Top Banner
ASTEKARIA - 2010eko urriaren 22an - XIV. urtea - Usurbil, 424. zenbakia Laster hasiko da Laster hasiko da Esper Esper ientzia Eskola ientzia Eskola www.noaua.com Higain estudioa, musika egiteko txoko ederra Higain estudioa, musika egiteko txoko ederra
20

NOAUA! 424 alea

Mar 25, 2016

Download

Documents

egunea

 
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: NOAUA! 424 alea

ASTEKARIA - 2010eko urriaren 22an - XIV. urtea - Usurbil, 424. zenbakia

Laster hasiko daLaster hasiko da

EsperEsperientzia Eskolaientzia Eskolaww

w.n

oaua

.com

Higain estudioa,

musika egiteko txoko ederra

Higain estudioa,

musika egiteko txoko ederra

Page 2: NOAUA! 424 alea
Page 3: NOAUA! 424 alea

3Noaua! - 2010eko urriaren 22an

ATA R I KO H A I Z E A

AurkibideaNOAUA! Kultur Elkartea Bordaberri 3 Eguzkitzaldea - 20.170 UsurbilTelefono zenbakia: 943 36 03 21

E-posta: [email protected]

www.noaua.com

Jendaurreko ordutegia: 10.00-14.00 / 16.00-19.00 astegunetan

Elkarteko lehendakaria: Ana Aizpurua, [email protected]

Aldizkariko koordinatzailea: Imanol Ubeda, [email protected]

Idazkaria: Alaitz Aizpurua, [email protected]

Publizitatea: Bea Alda, [email protected]

Laguntzaileak: Lontxo Zubiria, Ane Manzisidor, Maria Angeles Arruti,

Aitor Eleta, Ainara Arnaiz, Unai Aizpurua, Maria Jesus Urbieta,

Begoña Rekondo, Ana Urdangarin, Eneko Harreguy, Irati Portu, Iñaki

Larrañaga, Pako Agudo, Jon Etxabe, Nerea Aizpurua, Alasne

Begiristain, Denis Elortza, Garazi Iturralde, Pello Aranburu, Maider

Makazaga, Maddi Galbete, Inma Balda, Luis Aranalde, Nerea

Zinkunegi, Maialen Unanue, Ugaitz Agirre, Joxe Piñas, Unai Agirre,

Idoia Torregarai eta Udarregi ikastola.

Erredakzio kontseilua: Imanol Ubeda, Aritz Gorriti, Alaitz Aizpurua.

Banaketa: Lourdes Kamino, Olatz Rezola.

Tirada: 2.800 ale

Lege-Gordailua: SS-668-96 - ISSN: 1136-6818

Inprimategia: Antza. Zirkuitu Ibilbidea, 2. 20160 Lasarte-Oria.

Euskal Herrira!

Euskal presoak

15. Or.OSTADARREN DABILTZAN FUTBOLARIAK

AKERRA GAZTETXEA, MARTXAN

DIPLOMAK ODOL EMAILEENTZAT

5. Or.

8. Or.

12. Or.

ESPERIENTZIA ESKOLA

6. Or.ATEZ ATEKOAZ, BATZAR NAGUSIETAN

Albistea iruditan

Kiroldegiko instalakuntzen handitzeabegi bistakoa da jada. Batetik, garai

bateko Oiardoko atarian zegoen plaza balia-tzen ari dira, lehengo fatxada aurrerago ekarrieta etorkizunean, areto berrientzat lekua egite-ko. Bestetik, Kiroldegiaren eta Udarregi ikas-tolaren artean dagoen futbol zelaian, arranpaeraikitzen ari dira, eskubaloi partidak jokatzendiren aretora igotzeko. Modu horretan, herri-tarren mugikortasuna hobetu nahi da.Segurtasunagatik beharrezkoa ez bada behin-tzat, lanek iraun artean Kiroldegiak zabalikjarraituko du. Atzerapenik ez bada, lanekhamar bat hilabetez luzatuko direla aurreikus-ten da. Beraz, 2011ko udaberrirako amaituakbehar lukete.

Kiroldegiko handitze lanak, aurrerabidean

Lanak udaberrirako amaituta beharko lukete egon.

Zubiaurrenea, 5Telf: 943 37 10 42

Page 4: NOAUA! 424 alea

4 Noaua! - 2010eko urriaren 22an

HE R O R R E K E S A N

UNAI AGIRRE

Ostegun honetan bertan, “zeinek erre nahi dituhondakinak?” izenburupean, Mikel Peruarena

kazetariak hitzaldia eskainiko du Hernanin, errauste-zaleen lobbyaren interesen inguruan. Zeinek ukatuinteres ekonomikoak, egon, badaudela. Pastel handiada gozozale hauentzat. Greenpeacek berriki salatuduen bezala, erraustegia hartuko lukeen plantarakobaldintza pliegoa publikatu da, 224,4 milioiko kos-tuarekin. Honi BEZ-a eta 10 urtetako funtziona-menduaren kostua gehituta, 366 milioi ¤ dira.Zenbat familia izango gara Gipuzkoan, 300.000 bat?Atera kontuak. Erdia Europako Inbertsio Bankuarieskatu diote, beste erdia, estatuko hainbat banketxe-ri eskatutako maileguetan. Europako InbertsioBankuak, irregulartasunak medio, finantziazioarenonarpena atzeratzea erabaki du, kasua ondo aztertze-ko. Eta gainontzeko bankuetan ere, ez dute argi ikus-ten. Nahiz eta azkenean, guzti hori ordaindu, gu guz-tioi tokatuko litzaiguke.

Tratamendu garestia da 4 edo 5 edukiontzien bilke-

tak eskatzen duena. Batzuek oraindik atez atekoagarestiago ateratzen dela esaten badute ere, atzetikinongo daturik eman gabe. Baina garestiago aterakobalitz ere, zenbat balio du gure osasunak? Amiantoakere bazituen alternatiba garestiagoak.

“Gaur eta hemen bizi diren herritarrei bizitza erraz-teaz ari naiz, eta ez haiek kaltetzeaz etorkizunekobalizko osasun arazoen kontura”.

Esaldi hau erraustezale batek dio, eta Argia asteka-riaren hurrengo zenbakian (2249 zbkia.) argitaratu-ko dute, Andoni Amonarriz eta MarianBeitialarrangoitiak aurrez aurre izandako elkarrizke-tan. Nik behintzat, nire bizitza konplikatu dut, niresemeei bizi kalitatea bermatu nahian. Erraustegianerretzen dena, Copiapó bezalako meatzetan berrizatera beharko da, edo birziklatu ez den aluminioaberriz sortzean Danubio ibaia lohi gorriz kutsatukoda.

Ez erraustegia bakarrik; erraustegiaren bizimoduak,bizimodu erraza, arriskutsuegia da niretzat.

Nerea Zinkunegi - Maialen Unanue - Luis Aranalde - Imanol Ubeda - Aritz Gorriti - Ugaitz Agirre - Joxe Piñas - Unai Agirre - Idoia Torregarai

Zenbat balio du gure osasunak?

Igandean, Hernani-Goizueta bizikleta desafioa

Zubieta Lantzeneko txirrin-dulariek egin dute deia.Igande honetan, urriak 24,

Hernani-Goizueta desafioan etaondorengo bazkarian parte hartzekoaukera dute txirrindularitza zaletuek.Ez da doping kontrolik izango...

“Irteera 10:00etan izango da eta partehartzeko ez daukazu Klenbuterolikhartu beharrik, ezta sasoiko egon beha-rrik ere (25 km dira eta egongo dakotxez bueltatzeko aukera). Helburuaondo pasatzea eta izerdi pixka bat atera-tzea da. Eta, nola ez, bazkal giroan elkarxaxatzea. Iazko parte hartzaileak (edosaiatu zinetenak) hauek izan zineten:Xabier Zudaire, Josune Iparragirre,Mikel Erauntzetamurgil, XabierZaldua, Mikel Berasategi, Eñaut, MikelAranburu, Xabier Arregi, Garbiñe,Iñigo, Joxe Mari, Zigor, Aitor, Jasone,

Asier Azpiroz, Kike, Mikel Del Puerto,Unai Agirre, Nekane Eizagirre,Eusebio, Iker, Joseba Larburu, Denis,Alazne, Imanol Olaizola eta Lasturkobat”, hala dio bidali diguten deialdiak.

Animatzen zaretenok ere, baieztatu ize-nak (zuenak eta ingurukoak) lehenbai-lehen Joxemiri telefonoz deituz (651701 519) edo e-posta bat idatziz([email protected]).

Lehenago ere egin izan dute antzeko desafiorik.

Page 5: NOAUA! 424 alea

5Noaua! - 2010eko urriaren 22an

PI L-P I L E A N

Esperientzia Eskola,

ikasteko beti da garai ona

50 urtetik gorako herritarreizuzenduta dago EsperientziaEskola. Ikasteko gogoz daude-

nei. Baina ez da azterketarik eginbehar, ezta etxerako lanik ere.Lagunarteko giroan, aspaldiko jakin-tzak gogora ekarri eta berriak ezagu-tzeko aukera ederra dago, astearteroeta bi orduz baino ez, Artzabalen.

Usurbilgo kasuan, aurtengoa lauga-rren promozioa izango da. EskolakArtzabal baserrian izango dira.Astearteetan 16:00etatik 18:00etara.Ikasturterako matrikulazio epea irekitadago. Eta azaroaren 2an emango dutelehen eskola. Informazio gehiago nahiizanez gero, honako telefono zenbaki-ra deitu: 943 22 41 46.

NOAUA! Nola izan zenutenEsperientzia Eskolaren berri?

Maria Jesus Leunda. NikNOAUA!ren bidez izan nuenEsperientzia Eskolaren berri.

Kizkitza Urbistondo. Niri UdalekoGizarte Zerbitzuetatik eman zidatenhonen berri. Langabezian geratu nin-tzen, eta han eman zidaten honenberri. Hortik iritsi zitzaidanEsperientzia Eskolaren kontu hau.

N. Eta ordutik, urtero animatzenzarete, ezta?

M. J. L. Bai. 50 urtetik gorako ikas-leei irekita dago. Lehen AEK-Euskaltegia dagoen egoitzara joatenginen, astean bi orduz. Baina orainArtzabalen jasotzen ditugu eskolak.

K. U. 25 lagun inguru biltzen gara.Iaz beste urte batzuetan baino ikaslegehiago animatu ginen. Artzabal, gai-

nera, oso toki atsegina da klaseak har-tzeko.

M. J. L. Astean bi ordu baino ez diraeta lagun giroan izaten gara. Ia gehie-nak hasieratik gaude. Eta EsperientziaEskola baino lehen ezagutzen ginen.Baina adiskidetasun handiagoa duguorain. Eta lagun giroan izaten gara.

N. Zergatik animatu zineten, ordulibreak betetzeko, ikasteko… Zeinasmorekin eman zenuten izena?

K. U. Niretzat ez da denborapasa.Bestelako zereginak ere baditugu.Baina astean bi ordu baino ez dira etabeti ikasten duzu zerbait. Gai batzukezagunak dira baina lantzen direnbeste batzuk berriak dira guretzat.

M. J. L. Bi ordu dira astean. Eta ezdago gero etxerako lanik (azterketarikere ez da egiten Esperientzia Eskolan).Apunteak ematen dizkigute. Geronahi duenak, etxean sakontzeko.

N. Irakasleekin beraz giro ona izan-go da.

M. J. L. Bai, oso ona. Beste herribatzuetan ere ibiltzen dira eta batzukurtero etortzen dira.

N. Besterik esateko.M. J. L. Gizonezkoak falta dira.

Urte batean izan zen gizonezko bat,baina iaz emakumeak bakarrik biltzenginen.

K. U. Ea animatzen diren. Ze gaiakdenen interesekoak dira.

M. J. L. Ez dezatela pentsa puntoaegiten gabiltzala hemen.

Asteartero izaten dira Esperientzia Eskolako klaseak, Artzabalen.

Matia Fundazioaren

eskutik abiatu zen

Esperientzia Eskolak 2000.urtean hasi zuen bere ibilbi-

dea Matia Fundazioaren eskutik.Donostian hasi zen 11 ikaslerekin,baina gaur egun Gipuzkoakoeskualde guztietara zabaldu da.Esperientzia Eskolatik eta bere tai-lerretatik dagoeneko 1.350 pertso-na baino gehiago pasa dira.

Usurbilen, honako ikasgaiaklanduko dira: Euskal Herriko his-toria, musikaren historia, gorputzespresioa, literatura tailerra, artea-ren historia, lan arlokoZuzenbidea…

Azaroaren 2an hasiko dira eskolakAzaroaren 2an hasiko dira

Esperientzia Eskolan elkartzen.Klaseak asteartero eskainiko dituz-te, bi orduz; 16:00etatik18:00etara, Artzabalen.

Klaseak asteartetanizango dira, bi ordu baino ez.

“25 lagun inguru biltzengara. Artzabal, gainera,

oso toki atsegina daklaseak hartzeko”

KIZKITZA URBISTONDO

Page 6: NOAUA! 424 alea

6 Noaua! - 2010eko urriaren 22an

ER R E P O R TA J E A

Atez ateko bilketaren oihartzuna

Gipuzkoako Batzar Nagusietara heldu da

Atez ateko bilketaren nondiknorakoak GipuzkoakoBatzar Nagusietako

Garapen Iraunkorreko batzordeanaurkezteko aukera izan zuenUsurbilgo Udaleko alkate XabierMikel Errekondok joan den astean.Gainera, egun Batzar Nagusietanordezkaritza duten talde politikoekhiri hondakinen kudeaketaren ingu-ruan duten iritzia plazaratu zuten.

“Hiri hondakinen arazoari irtenbideintegrala eman dio atez ateko bilketak.Arazo osoari erantzuten dio”, adierazizuen Usurbilgo udaleko alkate XabierMikel Errekondok Gipuzkoako BatzarNagusietan. Urriaren 14an GarapenIraunkorreko batzordean, batzarkideeiudalerri gisa Usurbilen berri emateare-kin batera, atez ateko bilketaren ezau-garriak eta emaitzak, sistema abiatuaurretik prozesu parte hartzaileanburuturiko lana, edota sistemarenbideragarritasuna defendatu zituen.

Baita bide honetan emandako bestezenbait urrats ere; hala nola, UsurbilgoItunaren sinatzea edota otsailean buru-turiko herri galdeketa. Orain arteherritarrekin batera egindako lanare-kin harro zeudela adierazi zuen.

5. edukiontzienesperientziekin baino gehiagoUdalerri osora, etxebizitza, saltoki

eta urte hasieratik, baita industriagune eta Urbil merkatal gunera erehedatu den ohitura aldaketa gisa defi-nitu zuen atez ateko bilketa. “McDonald´s-ek Usurbilen atez atekoaegiten du”, jarri zuen adibide moduan.Zenbait zenbaki ere aurkeztu zituen:

%86raino ere ailegatu den gaikako bil-keta maila edota 15 kg organiko jaso-tzen direla biztanleko eta hilabetekoedota 90 tona denbora tarte bereanherritar guztien artean. “Gipuzkoaosoko 5. edukiontzien sistemarekinbaino gehiago”, zehaztu zuen. Atezatekoa, kolore politiko askotarikoalderdiek bultzatzen, Gipuzkoan zeharzabaltzen eta nazioartean, duela urtedezentetik aplikatzen den sistema delagogorarazi zuen.

Trabak, ahaleginariForu Aldunditik bultzatu nahi den

errauste planta egitasmoa ere ahotanhartu zuen Errekondok. Usurbilenbirziklatze maila %80raino igota, saia-kera saritu beharrean, alkateak zioe-nez, “errauste plantarekin zigortu,oztopatu eta mespretxatzen da”.Gogorarazi zuenez, atez ateko bilketa-rekin errauste plantaren beharrik ezdagoenean gainera. Hondakinen ara-zoari aurrez aurre heldu zaiola aipa-tzen zuen Errekondok, nahiz “trabakbesterik ez ditugun jaso”.

Egun hondakinen kudeaketareninguruan, bi eredu aurrez aurre jarriakdaudela zioen. Balore desberdinenarteko talka gertatzen ari dela: berrera-bili eta birziklatzea edo erraustearen

artean, hondakinak edo zaborra kon-tzeptuen artean, herritarren lanarenedo makina kutsakorren artean…

Usurbila etortzeko gonbitaEuropar Batasunak hondakinen

kudeaketan finkatuak dituen lehenta-sunak aipatu zituen. “Murriztu, berre-rabili, birziklatu”, lehenik eta jarraiangaineratzen zuenez, “errausketa azkenaurreko aukera da”. Azkena, hondaki-nak zabortegira garraiatzea.Gipuzkoako erakunde nagusiko ordez-kariak Europako errauste plantak eza-gutzera joan ohi direla gogorarazteare-kin batera, hamar minutura dagoenudalerri honetara atez ateko bilketaezagutzera ez etorri izanarekin, bereesanetan, “zur eta lur geratzen gara”.

Batzar Nagusien onespenaUsurbil bisitatzeko gonbita luzatu

zieten batzarkideei, aurkezpeneanzehar adierazi zuen moduan, errausteegitasmoez gain, “alternatibak egonbadaude” eta. Batzar Nagusiek2008an aho batez onartu zuten ebaz-penak gainera, proba moduanUsurbilgoa bezalako esperientziakabiatzeko saiakerak egitea babestendu, Usurbilgo udaleko alkateakbatzarkideei gogorarazi zienez.

Alkatea, eskubitara, Gipuzkoako Batzar Nagusietako ordezkarien

aurrean. Ezkerretara, Luismari Ormaetxea batzarkidea eta zinegotzia.

“Mc Donald´s-ek ereatez atekoa egiten du

Usurbilen”

OHITURA ALDAKETA

Page 7: NOAUA! 424 alea

Noaua! - 2010eko urriaren 22an

ER R E P O R TA J E A 7Galderak eta adierazpenak

Atez ateko bilketa, batzarkideen ahotan

Alkatearen aurkezpen saioaamaitu ostean, bi errondetan

batzarkideek Errekondok esandakoeierantzun, galderak egin eta euren iri-tzia emateko tartea hartu zuten.Aralar eta Ezker Batuko ordezkariekatez ateko bilketa babestu zuten.Usurbilgo Udalak burututako proze-suagatik zoriondu eta bidean aurrerajarraitzeko prestutasuna agertu zuten,Aldundiari hausnarketa galdegiteare-kin batera.

Hamaikabat-etik Luis MariOrmaetxeak, PIGRUG-ak dioenadefendatzearekin batera, atez atekobilketari lotutako emaitzak, sistemarenbideragarritasuna eta Lapatx-eko plan-tara ailegatutako Usurbilgo konposta-ren kalitatea zalantzan jarri zituen.EAJ-PNV-ko ordezkariak ZubietakoGarbitxikiak osasun arauak ez zituelabetetzen ziurtatu zuen, atez ateko bil-keta ez eraginkortzat jotzearekin bate-ra. PIGRUG-arekin bat egin zuen

PSE-EE-ko batzarkideak eta PP-koakKontsortzioaren lana azpimarratu.

Adierazpen hauei erantzunez,Usurbilgo udaleko alkateak, bilketadatuak publikoak direla gogorarazizuen, Gipuzkoako HondakinenKontsortzioak argitaratutakoak.Usurbilen bildutako materia organiko-ak, %99tik gorako purutasuna duelaerantsi zuen. Salatu zuenez ordea,

“karakterizazioan egotea eskatu dugu,baina ez digute utzi”.

Garbitxikiari dagokionean,Zubietako azpiegitura Ormaetxeaalkate zela Donostiako Udalarekinonartutako proiektua izan zela gogora-razi eta parte hartze prozesuan zubieta-rrek gehiengoz berretsi zutela gainera-tu zuen. Moratoria eskaera ere berretsizuen.

Rebeka Ubera, Aralar: "Usurbilekausardiaz jokatu du. Herritarrak inpli-katu ditu. Hondakinen bilketa garran-tzitsua da, baina fase bat da. Gakoaahalik eta zabor gutxiena sortzea da.Bidea luzea da, ezin gara geratu egin-dakoarekin. Goazen aurrera, bestefaseetan hobetzera. Azpiegitura osa-suntsuena eta ingurumenarekiko erres-petagarriena dena bilatu, aplikatu etasakontzera. Gu hor egongo gara".

Arantxa Gonzalez, Ezker Batua:"Zoriondu Usurbilgo Udala, eramanduen prozesuagatik. Aldundiak sako-nago hausnartu behar luke, errausteakez baitu zentzurik hondakinak birzi-klatu eta berrerabili daitezkeenean.Atez ateko bilketaren aurkako batailaantolatu da. Zergatik, zeri diote beldu-rra? Gauzak gaizki egin dira.Gipuzkoak ez du erraustegiaren beha-rrik".

Manuel Michelena, PP:"Kontsortzioan hartutako erabakiak,udal guztiek babestu behar dituzte.Kontsortzioak materia organikorik ezbotatzearen aldeko apustua egiten du.Hori da helburua lortzeko bide onena.Usurbil, Oiartzun eta Hernaniko uda-lek agortua dagoen eztabaida bat luza-tzea nahi dute.

Olatuarena egiten diete PIGRUG-arekin bat ez da datozen alderdiei. Atezateko bilketa ezin da instalakuntzakbikoizteko baliatu".

Emiliano Cabañas, PSE-EE:"Haietako (usurbildar) gutxi batzue-kin hitz egiten dugu eta zainduak sen-titzen dira, ez esateagatik sistemagatikjazartuak. PIGRUG-ean onartutakoa-rekin bat egiten dugu.

Atez ateko bilketa edo 5 edukion-tzien sistema bateragarriak izan daitez-ke, baina bietako inork ez du hiri hon-

dakinen arazoa konpontzen.Erraustegia edo zabortegia beharrez-koa da".

Luismari Ormaetxea, Hamaikabat:"Desinformazioan oinarritu eta eko-nomikoki artifizialki mantentzen denbilketa sistemarik, hemen gaudengehienok ez dugu nahi. Ekonomikokihondamena da. Gu ere, Hamaikabat,osasunaren alde gaude, baina osasunjasangarriaren alde".

Arrate Albizu, EAJ-PNV:"Udalerriek hartutako erabakiak erres-petatzen ditugu. Ez dugu ezerUsurbilgo herritarrek eta Udalak har-tutako erabakiaren aurka. Definiziozez gaude atez ateko bilketaren aurka,bai ordea prozesuaren aurka.Herritarrak derrigortzen ditu, ez inpli-katu. Sistema ez eraginkorra, garestiaeta osasunaren kalterako da".

Batzarkideek galderak eginez eta iritzia emanez hartu zuten parte.

Page 8: NOAUA! 424 alea

8 Noaua! - 2010eko urriaren 22an

HE R R I KO TA L D E A K

Herriko odol emaileak sarituko

dituzte igandean, Ikur Egunean

Igande honetan, urriaren 24an,Oria Behea bailarako OdolEmaileen Elkarteak “Ikur

Eguna” ospatuko du Adunan. Iaz, 25,40, 50, 60 edo 75 odol-emaitzetarairitsi ziren herritarrak omendukodituzte. Ekitaldi xume baten bitartez,Odol Emaileen Elkarteak ikur etadiploma bana eskainiko die, denborahonetan zehar azaldutako eskuzabal-tasunagatik.

Odol Emaileek aditzera eman dute-nez, “emaitza kopuru hauetara iristeaez da erraza, urte askotako elkartasunadierazgarri dira”.

Orain arte bezala, aurrerantzean ere,horren beharra izango da. “Odolaemateak ez du minik ematen, pozabaizik, era horretan laguntzen dugula-ko sendaketa bidean odola behar duengaixoari”.

14 usurbildar daude aurten izenda-tuak Adunako ospakizun honetara, eta“guztiak bereziki zoriondu nahi ditu-gu, aipamen hauetara iristea benetaneskertzekoa delako. Aldi berean, ereduditugu beste herritarren aurrean”, adie-razi digute Usurbilgo Odol Emaileenelkartetik.

Odol emaileek egun bereziaospatuko dute igande honetan.

KzGunea goizez

irekiko dute azaroan

KzGunea sareak teknologiaberriei buruzko doako zerbi-

tzuen eta ikastaroen katalogo zaba-la eskaintzen ditu. Gainera,Internet erabiltzen ikasteko etanabigatzeko behar diren instalazio-ez hornituta dago.

Azaro hasieran, “InternetKurtsoa KzGunea + e-administra-zioa” izeneko ikastaroa eskainikodute, azaroaren 8tik 19ra.

Azaroan, goizez irekitaUrrian, arratsaldez dago irekita,

baina azaroan goizez irekiko dute:astelehenetik ostiralera, 9:00etatik13:00era.

Telefono zenbakia: 943 570 999.E-posta: [email protected]

Sendategian egindako

artelanak, Sutegin

jarriko dituzte ikusgai

Sendategiko gaixoen pinturaketa esku-lanak bilduko ditu

urriaren 26an zabalduko den era-kusketak. Hala nola, sendategikoekegiten dituzten jardueren argazkiakere.

Aurten, sendategian bertan lehenpintura lehiaketa antolatu dute etaoso harrera ona izan du.

Urriaren 26tik azaroaren 2ra arte,Sutegin ikusgai.

Adunan sarituko dituzten usurbildarrak2009 urteari dagozkion emaitzen

arabera, ikurrak jasoko dituztenak.

25 EmaitzaMiren Arantzazu Arruti HuegunBeatriz Azaldegi UrkiolaKoro Azkue MendizabalPili Lizaso MuruaM. Sol Unanue IzagirreAgustin Urdangarin Camino

40 EmaitzaAngela Monterroso Garcia

50 EmaitzaPatxi Arruti IzetaJuan Mª Etxeberria YarzaManuel Gonzalez CorreaJesus Mª Irazusta IribarJose Mª Zubeldia Errazkin

60 EmaitzaAgustina Arizti Larburu

75 EmaitzaJoseba Rezola Eizagirre

Page 9: NOAUA! 424 alea

9Noaua! - 2010eko urriaren 22an

HERRIKO TALDEAK

Usoa Zumetaren serigrafiak ikusteko

azken aukera, asteburu honetan

Serigrafiaren teknika erabiliz,Usoa Zumetak artista ezberdi-

nen lanak bildu ditu erakusketahonetan. Koldobika Jauregi, DoraSalazar, Juan Luis Goenaga, NestorBasterretxea, Jose Luis Zumeta,Blami, Judas Arrieta eta HughMcCarthyren pintura ezagutzekoaukera paregabea dugu egunotanSutegiko erakusketa gelan. UsoaZumetak egin eta bildu duen lan gra-fikoa.

Larunbat honetan izango dugu era-kusketa honetaz gozatzeko azkenaukera.

Astean zehar, 16:00etatik 19:00etarabisitatu daiteke erakusketa, eta larun-batean, ordutegi honetan: 11:30-14:00 (goizez), 17:00-20:00 (arratsal-dez).

Arte Ederrak ikasten ari zela, serigra-

fia ikastaro bat egiteko aukera izanzuen Donostiako Artelekun. Gauregun, Usoa Zumetak horretan dihar-du buru belarri. Serigrafia teknika era-biliz osatu dituen lan berrienak diraSutegin erakusgai jarri dituenak.

Sutegin eskegita dauden serigrafiaksalgai daude gainera; 120 eta 450 euroartean.

Ostegun honetan,

Berdintasun Planaren

aurkezpena Artzabalen

Ostegun honetan, urriak 21,Berdintasun Plana aurkez-

tuko da, azken urteotan udaletxetikburutu den prozesuaren emaitza.

Joan den iraila amaierako osokoohiko bilkuran, udal ordezkariengehiengo osoaren babesa jaso zuentestuak. Arloz arlo, 2014. urteraarte hainbat asmo betetzea propo-satzen du plan honek.

Bilkura informatiboa izango daArtzabalgoa, baina baita herritarrenzalantzak argitu eta euren ekarpe-nak egiteko gunea ere.

Eguna: urriak 21, osteguna.Ordua: 18:00.Tokia: Artzabalgo areto nagusia.Berdintasun plana ikusgai dago

udaletxearen webgunean: www.usurbil.net

Azaroaren 1ean,

artisautza azoka

Azaroaren lehenean hutsikegiten ez duen hitzordua

prestatzen ari dira Aitzaga kulturelkartekoak. Hamabosgarren edi-zioa izango da hauxe. Beste urtebatzuetan, bitxigintzan, zeramikaeta egur lanketan, edota metalgin-tzan diharduten artisauak hurbilduizan dira.

Margolari ezberdinen lanetanoinarritzen dira Usoa

Zumetaren serigrafiak.

“Hala bazan”,

txotxongilo ikuskizuna Sutegin

Bihurri Haur Ludotekakoek,Kutxarekin batera, "Halabazan" izeneko txotxongilo

emanaldia antolatu dute ostiral arra-tsalde honetarako, Sutegiko audito-rioan.

Rosa Maria Martinezen egileareneskutik, ikuskizunean zehar kontatu-ko diren ipuin atseginen bidez munduhobe bat ezagutzera bultzatzen gaituz-te, adiskidetasuna eta ingurumenare-kiko errespetua nagusitzen diren gizabalioetan oinarrituta. Ordubete ingu-ruko ekitaldia, 3-8 urte arteko haurreizuzendua dago. Sarrera doan.Hitzordua, aipatu moduan ostiralean,arratsaldeko 17:30ean Sutegiko audi-torioan.

Saioa arratsaldeko 17:30eanhasiko da.

Aitzagak antolatuko dubeste behin ere artisau azoka.

Page 10: NOAUA! 424 alea

Higain estudioa martxan da San Estebanen

Musikaren eta sormenaren aterpe berria

Dela margolaria, dela eskulto-rea, dela arkitektoa...Sormenari lotutako beste

arloetan guztietan bezala, soinu tekni-kari batek ere bere txoko propioarekinamesten du. Urtetan beste estudioetanlan egin ondoren, bere lantoki propioadiseinatu eta gauzatzeko aukera izan duHaritz Harreguyk. San Estebanen ber-tan hartu gaitu, Higain estudioan.Bidean zailtasunak izan ditu, bainaorain pozik dago azkenean bere ametsagauzatu ahal izan duelako.

NOAUA! Elkar, Azkarate, Garate, IZ-Amasa… Beste estudio askotan egonondoren, zurea eraiki duzu. Zentzuhorretan, zure ametsa bete al duzu?

Haritz Harreguy. Bai, noski. Formaberezi bat eman diot estudioari.Denborarekin joaten zara ikusten zergustatuko litzaizukeen egitea. Nire gus-tura egindako estudioa da. Lanerako betiburuan izan dudana.

N. Beste estudioetako esperientziabaliagarria egingo zitzaizun, ezta?

H. H. Leku guztietako gauzarik one-nak gogoan hartu eta saiatu naiz gauzahoriek denak hemen biltzen. Betimugak kontuan hartuta. Muga ekono-mikoak, hain zuzen. Baina aukeran izanditudan posibilitate guztien artean, ego-kiena egiten saiatu naiz.

N. Noiz hasi zinen Higain estudioaribueltak ematen?

H. H. Andoaingo Garate estudioannire etapa bete zela ikusi nuenean, tokifinko gabe geratu nintzen. Batetik beste-ra nenbilen nire trasteekin, aparagailuguztiekin bueltaka. IZ-n (Amasa-Gipuzkoan) edo Azkaraten (Nafarroan)

nenbilen nire trasteekin. Eta lagunei fur-goneta eskatuz ibili behar nuen; edotatrasteak etxera igotzeko, beti laguntzaeske ibili behar izaten nuen.

Bestetik, etxean, umea ere bazetorreneta horrela ezin nuen segi. Nahiz eta gus-tura egon beste estudio batzuetan lane-an, ezin nuen horrela segi. Toki ezberdi-nak begiratzen hasi nintzen, bainabatzuetan prezioak oso garestiak eta bes-teetan gorabehera asko.

Azkenean, aitaginarrebak esan zidan,“begira, hau hemen ziok, permisoak lor-tzen badituk, hiretzako”. Ba aurrera.

N. Horri esker, orain bertatik bertaradauzkazu lantokia eta etxea.

H. H. Ni oso etxekoia naiz. Eta nire-tzat oso inportantea da hemendik ateraeta alabarekin bazkaldu ahal izatea.Estudiotik atera eta berehala nago etxe-koekin. Udaran ere, hemen goian (estu-dioaren goikaldean dagoen bordan) ego-ten dira.

N. Zein izan zen lehen grabazioa? H. H. Lehen lana Kaotikorena izan

zen, urtarrilean. Nahasketak, hain zuzen.Azkaraten egin behar nuen, baina elurrairagarrita zegoen eta datak gaineannituen. Ze Kaotiko bukatu etaGovernorsekin hasi behar nuen hemen.Elurraren beldurrez, egunak galtzekoarriskua nuen, eta hemen bertan hasi

nintzen Kaotikoren diskoa nahasten.Langileak kanpoaldean lanean eta ninahasketak egiten. Gero Governorsendisko osoa egin nuen, ondorenBurgoseko taldeko bat, Nahixan-en dis-koa, Hesian, Ken Zazpikoak izan zirenabuztuan hemen grabatzen… Ez naizgeratu ere egin. Orain “El Drogas”-ekinari naiz, bere bakarkako diskoa graba-tzen.

Ken Zazpirena Higainen grabatua izan da. Barricadako El Drogas-

en bakarkako lan berriaren nahasketak egiten dabil egun hauetan.

Lehen lana Kaotikorenaizan zen, urtarrilean. Ordutik

ez da gelditu ere egin

TOPERA LANEAN

Ken Zazpi taldeko

zuzeneko teknikariaNOAUA! Zuzeneko emanaldie-

tan ere tekniko bezala aritu izanzara. Lan hori ere egiten duzuoraindik?

Haritz Harreguy. Ken Zazpirekinnabil. Beste gauza batzuk ere eginditut. Baina batez ere, KenZazpirekin aritzen naiz.

N. Hori ere baliagarri izangozaizu.

H. H. Bai eta ez dut uste utzikodudanik. Gustuko lana dut hori ere.Zuzenekoak egin gabe denbora batematen badut, barruak eskatu egi-ten dit. Taldea gustukoa badut, gai-nera, oso gustura joaten naiz. EtaKen Zazpirekin oso gustura nago,harreman ona dugu gainera.

10 Noaua! - 2010eko urriaren 22an

EL K A R R I Z K E TA

Page 11: NOAUA! 424 alea

Haritz Harreguy, Higain estudioa

“Apirila arte estudioa hartuta daukat”NOAUA! Dagoeneko hartuko

zenion neurria estudioari.Haritz Harreguy. Ez pentsa.

Horretan ari naiz. Obrak bukatu etalanean hasi orduko, hainbat kontuizan ditut. Hautsa sartzen zela leihoartean, ura sartzen zela beste tokibatean, berriz ere langile denak jun-tatu... Horrela ibili naiz. Arnas pixkabat hartzeko gogoa dut orain.

Estudioaren akustikara ere ohitzenari naiz. Kataluniako tekniko batekinegin dut estudioaren diseinu akusti-koa eta Bartzelonatik hirutan edoekarri dut. Egokitzen ari naiz orain-dik baina oso pozik nago.

N. Krisia aipatzen da toki guztie-tan. Hori ere igarri al duzu zuk?

H. H. Harrituta nago, apirila arteestudioa hartuta daukat. Hamlet etaOfunkillo taldeak ere deika ditut.Nik sekula ez dut hainbeste lanikizan. Urtarrilerako adibidez, hirutalde dauzkat zain eta aukeratu eginbehar!

N. Musikari moduan, ordea,aspaldi ez dugu zure berri izan. Atezateko kantan hartu zenuen parte,baina dagoeneko utzia duzu musika-ri alor hori, ala ez?

H. H. Orain familiakoentzat baka-rrik egiten ditut kantuak... Ez dagodenborarik denerako. Eta bestetik,pereza handia ematen dit harrema-nen kontu hori, lokaleko lan hori.Akaso, jada osatuta dagoen taldebatean gustura arituko nintzatekegitarra-jole moduan, baina boladabatean. Eta gustuko talde batean.

N. Larrua Truk, Sen…Oroitzapenak onak izango dituzu.

H. H. Bai, noski. Horrela hasi

ginen musika kontuetan. Gero poli-ki-poliki hasi nintzen teknikomoduan eta orain arte.

11Noaua! - 2010eko urriaren 22an

ELKARRIZKETA

Bakarkako diskoa ari da

grabatzen egunotan “El Drogas”

Barricadako kantari eta baxujo-leak badu bakarkako proiektu

bat, Txarrena izenekoa. Disko berriaplazaratuko du laster eta lan hori

Higain estudioan grabatua izan da.Nahasketak egiten dabiltza eguno-tan. Biak erretratatu genituen aurre-ko astean, estudioaren atarian.

“Orain familikoentzatbakarrik egiten ditut

kantuak...”

MUSIKARI LANAK, UTZITAToki ederrean aurkitzen da Higain estudioa, San Estebanen.

Page 12: NOAUA! 424 alea

12 Noaua! - 2010eko urriaren 22an

PI L-P I L E A N

Erreleboa gertatu daTxokoaldeko AkerraGaztetxean. Urteetan gunea

kudeatu duen koadrilak herriko bestebati lekukoa pasa berri dio hilabeteo-tan. Kide berriek pixkanaka biltokiarennorabidea finkatzen joan nahi dute.Girotzen hasteko kontzertu gaua anto-latu dute, ostiral honetarako, urriak 22.Gaueko 23:00etatik aurrera hiru talde-ek joko dute bertan. Aurrera begira,herriko gazteen arteko harremana sen-dotzeko aukera eman eta ekimenakantolatu nahi dituen gazteari ateakireki nahi dizkiote gaztetxekoek.

Txokoaldeko Akerra Gaztetxeak bizi-rik dirau eta hala jarraituko du aurreran-tzean ere. Urteetan gune hura baliatuduen gazte koadrilak lekukoa pasa zio-ten duela hilabete batzuk, herriko bestelagun talde bati. “Gugana etorri zirenuztekoak zirela, gaztetxeari bizia emate-ko jende berria behar zutela esanez”,adierazi du gaztetxeko kideetako batekZuhaitz Lizasok. Oraingo lagun koadri-lakoek Akerra Gaztetxeko ardura hartze-ko proposamena jaso zutenean ez zutenzalantza handirik izan. “Erabakiaburuan bueltaka genuen. Koadrilarenartean hartu dugu”, adierazi du Lizasok.

Egunotan gunea prestatzen ari diraostiral gauerako, urriaren 22an lehenekitaldi nagusia, kontzertu gaua antola-tu baitute. Akerra Gaztetxekoek bertarajoateko gonbita luzatzen dute:“Etortzeko, ondo pasako dutela. Show-aziurtatua egongo da”. Kontzertuek iraunartean eta emanaldien ostean ere, berta-ko taberna zabalduko dute.

Ateak irekitaAste honetako kontzertu gaua igaro

ostean, bestelako asmorik ere badute.Gaztetxearen norabidea definitzeko den-bora hartu nahi dute, baina aurrerago jaiegun bat antolatzekotan ere badabiltza.

Ekimen hauen bidez, herriko gazteenarteko harremana sendotu nahi duteAkerra Gaztetxekoek. “Harremanabadago, baina gehiago izateko”, adierazidu Aitor Pagolak. Horregatik, edozerantolatu nahi duten edonori ateak zaba-lik dituela gogorarazi nahi dute. “Etorrieta hitz egin dezatela gurekin. Beraieniritziak kontuan hartuko ditugu”, gaine-ratu du Pagolak.

Desegin taldeaHiru talde gonbidatu dituzte Akerra

Gaztetxeko kontzertu gauera: Skastitalde zarauztarra eta herriko bi talde,Mendeku Itxua eta Desegin. Azkenhauek, euren hirugarren emanaldiaeskainiko dute Txokoalden. “Urtebete,urte eta erdi entseatzen gabiltza, kon-tzertuak emateko presarik gabe”, adiera-zi du taldeko kide Pagolak. Lau kantasortu eta eurek entzuteko grabatu dituz-te.

Akerra Gaztetxea,

gazte belaunaldi berriaren esku

Ostiral honetan, kontzertua antolatu dute Akerra gaztetxean.

Piztien Pare izena du datorrenhilean Mendeku Itxua talde

usurbildarrak kaleratuko duendiska berriak. Aurkezpen kontzer-tua ere lotuta dute jada; azaroaren19an, Donostiako Doka KafeAntzokian, gaueko 21:00etan.Aldez aurretik ordea, gogoratu,ostiral honetan, Akerra Gaztetxeanjoko dute eta ostegunean berriz,gaueko 21:00etatik aurrera,Gasteizko Gaztetxean.

Mendeku Itxuataldekoen lan berria,

kaleratzear

Eguna: urriak 22, ostirala.Ordua: 23:00.Tokia: Akerra Gaztetxea.Taldeak: Desegin, Mendeku Itxua eta Skasti.Antolatzailea: Akerra Gaztetxea.

Ostiral honetarakokontzertua antolatu dute

Gazteen arteko harremanasendotu nahi dute: “Hitz egindezatela gurekin. Euren iritziak

kontuan hartuko ditugu”

ATEAK ZABALIK

Page 13: NOAUA! 424 alea

13Noaua! - 2010eko urriaren 22an

HERRIKO TALDEAK

Azaroaren 3an abiatuko da Kulturaldia 2010

Azaroa heltzearekin bateradator aurten ere, Noaua!Kultur Elkarteak antolatuta-

ko Kulturaldia. Denetariko formatuaktartea izango duten bost ekitaldi, aza-roaren 3an hasi eta hilaren 13ra arte.Hasteko, Imanol Murua eta“Loiolako Hegiak” ardatz izangodituen solasaldia.

Aipatu moduan, denboran atzeraegin arren, egunerokotasun handikogaia hizpide izango du Kulturaldikolehen ekitaldiak. Euskal Herrikogatazka politikoa, eta zehazkiago aipa-tuta, 2005-2007 urte arteko elkarriz-keta-prozesua. Gai horren inguruko“Loiolako Hegiak” izeneko liburuakaleratua du Imanol Murua kazetarizarauztarrak. Liburuan islatzen direnedukiak aurkeztearekin batera, solase-rako tartea izango da azaroaren 3an.

Ahaztu behar ez den iraganera jokodu baita, Kulturaldiko bigarren ekital-diak, “Debekatua dago oroitzea”dokumentalaren bidez. TxaberLarreategi eta Josu Martinez egileenlan honek, 1937-1944 urte arteanSaturraraneko hondartzan izan zenemakumeen kartzela du hizpide nagu-si. 700 lagunentzako gunean, 2.000emakume giltzaperatu zituzten bertan,bizi-baldintza penagarrietan.Dokumentalaren proiekzioa datorrenKulturaldian ikusi eta entzun ahalizango da, azaroaren 5ean.

Hotsa eta ahotsa, hitza eta musikaMusika garaikidea, musika esperi-

mentala eta bertsoak elkarrekin osatu-riko hotsen eta ahotsen emanaldiberritzailea da “Ornitorrinkus”.

Izatearen, izateko ausardi eta askatasu-naren, eta izan-ezinaren ingurukogaiak dira, Maialen Lujanbiok etaJudith Monterok Sutegira ekarrikodituztenak Kulturaldian; hotsa etaahotsa.

Hitza eta musika, Yolanda Arrietaketa Juantxo Zeberiok uztartuko dituz-te “Off-on” emanaldian. Testu labu-rrak, akzio sinbolikoak eta aipatumoduan musika osagai izango ditu.Aurkezpen testuak hala dio: “Herritiknator, tribuaren babespetik… Hirianohartu naiz, bada, ni neu besteekinbatera eta baita besteen presiopeangaratzeko gune bat dela askatasuna,OFF gustuko batean egoteko geruzabat, OFF on batean egoteko toki bat,edota OFF eta ON, itzalean nahiz piz-turik ibiltzeko aukera bat”.

Grebara itzuleraAntzezlan batek osatuko du

Kulturaldiko aurtengo eskaintza.Lakrikun antzerki talde azpeitiarraren“Prest gaude!” antzezlanak hain zuzen.Gurutze Eizmendi, Alaitz Olaizola eta

Idoia Uranga aktoreak grebara doaz.Aurreko saiakeran beren helburuak beteizan ez zituzten arren, bigarren aldizahalegintzeko prest dago hirukotea.Greba deialdira joateko gonbita luza-tzen diete herritarrei, azaroaren 6an.

Urriaren 29ko astekarian,Kulturaldiaren inguruko xehetasungehiago. Ekitaldiei lotutako informa-zioa, hitzordu eta sarreren berri…

Imanol Muruaren hitzaldiaz eta Maialen Lujanbioren

“Ornitorrinkus” ikuskizunaz gozatzeko aukera izango dugu.

Bost ekitaldi guztiraAzaroak 3, hitzaldia: Imanol

Murua, “Loiolako Hegiak”, solasal-dia Sutegin.

Azaroak 5, dokumentala: TxaberLarreategi eta Josu Martinez,“Debekatuta dago oroitzea”, Sutegin.

Azaroak 6, antzerkia: Lakrikuntaldearen “Prest gaude!”, Sutegin.

Azaroak 7, musika: MaialenLujanbio eta Judith Montero,“Ornitorrinkus” hotsa eta ahotsa.

Azaroak 13, hitza eta musika:“Off-On”, Yolanda Arrieta etaJuantxo Zeberio, Sutegin.

Page 14: NOAUA! 424 alea

14 Noaua! - 2010eko urriaren 22an

IZERDI PATSETAN

Bi domina gehiago

Judo Taldearen eskutik

Urrezko eta brontzezko dominabana irabazi zituzten Usurbil

Judo Taldekoek, joan den asteburuanVigon jokatu zen kadete mailakoEspainiako 1. Kopan. 81 kiloz azpi-koen mailan, Beñat Aburuzak bron-tzezko domina irabazi zuen finalerdi-ra ailegatu ostean. Xabi Cazorlak bes-talde, urrezko domina 66 kiloz azpi-koen mailan. Herriko judo taldeko bikideok irabazitako domina banariesker, Euskadiko selekzioak taldeka-ko sailkapenean hirugarren postuanamaitu zuen.

Beñat Aburuza eta Xabi

Cazorla Vigon, dominak irabazi

berritan.

Andoain-Leitza

bizikleta martxa

Aste hone-t a n ,

Usurbilgo kirol-degitik honakodeialdia jasodugu. Andoain-Leitza bizikletamartxa egingoda igandean,goizeko 9:00etan abiatuta.Andoaingo Otieta parketik abiatu-ko da martxa.

Informazio gehiago, telefono zen-baki honetan: 607 449 299.

Europa Cup txapelketan,

Amador Granados txirrindularia hirugarren izan da

Bitan hirugarren izan daAmador Granados txirrin-dularia Alemaniako Europa

Cup txapelketan, Kaarts Büttgenhirian. Pasa den asteburuan jokatuzen txapelketan, Amador Granadoshirugarren izan zen pistako kilome-troko distantzian. Darren Kenny etaRik Waddon izan ziren lehen sailka-tuak, hurrenez hurren. Jazarpen las-terketan ere, hirugarren izan zenAmador Granados txirrindularia.

Denboraldi honetan, txirrindularitzaegokituan hainbat aldaketa izan dira.Horren ondorioz, Amador GranadosekC3 kategorian lehiatu behar du orain.Egoera berrira ari da egokitzen.

2011ko otsailean jokatuko daMunduko Txapelketa; hori da berehelmuga orain. Eta horren ondoren,

2012an Londonen ospatuko direnOlinpiar Jokoetarako sailkatzea.

C3 KATEGORIAN LEHIATZEN DA ORAIN AMADOR GRANADOS.

Page 15: NOAUA! 424 alea

15Noaua! - 2010eko urriaren 22an

IZERDI PATSETAN

Ostadarren jokatuko du aurten usurbildar futbolari neska talde batek

Denboraldi berri honetanUsurbil FT-ko nesken taldeaosatzerik ez dute izan.

Horregatik, bertako kide izan direnAinara Arnaiz, Ainhoa Torcida, OlatzArrojeria, Amaia Añorga eta ItziarIrazusta Lasarte-Oriako Ostadar talde-an jokatzen hasi dira. Senior mailakoboskoteak aldaketetara ondo egokitzenari dela dio, baina buruan darabilte,aukera sortzen bada datorren denboral-dian Usurbil FT-ra itzultzea.

NOAUA! Zergatik zaudete aurtenOstadarren?

Ostadar neskak. 18 neska bildu etaaurredenboraldiarekin hasi ginenUsurbilen. Lehiarako taldea osatu edo ezerabakitzeko unea ailegatu zen eta azke-nean arrazoi desberdinengatik taldea ezda atera. Futbola utzi edota beste zerbaitbilatzeko aukera genuen. Ostadarrenjende faltan zebiltzan eta bost neska pro-batzera animatu ginen. Etorri gara etaoraingoz primeran gabiltza.

N. Zer moduzkoa da giroa? Eta entre-namendu saioak?

O. Ondo. Hasieran beti da zaila. Jendeberria, entrenatzaile berriak eta dinamikaere oso desberdina da. Baina ondo egoki-tzen ari garela uste dugu. Jendearekin etaprimeran ematen gara, giro ona dago.Gainera, taldetxoan etortzen gara, berazondo. Entrenamendu aldetik desberdin-tasunak beti daude. Hasieran ikusigenuen, hemen gogorrak direla prestake-ta saioak, baina azkenean ondo.Abuztuan aurredenboraldiarekin hasiginenez, Ostadarrera ailegatzerako errit-moa hartua genuen.

N. Gipuzkoa mailan nesken taldeakosatzeko zailtasunak omen daude?

O. Bai. Egia esan, ez dakigu zergatikizango den. Neskak beti daude kirolera-

ko gogoz. Duela urte batzuk entzutenzen, kasu batzuetan bi herrien arteanneska talde bat osatzen zela eta halakoak.Aurten, beste herri batzuetan ere ez dirataldeak osatu. Hasi berri asko dagoelaikusten da. Bada duela urte batzuk fut-bolean hasi eta orain futbola uzten ariden belaunaldi bat. Ostadarren ere bete-rano guztiek utzi dute. Orain daudenak,12 gazte dira, 18-20 urte artekoak, askokadete mailatik igotakoak. Gu ez garabertara joandako “atzerritar” bakarrak,Luberriko bizpahiru jokalari daude, baitaHernaniko eta Añorgako jokalari banaere. Denon artean talde berria osatzen arigara. Bi entrenatzaile berri hasi dira aur-ten. Beraz, denontzat talde berria da.

N. Aurtengoari begira zer erronkadituzue?

O. Zerotik hasi garenez, eta taldeadenontzat berria denez, entrenamendusaioetara etortzean, partidak aztertzenditugu. Oraingoz asmoa ez da galdubadugu hurrengo partida irabaztea edolehenak ateratzea. Hobetzen goaz, gau-zak pixkanaka ateratzen ari dira. Ikasten,elkar ezagutzen eta taldea egiten ari gara.

Etorkizunerako denon artean zerbaiteraikitzen ari gara. Baina noski, etorki-zun horretan ez dakigu zer paper dugun.Hurrengo urtean jendea beharko dute,gu hemendik joango bagara. Bestela, hel-burua, bai Usurbilen eta baitaOstadarren ere, kopa izan da. Iazkoa,Ostadarrek irabazi zuen.

N. Burua ordea hurrengo denboral-dian eta Usurbilen duzue?

O. Ez dakigu zer egingo dugunhurrengo urtean. Nork jakin hurrengodenboraldian non bukatuko dugun,Errealean agian, nork daki (barreak).

N. Datorren denboraldian taldea osa-tuko balitz, Usurbil FT-ra bueltatzekoasmoa duzue?

O. Printzipioz horretan geratu gara.Hurrengo urtera begira taldea osatu nahigenuke, futbola asko maite dugulako,asko gustatzen zaigu. Asko ematen digueta horregatik jarraitzen dugu. Orainneskek Usurbilen ez dute futbolean ari-tzeko aukerarik, pena da. Eta atzetikdatozen belaunaldiei ere irteera emanbehar zaie.

Ostadarreko senior mailako taldean jokatzen dute aurten.

“Hurrengo urterako taldea atera behar dugu”N. Usurbilen nesken taldea osatze-

ko jokalariak beharko dira. Zer esannahi diezue?

O. Usurbilen beti egon da futbole-rako gogoa. Animatu neskak zerbaitegitera, oso ondo pasatzen da. Ez gera-

tu ezer egin gabe, bestela gero ezer ezegiteak faktura pasatzen du. Hurrengourterako taldea atera behar dugu,gogoa dago, neskak badaude.Bitartean eta nahi duenak, gu ikusi etaanimatzera etor dadila.

“Gu ez gara bertara joandakoatzerritar bakarrak, Luberriko

bizpahiru jokalari ere badaude”

OSTADARREN

Page 16: NOAUA! 424 alea

16 Noaua! - 2010eko urriaren 22an

INGO AL DEU?

2010eko irailean eguneratutako ordutegiak.

Page 17: NOAUA! 424 alea

17Noaua! - 2010eko urriaren 22an

INGO AL DEU?

Agenda

Goardiako farmaziakUrriak 21, ostegunaGil, Nagusia 24 Lasarte

Urriak 22, ostiralaAcha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte

Urriak 23, larunbataOa, Kontseju Zarra 11 UsurbilRodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Urriak 24, igandeaRodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Urriak 25, astelehenaUrbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

Urriak 26, astearteaOrue, Jaizkibel 2 Lasarte

Urriak 27, asteazkenaDe Miguel, Nagusia32 Lasarte

Urriak 28, ostegunaRodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Urriak 29, ostiralaGil, Nagusia 24 Lasarte

Urriak 30, larunbataIturralde, Bordaberri 1 UsurbilDe Miguel, Nagusia32 Lasarte

Urriak 31, igandeaDe Miguel, Nagusia32 Lasarte

GOARDIAKO FARMAZIA,GAUEZChucla farmazia (22:00-09:00),Kardaberaz, 48, Hernani (943 551 793)*Usurbilen, soilik eguerdira arte

Urriak 21 osteguna18:00etan Usurbilgo BerdintasunPlanaren aurkezpena, Artzabalen.

Urriak 22 ostirala17:30ean “Hala Bazan” txotxongiloikuskizuna Sutegin. Doan.

Urriak 27 asteazkena17:00etan Elikadura hizpide Aginagan,Arrate Zahar Egoitzan, DYAren eskutik.

Elikadurari buruzko

hitzaldia urriaren 27an, Aginagan

Ziortza Gazte Elkartekoek prestdute guztia ikasturte berria

hasteko. Gazteak bildu eta taldeakosatzeko lehen hitzorduak finkatudituzte jada. Ostiral honetan, urriak22, DBH 4. mailako ikasleei (1995.urtean jaiotakoak) Ziortzara gertura-tzeko gonbita luzatzen diete antola-tzaileek, arratsaldeko 19:30ean, ohibezala Kale Nagusiko apaiz-etxera.

Urriaren 28an, osteguna, DBH 3. mai-lakoei (1996. urtean jaiotakoak),19:30ean eta egunbete beranduago,urriaren 29an, DBH 2.mailakoei(1997. urtean jaiotakoak), ordu berean.

Antolatzaileek gogorarazten dute-nez, adin tarte hauetako ikasle orokgazte elkartean parte hartzeko ateakzabalik ditu. Informazio gehiagorako:[email protected].

Ziortza Gazte Elkarteak

egunotan hasiko du ikasturte berria

Elikadura, nahaste, intoleran-tzia eta elikadura desordenakizeneko hitzaldia antolatu du

DYA Gipuzkoak urriaren 27rakoAginagan, arratsaldeko 17:00etatikaurrera.

Aginagako Arrate Zahar Egoitzanegingo den hitzaldian, elikadura pro-zesua eta horri lotuta, gaixotasunbatez ohartarazi dezaketen sintomak,anorexia eta bulimia bezalako elikadu-ra desordenak edota nahaste endokri-noak ahotan hartuko dituzte.

Arrate Zahar EgoitzanPil-pilean dauden osasun gaiei lotu-

ta DYA Gipuzkoak herritar ororihitzaldiak eskaintzeko helburu duenproiektu baten barruan antolatu duteAginagan burutuko den ekitaldia.

Hitzordua, datorren asteazkeneanizango da, arratsaldeko 17:00-19:00artean, Aginagako Arrate ZaharEgoitzan. Sarrera doan.

Elikadura prozesua

eta desordenak ahotan

hartuko dituzte.

Page 18: NOAUA! 424 alea

18 Noaua! - 2010eko urriaren 22an

GAZI, GOZO, GEZA

Zorionak Sorgintxo!Urriaren 18an bi urte betedituzu, Ane. Txokolatez-ko muxu pila pila batzure familiaren partez.

Zorionak Elen! Guresirenak 7 urte beteditu urriaren 20an,Zorionak Elen!

ETXEBIZITZA

- 3 logelako pisu bat alokatzen da Muna Lurra kalean.Telefonoa: 661 43 63 53

- Etxebizitza salgai Santuenean. Hiru logela, sukaldea,komuna. 60 metro karratu. 665 736 896 (Iñaki).

- Pisu bat hartuko nuke alokairuan Usurbilen, bi hilabe-tez. Presazkoa da. 671 45 00 90.

- Lokala alokatzen da Atxegalden (lehen Truke zena).Prezioa: 360 euro. 943 373 414.

- Orioko Alde Zaharrean, etxebizitza bat salgai. Bi logela,bainu gela, sukaldea-sala. 661 679 691.

- Pisu bat alokatuko nuke, 3 logelakoa eta amueblatua.646 086 109.

- Logela bat alokatuko nuke edo konpartitzeko etxe bate-an sartuko nintzateke alokairuan. Nire telefono zen-bakia: 648 005 159.

- Apartamendu edo logela bat alokatuko genukeen bikotebat gara. 677866495

- 60 metro karratuko pisua salgai kaxkoan. 2 gela, sala,sukaldea, komuna eta trasteroa. Dena berrituta etaamueblatuta. Igogailua, hiru balkoi eta oso eguzki-tsua. Tf: 686 969 112.

-Etxebizitza alokatzen da, Oropesa de Mar (Castelló)herrian. 655 731 915.

- Lau logeletako etxebizitza salgai Atxegalden. Ganbara erebadu. Aukera dago etxe azpian garajea erosteko.699720940

- Salgai dago Usurbilen etxe familiar polit bat, kiroldegi ondoan. Tel. 646.041915 Amaia.- Kale Nagusia 10, lokal komertziala salgai, 133 m2. 943

364 637 / 943 365 299-Alokairuko pisu baten bila nabil Usurbilen. 606 457

112.- Neska euskaldunak pisu bat hartuko luke errentan

Usurbilen. Interesatuak deitu 647 486 232.- Landetxe bat salgai Alfaron (Errioxa). Astebukaerak eta

oporraldietarako egokia. Terreno eta pistinarekin.Herritik 1,2 kilometrotara. 2 logela, egongela tximene-arekin, sukaldea, komuna, portxea. 675702428(gauez).

- Etxe bat konpartitzeko pertsona baten bila nabil. Deitu20:00etatik aurrera 661568471.

- Gela bat alokairuan pertsona serio batentzat, pisu berribatean. 300 euro, gastuak aparte. Usurbil inguruan.609 901 734 edo 943 575 788.

- Muna Lurra kalea 16, 3.C salgai. Eguzkitsua eta berri-tua. Interesatuak deitu: 637225620.

- Pisu bila nabil Usurbilen. Alokairuan nahi nuke. 664885 737.

-95metro karratuko etxebizitza salgai Kaxkoan. Erreformabehar du baina aldaketak egiteko aukera asko.141.000 euro. 943 36 98 35 (21:00etatik aurrera).

- Orion babes ofizialeko etxe bat daukat eta Usurbilenbabes ofizialeko etxeren bat daukan norbaitekin alda-tuko nuke. Interesatuak deitu 663600020.

- 230 metro karratuko etxea salgai, 2 solairuko bordare-kin. 2800 metro karratuko lursailean. Kalezarrekoeremu urbanoan. 665720913.

- Baserri bat alokatu nahi nuke, Zubietan, Aginagan edoUsurbilen. 630 274 906.

- Usurbilen etxebizitza salgai. 3 logela, sala, komuna,sukaldea, bi balkoi, igogailua, ganbara. Kaxkoan. 607924 407.

-Santuenea 26an 60 metro karratuko etxea daukagu sal-gai. 2 gela, sukaldea handia, etxeak kanpokalderaematen du, gasa eta kalefazioa ditu. 200.000.666539284.

- Etxe berria salgai Kaxkoan. 3 logela, bainua, komuna,...eta trasteroarekin. 685731792.

- Logela bat alokatu nahi da etxe konpartitu batean.671800275.

-Lasarten apartamentu bat salgai, egoera onean.Erdigunean. Toki lasaia eta berritu berria. Bikotebatentzat egokia. 657708866

SALEROSKETAK / GARAJEAK

-Txaramunto auzoan 15 metro karratuko garaje itxi batalokatzen da 85 euro. Interesatuak deitu: 661 618970.

- Garaje lerroa salgai Munalurran. 678 225 241.- Munalurra auzoan jarraian dauden garajeko bi marra

dauzkat salgai. Biak batera edo banaka. 678225241.-33m karratuko lokal bat alokatzen dut Atxegalden 280

eurotan. Sarrera egokia. 943373414- 2006ko Ford Transit Td/240s Kombi6 salgai. Ioseba

669 074 698.- Zazpi plaza dituen Kia Carnival bat saltzen dugu. 2004

urtekoa da eta 118.000 km dauzka, ondo zaindua,beti garajean egondakoa. 669353942.

- Bizkarre kalean garaje itxi bat daukagu salgai. Alturabikoitza du eta altilo bat egina dauka. Interesatuakdeitu 943576957 telefonora.

-Karabana bat salgai. Modelo zaharra da baina egoera osoonean dago. Prezio interesgarria. 646514494

-Mitsubishi L200 bat salgai. SS-AZ eta egoera onean.646514494

- Garaje bat alokatzen da Bizkarre kalean. Neurriak 2,5mx 5m eta 2,1 metrotako altuera. 943361265.

-50cc-ko motorra daukat salgai. Aukera paregabea. 2 urteeta oso kilometro gutxi. Beti garajean, ondo zaindua.622369646.

- Sotano komertzial bat alokatzen da 600 eurotan.650938489

- Txoko polit bat alokatzen da. 650943847- Atxegalden Aristitxo kalean 90 metro karratu (bi solairu-

tan) dituen lokal bat alokatzen da. 658716970.

LANPOSTUAKLan-eskaerak- Arratsaldetan umeak zaintzeko neska baten bila gabil-

tza. Nahiago dugu Usurbilgoa eta euskalduna izatea.Interesatuak deitu 676355635 telefonora.

- LH-n edota DBH-n klase partikularrak emateko prestegongo al zinateke? Hala bada, pasa zaitez UdarregiIkastolako idazkaritzatik izena ematera.

- Pertsona baten bila gabiltza irailetik aurrera eguerditanhaurra ikastolatik etxera ekarri eta bazkaria emateko.Interesatuak deitu 696429899.

- Astebukaeratan lan egiteko, zerbitzari moduan aritze-ko pertsona bat behar dugu. 943 36 67 10.

Lan-eskaintzak- Neska bat eskaintzen da, etxeko lank egiteko, pertsona

helduak zaintzeko edo sukaldari laguntzaile aritzeko.Gidabaimena eta disponibilitate osoa. 618722117.

- Lehen Hezkuntzako diplomatuak klase partikularrakematen ditu ikasgai guztietan, Usurbilgo lokalean. 688 681 557 edo [email protected] Neska bat eskaintzen da orduka zein interna moduan

lanean aritzeko Usurbil eta inguruetan etxeko lanakegiteko edo pertsonak helduak zaintzeko.696537247

-Emakume bat eskaintzen da etxekolanak egiteko ordu-ka edo tabernan lanean aritzeko. 603794547.

-Emakume bat eskaintzen da etxekolanak egiteko ordu-ka edo tabernan lanean aritzeko. 635217362

- Mutil gazte bat eskaintzen da baserri edo baratzekolanak egiteko, mendia garbitzeko edo igeltseritzalanetan aritzeko, 677593772.

- Etxeko lanak egiteko prest nago, arratsaldez, baitajende nagusia edo gaztetxoak orduka zaintzeko ere.Telefono zenbakia: 606 800 837.

- Neska bat eskaintzen da etxeko lanak egiteko, pertsonahelduak zein haurrak zaintzeko edo ostalaritza lane-tarako. Esperientziduna. 658107757

- 23 urteko mutila, Usurbilen lan bila dabil barrako zer-bitzari edo sukaldari laguntzaile gisa lan egiteko urteosorako. Lanean berehala hasteko prest: 622 065461 (Alex).

- Neska bat, etxeko lanak edo haurrak zaintzeko prest,goizez 8:00-15:00 artean. 679 742 413.

- Astebukaeratan edo astean zehar goizeko 10:00etatikarratsaldeko 16:00ak arte garbiketa lanak edo per-tsona helduen zaintzan lan egingo nuke.Interesatuak deitu 618410123

- Emakume batek interna moduan pertsona helduakzein haurrak zaintzeko lana bilatzen du. 660554968

-Etxeko lanak egiteko emakume bat eskaintzen da.676188411

-Etxeko lanak egiteko emakume bat eskaintzen da.630438571

-Gizon bat eskaintzen da pertsona helduak zaintzekoedo baserriko lanak egiteko. 662461568

- Jardineritza lanak egiten ditut, txukun eta moduonean. Iñaki: 677 44 31 40.

-Saltzaile, zerbitzari, pertsona helduak zein haurrak zain-tzen edo garbiketa lanak egingo nituzke.Interesatuak deitu 656446835

-Mekanikari gisa, baserrian, edota helduak zaintzekoprest nago. 648 785 026.

-Emakumea interna edo goiz zein arratsaldez orduka lanegiteko prest. 648 785 026.

- Zerbitzari, sukaldari laguntzaile edo garbitasun lanakegiteko neska bat eskaintzen da. 664048228

- Mendian edo abeltzaintzan lan egiteko prest nago.666 38 26 97.

-Emakume bat orduka edo interna moduan lanean ari-tzeko eskaintzen da. 608 835 033.

- Matematika eta estatistika klaseak ematen ditut, edo-zein mailan, esperientzia handia. 646 717 676.

-Autoen mekanikari gisa lan egingo nuke. 943 368 574.- Etxeko lanak egiteko emakume bat eskaintzen da. 620

185 927.-Arratsaldetan umeak zaintzeko neska euskaldun bat

eskaintzen da. 685 716 774.-Etxeko lanak egiteko neska bat eskaintzen da. 630 768

325.- Neska bat eskaintzen da haurrak edo pertsona helduak

zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. 620 364 176.-Pintore edo burdinlari gisa lan egiteko prest nago. 654

217 752.-Fisika eta matematikako klase partikularrak emateko

prest, neska gazte esperientziaduna. LehenHezkuntzatik Batxilergo mailara arte. 685 772 602// 943 371 277.

- Etxeko lanak egiteko edo haur zein pertsona helduakzaintzeko eskaintzen da pertsona bat. 671884360.

- Neska bat eskaintzen da umeak zaintzeko zein etxe-kolanak egiteko. 679742413.

BESTELAKOAK / GALDUTAKOAK

-Administrazioko perfil guztiak eta EGA prestatzeko klasepartikularrak ematen ditut. 656 723 650 (Jorge).

- Matematikako liburu bat topatu dut Artzabalen, tel 63444 39 10

- 1´50eko ohe osoa salgai. Somierra eta koltxoia. Prezioonean. 943 366 589.

- Gurpildun aulki bat daukagu. Behar duen edozeiniemango genioke. 943363201.

- Irailaren 30eko arratsaldean, Nintendo DS baten RayoMc Queenen funda gorria eta beltza galdu nuenAritzetako petrilean, barruan joko batzuk zituela.Norbaitek aurkitu badu 943 36 34 48 deitu eta esker-tuko da.

- Motxila gorri bat galdu da barruan futboleko botak etaeskularruak zituela.Aurkitzen duenak mesedez deitu656 702 957. Mila esker.

-Irailaren 22an arratsaldeko 18:00ak eta 20:00ak bitarte-an olympus markako argazki kamara bat galdu dapolikiroldegi inguruan (aparkalekua eta nesken alda-gela bitartean). Seme alabaren argazkiak ditut etaberreskuratu nahiko nituzke. 615756893. Ondokonpentsatuko da.

- Bugaboo markako umeentzako kotxea daukat salgai.Kapazoa eta silla ditu eta burbuja eta zakutxoa erebai. Interesatuak deitu 616586851 telefonora.

- Su-egurra salgai modu onean. 689937338 Jesus Mari.- 7 gazteko lagun taldea gara eta lokal bat alokairuan

hartuko genuke. 617 802 088.- Flex markako ohe artikulatua eta latex koltxoia salgai.

700 euro. 667521874-Wii kontsolaren softwarea aldatzen da segurtasunaren

kopiak kargatu ahal izateko, DVDaren edo USBarenbidez txipik instalatzeko beharrik gabe. Kontsola ezda irekitzen eta horrela, garantia ez da galtzen, denasoftwarearen bidez egiten da. 635729637

-Argazki zaharrak berritzen ditut. Bideoak montatzenditut bai bideoarekin, bai argazkiekin DVD forma-toan. 635729637

- Aiako babarruna salgai, prezio onean. 670410273.- Zaldi bat jartzeko lur sail bat edo ikuilu bat alokatuko

nuke Usurbil edo inguruan: 616260451- Ostalaritzako makinaria, kafetegiko altzariak salgai;

aulkiak, mahaiak, kafe-makina,...607 389 570 (Mireia). [email protected]

- Informatikaria naiz. Ordenagailuen edo informatikariburuz edozein zerbitzu behar izanez gero. Oskar:609 468 759 [email protected]

- Ezkontzetan abesteko talde bokal bat nahi baduzu,deitu 665745071 (Iñaki)

- Ohea egiten den 3 plazako sofa bat daukat salgai 125euro. Kolore argia, txuri-beig kolorekoa. 655731915

-Ezkontza zein ekitaldietan abesteko kantari lirikoa.Maketa bat entzungai daukat. 690784113

- Etxebizitzen erreforma orokorrak egiteko zerbitzua.Jon 672 173 466.

- Pottokak salgai, kalifikatuak eta subentzioa jasotzen aridirenak beraien moxal jaioberriekin eta urtebetekobehorra. Tf: 626 220 925.

HILDAKOAKJuanita Izaguirre AldabaldeUrriaren 14an hil zen91 urterekin

Page 19: NOAUA! 424 alea
Page 20: NOAUA! 424 alea