Top Banner
32

Neki Novi Novinari - Mali vodič kroz svet medija i novinarstva

Dec 18, 2014

Download

News & Politics

Vodič o novim medijima i novinarstvu za srednjoškolce i mlade novinare, kreiran i objavljen u sklopu rada na portalu Mingl, u okviru projekta koje je podržalo Ministarstvo kulture.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Neki Novi Novinari - Mali vodič kroz svet medija i novinarstva
Page 2: Neki Novi Novinari - Mali vodič kroz svet medija i novinarstva

Izdavač:

Beogradska otvorena školaMasarikova 5/16, Palata Beograd

11000 Beograd, Srbija

Telefon: +381 11 30 65 800Faks: +381 36 13 112

Imejl: [email protected]: www.bos.rs

Za izdavača:

Vesna Đukić

Dizajn, uređivanje i priprema za štampu:

Aleksandar Topić

ISBN 978-86-83411-43-6

Tiraž: 500

Štampa:

Dosije studio, Beograd

februar 2010.

Page 3: Neki Novi Novinari - Mali vodič kroz svet medija i novinarstva
Page 4: Neki Novi Novinari - Mali vodič kroz svet medija i novinarstva
Page 5: Neki Novi Novinari - Mali vodič kroz svet medija i novinarstva
Page 6: Neki Novi Novinari - Mali vodič kroz svet medija i novinarstva
Page 7: Neki Novi Novinari - Mali vodič kroz svet medija i novinarstva
Page 8: Neki Novi Novinari - Mali vodič kroz svet medija i novinarstva
Page 9: Neki Novi Novinari - Mali vodič kroz svet medija i novinarstva
Page 10: Neki Novi Novinari - Mali vodič kroz svet medija i novinarstva
Page 11: Neki Novi Novinari - Mali vodič kroz svet medija i novinarstva
Page 12: Neki Novi Novinari - Mali vodič kroz svet medija i novinarstva
Page 13: Neki Novi Novinari - Mali vodič kroz svet medija i novinarstva
Page 14: Neki Novi Novinari - Mali vodič kroz svet medija i novinarstva
Page 15: Neki Novi Novinari - Mali vodič kroz svet medija i novinarstva
Page 16: Neki Novi Novinari - Mali vodič kroz svet medija i novinarstva
Page 17: Neki Novi Novinari - Mali vodič kroz svet medija i novinarstva
Page 18: Neki Novi Novinari - Mali vodič kroz svet medija i novinarstva
Page 19: Neki Novi Novinari - Mali vodič kroz svet medija i novinarstva
Page 20: Neki Novi Novinari - Mali vodič kroz svet medija i novinarstva
Page 21: Neki Novi Novinari - Mali vodič kroz svet medija i novinarstva
Page 22: Neki Novi Novinari - Mali vodič kroz svet medija i novinarstva
Page 23: Neki Novi Novinari - Mali vodič kroz svet medija i novinarstva
Page 24: Neki Novi Novinari - Mali vodič kroz svet medija i novinarstva
Page 25: Neki Novi Novinari - Mali vodič kroz svet medija i novinarstva
Page 26: Neki Novi Novinari - Mali vodič kroz svet medija i novinarstva
Page 27: Neki Novi Novinari - Mali vodič kroz svet medija i novinarstva
Page 28: Neki Novi Novinari - Mali vodič kroz svet medija i novinarstva
Page 29: Neki Novi Novinari - Mali vodič kroz svet medija i novinarstva
Page 30: Neki Novi Novinari - Mali vodič kroz svet medija i novinarstva
Page 31: Neki Novi Novinari - Mali vodič kroz svet medija i novinarstva
Page 32: Neki Novi Novinari - Mali vodič kroz svet medija i novinarstva