Top Banner
PARDUS İŞLETİM SİSTEMİ KURULUM VE YAZILIMI
35

PARDUS İŞ LET İM SİSTEM İKURULUM VE YAZILIMI filePardus kurulum medyan ızı (USB/DVD) bilgisayara tak ıp bilgisayar ınızı çal ı ş t ı rd ı ğ ı n ı zda kar ş ı n

Aug 23, 2019

Download

Documents

buidang
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PARDUS İŞ LET İM SİSTEM İKURULUM VE YAZILIMI filePardus kurulum medyan ızı (USB/DVD) bilgisayara tak ıp bilgisayar ınızı çal ı ş t ı rd ı ğ ı n ı zda kar ş ı n

PARDUS İŞLETİM

SİSTEMİ KURULUM

VE YAZILIMI

Page 2: PARDUS İŞ LET İM SİSTEM İKURULUM VE YAZILIMI filePardus kurulum medyan ızı (USB/DVD) bilgisayara tak ıp bilgisayar ınızı çal ı ş t ı rd ı ğ ı n ı zda kar ş ı n

��PARDUS NEDPARDUS NEDİİR?R?

��GEREKLGEREKLİİ SSİİSTEM STEM ÖÖZELLZELLİİKLERKLERİİ NELERDNELERDİİR?R?

��PARDUS KURULUMU NASIL YAPILIR?PARDUS KURULUMU NASIL YAPILIR?

��PARDUS 2011PARDUS 2011’’i i ÇÇALIALIŞŞTIRMA VE STIRMA VE SİİSTEME STEME GGİİRRİŞİŞ

��PARDUS NASIL GPARDUS NASIL GÜÜNCELLENNCELLENİİR?R?

��YYÜÜKLEMEDEN SONRA YAPILACAK GENEL KLEMEDEN SONRA YAPILACAK GENEL AYARLAR NELERDAYARLAR NELERDİİR?R?

Page 3: PARDUS İŞ LET İM SİSTEM İKURULUM VE YAZILIMI filePardus kurulum medyan ızı (USB/DVD) bilgisayara tak ıp bilgisayar ınızı çal ı ş t ı rd ı ğ ı n ı zda kar ş ı n

PardusPardus Nedir?Nedir?

PardusPardus, , TTüürkiyerkiye'de 'de TTÜÜBBİİTAKTAK taraftarafıından gelindan gelişştirilen bir tirilen bir LinuxLinux dadağığıttıımmııolan olan iişşletim sistemiletim sistemi. . Pardus'unPardus'un bugbugüüne kadar yayne kadar yayıınlanmnlanmışış 5 ana s5 ana süürrüümmüümevcuttur.mevcuttur.

Bu SBu Süürrüümler Smler Sıırasrasııyla;yla;

•• PardusPardus 2006 1.02006 1.0

PardusPardus 20072007

PardusPardus 20082008

PardusPardus 20092009

PardusPardus 20112011

Page 4: PARDUS İŞ LET İM SİSTEM İKURULUM VE YAZILIMI filePardus kurulum medyan ızı (USB/DVD) bilgisayara tak ıp bilgisayar ınızı çal ı ş t ı rd ı ğ ı n ı zda kar ş ı n

Sistem GereksinimleriSistem Gereksinimleri

PardusPardus 2011 s2011 süürrüümmüüne gne gööre Minimum re Minimum DeDeğğerlererler;;

CPU iCPU iççin;Pentium4,in;Pentium4,CeleronCeleron D,AMD D,AMD AthlonIIAthlonIIvb. vb. ÖÖnerilmektedir.nerilmektedir.

4 4 GbGb BoBoşş Disk AlanDisk Alanıı

1 1 GbGb RamRam

Rahat Verim Alabilmek Rahat Verim Alabilmek İİççin 256 in 256 MbMb Ekran Ekran KartKartıına na İİhtiyahtiyaçç Duyar.Duyar.

Page 5: PARDUS İŞ LET İM SİSTEM İKURULUM VE YAZILIMI filePardus kurulum medyan ızı (USB/DVD) bilgisayara tak ıp bilgisayar ınızı çal ı ş t ı rd ı ğ ı n ı zda kar ş ı n

PARDUS KURULUMUPARDUS KURULUMU

Page 6: PARDUS İŞ LET İM SİSTEM İKURULUM VE YAZILIMI filePardus kurulum medyan ızı (USB/DVD) bilgisayara tak ıp bilgisayar ınızı çal ı ş t ı rd ı ğ ı n ı zda kar ş ı n

Pardus kurulum medyanızı (USB/DVD) bilgisayara takıp bilgisayarınızıçalıştırdığınızda karşınıza Açılış Yöneticisi (Grub) çıkacaktır.

Eğer Açılış Ekranı karşınıza gelmiyorsa BIOS üzerinden ilgili medyanın boot

özelliğini açmamız gerekir.

Page 7: PARDUS İŞ LET İM SİSTEM İKURULUM VE YAZILIMI filePardus kurulum medyan ızı (USB/DVD) bilgisayara tak ıp bilgisayar ınızı çal ı ş t ı rd ı ğ ı n ı zda kar ş ı n

PardusPardus kurulumuna bakurulumuna başşladladığıığımmıızda karzda karşışımmııza gelen bu ekranda sza gelen bu ekranda söözlezleşşmeyi kabul etmemiz meyi kabul etmemiz

gerekmektedir. Aksi takdirde igerekmektedir. Aksi takdirde işşleme devam edemeyiz.leme devam edemeyiz.

Pardus kurulumu için kullanılan araç özgün bir Pardus teknolojisi

olan YALI'dır.

YALI adını "Yet Another Linux Installer" cümlesinin ilk harflerinden

alıyor. YALI'nın amacı hızlı ve kolay bir şekilde Pardus 2011'u

bilgisayarınıza kurmaktır.

Page 8: PARDUS İŞ LET İM SİSTEM İKURULUM VE YAZILIMI filePardus kurulum medyan ızı (USB/DVD) bilgisayara tak ıp bilgisayar ınızı çal ı ş t ı rd ı ğ ı n ı zda kar ş ı n

Lisansı onayladıktan sonra karşınıza kurulum ortamıkontrolü gelmektedir. Bu bölüm çoğu zaman es geçilse de aslında çok önemli bir noktadır.

Çünkü Pardus üzerinde çıkabilecek sorunlardan pek çoğu kurulum kaynağının (DVD, USB...) arızalıolmasıyla ilgili olabilir.

Page 9: PARDUS İŞ LET İM SİSTEM İKURULUM VE YAZILIMI filePardus kurulum medyan ızı (USB/DVD) bilgisayara tak ıp bilgisayar ınızı çal ı ş t ı rd ı ğ ı n ı zda kar ş ı n

Kurulumun ilk adımı lisans onaylamasıdır. Pardus, özgür bir lisans olan GPL (Genel Kamu Lisansı) kullanmaktadır. Bu lisans kullanıcıya pek çok hak

vermektedir.

Çoğu insan lisansları okumadan onaylar ve ilerler. Ama size ufak bir tavsiye; kısa bir zaman ayırarak bu lisansı okuyunuz. Böylece Pardus'un size katacağı

avantajları ilk etapta fark edeceksiniz.

Page 10: PARDUS İŞ LET İM SİSTEM İKURULUM VE YAZILIMI filePardus kurulum medyan ızı (USB/DVD) bilgisayara tak ıp bilgisayar ınızı çal ı ş t ı rd ı ğ ı n ı zda kar ş ı n

Bundan sonraki ekran klavye ayarlarıdır. Burada hem klavyenizin doğru çalışıp çalışmadığını test

edebilir, hem de farklı bir klavye tipi kullanıyorsanız onu ayarlayabilirsiniz.

Bunun için yapmanız gereken tek şey karşınızdaki listeden size en uygun klavye düzenini seçmek

Page 11: PARDUS İŞ LET İM SİSTEM İKURULUM VE YAZILIMI filePardus kurulum medyan ızı (USB/DVD) bilgisayara tak ıp bilgisayar ınızı çal ı ş t ı rd ı ğ ı n ı zda kar ş ı n

Klavye düzeni de bittikten sıra sonra saat ayarlarına gelmektedir. Bu bölüme normal şartlarda dokunmanıza gerek yoktur ama ihtiyaçduyarsanız tarihi, saati ve bulunduğunuz yeri düzenleyebilirsiniz.

Page 12: PARDUS İŞ LET İM SİSTEM İKURULUM VE YAZILIMI filePardus kurulum medyan ızı (USB/DVD) bilgisayara tak ıp bilgisayar ınızı çal ı ş t ı rd ı ğ ı n ı zda kar ş ı n

Şimdi sırada çok önemli bir adım var. Disk bölümlendirmesi, tüm Pardus kurulumu esnasındaki en önemli bölümdür.

YALI, disk bölümlendirmesi konusunda size üç yöntem sunar. İlk ikisi otomatik bölümlendirme seçeneğidir.Diskin tamamını kullan: Mevcut diskinizin içindeki her şey silinerek, diskin tamamına Pardus kurulur.Kullanılan sistemi küçült: Mevcut verilerinize zarar vermeden, diskte Pardus için yeterli büyüklükte bölüm açar ve Pardus bu bölüme kurulur.Boş alanı kullan: Pardus kurulumu için diskteki boş bölüm kullanılır.Kendi düzenini yarat: Disk bölümlendirmesini elle yapılandırmanıza izin verir.

Page 13: PARDUS İŞ LET İM SİSTEM İKURULUM VE YAZILIMI filePardus kurulum medyan ızı (USB/DVD) bilgisayara tak ıp bilgisayar ınızı çal ı ş t ı rd ı ğ ı n ı zda kar ş ı n

detaylı bir biçimlendirme ya da zaten hazır olan bir disk bölümünü biçimlendirmek istiyorsanız "Kendi düzenini yarat" seçeneğini seçmelisiniz

Windows'taki C bölümü tablodaki ilk diskin ilk bölümüdür. D ise ilk diskin ikinci bölümü, ya da ilk disk tek bölümse de ikinci diskin ilk bölümüdür..

Page 14: PARDUS İŞ LET İM SİSTEM İKURULUM VE YAZILIMI filePardus kurulum medyan ızı (USB/DVD) bilgisayara tak ıp bilgisayar ınızı çal ı ş t ı rd ı ğ ı n ı zda kar ş ı n

İşlemlerimiz bittikten sonra yapmış olduğumuz değişiklikler daha kaydedilmemiştir. Kurulum bittikten sonra yapılan değişiklikler kaydedilir.

Bu sayede kurulum bittikten sonra yapmış olduğumuz değişikliklerin ne denli doğru olduğunu kontrol etmiş oluruz.

Yukarıda karşımıza gelen ekranda da gelişmiş ayarlar seçeneceğini seçerek Pardus’un üst düzey ayarlarına ulaşırız.

Page 15: PARDUS İŞ LET İM SİSTEM İKURULUM VE YAZILIMI filePardus kurulum medyan ızı (USB/DVD) bilgisayara tak ıp bilgisayar ınızı çal ı ş t ı rd ı ğ ı n ı zda kar ş ı n

Bu özet ekranı, ayarladığımız tüm ayarlar ve disk bölümlendirmelerinin bize kontrol etmemiz için gösterilmesidir.

Eğer yanlış bir şey olmadığına eminsek Kuruluma Başla diyerek artık kuruluma geçebiliriz.

Page 16: PARDUS İŞ LET İM SİSTEM İKURULUM VE YAZILIMI filePardus kurulum medyan ızı (USB/DVD) bilgisayara tak ıp bilgisayar ınızı çal ı ş t ı rd ı ğ ı n ı zda kar ş ı n

Yaklaşık 20 dakika süren kurulum süresince size Pardus hakkında küçük bilgilendirmeler gösterilecektir.

Bu esnada da paketleriniz bilgisayara kurulacaktır.

Page 17: PARDUS İŞ LET İM SİSTEM İKURULUM VE YAZILIMI filePardus kurulum medyan ızı (USB/DVD) bilgisayara tak ıp bilgisayar ınızı çal ı ş t ı rd ı ğ ı n ı zda kar ş ı n

Kurulumun başından sonuna kadar yaptığımız ayarlar tamamlanmış bulunmakta. Artık Pardus 2011’i çalıştırmaya

ve giriş yapmaya hazırız.

Tüm bu işlemler bittikten sonra ileri düğmesine son bir kez tıkladığınızda Pardus CD'niz kendiliğinden

çıkacaktır.

Page 18: PARDUS İŞ LET İM SİSTEM İKURULUM VE YAZILIMI filePardus kurulum medyan ızı (USB/DVD) bilgisayara tak ıp bilgisayar ınızı çal ı ş t ı rd ı ğ ı n ı zda kar ş ı n

PARDUS 2011PARDUS 2011’’i i ÇÇALIALIŞŞTIRMA VE STIRMA VE SİİSTEME GSTEME GİİRRİŞİŞ

CD'yi yuvadan çıkarttıktan sonra Sistemi Yeniden Başlat düğmesine tıklayarak bilgisayarınızı yeniden başlatabilirsiniz

Page 19: PARDUS İŞ LET İM SİSTEM İKURULUM VE YAZILIMI filePardus kurulum medyan ızı (USB/DVD) bilgisayara tak ıp bilgisayar ınızı çal ı ş t ı rd ı ğ ı n ı zda kar ş ı n

Karşınıza çıkan Sistem Yükleyicisinden Pardus'unuzu seçerek Pardus'u açarak, kalan son ayarları tamamlayabilirsiniz.

Page 20: PARDUS İŞ LET İM SİSTEM İKURULUM VE YAZILIMI filePardus kurulum medyan ızı (USB/DVD) bilgisayara tak ıp bilgisayar ınızı çal ı ş t ı rd ı ğ ı n ı zda kar ş ı n

Tekrar Hoşgeldiniz ekranında “Pardus Başarıyla Kuruldu ve Çalışmaya başladı” yazısınıgördükten sonra,

İleri'ye tıklayarak, kullanıcı hesabınızı oluşturmaya başlayabilirsiniz

Page 21: PARDUS İŞ LET İM SİSTEM İKURULUM VE YAZILIMI filePardus kurulum medyan ızı (USB/DVD) bilgisayara tak ıp bilgisayar ınızı çal ı ş t ı rd ı ğ ı n ı zda kar ş ı n

Gerçek İsim: Kendi adınızdır. Örneğin: Muhammet Fatih DOKUMACIKullanıcı Adı: Bu bölüm kullanıcı adınızdır. Örneğin: Mami

Parola ve Parola (Tekrar): Sisteme giriş yaparken kullanacağınız paroladır. Ancak Linux işletim sistemlerinde her kullanıcının bir parolası vardır. Dolayısı ile bu alan da zorunludur

Page 22: PARDUS İŞ LET İM SİSTEM İKURULUM VE YAZILIMI filePardus kurulum medyan ızı (USB/DVD) bilgisayara tak ıp bilgisayar ınızı çal ı ş t ı rd ı ğ ı n ı zda kar ş ı n

Kullanıcı yarattıktan sonra her Linux sisteminde gerekli olan bir kullanıcıiçin, yani yönetici kullanıcısı (root) için parola belirlemeniz gerekmektedir.

Bu kullanıcı, sistemde tam yetkisi olan ve her tür ayara dokunmanızı sağlayan, ve asla ama asla unutmamanız gereken bir paroladır.

Page 23: PARDUS İŞ LET İM SİSTEM İKURULUM VE YAZILIMI filePardus kurulum medyan ızı (USB/DVD) bilgisayara tak ıp bilgisayar ınızı çal ı ş t ı rd ı ğ ı n ı zda kar ş ı n

Yapmış olduğunuz son ayarlamaların özeti, uygulanmadan hemen önce gösterilir.

Pardus 2011'i kullanmak için, İleri'ye tıklamanız yeterlidir.

Page 24: PARDUS İŞ LET İM SİSTEM İKURULUM VE YAZILIMI filePardus kurulum medyan ızı (USB/DVD) bilgisayara tak ıp bilgisayar ınızı çal ı ş t ı rd ı ğ ı n ı zda kar ş ı n

Pardus kullanıma hazır ve eksiksiz şekilde tamamlanmıştır.

Page 25: PARDUS İŞ LET İM SİSTEM İKURULUM VE YAZILIMI filePardus kurulum medyan ızı (USB/DVD) bilgisayara tak ıp bilgisayar ınızı çal ı ş t ı rd ı ğ ı n ı zda kar ş ı n

PARDUS NASIL GÜNCELLENİR?Pardus’ta masaüstü uygulamalarından işletim sisteminin çekirdeğine kadar tüm yazılımlar Paket

Yöneticisi aracılığıyla güncellenmektedir. Paket Yöneticisi'ni "Pardus menüsü > Uygulamalar > Sistem > Yazılım Ekle ve Kaldır" yolunu izleyerek veya Alt + F2 tuşlarına birlikte basarak açılan kutucuğa "Paket

Yöneticisi" yazarak açabilirsiniz.Paket Yöneticisi'ni açtıktan sonra üstteki "Güncellemeler" düğmesine tıklayın.

Page 26: PARDUS İŞ LET İM SİSTEM İKURULUM VE YAZILIMI filePardus kurulum medyan ızı (USB/DVD) bilgisayara tak ıp bilgisayar ınızı çal ı ş t ı rd ı ğ ı n ı zda kar ş ı n

Eğer güncelleme var ise ekranda güncellenmesi gereken paketler listelenecektir. Her zaman güncellemelerin tamamını bir seferde yüklemeniz tavsiye edilir.

Tüm güncellemeler için “Bu gruptaki tüm paketleri seç” i işaretleyerek paketleri güncelle diyebilirsiniz.

Page 27: PARDUS İŞ LET İM SİSTEM İKURULUM VE YAZILIMI filePardus kurulum medyan ızı (USB/DVD) bilgisayara tak ıp bilgisayar ınızı çal ı ş t ı rd ı ğ ı n ı zda kar ş ı n

İstediğiniz kategori altındaki belirlediğiniz güncelleştirmeleri seçtikten sonra, Paket Yöneticisi penceresinin en sağındaki Paket(ler)i Güncelle düğmesine tıklayarak devam

etmeniz yeterlidir.

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra güncelleştirne işlemi sona erecektir.

Page 28: PARDUS İŞ LET İM SİSTEM İKURULUM VE YAZILIMI filePardus kurulum medyan ızı (USB/DVD) bilgisayara tak ıp bilgisayar ınızı çal ı ş t ı rd ı ğ ı n ı zda kar ş ı n

YYÜÜKLEMEDEN SONRA YAPILACAK GENEL AYARLAR NELERDKLEMEDEN SONRA YAPILACAK GENEL AYARLAR NELERDİİR?R?

Duvar kağıdı ekleme ;

Masaüstü duvar kağıdını değiştirmek için masaüstüne sağ tıklayın MasaüstüAyarları seçeneğine girin.

Page 29: PARDUS İŞ LET İM SİSTEM İKURULUM VE YAZILIMI filePardus kurulum medyan ızı (USB/DVD) bilgisayara tak ıp bilgisayar ınızı çal ı ş t ı rd ı ğ ı n ı zda kar ş ı n

Renk: Tek veya çift renk masaüstünüzü boyar.Virüs: Ekran bozuluyormuş gibi görünüm veren duvar kağıdı çeşitleri.Mandelbrot: Matematiksel ifadeler kümesi...Hava durumu: İnternetten alınan hava durumu bilgisini gösteren bir çeşit duvar kağıdı.

Desen: Belli bir desenin tüm masaüstünü kaplamasını sağlayan bir duvar kağıdıdır.Resim: Bir resim dosyasını duvar kağıdı olarak gösterir.Slayt Gösterisi: Birden çok resim dosyasını belli aralıklarla gösterir.Küre: Dünya avucumuzun içinde şeklinin yeni anlamı.

Page 30: PARDUS İŞ LET İM SİSTEM İKURULUM VE YAZILIMI filePardus kurulum medyan ızı (USB/DVD) bilgisayara tak ıp bilgisayar ınızı çal ı ş t ı rd ı ğ ı n ı zda kar ş ı n

GENEL GENEL AYARLARAYARLAR

Hesap AyrHesap Ayrııntntıılarlarıı bbööllüümmüünde kullannde kullanııccıı resmi,parolasresmi,parolasıı,dosya ,dosya yollaryollarıı gibi degibi değğiişşikler uygulanabilir.ikler uygulanabilir.

AAğğ AyarlarAyarlarıı sekmesinde kablolu ve kablosuz gibi asekmesinde kablolu ve kablosuz gibi ağğbabağğlantlantıılarlarıımmıızzıı yapyapıılandlandıırabilecerabileceğğimiz bimiz bööllüümdmdüür.r.

GGüüvenlik Duvarvenlik Duvarıı bbööllüümmüünde ise aktif/pasif olarak ayarlayabiliriz.nde ise aktif/pasif olarak ayarlayabiliriz.

BaBaşşlatma ve Kapatmalatma ve Kapatma seseççeneeneğğinde oturumumuz ainde oturumumuz aççııllıırken rken otomatik olarak otomatik olarak ççalalışışttıırrıılacak programlarlacak programlarıı belirlememizi sabelirlememizi sağğlar.lar.

KKıısayollarsayollar ve Fare Hareketlerive Fare Hareketleri’’ndende klavye ve fare klavye ve fare kkıısayollarsayollarıınnıınnve ve öözel zel kkıısayollarsayollarıınn ayarlandayarlandığıığı yerdir.yerdir.

Dosya Dosya İİlilişşkilerikileri hangi dosya thangi dosya tüürrüünnüün hangi uygulama ile n hangi uygulama ile aaççıılacalacağığınnıı belirleyen belirleyen arayarayüüzdzdüürr..

Page 31: PARDUS İŞ LET İM SİSTEM İKURULUM VE YAZILIMI filePardus kurulum medyan ızı (USB/DVD) bilgisayara tak ıp bilgisayar ınızı çal ı ş t ı rd ı ğ ı n ı zda kar ş ı n

Pardus kurulumu için ne kadar disk alanına ihtiyaçduyarız?A-8 gbB-6 gbC-7 gbD-4 gb

Page 32: PARDUS İŞ LET İM SİSTEM İKURULUM VE YAZILIMI filePardus kurulum medyan ızı (USB/DVD) bilgisayara tak ıp bilgisayar ınızı çal ı ş t ı rd ı ğ ı n ı zda kar ş ı n

Güncelleme Sayfasına Hangi Kısayol Tuşu İle Ulaşabiliriz?A-Alt + F12B-Alt + F3C-Ctrl + Alt + Del D- Alt + F2

Page 33: PARDUS İŞ LET İM SİSTEM İKURULUM VE YAZILIMI filePardus kurulum medyan ızı (USB/DVD) bilgisayara tak ıp bilgisayar ınızı çal ı ş t ı rd ı ğ ı n ı zda kar ş ı n

Disk alanını kurulum yaparken Hangi bölümden belirleyebiliriz?A- Diskin Tamamını KullanB-Kendi Düzenini YaratC-Boş Alanı KullanD-Kullanılan Sistemi Küçült

Page 34: PARDUS İŞ LET İM SİSTEM İKURULUM VE YAZILIMI filePardus kurulum medyan ızı (USB/DVD) bilgisayara tak ıp bilgisayar ınızı çal ı ş t ı rd ı ğ ı n ı zda kar ş ı n

Pardus’ta Kullanıcı Parolası Hangi Bölümden Belirlenir?A-Kullanıcı HesaplarıB-Dosya İlişkileriC-Hesap AyrıntılarıD-Hesapları Yönet

Page 35: PARDUS İŞ LET İM SİSTEM İKURULUM VE YAZILIMI filePardus kurulum medyan ızı (USB/DVD) bilgisayara tak ıp bilgisayar ınızı çal ı ş t ı rd ı ğ ı n ı zda kar ş ı n

MUHAMMET FATİH DOKUMACI

SEZER DENİZ

TURGUT EFE ECE