Top Banner

Click here to load reader

Perakende tanımları

Apr 16, 2017

ReportDownload

Retail

 • zcan Baliolu

  PerakendecilikTanmlar

 • zcan Baliolu www.perakendekocu.com

  Perakendecilikte tanmlarnveformatlararasfarklaranlatmakzere,bundanbirkaylncehazrladmPerakendecilik Temelleriadleitimdenbazsayfalarseerekaklamayaaltm.rneklervetanmlararlklHzlTketimveGdaperakendeciliihakkndaolduunugreceksiniz.Dahageniaptaanlatmlarhazrladmeitimindedir.Fikirlerinizi,dncelerinizi benimlepaylarsanzsevinirim.

  2

  Perakendecilik

  [email protected]

 • zcan Baliolu www.perakendekocu.com

  Perakendeciliktanm

  Nihaitketiciyeihtiyacolanmalvehizmetleri,tmpazarlamafaaliyetleriniyaparakulatrankurululardr

  MALAT TKETC

  PERAKENDEC

  3

 • zcan Baliolu www.perakendekocu.com

  rnGdaTekstil (hazrgiyim)TeknolojiYapmalzemeleriKitap KrtasiyeOyuncakAlkol TtnOtomobil veyedekpara aksesuarVs..

  HizmetLokanta Fast foodUlatrmaBankaclkSeyahat TatilKltr- Elence

  Sinema - TiyatroKtphaneMze

  4

  Perakendeciliktanm

  Tmbuperakendecilik faaliyetlerinortaknoktasburnveyahizmetlerintamamNihaiTketiciyeulamasdr.

 • zcan Baliolu www.perakendekocu.com

  Perakendeciliksnflandrlmas

  5

  almasnf Format OrganizasyonyapsDatmkanal

  alma prensipleriveiindeki disiplinigsterir

  OrganizeGeleneksel

  Genelmaazanneklini vevermekistedii imajtanmlar

  htisasMaazaclGdarnleri

  alma dzenivesahipolmadzeni

  ZincirmaazaFranchisezelmteebbis

  Alveri ortamntanmlar

  MaazaclkTantm usulilesatTVsatnternet sat(e-ticaret; m-ticaret)

 • zcan Baliolu www.perakendekocu.com 6

  Organize Perakende

  Geleneksel Perakende

  Perakendeeitleri

  HazrGiyimGdamaazalar

  TeknolojimaazalarYapmalzemesi

  HzlTketimrnleri

  almasnf

  Perakendeciliksnflandrlmas

 • zcan Baliolu www.perakendekocu.com 7

  FormatPerakendeciliksnflandrlmas

  htisasMaazalar

  Hazrgiyim Teknolojirnleri Yaprnleri Kiiselbakm Kozmetik

  Gdaarlklperakende

  Departmanmaazacl

  Hipermarket Spermarket Bakkal Harddiscount Cash&Carry

  Hedefkitleyevesatlanrncinslerinegremaazaformat

 • zcan Baliolu www.perakendekocu.com 8

  Zincir Maazalar:Ayn firmaya veya kiiye ait olan 2 ve zeri ubesi olan ve tek noktadan kontrol edilen ve ynetilen maazalar. Genelde satn alm birimi tek olur ve merkezi kararlar alnr.

  Gnlllk esasl zincir maazalar:Yurt dnda ska grlen ancak lkemizde yeni yeni balayan bir sistem. Burada ama tek bana alm gc yeterli olmayan mteebbislerin birleerek fiyat avantaj elde etmeleri. Tabela birliktelii ve temel rnlerde rn birliktelii nemli unsurlardr.

  Perakende kooperatifleri:Yurt dnda rnekleri olan bir sistem. retici veya bir blgeye mensup kii veya kurulular bir araya gelerek yelerini avantajl fiyatlardan faydalandrmalar esasna dayanr.

  Franchise:retici (marka sahibi) ile perakendeci arasnda imtiyazl szleme olan konsepti belli, satlacak olan rnler belli, tm sreler marka sahibi tarafndan bildirilen ve rnler / hizmet verildike ana markaya belli bir komisyon verilerek isim hakk alnan sistem.

  PerakendeciliksnflandrlmasOrganizasyon

  yaps

 • zcan Baliolu www.perakendekocu.com

  DatmKanal,PerakendecininTketiciyeulamabiiminiifadeedervetketiciyernlerineekildesunduununbirgstergesidir.

  9

  Datmkanal

 • zcan Baliolu www.perakendekocu.com

  Pazar

  10

  Datmkanal

  Perakendeciliksnflandrlmas

 • zcan Baliolu www.perakendekocu.com

  PazarE-ticaret

  11

  PerakendeciliksnflandrlmasDatmkanal

 • zcan Baliolu www.perakendekocu.com

  PazarE-ticaretKatalogilesat

  12

  PerakendeciliksnflandrlmasDatmkanal

 • zcan Baliolu www.perakendekocu.com

  PazarE-ticaretKatalogilesatoklumaazakanal

  13

  PerakendeciliksnflandrlmasDatmkanal

 • zcan Baliolu www.perakendekocu.com

  PazarE-ticaretKatalogilesatoklumaazakanalTVkanal

  14

  PerakendeciliksnflandrlmasDatmkanal

 • zcan Baliolu www.perakendekocu.com

  Perakendeciliktanm

  Birbirinden farklmarkalarvebumarkalarnbirbirinden farklkonseptlerle aynataltndabirlemesi ileolumutur.

  DepartmanMaazalarKuma,kyafet,aksesuar, eveyalar,saat bijuteri,hediyelik eyagibipekokrngrububulunabilir.Bazlarnda ise gdareyonlardabulunur.

  ouzamanKatlmaazaclkdadenebiliyor

  DepartmanMaazacl

  15

 • zcan Baliolu www.perakendekocu.com

  Perakendeciliktanm

  Hipermarketler byk,hattabazendevasayaplarolupbirspermarket kadargnlkihtiyalarn temin edildii kadarDepartmanl maazalardaki tketim rnleridndakirnlerin aynataltnda satld merkezlerdir.

  Hipermarket:Aynataltnda birokeidin bulunduu,dkkarilesat yaplanmteri asndanhzlbirekilde tmhtiyalarnn karlandmaazalar.

  2500Mvezerialanasahipvearlklgdasatyaplanyerler.

  Hipermarket

  16

 • zcan Baliolu www.perakendekocu.com

  Perakendeciliktanm

  Birspermarket eitli kategorilere ayrlm,genelde selfservisrnlere arlkverilen,bakkallardanvegeleneksel gdamaddeleri satanyerleregredahafazlaeit ierenmarketlerdir.KkSpermarket: 200 400MSpermarket: 400 1000MBykSpermarket: 1000 2500M

  Spermarket:Mterilerin ihtiyacolangnlkalverilerindeUzman,zellikletazegdarnleri.Yerleim yerlerine yaknl iletercihnoktalardr.

  Spermarket

  17

  200 2500Marasalanasahipvearlklgdasatyaplanyerler.

 • zcan Baliolu www.perakendekocu.com

  Perakendeciliktanm

  Ykseksat hacmine sahip hzltketim rnlerinin bulunduumaazalar.Ulusalmarkalarnyansramarkasduyulmam (firmayazelmarka)rnlerbulunur.Buekilde rnlerinmarkatantm vetutundurmamaliyetleri olumaz.

  18

  Discount (ndirimMaazacl)

  Discount:GelirveGiderkalemlerinin optimum seviyedehesaplanm, hzlvekolaybirekilde apkonseptinin rahatuygulanabilecek olmasbaarnn anahtarolaraksaylr.

  200Mcivarndasatalannasahip,500ila1000eitrnnbulunduumaazalar(in-out rnhari)

 • zcan Baliolu www.perakendekocu.com

  Perakendeciliktanm

  19

  Gdaperakendeciliinin balangc. Genel olarakahs firmalarolupbinaaltlarndamaksimumhizmet anlay ileenoktalepedilen eitlerin bulunduran,acil ihtiyalarnkarland iyerleri.Busnfta aynzamandabenzinistasyonlarnda bulunanMarketler deyeralr,bfelerdeyeralabilir.

  BakkalArtkTrkiyededebuformattaolan iyerlerigbirliiyapmayaalyorlar. eitli yaplarbulunuyor:Franchise,Gnll zinciritirakiveyakooperatif eklinde organizasyonlarmevcut.

  Bakkal

  50Mcivarnda,mteriihtiyacolanrnlerbulunurvehizmeteodaklanlr.

 • zcan Baliolu www.perakendekocu.com

  Perakendeciliktanm

  20

  lkbalardaCash&Carry modeli toptanclk faaliyeti iinkurulmutur.Ancaksektrn bazzorluklarveeskidatm alkanlklar nedeni ilezamaniinde cirohedeflerine ulaabilmekiintoptanveperakende satlar yapmayabaladlar. Vergimkellefi olupiigdamaddelerial vesat olmayankiivekurulularofisveahsi ihtiyalarn buyerlerden karlamayabaladlar.Artkraffiyatlarnn dnda grmelere balolarakalpsatanlar iinayrfiyatuygulanabiliyor.

  Cash&CarryToplu tketim yapanmterilere hitapeden,genellikle nakitalan venakliyeninmterilere aitolduusatmaazalardr

  Cash&Carry

  20

  Tekveya2katl,ehirmerkezlerinindnda,vergimkellefiolaniletmelerernlerinipazarlarlar.

 • zcan Baliolu www.perakendekocu.com

  htisasmaazacl,uzmanolduklarrngruplarvebunlarayaknolanrnlerin satnaodaklanrlar.Mteriye asl uzmanlkkonularn vurgularkenburnlerinyounveyklalmalar nedeni iletedarikilerden fiyatavantajeldeedebilirler.Hipermarket vedepartmanmaazaclndan farklar iseuzmanolduklar rnlerdeokeitvebunlaraaitstokbulundurmalar.

  htisas Maazalar:Mterilerine sattklar ve uzman olduklar rn gruplarnda ayn zamanda tavsiye ve neri de getirmeleri onlar uzman yapyor.

  21

  Satalanlarticarihacimlerinebalolarakdeiir,ehirmerkezindekkbirdkkandaolabilir,AVMde 5000Mdeolur.

  htisasMaazacl

  TeknolojiYapgereleriKiiselBakmKozmetikSalkrnleriOrganikrnlerMobilya

  Perakendeciliktanm

 • zcan Baliolu www.perakendekocu.com

  TEEKKRLER

  22

  [email protected]