Top Banner
1 NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAKE ŽUPANIJE JEDINSTVENA ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA PRVA ŽUPANIJSKA LIGA ZAPAD – ISTOK DRUGA ŽUPANIJSKA LIGA ZAPAD - ISTOK BROJ: 37 / 2013. ZAGREB: 01.10. 2013. REZULTATI SENIORA –8. KOLO REZULTATI I RASPORED CUP-a DISCIPLINSKE ODLUKE RASPORED JŽNL-e, I ŽNL-e ZAPAD, II ŽNL-e ISTOK-ZAPAD RASPORED MLADEŽI DOIGRAVANJE VETERANA TEAJ ZA TRENERE „C“KATEGORIJE REGISTRACIJE IGRAA Izdaje : NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAKE ŽUPANIJE 10020 ZAGREB, Remetineka cesta 75/A fax:01/6552-072, telefon: 01/6524 - 664 ; 01 /6528 – 173; 01/ 6528 -183 e - mail : [email protected] www.nszz.hr ŽIRO RAUN: Z.B. IBAN HR242360000-1101356853 ; OIB: 69439244113 Uredio : tajnik NSZŽ-e Mladen Žugec
36

NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBA KE ŽUPANIJE - NK · PDF file1 nogometni savez zagreba ke Županije jedinstvena Županijska nogometna liga prva Županijska liga zapad – istok druga Županijska

Feb 03, 2018

Download

Documents

NguyenMinh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBA KE ŽUPANIJE - NK · PDF file1 nogometni savez zagreba ke Županije jedinstvena Županijska nogometna liga prva Županijska liga zapad – istok druga Županijska

1

NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBA�KE ŽUPANIJE JEDINSTVENA ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA

PRVA ŽUPANIJSKA LIGA ZAPAD – ISTOK DRUGA ŽUPANIJSKA LIGA ZAPAD - ISTOK

BROJ: 37 / 2013. ZAGREB: 01.10. 2013.

• REZULTATI SENIORA –8. KOLO • REZULTATI I RASPORED CUP-a • DISCIPLINSKE ODLUKE • RASPORED JŽNL-e, I ŽNL-e ZAPAD, II ŽNL-e ISTOK-ZAPAD • RASPORED MLADEŽI • DOIGRAVANJE VETERANA • TE�AJ ZA TRENERE „C“KATEGORIJE • REGISTRACIJE IGRA�A

Izdaje : NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBA�KE ŽUPANIJE 10020 ZAGREB, Remetine�ka cesta 75/A fax:01/6552-072, telefon: 01/6524 - 664 ; 01 /6528 – 173; 01/ 6528 -183 e - mail : [email protected] www.nszz.hr

ŽIRO RA�UN: Z.B. IBAN HR242360000-1101356853 ; OIB: 69439244113 Uredio : tajnik NSZŽ-e Mladen Žugec

Page 2: NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBA KE ŽUPANIJE - NK · PDF file1 nogometni savez zagreba ke Županije jedinstvena Županijska nogometna liga prva Županijska liga zapad – istok druga Županijska

2

JEDINSTVENA ŽUPANIJSKA LIGA VIII kolo rezultati: Savski Marof SAVSKI MAROF MRACLIN 4 0 Bedenica STRMEC JAMNICA 2 0 Kerestinec TOP VINOGRADAR 0 2 Hrastje CROATIA BSK 1 1 Buševec POLET GRADI�I 3 1 VUKOVINA BAN JELA�I� LADU� 1 0 Zdenci VATROGASAC(Z) SAVA SOP 1 3 Križ SLOGA(K) SAVA(S) 0 2 T A B L I C A 1. SAVSKI MAROF 8 7 1 0 25-6 22 2. VINOGRADAR 8 7 0 1 28-3 21 3. POLET 8 5 0 3 17-9 15 4. GRADI�I 8 4 3 1 12-8 15 5. MRACLIN 8 4 1 3 9-9 13 6. BSK 8 3 3 2 16-14 12 7. JAMNICA 8 4 0 4 13-14 12 8. STRMEC 8 4 0 4 13-18 12 9. LADU� 8 3 2 3 9-7 11 10. SAVA SOP 8 3 1 4 12-16 10 11. TOP 8 3 0 5 13-16 9 12. CROATIA 8 2 2 4 11-16 8 13. VATROGASAC(Z) 8 2 2 4 8-20 8 14. SAVA(S) 8 2 1 5 10-16 7 15. BAN JELA�I� 8 1 3 4 7-14 6 16. SLOGA(K) 8 0 1 7 4-21 1 DISCIPLINSKI SUDAC OPOMENUTI IGRA�I: PRVA javna opomena - nov�ana kazna: 00099 PEJ�INOVI� VINKO - BSK 01211 LADAN FILIP - LADU� 01758 GOLUBI� KARLO - SAVA(S) 07826 GORI�KI IVAN LUCIJAN - STRMEC 08776 BEDEKOVI� ŽELJKO - STRMEC 08841 MARKOVI� ANTONIO - STRMEC 09861 TREBEŠ TOMISLAV - CROATIA 11983 ŠIMUNOVI� SLAVEN - STRMEC 14795 DOLA�KI NIKOLA - MRACLIN 15760 BRTAN JOSIP - SAVA SOP 20879 IVANOVI� TOMISLAV - SAVA(S) 23112 GAVARI� STEFAN - VINOGRADAR 23881 DEBELJAK TIN - LADU� 23891 VIDI� VELIMIR - VINOGRADAR DRUGA javna opomena - nov�ana kazna: 00031 PRSKALO ANTE - VATROGASAC(Z) 03226 DUJAKOVI� TOMISLAV - BSK 08633 BARBERI� FILIP - SAVA SOP 09960 PODGORSKI IVAN - SLOGA(K) 15066 BOGOVI� DAMIR - BAN JELA�I� 20055 OV�ARI�EK GORAN - SAVA(S) 20611 VUKI� ANTONIO - VINOGRADAR 22532 ARALICA DUJE - LADU�

Page 3: NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBA KE ŽUPANIJE - NK · PDF file1 nogometni savez zagreba ke Županije jedinstvena Županijska nogometna liga prva Županijska liga zapad – istok druga Županijska

3

TRE�A javna opomena - zabrana igranja �l. 48 DP HNS-a: NEMA PRAVO NASTUPA U IDU�EM KOLU !!! 01690 GRBEŠA DAVOR - BAN JELA�I� 03120 FABEK PAVAO - TOP 03217 PAŽIN MARKO - VATROGASAC(Z) 08979 �EREK JOSIP - SLOGA(K) 09209 FILIPOVI� ŽELJKO - CROATIA 10767 FEŠTA IVAN - SLOGA(K) ********************************************************** NIJE BILO ISKLJU�ENIH IGRA�A - �ESTITAMO !!

8. SJEDNICA DISCIPLINSKOG SUCA JŽNL 30.09.2013. g.

Odredbom �lanka 21. stavka 12. DP HNS-a klubovi su dužni voditi evidenciju javnih opomena. Sve razlike u vo�enju evidencije opomenuti igra�a dužni su ODMAH javiti u tajništvo NSZŽ-e.

JUNIORI 1. Matija Pavlovi� junior NK RAKITJE š.i. 21289 kažnjava se prema �lanku 51. DP HNS-a zabranom igranja jedne (1) prvenstvene ili Cup utakmice, a zbog isklju�enja (dvije opomene, u 21. i 63. min., obje zbog saplitanja protivni�kog igra�a), na prvenstvenoj utakmici 5. kola, izme�u NK GRADI�I – NK RAKITJE, odigrane dana 28.09.2013. u Gradi�ima. Kazna te�e od 28.09.2013. godine. DS –49/13-14 2. Perica �abraja junior NK RAKITJE š.i. 23612 kažnjava se prema �lanku 53c. DP HNS-a zabranom igranja šest (6) prvenstvene ili Cup utakmice, a zbog isklju�enja (dvije opomene, u 78. min., zbog saplitanja protivni�kog igra�a, u 79. min., zbog ometanja protivni�kog igra�a u ubacivanju sa strane-prilikom izlaska s terena za igru pljunuo prema sucu), na prvenstvenoj utakmici 5. kola, izme�u NK GRADI�I – NK RAKITJE, odigrane dana 28.09.2013. u Gradi�ima. Kazna te�e od 28.09.2013. godine. DS –50/13-14 3. Slavko Golub trener NK RAKITJE lic. 561 kažnjava se prema �lanku 9., a u svezi �lanka 51. DP HNS-a ukorom, a zbog udaljenja (u 30. min, zbog psovanja suca), na prvenstvenoj utakmici 5. kola izme�u NK GRADI�I – NK RAKITJE, odigrane dana 28.09.2013. u Gradi�ima. Kazna te�e od 28.09.2013. godine. DS –51/13-14 4. NK RAKITJE kažnjava se prema �lanku 48., a u svezi �lanka 51. i �lanka 54. DP HNS-a, jedinstvenom nov�anom kaznom u iznosu 750.00. kn (sedamsto pedeset kuna) a zbog nešportskog ponašanja predstavnika kluba te opomenuta dva i dva isklju�ena igra�a, na prvenstvenoj utakmici 5. kola, izme�u NK GRADI�I - NK RAKITJE, odigrane dana 28.09.2013. u Gradi�ima. Nov�anu kaznu klub je dužan uplatiti u roku 15 dana po kona�nosti ove odluke na ra�un NSZŽ-e. DS –52/13-14 SUSPENZIJE KLUBOVA Temeljem �lanka 138. stavka 2. DP HNS-a, zbog ne izvršenih nov�anih obveza prema službenim osobama, SUSPENDIRAJU SE SLIJEDE�I KLUBOVI: 1.

NK LADU�

Prvenstvena utakmica JŽNL . kolo NK LADU� - NK VATROGASAC

08.09.2013.

Lije�nik (taksa) Filip Nikoli� 200,00 kn Prvenstvena utakmica JŽNL 25. kolo NK LADU� - NK BAN JELA�I� 12.05.2013.

Delegat (taksa) Milorad Krneti� 250,00 kn

Page 4: NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBA KE ŽUPANIJE - NK · PDF file1 nogometni savez zagreba ke Županije jedinstvena Županijska nogometna liga prva Županijska liga zapad – istok druga Županijska

4

2.

NK SLOGA (Križ)

Prvenstvena utakmica JŽNL 27. kolo NK SLOGA – NK JAMNICA 22.05.2013.

Sudac (taksa+prijevoz) Tino Kre�ak 360,00 kn I pom. sudac (taksa+prijevoz) Danijel Roži� 560,00 kn II pom. sudac (taksa) Nikola Šimunovi� 250,00 kn Delegat (taksa+prijevoz) Dario Petrac 490,00 kn 3. Temeljem �lanka 138. DP HNS-a, zbog neizvršavanja nov�anih obveza prema NS Velika Gorica, SUSPENDIRAJU SE od daljnjeg natjecanja slijede�i klubovi: CROATIA - Hrastje 1.250,00 kn GORICA 03 1.100,00 kn MLAKA 1.100,00 kn MRACLIN 1.300,00 kn POLET 100,00 + 1.300,00 kn ZELINA 550,00 kn DUGO SELO 1.100,00 kn Protiv ovih odluka o SUSPENZIJI može se u roku od dva dana od primitka odluke izjaviti prigovor disciplinskom sucu, ako se radi o o�itoj pogreški da klub nema financijskih obveza ili da je pogrešno unijeta visina ne ispunjene obveze. Suspenzija po�inje te�i od ponedjeljka 07.10.2013. godine, a automatski prestaje poslije izvršene uplate punog iznosa nov�ane obveze. Dokaz o uplati dostaviti putem fax-a u tajništvo NSZŽ-e. DS -53/13-14 4. Temeljem �lanka 92. DP HNS-a, zbog neispunjavanja stru�no-pedagoških uvjeta (klub nije licencirao trenere mla�ih i starijih pionira), kažnjava se nov�anom kaznom: NK KLAS - Mi�evac 1.000,00 kn Nov�anu kaznu klub je dužan uplatiti u roku 15 dana po kona�nosti ove odluke na ra�un NSZŽ-e. DS –54/13-14 UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv odluke Disciplinskog suca može se u roku 8 (osam) dana po prijemu, uložiti žalba u pismenom obliku Komisiji za žalbe NSZŽ-e putem ovog tijela, uredno taksirana prema Odluci o iznosima pristojbi Izvršnog Odbora HNS-a. Disciplinski sudac: Martin Šari� v.r.

Page 5: NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBA KE ŽUPANIJE - NK · PDF file1 nogometni savez zagreba ke Županije jedinstvena Županijska nogometna liga prva Županijska liga zapad – istok druga Županijska

5

RASPORED NATJECANJA JŽNL-e - JESEN 13-14

Parovi za IX kolo: Gradi�i GRADI�I SAVSKI MAROF Ned 06.10.u 16:00 Mraclin MRACLIN STRMEC Ned 06.10.u 16:00 Pisarovina JAMNICA TOP Sub 05.10.u 16:00 Mladina VINOGRADAR CROATIA Ned 06.10.u 16:00 Brdovec BSK SLOGA(K) Ned 06.10.u 16:00 Ladu� LADU� POLET Ned 06.10.u 16:00 Sop Hruš�ica SAVA (SH) BAN JELA�I� Ned 06.10.u 16:00 Strmec SAVA(S) VATROGASAC(Z) Ned 06.10.u 16:00 ******************************************************************** Parovi za X kolo: Savski Marof SAVSKI MAROF LADU� Sub 12.10.u 15:30 Bedenica STRMEC GRADI�I Ned 13.10.u 15:30 Kerestinec TOP MRACLIN Sub 12.10.u 15:30 Hrastje CROATIA JAMNICA Ned 13.10.u 15:30 Brdovec BSK VINOGRADAR Ned 13.10.u 15:30 Buševec POLET SAVA (SH) Ned 13.10.u 15:30 Vukovina BAN JELA�I� SAVA(S) Sub 12.10.u 15:30 Križ SLOGA(K) VATROGASAC(Z) Sub 12.10.u 15:30 ********************************************************************* Parovi za XI kolo: Sop Hruš�ica SAVA (SH) SAVSKI MAROF Ned 20.10.u 15:30 Ladu� LADU� STRMEC Ned 20.10.u 15:30 Gradi�i GRADI�I TOP Ned 20.10.u 15:30 Mraclin MRACLIN CROATIA Ned 20.10.u 15:30 Pisarovina JAMNICA BSK Sub 19.10.u 15:30 Mladina VINOGRADAR SLOGA(K) Ned 20.10.u 15:30 Strmec SAVA(S) POLET Ned 20.10.u 15:30 Zdenci VATROGASAC(Z) BAN JELA�I� Ned 20.10.u 15:30 ******************************************************************* Parovi za XII kolo: Savski Marof SAVSKI MAROF SAVA(S) Sub 26.10.u 15:00 Bedenica STRMEC SAVA (SH) Ned 27.10.u 14:00 Kerestinec TOP LADU� Sub 26.10.u 15:00 Hrastje CROATIA GRADI�I Ned 27.10.u 14:00 Brdovec BSK MRACLIN Ned 27.10.u 14:00 Mladina VINOGRADAR JAMNICA Ned 27.10.u 14:00 Buševec POLET VATROGASAC(Z) Ned 27.10.u 14:00 Križ SLOGA(K) BAN JELA�I� Sub 26.10.u 15:00 **********************************************************************

Parovi za XIII kolo: Zdenci VATROGASAC(Z) SAVSKI MAROF Ned 03.11.u 14:00 Strmec SAVA(S) STRMEC Ned 03.11.u 14:00 Sop Hruš�ica SAVA (SH) TOP Ned 03.11.u 14:00 Ladu� LADU� CROATIA Ned 03.11.u 14:00 Gradi�i GRADI�I BSK Ned 03.11.u 14:00 Mraclin MRACLIN VINOGRADAR Ned 03.11.u 14:00 Pisarovina JAMNICA SLOGA(K) Sub 02.11.u 14:00 Vukovina BAN JELA�I� POLET Sub 02.11.u 14:00 ************************************************************************

Page 6: NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBA KE ŽUPANIJE - NK · PDF file1 nogometni savez zagreba ke Županije jedinstvena Županijska nogometna liga prva Županijska liga zapad – istok druga Županijska

6

NGOMETNI SAVEZ ZAGREBA�KE ŽUPANIJE 10000 ZAGREB, Remetine�ka cesta 75/a ; fax:01/6552-072 tel. 01/6524-664 SENIORI NSZŽ

R E Z U L T A T I parova klubova, sudaca i delegata za 1. Kola CUP-a NSZŽ-e

1. Novaki

NK NOVAKI

NK BISTRA

0 - 10

2. Brdovec Igra se 02. 10. u 16.00 sati

NK BSK NK ZELINA

3. Buna

NK BUNA NK SAMOBOR 1 - 4

4. Hrastje

NK CROATIA NK STUPNIK 1 – 4 (11m) 1 - 1

5. Gradi�i

NK GRADI�I NK DUGO SELO 0 - 2

6. Kloštar Ivani� Igra se 02. 10. u 16.00 sati

NK KLOŠTAR HNK GORICA

7. Ivani� Grad

NK NAFTAŠ IVANI� NK VRBOVEC 0 - 1

8. Rakovec

NK RAKOVEC NK UDARNIK 1 - 2

POVJERENIK ZA SU�ENJE: POVJERENIK NATJECANJA: Drago Ba�a v.r. Željko Mihalj v.r.

Page 7: NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBA KE ŽUPANIJE - NK · PDF file1 nogometni savez zagreba ke Županije jedinstvena Županijska nogometna liga prva Županijska liga zapad – istok druga Županijska

7

R E T Z U L T A T

FINALA CUPA - KADETI

1. Gornja Lomnica

NK INTER -ZAPREŠI� ����������

3 - 1

R A S P O R E D

FINALA CUPA - JUNIORI Igra se u UTORAK 01.10 . u 16.00 sati na igralištu

NK NAFTAŠ IVANI�

1.

Ivani� Grad

������ �������

HNK GORICA

POVJERENIK ZA SU�ENJE: POVJERENIK NATJECANJA: Drago Ba�a v.r. Željko Mihalj v.r.

Page 8: NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBA KE ŽUPANIJE - NK · PDF file1 nogometni savez zagreba ke Županije jedinstvena Županijska nogometna liga prva Županijska liga zapad – istok druga Županijska

8

I ŽNL ZAPAD VIII kolo rezultati: Bregana BREGANA RAKITJE 2 1 Kraši� KRAŠI� MLADOST(L) 0 6 Drenje SAVA(D) ZRINSKI 5 1 Oki� DINAMO(O) DINAMO(J) 0 0 Orešje SLOGA-SUZA MLADOST(KD) 2 0 Jastrebarsko JASKA ZAPREŠI� 2 3 Puš�a PUŠ�A SUTLA 1 2 Novaki NOVAKI MLADOST(KS) 1 1

T A B L I C A

1. SUTLA 8 7 1 0 30-5 22 2. SAVA(D) 8 6 2 0 26-9 20 3. PUŠ�A 8 6 1 1 21-11 19 4. DINAMO(J) 8 4 4 0 25-9 16 5. BREGANA 8 5 1 2 23-14 16 6. MLADOST(L) 8 5 0 3 18-10 15 7. ZRINSKI 8 3 1 4 13-18 10 8. MLADOST(KS) 8 3 1 4 13-19 10 9. NOVAKI 8 2 3 3 15-19 9 10. DINAMO(O) 8 2 3 3 7-14 9 11. RAKITJE 8 2 2 4 10-14 8 12. SLOGA-SUZA 8 1 4 3 15-19 7 13. MLADOST(KD) 8 2 1 5 15-21 7 14. JASKA 8 1 2 5 11-19 5 15. ZAPREŠI� 8 1 0 7 8-24 3 16. KRAŠI� 8 1 0 7 15-40 3 DISCIPLINSKI SUDAC OPOMENUTI IGRA�I: PRVA javna opomena - nov�ana kazna: 00033 ŠINTI� MARTIN - SUTLA 00690 SVILANOVI� MARTIN - PUŠ�A 00854 LUKI� LUKA - JASKA 01269 ZRINJSKI NIKOLA - DINAMO(J) 01279 BREZAK ROBERT - ZAPREŠI� 01750 DAN�ULOVI� MARKO - SLOGA-SUZA 02156 BLAŽEVI� RENATO - ZRINSKI 02390 MARI�EVI� ANTONIO - SUTLA 03650 MASNJAK JOSIP - MLADOST(L) 03960 KOVA�I�EK IVAN - DINAMO(J) 04297 PUŠEK DENIS - MLADOST(L) 04318 HLEBI� LUKA - DINAMO(O) 04664 DEBOGOVI� TIN - MLADOST(KD) 06239 BLAŽIN�I� TOMISLAV - MLADOST(KS) 06447 BUGARSKI DAVOR - NOVAKI 06881 GALJANI� MARIO - ZAPREŠI� 07690 HRŽI� DAVID - KRAŠI� 07728 NEŽI� TOMISLAV - MLADOST(KD) 13689 CARIN DANIJEL - MLADOST(KS)

Page 9: NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBA KE ŽUPANIJE - NK · PDF file1 nogometni savez zagreba ke Županije jedinstvena Županijska nogometna liga prva Županijska liga zapad – istok druga Županijska

9

DRUGA javna opomena - nov�ana kazna: 00828 HASANOVI� LUKA - MLADOST(KS) 01933 GA�ARI� DANIJEL - MLADOST(KD) 02993 HORVAT DARKO - MLADOST(KD) 03511 PERICA ANTE - PUŠ�A 03647 LOJEN ANDRIJA - MLADOST(L) 03692 GOLUB SLAVKO - RAKITJE 07993 PULEK MATIJA - MLADOST(KD) 23679 KUK JURAJ - SLOGA-SUZA TRE�A javna opomena - zabrana igranja �l. 48 DP HNS-a: NEMA PRAVO NASTUPA U IDU�EM KOLU !!! 00126 KUŠ PETAR - DINAMO(J) 00387 ŠOI� NIKOLA - JASKA 01965 FRKANEC IVAN - MLADOST(KD) 02186 ŠICL IGOR - NOVAKI 02466 TU�EK MARIO - KRAŠI� 05771 BOŽI� NIKOLA - PUŠ�A 06486 ŽLEBA�KI TOMISLAV - PUŠ�A 13060 LESKOVAR TOMISLAV - SUTLA 13202 VRDOLJAK JOZO - ZAPREŠI� 20707 BISTRI�KI MARKO - PUŠ�A 21954 IVANKOVI� MARKO - SUTLA -------------------------------------- 02449 PRSTAC MARIO - KRAŠI� Isklju�enje

03492 BZIK IVAN - PUŠ�A Isklju�enje

Page 10: NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBA KE ŽUPANIJE - NK · PDF file1 nogometni savez zagreba ke Županije jedinstvena Županijska nogometna liga prva Županijska liga zapad – istok druga Županijska

10

I ŽNL-a ZAPAD JESEN 13-14 Parovi za IX kolo: Kraj Donji MLADOST(KD) BREGANA Ned 06.10.u 16:00 Rakitje RAKITJE KRAŠI� Ned 06.10.u 16:00 Luka MLADOST(L) SAVA(D) Ned 06.10.u 16:00 Farkaševac ZRINSKI DINAMO(O) Ned 06.10.u 16:00 Jakovlje DINAMO(J) NOVAKI Ned 06.10.u 16:00 Kupljenovo ZAPREŠI� SLOGA-SUZA Ned 06.10.u 16:00 Šenkovec SUTLA JASKA Sub 05.10.u 16:00 Klin�a Sela MLADOST(KS) PUŠ�A Ned 06.10.u 16:00 ***********************************************************************�Parovi za X kolo: Bregana BREGANA ZAPREŠI� Ned 13.10.u 15:30 Kraši� KRAŠI� MLADOST(KD) Ned 13.10.u 15:30 Drenje SAVA(D) RAKITJE Sub 12.10.u 15:30 Oki� DINAMO(O) MLADOST(L) Ned 13.10.u 15:30 Jakovlje DINAMO(J) ZRINSKI Ned 13.10.u 15:30 Orešje SLOGA-SUZA SUTLA Ned 13.10.u 15:30 Jastrebarsko JASKA MLADOST(KS) Sub 12.10.u 15:30 Novaki NOVAKI PUŠ�A Ned 13.10.u 15:30 ***********************************************************************�Parovi za XI kolo: Šenkovec SUTLA BREGANA Sub 19.10.u 15:30 Kupljenovo ZAPREŠI� KRAŠI� Sub 19.10.u 15:30 Kraj Donji MLADOST(KD) SAVA(D) Ned 20.10.u 15:30 Rakitje RAKITJE DINAMO(O) Ned 20.10.u 15:30 Luka MLADOST(L) DINAMO(J) Ned 20.10.u 15:30 Farkaševac ZRINSKI NOVAKI Ned 20.10.u 15:30 Klin�a Sela MLADOST(KS) SLOGA-SUZA Ned 20.10.u 15:30 Puš�a PUŠ�A JASKA Ned 20.10.u 15:30 ********************************************************************** Parovi za XII kolo: Bregana BREGANA MLADOST(KS) Ned 27.10.u 14.00 Kraši� KRAŠI� SUTLA Ned 27.10.u 14:00 Drenje SAVA(D) ZAPREŠI� Sub 26.10.u 14:00 Oki� DINAMO(O) MLADOST(KD) Ned 27.10.u 14:00 Jakovlje DINAMO(J) RAKITJE Ned 27.10.u 14:00 Farkaševac ZRINSKI MLADOST(L) Ned 27.10.u 14:00 Orešje SLOGA-SUZA PUŠ�A Ned 27.10.u 14:00 Novaki NOVAKI JASKA Ned 27.10.u 14:00 ********************************************************************** Parovi za XIII kolo: Puš�a PUŠ�A BREGANA Ned 03.11.u 14:00 Klin�a Sela MLADOST(KS) KRAŠI� Ned 03.11.u 14:00 Šenkovec SUTLA SAVA(D) Sub 02.11.u 14:00 Kupljenovo ZAPREŠI� DINAMO(O) Sub 02.11.u 14:00 Kraj Donji MLADOST(KD) DINAMO(J) Ned 03.11.u 14:00 Rakitje RAKITJE ZRINSKI Ned 03.11.u 14:00 Luka MLADOST(L) NOVAKI Ned 03.11.u 14:00 Jastrebarsko JASKA SLOGA-SUZA Sub 02.11.u 14:00 *********************************************************************

Page 11: NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBA KE ŽUPANIJE - NK · PDF file1 nogometni savez zagreba ke Županije jedinstvena Županijska nogometna liga prva Županijska liga zapad – istok druga Županijska

11

I ŽNL ISTOK VIII kolo rezultati: Ivani� Grad NAFTAŠ IVANI� LOMNICA 2 1 Rugvica RUGVICA GRANI�AR 2 1 Lonjica LONJA LUKAVEC 1 2 Gradec SLOBODA(G) DINAMO-HIDREL 3 4 Banovo BAN JELA�I� MEŠTRICA 4 1 Mala Buna BUNA KLOŠTAR 2 1 Rakovec RAKOVEC BRCKO 5 1 Obrezina MLADOST(Ob) VATROGASAC(K) 1 1 T A B L I C A 1. BUNA 8 7 1 0 14-4 22 2. LUKAVEC 8 6 1 1 20-4 19 3. NAFTAŠ IVANI� 8 6 0 2 20-6 18 4. RAKOVEC 8 5 1 2 19-12 16 5. BAN JELA�I� 8 5 1 2 18-12 16 6. KLOŠTAR 8 5 0 3 16-8 15 7. RUGVICA 8 5 0 3 23-24 15 8. GRANI�AR 8 3 2 3 14-8 11 9. LONJA 8 3 1 4 14-16 10 10. MLADOST(Ob) 8 2 3 3 10-13 9 11. MEŠTRICA 8 3 0 5 10-14 9 12. LOMNICA 8 2 1 5 11-16 7 13. BRCKO 8 2 1 5 13-23 7 14. DINAMO-HIDREL 8 1 1 6 14-26 4 15. VATROGASAC(K) 8 0 3 5 2-18 3 16. SLOBODA(G) 8 0 2 6 11-25 2 DISCIPLINSKI SUDAC OPOMENUTI IGRA�I: PRVA javna opomena - nov�ana kazna: 00153 MRKONJI� ANTONIO - BUNA 01608 ŠANOVI� IVAN - VATROGASAC(K) 01664 PETROVI� ANTE - LOMNICA 02556 VERVEGER TOMISLAV - LOMNICA 02570 �URI� PETAR - LOMNICA 08238 VIŠI� FILIP - BRCKO 08432 MUDRI� IGOR - GRANI�AR 08436 HENDAK GORAN - GRANI�AR 09499 PISKA� JOSIP - LONJA 14547 HODŽI� HRVOJE - BRCKO 15383 BARIŠI� KREŠIMIR - VATROGASAC(K) 16782 BENEDIK MATIJA - SLOBODA(G) 30085 DORI� EUGEN - LOMNICA DRUGA javna opomena - nov�ana kazna: 01997 ANTOLOVI� MATIJA - MLADOST(Ob) 02385 VARIVODA JURE - DINAMO-HIDREL 04886 TADI� JOSIP - MLADOST(Ob) 06418 SEDMAK TOMISLAV - LUKAVEC 08715 JAKOVLJEVI� MATIJA - KLOŠTAR 08906 SLIVAR IVAN - KLOŠTAR 09484 MAKSIMOVI� IGOR - RAKOVEC 10118 KREZO FILIP - KLOŠTAR 16366 CVIJANOVI� BORIS - RUGVICA

Page 12: NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBA KE ŽUPANIJE - NK · PDF file1 nogometni savez zagreba ke Županije jedinstvena Županijska nogometna liga prva Županijska liga zapad – istok druga Županijska

12

TRE�A javna opomena - zabrana igranja �l. 48 DP HNS-a: NEMA PRAVO NASTUPA U IDU�EM KOLU !!! 01175 GRDENI� JOSIP - LUKAVEC 08230 GRGOŠI� BOŽIDAR - RUGVICA 08935 HUSNJAK MARIO - SLOBODA(G) 18154 MARKULIN JOSIP - LUKAVEC 19679 ANTI�EVI� LUKA - NAFTAŠ IVANI� -------------------------------------- 00497 NOVOSEL TOMISLAV - VATROGASAC(K) Isklju�enje 02576 BULAT STJEPAN - LOMNICA Isklju�enje 06102 MARIJAN IGOR - MEŠTRICA Isklju�enje 08236 GRGOŠI� TOMISLAV - BRCKO Isklju�enje

18354 ANTUNOVI� SANDRO - BRCKO Isklju�enje

Page 13: NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBA KE ŽUPANIJE - NK · PDF file1 nogometni savez zagreba ke Županije jedinstvena Županijska nogometna liga prva Županijska liga zapad – istok druga Županijska

13

RASPORED I ŽNL-a ISTOK – jesen 13-14 Parovi za IX kolo: Gor.Lomnica MEŠTRICA NAFTAŠ IVANI� Ned 06.10.u 16:00 DonjaLomnica LOMNICA RUGVICA Ned 06.10.u 16:00 Tu�enik GRANI�AR LONJA Ned 06.10.u 16:00 Lukavec LUKAVEC SLOBODA(G) Ned 06.10.u 16:00 Novo �i�e DINAMO-HIDREL MLADOST(Ob) Ned 06.10.u 16:00 Kloštar Ivan KLOŠTAR BAN JELA�I� Ned 06.10.u 16:00 Božjakovina BRCKO BUNA Sub 05.10.u 16:00 Kobili� VATROGASAC(K) RAKOVEC Ned 06.10.u 16:00 ******************************************************************** Parovi za X kolo: Ivani� Grad NAFTAŠ IVANI� KLOŠTAR Sub 12.10.u 15.30 Rugvica RUGVICA MEŠTRICA Ned 13.10.u 15.30 Lonjica LONJA LOMNICA Ned 13.10.u 15.30 Gradec SLOBODA(G) GRANI�AR Ned 13.10.u 15.30 Novo �i�e DINAMO-HIDREL LUKAVEC Ned 13.10.u 15.30 Banovo BAN JELA�I� BRCKO Ned 13.10.u 15.30 Mala Buna BUNA VATROGASAC(K) Ned 13.10.u 15.30 Obrezina MLADOST(Ob) RAKOVEC Ned 13.10.u 15.30 ********************************************************************* Parovi za XI kolo: Božjakovina BRCKO NAFTAŠ IVANI� Sub 19.10.u 15.30 Kloštar Ivan KLOŠTAR RUGVICA Ned 20.10.u 15.30 Gor.Lomnica MEŠTRICA LONJA Ned 20.10.u 15.30 DonjaLomnica LOMNICA SLOBODA(G) Ned 20.10.u 15.30 Tu�enik GRANI�AR DINAMO-HIDREL Ned 20.10.u 15.30 Lukavec LUKAVEC MLADOST(Ob) Ned 20.10.u 15.30 Kobili� VATROGASAC(K) BAN JELA�I� Ned 20.10.u 15.30 Rakovec RAKOVEC BUNA Ned 20.10.u 15.30 ************************************************************** Parovi za XII kolo: Ivani� Grad NAFTAŠ IVANI� VATROGASAC(K) Sub 26.10.u 15.00 Rugvica RUGVICA BRCKO Ned 27.10.u 14.00 Lonjica LONJA KLOŠTAR Ned 27.10.u 14.00 Gradec SLOBODA(G) MEŠTRICA Ned 27.10.u 14.00 Novo �i�e DINAMO-HIDREL LOMNICA Ned 27.10.u 14.00 Lukavec LUKAVEC GRANI�AR Ned 27.10.u 14.00 Banovo BAN JELA�I� RAKOVEC Ned 27.10.u 14.00 Obrezina MLADOST(Ob) BUNA Ned 27.10.u 14.00 ********************************************************************* Parovi za XIII kolo: Rakovec RAKOVEC NAFTAŠ IVANI� Ned 03.11.u 14.00 Kobili� VATROGASAC(K) RUGVICA Ned 03.11.u 14.00 Božjakovina BRCKO LONJA Sub 02.11.u 14.00 Kloštar Ivan KLOŠTAR SLOBODA(G) Ned 03.11.u 14.00 Gor.Lomnica MEŠTRICA DINAMO-HIDREL Ned 03.11.u 14.00 DonjaLomnica LOMNICA LUKAVEC Ned 03.11.u 14.00 Tu�enik GRANI�AR MLADOST(Ob) Ned 03.11.u 14.00 Mala Buna BUNA BAN JELA�I� Ned 03.11.u 14.00

***********************************************************

Page 14: NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBA KE ŽUPANIJE - NK · PDF file1 nogometni savez zagreba ke Županije jedinstvena Županijska nogometna liga prva Županijska liga zapad – istok druga Županijska

14

08. SJEDNICA DISCIPLINSKOG SUCA I ŽNL, ISTOK I ZAPAD

30.09.2013. g.

Odredbom �lanka 21. stavka 12. DP HNS-a klubovi su dužni voditi evidenciju javnih opomena. Sve razlike u vo�enju evidencije opomenuti igra�a dužni su ODMAH javiti u tajništvo NSZŽ-e.

1. Igor Marijan senior NK MEŠTRICAš.i. kažnjava se prema �lanku 57. DP HNS-a zabranom igranja tri (3) prvenstvene ili Cup utakmice, a zbog isklju�enja (u 88. min., zbog namjernog udaranja suparni�kog igra�a laktom u glavu za vrijeme trajanja igre-mirno napustio teren za igru), na prvenstvenoj utakmici 8. kola, izme�u NK BAN JELA�I� – NK MEŠTRICA, odigrane dana 29.09.2013. u Banovu. Kazna te�e od 29.09.2013. godine. DS –77/13-14 2. Tomislav Grgoši� senior NK BRCKOš.i. 08236 kažnjava se prema �lanku 51. DP HNS-a zabranom igranja jedne (1) prvenstvene ili Cup utakmice, a zbog isklju�enja (dvije opomene, u 39. min., zbog napucavanja lopte, u 60. min., zbog povla�enja za dres protivni�kog igra�a), na prvenstvenoj utakmici 8. kola, izme�u NK RAKOVEC – NK BRCKO, odigrane dana 29.09.2013. u Rakovcu. Kazna te�e od 29.09.2013. godine. DS –78/13-14 3. Sandro Antunovi� senior NK BRCKO š.i. 18354 kažnjava se prema �lanku 51. DP HNS-a zabranom igranja jedne (1) prvenstvene ili Cup utakmice, a zbog isklju�enja (dvije opomene, u 59. i 65. min., obje zbog namjernog igranja rukom), na prvenstvenoj utakmici 8. kola, izme�u NK RAKOVEC – NK BRCKO, odigrane dana 29.09.2013. u Rakovcu. Kazna te�e od 29.09.2013. godine. DS –79/13-14 4. Stjepan Bulat senior NK LOMNICA š.i. 2576 kažnjava se prema �lanku 51. DP HNS-a zabranom igranja jedne (1) prvenstvene ili Cup utakmice, a zbog isklju�enja (dvije opomene, obje u 60. min., zbog napucavanja lopte i prigovora na odluku suca), na prvenstvenoj utakmici 8. kola, izme�u NK NAFTAŠ IVANI� – NK LOMNICA, odigrane dana 28.09.2013. u Ivani� Gradu. Kazna te�e od 28.09.2013. godine. DS –80/13-14 5. NK LOMNICA kažnjava se prema �lanku 54. DP HNS-a, nov�anom kaznom u iznosu 500.00. kn (petsto kuna) a zbog nešportskog ponašanja seniorske mom�adi (opomenuta �etiri i jedan isklju�en igra�) na prvenstvenoj utakmici 8. kola, izme�u NK NAFTAŠ IVANI� – NK LOMNICA, odigrane dana 28.09.2013. u Ivani� Gradu. Nov�anu kaznu klub je dužan uplatiti u roku 15 dana po kona�nosti ove odluke na ra�un NS Velika Gorica. DS –81/13-14 6. Tomislav Novosel senior NK VATROGASAC (K)š.i. 0497 kažnjava se prema �lanku 51. DP HNS-a zabranom igranja jedne (1) prvenstvene ili Cup utakmice, a zbog isklju�enja (u 82. min., zbog sprje�avanja prekršajem protivni�kog igra�a u izglednoj prilici za postizanje pogotka), na prvenstvenoj utakmici 8. kola, izme�u NK MLADOST (O) – NK VATROGASAC (K), odigrane dana 29.09.2013. u Obrezini. Kazna te�e od 29.09.2013. godine. DS –81/13-14 7. Mario Prstac senior NK KRAŠI�š.i. 02449 kažnjava se prema �lanku 57. DP HNS-a zabranom igranja tri (3) prvenstvene ili Cup utakmice, a zbog isklju�enja (u 57. min., zbognamjernog udaranja protivni�kog igra�a bez lopte), na prvenstvenoj utakmici 8. kola, izme�u NK KRAŠI� – NK MLADOST (L), odigrane dana 29.09.2013. u Kraši�u. Kazna te�e od 29.09.2013. godine. DS –82/13-14 8. Ivan Bzik senior NK PUŠ�Aš.i. 01714 kažnjava se prema �lanku 55. DP HNS-a zabranom igranja dvije (2) prvenstvene ili Cup utakmice, a zbog isklju�enja ( u 73. min., zbog grubog starta na protivni�kog igra�a), na prvenstvenoj utakmici 8. kola, izme�u NK PUŠ�A – NK SUTLA, odigrane dana 29.09.2013. u Puš�i. Kazna te�e od 29.09.2013. godine. DS –83/13-14 9. NK PUŠ�A kažnjava se prema �lanku 54. DP HNS-a, nov�anom kaznom u iznosu 1.000.00. kn (tisu�u kuna) a zbog nešportskog ponašanja seniorske mom�adi (opomenuti pet i jedan isklju�en igra�) na prvenstvenoj utakmici 8. kola, izme�u NK PUŠ�A - NK SUTLA, odigrane dana 29.09.2013. u Puš�a. Po istoj osnovi klub je bio kažnjen u 4. i 5. kolu. Nov�anu kaznu klub je dužan uplatiti u roku 15 dana po kona�nosti ove odluke na ra�un NS Zapreši�. DS –84/13-14

Page 15: NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBA KE ŽUPANIJE - NK · PDF file1 nogometni savez zagreba ke Županije jedinstvena Županijska nogometna liga prva Županijska liga zapad – istok druga Županijska

15

10. NK MLADOST (KD) kažnjava se prema �lanku 54. DP HNS-a, nov�anom kaznom u iznosu 500.00. kn (petsto kuna) a zbog nešportskog ponašanja seniorske mom�adi (opomenuti šest igra�a) na prvenstvenoj utakmici 8. kola, izme�u NK SLOGA SUZA - NK MLADOST (KD), odigrane dana 28.09.2013. u Orešju. Nov�anu kaznu klub je dužan uplatiti u roku 15 dana po kona�nosti ove odluke na ra�un NS Zapreši�. DS –85/12-13 SUSPENZIJE KLUBOVA Temeljem �lanka 138. stavka 2. DP HNS-a, zbog ne izvršenih nov�anih obveza prema službenim osobama, SUSPENDIRAJU SE SLIJEDE�I KLUBOVI: 1. NK DINAMO HIDREL Prvenstvena utakmica JŽNL kolo NK DINAMO HIDREL - NK MRACLIN 23.05.2013.

Sudac (taksa) Mateo Kreši� 300,00 kn I pom. sudac (taksa) Anto Pavi� 250,00 kn II pom. Sudac (taksa+prijevoz) Ivan Rešetar 500,00 kn Prvenstvena utakmica lima�a kolo NK DINAMO HIDREL - NK BAN JELA�I� 11.09.2013.

Sudac (taksa) Zvonimir Fabijan�i� 120,00 kn 2. Temeljem �lanka 138. DP HNS-a, zbog neizvršavanja nov�anih obveza prema NS Velika Gorica, SUSPENDIRAJU SE od daljnjeg natjecanja slijede�i klubovi: BUNA 1.800,00 kn DINAMO HIDREL 1.950,00 kn LOMNICA 2.650,00 kn LUKAVEC 2.100,00 kn BRCKO 2.350,00 kn KLOŠTAR 550,00 kn RUGVICA 2.350,00 kn Protiv ovih odluka o SUSPENZIJI može se u roku od dva dana od primitka odluke izjaviti prigovor disciplinskom sucu, ako se radi o o�itoj pogreški da klub nema financijskih obveza ili da je pogrešno unijeta visina ne ispunjene obveze. Suspenzija po�inje te�i od ponedjeljka 07.10.2013. godine, a automatski prestaje poslije izvršene uplate punog iznosa nov�ane obveze. Dokaz o uplati dostaviti putem fax-a u tajništvo NSZŽ-e. DS -86/13-14 3. Temeljem �lanka 92. DP HNS-a, zbog neispunjavanja stru�no-pedagoških uvjeta (klub nije licencirao službene osobe- trenere, predstavnike kluba), kažnjava se nov�anom kaznom: NK GRANI�AR - Tu�enik 500,00 kn Nov�anu kaznu klub je dužan uplatiti u roku 15 dana po kona�nosti ove odluke na ra�un NSZŽ-e. DS –87/13-14 UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv odluke Disciplinskog suca može se u roku 8 (osam) dana po prijemu, uložiti žalba u pismenom obliku Komisiji za žalbe NSZŽ-e putem ovog tijela, uredno taksirana prema Odluci o iznosima pristojbi Izvršnog Odbora HNS-a. Disciplinski sudac: Martin Šari� v.r.

Page 16: NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBA KE ŽUPANIJE - NK · PDF file1 nogometni savez zagreba ke Županije jedinstvena Županijska nogometna liga prva Županijska liga zapad – istok druga Županijska

16

MLADEŽ - REZULTATI KADETI 1.LIGA V kolo rezultati: Sop Hruš�ica (SAVA SH) HNK GORICA 1 5 Brdovec BSK BREGANA 2 1 Kl.Ivani� KLOŠTAR BAN JELA�I� 0 0 Gradi�i GRADI�I RAKITJE 7 0 Farkaševac ZRINSKI LADU� 0 4 T A B L I C A 1. LADU� 5 4 1 0 20-1 13 2. BREGANA 4 3 0 1 20-5 9 3. BSK 5 2 1 2 12-6 7 4. BAN JELA�I� 3 2 1 0 3-1 7 5. ZRINSKI 5 2 1 2 8-8 7 6. HNK GORICA 4 2 0 2 9-5 6 7. KLOŠTAR 5 1 2 2 7-13 5 8. SAVA (SH) 5 1 1 3 5-13 4 9. RAKITJE 5 1 1 3 5-29 4 10. GRADI�I 5 1 0 4 8-16 3 OPOMENUTI IGRA�I: ANTONIO MATOŠEVI� 14855 - NK SAVA (SH) LUKA ZDUNI� 14267 - HNK GORICA BORIS TOMI� 14889 - NK KLOŠTAR DRUGA OPOMENA: MARTIN JOSIPOVI� 14872 - NK KLOŠTAR GABRIJEL OREŠKOVI� 17293 - NK BAN JELA�I� ********************************************************* JUNIORI 1. LIGA V kolo rezultati: Sop Hruš�ica SAVA (SH) MLAKA 1 7 Brdovec VATROGASAC (Z) BREGANA 5 2 Kl.Ivani� KLOŠTAR BAN JELA�I� 1 0 Gradi�i GRADI�I RAKITJE 0 3 Farkaševac ZRINSKI LADU� 0 3 T A B L I C A 1. KLOŠTAR 5 4 0 1 7-3 12 2. MLAKA 4 3 0 1 17-5 9 3. LADU� 5 3 0 2 8-6 9 4. SAVA (SH) 5 3 0 2 9-12 9 5. BAN JELA�I� 4 2 0 2 9-6 6 6. VATROGASAC (Z) 5 2 0 3 11-11 6 7. BREGANA 5 2 0 3 12-13 6 8. GRADI�I 5 2 0 3 9-11 6 9. RAKITJE 5 2 0 3 5-12 6 10. ZRINSKI 5 1 0 4 8-16 3 OPOMENUTI IGRA�I: DOMAGOJ KORITNIK 6362 - NK MLAKA MIHAEL ŠKAREC 6386 - NK BAN JELA�I� TOMISLAV SREMI� 7350 - NK BAN JELA�I� JOSIP MARTI� 23164 - NK RAKITJE DRUGA OPOMENA : IVAN STOJKOVSKI 12234 - NK BAN JELA�I� PETAR �URAK 23611 - NK RAKITJE MARKO KARA�I� 2968 - NK VATROGASAC (Z) ISKLJU�ENI IGRA�I (NEMA PRAVO NASTUPA): MATIJA PAVLOVI� 21289 - NK RAKITJE PERICA �ABRAJA 23612 - NK RAKITJE SLAVKO GOLUB (TRENER LIC. 561 ) - NK RAKITJE

Page 17: NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBA KE ŽUPANIJE - NK · PDF file1 nogometni savez zagreba ke Županije jedinstvena Županijska nogometna liga prva Županijska liga zapad – istok druga Županijska

17

KADETI NSZŽ V kolo rezultati: MLADOST(Ob) Slobodan Strmec SAVA(S) STRMEC 8 1 Novaki NOVAKI DINAMO-HIDREL 12 1 Jastrebarsko JASKA VATROGASAC(K) 1 1 Drenje SAVA(D) TOP 8 1 T A B L I C A 1. SAVA(D) 5 4 0 1 19-6 12 2. MLADOST(Ob) 4 3 0 1 14-6 9 3. VATROGASAC(K) 5 2 2 1 13-9 8 4. SAVA(S) 4 2 1 1 17-9 7 5. TOP 5 2 1 2 17-23 7 6. NOVAKI 3 1 1 1 19-11 4 7. JASKA 5 1 1 3 4-11 4 8. DINAMO-HIDREL 4 1 0 3 4-19 3 9. STRMEC 3 0 0 3 1-14 0 OPOMENUTI IGRA�I: LUKA KRSTANOVI� 11845 - NK VATROGASAC (K) MARKO CVITKUŠI� 21245 - NK TOP *********************************************************

Page 18: NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBA KE ŽUPANIJE - NK · PDF file1 nogometni savez zagreba ke Županije jedinstvena Županijska nogometna liga prva Županijska liga zapad – istok druga Županijska

18

MLA�I PIONIRI 1. LIGA V kolo rezultati: Velika Mlaka MLAKA SAVA(S) 2 3 Rugvica RUGVICA ZRINSKI 5 1 Kurilovec UDARNIK ZELINA 3 2 V.Gorica HNK GORICA II SAMOBOR 3 2 Mladina VINOGRADAR INTER-ZAPREŠI� II 2 0 Dugo Selo DUGO SELO NAFTAŠ IVANI� II 11 0 Bistra BISTRA VRBOVEC 6 0 T A B L I C A 1. DUGO SELO 5 5 0 0 32-2 15 2. SAVA(S) 5 5 0 0 29-4 15 3. HNK GORICA 5 5 0 0 17-6 15 4. SAMOBOR 4 3 0 1 23-3 9 5. BISTRA 5 3 0 2 16-7 9 6. VINOGRADAR 5 3 0 2 10-7 9 7. MLAKA 5 3 0 2 14-12 9 8. INTER-ZAPREŠI� 5 2 0 3 12-8 6 9. UDARNIK 5 2 0 3 7-13 6 10. ZELINA 5 1 0 4 12-22 3 11. RUGVICA 4 1 0 3 6-18 3 12. NAFTAŠ IVANI� 5 1 0 4 7-23 3 13. VRBOVEC 5 0 0 5 2-30 0 14. ZRINSKI 5 0 0 5 3-35 0 ********************************************************* PIONIRI 1. LIGA V kolo rezultati: Velika Mlaka MLAKA SAVA(S) 2 7 Rugvica RUGVICA ZRINSKI 1 2 Kurilovec UDARNIK ZELINA 0 3 V.Gorica HNK GORICA II SAMOBOR 0 6 Mladina VINOGRADAR INTER-ZAPREŠI� II 1 2 Dugo Selo DUGO SELO NAFTAŠ IVANI� II 5 0 Bistra BISTRA VRBOVEC 1 1 T A B L I C A 1. INTER-ZAPREŠI� II 5 5 0 0 24-2 15 2. SAVA(S) 5 5 0 0 25-5 15 3. DUGO SELO 5 4 1 0 20-5 13 4. SAMOBOR 4 4 0 0 29-0 12 5. BISTRA 5 2 3 0 10-7 9 6. NAFTAŠ IVANI� II 5 3 0 2 9-9 9 7. ZELINA 5 2 0 3 11-11 6 8. ZRINSKI 5 2 0 3 6-20 6 9. VINOGRADAR 5 1 1 3 14-13 4 10. HNK GORICA II 5 1 0 4 9-16 3 11. RUGVICA 4 1 0 3 4-15 3 12. MLAKA 5 1 0 4 6-34 3 13. VRBOVEC 5 0 1 4 5-24 1 14. UDARNIK 5 0 0 5 1-12 0 *********************************************************

Page 19: NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBA KE ŽUPANIJE - NK · PDF file1 nogometni savez zagreba ke Županije jedinstvena Županijska nogometna liga prva Županijska liga zapad – istok druga Županijska

19

MLA�I PIONIRI 2. LIGA V kolo rezultati: Božjakovina BRCKO GRADI�I 0 0 Križ SLOGA(K) BAN JELA�I� 3 1 Kerestinec TOP SAVSKI MAROF 1 0 Bedenica STRMEC SAVA(D) 5 3 Pisarovina JAMNICA KLOŠTAR 2 0 Dugo Selo DUGO SELO II BESTOVJE 0 2 Brdovec BSK BREGANA 1 5 T A B L I C A 1. BREGANA 4 4 0 0 23-3 12 2. TOP 4 4 0 0 15-2 12 3. SLOGA(K) 5 3 2 0 12-6 11 4. STRMEC 5 3 0 2 15-13 9 5. BSK 4 3 0 1 12-11 9 6. GRADI�I 5 2 2 1 8-8 8 7. BESTOVJE 5 2 1 2 5-6 7 8. SAVSKI MAROF 4 2 0 2 6-5 6 9. JAMNICA 5 1 2 2 9-9 5 10. SAVA(D) 5 1 1 3 13-13 4 11. BRCKO 4 1 1 2 4-7 4 12. BAN JELA�I� 4 0 1 3 7-12 1 13. KLOŠTAR 5 0 1 4 7-21 1 14. DUGO SELO II 5 0 1 4 4-24 1 ********************************************************* PIONIRI 2. LIGA V kolo rezultati: Božjakovina BRCKO GRADI�I 1 2 Križ SLOGA(K) BAN JELA�I� 1 7 Kerestinec TOP SAVSKI MAROF 3 3 Bedenica STRMEC SAVA(D) 0 5 Pisarovina JAMNICA KLOŠTAR 2 3 Dugo Selo DUGO SELO II BESTOVJE 11 0 Brdovec BSK BREGANA 4 0 T A B L I C A 1. SAVA(D) 5 5 0 0 29-4 15 2. KLOŠTAR 5 5 0 0 20-3 15 3. GRADI�I 5 3 2 0 12-6 11 4. DUGO SELO II 5 3 0 2 20-7 9 5. BSK 4 3 0 1 11-6 9 6. BAN JELA�I� 4 2 1 1 14-4 7 7. JAMNICA 5 2 1 2 12-11 7 8. SAVSKI MAROF 4 1 2 1 6-11 5 9. BESTOVJE 5 1 1 3 10-18 4 10. STRMEC 5 1 1 3 7-15 4 11. SLOGA(K) 5 1 0 4 7-17 3 12. BREGANA 4 0 1 3 3-15 1 13. TOP 4 0 1 3 6-23 1 14. BRCKO 4 0 0 4 3-20 0 *********************************************************

Page 20: NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBA KE ŽUPANIJE - NK · PDF file1 nogometni savez zagreba ke Županije jedinstvena Županijska nogometna liga prva Županijska liga zapad – istok druga Županijska

20

MLA�I PIONIRI 3. LIGA V kolo rezultati: Rakov Potok RAKOV POTOK KLAS 2 2 Buševec POLET CROATIA 9 0 Stupnik STUPNIK OSTRNA 10 0 Sop Hruš�ica SAVA (SH) MRACLIN 1 1 SLOBODAN VATROGASAC(Z) Mala Buna BUNA LADU� 3 6 T A B L I C A 1. STUPNIK 5 5 0 0 31-1 15 2. KLAS 5 3 1 1 13-13 10 3. LADU� 3 3 0 0 29-5 9 4. MRACLIN 5 2 2 1 22-5 8 5. BUNA 3 2 0 1 12-8 6 6. RAKOV POTOK 4 1 2 1 10-17 5 7. SAVA (SH) 4 1 1 2 4-15 4 8. POLET 3 1 0 2 10-10 3 9. CROATIA 5 1 0 4 4-30 3 10. VATROGASAC(Z) 3 0 0 3 1-11 0 11. OSTRNA 4 0 0 4 2-23 0 ********************************************************* PIONIRI 3. LIGA V kolo rezultati: Rakov Potok RAKOV POTOK KLAS 0 6 Buševec POLET CROATIA 6 0 Stupnik STUPNIK OSTRNA 1 5 Sop Hruš�ica SAVA (SH) MRACLIN 1 3 SLOBODAN VATROGASAC(Z) Mala Buna BUNA LADU� 1 2 T A B L I C A 1. MRACLIN 5 5 0 0 24-8 15 2. KLAS 5 3 1 1 23-10 10 3. STUPNIK 5 3 0 2 21-17 9 4. OSTRNA 4 2 0 2 12-9 6 5. BUNA 3 2 0 1 9-6 6 6. POLET 3 1 1 1 9-5 4 7. VATROGASAC(Z) 3 1 1 1 7-11 4 8. SAVA (SH) 4 1 0 3 10-12 3 9. LADU� 2 1 0 1 2-4 3 10. RAKOV POTOK 3 0 1 2 4-14 1 11. CROATIA 5 0 0 5 6-31 0 *********************************************************

Page 21: NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBA KE ŽUPANIJE - NK · PDF file1 nogometni savez zagreba ke Županije jedinstvena Županijska nogometna liga prva Županijska liga zapad – istok druga Županijska

21

PRSTI�I V kolo rezultati: Zapreši� INTER-ZAPREŠI� DUGO SELO 5 1 Ivani� Grad NAFTAŠ IVANI� BISTRA 1 4 Vrbovec VRBOVEC VINOGRADAR 2 0 Samobor SAMOBOR HNK GORICA 6 0 S.I.Zelina ZELINA MLAKA 1 1 SLOBODAN SLOGA(K) Jastrebarsko JASKA UDARNIK 4 0 T A B L I C A 1. SAMOBOR 5 4 1 0 24-2 13 2. BISTRA 5 4 1 0 24-4 13 3. JASKA 4 3 1 0 16-2 10 4. MLAKA 5 3 1 1 12-7 10 5. INTER-ZAPREŠI� 5 2 1 2 13-13 7 6. HNK GORICA 5 2 1 2 11-12 7 7. VRBOVEC 5 1 2 2 8-12 5 8. DUGO SELO 5 1 2 2 9-14 5 9. NAFTAŠ IVANI� 5 1 2 2 6-13 5 10. ZELINA 4 1 1 2 4-8 4 11. SLOGA(K) 4 1 0 3 4-12 3 12. UDARNIK 4 0 1 3 4-13 1 13. VINOGRADAR 4 0 0 4 0-23 0 ********************************************************* PO�ETNICI V kolo rezultati: Zapreši� INTER-ZAPREŠI� DUGO SELO 2 1 Ivani� Grad NAFTAŠ IVANI� BISTRA 7 0 Vrbovec VRBOVEC VINOGRADAR 3 1 Samobor SAMOBOR HNK GORICA 2 0 S.I.Zelina ZELINA MLAKA 0 0 SLOBODAN SLOGA(K) Jastrebarsko JASKA UDARNIK 3 4 T A B L I C A 1. NAFTAŠ IVANI� 5 5 0 0 32-5 15 2. INTER-ZAPREŠI� 5 5 0 0 21-6 15 3. SAMOBOR 5 3 1 1 13-5 10 4. BISTRA 5 3 0 2 11-13 9 5. VRBOVEC 5 2 2 1 10-11 8 6. DUGO SELO 5 2 1 2 11-18 7 7. SLOGA(K) 4 2 0 2 12-7 6 8. UDARNIK 4 2 0 2 7-13 6 9. ZELINA 4 1 1 2 5-9 4 10. VINOGRADAR 4 1 0 3 7-7 3 11. MLAKA 5 0 2 3 5-16 2 12. HNK GORICA 5 0 1 4 6-16 1 13. JASKA 4 0 0 4 4-18 0 *********************************************************

Page 22: NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBA KE ŽUPANIJE - NK · PDF file1 nogometni savez zagreba ke Županije jedinstvena Županijska nogometna liga prva Županijska liga zapad – istok druga Županijska

22

MLADEŽ - RASPORED 05./06.10., 08.10. i 12./13.10.2013. GODINE

KADETI I JUNIORI 1.LIGA Parovi za VI kolo: 05./06.10.2013. Velika Mlaka HNK GORICA/MLAKA GRADI�I Sub 05.10.u 14 i 16.00 Bregana BREGANA SAVA (SH) Sub 05.10.u 14 i 16.00 Kl.Ivani� KLOŠTAR BSK/VATROGASAC Sub 05.10.u 14 i 16.00 Rakitje RAKITJE ZRINSKI Sub 05.10.u 14 i 16.00 Vukovina BAN JELA�I� LADU� Ned 06.10.u 14 i 16.00 *********************************************************** Parovi za VII kolo: 08.10.2013. (Utorak) Farkaševac ZRINSKI HNK GORICA/MLAKA Uto 08.10.u 14 i 16.00 Gradi�i GRADI�I BREGANA Uto 08.10.u 10 i 12.00 Sop Hruš�ica SAVA (SH) KLOŠTAR Uto 08.10.u 10 i 12.00 Zdenci BSK/VATROGASAC BAN JELA�I� Uto 08.10.u 10 i 12.00 Ladu� LADU� RAKITJE Uto 08.10.u 10 i 12.00 ********************************************************** Parovi za VIII kolo: 12./13.10.2013. Velika Mlaka HNK GORICA/MLAKA LADU� Sub 12.10.u 14 i 16.00 Bregana BREGANA ZRINSKI Sub 12.10.u 14 i 16.00 Kl.Ivani� KLOŠTAR GRADI�I Ned 13.10.u 14 i 16.00 Brdovec BSK/VATROGASAC SAVA (SH) Sub 12.10.u 14 i 16.00 Vukovina BAN JELA�I� RAKITJE Ned 13.10.u 14 i 16.00 ************************************************************

KADETI NSZŽ Parovi za VI kolo: 05./06.10.2013. Slobodan JASKA Bedenica STRMEC MLADOST(Ob) Sub 05.10.u 16.00 Novaki NOVAKI SAVA(S) Sub 05.10.u 16.00 Kobili� VATROGASAC(K) SAVA(D) Ned 06.10.u 11.00 Novo �i�e DINAMO-HIDREL TOP Ned 06.10.u 10.00 *********************************************************** Parovi za VII kolo: 08.10.2013. (Utorak) SAVA(D) Slobodan Jastrebarsko JASKA STRMEC Uto 08.10.u 16.00 Obrezina MLADOST(Ob) NOVAKI Uto 08.10.u 10.00 Strmec SAVA(S) DINAMO-HIDREL Uto 08.10.u 16.00 Kerestinec TOP VATROGASAC(K) Uto 08.10.u 10.30 *********************************************************** Parovi za VIII kolo: 12./13.10.2013. Slobodan TOP Bedenica STRMEC SAVA(D) Sub 12.10.u 16.00 Novaki NOVAKI JASKA Sub 12.10.u 16.00 Strmec SAVA(S) MLADOST(Ob) Sub 12.10.u 16.00 Novo �i�e DINAMO-HIDREL VATROGASAC(K) Ned 13.10.u 10.30 ***********************************************************

Page 23: NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBA KE ŽUPANIJE - NK · PDF file1 nogometni savez zagreba ke Županije jedinstvena Županijska nogometna liga prva Županijska liga zapad – istok druga Županijska

23

MLA�I PIONIRI I PIONIRI 1. LIGA Parovi za VI kolo: 05./06.10.2013. Strmec SAVA(S) HNK GORICA II Sub 05.10.u 10 i 11.30 Farkaševac ZRINSKI MLAKA Sub 05.10.u 10 i 11.30 Kurilovec UDARNIK RUGVICA Sub 05.10.u 10 i 11.30 Samobor SAMOBOR VINOGRADAR Ned 06.10.u 14 i 15.30 Pojatno INTER-ZAPREŠI� II DUGO SELO Sub 05.10.u 10 i 11.30 Ivani� Grad NAFTAŠ IVANI� II BISTRA Ned 06.10.u 10 i 11.30 S.I.Zelina ZELINA VRBOVEC Sub 05.10.u 10 i 11.30 ************************************************************ Parovi za VII kolo: 08.10.2013. (Utorak) Jaska voj. VINOGRADAR SAVA(S) Uto 08.10.u 14 i 15.30 V.Gorica HNK GORICA II ZRINSKI Uto 08.10.u 10 i 11.30 Velika Mlaka MLAKA UDARNIK Uto 08.10.u 14 i 15.30 Rugvica RUGVICA ZELINA Uto 08.10.u 14 i 15.30 Dugo Selo DUGO SELO SAMOBOR Uto 08.10.u 10 i 11.30 Bistra BISTRA INTER-ZAPREŠI� II Uto 08.10.u 14 i 15.30 Vrbovec VRBOVEC NAFTAŠ IVANI� II Uto 08.10.u 14 i 15.30 ************************************************************ Parovi za VIII kolo: 12./13.10.2013. Strmec SAVA(S) DUGO SELO Sub 12.10.u 10 i 11.30 Farkaševac ZRINSKI VINOGRADAR Sub 12.10.u 10 i 11.30 Kurilovec UDARNIK HNK GORICA II Sub 12.10.u 10 i 11.30 Rugvica RUGVICA MLAKA Sub 12.10.u 10 i 11.30 Samobor SAMOBOR BISTRA Sub 12.10.u 10 i 11.30 Pojatno INTER-ZAPREŠI� II VRBOVEC Sub 12.10.u 10 i 11.30 S.I.Zelina ZELINA NAFTAŠ IVANI� II Sub 12.10.u 10 i 11.30 ***********************************************************

MLA�I PIONIRI I PIONIRI 2. LIGA

Parovi za VI kolo: 05./06.10.2013. Gradi�i GRADI�I STRMEC Sub 05.10.u 10 i 11.30 Vukovina BAN JELA�I� BRCKO Sub 05.10.u 10 i 11.30 Kerestinec TOP SLOGA(K) Sub 05.10.u 10 i 11.30 Drenje SAVA(D) JAMNICA Ned 06.10.u 10 i 11.30 Kl.Ivani� KLOŠTAR DUGO SELO II Sub 05.10.u 10 i 11.30 Bestovje BESTOVJE BSK Sub 05.10.u 10 i 11.30 Savski Marof SAVSKI MAROF BREGANA Ned 06.10.u 10 i 11.30 *********************************************************** Parovi za VII kolo: 08.10.2013. (Utorak) Pisarovina JAMNICA GRADI�I Uto 08.10.u 14 i 15.30 Bedenica STRMEC BAN JELA�I� Uto 08.10.u 14 i 15.30 Božjakovina BRCKO TOP Uto 08.10.u 14 i 15.30 Križ SLOGA(K) SAVSKI MAROF Uto 08.10.u 14 i 15.30 Dugo Selo DUGO SELO II SAVA(D) Uto 08.10.u 14 i 15.30 Brdovec BSK KLOŠTAR Uto 08.10.u 14 i 15.30 Bregana BREGANA BESTOVJE Uto 08.10.u 14 i 15.30 *********************************************************** Parovi za VIII kolo: 12./13.10.2013. Gradi�i GRADI�I DUGO SELO II Sub 12.10.u 10 i 11.30 Vukovina BAN JELA�I� JAMNICA Sub 12.10.u 10 i 11.30 Kerestinec TOP STRMEC Sub 12.10.u 10 i 11.30 Križ SLOGA(K) BRCKO Ned 13.10.u 10 i 11.30 Drenje SAVA(D) BSK Ned 13.10.u 10 i 11.30 Kl.Ivani� KLOŠTAR BREGANA Sub 12.10.u 10 i 11.30 Savski Marof SAVSKI MAROF BESTOVJE Ned 13.10.u 10 i 11.30 ************************************************************

Page 24: NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBA KE ŽUPANIJE - NK · PDF file1 nogometni savez zagreba ke Županije jedinstvena Županijska nogometna liga prva Županijska liga zapad – istok druga Županijska

24

MLA�I PIONIRI I PIONIRI 3. LIGA

Parovi za VI kolo: 05./06.10.2013. Mi�evec KLAS SAVA (SH) Sub 05.10.u 10 i 11.30 Hrastje CROATIA RAKOV POTOK Ned 06.10.u 10 i 11.30 Stupnik STUPNIK POLET Sub 05.10.u 10 i 11.30 MRACLIN SLOBODAN Zdenci VATROGASAC(Z) BUNA Ned 06.10.u 11 i 12.30 Ostrna OSTRNA LADU� Sub 05.10.u 10 i 11.30 *********************************************************** 08.10.2013. (Utorak) Buševec POLET (1.kolo) LADU� Uto 08.10.u 14 i 15.30 Rakov Potok RAKOV POTOK (1.kolo) BUNA Uto 08.10.u 10 i 11.30 Parovi za VII kolo: 12./13.10.2013. SLOBODAN KLAS Sop Hruš�ica SAVA (SH) CROATIA Sub 12.10.u 10 i 11.30 Rakov Potok RAKOV POTOK STUPNIK Ned 13.10.u 10 i 11.30 Buševec POLET OSTRNA Sub 12.10.u 10 i 11.30 Mala Buna BUNA MRACLIN Sub 12.10.u 15 i 16.30 Ladu� LADU� VATROGASAC(Z) Ned 13.10.u 10 i 11.30 ***********************************************************

PRSTI�I I PO�ETNICI Parovi za VI kolo: 05./06.10.2013. Dugo Selo DUGO SELO SAMOBOR Sub 05.10.u 10 i 11.30 Bistra BISTRA INTER-ZAPREŠI� Sub 05.10.u 10 i 11.30 Vrbovec VRBOVEC NAFTAŠ IVANI� Sub 05.10.u 10 i 11.30 V.Gorica HNK GORICA ZELINA Ned 06.10.u 10 i 11.30 MLAKA SLOBODAN Križ SLOGA(K) JASKA Sub 05.10.u 10 i 11.30 Jaska voj. VINOGRADAR UDARNIK Sub 05.10.u 10 i 11.30 *********************************************************** Parovi za VII kolo: 08.10.2013. (Utorak) S.I.Zelina ZELINA DUGO SELO Uto 08.10.u 10 i 11.30 Samobor SAMOBOR BISTRA Uto 08.10.u 10 i 11.30 Zapreši� INTER-ZAPREŠI� VRBOVEC Uto 08.10.u 12.30 i 14 Ivani� Grad NAFTAŠ IVANI� VINOGRADAR Uto 08.10.u 10 i 11.30 SLOBODAN HNK GORICA Jastrebarsko JASKA MLAKA Uto 08.10.u 10 i 11.30 Kurilovec UDARNIK SLOGA(K) Uto 08.10.u 10 i 11.30 *********************************************************** Parovi za VIII kolo: 12./13.10.2013. SLOBODAN DUGO SELO Bistra BISTRA ZELINA Sub 12.10.u 10 i 11.30 Vrbovec VRBOVEC SAMOBOR Sub 12.10.u 10 i 11.30 Ivani� Grad NAFTAŠ IVANI� INTER-ZAPREŠI� Ned 13.10.u 10 i 11.30 V.Gorica HNK GORICA JASKA Ned 13.10.u 10 i 11.30 Velika Mlaka MLAKA UDARNIK Ned 13.10.u 10 i 11.30 Jaska voj. VINOGRADAR SLOGA(K) Ned 13.10.u 10 i 11.30 ***********************************************************

Page 25: NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBA KE ŽUPANIJE - NK · PDF file1 nogometni savez zagreba ke Županije jedinstvena Županijska nogometna liga prva Županijska liga zapad – istok druga Županijska

25

2.ŽUPANIJSKA LIGA ZAPAD 2013-2014 2.ŽUPANIJSKA LIGA ZAPAD 2013-2014 VII kolo rezultati: Desinec DESINEC VRH 1 6 Gorica Sveto SVETA JANA KUPINEC 0 4 Donja Zden�i ZDEN�INA CROATIA(P) 1 2 Galgovo GALGOVO SLOGA(B) 1 0 Kloko�evac KLOKO�EVAC BESTOVJE 2 1 Vukšin Šipak DINAMO(VŠ) DONJA KUP�INA 1 2 Samoborski O SAMOBORSKI OTOK MLADOST(B) 5 3 Pribi� PRIBI� RAKOV POTOK 0 0 T A B L I C A 1. KUPINEC 7 6 0 1 30-3 18 2. SAMOBORSKI OTOK 7 5 1 1 19-10 16 3. CROATIA(P) 7 5 1 1 17-13 16 4. KLOKO�EVAC 7 4 2 1 18-5 14 5. VRH 7 4 1 2 13-6 13 6. GALGOVO 7 4 0 3 11-8 12 7. SVETA JANA 7 4 0 3 14-14 12 8. PRIBI� 7 3 1 3 13-9 10 9. DONJA KUP�INA 7 3 1 3 9-10 10 10. BESTOVJE 7 3 0 4 24-15 9 11. MLADOST(B) 7 3 0 4 18-25 9 12. RAKOV POTOK 7 2 2 3 9-13 8 13. SLOGA(B) 7 2 0 5 12-15 6 14. DESINEC 7 2 0 5 12-28 6 15. ZDEN�INA 7 1 0 6 10-32 3 16. DINAMO(VŠ) 7 0 1 6 6-29 1 OPOMENUTI IGRA�I: PRVA javna opomena - nov�ana kazna: 00647 OROZ IVAN - KLOKO�EVAC 00720 BAŠI� DORIJAN - KLOKO�EVAC 00917 ŠTULEC KRISTIJAN - ZDEN�INA 01291 SABLJAŠ NIKOLA - VRH 01396 WEBER KARLO - CROATIA(P) 02498 POPOVI� EMANUEL - KUPINEC 02667 CIPURI� DARKO - MLADOST(B) 04086 NOVOSEL DOMAGOJ - PRIBI� 04087 PUŠKAR SVEN - PRIBI� 04228 STEPUŠIN DENIS - DONJA KUP�INA 05270 BURNIK ALAN - SLOGA(B) 20290 LENCUR NIKOLA - KUPINEC 21983 STANI� GORAN - BESTOVJE 23690 IVANDI� DOMAGOJ - DINAMO(VŠ) DRUGA javna opomena - nov�ana kazna: 00546 NAGLI� GORAN - GALGOVO 00627 KOLAR MARKO - RAKOV POTOK 02629 BURJA STJEPAN - MLADOST(B) 13973 OTMA�I� DOMINIK - KLOKO�EVAC --------------------------------------

Page 26: NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBA KE ŽUPANIJE - NK · PDF file1 nogometni savez zagreba ke Županije jedinstvena Županijska nogometna liga prva Županijska liga zapad – istok druga Županijska

26

03900 CRNKOVI� RENE - ZDEN�INA Isklju�enje

Odredbom �lanka 21. stavka 12. DP HNS-a klubovi su dužni voditi evidenciju javnih opomena. Sve razlike u vo�enju evidencije opomenutih igra�a dužni su ODMAH javiti u povjereniku u tajništvo NS Jastrebarsko fax 01/6281-334 ili email

[email protected]

������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ������������������������������������������������������������������������

2.županijska liga zapad SAM+JAS+ZAP Parovi za VIII kolo: Kraljev Vrh VRH KLOKO�EVAC Ned 06.10.2013 16:00 Kupinec KUPINEC DESINEC Ned 06.10.2013 16:00 Pojatno CROATIA(P) SVETA JANA Ned 06.10.2013 16:00 Konjš�ica GALGOVO ZDEN�INA Ned 06.10.2013 16:00 Bestovje BESTOVJE DINAMO(VŠ) Ned 06.10.2013 16:00 Donja Kup�in DONJA KUP�INA SAMOBORSKI OTOK Ned 06.10.2013 16:00 Brezari� MLADOST(B) PRIBI� Ned 06.10.2013 16:00 Brezje SLOGA(B) RAKOV POTOK Ned 06.10.2013 16:00 ******************************************************************************* 2.županijska liga zapad SAM+JAS+ZAP Parovi za IX kolo: Vukšin Šipak DINAMO(VŠ) VRH Uto 08.10.2013 15:30 Kloko�evac KLOKO�EVAC KUPINEC Uto 08.10.2013 15:30 Desinec DESINEC CROATIA(P) Uto 08.10.2013 15:30 Gorica Sveto SVETA JANA GALGOVO Uto 08.10.2013 15:30 Donja Zden�i ZDEN�INA SLOGA(B) Uto 08.10.2013 15:30 Samoborski O SAMOBORSKI OTOK BESTOVJE Uto 08.10.2013 15:30 Pribi� PRIBI� DONJA KUP�INA Uto 08.10.2013 15:30 Rakov Potok RAKOV POTOK MLADOST(B) Uto 08.10.2013 15:30 ******************************************************************************* 2.županijska liga zapad SAM+JAS+ZAP Parovi za X kolo: Kraljev Vrh VRH SAMOBORSKI OTOK Ned 13.10.2013 15:30 Kupinec KUPINEC DINAMO(VŠ) Ned 13.10.2013 15:30 Pojatno CROATIA(P) KLOKO�EVAC Ned 13.10.2013 15:30 Konjš�ica GALGOVO DESINEC Ned 13.10.2013 15:30 Donja Zden�i ZDEN�INA SVETA JANA Ned 13.10.2013 15:30 Bestovje BESTOVJE PRIBI� Ned 13.10.2013 15:30 Donja Kup�in DONJA KUP�INA RAKOV POTOK Ned 13.10.2013 15:30 Brezje SLOGA(B) MLADOST(B) Ned 13.10.2013 15:30 ******************************************************************************* 2.županijska liga zapad SAM+JAS+ZAP Parovi za XI kolo: Pribi� PRIBI� VRH Ned 20.10.2013 15:30 Samoborski O SAMOBORSKI OTOK KUPINEC Ned 20.10.2013 15:30 Vukšin Šipak DINAMO(VŠ) CROATIA(P) Ned 20.10.2013 15:30 Kloko�evac KLOKO�EVAC GALGOVO Sub 19.10.2013 15:30 Desinec DESINEC ZDEN�INA Ned 20.10.2013 15:30 Gorica Sveto SVETA JANA SLOGA(B) Ned 20.10.2013 15:30 Rakov Potok RAKOV POTOK BESTOVJE Ned 20.10.2013 15:30 Brezari� MLADOST(B) DONJA KUP�INA Ned 20.10.2013 15:30 ******************************************************************************* 2.županijska liga zapad SAM+JAS+ZAP Parovi za XII kolo: Kraljev Vrh VRH RAKOV POTOK Ned 27.10.2013 15:00 Kupinec KUPINEC PRIBI� Ned 27.10.2013 15:00 Pojatno CROATIA(P) SAMOBORSKI OTOK Ned 27.10.2013 15:00 Konjš�ica GALGOVO DINAMO(VŠ) Ned 27.10.2013 15:00 Donja Zden�i ZDEN�INA KLOKO�EVAC Ned 27.10.2013 15:00 Gorica Sveto SVETA JANA DESINEC Ned 27.10.2013 15:00 Bestovje BESTOVJE MLADOST(B) Ned 27.10.2013 15:00

Page 27: NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBA KE ŽUPANIJE - NK · PDF file1 nogometni savez zagreba ke Županije jedinstvena Županijska nogometna liga prva Županijska liga zapad – istok druga Županijska

27

Brezje SLOGA(B) DONJA KUP�INA Ned 27.10.2013 15:00

NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBA�KE ŽUPANIJE

NOGOMETNO SREDIŠTE KRIŽ II ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA ISTOK SKUPINA “A”

����,FAX;01/2891-601;Mob. 091/2891-613; Prvenstvene nogometne utakmice 5. kola II ŽNL istok skupina «A» odigrane 29.09.2013. godine registriraju se

postignutim rezultatima sukladno �lanku 68. Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a. R E Z U L T A T I

Lipovec : Mladost 2 : 1 Milka Trnina : Turopoljac 1 : 7

Kupa : Turopolje 2 : 2 Grani�ar : Donja Zelina 1 : 0

T A B L I C A Red. Klubovi Utak. Pobj. Remi Poraz Gol R. Bodovi 1. Turopolje 5 4 1 0 14 : 5 13 2. Turopoljac 5 4 0 1 34 : 7 12 3. Grani�ar 5 3 1 1 7 : 5 10 4. Kupa 5 2 2 1 8 : 6 8 5. Mladost 5 2 0 3 9 : 15 6 6. Milka Trnina 5 1 0 4 3 : 11 3 7. Donja Zelina 5 1 0 4 8 : 19 3 8. Lipovec 5 1 0 4 5 : 20 3

Raspored 6. kola koje se igra 06.10.2013. u 16.00 sati: OBEDIŠ�E;Mladost-Donja Zelina TUROPOLJE;Turopolje-Grani�ar, KU�E;Turopoljac-Kupa, LIPOVEC LONJSKI;Lipovec-Milka Trnina. Raspored 7. kola koje se igra 13.10.2013. u 15.30 sati: VEZIŠ�E;Milka Trnina-Mladost, POKUPSKO;Kupa-Lipovec, KRIŽ;Grani�ar-Turopoljac, PAUKOVEC;Donja Zelina-Turopolje. **************************************************************************************Prvenstvene nogometne utakmice 5. kola II ŽNL istok skupina «B» odigrane 28/29. 09.2013. godine registriraju se postignutim rezultatima(osim prekinute utakmice) sukladno �lanku 68. Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a.

R E Z U L T A T I Ostrna : Mladost 2 : 0 (prek. u 27 min) Croatia : Dubrava 0 : 1

Gaj : Žabnica 3 : 0 Viktoria : Zvekovac 0 : 0

SLOBODAN : Oborovo - T A B L I C A Red. Klubovi Utak. Pobj. Remi Poraz Gol R. Bodovi 1. Croatia 5 4 0 1 13 : 5 12 2. Dubrava 4 4 0 0 8 : 1 12 3. Ostrna 4 3 0 1 16 : 5 9 4. Gaj 4 3 0 1 12 : 3 9 5. Oborovo 4 2 0 2 12 : 7 6 6. Žabnica 5 2 0 3 6 : 11 6 7. Viktoria 4 0 1 3 1 : 14 1 8. Zvekovac 5 0 1 4 6 : 20 1 9. Mladost 3 0 0 3 3 : 11 0

Raspored 6. kola koje se igra 05/06.10.2013. u 16.00 sati: ŽABNICA;Žabnica-Viktoria, ZVEKOVAC;SLOBODAN-Zvekovac, *DUBRAVA;Dubrava-Gaj, BREZINE;Mladost-Croatia, OBOROVO;Oborovo-Ostrna. Raspored 7. kola koje se igra 08.10. (utorak)2013. u 16.00 sati: NOVA KAPELA;Croatia-Oborovo, OSTRNA;Ostrna-SLOBODAN, GAJ;Gaj-Mladost, ZVONIK;Viktoria-Dubrava, ZVEKOVAC;Zvekovac-Žabnica. * UTAKMICA SE IGRA SUBOTOM. Povjerenik natjecanja: Ivica Mihelja

Page 28: NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBA KE ŽUPANIJE - NK · PDF file1 nogometni savez zagreba ke Županije jedinstvena Županijska nogometna liga prva Županijska liga zapad – istok druga Županijska

28

U Križu, 01.10.2013. JAVNE OPOMENE PRVA JAVNA OPOMENA – NOV�ANA KAZNA 11136 Neven Novosel NK Turopoljac 3448 Mario Radilovi� NK Turopoljac 17935 Bojan Bursa� NK Turopoljac 6705 Josip Klasni� NK Turopolje 4733 Žaljko Josi� NK Turopolje 8530 Danijel Mari� NK Croatia 15551 Denis Zouhar NK Dubrava 9723 Zoran Krivan NK Dubrava 8401 Ivan Leboš NK Dubrava 10130 Dragan Martinovi� NK Viktoria 16598 Dejan Mileusni� NK Zvekovac DRUGA JAVNA OPOMENA-NOV�ANA KAZNA 4406 Slavko Busija NK Kupa 19008 Dario Oštrec NK Milka Trnina 15142 Ladislav Jambre�ina NK Turopolje 14977 Goran Grgi� NK Dubrava TRE�A JAVNA OPOMENA NEMA PRAVO NASTUPA 1093 Marko Mi�i� NK Turopolje Napomena: Odredbom �lanka 21. stavka 12. DP HNS-a predstavnici klubova dužni su voditi evidenciju javnih opomena. Sve razlike u vo�enju evidencije opomenutih igra�a dužni su ODMAH javiti u NS Križ, povjereniku za natjecanje. O�ITOVANJE Traži se o�itovanje službenih osoba prvenstvene utakmice 5. kola II ŽNL istok skupine «B» igrane u Ostrni 29.09.2013.godine, izme�u ekipa NK Ostrna i NK Mladost- Brezine, a prekinute u 27 minuti.

• Sudac utakmice - Filip Mati�, Gradi�i • I Pomo�ni sudac - Ozren Kureti�, Velika Gorica • II Pomo�ni sudac - Ivica Malko�, Lukavec • Delegat utakmice - Dejan Kneževi� • Predstavnik NK Ostrna – Miroslav Tkal�ec licenca broj 144 • Predstavnik NK Mladost – Jasmin Vuksanovi� licenca broj 082.

O�itovanje poslati na adresu: NS Križ, pp 13 10314 Križ, ili na Fax;01/2891-601, ili na [email protected] najkasnije do 07.10.2013. godine. U Križu, 01.10.2013.godine. Povjerenik natjecanja: Ivica Mihelja v.r.

Page 29: NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBA KE ŽUPANIJE - NK · PDF file1 nogometni savez zagreba ke Županije jedinstvena Županijska nogometna liga prva Županijska liga zapad – istok druga Županijska

29

06. SJEDNICA DISCIPLINSKOG SUCA II ŽNL, ISTOK I ZAPAD

30.09.2013. g.

Odredbom �lanka 21. stavka 12. DP HNS-a klubovi su dužni voditi evidenciju javnih opomena. Sve razlike u vo�enju evidencije opomenuti igra�a dužni su ODMAH javiti u tajništvo NSZŽ-e.

1. Rene Crnkovi� senior NK ZDEN�INA š.i. 03900 kažnjava se prema �lanku 51. DP HNS-a zabranom igranja jedne (1) prvenstvene ili Cup utakmice, a zbog isklju�enja (u 60. zbog sprje�avanja prekršajem protivni�kog igra�a u izglednoj prilici za postizanje pogotka), na prvenstvenoj utakmici 7. kola, izme�u NK ZDEN�INA – NK CROATIA, odigrane dana 29.09.2013. u Donjoj Zden�ini. Kazna te�e od 29.09.2013. godine. DS –25/13-14 SUSPENZIJE KLUBOVA Temeljem �lanka 138. stavka 2. DP HNS-a, zbog ne izvršenih nov�anih obveza prema službenim osobama, SUSPENDIRAJU SE SLIJEDE�I KLUBOVI: 1. NK KLOKO�EVAC Prvenstvena utakmica II ŽNL

kolo

NK KLOKO�EVAC– NK MLADOST

14.09.2013.

Sudac (taksa) Ante Raši� 200,00 kn I pom. sudac (taksa) Tomislav Škrlin 160,00 kn II pom. sudac (taksa) Ivan Družanovi� 160,00 kn 2. Temeljem �lanka 138. DP HNS-a, zbog neizvršavanja nov�anih obveza prema NS Velika Gorica, SUSPENDIRAJU SE od daljnjeg natjecanja slijede�i klubovi: KUPA 350,00 + 2.150,00 kn TUROPOLJAC 2.650,00 kn TUROPOLJE 1.350,00 kn 3. Temeljem �lanka 138. DP HNS-a, zbog neizvršavanja nov�anih obveza prema NS Jastrebarsko, SUSPENDIRAJU SE od daljnjeg natjecanja slijede�i klubovi: DINAMO VŠ 1.500,00 kn DONJA KUP�INA 3.990,00 kn ZDEN�INA 2.450,00 kn VRH 1.500,00 kn KLOKO�EVAC 1.500,00 kn CROATIA POJATNO 1.500,00 kn Protiv ovih odluka o SUSPENZIJI može se u roku od dva dana od primitka odluke izjaviti prigovor disciplinskom sucu, ako se radi o o�itoj pogreški da klub nema financijskih obveza ili da je pogrešno unijeta visina ne ispunjene obveze. Suspenzija po�inje te�i od ponedjeljka 07.10.2013. godine, a automatski prestaje poslije izvršene uplate punog iznosa nov�ane obveze. Dokaz o uplati dostaviti putem fax-a u tajništvo NSZŽ-e. DS -26/13-14 UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv odluka Disciplinskog suca može se u roku 8 (osam) dana po prijemu, uložiti žalba u pismenom obliku Komisiji za žalbe NSZŽ-e putem ovog tijela, uredno taksirana prema Odluci o iznosima pristojbi Izvršnog Odbora HNS-a. Disciplinski sudac:

Page 30: NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBA KE ŽUPANIJE - NK · PDF file1 nogometni savez zagreba ke Županije jedinstvena Županijska nogometna liga prva Županijska liga zapad – istok druga Županijska

30

Martin Šari� v.r.

RASPORED DOIGRAVANJA ZA PRVAKA VETERANA NSZŽ-e

sezona 2012/13 PREDKOLO *****************************************

�������������

������������������ ������

1. Bedenica

��������������������

���������� ������

1. Kolo :

1. Savski Marof

NK BGS SAVUS

NK STRMEC-Bedenica �������

2. Jastrebarsko

NK JASKA NK MLADOST -Obrezina 3 - 2

UZVRATNE UTAKMICE :

1. Bedenica

NK STRMEC

NK BGS SAVUS �

Petak 04.10. u 16.30 sati

2. Obrezina

NK MLADOST NK JASKA Srijedu 02.10. u 16.30 sati

FINALE - PROLJE�E 2014 prema dogovoru klubova finalista Tajnik NSZŽ-e Predsjednik komisije za veterane NSZŽ-e Mladen Žugec Stjepan Jagodi� v.r.

Page 31: NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBA KE ŽUPANIJE - NK · PDF file1 nogometni savez zagreba ke Županije jedinstvena Županijska nogometna liga prva Županijska liga zapad – istok druga Županijska

31

NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBA�KE ŽUPANIJE 10020 ZAGREB, Remetine�ka cesta 75/A fax: 01/6552-072; tel.: 01/6524-664, 6528-173, 6528-183 e-mail: [email protected] Žiro-ra�un: Z. B. HR242360000-1101356853 � MB: 0876356 OIB:69439244113

Raspisuje

��������� ���� Za upis te�aja za izobrazbu « NOGOMETNI TRENER C» po programu HNS-a. Te�aj traje 3x20 sati edukacije u vremenskom periodu od 6 mjeseci tijekom 2013/14. godine.(tri vremenska termina )

1. UVJETI ZA UPIS -najmanje 4 godine igranja nogometa u organiziranom natjecanju (I, II Županijska liga; II HMNL; JŽNL ili lige mladeži -završena osnovna škola (minimalno) -zadovoljavaju�e zdravstveno stanje -upla�ena školarina (1200,00 ili 3 x po 400.00 kuna ) na žiro ra�un NSZŽ-e Z. B. 2360000-1101356853 2. PRIJAVE ZA UPIS Prijave za upis predaju se osobno ili pošiljkom u tajništvo NSZŽ-e, Remetine�ka 75 a , Zagreb , rok do 30.09. 2013. godine Uz prijavu pristupnici prilažu: a) kratki sportski životopis b) svjedodžbu o završenoj srednjoj školi c) potvrdu kluba o �etverogodišnjem igranju nogometa d) potvrdu o urednom zdravstvenom stanju e) domovnicu f) adresa,kontakt telefon ili mobitel,e-mail 3. UPISI

Po provjeri dokumentacije, u službenom glasniku županijskog nogometnog saveza, bit �e objavljena lista upisanih kandidata ! 4. Predava�i na te�aju bit �e predava�i sa licencom HNS-a i instruktori HNS-a U Zagrebu, 27.05.2013. Tajnik NSZŽ-e Instruktor NSZŽ-e Mladen Žugec Stjepan Baši� s.r.

Page 32: NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBA KE ŽUPANIJE - NK · PDF file1 nogometni savez zagreba ke Županije jedinstvena Županijska nogometna liga prva Županijska liga zapad – istok druga Županijska

32

REGISTRACIJE IGRA�A

NS VRBOVEC SJEDNICA 24.09.2013 �lanak NK "RUGVICA" RUGVICA Mato Stipi� (Sava Sop Hruš�ica) 35/8 Ivo Dragulji� (Sava Sop Hruš�ica) 35/8 Goran Pršlja 35/1 NK "STRMEC" BEDENICA Ivan �ehuli� 35/1 Damjan Sviben 35/1 Fran Sviben 35/1 Kristian Bukov�ak 35/1 Robert Hrgeti� (Strmec Bedenica) 34/1 Mihael Mrazovi� 35/1 Adrijan Kranjec 35/1 Tomislav Kova�i� (Strmec Bedenica) 34/1 NK "LOMNICA" DONJA LOMNICA Dominik Biš�an 35/1 Mihael Antaloši� (Lomnica Donja Lomnica) 34/1 Luka Ugraljevi� (Velika Mlaka Velika Mlaka) 35/8

SJEDNICA 25.09.2013 �lanak NK "SLOBODA" GRADEC Robert Mijak 35/1 NK "RAKOVEC" RAKOVEC Antonio Grgoi� 35/1 NK "BRCKO" BOŽJAKOVINA Martin Kristi� (Brcko Božjakovina) 34/1 Josip Petrupi� 35/1 Matej �i�ak 35/1 Kristijan Cvitkuši� 35/1 Antonio Stipi� 35/1 Stipe Svaguša (sava sop hruš�ica) 35/8 SJEDNICA 27.09.2013 �lanak NK "SLOBODA" GRADEC Marko Roži� 46-35/1 SJEDNICA 28.09.2013 �lanak NK "LIPOVEC" LONJSKI LIPOVEC Danijel Pali� 35/1 NK "CROATIA" HRASTJE Dominik Štulec (Zelina Sveti Ivan Zelina) 35/8 Josip Posavec 35/1 NK "DUGO SELO" DUGO SELO Franjo Blaževi� 46-35/1 Petar Smol�i� (Dugo Selo Dugo Selo) 34/1 NK "GRADI�I" GRADI�I Marko Karlovi� 35/1 Jure Dasovi� (HNK Gorica Velika Gorica) 35/8

Page 33: NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBA KE ŽUPANIJE - NK · PDF file1 nogometni savez zagreba ke Županije jedinstvena Županijska nogometna liga prva Županijska liga zapad – istok druga Županijska

33

Tomislav Trputec 35/1 SJEDNICA 29.09.2013 �lanak NK "BAN JELA�I�" VUKOVINA Matija Koprivnjak (Jedinstvo Sveti Križ Za�retje) 35/8 SJEDNICA 30.09.2013 �lanak NK "RUGVICA" RUGVICA Patrik Stupari� 35/1 Ivan Maji� 35/1 Dario Anuši� (Rugvica Rugvica) 34/1 Matija Hajtek Legin 35/1 Stipe Lovri� 35/1 Karlo Kneževi� 35/1 Matija Petek 35/1 Dorijan Anuši� 35/1 Predrag Mrši� 35/1 NK "NAFTAŠ - IVANI� GRAD" IVANI� GRAD Josip Jankovi� (Sloga Križ) 35/8 BRISANJA IGRA�A

SJEDNICA 24.09.2013 NK "STRMEC" BEDENICA Valentino Š�uric, jer odlazi na podru�je drugog saveza.

Page 34: NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBA KE ŽUPANIJE - NK · PDF file1 nogometni savez zagreba ke Županije jedinstvena Županijska nogometna liga prva Županijska liga zapad – istok druga Županijska

34

NS SAMOBOR REGISTRACIJE IGRA�A OD 24.09.2013- 30.09.2013 SJEDNICA 27.09.2013 �lanak NK "PRIBI�" PRIBI� Matija Jarne�i� (Vinogradar Mladina) 35/8 Tin Buckovi� (Vinogradar Mladina) 35/8 NK "BESTOVJE" BESTOVJE Jakov Šemeš 35/1 Josip Karmeli� 35/1 Leon Sabo (Bestovje Bestovje) 35/1 Matija Koš�ak 35/1 NK "INTER-ZAPREŠI�" ZAPREŠI� Dominik Peharec 35/1 Roko Štrkalj 35/1 Jakov Šuker 35/1 Luka �urovski 35/1 NK "RAKITJE" RAKITJE Ivica Debeljak (Top Kerestinec) 35/8 Vladimir Tuweg (Sava Strmec) 35/8 NK "ZAPREŠI�" ZAPREŠI� Darko Kova� (Hajduk (B) Bapska) 35/8 MNK "JASTREB" JASTREBARSKO Robert Luki� (PRIGORAC Dragovanš�ak) 34/2 Karlo �oli� (PRIGORAC Dragovanš�ak) 34/2 SVK "SAVUS" SAVSKI MAROF Krunoslav Vidak 34/1 NK "KRAŠI�" KRAŠI� Tomislav Luka�i� (Jaska Jastrebarsko) 35/8 Kristijan Drešar (CVETKOVI� Cvetkovi�) 35/8 Filip Peni� (Vinogradar Mladina) 35/8 NK "SLOGA-SUZA" OREŠJE Marko Šulenti� 35/1 Mislav Matijaši� (Pre�ko Zagreb) 34/1 NK "RAKOV POTOK" RAKOV POTOK Ivo Cvitkuši� 35/1 David Novak 35/1 Matej Livaja (Top Kerestinec) 34/2 Ivan Širanovi� (Horvati 1975 Horvati) 35/8 Borna Meglajec (Horvati 1975 Horvati) 34/2 NK "MLADOST" KRAJ DONJI Tin Mari� 35/1 Vid Frkanec 35/1 NK "ZRINSKI" FARKAŠEVAC Lovro Rimac 35/1 Tin Pelesk (Kustošija Zagreb) 35/8 MNK "KLIN�A SELA" KLIN�A SELA Kristijan Štulec (Gornja Zden�ina Gornja Zden�ina) 35/1 NK "SAVA" DRENJE Nikola Cingulin (�akovec �akovec) 34/2

Page 35: NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBA KE ŽUPANIJE - NK · PDF file1 nogometni savez zagreba ke Županije jedinstvena Županijska nogometna liga prva Županijska liga zapad – istok druga Županijska

35

NK "OLIMP" ZAPREŠI� Noa Keseri� 35/1 Neo Lecher 35/1 Filip �abraja 35/1 Fran Herceg 35/1 Domagoj Zebec 35/1 Mihael Sai� 35/1 NK "DONJA KUP�INA" DONJA KUP�INA Fran Štulhofer 35/1 Vlado Škrinjari� (Donja Kup�ina Donja Kup�ina) 35/8 Drago �ižmešija 35/1 NK "NOVAKI" NOVAKI Boris Kozi� (Hrvatski Leskovac Hrvatski Leskovac) 35/8 NK "SAVSKI MAROF" SAVSKI MAROF MARIJAN GOGI� 35/1 Matej Karajica (Zapreši� Zapreši�) 34/2 Antonio Rivi� (Inter-Zapreši� Zapreši�) 34/1 Josip Šaruši� (Inter-Zapreši� Zapreši�) 34/1 Antonio Katalini� 35/1 Bruno Lu�an 35/1 Liridon Malota 35/1 Marko Štavli� 35/1 Patrik Jerkovi� 35/1 Karlo Mandi� 35/1 Laris Preglej 35/1 Tadej Škoda 35/1 Marko Škoro 35/1 NK "JAMNICA" PISAROVINA Anto Vesel�i� (Vinogradar Mladina) 35/8 Božo Maruši� 35/1 Mile Barku�i� 35/1 NK "BISTRA" BISTRA Danijel Zelenika 35/1 NK "SVETA JANA" GORICA SVETOJANSKA Josip Jurini� (Vinogradar Mladina) 34/2 NK "SAMOBOR" SAMOBOR Vlatko Ivetta 35/1 Marko Delimari� 35/1 Roko Mandi� 35/1 NK "CROATIA" POJATNO Matija Š�ukanec (Zapreši� Zapreši�) 35/1 Ivan Doma�inovi� 35/1 Denis Jakoli� (Dinamo Jakovlje) 35/8 Ivan Tukoni� (Bsk Brdovec) 35/8

Page 36: NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBA KE ŽUPANIJE - NK · PDF file1 nogometni savez zagreba ke Županije jedinstvena Županijska nogometna liga prva Županijska liga zapad – istok druga Županijska

36

NK "TOP" KERESTINEC Josip Filip�i� 35/1 Dejan Pipi� (Stupnik Stupnik) 35/8 Robert Toli� (Samobor Samobor) 35/ Domagoj Filipovi� (Lu�ko Lu�ko) 35/8 Alen Markovi� 35/1 Denis Gali� 35/1 Ilija Bošnjak 35/1 Antonio Bošnjak 35/1 Ivica Ukalovi� (Vrap�e Zagreb) 34/2 Josip Košuti� 34/2 NK "SLOGA" BREZJE Elio Hasagi� 34/2 David Matoš 34/2 Vid Romi� 35/1 Luka Radoš 35/1 Nikola Horvat 35/1 Matej Horvat 35/1 Predsjednik komisije za registraciju igra�a IO NSS Mladen Žugec v.r. Uredio Mijo Norši� Tajnik NSS