Top Banner
NYELVTAN GYAKORLÓ Földvári Erika 4 M·ZAIK www.mozaik.info.hu
10

nyelvtan gyakorlo 4 - Mozaik Kiadó · 2020. 3. 24. · NYELVTAN GYAKORLÓ Földvári Erika 4 M·ZAIK M·ZAIK M·ZAIK M·ZAIK Írjunk szépen, helyesen Sünivel! Negyedik osztály

Mar 17, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • NYELVTANGYAKORLÓ

  Földvári Erika

  4

  M·ZAIKwww.mozaik.info.hu

  M·ZAIKwww.mozaik.info.hu

  M·ZAIK M·ZAIK

  Írjunkszépen, helyesenSünivel!Negyedik osztály

  Vég Andrea

  M·ZAIKwww.mozaik.info.hu

  M·ZAIK

  A Mozaik Kiadó könyvajánlata alsó tagozatosoknak

  Mozaik Kiadó: 6701 Szeged, Pf. 301., Tel.: (62) 470-101Drótposta: kiado@mozaik.info.huMozaik könyvesbolt: 1082 Budapest, Üllõi út 70.Tel./Fax.: 31-42-612

  MS-1650

  Környezetünk titkai1-4. osztály

  M·ZAIK

  A tankönyvsorozat kiválóan alkalmasa tanulók természettudományosmûveltségének megalapozására. A feladatok mellett versrészletek,mondókák, találós kérdések, játékokszínesítik az órát. A könyvek nevelésicélokat is szolgálnak, hiszen a környezetszeretetére, egészséges életmódra,valamint a természettel és társainkkal valóharmonikus együttélésre nevelnek.Az újszerû forma nem csupán a könnyûáttekinthetõséget biztosítja,hanem egyszerû „vázlatot” is ada gyerekek kezébe, segítve a tanulást,a tudásanyag rendszerezését. A munkatankönyvek a nagy sikerûA természetrõl tizenéveseknek sorozatelõzményeként készültek, közvetlenülelõkészítve ezzel a felsõ tagozatostermészetismeret tanítását.

  nyelvtan_gyakorlo_4.qxd 2011.08.25. 14:01 Page 1

 • Földvári Erika

  NYELVTANGYAKORLÓ

  4. osztály

  Nyolcadik, javított kiadás

  Mozaik Kiadó – Szeged, 2018

  Ms-1650_nyelvtan4_mf_feladat_es_megoldas_egyben_2018.indd 1Ms-1650_nyelvtan4_mf_feladat_es_megoldas_egyben_2018.indd 1 2018.06.14. 16:13:472018.06.14. 16:13:47

 • 3

  Szia!

  Már nagyon sokat tudunk a magyar nyelvrõl. Ismerjük a szavak, monda-tok alapvetõ szabályszerûségeit.

  Tovább mélyíthetjük tudásunkat a munkafüzet segítségével. A felada-tok a begyakorlást, ismétlést segítik. Ha megoldjuk ezeket, akkor a szó-fajok felismerése, pontos megnevezése gyerekjátéknak fog tûnni. Emel-lett sok játékos feladat, rejtvényszerû gyakorlatsor teszi élvezetesebbé a nyelvtan tanulását. Ezek megoldásához a fantáziánkra, a gondolkodá-sunkra lesz szükség.

  A munkafüzet segít az otthoni önálló tanulásban, gyakorlásban. Remek lehetõséget kínál arra is, hogy a napközis foglalkozásokon a barátunkkal vagy társainkkal közösen dolgozzunk, játsszunk. Így egymást is jól segít-hetjük, miközben a nyelvtan tanulásában is örömünket leljük.

  Jó munkát!

  Regõ

  Ms-1650_nyelvtan4_mf_beadas.indd3 3Ms-1650_nyelvtan4_mf_beadas.indd3 3 2011.08.30. 16:27:272011.08.30. 16:27:27

 • 10

  A mondatok

  1. Olvasd el a szöveget!

  Világszerte népszerû ital a tea. Elkészítése egyszerû. A teafiltert forró vízzel leöntjük, és hamarosan fogyasztható a finom ital. Mibõl készül a tea filter? Miért nem szakad el, ha forró vizet öntünk rá?

  A filterpapír készítéséhez kétféle anyagot használnak. A zacskó egy trópusi növény, a manilakender rostjaiból készül. Ez az anyag nagyon erõs, és a feldolgozás során szabálytalan lyukhálót nyer. Így alkalmas arra, hogy átengedje a vizet, ugyanakkor megtartsa a teafüvet. Ho-gyan záródnak a zacskók? Ehhez mûanyag szálakat használnak, ame-lyek nem olvadnak el nagy hõfokon sem.

  a) Írd le, hogy hány kijelentõ mondat van a szövegben! ______________

  b) Másold le a négy szóból álló kérdõ mondatokat!

  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

  2. Húzd alá a meserészletben a felkiáltó mondatokat kékkel, a felszólító mondatokat pedig zölddel!

  Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy kis madár. Ez a kis ma-dár egyszer nagyon megunta magát, rászállt egy kóróra.

  – Kis kóró, ringass engemet!– Nem ringatom biz én senki kis madarát!A kis madár megharagudott, elrepült onnan. Amint ment, mende-

  gélt, talált egy kecskét.– Kecske, rágd el a kórót!

  (Arany László: A kóró és a kismadár)

  a) Másold le az öt szóból álló felszólító mondatot!

  __________________________________________________________________________

  b) Alakítsd át az elsõ felszólítást kérdõ mondattá!

  Ms-1650_nyelvtan4_mf_feladat_es_megoldas_egyben_2018.indd 10Ms-1650_nyelvtan4_mf_feladat_es_megoldas_egyben_2018.indd 10 2018.06.14. 16:47:452018.06.14. 16:47:45

 • 11

  3. Olvasd el a legutóbbi szöveget az olvasókönyvben!

  a) Írd le, hogy hány mondatból áll a szöveg második bekezdése!

  b) Másold le a bekezdés legrövidebb mondatát!

  __________________________________________________________________________

  4. Tagold szavakra a betûsorokat! Írd le, hogy hány szóból állnak a mon-datok!

  a) messzemesszearengetegerdõbenlakottegyoroszlán (Benedek Elek: A beszélõ barlang)

  b) elküldteegyszeraszegényasszonyMatyitadöbrögivásárba (Ludas Matyi, magyar népmese)

  c) szaladtamszaladtamegyszeregymalomházhozértem (Arany László: Az egyszeri gyerek)

  5. Tagold a betûsort!

  hallottátok-emárénekelnifarkaskomáthanemhallottátokbizonysajnálhatjátokmicsodagyönyörûhangjavandenemcsakagyönyörûhangjárólhíresõkelmeértámabetûvetéshezislássatokcsudátegyszerfelróttaegycserfánakakérgérehogyhányszorcsaptaberó-kánékomámasszony

  (Benedek Elek: A farkas koma kántorsága c. mese nyomán)

  a) Írd le helyesen az elsõ mondatot!

  __________________________________________________________________________

  b) Rendezd a szöveg mondatait a táblázatba! Azt a számot írd le, ahányadik a mondat a szövegben!

  Ms-1650_nyelvtan4_mf_beadas.indd11 11Ms-1650_nyelvtan4_mf_beadas.indd11 11 2011.08.30. 16:27:352011.08.30. 16:27:35

 • 12

  6. Írd a mondatok mellé a megfelelõ jelölést! Karikázd be a helyes meg-oldás betûjelét!

  7. Egészítsd ki a mondatokat az adott mondatfajtáknak megfelelõen! Pótold a mondatvégi írásjeleket!

  __________________________ enni egy szelet csokit___ (óhajtó)

  Ebéd után ________________________ rendet az asztalon___ (felszólító)

  _________________ a pehelysúlyú ökölvívó-bajnokságon___ (kérdõ)

  ______________ elmehetnék holnap a barátaimmal a moziba___ (óhajtó)

  ______________ szépen rajzoltad meg a képet___ (felkiáltó)

  Volnál szíves _________________ velem holnap a kiállításra___ (kérdõ)

  Ms-1650_nyelvtan4_mf_beadas.indd12 12Ms-1650_nyelvtan4_mf_beadas.indd12 12 2011.08.30. 16:27:362011.08.30. 16:27:36

 • 13

  8. Írj a képhez kapcsolódó mondatokat!

  kijelentõ: _______________________________________________________________

  kérdõ: __________________________________________________________________

  felkiáltó: _______________________________________________________________

  felszólító: ______________________________________________________________

  óhajtó: _________________________________________________________________

  9. Írd le a mondatok tagadását!

  Esik az esõ.

  __________________________________________________________________________

  A tíz páratlan szám.

  __________________________________________________________________________

  Sokan utaznak villamossal az iskolába.

  __________________________________________________________________________

  A kérdõ mondat kijelentést fejez ki.

  __________________________________________________________________________

  10. Játsszatok! Egy játékos kimegy a terembõl. A többiek megállapod-nak egy olyan személyben, akit az olvasókönyvbõl ismertek. A kitalált személy lehet szerzõ, meseszereplõ, történelmi személy. A kint lévõ társatok majd õt személyesíti meg. Olyan kérdéseket kell feltenni a visszatérõ játékosnak, amelyekbõl kitalálhatja, hogy kire gondoltatok.

  Ms-1650_nyelvtan4_mf_beadas.indd13 13Ms-1650_nyelvtan4_mf_beadas.indd13 13 2011.08.30. 16:27:382011.08.30. 16:27:38

 • 94

  Az állítmány és az alany

  1. Jelöld a mondatok állítmányát és alanyát!

  Apa gyümölcsöt vásárolt a piacon.

  Egerszegi Krisztina ötszörös olimpiai bajnok.

  A gólya vándormadár.

  Lázár Ervin írta a Bab Berci kalandjai címû könyvet.

  Az egri várat Dobó István védte.

  A szomszédunkba új család költözött.

  A házunk mellett élelmiszerüzlet nyílt.

  2. Írj a képhez legalább öt alany+állítmány szókapcsolatot!

  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

  Ms-1650_nyelvtan4_mf_beadas.indd94 94Ms-1650_nyelvtan4_mf_beadas.indd94 94 2011.08.30. 16:29:452011.08.30. 16:29:45

 • 95

  3. Húzd alá a szólásokban/közmondásokban az állítmányt!

  1. Káposztalé folyik az ereiben. (közömbös, érzéketlen valaki)

  2. Munka után édes a pihenés.

  3. A jó munka dicséri a mestert.

  4. Forog a kerék. (a szerencse forgandó)

  5. Hosszú kötél hamar szakad.

  6. Az övé a nagyobb. (neki áll feljebb)

  a) Nevezd meg az állítmányok szófaját!

  1. ________________________________ 2. ________________________________

  3. ________________________________ 4. ________________________________

  5. ________________________________ 6. ________________________________

  b) Írj kérdõ mondatot az egyik állítmánnyal!

  __________________________________________________________________________

  4. Egy társasjáték tábláját és bábuit látod. Találj ki egy játékszabályt, és írd le!

  5. Tervezzetek társasjátékot! Írd le, hogy mi a játék célja, mi a mene-te, ki a gyõztes! Készítsétek el a szükséges táblát, bábukat, egyéb kiegészítõket! Játsszatok együtt!

  Ms-1650_nyelvtan4_mf_beadas.indd95 95Ms-1650_nyelvtan4_mf_beadas.indd95 95 2011.08.30. 16:29:482011.08.30. 16:29:48

 • Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B., Tel.: (62) 470-101, Fax: (62) 554-666E-mail: kiado@mozaik.info.hu • Honlap: www.mozaik.info.hu • Felelôs kiadó: Török ZoltánMûszaki szerkesztô: Farkas Ágnes, Becsei GyörgyKészült az Innovariant Kft.-ben, Szegeden • Felelôs vezetô: Drágán GyörgyTerjedelem: 10,62 (A/5) ív • Tömeg: 248 g • 2018. június • Raktári szám: MS-1650

  Tartalomjegyzék

  Elôszó ............................................................................................................................... 3

  A szavak .......................................................................................................................... 4

  A mondatok ................................................................................................................. 10

  A névelõk és a névutók ........................................................................................... 14

  A melléknevek ............................................................................................................ 20

  A fõnevek ...................................................................................................................... 28

  A számnevek ............................................................................................................... 36

  A névmások ................................................................................................................. 44

  Az ige ............................................................................................................................. 48

  Az igeidõk ..................................................................................................................... 54

  Az igeragozás .............................................................................................................. 58

  A kijelentõ módú igék ............................................................................................. 62

  A felszólító módú igék ............................................................................................. 66

  A feltételes módú igék ............................................................................................ 70

  Gyakorlás .................................................................................................................... 74

  Szóalkotás .................................................................................................................... 78

  A mondatok szerkezete .......................................................................................... 86

  A tõmondat és a bõvített mondat ...................................................................... 90

  Az állítmány és az alany ........................................................................................ 94

  Ms-1650_nyelvtan4_mf_feladat_es_megoldas_egyben_2018.indd 96Ms-1650_nyelvtan4_mf_feladat_es_megoldas_egyben_2018.indd 96 2018.06.14. 16:14:022018.06.14. 16:14:02