Top Banner
04/09/2008 Wiederholung 1. Perfekt hat/ist ge…t/en (hat gekauft, ist gefahren) kivétel: “-ieren” végű igék és az el nem váló igekötős igék (hat studiert; hat bekommen) módbeli segédigék – mindig “haben” a segédige, és nem kapnak “ge-“ előtagot, hanem főnévi igenévként állnak a mondat végén. pl.: er kann tanzen – er hat tanzen können (ő tudott táncolni) (Doppelinfinitiv) Hier dürfen wir nicht rauchen. Hf mindegyi esetre 2-2- mondat példa füttern =állatot etetni 05/09/2008
53

Német nyelvtan

Jul 21, 2016

Download

Documents

evemeszaros

Német nyelvtan
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Német nyelvtan

04/09/2008

 

Wiederholung

 

1.                  Perfekt

 

hat/ist ge…t/en  (hat gekauft, ist gefahren)

 

kivétel: “-ieren” végű igék és az el nem váló igekötős igék (hat studiert; hat bekommen)

 

módbeli segédigék – mindig “haben” a segédige, és nem kapnak “ge-“ előtagot, hanem főnévi igenévként állnak a mondat végén.

pl.: er kann tanzen –

er hat tanzen können (ő tudott táncolni) (Doppelinfinitiv)

 

Hier dürfen wir nicht rauchen.

 

Hf mindegyi esetre 2-2- mondat példa

 

füttern =állatot etetni

 

 

05/09/2008

 

Elöljáróból képzett kérdőszók és névmási határozószók

Page 2: Német nyelvtan

 

mindegyik elöljáróból képezhetünk kérdőszót:

a.)               élettelen dologra vonatkoztatva – az elöljáró elé tesszük a “wo-“, “wor-“ előtagot. pl.:

auf – worauf? (mire?; min?)zu -- wozu? (mihez?; minek?)in – worin? (mibe? ; miben?)b.)               személyre vonatkoztatva az elöljáró után a “wer?” kérdőszó megfelelő

esetragos alakját tesszük. pl.:für wen? – kinek a részére?mit wem? – kivel?  -- womit? (mivel?) abban (mutatónévmás+helyhetározórag) határozószó létrehozása: az elöljáró elé tesszük a “da-“; “dar-“ előtagot. pl.: auf – darauf (arra, azon)in – darin (abba, abban)zu – dazu (ahhoz) mondatban ezek vagy visszautalnak, s akkor nincs folytatásuk pl.:-          Bust du mit dem Bus gefahren?-          Ja, damit.elóre mutatnak a mondaton belül, ilyenkor “daß” kötőszóval folytatódik a mondat. pl.:Ich freue mich darüber, daß mein Freund mich angerufen hat.

 

 

09/09/2008

 

-          Mit gondolsz, ő kire vár?

-          Was denkst du, auf wen wartet er?

-          Ő a barátnőjére vár.

-          Er wartet auf seine Freundin.

-          Igen, lehet, vagy arra vár, hogy jöjjön(a németben itt kijelentő módú ige áll) a busz.

-          Ja, kann sein, oder er wartet darauf, dass der Bus kommt.

Page 3: Német nyelvtan

-          Vagy egy taxira vár.

-          Oder er wartet auf einen Taxi.

 

ABS148Ü5

Sie ärgern sich darüber, dass es regnet.

Sie freut sich darüber, dass ihr Freund ihr Blumen schenkt.

Sie ärgert sich darüber, dass jemand das Fenster kaput gemacht hat.

 

ABS149Ü8

 

HA.:

KBS119Ü1/ a   -- fordítani a füzetbe!

 

 

10/09/2008

KBS124Ü9

 

11/09/2008

 

ABS152Ü15/b

1. Wen hat Klara angerufen?2. Wen hat Klara aus dem Apparat gehört?3. Warum hat Klara Monika angerufen?4. Warum steht Monika früh auf?5. Wann Hat Klara Monika angerufen?6. Wann steht Monika auf?7. Was hat  Klara im Telefon gesagt?8. Was hat der Mann gesagt?9. Was hat Klara beendet?10.Wie hat Klara gesungen?

Page 4: Német nyelvtan

11.Wie hat der Mann reagiert?12.Wie heisst die Freundin von Klara?

 

 

HA.: ABS152Ü16

 

 

16/09/2008

ABS153Ü20a

 

Ich habe zum Geburtstag von meinen Kindernein Handy bekommen.

Sie haben gedacht/geglaubt, dass ich mich darüber freuen werde.

Aber ich ärgere mich eher darüber.

Ich habe kein Privatleben mehr.

Jetzt will jeder mich immer anrufen.

Ich treffe kaum meine Freunde.

Ich gehe auf der Strasse und das Telefon klingelt.

Die Fussgänger hören, worüber

ich mit meinen Freunden und meiner Familie spreche.

Gestern habe ich gerade mir die Haare gewaschen,  und da habe ich mit meiner Freundin besprechen müssen, wo und wann wir uns am Abend treffen.

Also Handy ist schrecklich.

 

hA.:ABS154Ü20b

 

17/09/2008

Page 5: Német nyelvtan

 

Ich habe gestern Geburtstag gehabt.

Mein Geburtstag ist gestern gewesen.

Das Geschenk ist  eine echte Überraschung gewesen, ich habe ein Handy bekommen.

Ich habe mich darüber sehr gefreut.

Meiner Meinung nach braucht jeder ein Handy.

Mein Handy ist ganz klein und modern, ich mag es sehr.

Es ist praktisch, dass ich auf der Strasse gehe, und und ich kann dabei meine Freundin anrufen.

Ich dusche/ich nehme ein Duschbad, und dabei kann ich mit meinemFreund ausmachen/besprechen, wann und wo wir uns treffen.

Also es ist wunderbar.

 

 

HA.: ABS151Ü13

egy párbeszédet teljes hosszában leírni a füzetbe (a hívó fél és a titkárnő párbeszéde az üzenettel együtt)

 

01/10/2008

 

Genitivkonstruktionen (birtokviszonyt kifejező szerkezetek)

1.                  a főnevek birtokos esetét a névelő megváltozása és szó végi toldalék jelöli:

 

pl.:

der Mann       des Mannes

die Frau                     der Frau

Page 6: Német nyelvtan

das Kind                    des Kindes

 

die Leute       der Leute

2.                  a birtokviszony kifejezése:

a.)                elöl áll a birtok, utána birtokos esetben a birtokos

pl.: az iskola udvara = der Hof der Schule

b.)                tulajdonnévvel jelölt birtokos esetén elöl áll a birtokos, utána a birtok

pl.: Mozarts Musik = Mozart zenéje

!!ilyenkor a női nevek is kapnak “s” toldalékot:

pl: Katharinas Freunde = Katalin barátai

c.)                 nagyon gyakran jelölik a birtokviszonyt a birtokos eset helyett egy “von+Dat.” szerkezettel:

d.)                pl.: das Haus meines Vaters = das Haus von meinem Vater

 

A nagyanyám az apám anyja.

Meine Grossmutter ist die Mutter meines Vaters.

Ismétlés a tudás anyja.

Wiederholen ist die Mutter des Wissens.

 

a “lassen” ige

saját jelentése: hagy, enged

pl.: Der Lehrer lässt mich nicht schlafen.

használjuk még a műveltető ige kifejezésére is (-at, -et, .-tat, -tet képzővel ellátott igék, mint csináltat, mosat stb.)

a lassen tőhangváltós ige, “ä”-re vált.

a mondatban pontosan úgy viselkedik, mint a módbeli segédige.

Page 7: Német nyelvtan

Hagyjon békén! = Lassen Sie mich in Ruh’!

A szüleim nem engednek el a moziba.

Meine Eltern lassen mich nicht ins Kino.

A szomszédom új házat építtet magának.

Mein Nachbar lässt sich ein neues Haus bauen.

sie

mosat = sie lässt waschen

írat = sie lässt schreiben

mondat = sie lässt sagen

 

építtetek = ich lasse bauen

csináltatsz = du lässt machen

főzetünk = wir lassen kochen

 

HA.: ABS162Ü14 + főnevek

 

 

1.      das Fest

2.      die Werbung

3.      der Privatunterricht

4.      der Führerschein

5.      die Bezahlung

6.      die Hausfrau

7.      die Miete

8.      der/die Erwachsene

Page 8: Német nyelvtan

9.      die Telefonrechnung

10. das Angebot

 

 

ha a “lassen” igét alapjelentésben használjuk, akkor a Perfekt alakja: hat gelassen,

ha a műveltető igét fejezi ki, akkor a Perfekt alakja: Doppelinfinitiv

ha a “lassen” szó alapjelentésében szerepel, akkor a Perfekt alakja: hat gelassen;

ha műveltető igét fejezünk ki vele, akkor a Perfekt alak: hat + Doppelinfinitiv

 

 

 

 

 

ABS162Ü13

Unser Gast hat seine Papiere bei uns gelassen.

Ich habe meinen Mantel im Büro hägen gelassen.

Der Vater hat die Zeitungen überall auf dem Boden liegen gelassen.

Die Kinder haben den Ball auf dem Spielplatz gelassen.

 

ABS162Ü14

 

 

 

 

 

Page 9: Német nyelvtan

 

 

 

 

Tegnap lemosattam az autómat.

Gestern habe ich mein Auto waschen lassen.

A sofőr megjavíttatta a buszt.

Der Fahrer/Choffeur hat den Bus reparieren lassen.

A tanulók elmondatták a történetet.

Die Schüler haben die Geschichte erzählen lassen.

Az igazgató kitakaríttata az iskolát.

Der Direktor hat die Schule aufräumen lassen.

 

ABS162Ü14

Lassen Sie ihn nicht Musik hören!

Lassen Sie sie sich nicht schminken!

Lassen Sie ihn nicht in der Wohnung nicht schlafen!

Lassen Sie sie nicht fett kochen!

 

Lassen Sie ihn nicht rauchen.

 

HA. 10 mondatot a lassen mindkét lehetséges jelentésével jelen időben és Perfektben + igék

Der Lehrer lässt die Bänke waschen.

Der Lehrer hat die Bänke wascgen lassen.

Sein Vater lässt ihn nicht Bier trinken.

Page 10: Német nyelvtan

Sein Vater hat ihn nicht Bier trinken gelassen.

Der Lehrer lässt die Hausaufgabe vorsagen.

Der Lehrer hat die HA vorsagen lassen.

Er liess das Buch liegen lassen.

 

 

07/10/2008

A melléknév fokozása

a hasonlítás

 

1. a középfok toldaléka az

“-er” pl.: schön~schöner

2. néhány melléknév rendhagyó módon képezi a középfokot pl.:

viel~mehr~am meisten

gut~besser~am besten

oft ~häufiger~am häufigsten

wenig~minder~am mindesten

3. a felsőfok képzése:

“am” elöljárószó, “-sten” toldalék pl.:

schön~ am schönsten (a legszebb)

 a felső foknak ezt az alakját csak akkor használjuk, ha a melléknév a névszói állítmány része. pl.:

In der Klasse ist Johann am jüngsten. (azt állítom, hogy ő a legfiatalabb)

ha a felsőfokú melléknév jelzőként szerepel, akkor elmarad az “am” és a végződésről az “n”, és a szót melléknévként ragozzuk.

pl.: Das teuerste Auto kostet 1 Millionen Euro.

Page 11: Német nyelvtan

 

ABS158Ü5

1.      Ja, sie haben noch mehr Geld als früher. (F)

2.      Ja, sie ist noch sportlicher als früher. (E)

3.      Ja, sie kauft noch mehr als früher. (A)

4.      Ja, er ist noch fleißiger als früher (B)

5.      Ja, er ist noch seltener zu Hause, als früher. (C)

6.      Ja, sie sieht noch besser aus als früher. (D)

7.      Ja, die Telefongespräche von ihr sind noch länger als früher (G)

 

ABS159Ü7

~Warum hast du keinen Hamburger gegessen?

~Der Salat ist gesünder.

 

A hasonlításnál ugyanúgy járunk el, mint a magyarban, egyetlen különbség, hogy a “mint” hasonlító kötőszó a németben 2 szó:

ha a két dolog egyforma, akkor mint = wie

ha a két dolog nem egyforma, akkor a

mint= als

Einkg Wasser ist genau so schwer wie ein kg Brot.

Der Schnee ist kälter als die Sone.

HA.:ABS 159Ü8ü

 

 

08/10/2008

 

Page 12: Német nyelvtan

1. der Haushalt2. die Ausgabe3. die Bezahlung4. der Verdienst5. das Fest6. der Führerschein7. das Plakat8. das Angebot9. die Werbung10.der Job

 

 

- Ich möchte einen Fernseher kaufen. Was ist besser? Siemens oder Panasonic?

- Kauf einen Panasonic! Der ist besser als Siemens.

- Ich glaube, Panasonic ist genau so gut wie Siemens.

 

weil=mert (Kati)

deshalb=ezért (fordított

denn=mert (egyenes)

wegen+Gen. =miatt

 

ABS164Ü19

 

Minden kérdőszót használhatunk kötőszóként is, ilyenkor utána mindig KATI szórend áll. pl.:

-          Wo wohnt er?

-          Ich weiss nicht, wo er wohnt.

 

ABS164Ü20 +az összes szó

 

Page 13: Német nyelvtan

1. am Anfang2. Geschirr spülen3. putzen4. das Taschengeld5. die Miete6. sich versetehen auf7. vorankommen8. die Werbung9. das Fest10.sich melden

 

 

HA.:ABS165Ü21

 

21/10/2008

 

Azt szeretném kérdezni, mikor érünk a szállodába.

Ich möchte fragen, wann wir im Hotel ankommen. (ankommen – wo?)

Ki tudja, mi volt a házi feladat?

Wer weiss, was die Hausaufgabe war?

Nem fontos, hogy jön-e (ob) ő (sie) is moziba.

Es ist nicht wichtig, ob sie auch ins Kino kommt.

Nem tudom, Dávid (, Péter, Tamás stb.) miért nem dolgozik.

Ich weiss nicht, warum Dávid, etc. nicht arbeiten.

Azt sem tudom, min nevet.

Ich weiss auch nicht, worüber er lacht.

Érdekelne, hogy őt mi

érdekli.

Es würde mich interessieren, was ihn interressiert.

 

Page 14: Német nyelvtan

Hausaufgabe: übersetzen

 

 

06.11.2008

 

KBS128Ü4

 

Übersetzen

 

HA.: befejezni + 16. lecke szavak (főnevek és igék)

 

 

 

Leggyakrabban az ügyfelek is tizenévesek, mert a tanulóknak gyakran van szükségük  magánórákra.

Kundschaft= a vevőkör/ügyfélkör

Sok család keres bébiszittert, mások ablaktisztítót, újságkihordót rendelnek, vagy valakit, aki elviszi a kutyát sétálni.

A cég sok munkatársa a gimnázium tanulója, de egyetemisták és egyre több felnőtt – külföldiek is –

talál mellékfoglalkozást Ingonál.

 

Ingonál lehet pl. kerékpáros futárt is rendelni.

A 20 éves O.E. ilyen kerékpáros futár.

Ő olcsóbb mint a taxi, mert csak egy euróba kerül kilométerenként.

Ő gyorsabban halad a belvárosban a kerékpárral, mint az autók a dugóban.

Itt dolgozik a 40 éves pekingi YQZ is.

Page 15: Német nyelvtan

In Case of Emergency=ICEű

A mérnök mindenesként ajánlja magát.

9-10 eurós órabérért rendet teremt a házban.

Takarítania,  porszívóznia, ablakot tisztítania, mosogatnia kell, vagy el kell vinnie a kutyát sétáltatni.

Ráadásul YQZ ért a kínai konyhához is.

 

A legidősebb a 62 éves nürnbergi  H S.

30 éve játssza a télapót.

Egyébként neki magának is mikuláskor van a születésnapja.

Ezen az estén mintegy 5 látogatást tesz.

A fellépése 80 euróba kerül.

 

A 16 éves RH fitneszedző.

Az ügyfelei közé mindenek előtt egyetemisták és háziasszonyok tartoznak.

Néha elmegy velük egy parkba kocogni.

 

HA.: befejezni+ összes szó+KBS129Ü5

 

ki alapította

Ingo Schäfer hat die Firma gegründet.

melyik városban

Die Firma arbeitet in Weimar.

kik dolgoznak

Die Mitarbeiter sind Schüler, Studenten und Erwachsene.

milyen feladatokat végez

Page 16: Német nyelvtan

Die Firma macht Babysitten, Fensterputzen, Zeitungsaustragen usw.

melyik intézmény

Die Firmaq findet man inm Gymnasium Sophie-Scholl.

 

HA.: ABS167Ü29

 

 

13.11.2008

 

HA.: ABS167Ü29

kontrolle

 

M. T. 65 aus München ist Hauswächter von Beruf.

Er bekommt seine Bezahlung dafür, dass er einfach im Haus ist.

Er verbringt oft Tage in einer Villa, solange die  Eigentümer verreisen oder arbeiten.

Für 35 Euro pro Tag  giesst er die Blumen, füttert die Haustiere, lässt das Licht brennen und nimmt die Zeitungen aus dem Postkasten.

Er mag seine Arbeit.

Einmal hat er in einer Luxusvilla am Chiemsee drei Monate verbracht.

Bisher hat er am längsten dort gewohnt.

 

 

wissen, hat gewusst= tudni

 

 

HA.: minden a 16-os leckéből (jövő órán teszt)

Page 17: Német nyelvtan

 

 

 

26.11.2008

 

A melléknév ragozása

 

  Alany Tágy Részes Birtokosder -e -en -en -endie -e -e -en -endas -e -e -en -endie -en -en -en -en

 

 

 

Az idős asszony.  = Die alte Frau.

A fiatal gyerekkel. = Mit dem jungen Kind.

Az új házakban. = In den  neuen Häusern.

 

a nagy szobába = in das grosse Zimmer

a régi autómmal = mit meinem alten Auto

az új barátainkhoz = zu unseren neuen Freunden

a nehéz feladatokat = die schweren Aufgaben

a hangos tanulóknak = den lauten Schülern

 

a kis szobába = in das kleine Zimmer

Page 18: Német nyelvtan

a német tanáromnak = meinem  deutschen Lehrer

az új autómban = in meinem neuen Auto

 

27.11.2008

 

az új moziban = in dem neuen Kino

az új házunkban = in unserem neuen Haus

az új házakban= in den neuen Häusern

a fekete táblán = an der schwarzen Tafel

a kis szobámban = in meinem kleinen Zimmer

a kis szobában= in dem kleinen Zimmer

az új tévében= in dem neuen Fernseher

az idős férfi=der alte Mann

a régi motorommal=mit meinem alten Motorrad

a kicsi autóval= mit dem kleinen Auto

 

 

 

 

 

der schwarz_e__ Freitag

etwas auf die leicht_en_ Schulter nehmen/=valamit félvállról venni

der gut_e_ Ton

Ordnung ist das halb_e_ Leben/ a rend fél élet

wenn die recht_e_ Hand nicht weiß, was die link_e_ tut/=nem tudja a bal kéz, mit akar a jobb

Page 19: Német nyelvtan

jemanden um den klein_en_ Finger wickeln/=valakit a kisujja köré csavar

das sagt mir der klein_e_ Finger/a kisujjából szopta az egészet

an die verkehrt__ Adresse kommen

die Ratten verlassen das sinkend__ Schiff

jemandem ins offen__ Messer laufen

die klein__ Diebe hängt man, die groß__ lässt man laufen

wenn man jemandem den klein__ Finger reicht, nimmt er gleich die ganz__ Hand

 

 

 

 

 

teuerste

längste

schwerste

größte

größte

älteste

längste

größten

 

 

 

 

Hausaufgabe: a főnevek a L17-ből

Page 20: Német nyelvtan

 

 

02.12.2008

 

 

Korrektur

 

ABS158Ü5

 

F-1. Ja, sie haben noch mehr Geld als früher. (3)

E-2. Ja, sie ist noch sportlicher als früher. (3)

D-6. Ja, sie sieht noch besser aus als früher. (3)

G-7. Ja, dei Telefongespräche von Sophie/von ihr sind noch länger als früher. (3)

 

ABS161Ü10 (1-3)

 

Lass sie doch lange telefonieren! (4)

Lass ihn (doch) dein T-Shirt anziehen! (4)

Lass sie (doch) in die Disco gehen! (4)

 

ABS164Ü19

 

1. deshalb2. Wegen3. deshalb4. weil5. deshalb6. weil

Page 21: Német nyelvtan

7. denn                 (7)

 

ABS167Ü29 (…vagy dolgoznak.)

 

Manfred Thiel (65) Rentner aus München ist “Haussitter” von Beruf. /, sein Beruf ist: “Haussiter”.

Er bekommt seinen Lohn dafür, dass er einfach im Haus ist.

Er verbringt oft Tage in einer Villa, bis die Bewohner wegfahren oder arbeiten.

Für 36 Euro pro Tag giesst er Blumen, füttert die Haustiere, lässt das Licht brennen, und nimmt die Zeitungen aus dem Briefkasten.(24)

 

Max.:54 Punkte

 

0 16 117 27 228 37 338 48 449 54 5

 

HA.: 10 jelzős határozott névelős szókapcsolat magyarul és németül is a füzetbe leírni

felelés: valaki olvassa magyarul., a felelő mondja németül

 

 

a fehér ház= das weiße Haus

a fekete táblán= an der schwarzen Tafel

a lassú vonat= der langsame Zug (Der Zug ist langsam.)

a halk autó= das leise Auto

a kis szobában= in dem kleinen Zimmer

Page 22: Német nyelvtan

a nagy repülő= das grosse Flugzeug

az új iskola=die neue Schule

 

a kis macska= die kleine Katze

a halk autóban=in dem leisen Auto

in das leise Auto=a halk autóba

a nagy halban=in dem grossen Fisch

a hangos motoron=auf dem lauten Motorrad

az idős nő= die alte Frau

 

a régi szobában= in dem alten Zimmer

az új iskolában= in der neuen Schule

a könnyű feladatok= die leichten Aufgaben

a nagy motorral= mit dem grossen Motorrad

az idős macska=

a régi moziban= in dem alten Kino

 

a dátum

 

a dátum mindig „der” határozott névelős kifejezés, ahol a napot jelölő sorszámnevet melléknévként ragozzuk.

 

Ma  dec.3. van. = Heute ist der  dritte Dezember.

 

an +Dat. = -án, -én

von+ Dat.=-től

Page 23: Német nyelvtan

bis zu +Dat.= -ig

seit +Dat. = óta

zwischen +Dat. = között

ab +Dat. = -tól (a jövőbeni kezdő időpont)

 

1942.október 10. óta …= Seit dem zehnten Oktober 1942 … (neunzehnhundertzweiundvierzig)

május 7. és 13. között …= zwischen dem siebten und dem dreizehnten Mai …

 

HA: mikor születtél?

mikor van a téli szünet?

mikor volt a szalagavató?

mikortól fogsz egyetemre járni?

mióta jársz a Semmelweisbe?

+ az összes szó

 

 

Ich bin an dem 21. Juli 1990 geboren.

Die Winterferien sind von dem 22-sten Dezember bis zu dem vierten Januar.

Da s Fest war an dem achundzwanzigsten November.

Ich werde ab dem ersten  September  zweitausend zehn an die UNI gehen.

 

Page 24: Német nyelvtan

 

1-19 = -te

20- = -ste

 

 

KBS139Ü7

 

A Meier család szabadságra utazik

 

Urlaub haben /machen=

 

 

Stephanie Meier – eladónő:

 

Mir steht alles bis hier.

Örökösen a mindennapi hajsza.

Page 25: Német nyelvtan

Munka, háztartás, család. (Küche, Kirche, Kinder)

Néha nekem ez túl sok.

Szeretnék végre valahová elutazni, kipihenni végre magamat,a szürke hétköznapokat elfelejteni.

Egész nap a strandon a fehér homokon a napon feküdni és semmit sem csinálni.

Végre egyszer nem kell a főzésre gondolni.

 

 

Gabi M. – tanuló

 

Szívesen megyek túrázni a hegyekbe.

Én egész évben az iskolában ülök, ezért szeretnék aktívan pihenni.

Mindig a friss levegőn lenni, sokat úszni, vagy a kék tengeren szörfözni.

Page 26: Német nyelvtan

 

bankalkalmazott

 

Szeretnék intenzíven pihenni.

Érdeklődöm a látványosságok (nevezetességek) iránt,

mindenek előtt  a régi templomok

és a nagy múzeumok iránt.

Szeretnék sok kiállítást megnézni.

Órákig tudok kószálni az óváros kis utcáiban.

Egy utazás előtt többnyire  elmegyek egy nyelvtanfolyamra.

 

 

Ha:végig fordítani+az összes szó

 

 

Page 27: Német nyelvtan

1. az óváros         die Altstsadt

2. a tenger           das Meer/die See

3. a természet            die Natur

4. felkiáltani         aufschreien

5. indulni              starten

6. idegen             fremd

7. kipiheni magát  sich erholen

8. a késés                 die Verspätung

9. az időjárás       das Wetter

10.                érdekel valakit  interressieren

 

ABS140Ü8

 

1.                      den ganzen Tag

2.                      das blaue Meer

3.                      den weissen Strand

4.                      an der frischen Luft

5.                      in den hohen Bergen

Page 28: Német nyelvtan

6.                      die schönen Museen

7.                      in die schönen Museen

8.                      in der warmen Sonne liegen

9.                      das neue Surfbrett

10.             in die gemütlischen Restaurants

11.             diese gemütlichen Abendessen

 

KBS142Ü11

 

HA.: KBS142Ü12+ az összes szó

 

10.12.2008

 

ankommen (Wo?)=megérkezni

  

Page 29: Német nyelvtan

HA.: KBS142Ü12; ABS172Ü5 lefordítani+ az összes szó

 

 

11.12.2008

 

Ein Ehepaar aus Odenburg ist auf den Campingurlaub in den Schwarzwald gefahren.

Sie  haben sein Baby in einem Kinndersitz auch mitgehabt/mitgenommen.

Sie haben nicht weit vom Campingplatz eine Panne gehabt.

Sie haben den Wagen repariert, im Auto ist sehr warm gewesen,

und sie haben das Baby in dem Kindrsitz auf das Auto gelegt.

Page 30: Német nyelvtan

Sie sind mit der Reparatur nach einer Stunde fertig geworden.

Sie sind weitergefahren.

Sie haben nach einigen Kilometern aufgeschrien.

Der Kindersitz ist nicht mehr auf dem Auto gewesen.

Sie sind zurückgefahren.

Sie haben das Baby gesund gefunden.Es  ist auf einem Baum in dem Kindersitz gewesen.

 

 

 

 

 

 

Page 31: Német nyelvtan

 

Délután a turista érdeklődik a repülőjegy után.

Ebéd után megnézzük az árfolyamot.

A vendégek korán felkelnek, és még a reggeli előtt elmennek úszni.

Tíz éve nem voltunk szabadságon.

Csomagolás előtt mindig csinálok egy listát.

A vonat pontosan 14 órakor indul?

5 és 6 óra között nem vagyok otthon, az utazási irodába kell mennem.

 

ABS173Ü6

HA.:ABS173Ü7

 

06.01.2009

Page 32: Német nyelvtan

in Ungarn

auf der Margareteninsel

in den ALpen

an dem (am) Bodensee

in Lugano

in Afrika

auf dem Gellertberg

am Balaton

an der Ostsee

der See= a tó; die See= a tenger

auf Kreta

in Amsterdam

 

nach Schottland

in die Berge

an die Nordsee

Page 33: Német nyelvtan

nach Amerika

nach Szeged

 

aus Turin

aus Paris

von der Nordsee

aus Moskau

aus Griechenland

aus Russland

 

 

 

 

ankommen (wo?)=megérkezni

 

ABS 180Ü23

Page 34: Német nyelvtan

Ich habe meine Familie gefragt, wohin sie im Sommer fahren möchten.

 

Mein Sohn hat gesagt, dass ein neues Reisebüro viele interressante Programme bietet.

 

Eine Reise gefällt meiner Tochter sehr.

Sie dauert 9 Tage (lang), die Touristen fahren entlang der Donau aus Passau durch Wien bis Hainburg rad.

 

Unterwegs besichtigen sie die schönen, alten Städte.

Das Gepäck der Touristen   liefert der Bus des Reisebüros.

 

Ha.: befejezni a fordítást

Page 35: Német nyelvtan

holnap 17. lecke teszt

 08.01.2009

Lektion 18.

 

a melléknév erős ragozása:

 

ha egy jelzős kifejezés előtt semmiféle névelő/jellegű szó nem áll, akkor a mellékv végződése veszi át a határozott névelő végződését.

 

pl.: Reggelire forró kávét iszunk.

Zum Frühstück trinken wir heissen Kaffee.

 

Page 36: Német nyelvtan

!!!!egy helyen van kivétel: a Genitivus esetben hímnem és semlegesnem  névelő: desa melléknév azonban  -en-re végződik

pl.: Forró kávé illata tölti be a levegőt.

Die Luft ist voll mit Geruch heissen Kaffes.

 

új autót=neues Auto

kicsi lakásba=in kleine Wohnung

öreg emberrel=mit altem Menschen

sűrű (dicht) erdőben= in dichtem Wald

lila tehén=lila Kuh

nyugodt légkörben (die Atmosphere)=in ruhiger Atmosphere

 

Page 37: Német nyelvtan

HA. 10ilyen kifejezést írni a füzetbe+főnevek 18 lecke

 

1.                    das Bargeld

2.                    die Dienstleistung

3.                    die Fotografie

4.                    die Aktivität

5.                    der Hafen

6.                    der Pass

7.                    das Personal

8.                    das Schiff

9.                    die Verpflegung

10.           das Solarium

 

A melléknév vegyes ragozása

    határozatlan névelő után

Page 38: Német nyelvtan

    az összes birtokos névmás után

    a „kein” után

használjuk-

 

Vettem egy jó könyvet.=Ich habe ein gutes  Buch gekauft.

Szükségünk van egy nagy sátorra. (das Zelt)= Wir brauchen ein großes Zelt.

Írunk egy hosszú fogalmazást. (der Aufsatz)= Wir schreiben einen langen Aufsatz

A régi barátaimmal voltam az étteremben.

 

HA.: 10 Sätze + Verben L18

 

15.01.2009

Page 39: Német nyelvtan

 

1.                     die Kreditkarte

2.                     der Hauptplatz

3.                     begleiten

4.                     liefern

5.                     die Zeile

6.                     der Plan

7.                     akzeptieren

8.                     die Dienstleistung

9.                     abgeben

10.           die Verpflegung

 

 

1.          Olvasunk egy hosszú könyvet. Wir lesen ein langes Buch.

Page 40: Német nyelvtan

2.          Szükségem van egy hosszú kávéra. Ich brauche einen langen Kaffee.

3.          Szükségünk van egy nagyobb lakásra. Wir brauchen eine grosse Wohnung.

4.          Kaptam egy új cipőt. Ich habe neue Schuhe bekommen.

5.          Vettem egy új könyvet. Ich habe ein neues Buch gekauft.

6.          Vettem egy űj nadrágot.

7.          Vettem egy nagy autót.

8.          Készítettem egy nagy tortát a szülinapodra.

9.          Megetettem egy éhes macskát.

10.Írtam egy rövid levelet.

11.Énekeltél egy új dalt.

Page 41: Német nyelvtan

12.Elutazok egy csodás városba.

13.Olvastam egy régi könyvet.

14.Én egy sűrű erdőben sétálok.

15.Szükségünk van egy kis vízre. (Wir brauchen etwas Wasser.)

16.Mentem egy új parkba.

17.Vettem egy új házat.

18.Szeretnék egy nagyobb szobát.

19.Megbotlottam egy randa kutyában.

 

 

 

 

 

 

Page 42: Német nyelvtan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Page 43: Német nyelvtan