul verifica starea generala a utilajului inainte de a incepe lucruri si tot el

inainte de a pornii utilajul verifica daca are toate accesoriile necesare implementarii sarcini propuse.

Nume Semnatura DataIntocmit RCD 11.01.2010Verificat Ing. RADU I. 11.01.2010Aprobat Ing. RADU I. 14.01.2010

33

Page 34: Planul Calitatii3.

PROCEDURA GENERALA PENTRU STRUNJIRE Editia 1/10.02.2010Revizia 0/10.02.2010Data emiterii:10.02.2010Exemplar nr.1/5Pagina:5/5

PRELUCRAREA PE STRUNGURI

Cod: PG-ST-01

3 Se realizeaza prinderea semifabricatului in elementul port-piesa.4 Reglarea parametrilor de lucru:

Viteza Avans automat Adancimea de aschiere.

5 Alegerea sculei se face in functie de tipul operatiei care urmeaza.6 Pornirea masini unealta 7 Cuplarea cutiei de viteza.8 Prelucrearea piesei.9 Se reduce piesa in pozitie initiala.10 Verifivarea operatie efectuate.

6 DESCRIEREA OPERATIEIOperatia de strunjire inceope cu fixarea piesie semifabricat pe masa masini

sau in dispozitiv. Urmeaza fuxarea sculei in functie de piesa de prelucreare. Dupa ce piesa a fost fixata se poate porneste masina. Operatorul stabileste parametri regimului de aschiere, conform fisei tehnicede realizare a produsului. La finalizarea a ctivitatii, operatorul dimensional de catre operator.7 INREGISTRARI

Responsabilii pentru punerea in aplicare a instructiunii de lucru si ca activitatea sa se desfasoare in conditii de bune- operatorul.

Difuzare instructiunii de lucru la toate punctele de lucru – sef de sectiei de P.M..Verifivarea intocmirii instructiunii de lucru- R.M.C.Verificarea calitatii piesei finite si cu intocmirea fisei de rebut personalul CTC.Responsabil cu intocmirea documentatiei tehnice a piesei si responsabil cu

realizarea instructiunilor de lucru- tehnologul.

Nume Semnatura DataIntocmit RCD 11.01.2010Verificat Ing. RADU I. 11.01.2010Aprobat Ing. RADU I. 14.01.2010

34

Page 35: Planul Calitatii3.

PROCEDURA GENERALA PENTRU FREZAT Editia 1/10.02.2010Revizia 0/10.02.2010Data emiterii:10.02.2010Exemplar nr.1/5Pagina:1/5

PROCEDURA SPECIFICA PE MASINA DE FREZAT SI ALEZAT

Cod: PG- FA- 01

PROCEDURA SPECIFICA DE LUCRU PE MASINA DE FREZAT SI ALEZAT

Nume Semnatura DataIntocmit RCD 11.01.2010Verificat Ing. RADU I. 11.01.2010Aprobat Ing. RADU I. 14.01.2010

35

Page 36: Planul Calitatii3.

PROCEDURA GENERALA PENTRU FREZAT Editia 1/10.02.2010Revizia 0/10.02.2010Data emiterii:10.02.2010Exemplar nr.1/5Pagina:2/5

PROCEDURA SPECIFICA PE MASINA DE FREZAT SI ALEZAT

Cod: PG- FA- 01

CUPRINS

Pagina de gardaCuprinsLista de difuzareIndicatorul reviziilor si aprobarilor

1. Scop2. Domeniu de activitate3. Definiti si prescurtari4. Documente de referinta5. Activitatea procedurala6. Responsabilitati7. Inregistrari

Nume Semnatura DataIntocmit RCD 11.01.2010Verificat Ing. RADU I. 11.01.2010Aprobat Ing. RADU I. 14.01.2010

36

Page 37: Planul Calitatii3.

PROCEDURA GENERALA PENTRU FREZAT Editia 1/10.02.2010Revizia 0/10.02.2010Data emiterii:10.02.2010Exemplar nr.1/5Pagina:3/5

PROCEDURA SPECIFICA PE MASINA DE FREZAT SI ALEZAT

Cod: PG- FA- 01

Regimul de difuzareNumar exemplare procedura Difuzare

5InternaCircuit deschisControl

0 Secret

Difuzare

Nr. Destinatar document Nume si prenume Semnatura Data 1 Director general2 Director resurse umane3 Director economic4 R.M.C.5 Sef compartiment AQ6 Director tehnic

Lista de control a reviziilor

Nr. Obiectul reviziilor Elaborate/Data Verificat/Data Aprobat/Data123

Nume Semnatura DataIntocmit RCD 11.01.2010Verificat Ing. RADU I. 11.01.2010Aprobat Ing. RADU I. 14.01.2010

37

Page 38: Planul Calitatii3.

PROCEDURA GENERALA PENTRU FREZAT Editia 1/10.02.2010Revizia 0/10.02.2010Data emiterii:10.02.2010Exemplar nr.1/5Pagina:4/5

PROCEDURA SPECIFICA PE MASINA DE FREZAT SI ALEZAT

Cod: PG- FA- 01

1 SCOP1.1 Prezenta procedura a fost intocmita in scopul determinarii activitatii de lucru

pe masina de frezat si alezat si a definirii responsabilitatilor pentru aceste activitati.2 DOMENIUL DE ACTIVITATE

2.1 Prezenta procedura se aplica in sectia de frezare si va fi distribuita tuturor operatorilor care executa operatia de frezat.3 DEFINITI SI PRESCURTARI

3.1 Frezarea este procedeul de prelucrerare prin aschiere rezultat din combinarea unei miscari principale de aschiere, totdeauna executata de scula cu miscari de avans rectiliniu, circular sau combinat, executate de piesa si / sau scula.

3.2 Universalul este un dispozitiv ce se foloseste pentru prinderea semifabriactelor scurte.

3.3 Echere de prindere sunt dispozitive de prinderea pieselor de forma cea mai complicata.

3.4 Varfurile de centrare sunt dispozitive utilizate pentru orientarea si prinderea pieselor de lungime mare.

3.5 Prescurtari:N.I.-Norme interneS.F.-Standarde de firma

4 DOCUMENTE DE REFERINTA4.1 ISO 9000:20004.2 ISO 9001:20004.3 Planurile de operatii4.4 Fisa film4.5 Tehnologia de frezare si alezare

5 ACTIVITATE PROCEDURALA5.1 In prezentul paragraf se va scrie modul de desfasurare al activitatii de frezare

si alezare.5.1.2 Operatorul verifica starea generala a utilajului inainte de a incepe lucrul si

inainte de a porni utilajul, verifica daca are toate accesoriile necesare indepliniri sarcini propuse.

Nume Semnatura DataIntocmit RCD 11.01.2010Verificat Ing. RADU I. 11.01.2010Aprobat Ing. RADU I. 14.01.2010

38

Page 39: Planul Calitatii3.

PROCEDURA GENERALA PENTRU FREZAT Editia 1/10.02.2010Revizia 0/10.02.2010Data emiterii:10.02.2010Exemplar nr.1/5Pagina:5/5

PROCEDURA SPECIFICA PE MASINA DE FREZAT SI ALEZAT

Cod: PG- FA- 01

5.1.3 Se realizeaza prinderea semifabricatului in elementele port piesa.5.1.4 Reglarea parametrilor de lucru.5.1.5 Alegerea sculei.5.1.6 Pornirea masinii-unelte.5.1.7 Cuplarea cutiei de viteze.5.1.8 Pornirea instalatiilor de racire si ungere.5.1.9 Prelucrarea piesei.5.1.10 Se readuce piesa in pozitia initiala.5.1.11 Verificarea operatiei efectuate.

6 RESPONSABILITATI6.1 Responsabilul calitatii raspunde de implementarea prezenteai procedurii in

activitatea atelierului, de cunoasterea acesteia de catre cei ce efectueaza frezarea, verifica rezultatele si aproba raportul de examinare, semnand la rubrica verificat;

6.2 Responsabilul calitatii verifica daca a fost insusita documentatia de catre personal.7 INREGISTRARI

7.1 Numele persoanei care a efectuat oepratia de frezare si alezare.7.2 Schimbul de lucru al acestuia.7.3 Parametri cu care s-a lucrat.7.4 Numarul de carcase care sa prelucrat.7.5 Numarul lotului din care carcasa prelucrata face parte.

Nume Semnatura DataIntocmit RCD 11.01.2010Verificat Ing. RADU I. 11.01.2010Aprobat Ing. RADU I. 14.01.2010

39

Page 40: Planul Calitatii3.

PROCEDURA GENERALA PENTRU GAURIRE Editia 1/10.02.2010Revizia 0/10.02.2010Data emiterii:10.02.2010Exemplar nr.1/5Pagina:1/5

PROCEDURA SPECIFICA PE MASINA DE GAURIT

Cod: PG- GA- 01

PROCEDURA SPECIFICA DE LUCRU PE MASINA DE GAURIT

Nume Semnatura DataIntocmit RCD 11.01.2010Verificat Ing. RADU I. 11.01.2010Aprobat Ing. RADU I. 14.01.2010

40

Page 41: Planul Calitatii3.

PROCEDURA GENERALA PENTRU GAURIRE Editia 1/10.02.2010Revizia 0/10.02.2010Data emiterii:10.02.2010Exemplar nr.1/5Pagina:2/5

PROCEDURA SPECIFICA PE MASINA DE GAURIT

Cod: PG- GA- 01

CUPRINS

Pagina de gardaCuprinsLista de difuzareIndicatorul reviziilor si aprobarilor

15. Scop16. Domeniu de activitate17. Definiti si prescurtari18. Documente de referinta19. Activitatea procedurala20. Responsabilitati21. Inregistrari

Nume Semnatura DataIntocmit RCD 11.01.2010Verificat Ing. RADU I. 11.01.2010Aprobat Ing. RADU I. 14.01.2010

41

Page 42: Planul Calitatii3.

PROCEDURA GENERALA PENTRU GAURIRE Editia 1/10.02.2010Revizia 0/10.02.2010Data emiterii:10.02.2010Exemplar nr.1/5Pagina:3/5

PROCEDURA SPECIFICA PE MASINA DE GAURIT

Cod: PG- GA- 01

Regimul de difuzareNumar exemplare procedura Difuzare

5InternaCircuit deschisControl

0 Secret

Difuzare

Nr. Destinatar document Nume si prenume Semnatura Data 1 Director general2 Director resurse umane3 Director economic4 R.M.C.5 Sef compartiment AQ6 Director tehnic

Lista de control a reviziilor

Nr. Obiectul reviziilor Elaborate/Data Verificat/Data Aprobat/Data123

Nume Semnatura DataIntocmit RCD 11.01.2010Verificat Ing. RADU I. 11.01.2010Aprobat Ing. RADU I. 14.01.2010

42

Page 43: Planul Calitatii3.

PROCEDURA GENERALA PENTRU GAURIRE Editia 1/10.02.2010Revizia 0/10.02.2010Data emiterii:10.02.2010Exemplar nr.1/5Pagina:4/5

PROCEDURA SPECIFICA PE MASINA DE GAURIT

Cod: PG- GA- 01

1. SCOPPrezenta instructiune de lucru are drept scop definirea si instruirea personalului cu privire la prelucrarea prin gaurire.

2. DOMENIUL DE APLICAREPrezenta procedura se aplica pentru gaurirea suprafetelor cu diamentru mai mic de 60cm.

3. DEFINITII SI PRESCURTARIDfinitiiGaurirea – este operatia tehnologica de prelucrare prin aschiere a metalelor si aliajelor cu ajutorul unor scule aschietoare numite burghie,pe masini de gaurit.Control – ansambu de activitati cu caracter operational avand ca scop sa asigure si sa verifice calitate a unui produs in conformitate cu cerintele exprimate.PrescurtariM.U. – Masini unelte;S.D.V. – Scule, dispozitive, verificatoare; I.L. – Instructiune de lucru;

4. DOCUMENTE DE REFERINTA4.1 ISO 9000:20004.2 ISO 9001:20004.3 Planurile de operatii4.4 Fisa film

5 ACTIVITATE PROCEDURALA5.1 In prezentul paragraf se va scrie modul de desfasurare al activitatii de gaurit.5.1.2 Operatorul verifica starea generala a utilajului inainte de a incepe lucrul si

inainte de a porni utilajul, verifica daca are toate accesoriile necesare indepliniri sarcini propuse. 5.1.3 Se realizeaza prinderea semifabricatului in elementele port piesa.

5.1.4 Reglarea parametrilor de lucru.5.1.5 Alegerea sculei.5.1.6 Pornirea masinii-unelte.5.1.7 Cuplarea cutiei de viteze.5.1.8 Pornirea instalatiilor de racire si ungere.

Nume Semnatura DataIntocmit RCD 11.01.2010Verificat Ing. RADU I. 11.01.2010Aprobat Ing. RADU I. 14.01.2010

43

Page 44: Planul Calitatii3.

PROCEDURA GENERALA PENTRU GAURIRE Editia 1/10.02.2010Revizia 0/10.02.2010Data emiterii:10.02.2010Exemplar nr.1/5Pagina:5/5

PROCEDURA SPECIFICA PE MASINA DE GAURIT

Cod: PG- GA- 01

5.1.9 Prelucrarea piesei.5.1.10 Se readuce piesa in pozitia initiala.5.1.11 Verificarea operatiei efectuate.

6. RESPONSABILITATI6.1 Responsabilitatile sunt distribuite astfel:- operatorul: - are datoria ca activitatea sa se dasfasoare in bune conditii; - este responsabil de activitatile de prelucrare;- personalul CTC: - verifica calitatea piesei finite; - pentru piesele neconforme inrocmeste fise de rebut;- tehnologul: - este responsabil cu intocmirea documentatiei tehnice a piesei; - este reponsabil cu realizarea instructiunilor de lucru;

7. INREGISTRARIToate inregistrarile care sustin procesele de realizare a produsului sunt specificate in documentele produsului finit.

Nume Semnatura DataIntocmit RCD 11.01.2010Verificat Ing. RADU I. 11.01.2010Aprobat Ing. RADU I. 14.01.2010

44