Top Banner
Online közösségek Online kö zösségek és alkalmazások a z és alkalmazások az oktatásban oktatásba n Barkóczy László Barkóczy László barkoczy@gmail.com barkoczy@gmail.com
12

Online közösségek az e-learning területén

Jun 25, 2015

Download

Documents

A prezentáció egyfajta elgondolkolkodás az oktatás és a digitalizált világ kapcsolatáról. Tévutak, lehetőségek, irányok röviden...
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Online közösségek az e-learning területén

Online közösségek

Online közösségek

és alkalmazások az

és alkalmazások az

oktatásbanoktatásban

Barkóczy László

Barkóczy László

barkoczy@gmail.com

barkoczy@gmail.com

Page 2: Online közösségek az e-learning területén

Tudni a mitTudni a hogyantTudni a miértet

Megismerés

Alkalmazás

Elemzés Értékelés

DeklaratívProcedurális

Kritikai

Tudástípusok

TudástípusokHerbert Simon és Allan Newell nyomán

Herbert Simon és Allan Newell nyomán

Page 3: Online közösségek az e-learning területén

Alk

alm

azk

odás

Alk

alm

azk

odás

Az oktatásnak a deklaratív

tudástípusok helyett a procedurális

és kritikai tudásokat kell fejlesztenie.

A digitális ismeretszerzést pusztán a

lexikális tudás gyarapítására

felhasználni tévút.Nem az a fontos, mit tudunk, hanem

hogy ami ismeretet megszerzünk, azt

hogyan alkalmazzuk és értékeljük.

Adat

InformációIsmeret

Tudás

Szintetizálás

Fejlő

dés

Page 4: Online közösségek az e-learning területén

A közösségi integráció mértéke

Az

info

rmáci

ók

mennyis

ég

e

Információk Közösségek

A tudás integrációja Intelligencia

A web jövője…

Page 5: Online közösségek az e-learning területén
Page 6: Online közösségek az e-learning területén

Percről percre…

>800 millió

>200 Million

>150 millió

>260 millió

>14 millió

szócikk >4 milliárd képSource: http://econsultancy.com

2 milliárd néző/nap

>170 millió

Page 7: Online közösségek az e-learning területén

Para

dig

mavá

ltás

az

Para

dig

mavá

ltás

az

okt

atá

sban

okt

atá

sban

Az új elemek…

Az új elemek…•Közösségi hálózatok

•Digitális magánszféra

•Digitális identitás kezelés

•Tartalom előállítás

•Tartalom rendszerezés

•Remix•Szűrés és válogatás

•Broadcasting

Page 8: Online közösségek az e-learning területén

Tanulá

si k

örn

yeze

t

Tanulá

si k

örn

yeze

t

Környezet(PLE)

Hálózat

WEBalkalmazások

A tanulási környezet (PLE) nem csupán a hálózatok és

alkalmazások, hanem más

elektronikus médiumok is

(rádió, TV stb.) A tananyaghoz való kapcsolódási lehetőségekWeb 2.0 Peer production

Page 9: Online közösségek az e-learning területén

A m

egosz

tás

A m

egosz

tás

arc

hit

ekt

úrá

ja

arc

hit

ekt

úrá

jaAlkalmazások

Együtt-működés

Megosztás

Értékelés

KözösségTartalom előállítás

Jelölés

Tanulás 2.0

Page 10: Online közösségek az e-learning területén

Gya

korl

ati

G

yako

rlati

le

hető

ségek

lehető

ségek

E-learning 2.0:•Web alapú•Meglévő szolgáltatások integrációjára

épít Facebook Twitter Wikipedia Forsquare Stb.•Nem az új alkotásán erőlködik, a

meglévőt remixeli•Használja a közösségeket

•Tartalomfogyasztás mellett a

tartalomelőállításra helyezi a hangsúlyt

Page 11: Online közösségek az e-learning területén

Mobil

Mobil

lehető

ségek

lehető

ségek

A számítógép már a

zsebünkben van…A mobil oktatás lehetőségei:

Teljesítménynövelés

•Információátadás•Podcast•Feladatszervezés•HatáridőszervezésEgyüttműködés

Együttműködés•Coaching•Mentorálás•Közösségi hálózatok

Oktatás•Tesztek•Kérdőívek•Kvízek•Szavazások•VizsgákInnováció•Játékok•Kiterjesztett valóság

•Helymeghatározás alapú feladatok

Page 12: Online közösségek az e-learning területén

Köszönöm a figyelmet!barkoczy@gmail.com