Top Banner
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN SEHINGGA DISEMBER 2010 (JPBD NEGERI)
14

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN SEHINGGA DISEMBER 2010 (JPBD NEGERI)

Feb 04, 2016

ReportDownload

Documents

aure

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN SEHINGGA DISEMBER 2010 (JPBD NEGERI). Pencapaian Piagam Pelanggan JPBD Negeri sehingga Disember 2010. - PowerPoint PPT Presentation

 • PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN SEHINGGA DISEMBER 2010(JPBD NEGERI)

 • Pencapaian Piagam Pelanggan JPBD Negeri sehingga Disember 2010 *Peratus pencapaian tidak mengambil kira Piagam Pelanggan yang ke 12 ialah Memberi Ulasan Perancangan Ke Atas Lain-Lain Permohonan Perancangan Meliputi Perancangan Tapak, Pecah Bahagian Dan Pencantuman Tanah Yang Lengkap Dalam Tempoh 30 Hari. (Pencapaian 95%)Nota: Nombor TP bermaksud tiada pelaksanaan projek/program sepanjang tahun 2010 Tanda TB bermaksud Piagam berkenaan tidak digunapakai di negeri-negeri yang bukan PBPT. (Dipersetujui di Mesyuarat Pagi Bil.6/2010 pada 8 April 2010 dan Mesyuarat Pengarah Negeri Bil.2/2010 pada 20 Mei 2010)

  KOMPONEN JPBD% PENCAPAIAN 123456789101112PURATA (%)NEGERI-NEGERI1. Selangor10078.7TB100TP100TP1001004397.489.92. Perak10093.6100100TP100TP10010010010099.33. Pulau Pinang10072.4TB0TP10010010010010010085.84. Kedah10096TB89TP100845010010010091.05. Perlis100100TBTP100100100TBTP1001001006. Negeri Sembilan10065.8TB50TP10091.710010096.985.287.77. Melaka10095.4TB1000100100100TP10010088.48. Johor10098.2TB95100100TP10010010010099.29. Pahang10085TB100TP100100100TP1001009598.1*10. Terengganu10099.7TPTPTP10097.6100TP83.310097.211. Kelantan10090TB100TP100100100TP1009598.1 Jumlah Keseluruhan Pencapaian Piagam Pelanggan JPBD Negeri94.1

 • PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN NEGERI SELANGOR BAGI TAHUN 2010

  Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri 3 kali setahun.Memberi ulasan perancangan tidak melebihi 14 hari.(TIDAK BERKENAAN) Membuat keputusan terhadap permohonan Kebenaran MerancangMengikut Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ) bagi kawasan yang ada Rancangan Tempatan dalam tempoh 67 hari.Mengikut Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ) bagi kawasan yang tiada Rancangan Tempatan dalam tempoh 92 hari.Mengikut Konsep Jual Kemudian Bina (JKB) bagi kawasan yang ada Rancangan Tempatan dalam tempoh 91 hari.Mengikut Konsep Jual Kemudian Bina (JKB) bagi kawasan yang tiada Rancangan Tempatan dalam tempoh 142 hari.4.Mewartakan Rancangan Struktur Negeri (RSN), Rancangan Tempatan (RT), dan Rancangan Kawasan Khas (RKK) dalam tempoh 6 bulan selepas kelulusan Pihak Berkuasa Negeri.

  Memastikan Rancangan Struktur Negeri (RSN) dikaji semula dalam tempoh 5 tahun selepas pewartaan. 6.Menyelaras penyediaan RT dan RKK serta memantau pelaksanaannya berdasarkan program Rancangan Malaysia 5 Tahun.7.Menyedia / Menyelaras Pelan Projek Khas dalam tempoh 60 hari.8.Mengadakan Mesyuarat dengan Ketua Unit Pusat Setempat (OSC) setiap 6 bulan.9.Menyampaikan keputusan bertulis Lembaga Rayuan kepada perayu dan responden dalam tempoh 10 hari dari tarikh keputusan diterima dari pengerusi Lembaga Rayuan.10.Membekal maklumat perancangan (kategori tidak berperingkat) dalam tempoh 5 hari.11.Memberi layanan kaunter dengan berbudi bahasa dalam tempoh 5 minit.

  Purata pencapaian = 89.9%

  Chart1

  100

  78.7

  0

  100

  0

  100

  0

  100

  100

  43

  97.4

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  78.7%

  TB

  100%

  TP

  TP

  100%

  100%

  100%

  43%

  97.4%

  SEL1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  SELANGOR 1

  1100

  278.7

  3TB

  4100

  5TP

  6100

  7TP

  8100

  9100

  1043

  1197.4

  SEL1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  97.4%

  43%

  100%

  100%

  100%

  TP

  TP

  100%

  TB

  78.7%

  100%

  SEL2

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  SELANGOR 2

  6100

  7TP

  8100

  9100

  1043

  1197.4

  SEL2

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  TP

  100%

  100%

  43%

  97.4%

  PERAK1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  PERAK 1

  1100

  293.6

  3100

  4100

  5TP

  PERAK1

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  93.6%

  100%

  100%

  TP

  PERAK2

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  PERAK 2

  6100

  7TP

  8100

  9TP

  10100

  11100

  PERAK2

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  TP

  100%

  TP

  100%

  100%

  P PINANG1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  PULAU PINANG 1

  1100

  264.1

  3H

  4TP

  5TP

  P PINANG1

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  64.1%

  H

  TP

  TP

  P PINANG 2

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  PULAU PINANG 2

  6100

  7100

  8100

  9100

  10100

  11100

  P PINANG 2

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  100%

  100%

  100%

  KEDAH1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  KEDAH 1

  1100

  296

  3H

  489.3

  5TP

  KEDAH1

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  96%

  H

  89.3%

  TP

  KEDAH2

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  KEDAH 2

  690.9

  784

  850

  9100

  10100

  11100

  KEDAH2

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  90.9%

  84%

  50%

  100%

  100%

  100%

  PERLIS1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  PERLIS 1

  1100

  2100

  3H

  4TP

  580

  PERLIS1

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  H

  TP

  80%

  PERLIS2

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  PERLIS 2

  675

  7100

  8100

  9TP

  10100

  11100

  PERLIS2

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  75%

  100%

  100%

  TP

  100%

  100%

  N91

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  NEGERI SEMBILAN 1

  1100

  265.8

  3H

  4TP

  5TP

  N91

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  65.8%

  H

  TP

  TP

  N92

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  NEGERI SEMBILAN 2

  690

  791.7

  8100

  9100

  1096.9

  1185.2

  N92

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  90%

  91.7%

  100%

  100%

  96.9%

  85.2%

  MELAKA1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  MELAKA 1

  1100

  261.2

  3H

  4100

  5100

  MELAKA1

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  61.2%

  H

  100%

  100%

  MELAKA2

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  MELAKA 2

  6100

  7100

  8100

  9TP

  10100

  11100

  MELAKA2

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  TP

  100%

  100%

  JOHOR1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  JOHOR 1

  1100

  2100

  3H

  4100

  5100

  JOHOR1

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  H

  100%

  100%

  JOHOR2

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  JOHOR 2

  6100

  7100

  8100

  9100

  10100

  11100

  JOHOR2

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  100%

  100%

  100%

  PHG1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  PAHANG 1

  1100

  288

  3H

  4100

  5TP

  PHG1

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  88%

  H

  100%

  TP

  PHG2

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  PAHANG 2

  6100

  7100

  8100

  9TP

  10100

  11100

  1295

  PHG2

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  TP

  100%

  100%

  95%

  TRG1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  TERENGGANU 1

  1100

  299.7

  3TP

  4100

  5TP

  TRG1

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  99.7%

  TP

  100%

  TP

  TRG2

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  TERENGGANU 2

  6100

  797.6

  8100

  9TP

  1083.3

  11100

  TRG2

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  97.6%

  100%

  TP

  83.3%

  100%

  KEL1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  KELANTAN 1

  1100

  290

  375

  4100

  5TP

  KEL1

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  90%

  75%

  100%

  TP

  KEL2

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  KELANTAN 2

  6100

  7100

  8100

  9TP

  10100

  1195

  KEL2

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  TP

  100%

  95%

 • PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN NEGERI PERAK BAGI TAHUN 2010

  Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri 3 kali setahun.Memberi ulasan perancangan tidak melebihi 14 hari.Membuat keputusan terhadap permohonan Kebenaran MerancangMengikut Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ) bagi kawasan yang ada Rancangan Tempatan dalam tempoh 67 hari.Mengikut Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ) bagi kawasan yang tiada Rancangan Tempatan dalam tempoh 92 hari.Mengikut Konsep Jual Kemudian Bina (JKB) bagi kawasan yang ada Rancangan Tempatan dalam tempoh 91 hari.Mengikut Konsep Jual Kemudian Bina (JKB) bagi kawasan yang tiada Rancangan Tempatan dalam tempoh 142 hari.4.Mewartakan Rancangan Struktur Negeri (RSN), Rancangan Tempatan (RT), dan Rancangan Kawasan Khas (RKK) dalam tempoh 6 bulan selepas kelulusan Pihak Berkuasa Negeri.

  Memastikan Rancangan Struktur Negeri (RSN) dikaji semula dalam tempoh 5 tahun selepas pewartaan. 6.Menyelaras penyediaan RT dan RKK serta memantau pelaksanaannya berdasarkan program Rancangan Malaysia 5 Tahun.7.Menyedia / Menyelaras Pelan Projek Khas dalam tempoh 60 hari.8.Mengadakan Mesyuarat dengan Ketua Unit Pusat Setempat (OSC) setiap 6 bulan.9.Menyampaikan keputusan bertulis Lembaga Rayuan kepada perayu dan responden dalam tempoh 10 hari dari tarikh keputusan diterima dari pengerusi Lembaga Rayuan.10.Membekal maklumat perancangan (kategori tidak berperingkat) dalam tempoh 5 hari.11.Memberi layanan kaunter dengan berbudi bahasa dalam tempoh 5 minit.

  Purata pencapaian = 99.3%

  Chart1

  100

  93.6

  100

  100

  0

  100

  0

  100

  100

  100

  100

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  TP

  100%

  100%

  93.6%

  100%

  TP

  100%

  100%

  100%

  100%

  SEL1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  SELANGOR 1

  1100

  278.7

  3TB

  4100

  5TP

  6100

  7TP

  8100

  9100

  1043

  1197.4

  SEL1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  97.4%

  43%

  100%

  100%

  100%

  TP

  TP

  100%

  TB

  78.7%

  100%

  PERAK1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  PERAK 1

  1100

  293.6

  3100

  4100

  5TP

  6100

  7TP

  8100

  9100

  10100

  11100

  PERAK1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  100%

  TP

  100%

  93.6%

  100%

  100%

  TP

  P PINANG1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  PULAU PINANG 1

  1100

  272.4

  3TB

  40

  5TP

  6100

  7100

  8100

  9100

  10100

  11100

  P PINANG1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  72.4%

  TB

  0%

  TP

  KEDAH1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  KEDAH 1

  1100

  296

  3TB

  489

  5TP

  6100

  784

  850

  9100

  10100

  11100

  KEDAH1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  50%

  84%

  100%

  100%

  96%

  TB

  89%

  TP

  PERLIS1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  PERLIS 1

  1100

  2100

  3TB

  4TP

  5100

  6100

  7100

  8TB

  9TP

  10100

  11100

  PERLIS1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  TP

  TB

  100%

  100%

  100%

  100%

  TB

  TP

  100%

  N91

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  NEGERI SEMBILAN 1

  1100

  265.8

  3TB

  450

  5TP

  6100

  791.7

  8100

  9100

  1096.9

  1185.2

  N91

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  85.2%

  96.9%

  TP

  50

  TB

  65.8%

  100%

  100%

  91.7%

  100%

  100%

  MELAKA1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  MELAKA 1

  1100

  295.4

  3TB

  4100

  50

  6100

  7100

  8100

  9TP

  10100

  11100

  MELAKA1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  100%

  100%

  TP

  100%

  95.4%

  TB

  100%

  0%

  JOHOR1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  JOHOR 1

  1100

  298.2

  3TB

  495

  5100

  6100

  7TP

  8100

  9100

  10100

  11100

  JOHOR1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  100%

  TP

  100%

  100%

  98.2%

  TB

  95%

  100%

  PHG1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  PAHANG 1

  1100

  285

  3TB

  4100

  5TP

  6100

  7100

  8100

  9TP

  10100

  11100

  1295

  PHG1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  100%

  100%

  95%

  TP

  100%

  85%

  TB

  100%

  TP

  TRG1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  TERENGGANU 1

  1100

  299.7

  3TP

  4TP

  5TP

  6100

  797.6

  8100

  9TP

  1083.3

  11100

  TRG1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  83.3%

  100%

  97.6%

  100%

  TP

  100%

  99.7%

  TP

  TP

  TP

  KEL1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  KELANTAN 1

  1100

  290

  3TB

  4100

  5TP

  6100

  7100

  8100

  9TP

  10100

  1195

  KEL1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  95%

  100%

  TP

  100%

  100%

  100%

  100%

  90%

  TB

  100%

  TP

 • PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN NEGERI PULAU PINANG BAGI TAHUN 2010

  Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri 3 kali setahun.Memberi ulasan perancangan tidak melebihi 14 hari.(TIDAK BERKENAAN) Membuat keputusan terhadap permohonan Kebenaran MerancangMengikut Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ) bagi kawasan yang ada Rancangan Tempatan dalam tempoh 67 hari.Mengikut Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ) bagi kawasan yang tiada Rancangan Tempatan dalam tempoh 92 hari.Mengikut Konsep Jual Kemudian Bina (JKB) bagi kawasan yang ada Rancangan Tempatan dalam tempoh 91 hari.Mengikut Konsep Jual Kemudian Bina (JKB) bagi kawasan yang tiada Rancangan Tempatan dalam tempoh 142 hari.4.Mewartakan Rancangan Struktur Negeri (RSN), Rancangan Tempatan (RT), dan Rancangan Kawasan Khas (RKK) dalam tempoh 6 bulan selepas kelulusan Pihak Berkuasa Negeri.

  Memastikan Rancangan Struktur Negeri (RSN) dikaji semula dalam tempoh 5 tahun selepas pewartaan. 6.Menyelaras penyediaan RT dan RKK serta memantau pelaksanaannya berdasarkan program Rancangan Malaysia 5 Tahun.7.Menyedia / Menyelaras Pelan Projek Khas dalam tempoh 60 hari.8.Mengadakan Mesyuarat dengan Ketua Unit Pusat Setempat (OSC) setiap 6 bulan.9.Menyampaikan keputusan bertulis Lembaga Rayuan kepada perayu dan responden dalam tempoh 10 hari dari tarikh keputusan diterima dari pengerusi Lembaga Rayuan.10.Membekal maklumat perancangan (kategori tidak berperingkat) dalam tempoh 5 hari.11.Memberi layanan kaunter dengan berbudi bahasa dalam tempoh 5 minit.

  Purata pencapaian = 85.8%

  Chart2

  100

  72.4

  0

  0

  0

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  TP

  0%

  TB

  72.4%

  100%

  SEL1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  SELANGOR 1

  1100

  278.7

  3TB

  4100

  5TP

  6100

  7TP

  8100

  9100

  1043

  1197.4

  SEL1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  97.4%

  43%

  100%

  100%

  100%

  TP

  TP

  100%

  TB

  78.7%

  100%

  PERAK1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  PERAK 1

  1100

  293.6

  3100

  4100

  5TP

  6100

  7TP

  8100

  9100

  10100

  11100

  PERAK1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  100%

  TP

  100%

  93.6%

  100%

  100%

  TP

  P PINANG1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  PULAU PINANG 1

  1100

  272.4

  3TB

  40

  5TP

  6100

  7100

  8100

  9100

  10100

  11100

  P PINANG1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  72.4%

  TB

  0%

  TP

  KEDAH1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  KEDAH 1

  1100

  296

  3TB

  489

  5TP

  6100

  784

  850

  9100

  10100

  11100

  KEDAH1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  50%

  84%

  100%

  100%

  96%

  TB

  89%

  TP

  PERLIS1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  PERLIS 1

  1100

  2100

  3TB

  4TP

  5100

  6100

  7100

  8TB

  9TP

  10100

  11100

  PERLIS1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  TP

  TB

  100%

  100%

  100%

  100%

  TB

  TP

  100%

  N91

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  NEGERI SEMBILAN 1

  1100

  265.8

  3TB

  450

  5TP

  6100

  791.7

  8100

  9100

  1096.9

  1185.2

  N91

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  85.2%

  96.9%

  TP

  50

  TB

  65.8%

  100%

  100%

  91.7%

  100%

  100%

  MELAKA1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  MELAKA 1

  1100

  295.4

  3TB

  4100

  50

  6100

  7100

  8100

  9TP

  10100

  11100

  MELAKA1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  100%

  100%

  TP

  100%

  95.4%

  TB

  100%

  0%

  JOHOR1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  JOHOR 1

  1100

  298.2

  3TB

  495

  5100

  6100

  7TP

  8100

  9100

  10100

  11100

  JOHOR1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  100%

  TP

  100%

  100%

  98.2%

  TB

  95%

  100%

  PHG1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  PAHANG 1

  1100

  285

  3TB

  4100

  5TP

  6100

  7100

  8100

  9TP

  10100

  11100

  1295

  PHG1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  100%

  100%

  95%

  TP

  100%

  85%

  TB

  100%

  TP

  TRG1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  TERENGGANU 1

  1100

  299.7

  3TP

  4TP

  5TP

  6100

  797.6

  8100

  9TP

  1083.3

  11100

  TRG1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  83.3%

  100%

  97.6%

  100%

  TP

  100%

  99.7%

  TP

  TP

  TP

  KEL1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  KELANTAN 1

  1100

  290

  3TB

  4100

  5TP

  6100

  7100

  8100

  9TP

  10100

  1195

  KEL1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  95%

  100%

  TP

  100%

  100%

  100%

  100%

  90%

  TB

  100%

  TP

 • PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN NEGERI KEDAH BAGI TAHUN 2010

  Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri 3 kali setahun.Memberi ulasan perancangan tidak melebihi 14 hari.(TIDAK BERKENAAN) Membuat keputusan terhadap permohonan Kebenaran MerancangMengikut Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ) bagi kawasan yang ada Rancangan Tempatan dalam tempoh 67 hari.Mengikut Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ) bagi kawasan yang tiada Rancangan Tempatan dalam tempoh 92 hari.Mengikut Konsep Jual Kemudian Bina (JKB) bagi kawasan yang ada Rancangan Tempatan dalam tempoh 91 hari.Mengikut Konsep Jual Kemudian Bina (JKB) bagi kawasan yang tiada Rancangan Tempatan dalam tempoh 142 hari.4.Mewartakan Rancangan Struktur Negeri (RSN), Rancangan Tempatan (RT), dan Rancangan Kawasan Khas (RKK) dalam tempoh 6 bulan selepas kelulusan Pihak Berkuasa Negeri.

  Memastikan Rancangan Struktur Negeri (RSN) dikaji semula dalam tempoh 5 tahun selepas pewartaan. 6.Menyelaras penyediaan RT dan RKK serta memantau pelaksanaannya berdasarkan program Rancangan Malaysia 5 Tahun.7.Menyedia / Menyelaras Pelan Projek Khas dalam tempoh 60 hari.8.Mengadakan Mesyuarat dengan Ketua Unit Pusat Setempat (OSC) setiap 6 bulan.9.Menyampaikan keputusan bertulis Lembaga Rayuan kepada perayu dan responden dalam tempoh 10 hari dari tarikh keputusan diterima dari pengerusi Lembaga Rayuan.10.Membekal maklumat perancangan (kategori tidak berperingkat) dalam tempoh 5 hari.11.Memberi layanan kaunter dengan berbudi bahasa dalam tempoh 5 minit.

  Purata pencapaian = 91%

  Chart3

  100

  96

  0

  89

  0

  100

  84

  50

  100

  100

  100

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  TP

  89%

  TB

  96%

  100%

  100%

  84%

  50%

  100%

  100%

  100%

  SEL1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  SELANGOR 1

  1100

  278.7

  3TB

  4100

  5TP

  6100

  7TP

  8100

  9100

  1043

  1197.4

  SEL1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  97.4%

  43%

  100%

  100%

  100%

  TP

  TP

  100%

  TB

  78.7%

  100%

  PERAK1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  PERAK 1

  1100

  293.6

  3100

  4100

  5TP

  6100

  7TP

  8100

  9100

  10100

  11100

  PERAK1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  100%

  TP

  100%

  93.6%

  100%

  100%

  TP

  P PINANG1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  PULAU PINANG 1

  1100

  272.4

  3TB

  40

  5TP

  6100

  7100

  8100

  9100

  10100

  11100

  P PINANG1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  72.4%

  TB

  0%

  TP

  KEDAH1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  KEDAH 1

  1100

  296

  3TB

  489

  5TP

  6100

  784

  850

  9100

  10100

  11100

  KEDAH1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  50%

  84%

  100%

  100%

  96%

  TB

  89%

  TP

  PERLIS1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  PERLIS 1

  1100

  2100

  3TB

  4TP

  5100

  6100

  7100

  8TB

  9TP

  10100

  11100

  PERLIS1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  TP

  TB

  100%

  100%

  100%

  100%

  TB

  TP

  100%

  N91

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  NEGERI SEMBILAN 1

  1100

  265.8

  3TB

  450

  5TP

  6100

  791.7

  8100

  9100

  1096.9

  1185.2

  N91

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  85.2%

  96.9%

  TP

  50

  TB

  65.8%

  100%

  100%

  91.7%

  100%

  100%

  MELAKA1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  MELAKA 1

  1100

  295.4

  3TB

  4100

  50

  6100

  7100

  8100

  9TP

  10100

  11100

  MELAKA1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  100%

  100%

  TP

  100%

  95.4%

  TB

  100%

  0%

  JOHOR1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  JOHOR 1

  1100

  298.2

  3TB

  495

  5100

  6100

  7TP

  8100

  9100

  10100

  11100

  JOHOR1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  100%

  TP

  100%

  100%

  98.2%

  TB

  95%

  100%

  PHG1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  PAHANG 1

  1100

  285

  3TB

  4100

  5TP

  6100

  7100

  8100

  9TP

  10100

  11100

  1295

  PHG1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  100%

  100%

  95%

  TP

  100%

  85%

  TB

  100%

  TP

  TRG1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  TERENGGANU 1

  1100

  299.7

  3TP

  4TP

  5TP

  6100

  797.6

  8100

  9TP

  1083.3

  11100

  TRG1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  83.3%

  100%

  97.6%

  100%

  TP

  100%

  99.7%

  TP

  TP

  TP

  KEL1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  KELANTAN 1

  1100

  290

  3TB

  4100

  5TP

  6100

  7100

  8100

  9TP

  10100

  1195

  KEL1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  95%

  100%

  TP

  100%

  100%

  100%

  100%

  90%

  TB

  100%

  TP

 • PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN NEGERI PERLIS BAGI TAHUN 2010

  Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri 3 kali setahun.Memberi ulasan perancangan tidak melebihi 14 hari.(TIDAK BERKENAAN) Membuat keputusan terhadap permohonan Kebenaran MerancangMengikut Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ) bagi kawasan yang ada Rancangan Tempatan dalam tempoh 67 hari.Mengikut Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ) bagi kawasan yang tiada Rancangan Tempatan dalam tempoh 92 hari.Mengikut Konsep Jual Kemudian Bina (JKB) bagi kawasan yang ada Rancangan Tempatan dalam tempoh 91 hari.Mengikut Konsep Jual Kemudian Bina (JKB) bagi kawasan yang tiada Rancangan Tempatan dalam tempoh 142 hari.4.Mewartakan Rancangan Struktur Negeri (RSN), Rancangan Tempatan (RT), dan Rancangan Kawasan Khas (RKK) dalam tempoh 6 bulan selepas kelulusan Pihak Berkuasa Negeri.

  Memastikan Rancangan Struktur Negeri (RSN) dikaji semula dalam tempoh 5 tahun selepas pewartaan. 6.Menyelaras penyediaan RT dan RKK serta memantau pelaksanaannya berdasarkan program Rancangan Malaysia 5 Tahun.7.Menyedia / Menyelaras Pelan Projek Khas dalam tempoh 60 hari.8.(TIDAK BERKENAAN)Mengadakan Mesyuarat dengan Ketua Unit Pusat Setempat (OSC) setiap 6 bulan. 9.Menyampaikan keputusan bertulis Lembaga Rayuan kepada perayu dan responden dalam tempoh 10 hari dari tarikh keputusan diterima dari pengerusi Lembaga Rayuan.10.Membekal maklumat perancangan (kategori tidak berperingkat) dalam tempoh 5 hari.11.Memberi layanan kaunter dengan berbudi bahasa dalam tempoh 5 minit.

  Purata pencapaian = 100%

  Chart4

  100

  100

  0

  0

  100

  100

  100

  0

  0

  100

  100

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  TP

  TB

  100%

  100%

  100%

  100%

  TB

  TP

  100%

  100%

  SEL1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  SELANGOR 1

  1100

  278.7

  3TB

  4100

  5TP

  6100

  7TP

  8100

  9100

  1043

  1197.4

  SEL1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  97.4%

  43%

  100%

  100%

  100%

  TP

  TP

  100%

  TB

  78.7%

  100%

  PERAK1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  PERAK 1

  1100

  293.6

  3100

  4100

  5TP

  6100

  7TP

  8100

  9100

  10100

  11100

  PERAK1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  100%

  TP

  100%

  93.6%

  100%

  100%

  TP

  P PINANG1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  PULAU PINANG 1

  1100

  272.4

  3TB

  40

  5TP

  6100

  7100

  8100

  9100

  10100

  11100

  P PINANG1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  72.4%

  TB

  0%

  TP

  KEDAH1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  KEDAH 1

  1100

  296

  3TB

  489

  5TP

  6100

  784

  850

  9100

  10100

  11100

  KEDAH1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  50%

  84%

  100%

  100%

  96%

  TB

  89%

  TP

  PERLIS1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  PERLIS 1

  1100

  2100

  3TB

  4TP

  5100

  6100

  7100

  8TB

  9TP

  10100

  11100

  PERLIS1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  TP

  TB

  100%

  100%

  100%

  100%

  TB

  TP

  100%

  N91

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  NEGERI SEMBILAN 1

  1100

  265.8

  3TB

  450

  5TP

  6100

  791.7

  8100

  9100

  1096.9

  1185.2

  N91

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  85.2%

  96.9%

  TP

  50

  TB

  65.8%

  100%

  100%

  91.7%

  100%

  100%

  MELAKA1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  MELAKA 1

  1100

  295.4

  3TB

  4100

  50

  6100

  7100

  8100

  9TP

  10100

  11100

  MELAKA1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  100%

  100%

  TP

  100%

  95.4%

  TB

  100%

  0%

  JOHOR1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  JOHOR 1

  1100

  298.2

  3TB

  495

  5100

  6100

  7TP

  8100

  9100

  10100

  11100

  JOHOR1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  100%

  TP

  100%

  100%

  98.2%

  TB

  95%

  100%

  PHG1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  PAHANG 1

  1100

  285

  3TB

  4100

  5TP

  6100

  7100

  8100

  9TP

  10100

  11100

  1295

  PHG1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  100%

  100%

  95%

  TP

  100%

  85%

  TB

  100%

  TP

  TRG1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  TERENGGANU 1

  1100

  299.7

  3TP

  4TP

  5TP

  6100

  797.6

  8100

  9TP

  1083.3

  11100

  TRG1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  83.3%

  100%

  97.6%

  100%

  TP

  100%

  99.7%

  TP

  TP

  TP

  KEL1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  KELANTAN 1

  1100

  290

  3TB

  4100

  5TP

  6100

  7100

  8100

  9TP

  10100

  1195

  KEL1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  95%

  100%

  TP

  100%

  100%

  100%

  100%

  90%

  TB

  100%

  TP

 • PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN NEGERI SEMBILAN BAGI TAHUN 2010

  Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri 3 kali setahun.Memberi ulasan perancangan tidak melebihi 14 hari.(TIDAK BERKENAAN) Membuat keputusan terhadap permohonan Kebenaran MerancangMengikut Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ) bagi kawasan yang ada Rancangan Tempatan dalam tempoh 67 hari.Mengikut Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ) bagi kawasan yang tiada Rancangan Tempatan dalam tempoh 92 hari.Mengikut Konsep Jual Kemudian Bina (JKB) bagi kawasan yang ada Rancangan Tempatan dalam tempoh 91 hari.Mengikut Konsep Jual Kemudian Bina (JKB) bagi kawasan yang tiada Rancangan Tempatan dalam tempoh 142 hari.4.Mewartakan Rancangan Struktur Negeri (RSN), Rancangan Tempatan (RT), dan Rancangan Kawasan Khas (RKK) dalam tempoh 6 bulan selepas kelulusan Pihak Berkuasa Negeri.

  Memastikan Rancangan Struktur Negeri (RSN) dikaji semula dalam tempoh 5 tahun selepas pewartaan. 6.Menyelaras penyediaan RT dan RKK serta memantau pelaksanaannya berdasarkan program Rancangan Malaysia 5 Tahun.7.Menyedia / Menyelaras Pelan Projek Khas dalam tempoh 60 hari.Mengadakan Mesyuarat dengan Ketua Unit Pusat Setempat (OSC) setiap 6 bulan. Menyampaikan keputusan bertulis Lembaga Rayuan kepada perayu dan responden dalam tempoh 10 hari dari tarikh keputusan diterima dari pengerusi Lembaga Rayuan.10.Membekal maklumat perancangan (kategori tidak berperingkat) dalam tempoh 5 hari.11.Memberi layanan kaunter dengan berbudi bahasa dalam tempoh 5 minit.

  Purata pencapaian = 87.7%

  Chart1

  100

  65.8

  0

  50

  0

  100

  91.7

  100

  100

  96.9

  85.2

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  91.7%

  100%

  100%

  65.8%

  TB

  50%

  TP

  96.9%

  85.2%

  SEL1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  SELANGOR 1

  1100

  278.7

  3TB

  4100

  5TP

  6100

  7TP

  8100

  9100

  1043

  1197.4

  SEL1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  97.4%

  43%

  100%

  100%

  100%

  TP

  TP

  100%

  TB

  78.7%

  100%

  PERAK1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  PERAK 1

  1100

  293.6

  3100

  4100

  5TP

  6100

  7TP

  8100

  9100

  10100

  11100

  PERAK1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  100%

  TP

  100%

  93.6%

  100%

  100%

  TP

  P PINANG1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  PULAU PINANG 1

  1100

  272.4

  3TB

  40

  5TP

  6100

  7100

  8100

  9100

  10100

  11100

  P PINANG1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  72.4%

  TB

  0%

  TP

  KEDAH1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  KEDAH 1

  1100

  296

  3TB

  489

  5TP

  6100

  784

  850

  9100

  10100

  11100

  KEDAH1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  50%

  84%

  100%

  100%

  96%

  TB

  89%

  TP

  PERLIS1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  PERLIS 1

  1100

  2100

  3TB

  4TP

  5100

  6100

  7100

  8TB

  9TP

  10100

  11100

  PERLIS1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  TP

  TB

  100%

  100%

  100%

  100%

  TB

  TP

  100%

  N91

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  NEGERI SEMBILAN 1

  1100

  265.8

  3TB

  450

  5TP

  6100

  791.7

  8100

  9100

  1096.9

  1185.2

  N91

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  85.2%

  96.9%

  TP

  50%

  TB

  65.8%

  100%

  100%

  91.7%

  100%

  100%

  MELAKA1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  MELAKA 1

  1100

  295.4

  3TB

  4100

  50

  6100

  7100

  8100

  9TP

  10100

  11100

  MELAKA1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  100%

  100%

  TP

  100%

  95.4%

  TB

  100%

  0%

  JOHOR1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  JOHOR 1

  1100

  298.2

  3TB

  495

  5100

  6100

  7TP

  8100

  9100

  10100

  11100

  JOHOR1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  100%

  TP

  100%

  100%

  98.2%

  TB

  95%

  100%

  PHG1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  PAHANG 1

  1100

  285

  3TB

  4100

  5TP

  6100

  7100

  8100

  9TP

  10100

  11100

  1295

  PHG1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  100%

  100%

  95%

  TP

  100%

  85%

  TB

  100%

  TP

  TRG1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  TERENGGANU 1

  1100

  299.7

  3TP

  4TP

  5TP

  6100

  797.6

  8100

  9TP

  1083.3

  11100

  TRG1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  83.3%

  100%

  97.6%

  100%

  TP

  100%

  99.7%

  TP

  TP

  TP

  KEL1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  KELANTAN 1

  1100

  290

  3TB

  4100

  5TP

  6100

  7100

  8100

  9TP

  10100

  1195

  KEL1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  95%

  100%

  TP

  100%

  100%

  100%

  100%

  90%

  TB

  100%

  TP

 • PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN NEGERI MELAKA BAGI TAHUN 2010

  Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri 3 kali setahun.Memberi ulasan perancangan tidak melebihi 14 hari.(TIDAK BERKENAAN) Membuat keputusan terhadap permohonan Kebenaran MerancangMengikut Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ) bagi kawasan yang ada Rancangan Tempatan dalam tempoh 67 hari.Mengikut Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ) bagi kawasan yang tiada Rancangan Tempatan dalam tempoh 92 hari.Mengikut Konsep Jual Kemudian Bina (JKB) bagi kawasan yang ada Rancangan Tempatan dalam tempoh 91 hari.Mengikut Konsep Jual Kemudian Bina (JKB) bagi kawasan yang tiada Rancangan Tempatan dalam tempoh 142 hari.4.Mewartakan Rancangan Struktur Negeri (RSN), Rancangan Tempatan (RT), dan Rancangan Kawasan Khas (RKK) dalam tempoh 6 bulan selepas kelulusan Pihak Berkuasa Negeri.

  Memastikan Rancangan Struktur Negeri (RSN) dikaji semula dalam tempoh 5 tahun selepas pewartaan. 6.Menyelaras penyediaan RT dan RKK serta memantau pelaksanaannya berdasarkan program Rancangan Malaysia 5 Tahun.7.Menyedia / Menyelaras Pelan Projek Khas dalam tempoh 60 hari.8.Mengadakan Mesyuarat dengan Ketua Unit Pusat Setempat (OSC) setiap 6 bulan. 9.Menyampaikan keputusan bertulis Lembaga Rayuan kepada perayu dan responden dalam tempoh 10 hari dari tarikh keputusan diterima dari pengerusi Lembaga Rayuan.10.Membekal maklumat perancangan (kategori tidak berperingkat) dalam tempoh 5 hari.11.Memberi layanan kaunter dengan berbudi bahasa dalam tempoh 5 minit.

  Purata pencapaian = 88.4%

  Chart6

  100

  95.4

  0

  100

  0

  100

  100

  100

  0

  100

  100

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  0%

  100%

  TB

  95.4%

  100%

  TP

  100%

  100%

  100%

  100%

  100%

  SEL1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  SELANGOR 1

  1100

  278.7

  3TB

  4100

  5TP

  6100

  7TP

  8100

  9100

  1043

  1197.4

  SEL1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  97.4%

  43%

  100%

  100%

  100%

  TP

  TP

  100%

  TB

  78.7%

  100%

  PERAK1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  PERAK 1

  1100

  293.6

  3100

  4100

  5TP

  6100

  7TP

  8100

  9100

  10100

  11100

  PERAK1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  100%

  TP

  100%

  93.6%

  100%

  100%

  TP

  P PINANG1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  PULAU PINANG 1

  1100

  272.4

  3TB

  40

  5TP

  6100

  7100

  8100

  9100

  10100

  11100

  P PINANG1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  72.4%

  TB

  0%

  TP

  KEDAH1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  KEDAH 1

  1100

  296

  3TB

  489

  5TP

  6100

  784

  850

  9100

  10100

  11100

  KEDAH1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  50%

  84%

  100%

  100%

  96%

  TB

  89%

  TP

  PERLIS1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  PERLIS 1

  1100

  2100

  3TB

  4TP

  5100

  6100

  7100

  8TB

  9TP

  10100

  11100

  PERLIS1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  TP

  TB

  100%

  100%

  100%

  100%

  TB

  TP

  100%

  N91

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  NEGERI SEMBILAN 1

  1100

  265.8

  3TB

  450

  5TP

  6100

  791.7

  8100

  9100

  1096.9

  1185.2

  N91

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  85.2%

  96.9%

  TP

  50

  TB

  65.8%

  100%

  100%

  91.7%

  100%

  100%

  MELAKA1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  MELAKA 1

  1100

  295.4

  3TB

  4100

  50

  6100

  7100

  8100

  9TP

  10100

  11100

  MELAKA1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  100%

  100%

  TP

  100%

  95.4%

  TB

  100%

  0%

  JOHOR1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  JOHOR 1

  1100

  298.2

  3TB

  495

  5100

  6100

  7TP

  8100

  9100

  10100

  11100

  JOHOR1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  100%

  TP

  100%

  100%

  98.2%

  TB

  95%

  100%

  PHG1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  PAHANG 1

  1100

  285

  3TB

  4100

  5TP

  6100

  7100

  8100

  9TP

  10100

  11100

  1295

  PHG1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  100%

  100%

  95%

  TP

  100%

  85%

  TB

  100%

  TP

  TRG1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  TERENGGANU 1

  1100

  299.7

  3TP

  4TP

  5TP

  6100

  797.6

  8100

  9TP

  1083.3

  11100

  TRG1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  83.3%

  100%

  97.6%

  100%

  TP

  100%

  99.7%

  TP

  TP

  TP

  KEL1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  KELANTAN 1

  1100

  290

  3TB

  4100

  5TP

  6100

  7100

  8100

  9TP

  10100

  1195

  KEL1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  95%

  100%

  TP

  100%

  100%

  100%

  100%

  90%

  TB

  100%

  TP

 • PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN NEGERI JOHOR BAGI TAHUN 2010

  Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri 3 kali setahun.Memberi ulasan perancangan tidak melebihi 14 hari.(TIDAK BERKENAAN) Membuat keputusan terhadap permohonan Kebenaran MerancangMengikut Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ) bagi kawasan yang ada Rancangan Tempatan dalam tempoh 67 hari.Mengikut Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ) bagi kawasan yang tiada Rancangan Tempatan dalam tempoh 92 hari.Mengikut Konsep Jual Kemudian Bina (JKB) bagi kawasan yang ada Rancangan Tempatan dalam tempoh 91 hari.Mengikut Konsep Jual Kemudian Bina (JKB) bagi kawasan yang tiada Rancangan Tempatan dalam tempoh 142 hari.4.Mewartakan Rancangan Struktur Negeri (RSN), Rancangan Tempatan (RT), dan Rancangan Kawasan Khas (RKK) dalam tempoh 6 bulan selepas kelulusan Pihak Berkuasa Negeri.

  Memastikan Rancangan Struktur Negeri (RSN) dikaji semula dalam tempoh 5 tahun selepas pewartaan. 6.Menyelaras penyediaan RT dan RKK serta memantau pelaksanaannya berdasarkan program Rancangan Malaysia 5 Tahun.7.Menyedia / Menyelaras Pelan Projek Khas dalam tempoh 60 hari.8.Mengadakan Mesyuarat dengan Ketua Unit Pusat Setempat (OSC) setiap 6 bulan. 9.Menyampaikan keputusan bertulis Lembaga Rayuan kepada perayu dan responden dalam tempoh 10 hari dari tarikh keputusan diterima dari pengerusi Lembaga Rayuan.10.Membekal maklumat perancangan (kategori tidak berperingkat) dalam tempoh 5 hari.11.Memberi layanan kaunter dengan berbudi bahasa dalam tempoh 5 minit.

  Purata pencapaian = 99.2%

  Chart7

  100

  98.2

  0

  95

  100

  100

  0

  100

  100

  100

  100

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  95%

  TB

  98.2%

  100%

  100%

  TP

  100%

  100%

  100%

  100%

  SEL1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  SELANGOR 1

  1100

  278.7

  3TB

  4100

  5TP

  6100

  7TP

  8100

  9100

  1043

  1197.4

  SEL1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  97.4%

  43%

  100%

  100%

  100%

  TP

  TP

  100%

  TB

  78.7%

  100%

  PERAK1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  PERAK 1

  1100

  293.6

  3100

  4100

  5TP

  6100

  7TP

  8100

  9100

  10100

  11100

  PERAK1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  100%

  TP

  100%

  93.6%

  100%

  100%

  TP

  P PINANG1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  PULAU PINANG 1

  1100

  272.4

  3TB

  40

  5TP

  6100

  7100

  8100

  9100

  10100

  11100

  P PINANG1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  72.4%

  TB

  0%

  TP

  KEDAH1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  KEDAH 1

  1100

  296

  3TB

  489

  5TP

  6100

  784

  850

  9100

  10100

  11100

  KEDAH1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  50%

  84%

  100%

  100%

  96%

  TB

  89%

  TP

  PERLIS1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  PERLIS 1

  1100

  2100

  3TB

  4TP

  5100

  6100

  7100

  8TB

  9TP

  10100

  11100

  PERLIS1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  TP

  TB

  100%

  100%

  100%

  100%

  TB

  TP

  100%

  N91

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  NEGERI SEMBILAN 1

  1100

  265.8

  3TB

  450

  5TP

  6100

  791.7

  8100

  9100

  1096.9

  1185.2

  N91

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  85.2%

  96.9%

  TP

  50

  TB

  65.8%

  100%

  100%

  91.7%

  100%

  100%

  MELAKA1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  MELAKA 1

  1100

  295.4

  3TB

  4100

  50

  6100

  7100

  8100

  9TP

  10100

  11100

  MELAKA1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  100%

  100%

  TP

  100%

  95.4%

  TB

  100%

  0%

  JOHOR1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  JOHOR 1

  1100

  298.2

  3TB

  495

  5100

  6100

  7TP

  8100

  9100

  10100

  11100

  JOHOR1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  100%

  TP

  100%

  100%

  98.2%

  TB

  95%

  100%

  PHG1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  PAHANG 1

  1100

  285

  3TB

  4100

  5TP

  6100

  7100

  8100

  9TP

  10100

  11100

  1295

  PHG1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  100%

  100%

  95%

  TP

  100%

  85%

  TB

  100%

  TP

  TRG1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  TERENGGANU 1

  1100

  299.7

  3TP

  4TP

  5TP

  6100

  797.6

  8100

  9TP

  1083.3

  11100

  TRG1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  83.3%

  100%

  97.6%

  100%

  TP

  100%

  99.7%

  TP

  TP

  TP

  KEL1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  KELANTAN 1

  1100

  290

  3TB

  4100

  5TP

  6100

  7100

  8100

  9TP

  10100

  1195

  KEL1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  95%

  100%

  TP

  100%

  100%

  100%

  100%

  90%

  TB

  100%

  TP

 • PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN NEGERI PAHANG BAGI TAHUN 2010

  Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri 3 kali setahun.Memberi ulasan perancangan tidak melebihi 14 hari.(TIDAK BERKENAAN) Membuat keputusan terhadap permohonan Kebenaran MerancangMengikut Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ) bagi kawasan yang ada Rancangan Tempatan dalam tempoh 67 hari.Mengikut Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ) bagi kawasan yang tiada Rancangan Tempatan dalam tempoh 92 hari.Mengikut Konsep Jual Kemudian Bina (JKB) bagi kawasan yang ada Rancangan Tempatan dalam tempoh 91 hari.Mengikut Konsep Jual Kemudian Bina (JKB) bagi kawasan yang tiada Rancangan Tempatan dalam tempoh 142 hari.4.Mewartakan Rancangan Struktur Negeri (RSN), Rancangan Tempatan (RT), dan Rancangan Kawasan Khas (RKK) dalam tempoh 6 bulan selepas kelulusan Pihak Berkuasa Negeri.

  Memastikan Rancangan Struktur Negeri (RSN) dikaji semula dalam tempoh 5 tahun selepas pewartaan. 6.Menyelaras penyediaan RT dan RKK serta memantau pelaksanaannya berdasarkan program Rancangan Malaysia 5 Tahun.7.Menyedia / Menyelaras Pelan Projek Khas dalam tempoh 60 hari.8.Mengadakan Mesyuarat dengan Ketua Unit Pusat Setempat (OSC) setiap 6 bulan. 9.Menyampaikan keputusan bertulis Lembaga Rayuan kepada perayu dan responden dalam tempoh 10 hari dari tarikh keputusan diterima dari pengerusi Lembaga Rayuan.10.Membekal maklumat perancangan (kategori tidak berperingkat) dalam tempoh 5 hari.Memberi layanan kaunter dengan berbudi bahasa dalam tempoh 5 minit.Memberi ulasan perancangan ke atas lain-lain permohonan perancangan meliputi Perancangan Tapak, Pecah Bahagian dan Pencantuman Tanah yang lengkap dalam tempoh 30 hari.

  Purata pencapaian = 98.1%

  Chart9

  100

  85

  0

  100

  0

  100

  100

  100

  0

  100

  100

  95

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  TP

  100%

  TB

  85%

  100%

  TP

  95%

  100%

  100%

  100%

  100%

  100%

  SEL1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  SELANGOR 1

  1100

  278.7

  3TB

  4100

  5TP

  6100

  7TP

  8100

  9100

  1043

  1197.4

  SEL1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  97.4%

  43%

  100%

  100%

  100%

  TP

  TP

  100%

  TB

  78.7%

  100%

  PERAK1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  PERAK 1

  1100

  293.6

  3100

  4100

  5TP

  6100

  7TP

  8100

  9100

  10100

  11100

  PERAK1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  100%

  TP

  100%

  93.6%

  100%

  100%

  TP

  P PINANG1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  PULAU PINANG 1

  1100

  272.4

  3TB

  40

  5TP

  6100

  7100

  8100

  9100

  10100

  11100

  P PINANG1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  72.4%

  TB

  0%

  TP

  KEDAH1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  KEDAH 1

  1100

  296

  3TB

  489

  5TP

  6100

  784

  850

  9100

  10100

  11100

  KEDAH1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  50%

  84%

  100%

  100%

  96%

  TB

  89%

  TP

  PERLIS1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  PERLIS 1

  1100

  2100

  3TB

  4TP

  5100

  6100

  7100

  8TB

  9TP

  10100

  11100

  PERLIS1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  TP

  TB

  100%

  100%

  100%

  100%

  TB

  TP

  100%

  N91

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  NEGERI SEMBILAN 1

  1100

  265.8

  3TB

  450

  5TP

  6100

  791.7

  8100

  9100

  1096.9

  1185.2

  N91

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  85.2%

  96.9%

  TP

  50

  TB

  65.8%

  100%

  100%

  91.7%

  100%

  100%

  MELAKA1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  MELAKA 1

  1100

  295.4

  3TB

  4100

  50

  6100

  7100

  8100

  9TP

  10100

  11100

  MELAKA1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  100%

  100%

  TP

  100%

  95.4%

  TB

  100%

  0%

  JOHOR1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  JOHOR 1

  1100

  298.2

  3TB

  495

  5100

  6100

  7TP

  8100

  9100

  10100

  11100

  JOHOR1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  100%

  TP

  100%

  100%

  98.2%

  TB

  95%

  100%

  PHG1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  PAHANG 1

  1100

  285

  3TB

  4100

  5TP

  6100

  7100

  8100

  9TP

  10100

  11100

  1295

  PHG1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  100%

  100%

  95%

  TP

  100%

  85%

  TB

  100%

  TP

  TRG1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  TERENGGANU 1

  1100

  299.7

  3TP

  4TP

  5TP

  6100

  797.6

  8100

  9TP

  1083.3

  11100

  TRG1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  83.3%

  100%

  97.6%

  100%

  TP

  100%

  99.7%

  TP

  TP

  TP

  KEL1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  KELANTAN 1

  1100

  290

  3TB

  4100

  5TP

  6100

  7100

  8100

  9TP

  10100

  1195

  KEL1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  95%

  100%

  TP

  100%

  100%

  100%

  100%

  90%

  TB

  100%

  TP

 • PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN NEGERI TERENGGANU BAGI TAHUN 2010

  Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri 3 kali setahun.Memberi ulasan perancangan tidak melebihi 14 hari.Membuat keputusan terhadap permohonan Kebenaran MerancangMengikut Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ) bagi kawasan yang ada Rancangan Tempatan dalam tempoh 67 hari.Mengikut Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ) bagi kawasan yang tiada Rancangan Tempatan dalam tempoh 92 hari.Mengikut Konsep Jual Kemudian Bina (JKB) bagi kawasan yang ada Rancangan Tempatan dalam tempoh 91 hari.Mengikut Konsep Jual Kemudian Bina (JKB) bagi kawasan yang tiada Rancangan Tempatan dalam tempoh 142 hari.4.Mewartakan Rancangan Struktur Negeri (RSN), Rancangan Tempatan (RT), dan Rancangan Kawasan Khas (RKK) dalam tempoh 6 bulan selepas kelulusan Pihak Berkuasa Negeri.

  Memastikan Rancangan Struktur Negeri (RSN) dikaji semula dalam tempoh 5 tahun selepas pewartaan. 6.Menyelaras penyediaan RT dan RKK serta memantau pelaksanaannya berdasarkan program Rancangan Malaysia 5 Tahun.7.Menyedia / Menyelaras Pelan Projek Khas dalam tempoh 60 hari.8.Mengadakan Mesyuarat dengan Ketua Unit Pusat Setempat (OSC) setiap 6 bulan.9.Menyampaikan keputusan bertulis Lembaga Rayuan kepada perayu dan responden dalam tempoh 10 hari dari tarikh keputusan diterima dari pengerusi Lembaga Rayuan.10.Membekal maklumat perancangan (kategori tidak berperingkat) dalam tempoh 5 hari.11.Memberi layanan kaunter dengan berbudi bahasa dalam tempoh 5 minit.

  Purata pencapaian = 97.2%

  Chart8

  100

  99.7

  0

  0

  0

  100

  97.6

  100

  0

  83.3

  100

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  TP

  TP

  TP

  99.7%

  100%

  TP

  100%

  97.6%

  100%

  83.3%

  100%

  SEL1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  SELANGOR 1

  1100

  278.7

  3TB

  4100

  5TP

  6100

  7TP

  8100

  9100

  1043

  1197.4

  SEL1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  97.4%

  43%

  100%

  100%

  100%

  TP

  TP

  100%

  TB

  78.7%

  100%

  PERAK1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  PERAK 1

  1100

  293.6

  3100

  4100

  5TP

  6100

  7TP

  8100

  9100

  10100

  11100

  PERAK1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  100%

  TP

  100%

  93.6%

  100%

  100%

  TP

  P PINANG1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  PULAU PINANG 1

  1100

  272.4

  3TB

  40

  5TP

  6100

  7100

  8100

  9100

  10100

  11100

  P PINANG1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  72.4%

  TB

  0%

  TP

  KEDAH1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  KEDAH 1

  1100

  296

  3TB

  489

  5TP

  6100

  784

  850

  9100

  10100

  11100

  KEDAH1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  50%

  84%

  100%

  100%

  96%

  TB

  89%

  TP

  PERLIS1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  PERLIS 1

  1100

  2100

  3TB

  4TP

  5100

  6100

  7100

  8TB

  9TP

  10100

  11100

  PERLIS1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  TP

  TB

  100%

  100%

  100%

  100%

  TB

  TP

  100%

  N91

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  NEGERI SEMBILAN 1

  1100

  265.8

  3TB

  450

  5TP

  6100

  791.7

  8100

  9100

  1096.9

  1185.2

  N91

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  85.2%

  96.9%

  TP

  50

  TB

  65.8%

  100%

  100%

  91.7%

  100%

  100%

  MELAKA1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  MELAKA 1

  1100

  295.4

  3TB

  4100

  50

  6100

  7100

  8100

  9TP

  10100

  11100

  MELAKA1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  100%

  100%

  TP

  100%

  95.4%

  TB

  100%

  0%

  JOHOR1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  JOHOR 1

  1100

  298.2

  3TB

  495

  5100

  6100

  7TP

  8100

  9100

  10100

  11100

  JOHOR1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  100%

  TP

  100%

  100%

  98.2%

  TB

  95%

  100%

  PHG1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  PAHANG 1

  1100

  285

  3TB

  4100

  5TP

  6100

  7100

  8100

  9TP

  10100

  11100

  1295

  PHG1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  100%

  100%

  95%

  TP

  100%

  85%

  TB

  100%

  TP

  TRG1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  TERENGGANU 1

  1100

  299.7

  3TP

  4TP

  5TP

  6100

  797.6

  8100

  9TP

  1083.3

  11100

  TRG1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  83.3%

  100%

  97.6%

  100%

  TP

  100%

  99.7%

  TP

  TP

  TP

  KEL1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  KELANTAN 1

  1100

  290

  3TB

  4100

  5TP

  6100

  7100

  8100

  9TP

  10100

  1195

  KEL1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  95%

  100%

  TP

  100%

  100%

  100%

  100%

  90%

  TB

  100%

  TP

 • PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN NEGERI KELANTAN BAGI TAHUN 2010

  Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri 3 kali setahun.Memberi ulasan perancangan tidak melebihi 14 hari.(TIDAK BERKENAAN) Membuat keputusan terhadap permohonan Kebenaran MerancangMengikut Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ) bagi kawasan yang ada Rancangan Tempatan dalam tempoh 67 hari.Mengikut Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ) bagi kawasan yang tiada Rancangan Tempatan dalam tempoh 92 hari.Mengikut Konsep Jual Kemudian Bina (JKB) bagi kawasan yang ada Rancangan Tempatan dalam tempoh 91 hari.Mengikut Konsep Jual Kemudian Bina (JKB) bagi kawasan yang tiada Rancangan Tempatan dalam tempoh 142 hari.4.Mewartakan Rancangan Struktur Negeri (RSN), Rancangan Tempatan (RT), dan Rancangan Kawasan Khas (RKK) dalam tempoh 6 bulan selepas kelulusan Pihak Berkuasa Negeri.

  Memastikan Rancangan Struktur Negeri (RSN) dikaji semula dalam tempoh 5 tahun selepas pewartaan. 6.Menyelaras penyediaan RT dan RKK serta memantau pelaksanaannya berdasarkan program Rancangan Malaysia 5 Tahun.7.Menyedia / Menyelaras Pelan Projek Khas dalam tempoh 60 hari.8.Mengadakan Mesyuarat dengan Ketua Unit Pusat Setempat (OSC) setiap 6 bulan. 9.Menyampaikan keputusan bertulis Lembaga Rayuan kepada perayu dan responden dalam tempoh 10 hari dari tarikh keputusan diterima dari pengerusi Lembaga Rayuan.10.Membekal maklumat perancangan (kategori tidak berperingkat) dalam tempoh 5 hari.11.Memberi layanan kaunter dengan berbudi bahasa dalam tempoh 5 minit.

  Purata pencapaian = 98.1%

  Chart10

  100

  90

  0

  100

  0

  100

  100

  100

  0

  100

  95

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  TP

  100%

  TB

  90%

  100%

  100%

  100%

  100%

  TP

  100%

  95%

  SEL1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  SELANGOR 1

  1100

  278.7

  3TB

  4100

  5TP

  6100

  7TP

  8100

  9100

  1043

  1197.4

  SEL1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  97.4%

  43%

  100%

  100%

  100%

  TP

  TP

  100%

  TB

  78.7%

  100%

  PERAK1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  PERAK 1

  1100

  293.6

  3100

  4100

  5TP

  6100

  7TP

  8100

  9100

  10100

  11100

  PERAK1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  100%

  TP

  100%

  93.6%

  100%

  100%

  TP

  P PINANG1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  PULAU PINANG 1

  1100

  272.4

  3TB

  40

  5TP

  6100

  7100

  8100

  9100

  10100

  11100

  P PINANG1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  72.4%

  TB

  0%

  TP

  KEDAH1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  KEDAH 1

  1100

  296

  3TB

  489

  5TP

  6100

  784

  850

  9100

  10100

  11100

  KEDAH1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  50%

  84%

  100%

  100%

  96%

  TB

  89%

  TP

  PERLIS1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  PERLIS 1

  1100

  2100

  3TB

  4TP

  5100

  6100

  7100

  8TB

  9TP

  10100

  11100

  PERLIS1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  TP

  TB

  100%

  100%

  100%

  100%

  TB

  TP

  100%

  N91

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  NEGERI SEMBILAN 1

  1100

  265.8

  3TB

  450

  5TP

  6100

  791.7

  8100

  9100

  1096.9

  1185.2

  N91

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  85.2%

  96.9%

  TP

  50

  TB

  65.8%

  100%

  100%

  91.7%

  100%

  100%

  MELAKA1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  MELAKA 1

  1100

  295.4

  3TB

  4100

  50

  6100

  7100

  8100

  9TP

  10100

  11100

  MELAKA1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  100%

  100%

  TP

  100%

  95.4%

  TB

  100%

  0%

  JOHOR1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  JOHOR 1

  1100

  298.2

  3TB

  495

  5100

  6100

  7TP

  8100

  9100

  10100

  11100

  JOHOR1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  100%

  TP

  100%

  100%

  98.2%

  TB

  95%

  100%

  PHG1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  PAHANG 1

  1100

  285

  3TB

  4100

  5TP

  6100

  7100

  8100

  9TP

  10100

  11100

  1295

  PHG1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  100%

  100%

  100%

  100%

  95%

  TP

  100%

  85%

  TB

  100%

  TP

  TRG1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  TERENGGANU 1

  1100

  299.7

  3TP

  4TP

  5TP

  6100

  797.6

  8100

  9TP

  1083.3

  11100

  TRG1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  100%

  83.3%

  100%

  97.6%

  100%

  TP

  100%

  99.7%

  TP

  TP

  TP

  KEL1

  Pencapaian Prestasi Piagam Pelanggan Tahun 2011

  KELANTAN 1

  1100

  290

  3TB

  4100

  5TP

  6100

  7100

  8100

  9TP

  10100

  1195

  KEL1

  Piagam Pelanggan

  Peratus (%)

  95%

  100%

  TP

  100%

  100%

  100%

  100%

  90%

  TB

  100%

  TP

 • TERIMA KASIH

  **************

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.