Top Banner
w w w . a c t i a m u l l e r . c o m Linija za tehnički pregled Teretna vozila
4

oprema za tehnicke preglede

Aug 08, 2015

Download

Documents

Sasa Mladenovic

Oprema
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: oprema za tehnicke preglede

w w w . a c t i a m u l l e r . c o m

Linija za tehnički pregled Teretna vozila

Page 2: oprema za tehnicke preglede

«Multi-station» i «multi-controller» oprema, predviđena za tehničke preglede sa više linija i više operatera. Odobrena od strane UTAC i usklađena sa propisima širom sveta.

Najnovija 10000 Mx multipleks linija za tehnički pregled omogućiće Vam da povećate produktivnost zahvaljujući spoju više novih tehnologija: • CAN-bus: komunikacija između valjaka i komandnog pulta povećava preciznost merenja • 22” flat monitor: lak za rukovanje, omogućava dobru vidljivost • USB port: omogućava brzo i lako povezivanje perifernih mernih uređaja

10000 Mx linija za tehnički pregled je konfigurisana za daljinsku asistenciju, novi servis, koji omogućava našim inženjerima da daljinski pristupe Vašoj opremi prilikom različitih intervencija, kao što je, na primer, nadogradnja ili podešavanje softvera

Na liniji se mogu u istom trenutku obavljati više tehničkih pregleda, simultano: čak do 16 kontrolora preko 16 «IC» daljinskih upravljača (patentirano od strane Muller Bem).

Ova oprema je idealna za prolazne tehničke preglede.

BILANMATIC 10 000 Mx HGV

BILANMATIC 10 000 Mxref. 1020Z11AAAFSadrži:- Komandni pult sa TFT monitorom 22»- Industrijski PC računar sa instaliranim Windows-om, sa velikim hard diskom- Infracrveni daljinski upravljač za više korisnika- Merne valjke nosivosti 20 tona po osovini (u skladu sa SRVP03)

Glavni priključci:Serijski USB portovi koji omogućavaju povezivanje:- Drugih PC računara ili mrežnih terminala- Drugih uređaja na tehničkom pregledu (gas tester, regloskop, merač buke i sl.)- Pneumatskih i hidrauličnih senzora pritiska, sa radio kontrolom- Pedometara sa «IC» ili radio vezom- Mikrokompjutera (Giegnet, Gieglan)

Obrtni valjci omogućavaju merenje:- Zaostale sile kočenja, ovalnosti, maksimalne sile na obimu točka, efikasnosti kočenja

po osovinama, kao i za celo vozilo (opcije 4x4 i 6x4)- Dinamičke težine- Pritiska u kočnom krugu (opcija)- Nagazna ploča: merenje usmerenosti točkova- Uređaj za kontrolu zazora u sistemu za upravljanje i oslanjanje - «razvlačilica»

Page 3: oprema za tehnicke preglede

Merni valjci za teretna vozilaref. 44 700Nosivost po osovini: 20TPrečnik valjaka: 250mmMerna brzina: 2.2km/hKontaktori prisustva vozila: 2Davač sile sa mernim trakama: 2Motori sa kočnicama (radi olakšanog izlaska iz valjaka): 2 x 11kWMax. sila kočenja: 2 x 4000 da NStatičke i dinamičke vage: 2 x 4 senzoraObloga valjaka: epoksi silikonKoeficijent prianjanja (po suvom): > 0.8Koeficijent prianjanja (po vlažnom): > 0.6Uzdignuti zadnji valjci: 35mmMinimalni, «unutrašnji» trag točkova: 800mmMaksimalni, «spoljašnji» trag točkova: 2800mmSlobodan prostor između valjaka u kanalu: 580mmStruja za napajanje: 400 V 3-fazna + N. 50Hz*Za druge «voltaže»: pitati za detalje

Multipleks nagazna ploča sa uređajem za rasterećenjeref. 10 000 RMX-PL

Dimenzije ploče 750 x 1020 x 36 mm

Pomeranje prilikom merenja +/- 17 mm

Opseg merenja +/- 20 m/km

Nosivost 10 000 kg

Prekrivka ploče Gumena sa perforiranim izbočinama

Guma sa teksturom Kvalitetan ugljovodonični sastav

Page 4: oprema za tehnicke preglede

w w w . a c t i a m u l l e r . c o m

Uređaj za kontrolu zazora u sistemuza upravljanje i oslanjanje -« razvlačilica » sa upravljačem povezanim putem kabla ref. 6855-B

Uređaj za kontrolu zazora u sistemu za upravljanje i oslanjanje - «razvlačilica» sa bežičnim upravljačem (wireless)ref. 6855-B-RAD

Uređaj za kontrolu zazora u sistemu za upravljanje i oslanjanje teretnih vozila - « razvlačilica » sa 16 smerova kretanjaref. 6855-BOmogućavaju vizuelnu kontrolu sa donje strane vozila(zazor u ležajevima, vratilima, sponama, rukavcima i sl.)

Nosivost po osovini: 20TDimenzije ploče: 905 x 705 mmElektro-hidraulički pogon: 400 V 3 fazni + N. 50 HzSnaga: 4kWMaksimalni pritisak: 120 barUpravljanje putem radio veze (opcija)

CTPLSR11_V01

Blutek Auto d.o.o - Jurija Gagarina 32, 11070 Novi BeogradTel.: 011/3532-829, 011/3532-849 - Fax:011/3532-829 - [email protected] - www.blutekauto.rs

S ob

zirom

na st

alna t

ehno

loška

unap

ređe

nja, A

CTIA

MUL

LER

zadr

žava

prav

o na i

zmen

u kar

akter

istika

proiz

voda

u bil

o kom

tren

utku,

bez n

ajave

. Ova

j dok

umen

t nije

ugov

orno

obav

ezuju

ći.