Top Banner

Click here to load reader

of 12

Pediculosis ( Kuto )

Jan 12, 2016

ReportDownload

Documents

belle

Pediculosis ( Kuto ). Pediculosis. Ang tawag sa sakit ng pagkakaroon ng kuto Ano ang kuto? Mga insektong nakatira sa buhok ng tao Kadalasan, mahirap makita ang mga kuto dahil sa camouflage o paggaya sa kulay ng paligid. Sino ang nakakakuha nito ?. Bata o matanda Babae o Lalaki. - PowerPoint PPT Presentation

 • Pediculosis (Kuto)

 • PediculosisAng tawag sa sakit ng pagkakaroon ng kuto

  Ano ang kuto?Mga insektong nakatira sa buhok ng tao Kadalasan, mahirap makita ang mga kuto dahil sa camouflage o paggaya sa kulay ng paligid

 • Sino ang nakakakuha nito?Bata o matandaBabae o Lalaki

 • Paano nakukuha ito? Maaaring mahawa sa pamamagitan ng paggamit ng mga bagay na ginamit ng taong may kuto tulad ng suklay, sumbrero, unan atbp

  Tandaan na ang tao ay nahahawa sa kapwa tao at hindi sa mga hayop

 • Ano ang mga simtomas?Pangangati ang pinakamadalas na simtomas. Madalas nahihirapan sa pagtulog sa gabi dahil sa matinding pangangati

 • Ano ang mga simtomas?Maaaring mapansin ng mga titser, kalaro o kamag-anak na may kuto o mga itlog ng kuto sa ulo

 • Ano ang mga simtomas?Maaaring magkasugat dahil sa matinding pagkamot

 • Paano ito ginagamot?Pagtanggal ng kuto at mga itlog sa pamamagitan ng suyod o mga kuko

  Paggamit ng shampoo na pamatay ng kutoHindi lahat ng kuto o itlog ng kuto ay namamatay sa pamamagitan ng paggamit ng mga ito, pinakamabisa pa rin ang direktang pagtanggal ng kuto

 • Paano ito maiiwasan?Linisin ang bahay

  Labhan ang mga kumot, bedsheet, pillowcase, at mga sumbrero gamit ang mainit na tubig

  Pakuluan ang mga hairbrush, suklay at iba pang gamit sa buhok

 • Paano ito maiiwasan?Huwag maghiraman ng hairbrush, suklay at headband

  Linisin ang mga telepono at headphone

 • SALAMAT

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.