Top Banner
Outokummun päihdeohjelma 2013 Tornion tehtaat ja Kemin kaivos Armi Terho Tehtaanlääkäri armi.terho@outokumpu.com
23

Outokummun päihdeohjelma 2013 - Tornion tehtaat ja Kemin kaivos

May 09, 2015

Download

Health & Medicine

Meri Koivusalo

Armi Terhon (Outokumpu) esitys Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus -teemaseminaarissa 13.6. (Oulu).
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Outokummun päihdeohjelma 2013 - Tornion tehtaat ja Kemin kaivos

Outokummun päihdeohjelma 2013 Tornion tehtaat ja Kemin kaivos Armi Terho Tehtaanlääkäri armi.terho@outokumpu.com

Page 2: Outokummun päihdeohjelma 2013 - Tornion tehtaat ja Kemin kaivos

1. Turvallisuus ennen tonneja

Turvallisuus on aina etusijalla, myös tuotannossa.

2. Turvallisuus alkaa minusta

Olemme kaikki vastuussa niin omasta kuin työkaverinkin

turvallisuudesta.

3. Ei oikoteitä

Noudatamme työohjeita ja arvioimme riskit ennen kuin

toimimme.

4. Ei toistoa

Tutkimme kaikki tapaukset ja toimimme niin, ettei vastaava

toistu – missään.

TURVALLISUUS ENNEN KAIKKEA – jokaisella, joka hetki, joka paikassa

6/16/2014 Presentation title, Speaker name – Confidential information 2

Page 3: Outokummun päihdeohjelma 2013 - Tornion tehtaat ja Kemin kaivos

0

5

10

15

20

25

30

35

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1/1000 000

oma henkilöstö

Tavoite lähestyy – nolla tapaturmaa

Page 4: Outokummun päihdeohjelma 2013 - Tornion tehtaat ja Kemin kaivos

Maailman integroiduin ruostumattoman teräksen tuotantolaitos

6/16/2014 Presentation title, Speaker name – Confidential information 4

Page 5: Outokummun päihdeohjelma 2013 - Tornion tehtaat ja Kemin kaivos

Maailman integroiduin ruostumattoman teräksen tuotantolaitos

6/16/2014 Presentation title, Speaker name – Confidential information 5

• Oma kromimalmi – varma

saatavuus ja tasainen ferrokromin

laatu

• Säästöt pääenergianlähteissä

• Omasta prosessista saadun

sulan ferrokromin ja

häkäkaasun käyttö

• Kuumien aihioiden

panostaminen

kuumavalssaamossa

• Lyhyt käsittelyaika ja pienemmät

logistiikkakulut

• Tuotteen käsittely

kustannustehokkaasti

• Terneuzenin jatkokäsittelylaitos

lähellä päämarkkinoita

Page 6: Outokummun päihdeohjelma 2013 - Tornion tehtaat ja Kemin kaivos

Kemin kaivos

Ferrokromitehdas

Terässulatto

Kuumavalssaamo

Kylmävalssaamo

Raaka-aineet

Jatkokäsittelylaitos Muut terästehtaat

Ferrokromi

Aihiot

Mustat kuumanauhat

Kirkkaat kuumatuotteet

Loppukäyttäjät ja jakelijat

FeCr-tuotanto Ruostumattoman teräksen tuotanto

Kylmävalssatut tuotteet

Putkitehtaat

Materiaalivirta

Page 7: Outokummun päihdeohjelma 2013 - Tornion tehtaat ja Kemin kaivos

HENKILÖSTÖ

6/16/2014 Presentation title, Speaker name – Confidential information 7

Page 8: Outokummun päihdeohjelma 2013 - Tornion tehtaat ja Kemin kaivos

TERVEYSASEMAN HENKILÖKUNTA

• 3 työterveyslääkäriä

• 5 työterveyshoitajaa, joista yksi kaivoksella osa-aikaisesti

• 1 kuntoutussuunnittelija

• 2 työfysioterapeuttia

• 2 sihteeriä

Page 9: Outokummun päihdeohjelma 2013 - Tornion tehtaat ja Kemin kaivos

YHTEISTYÖTAHOT

• Linjaorganisaatio

• HR

• Työsuojeluorganisaatio

• Työhygienia

• Kemikaaliasiantuntija

• Luottamusmiehet

Page 10: Outokummun päihdeohjelma 2013 - Tornion tehtaat ja Kemin kaivos

Päihdeohjelman sisältö

6/16/2014 10

1. Päihteiden vastainen toimintamenettely

2. Vastuut

3. Puheeksiotto

4. Vastuullisen alkoholitarjoilun ohje

5. Puhallutukset

6. Huumausainetestaukset

7. Hoitoonohjaus

8. Seuraamuskäsittelyt päihdetapauksissa

Page 11: Outokummun päihdeohjelma 2013 - Tornion tehtaat ja Kemin kaivos

6/16/2014 11

• Päihteetön työpaikka

• Varhainen puuttuminen

• Päihteettömyys osa työturvallisuus- ja työterveystyötä

• Aktiivinen hoitoon ohjaaminen, hoito vapaaehtoista

• Hoito ja sanktiot käsitelläään erikseen

• Asioiden käsittely viipymättä, rakentavasti ja tasapuolisesti

• Henkilökunnan koulutus

HAVAHDUTUSKOULUTUS -kaikille

PUHEEKSIOTTOKOULUTUS -esimiehet, luottamushenkilöt, ts-asiamiehet

PÄIHDERYHMÄT-osastoilla, jäsenet perehtyneet päihdeasioihin enemmän

1.Päihteiden vastainen toimintamenettely

Page 12: Outokummun päihdeohjelma 2013 - Tornion tehtaat ja Kemin kaivos

6/16/2014 12

TYÖNANTAJA

• Vastuuhenkilöiden nimeäminen

• Koulutus

• Välitön puuttuminen

• Vastuullinen alkoholitarjoilu tilaisuuksissa

• Työterveyshuollon järjestäminen

2. Vastuut

Page 13: Outokummun päihdeohjelma 2013 - Tornion tehtaat ja Kemin kaivos

6/16/2014 13

ESIMIES

• Tiedotus päihdeohjelmasta, perehdytys

• Työkunnon tukeminen

• Kahdenkeskinen puheeksiotto

• Päihtyneenä/krapulaisena työskentelyn esto

• Hoitoon ohjaus, työkykyarviopyynnöt

• Ryhmäpuheeksioton koolle kutsuminen

• Osallistuminen hoidon seurantaan

• Tarvittaessa sanktioista huolehtiminen

• Vastuullisesta alkoholitarjoilusta huolehtiminen työyhteisön tilaisuuksissa

2. Vastuut

Page 14: Outokummun päihdeohjelma 2013 - Tornion tehtaat ja Kemin kaivos

6/16/2014 14

TYÖNTEKIJÄ

• Työkuntoisena töihin

• Ohjeiden noudattaminen

• Avun haku päihdeongelmiin

• Työyhteisössä havaituista päihdehaitoista ilmoittaminen

TYÖTOVERI

• Ongelmien puheeksiotto, välittäminen

• Ei hyväksytä epäsäännöllisyyksiä työyhteisössä

• Tarvittaessa esimiehen kutsuminen paikalle

• Ohjaaminen työterveyshuoltoon

• Toipumisen tukeminen

2. Vastuut

Page 15: Outokummun päihdeohjelma 2013 - Tornion tehtaat ja Kemin kaivos

6/16/2014 15

TYÖTERVEYSHUOLTO

• Ennaltaehkäisy, tiedon anto ja ohjaus kaikissa kontakteissa yksilöille ja yhteisöille

• Päihdetyöryhmien työhön osallistuminen

• Ryhmäpuheeksiottoihin osallistuminen

• Työkykyarviot

• Hoitoon ohjaus ja siihen osallistuminen

• Salassapitoasioista huolehtiminen myös päihdeasioiden hoidon yhteydessä

• Muun työyhteisön tukeminen

2. Vastuut

Page 16: Outokummun päihdeohjelma 2013 - Tornion tehtaat ja Kemin kaivos

6/16/2014 16

TYÖSUOJELUHENKILÖSTÖ JA PÄIHDETYÖRYHMÄT

• Yhteistyö esimiesten ja työterveyshuollon kanssa

• Tiedotus, koulutus, tempaukset

• Esimiesten tukeminen päihdetyössä

• Hoitoonohjauksen tukeminen

• Säännölliset kokoontumiset

2. Vastuut

Page 17: Outokummun päihdeohjelma 2013 - Tornion tehtaat ja Kemin kaivos

6/16/2014 17

KAHDENKESKINEN PUHEEKSIOTTO

• Mahdollisimman varhain

• Dokumentointi opastuskaavakkeelle

RYHMÄPUHEEKSIOTTO

• Ongelman jatkuessa, tehdään kerran

• Esimies kokoaa ryhmän

• Tavoitteena hoitoon ohjaus

• Ei työsuhderatkaisuja

• Dokumentointi opastuskaavakkeelle, kopio työsuhdepäällikölle

3. Puheeksiotto

Page 18: Outokummun päihdeohjelma 2013 - Tornion tehtaat ja Kemin kaivos

6/16/2014 18

• Tehdasalue päihteetön

• Työyhteisön tilaisuuksissa vastuu esimiehillä

• Yhtiön järjestämissä suuremmissa tilaisuuksissa tarjoiluhenkilökunnalla oltava

koulutus ja alkoholipassi

• Selvät annokset, rajoitettu määrä, alkoholittomia juomia tarjolla

• Ruokaa/naposteltavaa tarjolla

• Tilaisuuden alku- ja loppuajankohta ilmoitetaan selvästi

• Ei tarjoilla päihtyneelle

4. Vastuullisen alkoholitarjoilun ohje

Page 19: Outokummun päihdeohjelma 2013 - Tornion tehtaat ja Kemin kaivos

6/16/2014 19

• Sattumanvaraiset puhallutukset

• Massapuhallutukset useilla porteilla samanaikaisesti

• Päihde-epäilyihin liittyvät puhallutukset

• Työterveysasemalla hoitoon liittyvät puhallutukset

5. Puhallutukset

Page 20: Outokummun päihdeohjelma 2013 - Tornion tehtaat ja Kemin kaivos

6/16/2014 20

• TYÖTERVEYSHUOLTOLAIN (1383/2001) 13§ PERUSTEEELLA

• TYÖELÄMÄN TIETOSUOJALAIN ( 759/2004) PERUSTEELLA

6. Huumausainetestaukset

Page 21: Outokummun päihdeohjelma 2013 - Tornion tehtaat ja Kemin kaivos

6/16/2014 21

• Työterveyshuolto voi tehdä tarvittaessa kaikissa potilaskontakteissa tarpeen

havaitessaan

• Hoito on vapaaehtoista, siihen aktiivisesti kannustetaan

• Hoitopaikkoina oma terveysasema, A-klinikka, erikoissairaanhoito,

päihdekuntoutuslaitokset

• Kirjallinen hoitosopimus

• Hoidon kesto vähintään vuosi, huumausainetapauksissa voi olla pidempikin

riippuvuusongelman vakavuuden mukaan

7. Hoitoonohjaus

Page 22: Outokummun päihdeohjelma 2013 - Tornion tehtaat ja Kemin kaivos

6/16/2014 22

• TOIMINTAOHJE ALKOHOLI- JA HUUMETAPAUKSISSA –ohjeen mukaisesti

• Ohjeistus hyväksytty YT-neuvottelukunnassa

8. Seuraamuskäsittelyt päihdetapauksissa

Page 23: Outokummun päihdeohjelma 2013 - Tornion tehtaat ja Kemin kaivos

6/16/2014 Presentation title, Speaker name – Confidential information 23

KIITOS!