Top Banner
Copyright © Liikenteen turvallisuusvirasto Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet 15.11.2012 1.0 Vastuutaho TRAFI
12

Ohjeet - Trafi.fi · RATKIn aloitussivu ja hakuvälilehti (RATKI001A) RATKIn käyttöliittymä jakautuu kolmeen osaan. Näytön ylälaidassa on ATJ-teksti, josta on

Aug 22, 2018

Download

Documents

nguyenhuong
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Ohjeet - Trafi.fi · RATKIn aloitussivu ja hakuvälilehti (RATKI001A) RATKIn käyttöliittymä jakautuu kolmeen osaan. Näytön ylälaidassa on ATJ-teksti, josta on

Copyright © Liikenteen turvallisuusvirasto

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet

Ohjeet

15.11.2012

1.0

Vastuutaho TRAFI

Page 2: Ohjeet - Trafi.fi · RATKIn aloitussivu ja hakuvälilehti (RATKI001A) RATKIn käyttöliittymä jakautuu kolmeen osaan. Näytön ylälaidassa on ATJ-teksti, josta on

Raporttiarkiston käyttöohjeet

12.12.2012

Copyright © Liikenteen turvallisuusvirasto

2(12)

Sisällys Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet 1 1. Johdanto 3

1.1. Esitiedot 3 1.2. Käyttöoikeudet 3 1.3. Sisäänkirjautuminen RATKIin 3

2. Yleiskatsaus sovelluksen rakenteeseen 4 3. Käyttöliittymä 5

3.1. Käyttöliittymä, linkit muihin sovelluksiin 5 3.2. Käyttöliittymä, Haku-välilehti 6

3.2.1. Alijärjestelmä-pudotusvalikko 6 3.2.2. Raporttityyppi-pudotusvalikko 7 3.2.3. Raportin tunnus –pudotusvalikko 7 3.2.4. Raportin nimi –pudotusvalikko 8 3.2.5. Hae viimeisimmät –valintaruutu 8 3.2.6. Ajopäivä –pudotusvalikot 8 3.2.7. Raportointijakso –pudotusvalikot 9 3.2.8. Yritys- ja toimipaikka-pudotusvalikot 9 3.2.9. Hae- ja Tyhjennä –painikkeet 9

3.3. Käyttöliittymä, Raportit-välilehti 9 3.3.1. Raportin tallennus ja tulostus 9

4. Huomioitavaa RATKIn käytössä 11 4.1. Internet-selaimen asetukset 11

Page 3: Ohjeet - Trafi.fi · RATKIn aloitussivu ja hakuvälilehti (RATKI001A) RATKIn käyttöliittymä jakautuu kolmeen osaan. Näytön ylälaidassa on ATJ-teksti, josta on

Raporttiarkiston käyttöohjeet

12.12.2012

Copyright © Liikenteen turvallisuusvirasto

3(12)

1. Johdanto

Tämä materiaali on laadittu tukemaan Trafin RATKI-sovelluksen käytön oppimista. Materiaali on laadittu RATKIn version 5.0 pohjalta ja se käsittelee sovelluksen käyttöä yleisellä tasolla.

1.1. Esitiedot

Sovelluksen käyttäjällä tulee olla perustiedot Internet-selaimen käytöstä ja Trafin ATJ-ympäristöstä.

1.2. Käyttöoikeudet

Sopimuskumppanit hankkivat käyttöoikeutensa omien käyttöoikeusyhteys-henkilöiden kautta.

1.3. Sisäänkirjautuminen RATKIin

Sisäänkirjautuminen RATKI:in tapahtuu Internet-selaimella osoitteesta https://atj.ake.fi/ Sisäänkirjautumissivulla syötetään ATJ-käyttäjätunnus sekä salasana, jonka jälkeen ALKU-sivu avautuu.

ALKU-sivulla valitaan Järjestelmä-alasvetovalikosta RATKI ja Ympäristö-alasvetovalikosta Tuotanto.

Page 4: Ohjeet - Trafi.fi · RATKIn aloitussivu ja hakuvälilehti (RATKI001A) RATKIn käyttöliittymä jakautuu kolmeen osaan. Näytön ylälaidassa on ATJ-teksti, josta on

Raporttiarkiston käyttöohjeet

12.12.2012

Copyright © Liikenteen turvallisuusvirasto

4(12)

2. Yleiskatsaus sovelluksen rakenteeseen

RATKIn tarkoituksena on luoda yhtenäinen ja tehokas toimintatapa ATJ:n alijärjestelmien tuottamien raporttien arkistoinnille. Järjestelmän hakupalvelut ovat käytettävissä ATJ:n käyttöliittymän kautta sekä Liikenteen turvallisuusviraston henkilöstölle että sopimuskumppaneille.

RATKI-järjestelmässä ei ole omaa tietokantaa, vaan käyttäjä hakee käyttöliit-tymään katseltavaksi VDR-arkistointijärjestelmän tietokantaan tallennettuja raportteja.

VDR-järjestelmään talletetaan arkistoitavista raporteista myös metatiedot, joiden avulla raportteja haetaan ja hallitaan. Metatiedoissa määritellään mm. kunkin raportin säilytysaika.

Page 5: Ohjeet - Trafi.fi · RATKIn aloitussivu ja hakuvälilehti (RATKI001A) RATKIn käyttöliittymä jakautuu kolmeen osaan. Näytön ylälaidassa on ATJ-teksti, josta on

Raporttiarkiston käyttöohjeet

12.12.2012

Copyright © Liikenteen turvallisuusvirasto

5(12)

3. Käyttöliittymä

RATKI on ulkopuolisilta käyttäjiltä suojattu verkkosovellus, joka on toteutettu käytettäväksi Internet Explorer 6 –selaimella tai uudemmalla. Sovelluksen avaaminen vaatii voimassa olevan ATJ-käyttäjätunnuksen ja salasanan. Onnistuneen sisäänkirjautumisen ja ALKUsta RATKIin siirtymisen jälkeen näytölle avautuu RATKI:n hakuvälilehti [kuva 1]

Kuva 1. RATKIn aloitussivu ja hakuvälilehti (RATKI001A)

RATKIn käyttöliittymä jakautuu kolmeen osaan. Näytön ylälaidassa on ATJ-teksti, josta on linkit niihin ATJ-sovelluksiin, joihin käyttäjällä on käyttöoikeudet. Lisäksi on Haku- ja Raportit-välilehdet, joilla raportteja haetaan ja esikatsellaan raporttiarkistosta.

RATKI aukeaa aina siten, että Haku-välilehden valikoissa näkyvät sisään-kirjautuneen henkilön tehtäviin kuuluvat vaihtoehdot.

3.1. Käyttöliittymä, linkit muihin sovelluksiin

ATJ-tekstistä avautuva linkki lista sisältää linkit niihin ATJ-sovelluksiin, joihin käyttäjällä on käyttöoikeudet [kuva 2].

Kuva 2. Siirtyminen muihin ATJ-sovelluksiin.

Linkkilistasta järjestelmän nimeä napsauttamalla saadaan auki kyseinen järjestelmä uudessa ikkunassa.

Page 6: Ohjeet - Trafi.fi · RATKIn aloitussivu ja hakuvälilehti (RATKI001A) RATKIn käyttöliittymä jakautuu kolmeen osaan. Näytön ylälaidassa on ATJ-teksti, josta on

Raporttiarkiston käyttöohjeet

12.12.2012

Copyright © Liikenteen turvallisuusvirasto

6(12)

3.2. Käyttöliittymä, Haku-välilehti

Haku-välilehdellä annetaan hakuehdot raporttien löytymiseksi. Hakuehtoja voi antaa yhden tai useampia.

3.2.1. Alijärjestelmä-pudotusvalikko

Alijärjestelmä-pudotusvalikossa näkyy sen järjestelmän nimi, jonka raportteihin käyttäjällä on oikeudet [kuva 3]. Jos käyttäjällä on oikeudet useampaan kuin yhden järjestelmän raportteihin, näkyvät järjestelmät pudotusvalikossa allekkain. Haluttu järjestelmä valitaan napsauttamalla järjestelmän nimeä.

Kuva 3. Alijärjestelmän valinta

Page 7: Ohjeet - Trafi.fi · RATKIn aloitussivu ja hakuvälilehti (RATKI001A) RATKIn käyttöliittymä jakautuu kolmeen osaan. Näytön ylälaidassa on ATJ-teksti, josta on

Raporttiarkiston käyttöohjeet

12.12.2012

Copyright © Liikenteen turvallisuusvirasto

7(12)

3.2.2. Raporttityyppi-pudotusvalikko

Raporttityyppi-pudotusvalikosta valitaan raportin tyyppi, jota haulla halutaan löytyvän [kuva 4]. Haulla voidaan hakea joko yhtä tai kaikkia raporttityyppejä. Haluttu raporttityyppi valitaan napsauttamalla raporttityypin nimeä.

Kuva 4. Raporttityypin valinta.

3.2.3. Raportin tunnus –pudotusvalikko

Raportin tunnus –pudotusvalikosta voidaan valita jokin tietty raportti sen tunnuksen perusteella. Esim. RERA011. [Kuva 5]

Kuva 5. Raportin valinta sen tunnuksen perusteella.

Page 8: Ohjeet - Trafi.fi · RATKIn aloitussivu ja hakuvälilehti (RATKI001A) RATKIn käyttöliittymä jakautuu kolmeen osaan. Näytön ylälaidassa on ATJ-teksti, josta on

Raporttiarkiston käyttöohjeet

12.12.2012

Copyright © Liikenteen turvallisuusvirasto

8(12)

3.2.4. Raportin nimi –pudotusvalikko

Raportin nimi –pudotusvalikosta voidaan valita tietty raportti sen nimen perusteella. Esim. Anastustietojen päivitysraportti [Kuva 6]

Kuva 6. Raportin valinta sen nimen perusteella.

3.2.5. Hae viimeisimmät –valintaruutu

Hae viimeisimmät –valintaruudun avulla voidaan tulostaa hakutuloksiin valitun kriteerin mukaiset viimeisimmät raportit. [Kuva 7.]

Kuva 7. Hae viimeisimmät raportit.

3.2.6. Ajopäivä –pudotusvalikot

Ajopäivä-pudotusvalikolla rajataan haku raporttien ajopäivän mukaan. Ylemmäksi päivämääräksi valitaan päiväys, jolloin raportti on aikaisintaan ajettu RATKI:in [kuva 8] ja vastaavasti alemmaksi viimeisin mahdollinen ajopäivä. Oletusarvona päivämäärävälille on kuukausi kuluvasta päivästä taaksepäin.

Haussa ei ole hyvä käyttää liian pitkää aikaväliä haun hitauden vuoksi.

Kuva 8. Ajopäivän valinta.

Page 9: Ohjeet - Trafi.fi · RATKIn aloitussivu ja hakuvälilehti (RATKI001A) RATKIn käyttöliittymä jakautuu kolmeen osaan. Näytön ylälaidassa on ATJ-teksti, josta on

Raporttiarkiston käyttöohjeet

12.12.2012

Copyright © Liikenteen turvallisuusvirasto

9(12)

3.2.7. Raportointijakso –pudotusvalikot

Raportointijakso –pudotusvalikolla rajataan haku raportointijaksojen mukaan. Ylemmäksi päivämääräksi valitaan päiväys, jolloin raportin mukainen tarkastelujakso alkaa ja vastaavasti alemmaksi raportointijakson loppuaika [kuva 9.] Oletusarvona päivämäärävälille on kuukausi kuluvasta päivästä taaksepäin.

Haussa ei ole hyvä käyttää liian pitkää aikaväliä haun hitauden vuoksi.

Kuva 9. Raportointijakson valinta.

3.2.8. Yritys- ja toimipaikka-pudotusvalikot

Yritys-pudotusvalikossa on sen yrityksen nimi, jonka raportteihin käyttäjällä on oikeus [kuva 10]. Jos käyttäjällä on oikeus useampaan kuin yhden yrityksen raportteihin, näkyvät kyseiset yritykset pudotusvalikossa allekkain.

Toimipaikka-pudotusvalikossa näkyy joko ”Yritystason raportit” tai ”Toimi-paikkatason raportit” riippuen käyttäjän oikeuksista.

JOS KÄYTTÄJÄ EI LÖYDÄ YRITYSTASON RAPORTTIA TAI TRAFI-RAPORTTIA, ON TOIMIPAIKKA HAKUEHDOKSI LAITETTAVA ’KAIKKI’.

Kuva 10. Yritys- ja toimipaikka-valikot.

3.2.9. Hae- ja Tyhjennä –painikkeet

Hae-painike käynnistää haun.

Tyhjennä painike joko poistaa hakukriteerin tai palauttaa takaisin oletusarvoon.

3.3. Käyttöliittymä, Raportit-välilehti

Raportit-välilehdeltä voidaan tallentaa tai avata tietokoneella haun perusteella löytyneitä raportteja.

3.3.1. Raportin tallennus ja tulostus

Hakuehdoilla löytyneet raportit näkyvät ikkunan vasemmassa reunassa [kuva 11]. Raporttien tarkastelu onnistuu napsauttamalla keltaista kansion kuvaketta ja napsauttamalla kuvakkeen alapuolelta valkoista raportin kuvaketta. Raportin kuvakkeiden vieressä on päivämäärä, joka kertoo raportin ajopäivän. Raportteja voi esikatsella yksi

Page 10: Ohjeet - Trafi.fi · RATKIn aloitussivu ja hakuvälilehti (RATKI001A) RATKIn käyttöliittymä jakautuu kolmeen osaan. Näytön ylälaidassa on ATJ-teksti, josta on

Raporttiarkiston käyttöohjeet

12.12.2012

Copyright © Liikenteen turvallisuusvirasto

10(12)

kerrallaan ja ne avautuvat tietokoneelle asennettuun ohjelmistoon riippuen minkä tyyppinen tiedosto (Excel-tiedosto, Pdf-tiedosto, Word-dokumentti tmv.) on kyseessä [kuva 11]. Tulostus tapahtuu kyseisestä ohjelmistosta.

Kuva 11. Excel-taulukon avaaminen taulukkolaskenta-ohjelmaan tai tallennus tietokoneelle.

Page 11: Ohjeet - Trafi.fi · RATKIn aloitussivu ja hakuvälilehti (RATKI001A) RATKIn käyttöliittymä jakautuu kolmeen osaan. Näytön ylälaidassa on ATJ-teksti, josta on

Raporttiarkiston käyttöohjeet

12.12.2012

Copyright © Liikenteen turvallisuusvirasto

11(12)

4. Huomioitavaa RATKIn käytössä

4.1. Internet-selaimen asetukset

Raporttia tallennettaessa ikkunan ylälaitaan voi ilmestyä teksti ”Tietoturvan edistämiseksi Internet Explorer on estänyt tätä sivustoa lataamasta tiedostoja tietokoneellesi. Saat lisätietoja napsauttamalla tätä…” Etene napsauttamalla tekstiä ja valitsemalla ”Lataa…” [kuva 12].

Selain palaa Haku-välilehdelle ja haku sekä tallennus on tehtävä uudestaan, jolloin tallennus onnistuu normaalisti.

Kyseisen ominaisuuden saa selaimesta pois valitsemalla : Työkalut

> Internet-asetukset… > Suojaus > Mukautettu taso > Salli automaattinen tiedostojen lataamisen kysely: Ota käyttöön.

Kuva 12. IE-varoitus.

Page 12: Ohjeet - Trafi.fi · RATKIn aloitussivu ja hakuvälilehti (RATKI001A) RATKIn käyttöliittymä jakautuu kolmeen osaan. Näytön ylälaidassa on ATJ-teksti, josta on

Raporttiarkiston käyttöohjeet

12.12.2012

Copyright © Liikenteen turvallisuusvirasto

12(12)