Top Banner
Rhaglen Ddigwyddiadau 2013 www.abertawe.gov.uk/brangwynhall
8

Neuadd Brangwyn 2013

Mar 06, 2016

Download

Documents

Rhaglen Ddigwyddiadau Neuadd Brangwyn
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Neuadd Brangwyn 2013

Rhaglen Ddigwyddiadau2013

www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

Page 2: Neuadd Brangwyn 2013

Calendr Dyddiad i’w gadarnhau,11am – 4pm

Sioe Proms Cymru

Ffair proms gyntaf Cymrulle caiff eich breuddwydioneu gwireddu gyda sachauanrhegion a sioeau ffasiwnhyfryd hefyd!

Bydd y dyddiad yn cael eigadarnhau. Ewch i’r wefanisod am fanylion.

Tocynnau: £3 wrthbrynu tocyn ar y wefanneu wrth y drws.

www.welshpromshow.co.uk

2 Neuadd Brangwyn Rhaglen ddigwyddiadau Neuadd Brangwyn 3www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

1 Ionawr, 7.30pm

Cerddorfa GenedlaetholGymreig y BBC

Bydd Rebecca Evans, ysoprano hudolus, yn ymunoâ Cherddorfa GenedlaetholGymreig y BBC am barti afydd yn dechrau’r FlwyddynNewydd mewn fforddgyffrous tu hwnt!

Arweinydd Tecwyn EvansSoprano Rebecca Evans

Tocynnau: £15.50 – £12.5001792 475715 neu0800 052 1812bbc.co.uk/now

Ionawr1 Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Chwefror1 – 6 Gwyl Cerddorion Ifanc Abertawe 15 Rhydian17 Ffair Briodasau Genedlaethol Cymru22 Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Mawrth8 Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC9 Moliant Brangwyn16 & 17 Cystadleuaeth Ranbarthol Bandiau Pres Cymru28 Ensembles Ieuenctid Gorllewin Morgannwg

Ebrill4 – 6 Gwyl Cwrw a Seidr Bae Abertawe13 Cyngerdd Blynyddol Côr Orffews Treforys19 Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC25 Cyngerdd Ymddiriedolaeth Vera Smart27 Côr Ffilharmonig Abertawe

Mai3 Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC4 Cyngerdd Gala Ty Hafan31 Cerys Matthews – yn fyw!

Mehefin7 Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Page 3: Neuadd Brangwyn 2013

4 Neuadd Brangwyn

1 – 6 Chwefror

Gwyl CerddorionIfanc Abertawe

Mae lleoedd ar gaelmewn gweithdai i boblifanc sy’n chwaraeofferynnau llinynnol,chwyth a sacsoffon obob oed a gallu.

01792 361863

www.afym-swansea.co.uk

penelopecbdavies@gmail.com

15 Chwefror, 7.30pm

Rhydian

Ers ei lwyddiant ar yrX-Factor, mae RhydianRoberts wedi ymddangosyng Ngwobrau Clasuroly Brits yn Neuadd FrenhinolAlbert yn Llundain a bu’nteithio o amgylch y DU ynymddangos yn y sioeau‘War of the Worlds’, ‘Grease’a ‘We Will Rock You’.Bydd ei daith o amgylch yDU yn 2013 yn gwerthu pobtocyn, felly prynwch eichtocynnau’n gynnar.

Tocynnau: £22.50

01792 637300

www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

Rhaglen ddigwyddiadau Neuadd Brangwyn 5

22 Chwefror, 7.30pm(Perfformiad cyn ycyngerdd, 6.45pm)

Cerddorfa GenedlaetholGymreig y BBC

Bydd François-Xavier Rothyn arwain CerddorfaGenedlaethol Gymreig y BBCam noson o gerddoriaeth ganTchaikovsky a Bartók.

Tchaikovsky Agorawd FfantasiRomeo a JulietBartók Concerto i’r Piano Rhif 2Tchaikovsky Symffoni Rhif 4ArweinyddFrançois-Xavier RothPiano Jean-FrédéricNeuburger

Tocynnau: £15.50 – £12.5001792 475715 /0800 052 1812

bbc.co.uk/now

17 Chwefror, 11am – 4pm

Ffair BriodasauGenedlaethol Cymru

Os ydych yn priodi, rhaid ichi ddod i’r digwyddiad hwn!Gyda mwy na 100 ostondinau, sioeau ffasiwnsyfrdanol, dillad dylunwyra llawer mwy.

Tocynnau: Mynediadam ddim (does dim angencadw lle)

www.welshweddingfayre.co.uk

www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

Page 4: Neuadd Brangwyn 2013

6 Neuadd Brangwyn

8 Mawrth, 7.30pm

Cerddorfa GenedlaetholGymreig y BBC

Bydd John Lill, un o hoffbianyddion Prydain, yn ymunoâ Cherddorfa GenedlaetholGymreig y BBC ar gyferConcerto i’r Piano Schumann.

SchumannConcerto i’r Piano Elgar Symffoni Rhif 1Arweinydd Jac van SteenPiano John Lill

Tocynnau: £15.50 – £12.50

01792 475715 /0800 052 1812

bbc.co.uk/now

9 Mawrth, 6.30pm

Moliant Brangwyn

Dewch i ymuno â ChôrMeibion Gospel Abertaweyn eu cyngerdd mis Mawrthblynyddol o foliant ac addoli.

Tocynnau: Mynediadam ddim (Dim tocynnauymlaen llaw)

01639 891734

Rhaglen ddigwyddiadau Neuadd Brangwyn 7

28 Mawrth, 7.15pm

Ensembles IeuenctidGorllewin Morgannwg

Mae’r cyngerdd blynyddolhwn yn dathlu cyflawniadauCerddorfa Hyfforddi, BandPres Ieuenctid, CerddorfaChwyth, Cerddorfa Linynnola Cherddorfa IeuenctidGorllewin Morgannwg.

Tocynnau: £5,consesiynau £4

01792 846338

16 ac 17 Mawrth, 10.00am

CystadleuaethRanbarthol BandiauPres Cymru

Dyma gyfle i weld achlywed bandiau pres Cymruyn cystadlu i fynd i rowndderfynol PencampwriaethauBand Pres CenedlaetholPrydain Fawr.

Mae tocynnau ar gaelwrth y drws ar ddiwrnod ydigwyddiad. (Ni allwch brynutocynnau ymlaen llaw)

Tocynnau: £4

02920 704325

welshbrass.org.uk

kapitol@btconnect.com

www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

Page 5: Neuadd Brangwyn 2013

Neuadd Brangwyn 9

25 Ebrill, 7.30pm

CyngerddYmddiriedolaethVera Smart

Cyfle unigryw i weld Ji Liu,y pianydd ifanc rhyfeddol, ynperfformio am y tro cyntaf ynAbertawe wrth iddo berfformiogwaith gan Rameau, Debussy,Beethoven, Chopin, Liszt aSaint-Saëns.

Tocynnau: £12, mynediadam ddim i blant 15 oedneu’n iau.

01792 475715

19 Ebrill, 7.30pm

Cerddorfa GenedlaetholGymreig y BBC

Mae Roberto Minczuk yndychwelyd i Abertawe i arwainCerddorfa GenedlaetholGymreig y BBC mewn rhaglensy’n cynnwys Lluniau mewnArddangosfa gan Mussorgsky.

Roussel Bacchus et ArianeCyfres Rhif 2Poulenc Concerto i’r PianoMussorgsky (cerdd. Ravel)Lluniau mewn ArddangosfaArweinyddRoberto MinczukPiano Pascal Rogé

Tocynnau: £15.50 – £12.5001792 475715 /0800 052 1812bbc.co.uk/now

www.abertawe.gov.uk/brangwynhall8 Neuadd Brangwyn

4 – 6 Ebrill

Gwyl Cwrw a SeidrBae Abertawe

Yn ôl yn Neuadd Brangwynam y 7fed flwyddyn, byddGwyl Gwrw CAMRA yn cynnigdros 100 o fathau o gwrw goiawn a thros 40 math o seidra pherai. Bydd bandiau bywhefyd yn perfformio.

Ar agor 5pm – 11pmddydd Iau 4 Ebrill a 12 ganoldydd – 11pm ddydd Gwener5 Ebrill a dydd Sadwrn 6Ebrill. Ni chewch fynediad arôl 10pm. Rhaid bod yn 18+oed i ddod i’r digwyddiad.

Tocynnau: £5 neu £3i aelodau CAMRA. Ar gaelwrth y drws. Dim tocynnauymlaen llaw.

www.swanseacamra.org.uk

13 Ebrill, 7.00pm

Cyngerdd BlynyddolCôr Orffews Treforys

Bydd John Owen-Jones,y gwestai arbennig, sy’nadnabyddus am eiberfformiadau arobryn yn yWest End a Broadway yn LesMisérables a The Phantom ofthe Opera, yn ymuno â’r côram gyngerdd cofiadwy arall.

Tocynnau: £20, £17, £1201792 637300

www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

Rhaglen ddigwyddiadau

Page 6: Neuadd Brangwyn 2013

Neuadd Brangwyn 11

31 Mai, 7.30pm

Cerys Matthews –yn fyw!

Ar ôl 20 mlynedd o ganu,cyfansoddi a phedair blyneddfel DJ ar orsaf arobrynBBC 6 Music, bydd Cerysyn perfformio gyda chriw o’rcerddorion mwyaf creadigolmewn set llawn cymeriada straeon. Bydd rhaid ichi ddisgwyl yr annisgwyl agallwch ganu os ydych yndymuno gwneud hynny!

Tocynnau: £25.00, £20.00

01792 637300

www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

4 Mai, 7.00pm

Cyngerdd GalaTy Hafan

Bydd y tenor Rhys Meiriona’r soprano Gwawr Edwards,dau o hoff gantorion Cymru,yn perfformio mewn nosongofiadwy o gerddoriaethgyda Chantorion Ariosai gefnogi Hosbis PlantTy Hafan.

Bydd sain Côr Meibion 150o leisiau gyda chantorionCôr Meibion Dyfnant a Chôrnewydd Dathlu Cwmtawe ynymuno â’r artistiaid hyn.

Tocynnau: £14.00 – £10.00

01792 637300

www.abertawe.gov.uk/brangwynhall

www.abertawe.gov.uk/brangwynhall10 Neuadd Brangwyn

27 Ebrill, 7.30pm

Côr FfilharmonigAbertawe

Bydd y côr yn canugweithiau clasurol ynei gyngerdd blynyddol.

Orff Carmina BuranaPoulenc Gloria

Tocynnau: £15, £12, £10

01792 475715

3 Mai, 7.30pm

Cerddorfa GenedlaetholGymreig y BBC

Bydd Daniel Hope, yfeiolinydd Prydeinig cyffrousy mae ei berfformiadau’ncyfuno antur â rhyfeddod,perygl a barddoniaeth, ynymuno â CherddorfaGenedlaethol Gymreig y BBC.

Wagner Siegfried IdyllKorngold Concerto FeiolinWagner TräumeSchumann Symffoni Rhif 4ArweinyddThomas SøndergårdFeiolin Daniel Hope

Tocynnau: £15.50 – £12.50

01792 475715 /0800 052 1812

bbc.co.uk/now

Rhaglen ddigwyddiadau

Page 7: Neuadd Brangwyn 2013

Neuadd Brangwyn 13

CynadleddauOs ydych chi am gynnalcynhadledd, diwrnodhyfforddi, gweithgareddauadeiladu tîm, arddangosfaneu adloniant corfforaethol,gallwn ddiwallu eichanghenion.

Rydym yn agos at ganoly ddinas ac mae gennymgysylltiadau cludiant da.Mae Neuadd Brangwyn yncynnig lleoliad o safon mewnamgylchedd pleserus acunigryw ger Bae Abertawe.

01792 635432

brangwyn.hall@swansea.gov.uk

PriodasauNeuadd Brangwyn yw’rlle perffaith i gynnal eichpriodas gyda lle i hyd at500 o westeion.

Wedi’i thrwyddedu ar gyferpriodasau a seremonïausifil, mae’n cynnig dewis ofwydlenni at bob dant achyllideb, gyda staff cyfeillgara chymwynasgar a fydd ynsicrhau bod eich diwrnodarbennig yn berffaith.

Mae croeso i chi gysylltuâ ni a threfnu ymweliad idrafod eich cynlluniau acedrych o gwmpas.

01792 635432

brangwyn.hall@swansea.gov.uk

www.abertawe.gov.uk/brangwynhall12 Neuadd Brangwyn

7 Mehefin, 7.30pm

Cerddorfa GenedlaetholGymreig y BBC

Bydd Lara Melda, enillyddCerddor Ifanc y Flwyddyn yBBC, yn ymuno â CherddorfaGenedlaethol Gymreig y BBCar gyfer Concerto PianoRhif 3 Beethoven.

Dvorák Othello,Agorawd Cyngerdd BeethovenConcerto i’r Piano Rhif 3Brahms Symffoni Rhif 4ArweinyddChristoph KönigPiano Lara Melda

Tocynnau: £15.50 – £12.50

01792 475715 /0800 052 1812

bbc.co.uk/now

Gwaith Cynnal aChadw HanfodolEr bydd Neuadd Brangwynar gau yn ystod gwaith cynnala chadw hanfodol rhwngmis Gorffennaf 2013 a misGorffennaf 2014, byddamrywiaeth o neuaddau acystafelloedd eraill yn Neuaddy Ddinas ar gael i’w llogi.

Ffoniwch01792 635432

am fwy o wybodaeth.

Rhaglen ddigwyddiadau

Page 8: Neuadd Brangwyn 2013

14 Neuadd Brangwyn Rhaglen ddigwyddiadau

Sut i GyrraeddParcioMae parcio cyfyngedig ar gael ar y stryd.BwsEwch i www.traveline-cymru.info neu ffoniwch

0871 200 2233 i gael amserlenni a chyngor argyrraedd Neuadd Brangwyn ar y bws.TrênEwch i www.arrivatrainswales.co.uk neu ffoniwchTrain Tracker ar 0871 200 4950 i gael amserau trenau.

Cysylltu â niNeuadd BrangwynNeuadd y Ddinas, Abertawe SA1 4PE.

01792 635432brangwyn.hall@swansea.gov.uk

Mae’r holl wybodaeth yn gywir adeg argraffu.

Os hoffech gael y llyfryn hwn mewn fformatgwahanol, ffoniwch y Gwasanaethau Marchnataar 01792 635478

twitter.com/my_swanseafacebook.com/swanseaevents