Top Banner
Paksi Hírnök Az írás megmarad. XX. ÉVF. 23. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2011. DECEMBER 2. Vallja, hogy minden nemzetnek és egyénnek fontosak a gyökerei. Ő maga büszke ma- gyarságára, erdélyi származására. Bő két évtized alatt Pakson otthonra lelt, férjével együtt nagyon tevékenyen töltik nyugdíjas éveiket. – Jó napot, mi újság? – kérdeztük Serdült Benke Évától. 15. oldal NYUGDÍJASHITEL Szeretné felújítani lakását, családi házát? Energiatakarékosra cserélni háztartási gépeit? Szeretne kirándulni, üdülni? Vegye igénybe a nyugdíjashitelt 75 éves korig! Felvehető összeg 100 ezertől akár 1 millió Ft-ig, futamidő max. 60 hónap. 100 ezer forintnál 2 567 Ft, 500 ezer forintnál 12 831 a havi törlesztőrészlet. Kamat 16%, kezelési költség 2%. THM 23,88% a félmilliós kölcsön esetében. Paks, Villany u. 4. Telefon: 75/511-240 Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák! 50 éve Ügyfeleink szolgálatában! Fotó: Babai István Hit, remény, szeretet és az öröm – ezt jelké- pezi az adventi koszorú. Az adventi várako- zás pedig a lelki felkészülés ideje a kará- csonyra, Jézus eljövetelére, a szeretet ünne- pére. Készülünk fogadására lélekben és kül- sőségekben egyaránt, fogalmazott Csajági Sándor képviselő advent első vasárnapján a város adventi koszorúja előtt, a város közös karácsonyfájánál. – Az adventi előkészület legfontosabbika a megbocsátás, lelkünk, kapcsolataink rendezése. Kiváló alkalom a félreértések tisztázására. Nem csak embertár- sainknak kell megbocsátanunk, hanem ön- vizsgálatot is kell tartanunk, meg kell bocsá- tani önmagunknak is – mondta. Majd A kis hercegben olvasottakat is felidézve hozzá- fűzte: várni az ünnep eljövetelét nagyobb öröm és több élmény, mint maga az ünnep. A városháza környéke évről évre ünnepé- lyesebb ruhát ölt a karácsonyvárás idejére. Ebben a kulcsszerep a Paksi Kertbarátok Egyesületéé, melynek tagjai először adventi koszorút készítettek, majd minden esztendő- ben kiegészítették valamivel. Támogatókkal karöltve a vendéglátásról is ők gondoskod- tak, mindenkinek forró teával, mézes süte- ménnyel kedveskedtek, aki részt vett a vá- rosi közös adventi gyertyagyújtáson. (Folytatás a 7. oldalon) ADVENTI FÉNYEKBE ÖLTÖZÖTT A VÁROS Fotó: Babai István
20

PaksiHirnok 2011 12 02 szerda2 - TelePaks Médiacentrumm2-es telken 4 szoba összkom-fortos, gázfűtéses, 132 m2-es, tetőtér-beépítéses családi ház, egy különálló 1 szoba

Sep 06, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PaksiHirnok 2011 12 02 szerda2 - TelePaks Médiacentrumm2-es telken 4 szoba összkom-fortos, gázfűtéses, 132 m2-es, tetőtér-beépítéses családi ház, egy különálló 1 szoba

Paksi HírnökAz írás megmarad.

XX. ÉVF. 23. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2011. DECEMBER 2.

Vallja, hogy minden nemzetnek és egyénnek fontosak a gyökerei. Ő maga büszke ma-gyarságára, erdélyi származására. Bő két évtized alatt Pakson otthonra lelt, férjévelegyütt nagyon tevékenyen töltik nyugdíjas éveiket. – Jó napot, mi újság? – kérdeztükSerdült Benke Évától. 15. oldal

NYUGDÍJASHITELSzeretné felújítani lakását, családi házát? Energiatakarékosra cserélni

háztartási gépeit? Szeretne kirándulni, üdülni?Vegye igénybe a nyugdíjashitelt 75 éves korig!

Felvehető összeg 100 ezertől akár 1 millió Ft-ig, futamidő max. 60 hónap.100 ezer forintnál 2567 Ft, 500 ezer forintnál 12831 a havi törlesztőrészlet.

Kamat 16%, kezelési költség 2%. THM 23,88% a félmilliós kölcsön esetében.

Paks, Villany u. 4. Telefon: 75/511-240Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek.

A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

50 éve Ügyfeleink szolgálatában!

Fotó

: Ba

bai I

stvá

n

Hit, remény, szeretet és az öröm – ezt jelké-pezi az adventi koszorú. Az adventi várako-zás pedig a lelki felkészülés ideje a kará-csonyra, Jézus eljövetelére, a szeretet ünne-pére. Készülünk fogadására lélekben és kül-sőségekben egyaránt, fogalmazott CsajágiSándor képviselő advent első vasárnapján aváros adventi koszorúja előtt, a város közöskarácsonyfájánál. – Az adventi előkészületlegfontosabbika a megbocsátás, lelkünk,kapcsolataink rendezése. Kiváló alkalom afélreértések tisztázására. Nem csak embertár-sainknak kell megbocsátanunk, hanem ön-vizsgálatot is kell tartanunk, meg kell bocsá-tani önmagunknak is – mondta. Majd A kishercegben olvasottakat is felidézve hozzá-fűzte: várni az ünnep eljövetelét nagyobböröm és több élmény, mint maga az ünnep.

A városháza környéke évről évre ünnepé-lyesebb ruhát ölt a karácsonyvárás idejére.Ebben a kulcsszerep a Paksi KertbarátokEgyesületéé, melynek tagjai először adventikoszorút készítettek, majd minden esztendő-ben kiegészítették valamivel. Támogatókkalkaröltve a vendéglátásról is ők gondoskod-tak, mindenkinek forró teával, mézes süte-ménnyel kedveskedtek, aki részt vett a vá-rosi közös adventi gyertyagyújtáson.

(Folytatás a 7. oldalon)

ADVENTIFÉNYEKBEÖLTÖZÖTTA VÁROS

Fotó

:Bab

aiIs

tván

Page 2: PaksiHirnok 2011 12 02 szerda2 - TelePaks Médiacentrumm2-es telken 4 szoba összkom-fortos, gázfűtéses, 132 m2-es, tetőtér-beépítéses családi ház, egy különálló 1 szoba

2011. december 2.Paksi Hírnök 2

Eddigi történetének legnagyobb sikerét aratta aFabro Pincészet azzal, hogy a Prestige ReserveClub versenyén TOP 10-be, azaz Magyarország10 legjobb bora közé választották a pincészetSár-Don-é elnevezésű chardonnay száraz fehérborát. Kovács Sándor tulajdonos az Új borok ka-tegóriában elnyert elismerésről szóló tanúsító ok-levelet Budapesten, a HUNGEXPO-n megrende-zett Ízek és Borok Kiállításon vette át a közelmúlt-ban. A versenyen, amelyet Magyarország legran-gosabbjai között tartanak számon és a másodiklegnívósabb mustrájának tartanak, több nevesszekszárdi, villányi borász is nyert díjat a korábbiévekben, mondta el Kovács Sándor. A PrestigeAward díjat, azaz a legnagyobb presztízsű ma-gyar borászat díját 2011-ben a St. Andrea Szőlő-birtok Pincészet, azaz a tavalyelőtt Év borászánakválasztott dr. Lőrincz György nyerte el. Az, hogy aborszakma legkiválóbbjai között érdemeltek ki el-ismerést, a Fabro Pincészetük történetének eddigilegnagyobb sikere, hangsúlyozta Kovács Sándor.A Prestige Award mellett idén először hirdettemeg a minőség iránt elkötelezett Prestige ReserveClub az Új borok kategóriát, amelyben az országneves pincészetei ígéretes boraikkal indultak ösz-szesen nyolcvan mintával.

A Kovács család látványpincéje a Sárgödör téren,borászata Csámpán van, háromhektárnyi szőlőtdolgoznak fel, ami részben saját termelésű, rész-ben felvásárolt. Az első saját boraikat 2010-benpalackozták. A cél, hogy elérjék az évi tizenötezerpalackot.

– Csak palackozott és csak minőségi borokat ké-szítünk – mondja a tulajdonos, akinek munkájátegy fiatal szakember, Tóth Dávid segíti a pincészet-ben, de maga is képzett borász. A paletta igen szé-

les, kétfajta fehérbor, rozé szerepel rajta, készíte-nek kékfrankost, cabernet souvignont, merlot boro-kat, valamint ezekből házasításokat, illetve lévénpaksiak, sillert is. – Kicsit újragondoltuk a paksisiller fogalmát, ami azt jelenti, a rozéhoz közelebbálló friss, gyümölcsös sillert készítünk, mert úgy ta-pasztaljuk, hogy ez az ízvilág keresettebb – húztaalá Kovács Sándor. Azt is elmondta, hogy a szőlő-termesztésben és borászatban találta meg azt akapaszkodót, ami valódi értéket jelent számára a

mostani elértéktelenedett világban. Azzal, hogyborászatot alapított, valójában visszatért a családigyökerekhez, nagyszüleinek volt egy kis szőlésze-tük Medinán. – Ha sikerül a tervünk, és Paksot feltudjuk rajzolni a magyar borászat térképére, aFabro Pincét pedig a minőségi borászatok közöttemlítik, sokat tettünk – hangsúlyozta, mondván:példájuk azt igazolja, hogy érdemes befektetni ésfejleszteni, mert megfelelő technológiával, a sza-bályokat betartva valóban lehet sikereket elérni.Ehhez azonban olyan elhivatottság kell, ami kiala-kult benne és a családjában. A most kapott elisme-rés további inspirációt jelent és óriási lendületet ad,tette hozzá.

A család, illetve a Fabrostone Kft. számára a no-vember a díjak hónapja volt, hiszen nem csak új-borukkal, hanem falburkoló termékcsaládjukkal iskivívták a szakma elismerését. Kovács Sándor, aDél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökségáltal 2009-ben alapított dél-dunántúli innovációsdíjat vehette át a közelmúltban Szekszárdon. Ti-zenegy cég, kutató kapta meg idén ezt a díjat kü-lönböző újításokért. A paksi Fabrostone Kft. falbur-koló termékcsaládja a közép- és nagyvállalkozáskategóriában nyerte el a díjat.

(X)

Díjak hónapja a Fabrostone Kft.-nél

LENS OptikaPaks, Dózsa György út 20.Telefon: 75/511-246www.lensoptika.hu

ELADÓ INGATLANOKPakson, a Kossuth Lajos utcá-ban egyszobás összkomfor-tos lakás kerttel, tárolóval el-adó. Irányár: 7,8 M Ft.

Pakson, a Szőlőhegy utcában 4szobás, tetőtér-beépítéses, 158m2-es családi ház, 1000 m2-es te-rülettel eladó. Irányár: 24 M Ft.

Pakson, az Óváros központjá-ban, a Duna mellett tetőtér-be-építéses, öszkomfortos családiház nagy terasszal eladó.

Dunakömlőd központjábanBéke utcai 4 szobás családiház 12,5 M Ft-ért eladó.

Pakson, a Május 1. utcábanépítési telek eladó.

Pakson, az Óváros központjá-ban a Duna mellett tetőtér-beépítéses, panorámás, 4 szo-ba, összkomfortos családi ház

nagy terasszal, szép kerttel el-adó. Irányár: 28 M Ft.

Pakson, a Mező utcában 4szobás családi ház garázzsal,pincével, melléképületekkeleladó. Irányár: 19,5 M Ft.

Pakson, a Kinizsi utcában 443m2-es telken 4 szoba összkom-fortos, gázfűtéses, 132 m2-es,tetőtér-beépítéses családi ház,egy különálló 1 szoba össz-komfortos, kis házzal eladó. 3szobás erkélyes vagy 2 szobáserkélyes (mindkettőt is) lakást avételárba beszámítok. Irányár26,8 M Ft.

Pakson, az Öreghegy utcában te-tőtér-beépítéses, 80 m2-es, 3 szo-bás, gáz- és cserépkályha-fűtésescsaládi ház, 45 m2-es melléképü-lettel és 1000 m2-es telekkel el-adó. Irányár: 18,2 M Ft.

Részletes felvilágosítás: Fonyó Ingatlan és Média Iroda

Tel: 06-30/557-3645. E-mail: fonyo.lajos@t-online.hu

Ingatlanok értékbecslése, eladás-vétel lebonyolítása.

fizetett hirdetés

Page 3: PaksiHirnok 2011 12 02 szerda2 - TelePaks Médiacentrumm2-es telken 4 szoba összkom-fortos, gázfűtéses, 132 m2-es, tetőtér-beépítéses családi ház, egy különálló 1 szoba

Inkubátor- és akcelerátorházalapkövét tették le a paksi ipa-ri parkban. Az európai unióstámogatással megvalósuló be-ruházás legfőbb célja a vállal-kozói igényeket rugalmasankielégítő, fenntartható infra-struktúra kialakítása, ami le-hetővé teszi az induló vállal-kozásoknak a munkahelyte-remtést és az önfoglalkozta-tást. A kivitelezés már meg-kezdődött, az építkezés egyévet vesz igénybe.

Az ipari park központi terü-letén épül meg a 2500 négy-zetméter hasznos alapterületűinkubátorház. A kor követel-

ményeinek megfelelő, aka-dálymentes épületben az alap-terület 72 százaléka az igé-nyeknek megfelelően változ-tatható méretű üzemcsarno-kok kialakítására ad lehetősé-get, de lesz konferencia- éstárgyalóterem is. Kiépítik aháttérinfrastruktúrát, azaz aszámítógépes hálózatot és egyharminckét férőhelyes parko-lót. A beépítendő napkollek-torok csökkentik a környezet-terhelést és növelik a ház gaz-daságosságának esélyét. Azinkubátorház közvetlenül kétfő részére teremt új munkahe-lyet, és egy időben 8-10

mikrovállalkozás települhetbe.

Hajdú János az alapkőletéte-len elmondta, hogy az IpariPark Kft. tevékenységének, azönkormányzat fejlesztéspoliti-kájának és a támogatásoknakköszönhetően megvalósulóépítkezés alapjait már évekkelezelőtt letették egyrészt a hét-éves gazdasági programmal,majd egy pályázatsorozattal.A polgármester hozzátette, aprojekttel az atomerőmű bőví-tésére is készül a város, amivárhatóan sok mikro- és kis-vállalkozás Paksra településé-vel jár majd.

Dr. Sztruhár Sándor, a százszázalékos önkormányzati tu-lajdonban lévő Paksi IpariPark Kft. ügyvezetője kiemel-te: valódi inkubátorházat kí-vánnak megvalósítani, azaznem csak helyet kívánnak biz-tosítani a vállalkozásoknak,hanem meghagyva önállósá-gukat, információval, tudás-többlettel, széleskörű szolgál-tatásokkal (például az üzletvi-teli tanácsadással, pályázatitanácsadással vagy konferen-ciák szervezésével) segíteniőket, növelni piaci esélyeiket.A 450 millió forint összkölt-ségű beruházás megvalósítás-hoz a Dél-Dunántúli OperatívProgramban nyert a város kö-zel 200 millió forint támoga-tást, valamint a Duna-MecsekTerületfejlesztési Alapítványmintegy negyvenmillió forint-tal támogatja a projektet. A ki-vitelező az erre a projektre lét-rehozott, szekszárdi és bajaiépítőipari cégeket tömörítőPaks 2011 Konzorcium. Azinkubátorház építése mármegkezdődött, a kivitelezésegy évet vesz igénybe, így jö-vő ősszel már kész infrastruk-túra várja a betelepülő indulóvállalkozásokat, szolgáltató-kat. A lehetőség iránt már vanérdeklődés, folynak tárgyalá-sok vállalkozásokkal, és vár-ják a további jelentkezőket.

Kohl Gyöngyi

2011. december 2. 3 Paksi Hírnök

Megjelenik kéthetente, 4400 példánybanKiadja a TelePaks Nonprofit Kft.Főszerkesztő: Kövi Gergő

Szerkesztőség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53. E-mail: paksihirnok@index.huTelefon és fax: 75/310-153

Nyomda: Kerényi Nyomda, SzekszárdHirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.huKövetkező megjelenés: 2011. december 16.

Paksi HírnökNépszámlálás utóvizsgálathelyszíne lesz Paks decem-ber 1. és 15. között. A Köz-ponti Statisztikai Hivatal a2011. évi népszámlálás mi-nőségének értékelése céljá-ból szervezte meg a repre-zentatív adatfelvételt, amelysorán egy egyszerűsített,gyorsan kitölthető kérdőív-vel keresik fel a háztartáso-kat a számlálóbiztosok, Tol-

na megyében városunk mel-lett Ozorán. Pakson az Alpá-ri Gyula utca 2. 4. 6. és 8.számú lépcsőházakban élő-ket, illetve az Ifjúság utca 1.és 2. számú házak lakóit kériválaszadásra Kovács Zol-tánné számlálóbiztos. Azutóvizsgálat során internetesadatszolgáltatásra nincs lehe-tőség, időpont-egyeztetésreviszont igen. Dallos Szilvia

Felhívás

Jövő ősszel már vállalkozásokat vár az inkubátorház

Fotó

:Mol

nár

Gyu

la

Page 4: PaksiHirnok 2011 12 02 szerda2 - TelePaks Médiacentrumm2-es telken 4 szoba összkom-fortos, gázfűtéses, 132 m2-es, tetőtér-beépítéses családi ház, egy különálló 1 szoba

2011. december 2.Paksi Hírnök 4

– Gazdálkodásunk a tervekszerint alakul. Bevételeink80% fölött teljesülnek, mivelaz adóbevételek legnagyobbrésze szeptember 15-ig beér-kezik, az állami normatív ésegyéb juttatások pedig a meg-felelő ütemben érkeznek. Ki-adásaink az intézményeknél a75%-os célhoz képest 70%-rateljesültek, ebben az esetben atakarékos intézményi gazdál-kodás mutatkozik meg, és az,hogy nyáron kisebbek az in-tézményi kiadások – fogalma-zott Hajdú János polgármes-ter a költségvetés háromne-gyed éves beszámolója kap-csán a novemberi testületiülésen. Faller Dezső a jogi,ügyrendi és pénzügyi bizott-

ság elnöke jelezte: kiválóanelőkészített anyag állt a testü-let tagjainak rendelkezésére,melyből kitűnik, a korábbanmeghatározottak szerint mű-ködik a város. Hajdú János akiadásokkal kapcsolatban el-mondta, a tétel jelenleg alighaladja meg a 20%-ot. Az évezen időszakában ez normá-lis, de az év végére teljesenmás kép mutatkozik majd. Aberuházások többsége ugyan-is a harmadik és negyedik ne-gyedévben zajlik, értelemsze-rűen a számlákat is ekkor kellrendezni.

A testület felvázolta a 2012-es pénzügyi, gazdasági irány-vonalat is. Hajdú János és azellenzéki politikus is egybe-

hangzóan állította: a jövő éviköltségvetés meghatározása ajelenlegi országos és világgaz-dasági helyzetben nehéz fel-adat, de mindenképp a kellőóvatosság mellett kell megter-vezni a bevételi és kiadási ol-dalt egyaránt.

– Úgy tűnik, hogy 2012-bennem lesznek alapvető változá-sok a helyi költségvetésben, afeladatellátás és feladatfinan-szírozás is 2013-tól változik.Paks esetében 2012-ben az ál-lami juttatások és a szabályo-zás mind az oktatás, mind azegészségügy, közművelődés ésegyáltalán a közigazgatás terü-letén változatlanoknak tekint-hetők – mondta el a településelső embere.

Faller Dezső korántsem voltennyire derűlátó: – Az utóbbiévek legnehezebb időszakábanvagyunk, ami a költségvetésiirányelveket illeti. Soha mégennyi változás nem történt semaz adó, sem a költségvetés ter-vezésénél országos szinten.Ezek végszavazása most zaj-lik. Az adótörvényt már elfo-gadta a parlament, de a sokmódosítás miatt nehéz lesz ki-igazodni benne. A költségveté-si törvény december 23-i vég-szavazása sok területen hozváltozást.

Novemberi ülésén soron kí-vül bírósági ülnököket is vá-lasztott a testület. Erre azértvolt szükség, mert a fiatalkorú-ak ügyében kötelező a részvé-telük, nélkülük a bíróság nem,vagy nehezen tudna működni.

-efgé-

Döntés után

Átadták a forgalomnak amegújult Báthory utcát. Azutca első szakaszának felújí-tása 2003-ban fejeződött be.Az akkor nem korszerűsítettTáncsics Mihály és Árok ut-ca közötti szakaszon azútburkolat és a közművek ál-lapota – többek közt a DózsaGyörgy út felújítása miatt –az elmúlt évek alatt annyiraleromlott, hogy indokolttávált a felújítása.

A Dózsa György út melletti ut-ca tehermentesítő feladatot isbetölt a város központjánakforgalmában, ezért döntött úgya képviselő-testület, hogy sajátforrásból megvalósítja a Bá-thory utca második szakaszá-nak átépítését. A munkálatokraa hat pályázó közül nyílt köz-beszerzési eljáráson kiválasz-

tott Magyar Aszfalt Kft. kapottmegbízást. A vállalkozási szer-ződést augusztus végén írtákalá, a munkaterület-átadássalmég aznap elkezdődött a beru-házás előkészítése. A 224 mé-teres utcarész felújítását ki-lencvennapos határidővel vál-lalta az útépítő cég, a felújítás a

tervekben szereplő november22-i dátumra befejeződött.

A beruházás alatt faltól faligkorszerűsödött az utca: meg-újult az ivóvízvezeték-háló-zat, föld alá kerültek a közmű-vek, térkő burkolatú járdaépült, az útfelület aszfaltbur-kolatot kapott. A kivitelezéssorán tizenegy új kandeláberis került a területre, és zöldfe-lület-rendezés is szerepelt aszerződésben. A beruházásalatt a közlekedési rend ismegváltozott az utcában, aműszaki átadás után ismét arégi szabályok szerint közle-kedhetünk a területen: a Szent

János és a Villany utca közöttismét egyirányúsították a Bá-thory utcát. A megújult Bá-thory utca nemcsak a DózsaGyörgy út forgalmát csök-kentheti, a főutca parkolásiproblémáit is enyhítheti. Akorszerűsítés előtt kijelöltmegállóhelyek ismét használ-hatók, emellett a rendőrségmögött a kerítés mellett ismegállhatnak már gépjármű-veikkel az arra közlekedők,tájékoztatott Hum Ferenc, aműszaki osztály vezetője. Aberuházás a szerződés szerintimintegy 90 millió forintbólvalósult meg. -dal-

Megújult a Báthory utca

VÁROSSZERTE TÖBB HELYSZÍNEN is találkozhatunk a DCDunakom Kft. szakembereivel, akik az utak, járdák, parkolókkátyúzását végzik. A kisebb közterületi hibák elhárítása ebbenaz évben közszolgáltatási szerződés keretében az önkormány-zati cég feladata. A januártól decemberig tartó időszakban tér-burkolatok, kerékpárutak, burkolatjelzések is javításra kerül-tek. A munkálatokra 29 millió forintot biztosított a város.

Fotó

: M

olná

r G

yula

Page 5: PaksiHirnok 2011 12 02 szerda2 - TelePaks Médiacentrumm2-es telken 4 szoba összkom-fortos, gázfűtéses, 132 m2-es, tetőtér-beépítéses családi ház, egy különálló 1 szoba

2011. december 2. 5 Paksi Hírnök

Dr. Kovács Zoltán, a Közigaz-gatási és Igazságügyi Minisz-térium kormányzati kommuni-kációért felelős államtitkárakormányzati országjárás kere-tében látogatott Paksra, a témaa 2012-es költségvetés bemu-tatása volt. A vezető az érdek-lődőknek a Városi MűvelődésiKözpont nagyklubjában el-mondta: rendkívüli körülmé-nyek vannak mind a hitelezés,mind a pénzügyi piacok tekin-tetében. A jövőben 300 milli-árd forintos biztosítékot, tarta-lékot képeznének azért, hogykezelni tudják azokat a helyze-teket, melyekkel az elmúlt na-pokban is találkozhattunk.Emellett cél továbbra is az ál-lamadósság csökkentése.

– Folyik a parlamentben ajövő évi költségvetés vitája,ezen belül is az adótörvényekvannak napirenden. Úgy gon-dolom, mind struktúrájában,mind célkitűzéseiben olyanköltségvetéssel állunk szem-ben, melynek célja, hogy azidei rendrakás után a jövő év-ben el tudja indítani az orszá-got a növekedés útján. Érte-lemszerűen fel kell készülniazokra a hatásokra, melyeknaponta változnak európai ésvilágviszonylatban is – mond-ta el az államtitkár. Dr. Ko-vács Zoltán hozzátette, azIMF-fel történő kapcsolatfel-vételre azért van szükség,hogy segítse a 2012-re kitű-zött gazdasági terveket, egy-

fajta védőernyőt mindenképpki kell építeni. A megállapo-dás azonban semmiképp semlesz olyan típusú, melyet2008-ban a szocialisták örökí-tettek az államra. – A tények-ről, a költségvetés irányelvei-ről, számairól a továbbiakbanis a legőszintébben kell be-szélni – hangsúlyozta. Azösszejövetelen Tóth Ferencországgyűlési képviselő, a ré-gió és a kettes számú válasz-tókörzet távolabbi lehetősége-ire is kitért.

– A megye működését nembefolyásolják azok az esemé-nyek, melyekről a napokbanbeszélünk. A térség eddig isstabilan gazdálkodott, és re-ményeink szerint ez a továb-

biakban is így marad. Azok azátalakítások, melyeket a me-gyei köz- és az államigazga-tásban végzünk, azért szüksé-gesek, hogy csökkentsük aköltségeket. Ésszerűsítenikell az irányítást azért, hogyolcsóbb állam legyen, melyígy közelebb kerülhet a pol-gárokhoz – fogalmazott aképviselő. – Mire a két blokk-ra szükség lesz, elkészül –folytatta Tóth Ferenc a paksiatomerőmű bővítésével kap-csolatban. A megyei vezetőelismerte, a témáról manap-ság kevesebb szó esik, demegnyugtatott mindenkit, azépítkezés továbbra is napiren-den van.

Faller Gábor

Dr. Kovács Zoltán az IMF-ről is beszélt Pakson

Jelesre vizsgázott Paks a no-vember 21-i országos kataszt-rófariasztási gyakorlaton, me-lyet a BelügyminisztériumKatasztrófavédelmi Főigaz-gatósága a Nemzeti Média- ésHírközlési Hatósággal együtt-működve tartott meg. A nagy-szabású, első ízben megszer-vezett gyakorlat három, egy-mással összefüggő részbőlállt, melynek utolsó mozzana-taként mozgósították a polgá-ri védelmi kötelezettség alap-ján létrehozott gyorsreagálásúszerveket. A gyakorlat során264 főt mozgósítottak a paksikistérségben, a cél a lakosságiriasztóeszközök használatá-nak gyakorlása és működőké-pességének ellenőrzése volt.A mozgósítás miatt berendel-teket a helyi védelmi bizott-ság vezetője, Hajdú Jánosvárta a városháza nagytermé-ben, ahol egy esetleges vész-helyzet esetén előírt közös te-endőkről hallhattak tájékozta-tást a megjelentek. Az orszá-gos katasztrófariasztási gya-korlatnak a törzsvezetési gya-

korlat és a gyorsreagálásúszervek mozgósítása mellett akommunikációs csatornáktesztelése is része volt. Ennekkeretében a TelePaks Kistér-ségi Televízióban, ahogyminden helyi és országos mé-diában, több alkalommal ishallhattak szokatlan, adástmegszakító tájékoztatókat.

Többek közt a Paksi Hírnökonline hírblog is közzétette aTolna Megyei Katasztrófavé-delmi Igazgatóság ügyeleté-nek közérdekű közleményeit.A riasztás során közzétettüzenet csupán próbája voltegy lehetséges, valós veszélyesetén kiadandó felhívásnak,így az abban megadott hely-

színek fiktívek voltak, az is-mertetett szituációk a Csilla-gok Háborúja című film hely-színein zajlottak. Az egésznapos gyakorlat Tolna me-gyében eredményesen zárult:a 146 darab LTRR szirénából141, a MOLARI szirénából azösszes, míg a 99 darab helyiműködtetésű motoros sziréná-ból 88 szólalt meg az ez alka-lomból elrendelt „morgatópróba” alkalmával, emellett apaksi kirendeltség területén apolgári védelmi szervezetbeberendeltek 82 százalékamegjelent, tájékoztatta lapun-kat Boros Brigitta, a TolnaMegyei KatasztrófavédelmiIgazgatóság sajtóügyeletese.A polgárvédelmi hadnagyhozzátette, Tolna megyében apolgármesterek – számukrakülön felkészítés is zajlott –gyakorlathoz való hozzáállásapéldásnak bizonyult, és a me-gyei médiumoknak köszönhe-tően a lakosság folyamatos tá-jékoztatása a gyakorlat folya-mán kiemelkedő volt.

MD

Országos riadót szimuláltak

Fotó

:Mol

nár

Gyu

la

Page 6: PaksiHirnok 2011 12 02 szerda2 - TelePaks Médiacentrumm2-es telken 4 szoba összkom-fortos, gázfűtéses, 132 m2-es, tetőtér-beépítéses családi ház, egy különálló 1 szoba

2011. december 2.Paksi Hírnök 6

Atomerőmű

Láncreakció – Tabuk nélkül azatomenergiáról címmel rende-zett konferenciát az ÖkopoliszAlapítvány Pécsen a Művésze-tek és Irodalom Házában. Azelőadások sorát Fülöp Sándor, ajövő nemzedékek országgyűlésibiztosa nyitotta, aki azt kifogá-solta, hogy az atomenergiávalkapcsolatban egy sor kérdésmég megválaszolatlan. Aztmondta, nem megoldott a hul-ladékelhelyezés, nem tudni,lesz-e elegendő urán. Azt vélel-mezte, hogy nem marad elegen-dő forrás a megújuló energiafel-használásra, ha az atomenergiá-ra fordítják. Fülöp Sándor sze-rint az is kérdéses, hogy valóbanjelentkezik-e akkora energia-igény, amely szükségessé teszújabb atomerőmű-beruházást.Jávor Benedek, az Országgyű-lés Fenntartható Fejlődés Bi-zottságának elnöke ugyanakkorarra kereste a választ, hogy ki-váltható-e és van-e szándék azatomenergia kiváltására. A poli-tikus az energiatakarékosság ésa megújuló energiaforrások fel-használása mellett tört lándzsát.

Ezzel szemben Fellegi Tamásleszögezte, hogy az atomenergi-ának Magyarországon egyelőrenincs alternatívája. A nemzetifejlesztési miniszter azt mondta,a következő évtizedek ener-giamixének felvázolásakor ötfontos szempontot vettek figye-lembe: ez a fenntarthatóság, azenergiahatékonyság, az ellátás-biztonság, a függetlenség és afinanszírozhatóság. Ezeket fi-gyelembe véve a következő év-tizedekben az atomenergia Ma-gyarországon nem helyettesít-hető olcsóbb, biztonságosabb, afüggetlenséget és hatékonyságotbiztosító megoldással. Kitért ar-ra, hogy a paksi atomerőműbenvéget ért a célzott biztonsági fe-lülvizsgálat, amely szintén alá-támasztotta, hogy semmi nemindokolja, hogy a kormánymegváltoztassa a nemzeti ener-giastratégiában megfogalmazottálláspontját. Elmondta, hogy atesztről szóló jelentést év végéigkell eljuttatni Brüsszelbe, az Eu-rópai Unió pedig jövő tavasszalfelülvizsgálatot tart a létesítmé-nyekben, és várhatóan 2012.

májusban-júniusban hagyja jó-vá az eredményeket. Fellegi Ta-más azt mondta, hogy a minisz-térium egy olyan jelentést készítelő és tesz le a kormány asztalá-ra, amely tartalmazza a paksibővítéssel kapcsolatos javasla-tokat, és felhatalmazást kér akormánytól arra, hogy az ehhezszükséges dokumentációt vég-legesítse. Ennek nyilvánosság-ra hozatala, társadalmi vitárabocsátása után – amennyibenmás változás nem következikbe – a jövő év során megszü-lethet a nemzetközi közbeszer-zési tender.

Bencsik János, a tárca államtit-kára szintén felszólalt azÖkopolisz konferenciáján. Ki-tért arra, a nukleáris energiafel-használást ellenzők véleményé-vel ellentétben elképzelhetetlen,hogy ne emelkedjen az energia-igény, azon belül pedig merede-ken a villamosenergia-igény.Ebből kifolyólag erősödik a ver-senyhelyzet és Európa, bennehazánk importfüggősége is. Fel-hívta a figyelmet arra is, hogy azatomenergia a szén-dioxid-ki-

bocsátás csökkentésében is je-lentős szerepet játszik.

Élvezetes előadást tartott Var-ró László, a Nemzetközi Ener-giaügynökség gáz, szén és villa-mos áram divízióvezetője, akitöbb tévhitet igyekezett eloszlat-ni kezdve attól, hogy az energia-takarékosság és hatékonyság el-lenére utópia az energiafelhasz-nálás csökkenése, hiszen ma avilágon 1,6 milliárd ember mégnem is használ villamos energi-át, kétmilliárd pedig extrém kismennyiséget. A takarékosságterén az épületállomány korsze-rűsítése rejt lehetőségeket, de eznem a villamosenergia-felhasz-nálás terén jelent megtakarítást,mondta. Azt is szemléltette,hogy a világ energiafelhasználá-sának jelentős része még ma isfosszilis hordozókon alapul, amegújulók aránya pedig mamég elenyésző, ezért „ha padló-ig nyomják a gázt a megújulók,akkor sem tudják elérni a kívántarányt”. Hozzáfűzte, a zöldszer-vezetek nem jó célpontot vá-lasztottak csatájukban, hiszennekik nem az atomenergia ellenkellene harcot vívniuk, hiszenaz köztudottan csökkenti a kör-nyezeti terhelést, hanem a fosz-szilis energiák ellen.

Vida Tünde

Fellegi Tamás: jövőre kiírhatják a tendert

Lassan egy éve, hogy új felál-lásban, kettős vezetéssel műkö-dik a TEIT. A Társadalmi Ellen-őrző, Információs és Területfej-lesztési Társulás elnöke Kalocsa2010 októberében újonnan vá-lasztott polgármestere. TörökFerenc munkáját Gáncs István,Tengelic első embere társelnök-ként segíti. Gáncs István aztmondta, a munka hatékonyságaérdekében döntöttek így, vagyisazért, hogy a Duna mindkét ol-dalán tudjanak a történésekre re-agálni. Ez a cél maximálisanmegvalósult, az új rendszer be-vált. A társelnök hozzáfűzte,hogy Török Ferenccel nem is-merték egymást, de az elmúlt

hónapok bizonyították, hogy jóltudnak együtt dolgozni. Aztazonban nem gondolták, hogyennyi munka vár rájuk majd.Gáncs István szerint az elmúlttíz évben nem volt annyi kihí-vás, mint idén: változások tör-téntek a paksi atomerőmű irá-nyításában, változott a támoga-tási rendszer, és megújultak ma-guk a testületek is. Ezeket még„tetézték” a nem magyarorszá-gi, de a nukleáris iparra jelentőshatást gyakorló események, az-az a fukusimai katasztrófa és afrancia lerakóban történt bal-eset, sorolta Gáncs István. Hoz-zátette, ezekre reagálniuk kel-lett. Arról is beszámolt, hogy az

atomerőművel hosszú távú, tíz-éves szerződésük van, amely-nek második évén lesznek las-san túl, a Radioaktív Hulladéko-kat Kezelő (RHK) Kft.-vel vi-szont idén igyekeztek lerakni azalapjait egy hosszú távú együtt-működésnek. Az RHK Kft.-velközösen vándorkiállítást ren-deztek, illetve a tagtelepülésekképviselő-testületei számára lá-togatást szerveztek a bátaapátitárolóba, mert fontosnak tartják,hogy minden képviselő saját be-nyomást szerezzen a hulladék-elhelyezés terén. Az idén – ed-dig példátlan módon – kétszerkellett törvényi változások miattmódosítani az alapító okiratot.

Gáncs István kiemelte, hogy újkommunikációs stratégiát dol-goztak ki, amelynek lényege,hogy „emberközelibb” tájékoz-tatást folytatnak, saját hírleve-lük példányszámát is megnövel-ték. A TEIT mindezen túl to-vábbra is saját mérőlaborokat,mini látogatóközpontot, honla-pot üzemeltet.

Idénre még egy ülést tervez atársulás, illetve megkezdtékegy japán tanulmányút szerve-zését is. A tervük, hogy a már-ciusi cunamiban megsérültatomerőmű környezetéről refe-renciaanyagot készítenek,amit országosan is publikálniszeretnének. -vida-

Sok dolga akadt idén a TEIT-nek

Page 7: PaksiHirnok 2011 12 02 szerda2 - TelePaks Médiacentrumm2-es telken 4 szoba összkom-fortos, gázfűtéses, 132 m2-es, tetőtér-beépítéses családi ház, egy különálló 1 szoba

2011. december 2. 7 Paksi Hírnök

Ulbert Sándor személyében újelnöke van a Paksi Iparos ésVállalkozói Körnek. Dr. HüseIstván három év után köszöntle a posztról. A tisztújító köz-

gyűlést csütörtökön este tar-tották a Halászcsárdában. Azelnöki tisztségre három jelö-lés érkezett, de Kovács Sán-dor, a szervezet alapítója ésörökös tiszteletbeli elnökenem vállalta a jelöltséget, ígyUlbert Sándor és dr. Hüse Ist-ván közül választhatott a tag-ság közgyűlésen megjelentrésze. Első körben egyiküksem kapta meg az alapsza-bályban előírt kétharmadot,így új fordulót tartottak. Ittazonban a korábbi elnök visz-szalépett. Ulbert Sándoregyedüli jelöltként húsz tá-mogató szavazatot kapott, ki-

lencen nem foglaltak állást.Megválasztása utáni első sza-vaival utóbbiaknak ígérte,hogy bizonyítani fogja nekik,hogy jó elnöke lesz azIparoskörnek, a többieknekmegköszönte a szavazatokat.Dr. Hüse István viszont aztköszönte meg, hogy levették aválláról a terhet, hiszen vál-lalkozásai, családja és más el-foglaltságai mellett a szerve-zetre kevés ideje jutna. UlbertSándor lapunknak elmondta,hogy szeretné erősíteni azösszefogást, növelni a meg-csappant létszámot, tovább-vinni a meglévő hagyomá-

nyokat. Hozzátette, az a célja,hogy a Paksi Iparos és Vállal-kozói Kör minden tekintetbenmeghatározó tényező legyenPakson. Ezért fog dolgozni, sha ezt nem sikerül elérnie, aztkudarcnak fogja érezni.

A közgyűlésen új vezetősé-get is választott a tagság. Azelnökség tagja lett Pintér Fe-renc, Volf József, dr. SztruhárSándor és Kiszl Károly. A ve-zetőséget a közgyűlés más-napjára már össze is hívtaUlbert Sándor, mondván, hogya hagyományos Lussonium-díjátadással kapcsolatban sürgősteendőik vannak. -vt-

Új elnök az iparosok élén

Adventi fényekbe öltözött a város(Folytatás a címlapról)

Adventre a város utcáit is ün-nepi díszbe öltöztették. Néhol avillanyoszlopokra kerültek kará-csonyi díszek, másutt a fákraegyszínű égősorok. Pompásfényfüzér ékesíti a körforgalomközepén álló fát is, mert sikerültmegteremteni az ehhez szüksé-ges műszaki feltételeket, mondtael Czink Dóra turisztikai refe-rens. Hozzáfűzte, a dekorációtetszést aratott a lakosság köré-ben. Azt is elmondta, hogy a vá-ros idén először rendez adventiudvart. Régi igény volt ez, demindenképpen igényes adventiudvar kialakítása volt a cél, ami-nek idénre sikerült biztosítani afeltételeit. Ez egyébként nyolcdarab faházat jelent, ahol az el-ső, próbának tekintett évben,bérletidíj-mentesen kínálhatjákportékáikat a helyi és környék-beli kézművesek. Lesz majdméz, kerámia, kézimunka, lehetvásárolni szalmából és egyéb ter-mészetes anyagból készült aján-dékokat, asztaldíszeket. Az ud-var december 10-től 16-ig várja aváros lakóit a hivatal előtt, hétvé-gén 10-től, hétköznap 16 órától19 óráig. A nyitó- és zárónaponkézműves foglalkozások lesz-nek, a Paksi Sárgödör téri Prés-háztulajdonosok Egyesülete és a

Paksi Kertbarátok Egyesületepedig forralt borral, zsíros ke-nyérrel kínálja majd az érdeklő-dőket. A művelődési központsegítségével programsorozatkapcsolódik a vásárhoz. Mindendélután 17 órakor élőzenés mű-sor segít az ünnepi hangulatmegteremtésében. Czink Dóraelmondta, hogy a következő hé-ten az Erzsébet Nagy Szállodaelőtt lesz adventi udvar, amely-hez a faházakat az önkormány-zat biztosítja, de az árusokat és afellépőket már a szálloda hívta.A turisztikai referens azt is el-mondta, hogy idén első ízbenkülön kiadványt készítettek azigen gazdag adventi programok-ról. A szórólap 8200 példánybankészült és minden háztartásbaeljutott.

Ebben olyan hagyományosprogramok is szerepelnek,mint például a dunakömlődiadventi udvar. Ennek hosszúévek óta a plébánia udvara adotthont. Fitt Szabolcs plébá-niaigazgató elmondta, hogyfiatalok, idősek, borbarátok, arészönkormányzat és az egy-házközség Szent Mónika kö-zössége fog össze minden esz-tendőben, hogy megszervezzeezt a programot, amely véle-ménye szerint kitörölhetetlen

Dunakömlőd rendezvénynap-tárából, és szép lassan olyanrangra emelkedik, mint a szü-reti nap. – Ilyenkor – tettehozzá – élet költözik a plébá-nia udvarára, minden hétenmás és más előadás fogadja azünnepvárókat, és minden hé-ten mást kérnek fel arra is,hogy meggyújtsa a közösségadventi gyertyáját. Az első ta-lálkozó vendége Gerendás Pé-ter volt, aki Családregény cí-mű albumáról adott elő dalo-kat, virtuóz gitárszólóval és fi-gyelemre méltó történetekkelfűszerezve. Spiesz József kép-viselő, a dunakömlődi részön-kormányzat vezetője kiemel-te, a részönkormányzat elsőízben pénzzel is támogatta aprogramot, pontosan azért,hogy ilyen színvonalas esemé-nyeknek adhasson otthont adunakömlődi adventi udvar.Az összejövetel – fűzte hozzá– idén attól is meghittebb volt,hogy a városvezetés jóvoltá-ból a plébánia udvarán állótöbb mint tizenöt méter magasfenyőre égősor került. A főut-cát hasonlóképpen ünnepidíszbe öltöztették.

A városi művelődési központis sok programmal készült,hogy segítse a karácsonyra

hangolódást. A sort a kézmű-ves kirakat, azaz alkotók be-mutatkozása, vására nyitotta.Ezt másodízben tartották meg.Most harminc kézműves kínál-ta eladásra portékáit, a műsorta Deák iskola kórusa adta. Akövetkező hetekben háromolyan kiállítás is nyílik a mű-velődési központban, amelyetaz ünnepvárás jegyében szer-veznek. Bemutatkozik azAranytű Foltvarró Klub, Már-kos Zita festett üvegekből mu-tat be válogatást, december 16-án pedig az adventi fotópályá-zat eredményhirdetését tartják,s azzal együtt a legjobb mun-kákból készült tárlat megnyitó-ját. Advent idején különlegeszenei csemegék közül is lehetválogatni: december 12-én aCsík zenekar tart hangversenytKözeleg az Ember Fia címmelŐze Áron és a Paksi Pedagó-guskórus közreműködésével aJézus Szíve templomban. De-cember 20-án hazavárják aPaksról elszármazott, műfajuk-ban elismert zenészeket, köz-tük Borbély Tamást, Tóth Vik-tort, Weisz Jánost, Weisz Gá-bort, akik sok más társukkalegyütt adventi örömzenélésenvesznek részt a művelődésiközpontban. Vida T.

Fotó

:Mol

nár

Gyu

la

Page 8: PaksiHirnok 2011 12 02 szerda2 - TelePaks Médiacentrumm2-es telken 4 szoba összkom-fortos, gázfűtéses, 132 m2-es, tetőtér-beépítéses családi ház, egy különálló 1 szoba

2011. december 2.Paksi Hírnök 8

Elérkezett a nyolcadikos álta-lános iskolások pályaválasztá-sának ideje. A paksi középis-kolák nyílt napjaikon és hon-lapjukon is a diákok figyelmé-be ajánlják képzési kínálatu-kat, tájékoztatnak a felvételi-vel kapcsolatos tudnivalókról.A három középiskolát ez alka-lommal egykori és mai diákoksegítségével ajánljuk a fiata-lok figyelmébe.

Energetikai

Szakközépiskola

Az Energeti-kai Szakkö-zépiskola ésK o l l é g i u m1 9 8 6 - b a nnyitotta meg

kapuit az ország első vállalati is-kolájaként a Paksi AtomerőműVállalat, majd jogutódja a PaksiAtomerőmű Zrt. fenntartásában,2001-től alapítványi formábanműködik. Kiss-Prantner Kriszti-na az iskola első diákjainakegyike. Később ide járt tanításigyakorlatra, és miután elvégeztefelsőfokú tanulmányait, itt he-lyezkedett el, így elmondhatjuk,hogy belülről kísérte figyelem-mel az iskola eddigi 25 évét.Mint mondja, az eszközpark fo-lyamatosan fejlődik, aminekeredményeként a legkorszerűbbtechnika áll rendelkezésükre adiákok magas színvonalú kép-zéséhez. A gyakorlati oktatástanműhelyeikben, illetve az ala-pítványi fenntartó paksi atom-erőmű műhelyeiben, laborjai-ban folyik. Az iskola szakmakí-nálata illeszkedik a piaci igé-nyekhez, így a végzősök jó eséllyel helyezkedhetnek el. Aziskola eredményesen készíti fela diákokat az érettségire is, amitjól tükröznek kiemelkedő to-vábbtanulási mutatóik. AzESZI-t mindemellett sokszínűdiákélet jellemzi.

Orgován József mindig érdek-lődött a fizika iránt, villamos-mérnök szeretne lenni, ezért az

ESZI elektro-t e c h n i k a -elektronikaszakát vá-lasztotta. Úgyérzi, hogy

olyan tudásra tehetett itt szert,amelynek birtokában sikeresenfog felvételizni. Azt tapasztalta,hogy az elméleti és gyakorlatiképzésre egyaránt nagy hang-súlyt fektetnek az iskolában. Azórák érdekesek, a környezet kel-lemes, és a tanórákon kívül isszámos lehetőség várja a diáko-kat. Mint mondja, ManzingerJózsef és Nagyné Lakos Máriaszakkörein sokat tanult. Józsefmindenképpen szeretne tovább-tanulni, ám ezt megelőzőenszakképesítést is szerez azESZI-ben.

I. István

Szakképző Iskola

Kardos Kata-lin már gyer-mekként fod-rász akartlenni, ezértjelentkezett

annak idején az I. István Szak-képző Iskolába. Amikor elérke-zett a szakmaválasztás ideje,nem volt elég érdeklődő a fod-rászat iránt, így nem indították.Mégsem váltott iskolát, mert azaddig ott eltöltött két tanév alattnagyon megszerette az intéz-ményt, a diákközösséget és ta-nárait. Számítógép-kezelő ésházvezetőnő végzettséget isszerzett a középiskolában, le-érettségizett, majd egy év kiha-gyás után Szekszárdon tanultfodrásznak. Nagyon sok szépemléket őriz az I. István Szak-képző Iskoláról, mesélt a tan-órákról, a kirándulásokról, aszalagavatókról, a diákcsere-programról. Emlékszik, hogyamikor elindult a házvezetőnő-képzés, rendkívül jól felszerelttankonyhát alakítottak ki az is-kolában. Arra biztatja a fiatalo-kat, hogy tanuljanak szakmát,

jelentkezzenek ebbe az iskolá-ba, mert nagyon jó a légkör, szí-nes a diákélet, kiválóak a gya-korlati helyek és minden esz-közfeltétel adott ahhoz, hogy aválasztott szakmát magas szín-vonalon elsajátíthassák.

Nem vélet-len, hogyKardos Zol-tán vezeték-neve azonos-ságot mutat

Katalinéval, ők ketten ugyanistestvérek. Zoltán is az I. IstvánSzakképző Iskolában kezdtemeg középiskolai tanulmányait,a szakközépiskolai osztályban.Idén érettségizett, az új tanév-ben pedig megkezdte techniku-mi évét, amelynek sikeres el-végzését követően CAD-CAMinformatikus lesz. Itt nem sze-retne megállni a tanulásban,azon gondolkodik, hogy maradmég egy évet, és a gépgyártás-technológiai technikus végzett-séget is megszerzi. Zoltán töb-bek között azért szereti ezt az is-kolát, mert piacképes végzettsé-get ad, csodálatos a környezet,és összetartó a közösség.

Vak Bottyán

Gimnázium

Jó néhányesztendővelezelőtt lépteát először agimnáziumk a p u j á t

Bernáthné Szabó Adrienn. Fel-sőfokú tanulmányait követőenegykori középiskolájában ka-pott állást, és azóta is a tantestü-let tagja. Diákként és pedagó-gusként is jó közösségre talált agimnáziumban. A nyolcadiko-sok elé saját példáját állítaná.Tizennégy évesen még nemtudta, hogy merre tovább, ígyvégül szüleivel úgy döntöttek,hogy a gimnáziumot választja,mert itt minden műveltségi terü-let közismereti tárgyait tanulják,így később a reál, humán ésnyelvi területen egyaránt nyitvaállt előtte az út. Diákéveihez ké-pest sokat változott, fejlődött a

gimnázium, felújítási munkákzajlottak, új épületszárnyat épí-tettek, az eszközpark egyre bő-vült, így ma egy korszerűen fel-szerelt, nyelvi laborokkal, gép-termekkel, könyvtárral rendel-kező intézményben tanít. Többtantárgyat csoportbontásban ta-nulnak a gimnázium diákjai,akik választhatnak a hat és négyévfolyamos, ezeken belül pediga reál és humán képzés között.

Bán Viktó-ria végzős aVak BottyánGimnázium-ban, pszicho-lógiát szeret-

ne majd hallgatni. A továbbta-nulásnál két fő szempontot vettfigyelembe. Olyan iskolában kí-vánta folytatni tanulmányait,amely felkészíti a továbbtanu-lásra, és Pakson akart maradni.Mint mondja, jól döntött, ami-kor a Vak Bottyán Gimnáziu-mot választotta. A tanárok segí-tőkészek, az intézmény tehet-séggondozó programja számoslehetőséget nyújt a fiataloknak.A felszereltség jó, széles a vá-laszték sport- és művészeti cso-portok, szakkörök tekintetében.Azt is szereti ebben az iskolá-ban, hogy nem túl nagy, a diá-kok ismerik egymást, és sok ba-rátja van. Egyikük Szénási Noé-mi, aki a Veszprémi Egyetemrekészül. Kohl Gyöngyi

Sulisoroló

A KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI el-ső fejezete a központilag ki-adott egységes, kompetenciaalapú írásbeli felvételi magyarnyelvből és matematikából,amelyre december 10-ig kelljelentkezni. A dolgozatokatPakson a Vak Bottyán Gimná-ziumban és az EnergetikaiSzakközépiskolában írhatjákmeg a diákok. A jelentkezéshatárideje februárban van, adiákok több iskolát megjelöl-hetnek. A felvételivel járó ad-minisztrációt az általános isko-lák tartják kézben. Érdemes el-látogatni a középiskolák hon-lapjára: a www.eszi.hu,www.vbgpaks.sulinet.hu, illet-ve a www.paszi.hu oldalakra.

Fotó

k: S

zaffe

naue

r F.

Page 9: PaksiHirnok 2011 12 02 szerda2 - TelePaks Médiacentrumm2-es telken 4 szoba összkom-fortos, gázfűtéses, 132 m2-es, tetőtér-beépítéses családi ház, egy különálló 1 szoba

2011. december 2. 9 Paksi Hírnök

A résztvevő magyar csapatokközül messze a legjobban szere-peltek, két világbajnoki érmetszereztek, mégis kissé rosszszájízzel tértek haza a paksikommandósok idén az orlandóiSWAT Round Up-ról, amely-nek már több mint tíz éve rend-szeres résztvevői. Az ex-Neutron, azaz a TEK9 összetett-ben kilencedik helyen végzett akülönlegesen képzett rendőriegységek nemzetközi verse-nyén. Érmekkel, kupákkal ros-kadásig telt vitrinjükbe pedigezúttal egy ezüst- és egy bronz-érem került.

A versenyről Kiss Attila alez-redes, az egység parancsnoka,és Járai Antal törzszászlós, acsapat felkészítője számolt be.Elmondták, hogy a korábbiak-hoz hasonlóan két hónapon átnapi feladataik ellátása mellettkészültek, az akklimatizálódás-ra viszont az eddigieknél keve-sebb idő maradt.

A hatvan nevezőre négy takti-kai lövészettel tarkított összetettfeladat és egy akadálypályavárt. Míg utóbbi és a kombináltküzdelem, a sebesült tiszt men-tése és a toronyház akció évekóta szinte változatlan, addig azúgynevezett vakpálya mindigtartogat meglepetéseket. Leg-alábbis az első – nagyjából – tíz

induló számára. Amikor márezek tagjai elvegyülnek a mégindulásra várók között, köny-nyebbé válik a versenyzők dol-ga, hiszen például nem vár rájukismeretlen lőtávolság, a fegyve-reiket már jó előre beállíthatják.Ennek – derült ki Járai Antalszavaiból – rendkívül nagy je-lentősége van, aki időre nem adle lövést, 90 másodperc bünte-tést kap, egy elhibázott lövésért60 jár. Ez, tekintve, hogy egy-egy pályát a jobb csapatok akár3-4 perc alatt teljesítenek, sors-döntő lehet. Az ex-Neutron ese-tében valójában is az volt. Tu-lajdonképpen már akkor eldőltsok minden, amikor a többiek-kel ellentétben ők nem húzhat-tak sorszámot, hanem a kezükbenyomták a hatost…

A vakpályán, az első verseny-napon negyvenedik lett a TEKpaksi válogatottja. A fiúk azon-ban nem adták fel, aminek rög-tön a második napon meg is jöttaz eredménye: kombinált küz-delemben világbajnoki ezüstér-met szereztek. Ehhez jött mégegy 18. hely, egy sikeres találattörlését követő hatodikról tize-dik helyre sorolás, valamintakadálypályán egy harmadikhelyezés. Az eredményhirdeté-sen pedig a már megszokottováció, ami jelzi: elismerik, be-

csülik a paksiakat. Ők voltak azegyetlenek, akik dobogóra áll-hattak a nem amerikai csapatokközül. Összetettben kilencedikhelyen végeztek, egy európaicsapat, az orosz belügyminisz-térium válogatottja előzte megőket. Az FSZB hetedik helyenvégzett, ami egy kissé JáraiAntalék érdeme is, hiszen azoroszok, akik első ízben jártak afloridai versenyen, felkészülé-sük során építettek a magyar,azon belül is a paksi tapasztala-tokra. Kiss Attila kiemelte,hogy ez a világ egyik legjobb,harci tapasztalatokkal rendelke-ző egysége, amelynek tagjait őka versenytapasztalataikkal tud-ták segíteni. Ez – mármint akapcsolatok építése, elmélyítése– a verseny egyik hozadéka,emelte ki a parancsnok, aki –miként elmondta – büszke a fi-úkra, mert maximálisan teljesí-tették a feladatukat. Járai Antalazt sikerként könyveli el, hogynem vétettek amatőr hibákat, deösszességében csalódott, mert amostani csapat a korábbiaknál iserősebb, összetettben dobogó-esélyes volt, annak ellenére,hogy a mezőny is egyre erő-sebb. Éppen ezért volna szükségtiszta versenyszabályokra, a vi-tatható döntések kerülésére.

Vida Tünde

Érmekkel és rossz szájízzeltértek haza Orlandóból A Vöröskereszt paksi szerve-

zete adventi véradást szervezdecember 13-14-én 9 és 16 óraközött a Városi MűvelődésiKözpontban. A jelentkezőketkarácsonyi kuglóffal, forraltborral és forró teával várják.Gondoljanak azokra, akik aszeretet ünnepét nem tölthetikszeretteik körében! A szerve-zők kérik, hogy taj-kártyájukatés személyi igazolványukathozzák magukkal.

Adventivéradás

Túráztak és ellenőrizték atavaly létrehozott madár-odútelepet az Ökocsiga Köz-hasznú Egyesület tagjai. Acseresznyési gyermektáborkörnyékére újabb madárla-kokat is telepítettek és a gya-logtúra alatt megvizsgáltákaz Ürgemezőről a település-részre vezető túraútvonaljelzéseit is a késő őszi kirán-dulás résztvevői.

Tavaly hozták létre a hat da-rabból álló madárodútelepet azÖkocsiga Közhasznú Egyesü-let tagjai. Háromféle madárszámára alakítottak ki téliszállást akkor a Cseresznyés-kert Erdei Iskola melletti terü-leten. Idén ismét felkereked-tek, hogy megvizsgálják, vol-tak-e lakói az odúknak. A hi-deg idő ellenére negyven lel-kes madárbarát vett részt aprogramon, akik örömmel lát-ták, hogy az odúk többségébenköltési nyomok voltak. A fala-kokat kitisztították, felújítot-ták, és újakat is kihelyeztek.Az egyesületi tagok tervei sze-rint az erdei iskola udvarán amadarak számára önetetőt isfelszerelnek, ezzel is növelvetúlélési esélyüket. A progra-mon készült fényképek és a té-li madáretetéssel kapcsolatosinformációk az ÖkocsigaEgyesület honlapján tekinthe-tők meg. -dal-

Odútúra

Fotó

:ww

w.s

wat

roun

dup.

org

Page 10: PaksiHirnok 2011 12 02 szerda2 - TelePaks Médiacentrumm2-es telken 4 szoba összkom-fortos, gázfűtéses, 132 m2-es, tetőtér-beépítéses családi ház, egy különálló 1 szoba

2011.december 2.Paksi Hírnök 10

Közel 140 diák négy művé-szeti ágban mutatta megidén, ki mit tud. A MagyarÚttörők paksi szervezete és aPaksi Közművelődési Non-profit Kft. nyolcadik alka-lommal rendezte meg a mi-nősítő seregszemlét, amelyreelsősorban Tolna megyéből,de Paks határon túli testvér-településeiről, Viskről ésKézdivásárhelyről is érkez-tek nevezők.

A vers-, mese-, prózamondás, ahangszeres zene és a tánc mel-lett új kategória volt az idei Kimit tud?-on az ének, ami bevál-totta a szervezők hozzá fűzöttreményét. Ebben a művészetiágban tizenegy nevezés érke-zett, és a versenyt követőenmáris hozott új tapasztalatot,igényt. Eszerint a jövő évi ki-írásban szerepelni fog, hogy kétdallal kell készülniük a neve-zőknek, az egyiknek magyar

nyelvűnek kell lennie. Nemokozott meglepetést az idei se-regszemlén sem, hogy a legné-pesebb mezőny a vers-, mese-és prózamondóké volt, az általá-nos iskolásoktól a középiskolás-okig négy korcsoportban össze-sen 99-en léptek színpadra.Tánc kategóriában hat csoport

mutatkozott be, hangszeres zenekategóriában pedig 20 nevezővolt. A program előkészítése annakminden szépségével és izgalmá-val, jóval annak napját megelő-zően megkezdődött, a szerve-zőknek, segítőknek, támogatók-nak köszönhetően ismét színvo-

nalas programon vehettek részta diákok. Két helyszínen, a mű-velődési központ több termébenés a Pro Artis művészeti iskolá-ban mutatták be produkcióikat afiatalok a szakemberekből állózsűrik és a közönség előtt. Vé-gül a 136 produkcióból össze-sen 17-et arany-, 13-at ezüst- és13-at bronzminősítéssel díjaz-tak, valamint tíz különdíjat is ki-osztottak az ítészek. A rendez-vény hagyományaihoz tartozik,hogy a zsűritagok a produkciókután összefoglaló, illetve igényszerint személyes értékelést isadnak a diákoknak, ami a paksiprogram egyik különlegessége.A másik, hogy nincsen nevezésidíj, illetve a szervezők nem ren-deznek előválogatót, így min-denki megméretheti magát akártöbb művészeti ágban. Az ered-ményt, követve a hagyományt,az esti gálán hirdették ki, ahol azsűrik által javasolt versenyzőkléptek fel. -gyöngy-

Útmutatást is kaptak a tehetségek

Pályázat útján nyerte el új ne-vét, a Kincskeresőt a PákolitzIstván Városi Könyvtár gyer-mekkönyvtára. A városi tékamég augusztusban hirdettemeg a lehetőséget, hogy az ol-vasók választhassanak nevetaz intézménynek. Október 25-ig 88 név érkezett, melyek kö-zül a könyvtár dolgozói vá-lasztották ki azt a négyet, aSzivárványt, a Csiribirit, aKincskeresőt és a Mosolyt,melyre a második fordulóbannovember 12-ig lehetett vok-solni. A négy név kiválasztá-sakor fontos szempont volt,hogy összhangban legyen anagykönyvtár elnevezésével,illetve, hogy később logót islehessen hozzá tervezni.

Az olvasók tetszését aKincskereső nyerte el legjob-ban, erre 287 szavazat érke-

zett, árulta el Lázár Ágneskönyvtáros. Az intézménymunkatársa hozzátette: azünnepélyes eredményhirde-tésen több díjat is átadtak,ugyanis értékelték az ötletesnévtippeket, ilyen volt aKönyvmolyocskák Háza, azIrodalom Birodalom, vala-mint az Inform-téka, illetve alegtöbb ötletet leadó általá-nos iskolai osztály is elisme-résben részesült. Az ered-ményhirdetést a TelePaks isközvetítette. -md-

A Kincskereső lett a győztes

Az Együtt a parlagfű ellenAlapítvány immár nyolcadikalkalommal szervezi megegész tanéven átívelő Zöldal-ma programját, melyen öt álta-lános iskola vesz részt. A prog-ramsorozat idén új állomással,a kupakgyűjtéssel bővült. Aszervezők az ennek során ösz-szegyűjtött kupakokat nem ahulladékudvarban adták le, ha-nem egy Szekszárdon élő be-

teg kisfiú részére ajánlottákfel. A család a kupakokért ka-pott összegből a gyermekgyógykezelését szeretné finan-szírozni, tudtuk meg KónyaZsuzsától, az alapítvány mun-katársától. A három hétig tartógyűjtésben 736 alsó tagozatosdiák tevékenykedett, a legtöbbkupakot a Bezerédj ÁltalánosIskola diákjai (188 kg) szedtékössze, mindösszesen pedig306 kilogrammnyi kupak ke-rült zsákokba.

A beteg kisfiú édesanyjaegyedül neveli három gyerme-két. A legkisebb, nyolcéves fiúhalmozottan sérült, gyomor-szondán keresztül táplálják ésállandó felügyeletet igényel. Acsalád számára minden támo-gatás jól jön, akár műanyagkupakról, akár egyéb segítség-ről legyen szó.

Beteg kisfiújavára gyűjtöttek

Jól felszerelt irodák, üzlethelyiségek kiadók

az Erzsébet NagySzálloda mellett.

Érd.: 06-20/5744-119

Fotó

: Sz

affe

naue

r Fe

renc

Page 11: PaksiHirnok 2011 12 02 szerda2 - TelePaks Médiacentrumm2-es telken 4 szoba összkom-fortos, gázfűtéses, 132 m2-es, tetőtér-beépítéses családi ház, egy különálló 1 szoba

2011. december 2. 11 Paksi Hírnök

Adni jó – idézzük gyakran a mondástkarácsony táján, amikor a tapasztala-tok szerint jóval nagyobb az adakozásikedv, mint az év más időszakaiban. Ad-ni szükséges is, hiszen sok a rászoruló ésszámtalan szervezet fogadja örömmel ajó szándékú segítők felajánlásait, ezértilyenkor több egyesület is adomány-gyűjtő akcióba kezd. Nem ritka azon-ban, hogy a decemberi időszakban há-zaló trükkös tolvajok használják ki azemberek jóindulatát. Mégis van rámódszer, hogyan óvhatjuk meg magun-kat, és nem utolsósorban pénztárcánkata kellemetlenségektől.

A téli időszakban megnövekedhet azonbűncselekmények száma, melyeket trük-kös tolvajok követnek el a gyanútlan vá-sárlók sérelmére, árulta el lapunknakHeisler Judit rendőr százados. A PaksiRendőrkapitányság munkatársa elmond-ta, több módon is átverés áldozataivá vál-hatunk: téli időszakban jellemző kocká-zat például, ha házaló árustól veszünk tű-zifát. Ilyenkor fennáll a veszély, hogy si-lányabb az áru minősége, vagy mivelnincs mód lemérni az árut, nem a kifize-tett mennyiséget pakolják le az utánfutó-ról. Arra is volt már példa, hogy a tűzifakifizetésekor hamis bankjegyet kapottvissza a vásárló. Ezért tanácsos a házalóárusok helyett megbízható helyről besze-rezni a tüzelőanyagot. Heisler Judit hoz-zátette, megfelelő óvatossággal és körül-tekintéssel kell kezelni a házakhoz beko-pogtató adománygyűjtőket is. Manapság,nem véletlenül egyre erőteljesebb bizal-

matlanság övezi az ország különbözőpontjairól érkező alapítványok és karita-tív szervezetek képviselőit. Bár sokan va-lóban jó cél érdekében veszik nyakukbaaz országot, számos nehezen ellenőrizhe-tő házaló is felkeresi a háztartásokat.Amennyiben egy szervezet bejelenti arendőrségen, hogy a településen ado-mánygyűjtést végez, az akcióban résztve-vő tagok adatait ellenőrzik, megvizsgál-ják van-e körözött személy köztük, is-mertette az eljárást a rendőr százados.Amennyiben nem érkezik hozzájuk beje-lentés, tekintve, hogy ez nem is kötelező,a járőrszolgálat lakossági kérésre és ru-tinszerűen is ellenőrizheti a településenjáró adománygyűjtőket.

Az adománygyűjtőnek nem csupán arendőrségen, az önkormányzat illetékesjegyzőjénél sem kötelező bejelentenieakcióját, ennek ellenére gyakran erre aforrásra hivatkoznak, tudtuk meg dr.Blazsek Balázs címzetes főjegyzőtől. Aforgatókönyv mindenki számára ismerőslehet: az esti órákban egy megnyerő kül-sejű úr vagy hölgy csenget az ajtóban, akipár másodperc alatt elhadarja, hogy kineka képviseletében érkezett, majd miután

egy pillanatra felcsapja az igazolványait,máris azoknak a listáját mutatja, akik mártöbb ezres összeggel járultak hozzá a ne-mes ügyhöz. Az ember kezdi kényelmet-lenül érezni magát, bűntudata támad, hanem ad, főként, hogy ezután gyakran be-teg gyerekek fotói következnek, majd azajánlat: ha már nem ad ötezret, legalábbvegyen képeslapot ötszázért. A házaló,miután megkapta a pénzt, fél percen belültávozik. Mivel aláírni sokszor semmitsem kell, gyakran merül fel a kétely, va-jon valóban ahhoz jut-e el a segítség, aki-nek szüksége van rá.

Bár az adománygyűjtésnek, illetve há-zalásnak léteznek törvényi előírásai, agyakorlatban ezek csak kismértékben ér-vényesülnek, ezért a visszaélések elkerü-lése érdekében néhány szabályt érdemesbetartani. A közüzemi dolgozóként, illet-ve más hivatalos szervezet emberekéntbemutatkozó személyeket minden eset-ben kérjék meg személyazonosságuk iga-zolására, a szervezet cégbírósági bejegy-zését igazoló okmány felmutatására, il-letve kérjék el azt a dokumentumot,amellyel az adott egyesület, alapítványmegbízta a személyt az adománygyűjtés-sel. Idegeneket semmilyen esetben semszabad beengedni a lakásba, ha ez mégismegtörtént, nem szabad az ismeretlentegyedül és értékek közelében hagyni. Mi-vel nagyon nehéz megkülönböztetni, kiérkezik valóban jó vagy hamis szándék-kal, a legbiztosabb, ha adományát bank-számlaszámra fizeti be, vagy adója egyszázalékát ajánlja fel a karitatív szervezetjavára. Matus Dóra

December, a házalók hava

NINCSENEK EGYSZERŰ HELYZETBEN

azok, akik jó cél érdekében szeretnénekadakozni, mivel az országos sajtó is többízben foglalkozott már olyan alapítvá-nyokkal, melyekről utóbb kiderült, hogyaz adományozott pénzt főként működés-re, illetve saját maguk fenntartására,nem pedig jótékonyságra használták fel.

Karácsonyi jótékonysági akciókJótékonysági akciót indítottCsillagszóró 2011 néven aFidelitas. Az alapításának 15.évfordulóját decemberben ün-neplő ifjúsági szervezet egy-részt a jubileumot emlékezetes-sé téve, másrészt az EurópaiUnió által meghirdetett Önkén-tesség évéhez csatlakozva hir-dette meg az országos ado-mánygyűjtő programot. A de-cember 15-ig tartó akció soránminden megyében és Budapes-ten különböző egészségügyi, if-júsági és szociális intézményekszámára várják a felajánlásokat,

megyénkben a Tolna MegyeiÖnkormányzat Balassa JánosKórház Gyermekosztályát tá-mogatják. Pakson a Fidesz-iro-dában várják az adományokat:játékokat, könyveket, kisebbsportszereket, édességeket és apénzfelajánlásokat is, mivel együgyeletben is hordozható EKG-készülékre is gyűjtenek. A fel-ajánlásokat a 20/522-24-54 tele-fonszámon történő előzetesegyeztetés után dr. Hanol János,a Fidelitas helyi elnöke fogadjaa Kossuth Lajos utca 12/A.szám alatti székházban.

Karácsonyi gyűjtést szervezrászoruló gyerekek részére apaksi Tündérkert Alapítvány is.A kinőtt ruhákat, megunt játé-kokat Pakson, a Kosár u. 15.szám alatti Mikka-Makka Csa-ládi Napközi és Játszóházbanlehet leadni december 7-ig. Azadományokat, amely akár egykistáskányi felajánlás is lehet, aVöröskereszt Paks Városi Szer-vezetéhez továbbítják.

182 helyszínen, köztük Pak-son is karácsonyi élelmiszer-adományokat gyűjtött két na-pon át a Magyar Élelmiszer-

bank. Az egyesület önkénteseinovember 25-én és november26-án az ország 119 települé-sének 182 áruházában várták avásárlók felajánlásait, elsősor-ban tartós élelmiszereket. Pak-son a Tesco áruház előtt gyűj-tötték az adományokat a Segí-tők Háza munkatársai. Az ak-ciót meghirdető Élelmiszer-bank karitatív szervezetek köz-reműködésével a gyűjtések he-lyének közelében élő rászorulócsaládoknak juttatja el a fel-ajánlásokat még karácsonyelőtt. Dallos Szilvia

Page 12: PaksiHirnok 2011 12 02 szerda2 - TelePaks Médiacentrumm2-es telken 4 szoba összkom-fortos, gázfűtéses, 132 m2-es, tetőtér-beépítéses családi ház, egy különálló 1 szoba

2011. december 2.Paksi Hírnök 12

Új arcok a városi rendelőintézetben

Dr. Szarka Bernadett

bőrgyógyász

Kezdettől fogva, általános isko-lás kora óta orvos akart lenniSzarka Bernadett, akit középis-kolás korában is bátorítottak er-re, de tulajdonképpen nagyapjasúlyos betegsége miatt döntöttúgy, hogy ezt a pályát választja.1965-ben született Kalocsán,utána a III. Béla Gimnáziumbanérettségizett Baján, ahol tanáraibiztatták tervei megvalósítására.1991-ben kapott általános orvo-si diplomát Szegeden, majd ké-sőbb a kecskeméti megyei bőr-gyógyászatra került, és ott isszakvizsgázott. Az egyetemalatt Tudományos DiákköriMunkáját a Bőrklinikán készí-tette és emiatt lett bőrgyógyász.Pakson új szakmai kihívásokralelt, árulta el. A helyi szakren-delésen mindenkit barátsággalfogad, mint mondja, ehhez a pá-lyához nélkülözhetetlen, hogyegy orvos empátiával forduljona betegek felé, akikben folya-

matosan erősíteni kell az egész-ségtudatot és azt, hogy a szak-rendelést is ugyanolyan biza-lommal kereshetik fel, mint aháziorvost. Mint mondta, a ren-delő felszereltségével maximá-lisan elégedett, a betegeket pe-dig előjegyzéssel fogadja. Ezt,mivel korábban másképp volt,viszonylag nehezen szokjákmeg a páciensek, ezért egyelőrea bejelentés nélkül érkezetteketis igyekeznek ellátni – így szin-te megállás nélkül akad tenniva-ló. Minden időszaknak megvana sajátos bőrgyógyászati beteg-ségcsoportja, most az őszi-télihónapokban főként az ekcéma,a kiszáradásos bőrgyulladás, aviszketés és csalánkiütés a jel-lemző panasz, a tavaszi-nyáriidőszakban viszont többségé-ben gombás fertőzésekkel és azorbánc miatt keresik fel a bete-gek a bőrgyógyászatot. A szak-rendelés kezelési kínálata a kö-zeljövőben ki is bővül, ugyanisrövidesen bevezetik a bőr-gyógyászati allergiatesztet, il-letve különböző égetéseket ésvérvételeket is végeznek majdhelyben, így a betegeknek keve-sebb vizsgálatért kell majd amegyei kórházhoz fordulnia,emelte ki a doktornő. Elárulta,mivel reggeltől estig dolgozik,szabadideje a családjáé: kétegyetemista és egy általános is-kolás gyermeke van, lánya pe-dig édesanyja nyomdokaibalépve szintén orvosnak készül,fogorvosi pályát választott.

Dr. Szilágyi Éva

tüdőgyógyász

Szilágyi Éva pedagógus szülőkgyermeke, és bár őt magát a bi-ológia és kémia iránti érdeklő-dése a gyógyítás felé terelte,meggyőződése, hogy a pedagó-gusi és orvosi pálya sokban ha-sonlít egymáshoz. 1978-banvégzett Szegeden az Orvostudo-mányi Egyetemen, majd orvosgyakornokként Pécsre került amecseki tüdőgyógyintézetbe, ésott szakvizsgázott 1985-ben.Ezután Mohácson közel 15 évettöltött el, pályafutását a PécsiOrvostudományi Egyetem Tü-dőgyógyászati Tanszékén foly-tatta, onnan került Paksra. Egyidevalósi betegétől tudta meg,hogy elődje, Kárpáti főorvosnyugdíjba vonul, és a tüdőgon-dozói munka szeretete és csa-ládja közelsége is arra motivál-ta, hogy településünkre jöjjöngyógyítani. Mint mondja, a tü-dőgondozói szakma szépsége,hogy az embernek van módja

megismerni a betegeit és nyo-mon követni sorsát évtizedekenkeresztül. Számára ez különö-sen fontos, ugyanis érzelmilegis szorosan kötődik páciensei-hez. Hangsúlyozta, jó helyre ke-rült, hiszen Pakson az új gyógy-ászati központ megépülésévellehetőség nyílhat a légzőszervibetegek komplex rehabilitációskezelésére, akik a foglalkozásoksorán olyan módszereket sajátít-hatnak majd el, mellyel nemszorulnak állandó segítségre,így teljes értékű emberként tud-ják élni az életüket. Jó kapcsola-tot sikerült kialakítania a paksiháziorvosokkal, csakúgy, mintelődjével, akinek támogatásátmáig maga mögött érzi. Ki-emelte, a tüdőgondozásban má-ra profilváltás történt, régen alegnagyobb feladatot a tébécékezelése jelentette, ennek visz-szaszorításával nagyobb hang-súlyt kapott a daganatszűrés,melyben óriási segítséget nyújt-hat az önkormányzat által nem-rég megvásárolt új mellkas-fel-vételi röntgen is. A korszerű,pontos képet adó berendezés adaganatos betegség korai felis-merésében játszik fontos szere-pet. A doktornő hozzátette, Pak-son az asztmás és allergiás pa-naszok a legjellemzőbbek, arendelőintézet 1500 asztmás ésközel 3000 allergiás rinitisszelkezelt beteget lát el. Kiemelte, apáciensek színvonalas ellátásá-hoz a kiváló, betegcentrikusasszisztensi gárda is hozzájárul.

2009-ben zártuk a Paksi Hírnök-ben azt a sorozatot, amelyben Ren-delő a város szélén címmel bemu-tattuk a Paksi Városi Rendelőinté-zet szakrendeléseit. Azóta több újorvos érkezett az intézménybe, ígyaz orvosdiagnosztikai laboratóri-umba, a reumatológiára, a fül-orr-gégészetre, a tüdőgondozóba és abőrgyógyászatra. Őket mutatjukbe most olvasóinknak.

Fotó

k: S

zaffe

naue

r Fe

renc

Fotó

: Pa

ksi H

írnök

arc

hív

Page 13: PaksiHirnok 2011 12 02 szerda2 - TelePaks Médiacentrumm2-es telken 4 szoba összkom-fortos, gázfűtéses, 132 m2-es, tetőtér-beépítéses családi ház, egy különálló 1 szoba

2011. december 2. 13 Paksi Hírnök

Dr. Palotás Kinga

reumatológus

Biztosan orvos lesz. Mivel min-dig szorgalmas, jó tanuló volt,gyakran mondogatták ezt dr.Palotás Kingának, a jóslat pedig

valóra vált. Az érettségi után el-végezte Pécsen az orvosi egye-temet, majd Szekszárdon, a reu-matológián kapott állást, 1998-ban szakvizsgázott. Ebben aszakmában az a szép, hogy igentág terület, a reumatológia talána legnehezebben definiálható.Mindennemű mozgásszerviproblémában illetékes, és bárebből adódóan azt gondolhat-nánk, hogy a pacientúra az idő-sebb korosztályból áll, ez nemígy van, mondja a doktornő. Amegyei kórházban és a reumato-lógia szakrendelésen felváltvadolgozott, míg 2006-tól kizáró-lag utóbbin. A Paksi VárosiRendelőintézetben 2009-től vál-lalt félállást, idén januártól pe-

dig már teljes állásban látja el abetegeket, keddtől péntekig ren-del, hétfőnként Szekszárdondolgozik. Mint mondja, dönté-sében szerepet játszott, hogy ittnem egy fogaskerék a nagy gé-pezetben, hanem sok mindentmeghatározhat. Ha valamin vál-toztatni szeretne, közvetlenül dr.Bodnár Imre igazgató főorvos-hoz fordulhat építő javaslatai-val, így gyorsabb a megvalósí-tás. Szakmai vezetőként részeselehetett a tervezett gyógyászatiközpont megépítéséhez szüksé-ges gyógyvízzé minősítésnek, akollégákkal karöltve kiválóanmegoldották ezt a nem minden-napi feladatot. Úgy gondolja,hogy jól döntött, mert a paksi

rendelőintézetben minden ren-delkezésre áll a magas színvo-nalú alapellátáshoz. Nagyonelőnyös, hogy a rendelésre elő-jegyzés van, ez megkönnyítimind a betegek, mind a szakem-berek helyzetét. Ezzel összefüg-gésben arra kéri a doktornő apácienseket, hogy ha a tízperceselőjegyzésben esetleg csúszásvan, legyenek türelemmel, hi-szen vannak időigényesebb ese-tek. Ha vége a rendelésnek dr.Palotás Kinga útja Faddra vezet,ugyanis ott él szintén orvos fér-jével és három gyermekükkel.Régebben sárkányhajózott, egyjó könyvre soha sem mond ne-met, szeret kirándulni és virá-gokkal foglalkozni.

Dr. Piukovics Klára

fül-orvos-gégész

– Ami nyakról felfelé van és nemfogazat, azzal a fül-orr-gégészetfoglalkozik – mondja dr. Piuko-

vics Klára, aki szeptember ótarészmunkaidőben rendel a PaksiVárosi Rendelőintézetben, csü-törtökönként és minden másodikhéten szerdán öt órát. Az, hogyaz orvosi pályát választotta, nemmeglepő, édesapja gyógyszerészvolt, a családnak pedig sok orvosbarátja. A doktornő Pécsen vég-zett az orvosi egyetemen, szak-vizsgázott fül-orr-gégészetből,üzemorvostanból és házior-vostanból. Dolgozott a szekszár-di kórház tüdőosztályán, vala-mint a Kulcsi Kistérségi Egész-ségügyi Központban, jelenleg adunaújvárosi kórház szakrende-lőjében, valamint üzemorvos-ként végzi feladatait, illetve

Dunaföldváron van magánren-delése. Itt él férjével és két gyer-mekükkel, fiuk most végez az or-vosin, lányuk is egyetemista,közgazdásznak tanul. A doktor-nő jól érzi magát Pakson, mintmondja kiváló a műszerellátott-ság és nincs olyan sok beteg,mint a dunaújvárosi szakrendelé-sen. A fül-orr-gégészetet azértszereti, mert változatos szakma.Ide tartoznak a szájüreg, a nyál-mirigyek, a gége, a garat megbe-tegedései, a halló- és egyensú-lyozó szerv, valamint az orr ésmelléküregei megbetegedései, ahangképzéssel, szaglással, íz-érzéssel összefüggő problémák.A pacientúrában minden korosz-

tály megjelenik, sok esetbenkönnyen felállítható a diagnózisés gyors a gyógyulás. A doktor-nő azt ajánlja, hogy ha valakinélhárom hétnél hosszabb ideig állfenn rekedtség, légúti, szájüregivérzést észlel, menjen el szakor-voshoz. Tapasztalata szerint aszülők bátortalanok a lázcsillapí-tásban, nincsenek tisztában a hű-tőfürdő alkalmazásával, ezért ar-ra biztatja őket, hogy tanuljákmeg és bátran alkalmazzák, hagyermeküknek szüksége van rá.Ha a munka mellett van egy kisszabadideje a doktornőnek, ak-kor szívesen kirándul, kerékpá-rozik, síel, olvas, moziba, szín-házba megy.

Dr. Sipos Katalin

laborvezető főorvos

Tízéves volt, amikor egyik test-vérét orvossá avatták. Ez az él-mény annyira meghatározó voltdr. Sipos Katalin életében, hogy

később bátyja nyomdokaiba lé-pett. Miután végzett a Pécsi Or-vostudományi Egyetemen, kétévig radiológusként dolgozott,majd az Amerikai Egyesült Álla-mokban kutatóorvosként tevé-kenykedett. Hazatérve a Bioké-miai Intézetben helyezkedett el,ahol 2007-ig dolgozott, majd aPTE ÁOK Igazságügyi Orvosta-ni Intézete következett. Utóbbi-nak jelenleg is munkatársa, illet-ve docens az egyetemen, ahemogenetikai tanszéket vezeti.Időközben megszerezte a PhDfokozatot. A doktornő februáróta dolgozik laborvezető főor-vosként szerződéssel a Paksi Vá-rosi Rendelőintézetben. Az in-nen érkezett hívásnak örömmel

tett eleget, mert mint mondja, eza feladat új színt hozott számára.Hetente egy alkalommal, keddenjön a laboratóriumba, egyébkéntminden nap déltől kettőig a szá-mítógépes rendszer segítségévelvégez távvalidálást, azaz érvé-nyesíti a laborleleteket, és haszükséges, telefonon konzultálmunkatársaival. Elmondta, hogya paksi rendelőintézet laboratóri-uma kifejezetten szép és jól fel-szerelt. Kiemelte, hogy tapaszta-lata szerint bármilyen kérésselfordulhat dr. Bodnár Imre igaz-gató-főorvoshoz, aki még mun-katársai személyes problémáit isfigyelembe veszi. Kiváló kollé-gák körében dolgozhat, akikneka munka, a betegek ellátása a leg-

fontosabb. A laboratóriumi mun-kának is megvan a maga szépsé-ge, mert bár nem érintett közvet-lenül a betegek gyógyításában, adiagnózis felállításához nélkü-lözhetetlen, mondja a doktornő.Ha Pakson ellátta feladatait,Pécs felé veszi az irányt, egé-szen pontosan Cserkútra. A vá-rostól nem messze fekvő va-rázslatos kis faluban él családjá-val. Három gyermeke van, egyi-kük végzett gyógyszerész, a kö-zépső gépészmérnöknek, a leg-ifjabb pedig közgazdásznak ta-nul. A doktornő leginkább acsaládi fészekben szeret pihen-ni, számára a legüdítőbb, ami-kor nyáron, a kertben egy faalatt üldögélve olvashat.

Fotó

k:Sz

affe

naue

r Fe

renc

Page 14: PaksiHirnok 2011 12 02 szerda2 - TelePaks Médiacentrumm2-es telken 4 szoba összkom-fortos, gázfűtéses, 132 m2-es, tetőtér-beépítéses családi ház, egy különálló 1 szoba

2011. december 2.Paksi Hírnök 14

Tavaly még csak kipróbálta magát, idénvégzősként nagyestélyiével már el is hó-dította a legjobbnak járó címet Tar Helgaaz I. István Szakképző Iskola novemberiszalagavató báljának divatbemutatóján.Helga az alkalmi ruha mellett egy utcairuhát is készített a szakmai bemutatkozóestre, azonban előbbit szívéhez közeleb-binek érzi. Sikere nem csupán a rengetegmunkának, hanem három oktatójának isköszönhető, akik mindenben segítették afelkészülés során, hangsúlyozta a tehetsé-ges diáklány. Mint elárulta, tanulmányaitvendéglátó iskolában kezdte, azonbanrögtön érezte, hogy az nem az ő asztala:többször látta ruhakészítő lányok munká-it, és nagymamája is gyakran megmutattaneki a remekeit, így választásával tulaj-donképpen az ő nyomdokaiba lépett. Úgyvéli, varrással jól el lehet helyezkedni, akiigazán akarja, elérheti kitűzött céljait.

Kisebb megszakításokkal immár 18 évehagyomány az iskolában, hogy a szalag-tűző bált összekötik a női szabó, illetvenői ruhakészítő tanulók divatbemutatójá-val, ahol a diákok saját maguk mutathat-ják be az általuk készített és tervezett ru-hákat, mondta el Szimhardt Ferencné, azintézmény munkatársa. Az eseményenmindenki lehetőséget kap, aki szeretné

megmutatni magát, a tanulók 90 százalé-ka részt is vesz rajta, valaki több ruhávalis, tette hozzá. A tanárnő elárulta, a divat-

bemutató is egyik eszköze annak, hogyfelkeltsék a szakmai képzés iránt érdeklő-dők figyelmét, ahogy tették ezt az iskolanyílt napján is, ahol még a látogatókat isbevonták a kézimunkába. Annak ellenére,hogy egy jó szakma manapság is biztosmegélhetést jelent, sajnos egyre keveseb-ben érdeklődnek ez iránt. Többek közöttez is apropóját adta az I. István Szakkép-ző Iskola által szervezett A változó szak-képzés igényei és lehetőségei című szak-mai tanácskozásnak. A kerekasztal-be-szélgetésen, ahol körülbelül 30 gyakorlatihely képviselője vett részt, szó esett aszakképzés helyzetéről, adminisztrációskérdésekről és a jövő tanévi beiskolázás-ról, emellett áttekintették az elméleti ésgyakorlati képzést egyaránt érintő júniusitörvényi változásokat. Az I. István Szak-képző Iskolában nagy hangsúlyt fektetneka gyakorlati oktatóhelyekkel való jó kap-csolatra és gördülékeny együttműködésre,ezért hívták az említett témában egyezte-tő találkozóra képviselőiket, mondtaCzethoffer Gyuláné igazgatónő. Az isko-lában az október 1-jei határidőig elkészí-tették a beiskolázási terveket is, a jelenlegválasztható szakmák továbbra is az iskolaképzési kínálatát fogják képezni.

MD

Nagymamája nyomdokaiban jár

Hármas céllal alakult egy év-vel ezelőtt a Csámpai Lovas-sport Egyesület. Célul tűz-ték, hogy biztosítsák a felté-teleket a hazai és nemzetköziversenyeken való részvétel-hez, a hobbilovasokat minélszélesebb körben bevonvatúrákat, programokat szer-vezzenek, és létrehozzanakegy információs központot apaksi lovas élet számára.

Csapó Sándor elnök évzáróközgyűlésen elhangzó értéke-léséből kiderült: sikerrel jártaka célok megvalósításában. Azegyesület kilenc versenyzőjekét hazai western lovas ver-senysorozaton szerepelt siker-rel. Az országos bajnokságbantöbb kategóriában és korosz-tályban is érmek és helyezéseksorát gyűjtötték be. A legsike-

resebb az ifjúsági korosztály-ban induló Ledneczki Veroni-ka volt három aranyéremmel.Az alacsonyabb szintű, viszontnépesebb kupasorozat mérlege

két arany és még egy sor érem,helyezés. – Amire a legbüsz-kébbek vagyunk, az a svájcilasszó-Eb, ahol Polányi Mátébajnok, ifj. Ledneczki László

harmadik lett – folytatta a sortCsapó Sándor, aki szerint a si-kerek a szakmai stáb tudásá-nak és annak köszönhetőek,hogy sikerült az anyagi feltéte-leket is előteremteni. A Csámpai Lovassport Egye-sület sportolói jövőre is ottlesznek a versenyeken, sőt ké-szülnek egy Közép-EurópaKupára, amelyet Galántán ren-deznek. Paks testvérvárosában– mondta az elnök – nem sze-retnének szégyent vallani.Csapó Sándor arról is beszélt,hogy a Városi Múzeum terveziegy hagyományőrző lovascsa-pat létrehozását a Lussonium-beli programokhoz. A csámpaiegyesület kész arra, hogy eb-ben részt vegyen. A jövő évinaptárban még közös túrák,bemutatók és marhaterelésekszerepelnek. -vida-

Sikeres évet zártak a csámpai lovasok

Fotó

: M

olná

r G

yula

Fotó

: lo

vaso

k.pa

ks.h

u

Page 15: PaksiHirnok 2011 12 02 szerda2 - TelePaks Médiacentrumm2-es telken 4 szoba összkom-fortos, gázfűtéses, 132 m2-es, tetőtér-beépítéses családi ház, egy különálló 1 szoba

2011.december 2. 15 Paksi Hírnök

Jó napot, mi újság?

Habár sokan hiszik, Serdült Benke Évanem történész, csupán rendkívüli módonérdekli a történelem, konkrétan a ma-gyar haza és nép történelme. Azt vallja,hogy minden nemzetnek és egyénnekfontosak a gyökerei. Ő maga büszke ma-gyarságára, erdélyi származására. Bő kétévtized alatt Pakson otthonra lelt, férjé-vel együtt nagyon tevékenyen töltiknyugdíjas éveiket.

Már a kertkapuban belebonyolódunk a be-szélgetésbe Évikével, azaz Serdült BenkeÉvával. Szabódva mondja: kissé rossz ahangja, sokat énekeltek a hétvégén. Erdély-ből áttelepült barátaikkal töltötték a hétvé-gét Bogácson. Időnk sincs kivesézni a té-mát, máris újabb kerül terítékre, amikor asz-talra rakom a diktafonom. Sebaj, majd visz-szatérünk, gondolom, mert az újabb történetis legalább annyira izgalmasnak tűnik. Be-szélgetőpartnerem elárulja, hogy eddig két-szer segített neki a diktafon. – Először, ami-kor Schell Antóniához, az egyik grófkisasz-szonyhoz mentem (merthogy a Tengelicheztartozó Katalinpuszta és az ott élő Schellcsalád történetét kutatta – szerk.), tudtam,hogy ha elkezd beszélni, szükségem lesz rá.Gutai Pistától kértem kölcsön egy diktafont,otthon gyakoroltam, a fiam mutatta meg,mit kell csinálni. Még a buszon is izgultam,hogy sikerül-e. Ugyanezt használtam Te-mesváron, amikor a ’89-es eseményekrőlgyűjtöttem anyagot. Ott van egy múzeum,ami emléket állít ennek a változásnak. Ren-geteg érdekes dokumentum van, de a legér-dekesebb maga az igazgató, aki mindenbenrészt vett, és nagyon súlyos sebesülésselBécsbe került, majd visszajött és az életétfeltette erre. Vele is úgy beszélgettem féligmagyarul, félig románul, negyvenpercesanyagot tudtam fölvenni, rendkívül érdekesvolt – meséli. Mint mondja, nem mindig si-kerül egy-egy témához beszélgetőpartnerttalálni, írásai többnyire dokumentációból,meg személyes élményekből készülnek.Serdült Benke Éva több folyóiratban publi-kál, eddig két könyve jelent meg és szavaiszerint van reménye, hogy a harmadik isnapvilágot lásson. Ha felkelti valami az ér-deklődését, arról igyekszik többet megtud-ni, és ha úgy érzi menet közben, hogy ez ta-lán mást is érdekel, akkor nekifog és megír-ja. Rögtön példát is hoz: régóta érdekli aBarcaság, a Brassó környéki településektörténete. Sokszor járt arra, de soha nem

ment fel például a barcaföldvári vár romjai-hoz. Idén nyáron sor került erre is, de mostsem azért, hogy a vár megmaradt néhánykövét tanulmányozza. Tudta, hogy a váralatti mezőn, 1944 őszén volt egy félelmeteshírű gyűjtőtábor, ahova kifejezetten csakmagyarokat és német ajkúakat, több tízezercivilt internáltak. Látni akarta a tábor helyét,hogy mit láthattak a foglyok, amikor haza-gondoltak.

– Lassan-lassan kikerekedett a történet,összekapcsolva a jelennel, mert ott még masem lehet méltó emlékművet állítani, a helyiromán polgármester ledöntette, össze is tö-rette – meséli, majd máris egy másik izgal-mas történelmi eseményt említ. Szerinte azátlagemberek sok mindent nem tudnak mégarról, hogy pontosan mi történt 1849. au-gusztus 12-én a világosi fegyverletételnél,ezért felkutatott egy sor dokumentumot,köztük annak a Bohos Antóniának a napló-ját, aki a világosi kastély háziasszonya volt,meg Görgey öccsének az emlékiratait, azalapján publikált a témáról. Írásai – ismeri el– át vannak szőve szubjektív elemekkel,mert érzelmileg annyira fontosak neki ezekaz események. Idén szeptemberében elmenta Vaskapu-szoroshoz, mert érdekelte, hogyhol ásták el Kossuth utasítására a magyarkoronát és a koronázási ékszereket. UtánaOravicára utaztak, ahol Közép-Európa elsőkőszínháza áll, ahova egykor Ferenc Józsefcsászár feleségével Bécsből leutazott. – So-kan azt hiszik, de nem vagyok történész –mondja. A témák csak úgy jönnek, rátalál-nak. Nemcsak szülőhelye, Erdély, hanem a

többi elcsatolt terület is fontos számára,„mert ez egy ország volt, egy haza”. Amúltban történtek átnyúlnak a jelenbe. Is-mernünk kell a gyökereinket, hogy tudjuk,honnan erednek a különböző helyzetek,konfliktusok, vallja. Éppen ezért aktív peda-gógusként fontos feladatának tekintette,hogy tanítványait is ráébressze, senki nemáll gyökerek nélkül, és nem lehet úgy élni,hogy az ember ismerje önmagát, ne tudja,mi az oka a viselkedésének, miért kell betar-tani a hagyományokat, vagy éppen miértkap el különféle betegségeket. – József At-tila azt mondja: Mikor mozdulok, ők ölelikegymást… Ez a lényeg. Fontos, hogy a nem-zet és az egyén legyen tisztában a múltjával,történelmével – húzza alá. Elárulta, meg-döbbentő volt számára, hogy akadnak olyangyerekek, akik még nagyszüleik nevét semtudják megmondani.

Ma már nem tanít és férje, dr. Serdült Ti-bor fül-orr-gégész szakorvos sem praktizál.Sokan csodálkoztak, amikor nagyjából egyidőben nyugdíjba mentek, de ők azért dön-töttek így, mert így szabadon rendelkezhet-nek idejükkel. Szerinte éppen annak kö-szönhető, hogy kiegyensúlyozottak, mertnincs feszültség, nincs stressz.

S hogy mit csinál? Mindenfélét, mondjanevetve. Öt éve vezet irodalmi önképző-kört a művelődési házban, ugyanoda eljára dalárdába, a filmklubba. Van egy kiter-jedt baráti körük, velük gyakran találkoz-nak, s általában ő szervezi meg a társaságprogramját. Ha megkérik, szívesen állítössze másoknak is erdélyi kirándulási út-vonalat, s vállalkozik arra, hogy kalauzol-ja őket. – Hála Istennek, jól vagyunk. So-ha nem unatkozom – összegzi. Ha éppennincsen valami fontos olvasnivalója, elő-veszi a varrógépét, gyorsan megnézi, hogymit tudna „bütykölni”. Karácsonyra ismindig úgy varr ajándékot. Elárulta, hogyrégebben nagyobb társasággal ünnepeltek,idén csak a fiáékat várják. A szilveszterviszont zajosnak ígérkezik, Cegléden,nagy baráti társasággal búcsúztatják majdaz óévet.

Pakson jól érzik magukat, rosszindulattalnem találkozott, konfliktusokba nem keve-redett, befogadták. Egy kedves fiatal földijétis ő nyugtatta, amikor a városban letelepe-dett, mondván „ne izgulj, jó hely ez, és jóemberek élnek itt”. Minap találkoztak, s őazt mondta Évának: „Nem felejtettem el ésigazad volt!” Vida Tünde

Rátalálnak a történelmi témák

Fotó

:Bab

ai Is

tván

Page 16: PaksiHirnok 2011 12 02 szerda2 - TelePaks Médiacentrumm2-es telken 4 szoba összkom-fortos, gázfűtéses, 132 m2-es, tetőtér-beépítéses családi ház, egy különálló 1 szoba

2011. december 2.16Paksi Hírnök

Sport

Lettországban játszotta azASE férfi kosárlabdacsapatamásodik mérkőzését az Euro-Challenge Kupa „D” csoport-jában. A BK Ventspils ellensokáig partiban voltakMorgenék, harminc perc eltel-tével mindössze hét pont volta hazaiak előnye. A negyedikfelvonásban is sokáig úgy ala-kult, hogy kis különbségű lesza vereség, de az utolsó kétpercben kapott hat pontra márnem tudtak válaszolni Wil-liamsék, s végül 69-56-ranyert a nagyobb nemzetközirutinnal rendelkező lett csa-pat. Az északi kirándulás utánnem sok pihenője volt VölgyiPéter tanítványainak, a hete-dik bajnoki fordulóban Ka-posváron léptek pályára. Anemzetközi kupamérkőzés ésaz utazás valószínűleg sokatkivett a paksi csapatból, a já-tékosok erejéből a második ésharmadik negyedben is csak10-10 pontra futotta. Ezzelszemben a somogyi legénységvégig motiváltan, nagy aka-rással küzdött, és tetemes kü-lönbséggel 82-60-ra győzött.Ezzel a vereséggel továbbra istart a negatív sorozat, hároméve nem sikerült Kaposváronnyerni az ASE-nak a KKK el-

len. A hétvégi bajnoki utánújabb keddi EC-mérkőzés kö-vetkezett, ezúttal a Geszte-nyés úton. Az ellenfél –Lorenzo Williams tavalyi csa-pata – az ukrán BC KhimikYuzhny két győztes meccsel aháta mögött érkezett Paksra.A találkozó, mint később ki-derült, a második negyedbendőlt el, amikor a vendégeknyolcpontos előnyre tettekszert. A harmadik és negyedikfelvonásban is az ASE volt ajobb, de a nyolc pontból csakötöt sikerült lefaragni. A hosz-

szabbításra is volt még esélyaz utolsó másodpercekben, deWilliams dobása kijött a gyű-rűről, így a mérkőzés végén avendégek örülhettek. A 73-76-ra elvesztett mérkőzésmég rosszul jöhet a végelszá-molásnál.

A három elvesztett találkozóután, a bajnokság nyolcadikfordulójában a Marso-VagépNyíregyháza KK érkezettPaksra. A nyírségiek között kétegykori ASE játékost köszönt-hetett a közönség, Sitku Ernőés Dordje Djogo személyében.

Mint később kiderült, a szerbjátékos csak bemelegített, de ajátékot már nem vállalta. Avendégek az első félidőbenmegkeserítették Vojvodáékéletét, leginkább Miskoviccsalés Feketével nem tudtak mitkezdeni a paksi játékosok.Húsz perc játék után 36-36-osállásnál vonultak szünetre acsapatok, ráadásul két hazai já-tékos is ápolásra szorult sérü-lés miatt. Tóth Ádám a keze-lésnek köszönhetően tudtafolytatni a játékot, LorenzoWilliams azonban már nemtért vissza a pályára. Mint ké-sőbb kiderült, az irányítócombizma szakadt be, ezértmár el sem utazott a kerettelNovgorodba. A harmadik ne-gyedben ritmust váltott azASE, és tíz ponttal meglépettellenfelétől, akik bár hősiesenküzdöttek, már nem tudtak fa-ragni a hátrányukból. A nagykedvvel és pontosan célzóVojvodának, Körtélyesinek, ésColenak köszönhetően még ötponttal megfejelte előnyét aPaks a záró etapban, és végülbiztosan győzött 86-71-re.

Lapzárta után érkezett: BCNizhny Novgorod–Atomerő-mű SE: 96:51.

Kovács József

Biztos győzelem három vereség után

Bor Barna, az ASE dzsúdósa(+100 kg) a dobogó harmadikfokára állhatott az amszterdamiolimpiai kvalifikációs GrandPrix-versenyen, így a világrang-listán újabb helyet lépett előre,már a hatodik helyen található.Az újdonsült világbajnokiezüstérmes erőnyerő volt az el-ső fordulóban, ezután legyőzteaz azeri Tahirovot, a szlovénCerajt, s a negyeddöntőben aháromszoros világbajnok oroszAlekszandr Mihajlint. Az elő-döntőben a kétszeres vb-ezüst-érmes, Európa-bajnok német

Andreas Tölzer következett, akiellen eddig hét mérkőzésből né-gyet nyert. Sajnos Tölzerneképpen Amszterdamban sikerültegyenlítenie, ártatlannak tűnőhelyzetben leszorította Barnát,így végül ő jutott be a fináléba,ahol meg is nyerte a hollandGP-t, Bor Barna a dobogó har-madik fokára állhatott fel.Csoknyai László (81 kg) meg-nyerte az első összecsapását, amásodik meccsén azonban ki-kapott, helyezetlenül zárt, ígynem tudta növelni kvalifikációspontjainak számát. joko

Bor már a hatodik

A tavasz óta több mint het-ven partiban veretlen ErdősViktor nyerte a 61. férfi sakkországos bajnokságot, miu-tán az utolsó fordulóban dön-tetlent játszott az ASE játé-kosával, a címvédő BerkesFerenccel. Berkes a döntőután elmondta, hogy hárommagyar bajnoki cím után szá-

mára csalódás a negyedikhely és a mutatott játék.

Erdős Viktor 6,5 ponttal lettelső Berkes Ferenc 5,5 pont-ja a negyedik helyre volt ele-gendő; a tízfős mezőnybenaz ASE másik játékosa, PappGábor a hatodik helyet sze-rezte meg 4,5 ponttal.

-kovács-

Nem sikerültBerkesnek a címvédés

Fotó

: M

olná

r G

yula

Page 17: PaksiHirnok 2011 12 02 szerda2 - TelePaks Médiacentrumm2-es telken 4 szoba összkom-fortos, gázfűtéses, 132 m2-es, tetőtér-beépítéses családi ház, egy különálló 1 szoba

2011. december 2. 17 Paksi Hírnök

2:1-re kikapott az MVM Paks az OTP Bank Liga 17. fordulójában hazai pályán a Videoton FC-től. A paksi gólt Szatmári Lóránd szerezte. Kis Károly együttese így a 8. helyről várja a tavaszifolytatást. A csapat szerepléséről és jövőjéről következő lapszámunkban részletesen olvashatnak.

Nyitva tartás:

H-V 05-20-ig

Tel.: 75/315-983

20/9450-992

Paksi HirdetőirodaPaks, Deák F. u. 3.Tel.: 06-75-510-623;

06-20-949-2467E-mail:

paksi-hirdeto@externet.hu

KIADÓ INGATLANOK

Paks főutcáján, iroda-házban (Tolnai u. 2.) adminisztrációs vagyszolgáltató tevékeny-ségre irodák kiadók.

(15 m2–80 m2).Érdeklődni:

30/937-2668,75/511-252.

Egyénre szabottangol, spanyol,

francia nyelvoktatás

Pakson, az Óváros-ban minden

korosztálynak.Jelentkezés: 20/251-3339

vagy 30/911-5845

Négy, veretlenül megvívottmérkőzéssel zárta a 2011/12-es NB II Ness Nyugati cso-portjának őszi küzdelmeit aPaksi FC II. labdarúgócsapa-ta. A remek hajrának köszön-hetően a 11. helyen telel agárda 17 szerzett ponttal, agólkülönbség 17-20. LengyelFerenc vezetőedző így ösz-szegzett lapunknak: – A Ba-ja, a Sopron és a FerencvárosII. legyőzésével, valamintszigetszentmiklósi döntetle-nünkkel jól finiseltünk, deígy is van bennem hiányér-zet. Három-négy ponttal töb-

bet vártam csapatomtól, ám aminimális célt így is sikerültteljesíteni. A nyitó fordulók-ban stabilan, jól játszottunk,majd a szezon közepén el-vesztettük a fonalat. Az utol-só meccseken aztán átlendül-tünk a holtponton, és fizikáli-san is sikerült ellenfeleinkfölé nőni.

A tréner hozzátette, újonc-ként sikerült beilleszkedni abajnokságba, munkájukat el-ismerik. Az első csapattal to-vábbra is jó a kapcsolat, báraz őszi fordulók során jobbá-ra középpályások és védők

érkeztek hozzájuk. Az előrejátékot ez ugyan nem segítet-te, ám a fiatalok – Pap Ro-land és Feil Máté – többszörbevették az ellenfél kapuját.Lengyel Ferenc Berkó Ádámés Cziráki Attila munkáját éshozzáállását is kiemelte. – Akeret januárban találkozik új-ra, bizonyára lesznek válto-zások. A felkészülés körvo-nalazódik, több edzőmeccsettervezünk, a cél megragadnia másodosztályban – zárta abajnokság első félévének ér-tékelését Lengyel Ferenc.

Faller Gábor

A tizenegyedik helyen telel a Lengyel-egylet

Harmadik alkalommal vettrészt a Paksi SportegyesületTájékozódási Futó Szakosztá-lya az olaszországi Velencé-ben megrendezett versenyen.A 4379 indulót 511 egyesületdelegálta, több mint harmincországból érkeztek a megmé-rettetésre. A 230 magyar indu-ló közül 14 paksi állt rajthozkülönböző kategóriákban.

– Külön nehézséget okozott,hogy a térképeken nincsenekutcanevek, csak a csatornák,hidak és utcák vonalai, ezértha a versenyző leveszi az ujjáta térképről, nem biztos, hogyha újra a papírra néz, tudnifogja, hol van. A hidak elégmagasak ahhoz, hogy átférje-nek alattuk a csónakok, ezértsok lépcsőt kellett fel- és le-küzdeniük az indulóknak. Aturisták is megnehezítik a fu-tók dolgát – árulta el Kiss Gá-bor, a szakosztály vezető-edzője. Ami a helyezéseket il-leti, a zöld-fehér klub tájfutóialaposan kitettek magukért.Kiss Gábor kategóriája máso-dik helyén zárt, míg LénártViktória negyedik és WeiszPál 10. helyezése is elisme-résre méltó.

Az idényzáró versenyt köve-tően a novemberi városi baj-nokságon szerepeltek a tehet-séges paksi fiatalok. – Ebben aversenysorozatban minden hó-napban rendezünk fordulót,ami tipikusan rövid távú, parkjellegű, de a téli időszakbantornateremben is űzhető. Ezegyfajta versenyzési lehetőséga kezdőknek, haladóknak egy-aránt. Külön érdekesség, hogya novemberi versenyt sötét-ben, fejlámpák segítségévelrendeztük meg – mondta el atréner. A megmérettetésen 31versenyző állt rajthoz, közülükFeczer Zsófia, Weisz Pál,Lacza Dávid, Lénárt Viktóriaés Kocsner Péter volt kategóri-ája leggyorsabbja. A követke-ző verseny Szekszárdon lesz,szintén sötétben. efgé

Velencébentájfutottak

Fotó

:Mol

nár

Gyu

la

Page 18: PaksiHirnok 2011 12 02 szerda2 - TelePaks Médiacentrumm2-es telken 4 szoba összkom-fortos, gázfűtéses, 132 m2-es, tetőtér-beépítéses családi ház, egy különálló 1 szoba

2011. december 2.Paksi Hírnök 18

„A Tanya Csárda nyerte a 21.alkalommal kiírt ESZI Duna-Sport Kupa kispályás terem-labdarúgó tornát, a gárda adöntőben, nagy csatában,hosszabbítás után a Plakészegyüttesét verte.” – adta hírüla Paksi Hírnök 2011. január 4-én. A jövő évi első lapszám-ban egészen bizonyosan nemolvashatnak a huszonkettediktorna győzteséről és a vég-eredményről, az esemény ez-úttal elmarad. – Az előzetes igények, felmé-rések alapján kiderült, hogy azNB I-ben és az NB II-ben sze-replő felnőtt futballistákatklubjuk nem engedi el a torná-ra, de még az utánpótláskorúlabdarúgókat sem. Rendezvé-nyünk fő célja, vagyis a játéknépszerűsítése így alapvetőencsorbul. Nem áll szándékunk-ban még egy városi bajnoksá-got szervezni, hiszen az ama-tőrök sorozata bejáratott és ki-válóan működik. A kevesebbcsapat miatt viszont a nevezé-si költségek is emelkednének,ezért több, előzetesen indulniszándékozó együttes szponzo-ra jelezte, nem tudja kifizetnia torna díját – sorolta az oko-kat Adorján György főszerve-ző. Az ESZI Kupa jövőjévelkapcsolatban elhangzott: azidei küzdelemsorozat elmara-dása nem jelenti azt, hogy2012 decemberében sem ren-dezik meg a kispályás labda-rúgótornát. A Paks VárosiAmatőr Kispályás Labdarúgó-bajnokság a tervek szerint aszokásos időpontban, tehát ja-nuár elején rajtol.

Faller Gábor

Nem leszidén ESZI Kupa

A szigorú szabályozás célja,hogy a dohánytermékek for-galmazásának részleges kor-látozásával csökkentsék akiskorúak hozzáférését ezek-hez a termékekhez, illetvehogy védelmet biztosítsanaka nemdohányzók, valamint azéletkoruk vagy egészségi ál-lapotuk miatt egyébként fo-kozott védelmet igénylő sze-mélyek részére a passzív do-hányzás káros hatásaivalszemben. Ez a hivatalos in-doklás jelent meg az új tör-vény elfogadásakor. A szigo-rított szabályozás szerint2012. január elsejétől tiltott adohányzás minden közforgal-mú intézmény és a munkahe-lyek valamennyi zárt légterűhelyiségében, emellett a szó-rakozó- és vendéglátóhelye-ken, az aluljárókban, a közös-ségi közlekedési eszközökönés a megállókban, a játszóte-reken, valamint a játszóterekötméteres környezetében, deaz önkormányzat további til-tott helyeket is meghatároz-hat. Jövő év elejétől a vona-tokon sem lehet dohányozni,megszűnnek a dohányzóko-csik. Dohányzóhelyet csakszabad levegőn, a bejárattóllegalább öt méterre lehet ki-jelölni, kivéve azoknál a ven-

déglátóhelyeknél, ahol errekizárólag közvetlenül a bejá-rat előtt van lehetőség. Vi-szont továbbra is rá lehetgyújtani a szabadtéri szóra-kozóhelyeken és a kerthelyi-ségekben. Szabadtéren semlehet kijelölni dohányzóhe-lyet közoktatási, gyermekjó-léti és gyermekvédelmi, illet-ve egészségügyi intézmé-nyekben. A szigorú korláto-zás az egész magyar lakosságegészségének védelmét szol-gálja – olvasható a szakmi-nisztérium honlapján –, hi-szen a dohányzás több évvelcsökkenti a várható élettarta-mot.

A felmérések szerint a ma-gyar lakosság 38 százalékadohányzik, emiatt a tüdőrákokozta halálozást tekintveMagyarország világelső, pe-dig a dohányzás okozta halálmegelőzhető. A szabályozásbetartását az ÁNTSZ fogjaellenőrizni, a tilalom megsér-tése esetén egészségvédelmi

bírságot fog kiszabni. Az újszabályozás bevezetése után,három hónap türelmi idő le-teltével, 2012. április elsejénkezdődik a bírságolás a tör-vényt megsértők esetében. A20 és 50 ezer forint közöttiegészségvédelmi bírságot, il-letve a maximum 30 ezer fo-rintos helyszíni bírságot azÁNTSZ számlájára kell befi-zetni. Az ÁNTSZ az így be-folyt összeg felét havonta át-utalja az egészségügyért fele-lős minisztériumnak, ahol do-hányzás-megelőzésre, a do-hányzásról való leszokást tá-mogató programokra, egész-ség-megőrzési célokra, vala-mint az egészségügyi ellátásszínvonalát fejlesztő progra-mokra használható fel. Szigo-rodnak a dohánytermékekforgalmazására és a cigaret-tásdobozok csomagolásáravonatkozó előírások is, ezekbetartását az eddig megszo-kottak szerint a fogyasztóvé-delmi felügyelőségek ellen-őrzik.

Az általunk megkérdezettekközül sokan még nem hallot-tak az új szabályozásról. Apaksi vendéglátó egységekvezetői egyetértenek a szigo-rítással, és be fogják tartatnivendégeikkel az előírásokat.Kiss Miklós, a Kiss–NádasVendéglő tulajdonosa már ötévvel ezelőtt kirakta a do-hányzást tiltó táblát üzletében.Azt mesélte, hogy ettől nemcsökkent a forgalma, sőt van-nak, akik éppen azért járnak avendéglőbe, mert ott nem le-het rágyújtani. A Szivacs Bü-fében gyakran alakul ki vita acigarettázók és a nemdohány-zók között a füst miatt, az újszabályozásnak köszönhetőenez megszűnik, tudtuk megJilling Jánostól. A cégvezetőtájékoztatása szerint a piactériegységben a bejárattól öt mé-terre lesz kijelölve dohányzó-hely januártól. Dallos Sz.

Viszlát, füstös kiskocsmák:itt a dohányzási tilalom

Bútortervező és értékesítő munkatársat keres a Fritz Belsőépítészet.

Lakberendező vagy bútorasztalos végzettség, ill. számítógépes ismeret (Excel, tervezőprog-

ram) előny. Jelentkezni fényképes önéletrajzzala fritz2@enternet.hu e-mail címen lehet.

Bővebben: www.fritzbutorok.hu

2012. január 1-jétől tilos a dohányzás min-den zárt légterű helyen, többek között amunkahelyeken és vendéglátó helyiségek-ben is. Erről még április 26-án döntöttek ahonatyák, amikor megszavazták a Fi-desz–KDNP koalíció nemdohányzók védel-méről szóló törvényjavaslatát.

Page 19: PaksiHirnok 2011 12 02 szerda2 - TelePaks Médiacentrumm2-es telken 4 szoba összkom-fortos, gázfűtéses, 132 m2-es, tetőtér-beépítéses családi ház, egy különálló 1 szoba

2011. december 2. 19

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.Paks, Kálvária utca 2.

Állandó ügyelet: 30/9363-255(x)

December 4. (vas.) 19 óraFERTŐZÉS

amerikai sci-fi dráma

December 7. (szerda) 19 óraA HALÁLBA

TÁNCOLTATOTT LEÁNYfeliratos magyar-szlovén-

kanadai játékfilm

December 9. (péntek) 19 óraEGY NAP

amerikai romantikus dráma

Moziműsor

Paksi Hírnök

Új könyve jelent meg, és NagyLajos-díjban részesült László-Kovács Gyula író, költő. A díj– mint elmondta – a szakma el-ismerése, ezért nagyon nagyraértékeli. A Nagy Lajos-díjnakkét fokozata van, László-Kovács Gyula munkásságát akuratórium a második fokozat-tal értékelte. A paksi irodalmárelső kötetét párjával, AcsádiRozáliával közösen 1994-benadta ki. Első önálló könyveKoldus-piéta címmel 1999-benlátott napvilágot. Máig kilenckötetet mondhat magáénak, alegutóbbi – az Én szeretem azéjszakát – 2011-ben jelentmeg.

László-Kovács Gyulát titulál-ták rebellisnek, nemzeti avant-gárdnak, posztmodernnek,mondták róla, hogy előzmé-nyek nélküli és követői sincse-nek. Hogy ez vagy az a helyt-állóbb, nehéz megítélni, stílu-sa, kifejezésmódja meglehető-sen egyéni. Prózájában végte-lenített, egymástól csupán gon-dolatjellel elválasztott monda-tokat használ, nagybetűt egyál-talán nem. Verseiben – vagyahogyan ő mondja – költemé-nyeiben nem törekszik arra,hogy az alliteráljon, rímeljen.Ez valójában nem tudatos do-log – árulta el –, képek jelen-nek meg a fejében, s ő azokatírja le. A díj indoklásaként el-mondták róla, hogy jól ötvözi ahuszonegyedik századi gondo-latokat, irányzatot az archai-kus, biblikus nyelvezettel.

Gyula elmondta, hogy mamár csupán azzal foglalkozik,amit szeret, amihez ért, azaz ír.Több folyóiratban publikál,szerkesztői feladatokra is fel-kérik. Annak ellenére, hogyegy könyve idén már megje-lent, s készülőben van egy pró-

zai kötet is, úgy véli, a kortársköltők elismertsége, támogatá-sa sok kívánnivalót hagy magaután. – Szeretném azt, hogy haaz ember meg van áldva vagyverve bármilyen talentummal,tudjon azzal foglalkozni, s neazzal kelljen, hogy miből élmeg. Mélységesen elszomorít,ha arról értesülök, hogy elis-mert írók nyomorognak – fo-galmazott. Hozzátette, úgy lát-ja, hogy a nehéz gazdaságihelyzet ellenére fejlődőbenvan a mecenatúra. Az viszontszintén elkeseríti, hogy ma ha-zánkban bal- és jobboldali jel-zővel illetik az írókat, költőket.– Egy irodalom van – szögezile – És ez a magyar irodalom.

Összegzésül elmondta, hogyaz íróembernek kritikusnakkell lennie, és elsősorban nemszépet, hanem igazat kell írnia.Aki – idézte Illyés gondolatát –felhagy az írással, az igazmon-dással hagy fel. Ő, fejtegette,mindig is, most is, kimondja azigazat, mert ha nem teszi, aszavak benne ragadnak és kí-sértik.

Vida Tünde

Nagy Lajos-díjat kapott a paksi költő

FOTÓVARIÁCIÓK CÍMMEL ADNAK MERÍTÉST KÉPEIKBŐL a Paksi Fotósok Baráti Körének tagjai idő-szaki kiállításon a városi művelődési központ kiskiállító termében. A kiállítók, akiknek munkáitHajdú János polgármester ajánlotta a közönség figyelmébe a megnyitón, a város szépségeit mutat-ják meg képeikkel. A tárlat december 11-ig látogatható.

Mesekönyv látott napvilágotezzel a címmel, amely a paksiFodor Veronika történetét vará-zsolja az olvasók elé KovácsKatalin kézdivásárhelyi alkotóillusztrációival. Ahogy arról ko-rábban hírt adtunk, közös mun-kájukat 250 pályamű közül alegjobb negyven mesekönyvterv közé választották az ideiAranyvackor pályázaton, mely-nek szervezője a Magyar Gye-rekkönyvkiadók Egyesülése. Akönyv az önkormányzat, a PaksiAtomerőmű Zrt. és a Paksi VakBottyán Gimnázium Öregdiák-ok Egyesületének támogatásávaljelent meg. -gy-

Elvarázsoltkert

Fotó

:Pak

si H

írnök

arc

hív

Fotó

:Mol

nár

Gyu

la

Page 20: PaksiHirnok 2011 12 02 szerda2 - TelePaks Médiacentrumm2-es telken 4 szoba összkom-fortos, gázfűtéses, 132 m2-es, tetőtér-beépítéses családi ház, egy különálló 1 szoba

2011. december 2.Paksi Hírnök 20

PAKSI ÜZLETHÁZBarátság u. 3.

Web:www.dbi.hu E-mail:dbi@dbi.hu

Karácsonyi vásár

Paks Plast MűanyagüzletKarácsonyi vásár! Ezer apró ajándéktárgy. Lakásfelszerelési, háztartási eszközök, kiegészítők.Választékban nagyok, árban kicsik vagyunk!

Ádám BútorházBútorok, esztétikus és minőségi széles választéka, szakta-nácsadás, figyelmes kiszolgálás. Elképzeléseit megvalósít-ják. Nyitva tartás: H–P: 9–17 óráig, Szo: 9–12 óráig.

Az ételbárban szabadon választhattízféle ételből. Gyors kiszolgálás,változatos, finom ízek. Étkezési je-

gyet elfogadnak. Nyitva tartáson túli és hétvégi rendezvénye-ket is vállalnak klimatizált éttermükben. Nyitva tartás: H–P:11–15 óráig.

Café BongóSzínvonalas kávéház, söröző péntek-szombat zenés rendezvényekkel.Nyitva tartás: H–Cs: 13–22; péntek: 13–04; Szombat: 20–05.Telefon: 75/319-913.

December 10. Vad FruttikDecember 17. Beatrockerz

December 19. Szekszárd All StarsDecember 27. Heaven Street Seven

December 29. Hatásfok FesztiválDecember 31. Szilveszter

Kínai üzlet (Panda Áruház)Ruhák, cipők, fehérneműk, sportruházat, gyermek- és fel-nőtt méretek, széles választékban. Karácsonyi vásár!Egyes árucikkekre 30% kedvezmény.Nyitva tartás: H–P: 830–1730 óráig

Szo: 830–12 óráig

Pár lépés BüféFigyelmes kiszolgálás, kulturált környezet. Rendezvényekszervezése, lebonyolítása.Nyitva tartás: H–P: 6–21 óráig

Szo-V: 6–13, 16-21 óráig

Figyelmükbe ajánljuk kiadó üzlethelyiségeinket: 30 m2, 86 m2, 66 m2, 198 m2 (volt Galaxy Bár).Részletes felvilágosítással szolgálunk a 06-30/557-3645 mobil számon.

Karácsonyi akciók a szórólapokon