Top Banner
Pengenalan Kepada Komponen Elektronik
19

Pengenalan komponen-elektrik

May 31, 2015

Download

Documents

Mahayudin Saad
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Pengenalan komponen-elektrik

Pengenalan Kepada Komponen Elektronik

Page 2: Pengenalan komponen-elektrik

Perintang Tetap

Mengawal arus elektrik dalam sesuatu litar. Nilainya diukur dalam unit Ohm (). Semakin tinggi nilai rintangan semakin rendah

arus yang mengalir melaluinya. Nilai perintang ditandakan dengan kod warna.

Simbol

Page 3: Pengenalan komponen-elektrik

Warna Mewakili nombor

HitamPerangMerahJinggaKuningHijauBiruUngguKelabuputih

0123456789

Kod Warna Perintang

Kod warna terdiri daripada 4 lajur

Lajur pertama menunjukkan nilai pertama

Lajur kedua menunjukkan nilai kedua

Lajur ketiga menunjukkan bilangan kosong

Lajur keempat menunjukkan nilai toleransi

Page 4: Pengenalan komponen-elektrik

Cara membaca kod warna

Kuning menunjukkan no. 4Unggu menunjukkan no. 7Perang menunjukkan bilang kosong, iaitu 1Emas menunjukkan 5% toleransi

Jadi, nilai perintang di atas ialah 470 Ohm

Nilai toleransi ialah 470 Ohm X 5% = 23.5 Ohm

Jadi, nilai perintang boleh dari 446.5 Ohm hingga 493.5 Ohm

Page 5: Pengenalan komponen-elektrik

Perintang Boleh Laras

Nilainya boleh dilaraskan antara 0 hingga nilai maksimumnya dengan memutarkan spindelnya.

Simbol

Page 6: Pengenalan komponen-elektrik

Perintang Peka Cahaya

Juga dikenali sebagai L.D.R, iaitu Light Dependent Resistor.

Nilai ringtangan bergantung kepada cahaya yang diterimanya.

Semakin banyak cahaya yang diterima, semakin kecil rintangannya.

Simbol

Page 7: Pengenalan komponen-elektrik

Diod

Komponen yang membenarkan aliran arus elektrik ke satu arah sahaja.

Boleh digunakan untuk menukar arus ulang alik ke arus terus.

Kutub positif dikenali sebagai anod (A) manakala kutub negatif dikenali sebagai katod (K)

A K

Simbol

Page 8: Pengenalan komponen-elektrik

Diod Pemancar Cahaya (L.E.D)

Diod pemancar cahaya adalah diod yang boleh menyala apabila arus elektrik mengalir melaluinya.

Ia selalu disebut L.E.D, iaitu singkatan untuk Light Emitting Diode.

A K

Simbol

Page 9: Pengenalan komponen-elektrik

Transistor

Adalah komponen yang digunakan untuk membesarkan arus atau sebagai suis.

Ia diperbuat daripada bahan positif dan bahan negatif.

Ia mempunyai 3 kaki Kaki pemungut (Collector) – C Kaki tapak (Base) – B Kaki pemancar (Emitter) - E

Page 10: Pengenalan komponen-elektrik

Simbol Transistor

Page 11: Pengenalan komponen-elektrik

Penerus Kawalan Silikon (SCR)

Penerus kawalan silikon atau SCR berfungsi sebagai suis dan membenarkan arus elektrik mengalir sehala sahaja seperti diod.

Ia mempunyai 3 kaki, iaitu : Get (G) Anod (A) Katod (K)

Simbol

Page 12: Pengenalan komponen-elektrik

Litar Bersepadu (IC)

Adalah satu litar yang lengkap dan ringkas di dalam sebuah bekas kecil.

Ia juga dipanggil litar terkamil atau cip atau IC (Integrated circuit)

Ia boleh mengandungi elemen komponen seperti transistor, diod, perintang dan sebagainya

Simbol

Page 13: Pengenalan komponen-elektrik

Kapasitor Komponen yang berfungsi sebagai penyimpan

dan pembuang cas. Unit sukatannya ialah farad (F). Ia biasanya

bernilai kecil dan disukat dalam mikrofarad (F). Kapasitor yang bernilai tinggi akan menyimpan

lebih banyak tenaga elektrik. Ia juga mengambil lebih masa untuk mengecas dan membuang cas.

Terdapat dua jenis kapasitor, iaitu jenis berkutub dan jenis tidak berkutub.

Page 14: Pengenalan komponen-elektrik

Simbol Kapasitor

Page 15: Pengenalan komponen-elektrik

Buzzer

Komponen yang menukar tenaga elektrik kepada tenaga bunyi yang bergetaran.

Simbol

Page 16: Pengenalan komponen-elektrik

Geganti

Adalah sejenis suis automatik yang dikendalikan oleh arus elektrik

Simbol

Page 17: Pengenalan komponen-elektrik

Litar Elektronik Litar elektronik adalah sambungan

komponen-komponen elektronik secara sistematik supaya arus elektrik dapat mengalir dengan sempurna.

Untuk membuat satu litar elektronik, kita merujuk kepada lukisan kerja litar itu.

Page 18: Pengenalan komponen-elektrik

Jenis-jenis lukisan litar

Terdiri daripada lukisan skematik dan lukisan bergambar.

Lukisan skematik menunjukkan setiap sambungan dan semua komponen dalam simbol. (2 dimensi)

Lukisan bergambar pula menunjukkan setiap sambungan dan komponen elektronik dilukiskan. (3 dimensi)

Page 19: Pengenalan komponen-elektrik

Jenis Lukisan Litar

+ - + -

Lukisan Skematik Lukisan Bergambar