Top Banner
Đoàn Hòa Minh HK1-2011-2012 Trang 1 I. CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIN NG DNG 1. Chn hệ điều hành để cài đặt: Windows hoc Linux (Khuyến khích cài đặt trên Linux vì Android SDK và AVD Manager chy nhanh và ổn định hơn trên nền Linux) 2. Cài đặt JDK (Java Development Kit) 6.0 hoc mới hơn (nếu đã có JRE thì vẫn chưa đủ và vn phi cài JDK), download ti http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html (JDK SE là phù hp nht vi Eclipse, ngoài ra NetBeans có JDK + NetBeans Bundle riêng) 3. Cài đặt Eclipse hoc NetBeans Download Eclipse ti: http://www.eclipse.org/downloads/ (Nên chn Eclipse Classic ) Download NetBeans ti: http://netbeans.org/downloads/ (Phát trin ng dụng Android trên Netbeans không được khuyến khích vì cài đặt phc tp, và layout xml ca Android phi viết hoàn toàn bng code, trong khi Eclipse htrgiao din làm vic kéo thrt dsdng)
25

Phat Trien Phan Mem Android

Aug 03, 2015

Download

Documents

Lập trình Mobile
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Phat Trien Phan Mem Android

Đoàn Hòa Minh HK1-2011-2012 Trang 1

I. CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG

1. Chọn hệ điều hành để cài đặt: Windows hoặc Linux

(Khuyến khích cài đặt trên Linux vì Android SDK và AVD Manager chạy nhanh và ổn định hơn trên nền Linux)

2. Cài đặt JDK (Java Development Kit) 6.0 hoặc mới hơn (nếu đã có JRE thì vẫn chưa đủ và vẫn phải cài JDK), download tại http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

(JDK SE là phù hợp nhất với Eclipse, ngoài ra NetBeans có JDK + NetBeans Bundle riêng)

3. Cài đặt Eclipse hoặc NetBeans

Download Eclipse tại: http://www.eclipse.org/downloads/

(Nên chọn Eclipse Classic )

Download NetBeans tại: http://netbeans.org/downloads/

(Phát triển ứng dụng Android trên Netbeans không được khuyến khích vì cài đặt phức tạp, và layout xml của Android phải viết hoàn toàn bằng code, trong khi Eclipse hỗ trợ giao diện làm việc kéo thả rất dễ sử dụng)

Page 2: Phat Trien Phan Mem Android

Đoàn Hòa Minh HK1-2011-2012 Trang 2

4. Cài đặt Android SDK, download tại: http://developer.android.com/sdk/index.html

+ Nên đặt thư mục android-sdk trong đường dẫn đơn giản C:\Android\android-sdk, nếu đặt trong đường dẫn có tiếng việt hoặc khoảng trắng thì ADT Plugin sẽ không tìm thấy SDK, vd: C:\Program Files\android-sdk hoặc C:\Học\android-sdk.

+ JDK 6.0 trở lên phải được cài đặt trước khi cài Android SDK, nếu đã cài JDK nhưng trong quá trình cài đặt Android SDK vẫn gặp thông báo chưa có JDK, nhấn Back trở lại sau đó Next để qua bước này.

5. Cài đặt ADT Plugins cho Eclipse hoặc NetBeans

Hướng dẫn cài đặt và download ADT Plugin cho Eclipse tại:

http://developer.android.com/sdk/eclipse-adt.html#installing

Hướng dẫn cài đặt và download ADT Plugin cho NetBeans tại:

http://shop.leanhdigital.com.vn/thu-thuat-android/cai-dat-android-plugin-cho-netbean-ide.html

Sau khi cài đặt ADT Plugin phải thiết lập đường dẫn trỏ tới SDK trong thư mục android-sdk đã cài đặt ở trên. Trên màn hình Java Eclipse chọn Window --> References. Trên cửa sổ References chọn Android và chọn đường dẫn trên Edit form " SDK Location", nhập vào đường dẫn (hoặc dùng Browser)

Page 3: Phat Trien Phan Mem Android

Đoàn Hòa Minh HK1-2011-2012 Trang 3

Page 4: Phat Trien Phan Mem Android

Đoàn Hòa Minh HK1-2011-2012 Trang 4

Page 5: Phat Trien Phan Mem Android

Đoàn Hòa Minh HK1-2011-2012 Trang 5

Page 6: Phat Trien Phan Mem Android

Đoàn Hòa Minh HK1-2011-2012 Trang 6

6. Cài đặt các gói cần thiết cho Android SDK và AVD Manager: Trên màn hình Java Eclipse chọn Window -->

Android SDK Platform Tool: bắt buộc phải cài đặt.

Documentation for Android SDK: Tài liệu diễn giải các hàm và thư viện của Android, có thể cài hoặc không.

SDK Platform: Chọn tối thiểu 1 platform để cài đặt, đối với đề tài này platform đã chọn là Android 2.2 API 8 Revision 2.

(Android 2.2 được chọn do tại thời điểm hiện tại, đa số điện thoại di động đều được thiết kế để chạy Android 2.2, mặc dù đã có các platform cao hơn như 3.x và 4.x)

Samples: Source code API Demos của platform tương ứng, sau khi download về import project từ thư mục ..\android-sdk\samples\android-x\...

Page 7: Phat Trien Phan Mem Android

Đoàn Hòa Minh HK1-2011-2012 Trang 7

Có thể cài hoặc không.

Cửa sổ download và cài đặt Android SDK manager Log.

Page 8: Phat Trien Phan Mem Android

Đoàn Hòa Minh HK1-2011-2012 Trang 8

7. Tạo máy ảo để chạy và debug ứng dụng:

Android SDK and AVD Manager -> Virtual devices -> New…

+ Target: platform Android mà ứng dụng được phát triển cho.

+ SD Card: dung lượng thẻ nhớ gắn ngoài, hoặc có thể chọn file ảnh của thẻ nhớ gắn ngoài.

Page 9: Phat Trien Phan Mem Android

Đoàn Hòa Minh HK1-2011-2012 Trang 9

+ Skin: Giao diện và kích cỡ máy ảo.

Đối với đề tài này:

Máy ảo Target: Android 2.2 và skin built-in: HVGA, sd card 512mb.

II. Cách tạo Android Virtual Devices(AVD) - Android Emulator trên Windows

http://thangnsvn.blogspot.com/2011/03/android-cach-tao-android-virtual.html

1. Khởi động [Android SDK and AVD Manager] Để tạo, tạo Android Virtual Devices(AVD), cần phải khởi động Android SDK and AVD Manager, nếu sử dụng installer_rx-windows.exe để cài đặt Android SDK thì có thể khởi động theo cách: Nhấn [Start] -> [Programs] ->[Android SDK Tools]->[SDK Manager] Còn nếu đã cài ADT Plugin for Eclipse thì có thể khởi động từ menu của Eclipse : [Windows] -> [Android SDK and AVD Manager]

Khởi động Android SDK and AVD Manager

2. Tạo Android Virtual Devices(AVD)

Page 10: Phat Trien Phan Mem Android

Đoàn Hòa Minh HK1-2011-2012 Trang 10

Nhập các thông số cần thiết cho AVD

Name: Tên của AVD Target: Chỉ định version cho AVD SD Card: Chỉ định size cho SD-Card của AVD Snapshot: Không cần chec Skin: Chỉ định Skin, size của màn hình AVD sẽ phụ thuộc vào Skin được chọn. Hiện tại thì màn hình WVGA800 được coi là phổ biến nhất Sau khi đã nhập các thông số cần thiết, nhấn nút [Create AVD] để tiến hành tạo AVD Với hệ điều hành Windows, các file, thư mục liên quan đến AVD nằm ở thư mục [USER_HOME]\.android\avd Ví dụ với Windows 7, sẽ nằm tại : [C:\Users\TÊN_USER\.android\avd] 3. Khởi động AVD: chọn máy ảo, nhấp Start

Page 11: Phat Trien Phan Mem Android

Đoàn Hòa Minh HK1-2011-2012 Trang 11

Mục bên trái chọn phần [Virtual], rồi trong danh sách các AVD chọn AVD muốn khởi động rồi nhấn [Start...]

Nếu muốn khởi động màn hình của AVD theo kích thước phóng to hoặc thu nhỏ thì chọn hộp [Scale display ...] rồi nhập giá trị vào khung phía dưới [Screen Size] -> theo

Page 12: Phat Trien Phan Mem Android

Đoàn Hòa Minh HK1-2011-2012 Trang 12

kinh nghiệm thì 7 hoặc 8

AVD khởi động

Sau khi khởi động xong

Page 13: Phat Trien Phan Mem Android

Đoàn Hòa Minh HK1-2011-2012 Trang 13

Trong trường hợp màn hình bị khóa ....

Thì kéo hình cái khóa về bên phải để mở (Unlock)

III. Cơ sở dữ liệu SQLite

Download và cài đặt SQLite Database Browser tại:

http://sourceforge.net/projects/sqlitebrowser/files/sqlitebrowser/2.0%20beta1/sqlitebrowser_200_b1_src.tar.gz/download

Page 14: Phat Trien Phan Mem Android

Đoàn Hòa Minh HK1-2011-2012 Trang 14

SQLite là gì?

Nói một cách đơn giản SQLite là phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu (DBMS) tương tự như Mysql, PostgreSQL... Đặc điểm của SQLite là gọn, nhẹ, đơn giản. Chương trình gồm 1 file duy nhất vỏn vẹn chưa đến 500kB, không cần cài đặt, không cần cấu hình hay khởi động mà có thể sử dụng ngay. Dữ liệu database cũng được lưu ở một file duy nhất. Không có khái niệm user, password hay quyền hạn trong SQLite database.

SQLite không thích hợp với những hệ thống lớn nhưng ở quy mô vừa tầm thì SQLite phát huy uy lực và không hề yếu kém về mặt chức năng hay tốc độ. Với các đặc điểm trên SQLite được sử dụng nhiều trong việc phát triển, thử nghiệm v..v.. và là sự lưa chọn phù hợp cho những người bắt đầu học database.

Trang chủ SQLite: http://www.sqlite.org/

Một vài nét chính

Cơ sở dữ liệu dạng quan hệ (RDBMS), hỗ trợ chuẩn SQL-92 Sử dụng dưới dạng thư viện nhúng, không chạy ở theo kiểu server độc lập Hỗ trợ các ngôn ngữ phổ biến: C, C++, C#, Basic, Perl, Ruby, Python, PHP, Java ... Không cần chỉ định kiểu dữ liệu (SQLite is typeless) Hỗ trợ mã UTF8 Hỗ trợ command line Hỗ trợ transaction Hỗ trợ view Hỗ trợ C extensions Có các công cụ quản lý bằng đồ hoạ (xem chi tiết ở dưới) Download & sử dụng miễn phí ...

Các phiên bản

Hiện tại SQLite có 2 nhánh khác nhau là version 2.x và version 3.x, do cấu tạo dữ liệu nội bộ khác nhau nên tên lệnh và tên thư viện của từng nhánh khác nhau. Lệnh sqlite là của version 2.x, sqlite3 là lệnh của version 3.x.

Cách chuyển đổi dữ liệu SQLite kiểu cũ sang kiểu SQLite3 như sau:

sqlite OLD.DB .dump | sqlite3 NEW.DB

SQLite 2 và 3 có cách sử dụng gần như tương tự nhau, bạn cũng có thể cài đặt cả 2 nhưng thông thường nên sử dụng SQLite 3.

Cài đặt SQLite trên WindowsXP

Cực kỳ đơn giản, chỉ cần download về và giải nén ra là xong.

Page 15: Phat Trien Phan Mem Android

Đoàn Hòa Minh HK1-2011-2012 Trang 15

Đầu tiên vào trang download sqlite: http://www.sqlite.org/download.html Di chuyển xuống phía dưới mục "Precompiled Binaries For Windows" sẽ thấy danh

sách các file nén zip. Download SQLite verrsion mới nhất, hiện tại đang là 3.5.9 => download file sqlite-3_5_9.zip. Trường hợp bạn muốn sử dụng SQLite cùng với rails thì download thêm file sqlitedll-3_5_9.zip.

Page 16: Phat Trien Phan Mem Android

Đoàn Hòa Minh HK1-2011-2012 Trang 16

Giải nén file sqlite-3_5_9.zip vừa download về được file sqlite3.exe, đặt ở thư mục bất kỳ, ví dụ trong thư mục D:\sqlite\ chẳng

hạn.

Trường hợp bạn muốn sử dụng SQLite với rails và đã download file sqlitedll-3_5_9.zip thì cũng giải nén và đặt file sqlite3.dll và sqlite3.def vào cùng thư mục với sqlite3.exe.

Để có thể gọi lệnh sqlite3 từ bất cứ đâu bạn hãy đặt sqlite3.exe trong thư mục C:\WINDOWS. Hoặc nếu bạn không muốn đặt trong C:\WINDOWS thì có cách khác là đặt biến môi trường, cách này hơi phức tạp nên xin không giới thiệu ở đây.

Sử dụng

Bật khung gõ lệnh (command prompt) của Windows XP Di chuyển vào thư mục đặt sqlite3.exe, theo như ví dụ trên thì là D:\sqlite

Page 17: Phat Trien Phan Mem Android

Đoàn Hòa Minh HK1-2011-2012 Trang 17

Gõ lệnh sqlite3 để khởi động chương trình, nếu kế quả hiện ra như sau thì ok

Các lệnh điều khiển SQLite đều bắt đầu bằng dấu chấm (.)

Gõ .help để xem hướng dẫn sử dung.

Để kết thúc gõ .exit hoặc .quit

Page 18: Phat Trien Phan Mem Android

Đoàn Hòa Minh HK1-2011-2012 Trang 18

Xem thêm cách sử dụng sqlite3 tại: Getting Started và A command-line access program for SQLite databases

Khi làm việc với SQLite bạn có thể dùng các công cụ hỗ trợ quản lý. Các công cụ này sẽ giúp nhìn dữ liệu trong database một cách trực quan, việc thao tác và quản lý database sẽ dễ dàng hơn. Sau đây xin giới thiệu một công cụ cùng với cách thao tác với SQLite.

Công cụ quản lý

Có rất nhiều công cụ quản lý bằng đồ hoạ tiện lợi cho SQLite, ở đây xin giới thiệu một chương trình chạy trên hệ điều hành Windows, SQLite Administrator

SQLite Administrator is a powerful tool if you easily want to create, design or administrate SQLite database files. The SQL code editor helps you to quickly write sql queries with features such as code completion and highlighting. Both major versions of SQLite database files are supported by SQLite Administrator.

Bạn có thể download SQLite Administrator tại trang nhà hoặc download trực tiếp tại link: http://download.orbmu2k.de/files/sqliteadmin.zip

Giải nén file sqliteadmin.zip ta được thư mục sqliteadmin, đặt thư mục này ở D:\sqlite\ hoặc đâu đó tuỳ thích.

Click chuột vào file sqliteadmin.exe nằm bên trong thư mục đó để khởi động chương trình.

Page 19: Phat Trien Phan Mem Android

Đoàn Hòa Minh HK1-2011-2012 Trang 19

Tạo cơ sở dữ liệu

Bấm nút tạo cơ sở dữ liệu trên thanh công cụ:

Page 20: Phat Trien Phan Mem Android

Đoàn Hòa Minh HK1-2011-2012 Trang 20

Nhập tên cơ sở dữ liệu, sau đó bấm "Save" (保存)

Page 21: Phat Trien Phan Mem Android

Đoàn Hòa Minh HK1-2011-2012 Trang 21

Tạo thành công cơ sở dữ liệu có tên TEST:

Page 22: Phat Trien Phan Mem Android

Đoàn Hòa Minh HK1-2011-2012 Trang 22

Tạo bảng (hình minh hoạ)

Nhập dữ liệu vào bảng (hình minh hoạ)

Sửa xoá dữ liệu (hình minh hoạ)

Page 23: Phat Trien Phan Mem Android

Đoàn Hòa Minh HK1-2011-2012 Trang 23

Lock Screen và Home Screen của máy ảo:

Giao diện máy ảo skin HVGA:

Page 24: Phat Trien Phan Mem Android

Đoàn Hòa Minh HK1-2011-2012 Trang 24

IV. CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG

1. Cài đặt bằng source code ứng dụng trên máy ảo:

- Tạo một Android Project mới: File->New->Project-> Android Project

- Chọn Create project from existing source và trỏ đường dẫn tới thư mục gốc của source code ứng dụng.

- Chọn Target với platform và API tương ứng với ứng dụng.

- Nhấn Finish để hoàn thành.

- Từ Eclipse chọn Run->Run hoặc Ctrl + F11 để khởi động máy ảo và chạy ứng dụng.

Page 25: Phat Trien Phan Mem Android

Đoàn Hòa Minh HK1-2011-2012 Trang 25

2. Cài đặt bằng file apk trên máy ảo và điện thoại di động:

Cài đặt trên máy ảo

- Chép file .apk vào thư mục tools của thư mục Android SDK

- Khởi động máy ảo cần cài đặt ứng dụng.

- Mở command shell lên, đi tới đường dẫn của thư mục tools trong thư mục chứa Android SDK và gõ lệnh:

“adb install <tên_file.apk>”

- Sau đó chọn icon ứng dụng trên Home Screen của điện thoại để chạy ứng dụng.

Cài đặt trên điện thoại

- Chép file .apk vào thẻ nhớ của điện thoại.

- Download và cài đặt ứng dụng Apps Installer từ Android Market.

- Khi đã cài đặt xong, Apps Installer sẽ hiển thị các file apk trong thẻ nhớ của điện thoại.

- Nhấn chọn và cài đặt file apk.

Lưu ý: trước khi cài đặt file apk phải cho phép điện thoại cài đặt ứng dụng từ những nguồn không rõ ràng: Menu -> Settings -> Applications và chọn “Unknown Sources“.

Có thể xem hướng dẫn các cách cài đặt chi tiết tại đường dẫn:

http://maketecheasier.com/install-applications-without-the-market/2011/01/28