Top Banner

of 11

Originalni Srpski Wellness Koncept Sa Slikama

Jul 19, 2015

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

ORIGINALNI SRPSKI WELLNESS KONCEPTBG edukacija organizovala prvi seminar - januar 2011.

1

Udruenje BG edukacija je okupilo strunjake iz Visoke zdravstvene kole strukovnih studija, Globwell centra u hotelu Zira, nevladine organizacije za revitalizaciju starih zanata u Srbiji, marketinke agencije Bold, Happy Fitness studija iz Beograda, kao i Vieg nutricionistu dijetetiara iz Banje Koviljae radi odravanja seminara, 15. i 16. januara u Turistikoj organizaciji Gornjeg Milanovca.

Prvi udbenici o wellness-u u Srbiji, 2006. i 2010. godina

1

Sva autorska prava zadrava BG edukacija

Inae, osnivai Udruenja, Gorana Isailovi i Bojana Mati, su pisci udbenika Vodi kroz Wellness (2006, autorsko izdanje) i Wellness u Srbiji (2010, izdava: Happy Fitness studio, Beograd) i tvorci originalnog srpskog wellness koncepta. Na ovom konceptu je godinama radila, pre svega Prim. dr Gorana Isailovi, sa ekipom strunjaka iz Visoke zdravstvene kole strukovnih studija u Beogradu, a u vezi nekih elemenata je ostvarena i saradnja sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti.

Prim. dr Gorana Isailovi, predava na Visokoj zdravstvenoj koli strukovnih studija u Beogradu, sa svoja dva udbenika

Godine 2006.-te u Srbiji se retko koristio termin wellness. Danas se ve, na svakom koraku, pominje harmonija duha, tela i due i postalo je uobiajeno, ak i da mnogi proizvodi u svom nazivu sadre re wellness. esto, ipak, dolazi do paradoksa da se, na primer, kopira ponuda koja je u skladu sa primorskim okruenjem, ali ne i naim. Turistima treba ponuditi neto originalno, karakteristino za podneblje koje poseuju. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije je pomoglo da se organizuje edukacija, kako bi zaiveo originalni srpski wellness koncept, radi unapreenja turistike ponude.

16. januar 2011, Gornji Milanovac Deo uesnika seminara Originalni srpski wellness koncept koji je organizovalo Udruenje BG edukacija, pod pokroviteljstvom Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, sa diplomama

U Turistikoj organizaciji Gornjeg Milanovca, prikazan je, ekskluzivno, znak maline, koji e predstavljati poruku "Zdravo iz Srbije". Ovaj kraj je poznat po seoskom turizmu. Jedan od predloga za poboljanje turistike ponude je jedinstvena masaa "Hod po malinama", kao deo originalnog srpskog wellness koncepta. Meditacija na prestolu od zobene slame, uivanje ispod ljive u wellness vrtu, uz prirodni ceeni sok od maline i druge napitke iz srpskog vital bara - pratei su elementi ove relaksacije. Nakon svega, gost se moe opustiti u toplim, rukom pletenim arapama od vune, koje e poneti kao uspomenu na ovaj nezaboravni, jedinstveni i atraktivni doivljaj.

Jedinstveni srpski wellness suveniri, olje i arape sa motivima maline, u drvenoj karlici koja se, inae, koristi za jedinstvenu masau stopala

to se hrane tie, ponuda se moe obogatiti elementima srpskog srednjovekovnog koktela koji sadri, na primer, suve ljive punjene kozjim sirom i orasima.

Torbica srpskog konjanika, po ugledu na srpsku srednjovekovnu trpezu. Pripremila: Milka Kurte, Vii dijetetiar, nutricionista

Kao animacija gostiju moe se ponuditi rekreacija kroz malu kolu srpskog folklora od uikog, preko aanskog do moravskog ("etno fitness") .

Sajam turizma, Beograd februar 2011.

Ivana Blagojevi, Ana Mandi, Anelka Lazarevi, Direktorka Visoke zdravstvene kole strukovnih studija u Beogradu, Mirjana Mirkovi, Predsednica Turistike organizacije Gornjeg Milanovca, Udruenje BG edukacija: Gorana Isailovi i Bojana Mati promocija originalnog srpskog wellness koncepta

Ivana Blagojevi, na tandu Turistike organizacije Gornjeg Milanovca promocija originalnog srpskog wellness koncepta

Na Sajmu turizma, 25. februara 2011. godine, Udruenje BG edukacija je predstavilo originalni srpski wellness koncept na tandu Turistike organizacije Gornjeg Milanovca.

"Presto od zobene slame", jedan od inilaca originalnog srpskog wellness koncepta. Prezentacija BG edukacije na Sajmu turizma, Beograd, februar 2011.

"Presto od zobene slame" je posluio za prikazivanje specijalne masae stopala: "Hod po malinama". Ova instalacija, napravljena od prirodne slame i pokrivena prekrivaima sa motivima maline, veoma je prijatna za sedenje. Masaa malinama predstavlja spoj refleksologije i limfne drenae i izum je Vieg kozmetiara estetiara Ivane Blagojevi.

Ivana Blagojevi, pokazuje masau Hod po malinama, ispred panoa sa motivom srrpske srednjovekovne maline. Model: Bojana Mati, sedi na prestolu od zobene slame.

Ivana Blagojevi, pokazuje masau Hod po malinama na tandu Turistike organizacije Gornjeg Milanovca, kao deo promocije originalnog srpskog wellness koncepta. Model: Bojana Mati, Predsednica Udruenja BG edukacija. U pozadini: Ana Mandi, koautor znaka maline.

Kao inilac programa animacije "Srpskog wellness"-a organizovana je kola "etno fitnesa", sa objanjenjem kako se igraju srpska kola.

Interaktivni deo prezentacije originalnog srpskog wellness koncepta, kada je Gorana Isailovi pozvala prisutne da probaju etno fitness. Meu prvima su se prikljuili vlasnici Vile Melodija, Ivanovii

Prikazan je originalni logotip sa motivom maline: "Zdravo iz Srbije" i mogunosti izrade autentinih suvenira i divnog keramikog posua.

Palainke od heljde na tanjiru sa motivima srpske srednjovekovne maline. Pripremila: Milka Kurte, Vii dijetetiar, nutricionista

Posluen je prirodni sok od maline, "srpski srednjovekovni zalogajii", (suve ljive, punjene kozjim sirom i orasima), kao i heljdine palainke sa malinama.

ia Ivanovi, domaica Vile Melodija, Grabovica, Gornji Milanovac, pripremila je sok od malina za prezentaciju originalnog srpskog wellness koncepta. Na tandu Turistike organizacije Gornjeg Milanovca, sa Predsednicom Udruenja BG edukacija, Bojanom Mati.

Najvanije je pomenuti da su, samo mesec dana posle seminara koje je organizovala BG edukacija u saradnji sa Turistikom organizacijom Gornjeg Milanovca, ve uinjeni prvi koraci u uvoenju elemenata originalnog srpskog wellness koncepta u ponudu seoskog turizma (na primer: Vila Melodija, Grabovica, kod Gornjeg Milanovca).

ia i Ivan Ivanovi, domaini Vile Melodija, Grabovica, Gornji Milanovac, ve su uveli u ponudu elemente originalnog srpskog wellness koncepta, http://www.vilamelodija.com/

BG edukacija je spremna, da sa okupljenom ekipom strunjaka nastavi sa obukom u oblasti originalne srpske wellness ponude, koja podrazumeva: ne samo masau, spa kuhinju i vital bar, ve i suvenire, medijsku promociju, marketinku pripremu, savremene trendove u ponaanju turista i jo mnogo toga.

Domaica Vile Melodija, ia Ivanovi, sa svojim runo raenim alovima i Vii dijetetiar nutricionista, Milka Kurte

Paralelno, nastavlja se rad na promociji i standardizaciji srpskog wellness ponude.

Najeminentniji strunjaci iz banjskog, zdravstvenog i wellness turizma posetili su prezentaciju BG edukacije ns Sajmu turizma. Dr Dejan Stanojevi, Direktor Specijalne bolnice Merkur u Vrnjakoj Banji sa Bojanom Mati i Ivanom Blagojevi

Autor: Bojana Mati, Predsednica Udruenja BG edukacija