Top Banner

Click here to load reader

Peter Eriksson Fredrik · PDF file Nomi Högskolan Telemark Hushållningssällskapet SLU Skive Kommun. Biogas2020-tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform...

Jul 16, 2020

ReportDownload

Documents

others

 • Peter Eriksson Fredrik Grund – Innovatum –

 • Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform

  Projektet består av en rad aktiviteter som inbegriper hela värdekedjan vars syfte är att ta fram underlag för att öka investeringar i biogasproduktion och användning

  • Flera samarbeten för utveckling av ny teknik, nya- verktyg, -metoder, -koncept och -affärsmodeller

  • Öka användning av biogas, inom främst transportsektorn

  • Organisera en Biogasplattform som binder samman arbetet i de regionala biogasklustren och skapar samverkan kring en övergripande biogasvision och mål i Skandinavien samt att öka den politiska dialogen

  SYFTE

 • Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform

  Målet är att Biogas 2020 ska • Bidra till en minskad klimatpåverkan, grönare ekonomi och hållbar tillväxt

  över landsgränserna.

  • En etablerad Skandinavisk biogasplattform som i sin kraft av aktörer i hela branschen i tre länder är en påverkansfaktor för biogasutvecklingen inom och utanför Öresund-Kattegatt-Skagerak

  • Lägga grunden för massiva investeringar i förnybar energi motsvarande 1 miljard SEK, som samtidigt skapar 1 000-1 500 nya gröna jobb, sett över en 10-årsperiod.

  VAD ÄR MÅLET?

 • Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform

  Högskolor, Institut och kompetenscentrum med anknytning till forskning, 12 st Svenska: Högskolan Väst, Högskolan Borås, Högskolan Halmstad, JTI- Institut för Jordbruks och miljöteknik, SLU- Sveriges lantbruksuniversitet, KTH- Kungliga Tekniska Högskolan, Energiforsk, Innovatum. Danska: Aarhus universitet, Agro Business Park, Roskilde Universitet

  Norska: Höyskolen i Telemark, Nibio

  Offentliga organisationer, 10 st Svenska: Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Fyrbodals kommunalförbund, Kommunförbundet Skåne Danska: Skive Kommune, Samsö Kommune, Fredrikssunds Kommune, HMN naturgas Norge: Östfolds fylkeskommune (representerar också 5 norska kommuner), Oslo Kommune/VEAS

  PARTERNA

 • Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform

  Kunskaps plattformar, 5 st Svenska: Hushållningssällskapet Skåne

  Danska: NTU, Nomi

  Norska: OREEC, Lister Nyskaping

  Privata företag, 3 st Danska: Gas2move Norge: Ocean Forest, SeaWeed production

  Omslutning ca 110 milj Skr

  Pågår 20150701-20180630

  PARTERNA

 • Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam biogasplattform

  Geografisk placering

  av parterna som

  ingår i Biogas2020

 • Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform

  • LeadPartner, Innovatum, Sverige (huvudansvarig för projektledning) Koordinator Peter Eriksson Projektledare Fredrik Grund Administration/ekonomi Helena Olausson Kommunikation Helena Granath

  • Projekteier, Östfolds Fylkeskommune, Norge Koordinator Guri Bugge

  • Nationell koordinator, Skive kommune, Danmark Koordinator Teresa Rocatis Nielsen

  • Ledningsgrupp LeadPartner, Nationella koordinatorer, WP-Ledare Huvudansvariga för Administration och Ekonomi

  • Styrgrupp En offentlig person från varje land LeadPartner, nationella koordinatorer

  PROJEKT ORGANISATION

 • Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform

  PROJEKT STRUKTUR

  1. Projektledning Innovatum

  2. Kommunikation Innovatum

  3. Samverkans plattform

  3.1.1 Nätverk och politisk samordning

  3.1.2 Nya Nätverk

  3.2 Affärsmodeller

  3.3 Omvärldsbevakning

  3.4 Konceptutveckling

  3.5 Process och teknikstöd

  Innovatum

  Västra Götalandsregionen

  Östfold Fylkeskommune

  Agro Business Park

  Kommunförbundet Skåne

  Fredrikssund Kommune

  Innovatum

 • Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform

  PROJEKT STRUKTUR

  4. Produktion och processer

  4.1.1 Substrat Land

  4.1.2 Substrat Hav

  4.2 Hushållsavfall

  4.3 Biogasprocessen

  4.4 Rötrester

  4.5.1 Förädling uppgradering

  4.5.2 Power to Gas

  Agro Business Park

  Högskolan Borås

  Kungliga Tekniska Högskolan

  Nomi

  Högskolan Telemark

  Hushållningssällskapet

  SLU

  Skive Kommun

 • Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform

  Marina substrat Alger/tång /acidier kan bli mat och energi

 • Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform

  Halmpellets till biogas

 • Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform

  Biogasfrån från Hushållsavfall

  Ökad Insamling av organiskt material

 • Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam biogasplattform

  13

  Kompakt Biogassreaktor

  Drivstoff Varme Varme +CO2

  MetanBydel/ Fjøs/…

  Avløp: Kloakk, Møkk, Matrester…

  Gjødsel N,P,K

  Mindre biogasreaktor för lättflytande material

 • Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform

  Analys och Styrning av biogasprocessen

 • Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam biogasplattform

  Biogödsel som växtnäring i Växthus

 • Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform

  Förädling, Uppgradering

 • Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform

  Power to gas

 • Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform

  Infrastruktur Tunga fordon

 • Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform

  PROJEKT STRUKTUR

  5. Infrastruktur: WP ledare: NTU 5.1 Transport Aktivitetsledare: NTU 1. Affärsmodeller för biogas till transportsektorn 2. Onlineplattform om tillgängliga gasfordon 3. Möjliga användningsområden och infrastruktur för CBG og LBG 4. Test og demonstrationsaktiviteter gasdrivna fordon 5. Behovsanpassade verktyg och metoder

 • Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam biogasplattform

 • Biogas2020 -tillsammans skapar vi en gemensam Skandinavisk biogasplattform

  Välkommen att höra av dig om samarbete!

  Lokalt företagande i storskaligt samarbete

  vinner storskalighetens fördelar

  men behåller den lokala utvecklingen.

  www.biogas2020.se

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.