Top Banner

Click here to load reader

PIAGAM PELANGGAN - PIAGAM PELANGGAN Piagam Pelanggan adalah satu elemen ataupun ikrar bagi setiap jabatan dan bahagian kepada pelanggan dalaman atau luaran berkaitan komitmen yang

Sep 29, 2020

ReportDownload

Documents

others

 • myPortfolio Pada   26  dan  27  September  2018,   satu   program

  penerangan   dan   taklimat    berkaitan   myPortfolio 

  telah  diadakan  di Institut  Tadbiran   Awam   Negara

  Wilayah   Utara   (INTURA).    Taklimat    disampaikan

  oleh  wakil   daripada   Unit   Pemodenan    Tadbiran 

  dan  Perancangan  Pengurusan  Malaysia   (MAMPU).

  Antara intipatinya adalah mengguna pakai Pekeliling

  Baharu  iaitu  Pekeliling  Kemajuan  dan  Pentadbiran

  Awam Bil. 8 Tahun 1991, Panduan MPK dan Fail Meja

  serta   PKPA   Bil. 11  Tahun  1991,  disamping menge-

  kalkan  prinsip panduan kerja melalui satu dokumen 

  rujukan  sahaja  yang  lebih  ringkas dan mudah bagi 

  peringkat    jabatan    dan     jawatan.

  Pada 17 Ogos 2018, MPT  telah menerima kunjungan 

  lawatan   daripada    Majlis    Daerah   Yan   sempena 

  lawatan     perkongsian     ilmu     berkaitan     Sistem 

  Penarafan Bintang Pihak Berkuasa Tempatan   yang 

  diketuai    oleh    Encik   Hafiz    Hasri   bin    Khaludin, 

  Setiausaha   Majlis   Daerah   Yan.

  LAWATAN PENANDAARASAN MAJLIS DAERAH YAN

  SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN

  PIAGAM PELANGGAN 

  Piagam  Pelanggan   adalah   satu   elemen  ataupun   ikrar    bagi 

   setiap  jabatan  dan  bahagian  kepada pelanggan  dalaman  atau

  luaran  berkaitan  komitmen yang  melibatkan proses kerja dalam

  tempoh masa yang telah  ditetapkan  bagi  setiap aktiviti yang di-

  jalankan.

  BULETIN SUKU TAHUN (3/2018)

  Pada 18 Julai 2018, pihak majlis telah menerima  kunjungan

  lawatan  inspektorat   Penilaian  Sistem  Penarafan  Bintang

  Pihak Berkuasa Tempatan daripada pihak  MAMPU. Proses

  penilaian melibatkan dokumentasi dan lawatan tapak. Sesi

  penilaian  bersama  panel  penilaian telah berjalan dengan

  lancar dan jayanya.

   Bahagian    Kualiti     me-

  rakamkan ucapan terima 

  kasih     kepada     semua 

  jabatan    dan    bahagian 

  yang     terlibat      secara 

   langsung   atau   dimana

  telah  memberikan komit-

  men  100%   semasa  sesi 

  penilaian  dilaksanakan. 

  Bagi   menyeragamkan   dan   menyelaraskan   semula   piagam 

  pelanggan  MPT,   Bahagian   Kualiti    telah   mengadakan   satu 

  kajian  semula  berkaitan  piagam  pelanggan   yang  melibatkan 

   semua   jabatan  dan   bahagian.  Maklumat   yang   dikemaskini 

   akan  disiarkan di  laman portal  rasmi  MPT  bagi  tujuan rujukan

  semua  pelanggan  MPT.

  Tahniah dan syabas

  diucapkan !

 • PROGRAM GOTONG ROYONG PERINGKAT ZON

  CEMPAKA

  Pada    20   September   2018   yang    lalu,

  Jabatan    Penilaian     dan     Harta     telah

  mengadakan   Program   Gotong   Royong

  peringkat  zon Cempaka sebagai langkah

  pertama  dalam proses peralihan kepada

  Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA).

  Keep Up The Good Work !

  SELAMAT MENJALANKAN TUGAS... Senarai Nama Ahli-Ahli Majlis, Majlis Perbandaran Taiping Bagi

  Tempoh 14 Julai 2018 - 15 Julai 2019 NAMA

  Y.BHG. DATO’ HAJI ABD RAHIM BIN MD ARIFF.,DPMP.,PMP.,AMP ENCIK JUMADI BIN BUKHIAR TUAN HAJI FUADDIN BIN HAJI KAMARUDDIN.,AMN.,AMP.,PPT ENCIK MOHD SAAD BIN ISMAIL ENCIK MOHD YAAKOB BIN ABDULLAH PUAD ENCIK NALIRAJA A/L SENGODAN ENCIK SHARUDDIN BIN AHMAD SANI ENCIK MOHD AZUAN BIN ISMAIL ENCIK IBRAHIM NASSER BIN BARUK IBRAHIM PUAN INTAN SHARNA BINTI SHARUDIN PUAN ONG LING CUI ENCIK LEONG WOON YIH ENCIK LAU CHANG EE PUAN CHIN HUICY ENCIK NG KEAN YEAP ENCIK ONG SENG GUAN ENCIK NG SU VOON ENCIK KHAW ENG LIEN.,AMP ENCIK CHANG PIK SHENG ENCIK NG CHI CHONG PUAN LEOW CHIOW YUEN ENCIK JOKIN A/L NAYANA MANIKAM.,PJM.,AM.,PPM ENCIK KUANG KOK HOO ENCIK TAN THIAN KOOI ENCIK ONG ENG SIN 

  To be successful, the first

  thing to do is to fall in love

  with your work.

  Selamat menjalankan tugas dan terus komited dalam memajukan

  bandar Taiping dan menjadikan Larut Matang daerah yang sejahtera

  dan harmoni.

  BENGKEL EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR

  AWAM (EKSA)

  Pada    7  dan   8  Ogos  lalu,  pihak  majlis

  telah menganjurkan  Bengkel  Ekosistem

  Kondusif  Sektor  Awam  (EKSA). Program

  tersebut  diadakan  pada   jam  8.30  pagi

  hingga  4.30 petang bertempat di Dewan

  Teratai,  Penthouse, MPT dan melibatkan

  seramai   lebih   kurang   40   orang   kaki-

  tangan    majlis. 

  ENCIK RIDZUAN BIN TAJUL

  ARIF

  ENCIK MOHD ALIAS BIN

  JAMALUDIN

  ENCIK MOHAMAD RAZIF   

   BIN ABDUL RASHID                  

  ENCIK MOHAMAD ZAHIDI   

  BIN ABDUL AZIZ

  ENCIK MEOR SYAHRIZAN   

  BIN [email protected] SHA

  NAMA                             JAWATAN/GRED          JABATAN/BAHAGIAN PEMANDU KENDERAAN GRED H11

  PEMANDU KENDERAAN GRED H11

  PEMANDU KENDERAAN GRED H11

  PEMANDU KENDERAAN GRED H11

  PEGAWAI PERAN- CANG BANDAR  & DESA GRED J44

  AKAUN DAN KEWANGAN

  PERANCANGAN DAN

  PEMBANGUNAN BANDAR

  KHIDMAT PENGURUSAN

  PERANCANGAN DAN

  PEMBANGUNAN BANDAR

  BAHAGIAN PUSAT

  SETEMPAT (OSC)

  SENARAI LANTIKAN KAKITANGAN BAHARU MAJLIS PERBANDARAN TAIPING

  “ DITERBITKAN

  EDITOR

  URUS SETIA

  BAHAGIAN KUALITI

  HAJI NORAZLANI BIN HAMADUDIN

  RAJA NUR SYAMIMI RAJA SHAHIDAN / MOHD ABDUL HAFIZ BIN ZAHARI

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.