Top Banner
Newtonove Newtonove pohybové pohybové zákony zákony Dutkov Dutkov á á Hlaváčová Hlaváčová
13

Newtonove pohybové zákony

Jan 11, 2016

Download

Documents

martha paima

Newtonove pohybové zákony. Dutkov á Hlaváčová. Prečo sa pes otrasie, keď vyjde z vody? Prečo líška kľučkuje pred psom, ktorý ju prenasleduje? Prečo človek, ktorý sa potkne padá dopredu a človek, ktorý sa šmykne padá dozadu?. ISAAC NEWTON. 17. storočie bolo epochou - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Newtonove pohybové zákony

NewtonoveNewtonove pohybové pohybové zákonyzákony

DutkovDutkováá

HlaváčováHlaváčová

Page 2: Newtonove pohybové zákony

•Prečo sa pes otrasie, keď vyjde z vody?

•Prečo líška kľučkuje pred psom, ktorý ju prenasleduje?

•Prečo človek, ktorý sa potkne padá dopredu a človek, ktorý sa šmykne padá dozadu?

Page 3: Newtonove pohybové zákony

ISAAC NEWTON

17. storočie bolo epochou revolučných prírodovedeckých zmien

Newton je jasne najvýznamnejším fyzikom, ktorý kedy žil. Jeho objavy v matematike, optike a mechanike položili základy pre modernú fyziku.

Page 4: Newtonove pohybové zákony

ZÁKON ZOTRVAČNOSTIZÁKON ZOTRVAČNOSTI

Teleso zotrváva v pokoji alebo Teleso zotrváva v pokoji alebo rovnomernom priamočiarom rovnomernom priamočiarom

pohybe pokiaľ nie je donútené pohybe pokiaľ nie je donútené pôsobením sily tento stav zmeniť.pôsobením sily tento stav zmeniť.

Page 5: Newtonove pohybové zákony

Zákon zotrvačnostiZákon zotrvačnosti

námety na voľný časnámety na voľný čas

• Porozmýšľajte, pri ktorých činnostiach doma alebo pri Porozmýšľajte, pri ktorých činnostiach doma alebo pri športovaní sa využíva platnosť zákona zotrvačnosti.športovaní sa využíva platnosť zákona zotrvačnosti.

• Navrhnite pokus s bežne dostupnými pomôckami,Navrhnite pokus s bežne dostupnými pomôckami,pri ktorom overíte platnosť zákona zotrvačnosti. pri ktorom overíte platnosť zákona zotrvačnosti.

Page 6: Newtonove pohybové zákony

C

m1 m2

m1 < m2

m1

a ~

F F

Page 7: Newtonove pohybové zákony

F1 F2

m m

F1 < F2 a ~ F

Page 8: Newtonove pohybové zákony

ZÁKON SILY

.

Zrýchlenie telesa je priamo úmerné sile pôsobiacej na teleso a nepriamo úmerné

hmotnosti telesa .

Page 9: Newtonove pohybové zákony

ZZáákonkon sily sily

námety na voľný časnámety na voľný čas

• Pri vPri výstrele z pušky strela s ýstrele z pušky strela s hmotnosťou 20 g preletela hlavňou hmotnosťou 20 g preletela hlavňou za 0,01 s a získala rýchlosť 800 m.sza 0,01 s a získala rýchlosť 800 m.s-1. -1.

Vypočítajte veľkosť sily, ktorá pri Vypočítajte veľkosť sily, ktorá pri výstrele pôsobila na strelu v hlavni.výstrele pôsobila na strelu v hlavni.

Page 10: Newtonove pohybové zákony

ZÁKON AKCIE A REAKCIEZÁKON AKCIE A REAKCIEAk pôsobí jedno teleso na druhé Ak pôsobí jedno teleso na druhé silou(akcia), pôsobí tiež druhé silou(akcia), pôsobí tiež druhé

teleso na prvé silou(reakcia), ktorá teleso na prvé silou(reakcia), ktorá je rovnako veľká a opačného je rovnako veľká a opačného

smeru.smeru.

Page 11: Newtonove pohybové zákony

Akcia a reakcia• súčasne vznikajú a zanikajú

• ich vzájomné účinky sa nerušia

Page 12: Newtonove pohybové zákony

ZÁKON AKCIE A REAKCIE

námety na voľný čas

• Porozmýšľajte, prečo sa z neupevnenej Porozmýšľajte, prečo sa z neupevnenej loďky zle vystupuje na breh.loďky zle vystupuje na breh.

• Porozmýšľajte nad princípom pohybuPorozmýšľajte nad princípom pohybu

hlavonožcov ( chobotnica, sépia).hlavonožcov ( chobotnica, sépia).

Page 13: Newtonove pohybové zákony

Ďakujeme za pozornosť.Ďakujeme za pozornosť.

AutorkyAutorky