Top Banner
Pacjent w świecie cyfrowym www.pwc.pl/healthcare Czyli jak nowe technologie zmieniają rynek usług medycznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej Warszawa 20 września 2016
14

Pacjent w świecie cyfrowym

Feb 07, 2017

Download

PwC Polska
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Pacjent w wiecie cyfrowym

  www.pwc.pl/healthcare

  Czyli jak nowe technologie zmieniaj rynek usug medycznych w krajach Europy rodkowo-Wschodniej

  Warszawa20 wrzenia 2016

 • PwC 2

  Gwne wnioski

  Nadchodzi czas rewolucji w funkcjonowaniu systemw ochrony zdrowia w Europie rodkowo-Wschodniej

  Telemedycyna to ogromna szansa dla krajw naszego regionu na dorwnanie bardziej rozwinitym krajom Europy Zachodniej oraz rozwizanie wielu problemw dzisiejszej ochrony zdrowia (niewystarczajce finansowanie, kolejki, kosztowne inwestycje w infrastruktur)

  6% rocznie wynosi dynamika wzrostu wydatkw prywatnych na ochron zdrowia w krajach Europy rodkowo-Wschodniej

  Ju 60% pacjentw w Europie rodkowo-Wschodniej jest gotowych by korzysta z rozwiza telemedycznych, przede wszystkim z: telekonsultacji, telemonitoringu, telediagnostyki, telerehabilitacji

  PwC

 • PwC

  Korzyci z zastosowania telemedycyny

 • PwC

  Telemedycyna daje liczne korzyci dla ochrony zdrowia

  4

  2

  Wzrost jakoci usug, szybsza i lepszej jakoci diagnoza, skuteczne plany leczenia oraz monitorowanie postpw

  3

  5Skrcenie kolejek w wyniku obnienia kosztw i zwikszenia efektywnoci wykorzystania zasobw

  1

  Lepsze wykorzystanie czasu pracy lekarzy, pielgniarek i innych specjalistw, ktrych bdzie coraz bardziej brakowa

  4

  Oszczdnoci wynikajce z moliwoci ograniczenia nakadw inwestycyjnych na infrastruktur

  Obnienie kosztw usug zarwno w przypadku jednostkowych wizyt jak i kosztw wynikajcych z redukcji ich liczby

 • PwC

  Czynniki wpywajce na rozwj telemedycyny

 • PwC

  Wiele czynnikw wskazuje, e przyszed odpowiedni czas na wykorzystanie rozwiza telemedycznych

  6

  2

  Dostpno wysokiej jakoci technologii wspierajcych wiadczenie usug telemedycznych (urzdzania, oprogramowanie, komunikacja)

  3

  1

  Zmieniajce si wymagania pacjentw w wiecie cyfrowym i ich gotowo na nowe technologie

  4

  Atrakcyjny i rosncy rynek usug medycznych w Europie rodkowo-Wschodniej, z duym udziaem prywatnych wydatkw oraz prywatnych wiadczeniodawcw

  Due zainteresowanie interesariuszy prywatnych gotowych inwestowa i wdraa rozwizania telemedyczne

 • PwC

  Rynek prywatnych usug medycznych w Europie rodkowo-Wschodniej jest wart blisko 14 mld euro i wci ronie

  7

  Szacujemy, e w naszym regionie wydatki prywatne rosn w tempie okoo 6% rocznie, blisko dwa razy szybciej ni wydatki publiczne

  Prywatne wydatki na leczenie ambulatoryjne stanowi ponad 40% ogu wydatkw w tym segmencie

  Take w innych segmentach ochrony zdrowia (diagnostyka, rehabilitacja, opieka dugoterminowa) udzia wydatkw prywatnych jest istotny, co pozytywnie wpywa na rozwj telemedycyny

  1

 • PwC

  Pacjent jest ju cyfrowy

  8

  2

  45%

  Zachowania pacjentw w wiecie cyfrowym

  45% osb uywa lub rozwaa uywanie aplikacji na urzdzenia mobilne - jest to duo wicej ni w Wielkiej Brytanii (32%) czy w Niemczech (24%)

  30% pacjentw posiada smartfon, a w 2019 roku wskanik ten ma wynie 60%

  70%

  8

  Prawie 70% pacjentw posiada dostp do Internetu, a w 2019 roku wskanik ten ma wynie 85%

 • PwC

  i gotowy na korzystanie z telemedycyny

  9

  60% pacjentw w Europie rodkowo-Wschodniej jest gotowych by korzysta z telemedycyny

  22

 • PwC

  Technologie s ju wystarczajco rozwinite, aby wspiera wiadczenie usug telemedycznych

  10

  Szybkie systemy komunikacji np. urzdzenia mobilne, ktre zapewniaj moliwo konsultacji na poziomie pacjent - lekarz, czy lekarz - lekarz

  Rozwinite urzdzenia medyczne opracowane na potrzeby telemedycynynp. stacje domowe ze zdalnie podczonymi urzdzeniami typu waga, cinieniomierz, holtery EKG, zdalne KTG, stetoskop

  Inteligentna elektronika tzw. wearablesnp. zegarek z pulsometrem

  Oprogramowania i aplikacjenp. nowoczesne oprogramowania wspomagajce prac diagnostyki obrazowej, elektroniczna dokumentacja pacjenta

  Narzdzia sztucznej inteligencji np. sieci neuronowe dajce moliwo wykorzystania historycznych danych do diagnozowania nowych przypadkw

  Narzdzia typu data miningpozwalaj na zamian dostpnych danych w informacje, ktre bd mogy by wykorzystywane w leczeniu

  33

 • PwC

  Na rynku jest wielu interesariuszy gotowych inwestowa w telemedycyn

  11

  4

  Korzyci z wdroenia telemedycyny

  Dotarcie do nowych grup pacjentw z mniejszych miejscowoci

  Nisze koszty wiadczenia usug

  Obnienie poziomu oboenia przychodni

  Ekspansja usug w kanale online

  Zapewnienie szybkiego dostpu do specjalisty

  Zwikszenie wsppracy i edukacji w ramach organizacji

  Poszerzenie portfela aktualnych produktw

  Dotarcie do nowych grup pacjentw z maych miejscowoci

  Nisze koszty wiadczenia usug

  Ekspansja usug w kanale online

  Zapewnienie szybkiego dostpu do specjalisty

  Zwikszenie dostpu do potencjalnych pacjentw

  Budowanie wasnej marki i rozpoznawalnoci

  Bardziej efektywne planowanie czasu pracy

  Posiadanie platformy dajcej pacjentom swobodny dostp do informacji medycznej

  Moliwo analizowania efektywnoci wyprodukowanych lekw

  Budowanie relacji z pacjentami biorcymi leki na konkretne choroby

  Silne wsparcie analiz w badaniach klinicznych

  Tworzenie nowych modeli biznesowych (np. apteki z usugami telemedycznymi)

  Wejcie w nowy segment rynku i wykorzystanie kluczowych kompetencji, takich jak: budowa urzdze, tworzenie oprogramowania

  Wykorzystanie narzdzi sztucznej inteligencji czy data mining

  Zapewnienie moliwoci gromadzenia, analizy danych medycznych oraz dostarczanie rozwiza

  Sieci przychodni oferujce

  abonamenty medyczne

  Ubezpieczyciele Indywidualnilekarze

  Firmy farmaceutyczne i z sektora dbr konsumenckich

  Firmytechnologiczne

  4

 • PwC

  Rekomendacje

 • PwC

  Proponujemy nastpujce rekomendacje dla podmiotw dziaajcych na rynku ochrony zdrowia

  13

  2

  Praca nad mark oraz jej rozpoznawalnoci 3

  5

  6

  Opracowanie metod rozumienia pacjenta i optymalizacja procesu obsugi pacjenta (patient experience)

  1

  Budowa nowoczesnej organizacji pozyskiwania pacjentw

  4

  Zaprojektowanie i wdroenie nowego modelu operacyjnego

  Wsppraca z podmiotami z sektora dbr i usug konsumpcyjnych

  Budowa proaktywnego, a nie reaktywnego podejcia do ochrony zdrowia

  7 Zbieranie danych i ich wykorzystanie w procesach medycznych

 • Dzikujemy

  2016 PwC Polska Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeone. W tym dokumencie nazwa "PwC" odnosi si do PwC Polska Sp. z o.o., firmy

  wchodzcej w skad sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z ktrych kada stanowi odrbny i niezaleny podmiot prawny.

  Szymon PitkowskiWicedyrektor, lider doradztwa biznesowego dla sektora ochrony zdrowia w Europie rodkowo-Wschodniej

  +48 519 507 781

  szymon.piatkowski@pl.pwc.com

  Mariusz Ignatowicz Partner, lider zespou ds. rynku ochrony zdrowia w Europie rodkowo-Wschodniej

  +48 502 184 795

  mariusz.ignatowicz@pl.pwc.com