Top Banner
Rhaglen ddigwyddiadau www.abertawe.gov.uk/brangwynhall
21

Neuadd Brangwyn Hydref - Gaeaf 2012

Mar 16, 2016

Download

Documents

Rhaglen ddigwyddiadau - Neuadd Brangwyn
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Rhaglen ddigwyddiadau

  www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

 • Calendr Mis Awst

  23 25 Gwyl Gwrw Bae Abertawe

  Mis Medi

  21 Dawns Elusennol Ice Cool Kids

  29 Cr Meibion Dyfnant

  30 Ffair Briodasau Genedlaethol Cymru

  Mis Hydref

  5 Darlith Gwyl Abertawe

  6 Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

  9 Stephen Hough - Datganiad Piano

  13 Cerddorfa Ffilharmonig Llundain

  15 Wayne Marshall - Datganiad Organ

  16 Neal Davies - Datganiad Canu

  19 Cantorion y BBC

  20 Cerddorfa Symffoni St Petersburg

  26 Cr Orffews Treforys - Elvis Imperials

  2 Neuadd Brangwyn Rhaglen ddigwyddiadau

 • Tachwedd

  3 Gwyl y Cofio

  10 Diwrnod Diwylliant Thai

  14 Frank Turner and the Sleeping Souls

  17 Swansea Sparkle

  18 Gwobrau Priodas

  22 Gwobrau Twristiaeth Bae Abertawe

  24 Cr Meibion Pontarddulais

  Mis Rhagfyr

  1 Cr Ffilharmonig Abertawe

  7 Gwobrau Chwaraeon

  15 Y Messiah

  16 Cyngerdd Byddin yr Iachawdwriaeth

  21 Cr Meibion Dyfnant

  22 Cyngerdd Nadolig yng Ngolau Cannwyll

  Neuadd Brangwyn 3www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

 • 4 Neuadd Brangwyn

  23 25 Awst

  Gwyl Gwrw BaeAbertawe

  Yn l yn Neuadd Brangwynam y 6ed flwyddyn, byddGyl Gwrw CAMRA yncynnig dros 100 o fathau ogwrw go iawn a thros 20math o seidr a pherai. Byddcerddoriaeth fyw hefyd.

  Tocynnau: ar gael wrth ydrws. Dim tocynnau ymlaenllaw.

  Cost: 5 neu 3 i aelodauCAMRA.

  07970 680616www.swanseacamra.org.uk

  21 Medi, 7.30pm

  Dawns Las Vegas IceCool Kids

  Elusen gofrestredig yw IceCool Kids syn codi arian ifynd phlant lleol aganghenion arbennig i sgo.Mae gan y plant hyn gyflyrauamrywiol, y mae rhaiohonynt yn bygwth eubywydau. Mae sgo'nmeithrin eu hunan-barch a'uhyder.

  Tocynnau: 45

  01639 862713

  Rhaglen ddigwyddiadau

 • Neuadd Brangwyn 5

  30 Medi, 11am

  Ffair BriodasauGenedlaethol Cymru

  Mae Ffair BriodasauGenedlaethol Cymruboblogaidd yn dychwelyd iNeuadd Brangwyn wedi'ithrefnu gan JR Events. Gydamwy na 100 o stondinau,sioeau ffasiwn syfrdanol, sldillad dylunwyr a llawermwy. Bagiau rhoddionarbennig gan Debenhamswrth y drws hefyd! Yn priodi?Dyma'r lle i chi.

  Tocynnau: Mynediad amddim. Does dim angen cadw lle.

  Tocynnau VIP am ddim owww.welshweddingfayre.co.uk

  29 Medi, 7.30pm

  Cr Meibion Dyfnant

  Cr Meibion Dyfnant yncyflwyno'r 33ain cyngerdd inoddwyr.

  Gan gynnwys:

  Tri Tenor CymruSopranoAngharad MorganCyfarwyddwr Cerdd Jonathan Rogers Cyfeilyddion y Cr Hywel Evans aD Huw Rees

  Tocynnau: 10 - 16

  01792 207528

  www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

 • 6 Neuadd Brangwyn

  5 Hydref, 7.30pm

  Darlith Gwyl Abertawe

  Dangosiad o ffilm PatrickHannan ar gyfer HTV Cymru:A Proper Job - cipolwg arfywyd a cherddoriaeth ycyfansoddwr Daniel Jones. Arl y ffilm, bydd Dr. LynDavies yn sn am ei lyfr i'wgyhoeddi'n fuan i ddathlucanmlwyddiant geni'rcyfansoddwr a'i SymffoniRhif 11 a gaiff ei pherfformioar 6 Hydref.

  Tocynnau: Mynediad amddim ond mae angentocynnau.

  01792 475715www.swanseafestival.org

  6 Hydref, 7.30pm

  Cerddorfa GenedlaetholGymreig y BBC

  Daniel JonesSymffoni Rhif 11 (Er cof am George Froom Tyler)Elgar Concerto Sielo yn E leiaf Vaughan WilliamsSymffoni Rhif 2 (Symffoni Llundain) Arweinydd Owain Arwel HughesSieloJulian Lloyd Webber

  Tocynnau: 20, 15, 12

  01792 475715www.swanseafestival.org

  Rhaglen ddigwyddiadau

 • Neuadd Brangwyn 7

  13 Hydref, 7.30pm

  CerddorfaFfilharmonig Llundain

  Prokofiev Symffoni Rhif 1(Clasurol)MendelssohnConcerto Feiolin yn E leiafSibelius Symffoni Rhif 2 yn DArweinyddVassily SinaiskyFeiolin Chloe Hanslip

  Tocynnau: 25, 18, 15

  01792 475715www.swanseafestival.org

  9 Hydref, 7.30pm

  Datganiad Piano Stephen Hough

  Chopin 2 Noctwrn Op. 27Brahms Sonata Rhif 3 yn F leiafStephen HoughSonata Rhif 2 (notturnoluminoso) - perfformiadcyntaf (Wedi'i gomisiynugan Wyl Abertawe aLakeside Arts Centre,Prifysgol Nottingham)Schumann Carnaval Op.9

  Tocynnau: 15 (seddi hebeu cadw)

  01792 475715www.swanseafestival.org

  www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

 • 8 Neuadd Brangwyn

  15 Hydref, 7.30pm

  Datganiad Organ Wayne Marshall

  Ac yntau'n organydd preswylNeuadd Bridgewater,Manceinion ac yn ddatgeiniadrhyngwladol o fri, maerhaglen Wayne Marshall yncynnwys Ail Symffoni Vierne,a gydnabyddir yn eang fel eigampwaith, gwaith gan CsarFranck, Franz Schmidt a darnbyrfyfyr phum symudiad arsail caneuon gwerin Cymreigadnabyddus.

  Pre-performance talk 6.30pm

  Tocynnau:12 seddi heb eu cadw

  01792 475715www.swanseafestival.org

  16 Hydref, 7.30pm

  Datganiad Canu Neal Davies

  John Ireland Pum Cerdd ganThomas HardyIbert Quatre Chansons deDon QuichotteFinzi Let us garlands bring(gosodiadau o waith Shakespeare)Schumann Liederkreis Op.39(Eichendorff)Wolf Fussreise, Verborgenheit,Gebet, Anakreons Grab, DerRattenfangerBariton Neal DaviesPiano James Southall

  Pre-performance talk 6.30pm

  Tocynnau: 15 seddi heb eu cadw

  01792 475715www.swanseafestival.org

  Rhaglen ddigwyddiadau

 • Neuadd Brangwyn 9

  20 Hydref, 7.30pm

  Cerddorfa Symffoni St Petersburg

  Stravinsky Suite: Yr Aderyn Tn (1919)Rachmaninov Rhapsodi arThema gan PaganiniTchaikovsky Symffoni Rhif 5 yn E leiafArweinyddVladimir AltschulerPiano Freddy Kempf

  Tocynnau: 25, 18, 15

  01792 475715www.swanseafestival.org

  19 Hydref, 7.30pm

  Cantorion y BBC

  David Hill ArweinyddIain Farrington Organ

  I dathlu Jiwbil DdeimwntEM y Frenhines, taithgerddorol drwy bum canrif ogerddoriaeth gorawl ganfeistri'r gerddoriaeth ar gyferachlysuron brenhinol pwysig.Gan ddechrau a gorffen gydagosodiadau Salm 122, I wasGlad, gan Purcell a Parry,bydd y rhaglen yn cynnwysgwaith gan Byrd,Mendelssohn, y TywysogAlbert, Walton a Mathias.

  Tocynnau: 17 seddi heb eu cadw

  01792 475715 www.swanseafestival.org

  www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

 • 10 Neuadd Brangwyn

  26 Hydref, 7.30pm

  MorristonOrpheus Choir Elvis Imperials

  Elvis in Swansea?Share the legacy of Elvisballads and gospels with theMorriston Orpheus Choirand, from the USA, ElvisImperials who performedwith Elvis on stage andin studio.

  Tocynnau: 19, 24 and29

  01792 637300www.ticketsource.co.uk/brangwynhall

  3 Tachwedd, 7.00pm

  Festival ofRemembrance

  The City and Countyof Swansea and the RoyalBritish Legion commemoratearmed forces personnel, pastand present, who havedefended and continue todefend the British Isles andthe Commonwealth.

  Tocynnau: Free Entry

  01792 635432

  Rhaglen ddigwyddiadau

 • Neuadd Brangwyn 11

  14 Tachwedd, 7.00pm

  Frank Turner andthe Sleeping Souls

  Enillydd gwobrau ar gyfer'perfformiwr byw gorau' acam yr 'artist mwyafgweithgar', dyma'r tro cyntafi'r canwr/cyfansoddwrgwerin/pync, Frank Turner,berfformio yn Abertawegyda'i fand The SleepingSouls a gwesteion arbennig.Mae tocynnau'n gwerthu'ngyflym ar gyfer y daith honor DU.

  Tocynnau: 18 ymlaen llaw.www.kililive.com

  10 Tachwedd, 6pm

  Diwrnod Diwylliant Thai

  Mae pris y tocyn yn cynnwysbwffe Thai traddodiadol afydd ar gael rhwng 6pm ac8pm. Yna caiff diwylliantThai ei ddathlu drwygerddoriaeth cerddorfaglasurol a dawns. Yn ogystal,cynhelir arddangosiadau ogerfio ffrwythau a llysiau.Trefnir y digwyddiad ganGymdeithas Diwylliant Thai.

  Tocynnau: 15Available from:

  poraneejames@yahoo.comwww.ticketsource.co.uk/brangwynhall07866 33779801792 637300

  www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

 • 12 Neuadd Brangwyn

  17 Tachwedd, 11am

  Swansea Sparkle

  Mae Tawe Butterflies aHeddlu De Cymru'n cyflwynodiwrnod llawn hwylintegreiddio'r cyhoedd aphobl drawsrywiol, gydastondinau, arddangosiadau,dawns a cherddoriaeth fywgan y Swinging Blue Jeans.Bydd adloniant yr hwyr yndechrau am 6pm. Ewch iwww.tawebutterflies.co.ukam fwy o wybodaeth.

  Tocynnau: Am ddim, Does dim angen cadw lle.

  18 Tachwedd, 6.30pm

  Gwobrau PriodasCenedlaethol Cymru

  Ar l llwyddiant ysgubolgwobrau 2011, mae'rdigwyddiad gwych hwn yndychwelyd i gydnabod ybusnesau sy'n rhan oddiwydiant priodasau Cymru.Bydd hi'n noson ysblennydd,o dan arweiniad Mike Doyle,gydag adloniant byw gangynnwys Jamie Pugh,cystadleuydd yn rowndderfynol Britain's Got Talent.Croeso i bawb ac mae pris ytocyn yn cynnwys pryd ofwyd tri chwrs, y seremoni eihun a'r holl adloniant

  Tocynnau: 49.50 neu400 am fwrdd o 10.

  www.welshnationalweddingawards.co.uk

  Rhaglen ddigwyddiadau

 • Neuadd Brangwyn 13

  24 Tachwedd, 7.00pm

  Cr MeibionPontarddulais

  Cyngerdd Blynyddol CrMeibion Pontarddulais gydarArtist Gwadd, Dennis O'Neill

  Tocynnau: 10 neu 15

  Antony Bidder01792 874349

  Lyn Anthony01792 884279

  neu unrhyw aelod o'r cr.

  22 Tachwedd, 7.00pm

  Gwobrau TwristiaethBae Abertawe

  Gwobrau Twristiaeth 2012 -yn dathlu safon ablaengaredd DiwydiantTwristiaeth, Hamdden aLletygarwch Bae Abertawe.Cyflwynydd y seremoniwobrwyo ysblennydd honfydd Badger o The Wave.

  01792 403339

  www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

 • 14 Neuadd Brangwyn

  1 Rhagfyr, 7.30pm

  Cr FfilharmonigAbertawe

  Daniel Jones Country Beyond the StarsPuccini Messa Di GloriaTenor Richard AllenBariton Owen WebbCerddorfa SiambrCymruArweinyddr Clive John

  Tocynnau: 10, 12 neu15

  01792 475715

  7 Rhagfyr, 7.00pm

  Gwobrau Chwaraeon

  Mae Gwobrau ChwaraeonAbertawe Actif ynymroddedig i gydnabod acanrhydeddu athletau achlybiau chwaraeonAbertawe dros y 12 misdiwethaf, o'r rhai sy'ncystadlu ar y lefel uchaf i'rrhai sy'n weithgar yn ygymuned. Maent hefyd yngwobrwyo cyfraniad yrhyfforddwyr a'r gwirfoddolwyrsy'n rhoi ou hamser i welladarpariaeth chwaraeon ardraws y ddinas.

  01792 635452

  Rhaglen ddigwyddiadau

 • Neuadd Brangwyn 15

  16 Rhagfyr, 6.00pm

  Cyngerdd Byddin yrIachawdwriaeth

  Bydd band, cr, plant achwaraewyr tabyrddauNeuadd Gwrdd Abertawe'nperfformio gyda chr Ysgol yStrade, a gyrhaeddoddrownd derfynol cystadleuaethCr y Flwyddyn Songs ofPraise eleni.

  Tocynnau: 3

  01792 475715

  15 Rhagfyr, 7.30pm

  Y Messiah

  Dewch i fwynhau un ouchafbwyntiau'r wyl, gyda'r73ain berfformiad blynyddolo gampwaith Handel ynNeuadd Brangwyn. Feiperfformir gan GerddorfaSiambr Cymru a Chr yGerddorfa.

  ArweinyddAlwyn HumphreysSoprano Ros EvansMezzo SopranoKate WoolveridgeTenor Robyn LynBariton Gary Griffiths

  Tocynnau: 13.00

  01792 637300www.ticketsource.co.uk/brangwynhall

  www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

 • 16 Neuadd Brangwyn

  21 Rhagfyr, 7.30pm

  Cr Meibion Dyfnant

  Cr Meibion Dyfnant yncyflwyno'r 24ain GyngerddNadolig Blynyddol.

  Gan gynnwys:

  Cr Hywel Girls aChr Bechgyn Hywel.Cyfarwyddwr CerddJonathan Rogers Cyfeilyddion y Cr Hywel Evans aD Huw Rees

  Tocynnau: 8 - 12

  01792 522144

  22 Rhagfyr, 7.30pm

  Cyngerdd Nadolig yngNgolau Cannwyll

  Mewn neuadd yng ngholaucannwyll yn unig, byddAlwyn Humphreys yn creunaws yr yl drwy gyflwynorhaglen o gerddoriaeth argyfer yr adeg arbennig hono'r flwyddyn.Bydd Cerddorfa SiambrCymru yn perfformio gyda'rsoprano Roz Evans felunawdydd a Chr CerddorfaSiambr Cymru.

  Tocynnau: 11.50 seddiwedi'u cadw

  01792 637300www.ticketsource.co.uk/brangwynhall

  Rhaglen ddigwyddiadau

 • Neuadd Brangwyn 17www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

  PriodasauNeuadd Brangwyn yw'rlleoliad perffaith i gynnaleich priodas.Ceir dewis o neuaddau acystafelloedd sy'n cynnigawyrgylch agos atoch neuysblander a lle ar gyfer hyd at500 o westeion.Wedi'i thrwyddedu ar gyferpriodasau a seremonau sifil,mae'n cynnig dewis o fwydlenniat bob dant a chyllideb, gydastaff cyfeillgar a chymwynasgara fydd yn sicrhau bod eichdiwrnod arbennig yn berffaith.Mae croeso i chi gysylltu ni athrefnu ymweliad i drafod eichcynlluniau ac edrych o gwmpas.I gysylltu Neuadd Brangwyn:

  01792 635432brangwyn.hall@swansea.gov.uk

  Yn dod yn fuan

  CerddorfaGenedlaetholGymreig y BBC1 Ionawr, 7.30pm

  Tocynnau: I'w gadarnhau

  01792 475715www.brangwynhall.co.uk

  RhydianCyngerdd Byw aPherfformwyr Eraill

  15 Chwefror, 7.30pm

  Tocynnau: 22.50

  01792 637300www.brangwynhall.co.uk

 • 18 Neuadd Brangwyn

  CynadleddauOs ydych am gynnal cynhadledd fawr, diwrnodhyfforddi, gweithgareddau adeiladu tm,arddangosfa neu adloniant corfforaethol,gallwn gynnig ystafelloedd o wahanol faint iddiwallu'ch anghenion.

  Mae ystafelloedd amrywiol ar gael, o ystafelloedd pwyllgorbach ar gyfer hyd at 16 o bobl, wedi'u trefnu fel ystafelloeddbwrdd, i Neuadd Brangwyn ei hun lle gall hyd at 1070 o bobleistedd mewn seddi theatr.

  Mae promend Bae Abertawe ychydig funudau'n unig oNeuadd Brangwyn ac mae'n cynnig cyfle i ymlacio yng nghanolamserlen gynhadledd brysur. Dyma leoliad delfrydol ar gyferamgylchedd gweithio y tu allan i'r swyddfa.

  To contact the Brangwyn Hall call 01792 635432or e-mail brangwyn.hall@swansea.gov.uk

  Rhaglen ddigwyddiadau

  Sponsorship & AdvertisingOpportunitiesFor details on the array of sponsorship and advertisingopportunities at the City and County of Swansea contact

  01792 635457

 • Neuadd Brangwyn 19

  Sut i GyrraeddParcioMae parcio cyfyngedig ar gael ar y stryd.BwsEwch i www.traveline-cymru.info neu ffoniwch

  0871 200 2233 i gael amserlenni a chyngor argyrraedd Neuadd Brangwyn ar y bws.TrnEwch i www.arrivatrainswales.co.uk neu ffoniwchTrain Tracker ar 0871 200 4950 i gael amserau trenau.

  Cysylltu niNeuadd BrangwynNeuadd y Ddinas, Abertawe SA1 4PE.

  01792 635432brangwyn.hall@swansea.gov.uk

  Maer holl wybodaeth yn gywir adeg argraffu.

  Os hoffech gael y llyfryn hwn mewn fformatgwahanol, ffoniwch y Gwasanaethau Marchnataar 01792 635478

  twitter.com/my_swanseafacebook.com/swanseaevents

  www.abertawe.gov.uk/brangwynhall