Top Banner
THAY ĐỔI GÓC NHÌN
13

Phat trien ban than

May 27, 2015

Download

Education

Pham Ngoc Quang

Khai thác bản thân
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Phat trien ban than

THAY ĐỔI GÓC NHÌN

Page 2: Phat trien ban than

Mục lục

1. Thế giới chúng ta đang sống: Thế giới phẳng

2. Bạn là tiểu Vũ trụ

Page 3: Phat trien ban than

THẾ GiỚI PHẲNG

• Blog

• Mạng xã hội

• Flick

• Forum

Page 4: Phat trien ban than

THẾ GiỚI PHẲNG

• Thị trường chứng khoán

• Sự “mất giá” của công chức

• Toàn cầu hoá

• .v.v

Page 5: Phat trien ban than
Page 6: Phat trien ban than

CẤU TRÚC TÂM LÝ

Page 7: Phat trien ban than

Sự Thăng hoaTuôn trào của Vô thức

Page 8: Phat trien ban than

KHAI THÁC TÀI NGUYÊN BẢN THÂN

• Xác định Nhu cầu

• Đánh giá hiện trạng

• Kế hoạch Phát triển bản thân

Page 9: Phat trien ban than

NHU CẦU BẢN THÂN

Chúng ta mong muốn:

1 Thu nhập đảm bảo cuộc sống

2. Làm giàu

3. Chất lượng cuộc sống:– Sống có ý nghĩa– Sáng tạo– Tình yêu

Page 10: Phat trien ban than

Tư duy của chúng ta

• Khi chúng ta là đứa trẻ Tư duy của chúng ta là Tờ giấy trắng

• Sau đó mọi người (gia đình, xã hội) đi quá và để lại những dòng “nham nhở” không đầu không đuôi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~

Gia đìnhBố mẹ

Thầy giáo

Bạn bè, Xã hội

Hoàn cảnh xô

đẩy

Tư duy của chúng ta

20 % là Ý thức

80% là Vô thức

• Phát triển dần theo năm tháng, • Phát triển tự phát• Sử dụng ngôn ngữ script với

quá nhiều GOTO

• Trùng lặp, Mâu thuẫn – Bản thân chúng ta không biết mình thích gì?!

• Khó phát triển, khó maintain• Khó debug – Không biết sai từ

đâu

Tư duy của chúng ta

Page 11: Phat trien ban than

Tư duy của chúng ta

• Chúng ta chưa thỏa mãn thực sự với chính mình!– Hình như chúng ta chưa có Hạnh

phúc thực sự và chắc chắn?!– Hình như chúng ta chưa kiếm được

đủ tiền– .v.v

Page 12: Phat trien ban than

Hiện trạng

• Sytec đã rất thành công

• Chúng ta cần nắm được cơ hội Kim cương này

Page 13: Phat trien ban than

3. Sứ mệnh mỗi cá nhân

• Làm chủ Cuộc sống• Sống Hạnh phúc và Bình an• Phát huy khả năng tiềm ẩn

trong chính bạn