Top Banner
1 / GE / Mart 2011 Neven Pecotić GE Energy Energija iz otpada Okrugli sto u Beogradu 14 mart 2011
11

Neven Pecoti ć GE Energy

Jan 14, 2016

Download

Documents

Lexi

Energija iz otpada Okrugli sto u Beogradu 14 mart 2011. Neven Pecoti ć GE Energy. Energija iz otpada?. U Srbiji ima 3.000 divljih deponija Većina deponija u Srbiji ne ispunjava ni najosnovnije uslove za zaštitu okoline, a zauzima sve veće prirodne površine - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Neven Pecoti ć GE Energy

1 /GE /

Mart 2011

Neven PecotićGE Energy

Energija iz otpadaOkrugli sto u Beogradu

14 mart 2011

Page 2: Neven Pecoti ć GE Energy

2 /GE /

Mart 2011

Energija iz otpada?U Srbiji ima 3.000 divljih deponijaVećina deponija u Srbiji ne ispunjava ni najosnovnije uslove za zaštitu okoline, a zauzima sve veće prirodne površineSrbija, inače, ima samo jednu pravu deponiju

Preuzeto iz: Politika online, 13 mart, 2011

Page 3: Neven Pecoti ć GE Energy

3 /GE /

Mart 2011

Raspoložive tehnologije

Deponijski gas

Kanalizacionigas

Specialni gasovi

BiogasPrimene u staklenicima

Trigeneracija

Metan iz rudnika

Asocirani gasovi

Page 4: Neven Pecoti ć GE Energy

4 /GE /

Mart 2011

Deponijski gas se stvara prirodnim procesom raspadanja organske materije u otpadu i sastoji se od metana (CH4) ugljen dioksida (CO2) i azota (N2)

Kalorična vrednost deponijskog gasa je obično 5 kWh/m3 i predstavlja odlično gorivo za gasne motore

Do sada su GE motori instalirani na 1200 deponija

Deponijski gas

Gorivo: Deponijski gasTip motora: 2 x JGC 320 GS-L.L

El. snaga: 1,844 kW

J320 GS – Mobilni sistem u kontejneruDeponija: Nent, Hongkong

Page 5: Neven Pecoti ć GE Energy

5 /GE /

Mart 2011

Kanalizacioni talog se dobija kao otpadni proizvod nakon mehaničke, biološke i hemijske obrade otpadnih voda

Talog se prebacije u digestor gde se anaerobnim vrenjem uz pomoc bakterija dobija biogas koji sadrzi 60-70% metana I 30-40% ugljen dioksida,

Kanalizacioni gasGorivo: Kanalizacioni gas

Tip motora: 1 x JMS 208 GS B.LC

Instalisana snaga: 330 kW

Toplotna snaga: 420 kWPostrojenje za obradu kanalizacione vode Strass i. Zillertal, Austria

Page 6: Neven Pecoti ć GE Energy

6 /GE /

Mart 2011

Energetski potencijal biomase:

5,000 Krava

Ili

30,000 svinja

Ili

600,000 pilica

Biološki otpad na farmama od

do danas je izgradjeno 1150 elektrana na biomasu sa farmi sa GE motorima

Može da snabde biogasom elektranu od 1MW instalisane snage

Page 7: Neven Pecoti ć GE Energy

7 /GE /

Mart 2011

Tehnologija obrade otpada anaerobnom digestijom:

Isporuka otpada

Mehanička obrada i sortiranje

<- Biogas

Tunelsko kompostiranje

Izdvajanje vode

Završna stabilizacija

Para

Page 8: Neven Pecoti ć GE Energy

8 /GE /

Mart 2011

Proizvodnja električne energije iz biogasa:

Rezervoar 2,500m³

Deponijski gas Biogas

Baklja Desulfurizacija

Kompresor

Kotao za paru Gasni motori

ToplotaEl. energija

Page 9: Neven Pecoti ć GE Energy

9 /GE /

Mart 2011

Primer postrojenja za obradu biomase:

Siggerwiesen/Austria

3 x JMS 316 GS-B/L.L

Instalisana el snaga:1,629 kWel

Toplotna snaga:2,373 kWth

Page 10: Neven Pecoti ć GE Energy

10 /GE /

Mart 2011

Moderni staklenici

Toplota

CO2El.

Energija

Page 11: Neven Pecoti ć GE Energy

11 /GE /

Mart 201111

Уредба о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије

Редни број

Врста електране Инсталисана снага (MW)

Цена (c€/kWh)

Електране на биогас

3.1 до 0,2 MW 16,0

3.2 од 0,2 MW до 2 MW

16,444 – 22,22*Р

3.3 од 2 MW до 10 MW 12,0

Електране на депонијски и канализациони гас

6,7

Електране на ветар 9,5

Електране на енергију сунчевог зрачења 23

Електране на геотермалну енергију

7,5