Top Banner
Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém ministr práce a sociálních věcí RNDr. Petr NEČAS
32

Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém

Mar 19, 2016

Download

Documents

Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém. ministr práce a sociálních věcí RNDr. Petr NEČAS. Obsah. Vývoj důchodového systému po roce 1990 Očekávaný vývoj Programové prohlášení vlády a jeho naplňování. I. Vývoj důchodového systému po roce 1990. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém

Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém

ministr práce a sociálních věcí

RNDr. Petr NEČAS

Page 2: Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém

Obsah

I. Vývoj důchodového systému po roce 1990

II. Očekávaný vývoj III. Programové prohlášení vlády

a jeho naplňování

Page 3: Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém

I. Vývoj důchodového systému po

roce 1990

Page 4: Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém

Hlavní změny v českém důchodovém systému po roce

1990• 1990 -1992

– Zrušení preferencí, obnovení pojistného• 1993 - 1995

– zákon č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem

– zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění• 2004 – 2006

– politická diskuse• vznik tzv. Bezděkovy komise• návrh politické dohody

Page 5: Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém

Závěrečná zpráva Výkonného týmu(červen 2005)

• Důchodový systém v současném nastavení je dlouhodobě finančně neudržitelný

• Neexistuje ideální podoba důchodové reformy• Je třeba učinit strategické politické rozhodnutí v

těchto rovinách:– Jak zajistit dlouhodobou finanční udržitelnost– Zda (a jak) diverzifikovat financování– Jaká bude příjmová solidarita– Zda (a jak) řešit mezigenerační nespravedlnosti

Page 6: Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém

Návrh Dohody politických stran(podzim 2005)

• Návrh změn jak v základním systému, tak i doplňkovém systému– Rozhodující role zůstane v základním systému– Pokračování v procesu zvyšování důchodového věku na

65 let– Vytvoření Rezervy pro důchodovou reformu– Zvýšení finanční podpory doplňkových systémů a

zavedení možnosti dočasné penze• Dohoda nakonec nebyla podepsána a realizována

Page 7: Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém

Základní informace – základní důchodové pojištění

PAYG, DB, povinný, jednotný, státní, S+I+VPříspěvková sazba 28 %Úspěšnost výběru 98 – 100 %Počet důchodců 2,7 mil.Relace důchodu ke mzdě 41 %Výdaje 8,4 % HDPZákladní výměra (1/5) + procentní výměra (4/5)Rozhodné období 30 let (po roce 1985)Valorizace v lednu podle cen a 1/3 reálných mezd

Page 8: Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém

Úspěšnost výběru pojistného

99,6

4

99,3

5

100,

83

99,8

9

100,

93

98,5

99,0

99,5

100,0

100,5

101,0

101,5

2002 2003 2004 2005 2006

v roce

v %

Page 9: Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém

Vývoj počtu důchodců2,498

2,507

2,545 2,573 2,594

2,611

2,605

2,625

2,661 2,684

2,729

2,5

2,5

2,6

2,6

2,7

2,7

2,8

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

v roce

v mil. osob

Page 10: Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém

Podíl průměrného důchodu k průměrné mzdě

51,6

55,3

52,0

47,0

44,4

43,8

43,5 45

,3 45,9

45,2

44,2

43,4

43,5

42,2

40,6

40,7

40,7

39

42

45

48

51

54 k hrubé mzdě

Page 11: Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém

Vývoj reálné hodnoty starobního důchodu

100,

0

98,4

81,6

79,8

75,6

76,3

80,9

87,0 91

,0

88,9 92

,6

92,1

92,5 97

,1 100,

1

99,6 10

3,5

105,

7

70

80

90

100

110

120

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

v roce

v %

Page 12: Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém

Vývoj výdajů na důchody v % HDP7,

1 7,3

8,1

8,1 8,

3

8,3

8,3 8,

5

8,5

8,1 8,1

8,1

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

v roce

v % HDP

Page 13: Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém

Pozitiva• Zvyšující se zaměstnanost starších osob• Nízký podíl chudoby mezi staršími občany• Jednotnost systému• Úspěšnost výběru pojistného• Soukromé systémy :

– Vysoká účast– Spolehlivost systému– Zvyšující se podíl zaměstnavatelů – Integrace PF

Page 14: Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém

Negativa

• Malý rozvoj soukromých úspor• Neexistence stropů• Ve světě ojedinělý rozsah náhradních dob• Malé výnosy soukromých fondů

Page 15: Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém

II. Očekávaný vývoj důchodového

systému

Page 16: Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém

Demografická situace – stárnutí populace

• Prodlužující se střední délka života– U osob, které dosáhly 60 let, dojde do roku 2050 ke

zvýšení o 6,5 roku (z 22,7 u narozených v roce 1945 na 29,2 u narozených v roce 1990)

• Nízká porodnost– Pohybující se na hranici 1,2 – 1,3 s předpokládaných

růstem maximálně na hodnoty 1,7• Růst podílu osob ve vyšších věkových skupinách

(zejména ve skupině nad 80 let)– u věkové skupiny nad 80 let se očekává nárůst jejích podílu

více jak trojnásobný

Page 17: Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém

Podíl osob ve vyšších věkových skupinách na celkové populaci

Page 18: Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém

Srovnání dynamiky stárnutí v letech 2000 - 2050

020406080

100120140160

Švéd

sko

Vel

ká B

ritá

nie

Dán

sko

Bel

gie

Fin

sko

Něm

ecko

Luc

embu

rsko

Japo

nsko

Litv

a

Ukr

ajin

a

Itál

ie

Maď

arsk

o

Řec

ko

Por

tuga

lsko

Lot

yšsk

o

Niz

ozem

í

Švýc

arsk

o

Rak

ousk

o

Est

onsk

o

Špan

ělsk

o

Pol

sko

Slov

insk

o

Slov

ensk

o

Čes

ká R

epub

lika

%

Page 19: Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém

Negativní dopad stárnutí na důchodový systém

• Rostoucí počet důchodců doprovázený poklesem počtu ekonomicky aktivních osob

• Tlak na výdajovou stranu systému (stává se trvale deficitní)

• Systém je v současné podobě finančně neudržitelný (kumulovaný dluh do roku 2050 cca 50 % HDP a do roku 2100 již 250 % HDP)

Page 20: Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém

Vývoj počtu pojištěnců a důchodců

Současný právní stav při postupném zvýšení důchodového věku na 63 (resp. 59- 63) let

Page 21: Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém

Dopad stárnutí do salda důchodového systému

Současný právní stav při minimální valorizaci

Page 22: Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém

III. Programové prohlášení vlády a

jeho naplňování

Page 23: Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém

Programové prohlášení vlády (2007)

Další postup v důchodové reformě - 3. etapy

• I. etapa– parametrické změny vytvářející prostor pro další úpravy

• II. etapa– změny v základním i doplňkovém systému

• III. etapa– vytvoření druhého pilíře na bázi částečného vyvázání ze

základního systému (tzv. opt out)

Page 24: Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém

I. etapa důchodové reformy (I. eDR)

• v rámci této etapy se navrhuje zejména– Pokračování ve zvyšování důchodového věku na 65 let– Opatření týkající se dob pojištění (zrušení doby studia

jako náhradní doby pojištění)– Prodloužení potřebné doby pojištění pro nárok na

starobní důchod na 35 let (resp. 20 let)– Zavedení možnosti souběhu výdělečné činnosti a části

starobního důchodu s možností přepočtu důchodu– Změny v oblasti invalidních důchodů

Page 25: Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém

Pokračování ve zvyšování důchodového věku (I. eDR)

Page 26: Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém

Změny v oblasti invalidních důchodů (I. eDR)

• Zavedení jediné invalidity ve třech stupních (místo současných plných a částečných invalidních důchodů) v závislosti na % omezení schopnosti výdělečné činnosti– I. stupeň – pokles mezi 35 – 49 %– II. stupeň – pokles mezi 50 – 69 %– III. stupeň – pokles o 70 % a více

• Výše invalidního důchodu se bude lišit získávaným procentem za rok pojištění– I. stupeň – 0,5 % výpočtového základu– II. stupeň – 0,75 % (odpovídá současnému částečnému

invalidnímu důchodu) výpočtového základu– III. stupeň – 1,5 % (odpovídá současnému plnému invalidnímu

důchodu) výpočtového základu

Page 27: Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém

Stav prací (I. eDR)• MPSV připravilo návrh novely zákona o důchodovém pojištění a

souvisejících zákonů.

• Meziresortní připomínkové řízení ukončeno v září 2007.

• V září až říjnu 2007 dopracování paragrafovaného znění návrhu zákona s přihlédnutím k výsledkům připomínkového řízení.

Současný stav• V současné době materiál projednává politická komise pro DR.

Page 28: Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém

Politická komise k důchodové reformě (I)

• ustavena v červenci 2007 – zástupci politických stran zastoupených v PSP ČR (5 x 2)

• cílem je dosažení politického konsensu nad jednotlivými kroky v důchodové reformě (všech tří etap)

• zasedání zhruba 1 za měsíc

Page 29: Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém

Politická komise k důchodové reformě (II)

• Postupně dochází ke sbližování postojů, pokud jde o: prodloužení potřebné doby pojištění, omezení zápočtu náhradních dob pojištění na 80 % (s výjimkou péče o dítě,

zdravotně postižené osoby a býv. ZVS), zrušení podmínky sjednání pracovněprávního vztahu nedéle na jeden rok pro

nárok na výplatu starobního důchodu, transformace invalidního důchodu na starobní při dovršení věku 65 let, sjednocení věku mužů a žen pro „trvalý“ nárok na vdovský/vdovecký

důchod, sjednocení věku mužů a žen pro délku dopočtené doby u invalidních

důchodů, zrušení doby studia jako náhradní doby pojištění, zvyšování starobního důchodu za dobu dalšího zaměstnání při jeho pobírání.

• po dosažení shody bude návrh novely zákona zaslán na jednání vlády ČR (předpoklad prosinec 2007)

Page 30: Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém

II. etapa důchodové reformy

V letech 2008 a 2009 řešit otázky financování základního důchodového pojištění a soukromých důchodů

Opatření ve veřejném základním důchodovém pojištění zejm.:• Vytvoření rezervy pro důchodovou reformu (novela rozpočtových pravidel).• Zavedení plateb za náhradní doby pojištění a snížení pojistné sazby.

Opatření v oblasti soukromých důchodů (gesce MF) zejm.:• Oddělení majetku účastníků a akcionářů.• Rozšíření portfolia fondů zrušením garance nezáporného meziročního výnosu

s možností získat vyšší výnos s tím, že tato garance bude povinně zachována u jednoho produktu.

• Podpora čerpání doživotních penzí z penzijního připojištění.

Page 31: Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém

III. etapa důchodové reformy– Možnost dobrovolného rozhodnutí o přesměrování části

příspěvků na důchodové pojištění na individuální účet u penzijního fondu (tzv. opt out)

Současný stav:– Výchozím podkladem některé pasáže ze zprávy tzv.

Bezděkovy komise.– Materiály již dříve připravené MPSV.Další postup:– II. čtvrtletí 2008 analýza možnosti zavedení opt out

(výzkumný projekt),– III. čtvrtletí 2008 vypracování „Koncepčního návrhu“,– IV. čtvrtletí návrh věcného záměru

Page 32: Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém

Děkuji za pozornost