Top Banner
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAIPk BAGI TAHUN 2016 BAHAGIAN OPERASI PEMASARAN DAN PUNGUTAN HASIL(BOPPH) BIL. JANJI BULAN JUMLAH PERKHIDMATAN JUMLAH MENEPATI STANDARD JUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD PENCAPAIAN (%) 1 Memberi Maklum balas jemputan Program-Program Promosi Zakat Dalam Tempoh Tiga (3) Hari. Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember 7 5 10 7 12 8 3 5 8 6 7 11 7 5 10 7 12 8 3 5 8 6 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 Jumlah 89 89 0
22

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAIPk BAGI TAHUN …

Oct 21, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAHAGIAN OPERASI PEMASARAN DAN PUNGUTAN HASIL(BOPPH)
BIL. JANJI BULAN JUMLAH
PENCAPAIAN (%)
1 Memberi Maklum balas jemputan Program-Program Promosi Zakat Dalam Tempoh Tiga (3) Hari.
Januari Februari
September Oktober
November Disember
7 5
10 7
11
11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100
2 Menyelesaikan Taksiran Zakat Perniagaan Dalam Tempoh Tiga (3) Hari.
Januari Februari
September Oktober
November Disember
2 0 3 3
11 4 5 9 4 3 3 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100
Jumlah 52 52 0
3 Menyelesaikan Taksiran Zakat Harta Selain Zakat Perniagaan Dalam Tempoh 30 Minit.
Januari Februari
September Oktober
November Disember
83 87
376
376
97.15
BIL. JANJI BULAN JUMLAH
PENCAPAIAN (%)
1
Menyelesaikan Pengambilan Kumpulan Pengurusan Dan Profesional Dan Kumpulan Sokongan I Dan Dalam Tempoh Enam (6) Bulan Dari Tarikh Tutup Iklan Kekosongan Jawatan Disiarkan.
Januari Februari
September Oktober
November Disember
36 11 0 1 5 1 5 0 1 1 2 0
36 11 0 1 5 1 5 0 1 1 2 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100
Januari Februari
September Oktober
November Disember
10 7 7
10 7 7
12 11 10 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100
BAHAGIAN PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN MAL DAN WAKAF (BPPMW)
BIL. JANJI BULAN JUMLAH
PENCAPAIAN (%)
1
Memaklumkan Keputusan Urusan Jual Beli Tanah Baitumal Di Bawah 40 Pole (1/4 Ekar) Dalam Tempoh Satu Setengah (1 1/2) Bulan Daripada Tarikh Permohonan Diterima.
Januari Februari
September Oktober
November Disember
10 4 6 6 7 7 8
1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 7 8
8 3 0 0 0
10 4 6 6 7 0 0
31.25
Mengemukakan Permohonan Mewakafkan Tanah Yang Lengkap Ke Pejabat Daerah Dan Tanah Dalam Tempoh Lima (5) Hari Daripada Tarikh Permohonan Diterima (Perletakhakan Berkanun).
Januari Februari
September Oktober
November Disember
4 3 5 0 1 3 3 9 4 9 3
10
1 3 5 0 1 3 3 9 4 9 3
10
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94.45
3
Mengemukakan Permohonan Mewakafkan Tanah Yang Lengkap Ke Pejabat Daerah Dan Tanah Dalam Tempoh Satu Setengah (1 1/2) Bulan Daripada Tarikh Permohonan Diterima (Borang 14A – Tiada Sekatan Kepentingan).
Januari Februari
September Oktober
November Disember
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100
4
Mengemukakan Permohonan Mewakafkan Tanah Yang Lengkap Ke Pejabat Daerah Dan Tanah Dalam Tempoh Dua (2) Bulan Daripada Tarikh Permohonan Diterima (Borang 14A – Ada Sekatan Kepentingan).
Januari Februari
September Oktober
November Disember
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
5
Memberi Kelulusan Memungut Derma Di Negeri Perak Dalam Tempoh Lima (5) Hari Daripada Tarikh Permohonan Lengkap Diterima.**
Januari Februari
September Oktober
November Disember
1 2 6 5 2 6 5 4 2 3 - -
1 2 6 5 2 6 5 4 2 3 - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
100
Memaklumkan Keputusan Bagi Permohonan Yang Lengkap Mengenai Sewaan / Pajakan Tanah Dan Bangunan Dalam Tempoh Empat Belas (14) Hari.
Januari Februari
September Oktober
November Disember
19
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100
Januari Februari
September Oktober
November Disember
12
12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100
**Bermula November, BPPMW tidak mengendalikan JANJI tersebut
(BAHAGIAN PENGURUSAN AGIHAN ZAKAT DAN PEMERKASAAN ASNAF (BAZPA)
BIL. JANJI BULAN JUMLAH
Januari Februari
September Oktober
November Disember
8 13 7 6 2 6 1 2 6 2 1 4
5 11 6 3 0 5 1 2 6 2 1 4
3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0
79.31
Januari Februari
September Oktober
November Disember
14 3 0 0 0
677 43
851 1442 370
34.03
Januari Februari
September Oktober
November Disember
10 4 2
10 4 -*
0 1 0 1 5 2 0 0 0 0 0 -*
84.06
Januari Februari
September Oktober
November Disember
26 20 24 13 21 18 12 18 20 14 25 27
1 1 2 0 0 0 2 0 1 1 1 7
25 19 22 13 20 18 10 18 19 13 24 -*
6.72
Januari Februari
September Oktober
November Disember
0 0
19 32 4 5 4 1 0
0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 0
0 0
4.69
Januari Februari
September Oktober
November Disember
83.00
7
Jumlah 2089 1734 318
Januari Februari
September Oktober
November Disember
11 24
251 202 41 5 7
15 10 15 11 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 24
15 10 15
Januari Februari
September Oktober
November Disember
818 898 922 826 859 943 753 819 1081 929 1004 968
818 898 922 826 859 943 753 819 1081 929 1004 968
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100
Januari Februari
September Oktober
November Disember
21 8
20 7
14 11
1 2 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0
88.2
Januari Februari
September Oktober
November Disember
18 19 13 7
12 27 2
26.90
Januari Februari
September Oktober
November Disember
109 99 63 95 93 98 78 89 85 68 46 51
27 33 39 45 29 13 25 32 56 -* -* -*
84 66 24 40 64 85 53 31 -* -* -* -*
31.0
13
Jumlah 964 299 447
Januari Februari
September Oktober
November Disember
141 73
21 35
120 38 0 0 0
19.61
Januari Februari
September Oktober
November Disember
136 15 31 12
55.34
Menyelesaikan Permohonan Bantuan Tambang Perjalanan Sehala Pergi Atau Balik (Belajar Luar Negara) Daripada Tarikh Permohonan Yang Lengkap Diterima Dalam Tempoh Dua (2) Bulan.
Januari Februari
September Oktober
November Disember
121 19 22 12 22 13 15
0 3
12 15
7 7
38.74
Januari Februari
September Oktober
November Disember
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
*Permohonan dibawa ke tahun 2017
**Kemaskini bantuan
BIL. JANJI BULAN JUMLAH
Januari Februari
September Oktober
November Disember
0 0
22213 22213
0 22213
0 0
17496 17496
0 17496
0 0
4717 4717
0 4717
78.76
Menyelesaikan Semua Urusan Pembayaran Perbekalan Dalam Tempoh 14 Hari Bekerja Daripada Tarikh Tuntutan Yang Lengkap Diterima.
Januari Februari
September Oktober
November Disember
814 1370 1813 1807 1811 2662 1657 1726 1422 1837 1485 1456
792 1334 1762 1710 1669 2578 1620 1698 1400 1757 1426 1401
22 36 51 97
96.41
Menyelesaikan Urusan Pelanggan Di Kaunter Pungutan Dalam Tempoh Tidak Melebihi 30 Minit.
Januari Februari
September Oktober
November Disember
937 535 522 413 365 1326 1173 378 681 692 837 2221
891 26 20
46
589 502 20 18 66 58 18 16 17 21 45
86.74
UNIT PERHUBUNGAN KORPORAT (UPK)
BIL. JANJI BULAN JUMLAH
PENCAPAIAN (%)
1
Memberi Maklum Balas Terhadap Semua Aduan Pelanggan Dalam Tempoh Tujuh (7) Hari.
Januari Februari
September Oktober
November Disember
15 19 14 49 40 41 46 56 41 40 56 45
15 13 6
44 34 40 41 56 39 40 56 45
0 6 8 5 6 1 5 0 2 0 0 0
92.86
Memastikan Urusan Pelanggan Di Kaunter PadaTahap Amat Baik Dan Cemerlang Melebihi 80 Peratus Mengikut Pengukuran Smiley Box.
Januari Februari
September Oktober
November Disember
1280 1061 1613 1271 1405 732 1154 333 530 858 1501 1758
1224 1031 1599 1235 1385 704 1108 331 518 850 1490 1736
56 30 14 36 20 28 46 2
12 8
11 22
UNIT PEMBANGUNAN UMMAH (UPU)
BIL. JANJI BULAN JUMLAH
PENCAPAIAN (%)
1
Memberi Maklum Balas Aduan Berkaitan Masjid, Surau, Sekolah Agama Rakyat Dan Tanah Perkuburan Dalam Tempoh Tujuh 7 Hari.
Januari Februari
September Oktober
November Disember
0 0 1 1 4 0
18 1 0 1 1 1
0 0 1 1 2 0
18 1 0 1 1 1
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
92.86
Jumlah 28 26 2
2 Memberi Keputusan Permohonan Khatib Jemputan Dalam Tempoh Tidak Lebih Lima 5 Hari.
Januari Februari
September Oktober
November Disember
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100
Jumlah 1 1 0
3 Memberi Keputusan Pengesahan Teks Khutbah Khas Dalam Tempoh 14 Hari.
Januari Februari
September Oktober
November Disember
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100
Memberi Keputusan Permohonan Pembangunan Islam Yang Lengkap Dalam Tempoh Satu (1) Bulan Selepas Permohonan Yang Lengkap Diterima.
Januari Februari
September Oktober
November Disember
37 0
24 7
14 0
23 0 6 0 6 0 0 0 0 0
14 6
5
Memberi Kelulusan Memungut Derma Di Negeri Perak Dalam Tempoh Lima (5) Hari Daripada Tarikh Permohonan Lengkap Diterima.
Januari Februari
September Oktober
November Disember
11* 7*
5* 5*
6* 2*