Top Banner
Násobení a dělení 10, Násobení a dělení 10, 100, 100, .... .... Matematika - Matematika - 6. ročník 6. ročník Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST
17

Násobení a dělení 10, 100, ....

Jan 04, 2016

Download

Documents

zia-walton

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. Násobení a dělení 10, 100,. Matematika - 6. ročník. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Násobení a dělení 10, 100, ....

Násobení a dělení 10, 100, Násobení a dělení 10, 100, ........

Matematika - Matematika - 6. ročník6. ročník

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod TřemšínemEfektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka

projekt v rámci Operačního programuVZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Page 2: Násobení a dělení 10, 100, ....

Myslím si číslo. Je to výška tajné chodby Myslím si číslo. Je to výška tajné chodby v centimetrech. Teď ji převedu na v centimetrech. Teď ji převedu na decimetry. Bude nové číslo větší?decimetry. Bude nové číslo větší?

50%50%

1.1. AnoAno

2.2. NeNe

11 22 33 44 55

170 cm = 17 dm

Page 3: Násobení a dělení 10, 100, ....

Platí rovnost? Platí rovnost? 0,0056.1 000 = 5,60,0056.1 000 = 5,6

50%50%1.1. AnoAno

2.2. NeNe

11 22 33 44 55

Page 4: Násobení a dělení 10, 100, ....

Platí rovnost? Platí rovnost? 15,27 : 1 000 = 0,152715,27 : 1 000 = 0,1527

50%50%

1.1. AnoAno

2.2. NeNe

11 22 33 44 55

15,27 : 1 000 = 0,0152715,27 : 1 000 = 0,01527

Page 5: Násobení a dělení 10, 100, ....

Platí rovnost? Platí rovnost? 15,3 . 100 =150315,3 . 100 =1503

50%50%

1.1. AnoAno

2.2. NeNe

11 22 33 44 55

15,3 . 100 = 1 53015,3 . 100 = 1 530

Page 6: Násobení a dělení 10, 100, ....

Platí rovnost? Platí rovnost? 3,4506 : 100 = 345,063,4506 : 100 = 345,06

50%50%

1.1. AnoAno

2.2. NeNe

11 22 33 44 55

3,450 6 : 100 = 0,034 5063,450 6 : 100 = 0,034 506

Page 7: Násobení a dělení 10, 100, ....

1,02 . 10 000 =1,02 . 10 000 =

25% 25%25%25%

11 22 33 44 55

1.1. 1,020 0001,020 000

2.2. 1 020 0001 020 000

3.3. 10 20010 200

4.4. 0,0001020,000102

Page 8: Násobení a dělení 10, 100, ....

45 : 1 000 =45 : 1 000 =

25% 25%25%25%1.1. 45 00045 000

2.2. 1 a zbytek 451 a zbytek 45

3.3. 0,450,45

4.4. 0,0450,045

11 22 33 44 55

Page 9: Násobení a dělení 10, 100, ....

0,080 . 100 = 0,080 . 100 =

25% 25%25%25%1.1. 88

2.2. 0,80,8

3.3. 8080

4.4. 8 0008 000

11 22 33 44 55

Page 10: Násobení a dělení 10, 100, ....

6,36 : 1 000 =6,36 : 1 000 =

25% 25%25%25%

11 22 33 44 55

1.1. 6 3606 360

2.2. 0,06360,0636

3.3. 636636

4.4. 0,006360,00636

Page 11: Násobení a dělení 10, 100, ....

0,000 059 . 100 =0,000 059 . 100 =

25% 25%25%25%

11 22 33 44 55

1.1. 5 9005 900

2.2. 0,590,59

3.3. 0,0590,059

4.4. 0,00590,0059

Page 12: Násobení a dělení 10, 100, ....

0,31 : 100 =0,31 : 100 =

25% 25%25%25%

11 22 33 44 55

1.1. 0,0310,031

2.2. 0,00310,0031

3.3. 3131

4.4. 3 1003 100

Page 13: Násobení a dělení 10, 100, ....

Které číslo zakryl rámeček?Které číslo zakryl rámeček?49 : 1 000 = 0,04949 : 1 000 = 0,049

25% 25%25%25%

11 22 33 44 55

1.1. 0,0010,001

2.2. 11

3.3. 100100

4.4. 1 0001 000

Page 14: Násobení a dělení 10, 100, ....

Které číslo zakryl rámeček?Které číslo zakryl rámeček?0,72 . 10 = 7,20,72 . 10 = 7,2

25% 25%25%25%

11 22 33 44 55

1.1. 1010

2.2. 11

3.3. 2020

4.4. 100100

Page 15: Násobení a dělení 10, 100, ....

Které číslo zakryl rámeček?Které číslo zakryl rámeček? 6,241 . 100 = 624,1 6,241 . 100 = 624,1

25% 25%25%25%

11 22 33 44 55

1.1. 6 2416 241

2.2. 624,1624,1

3.3. 62,4162,41

4.4. 6,2416,241

Page 16: Násobení a dělení 10, 100, ....

Které číslo zakryl rámeček?Které číslo zakryl rámeček? 2,74 : 100 = 0,0274 2,74 : 100 = 0,0274

25% 25%25%25%1.1. 274274

2.2. 2,742,74

3.3. 27,427,4

4.4. 274274

11 22 33 44 55

Page 17: Násobení a dělení 10, 100, ....

Téma: Téma: Násobení a dělení 10, 100, Násobení a dělení 10, 100, ........Předmět: matematika 6. ročník ZŠPředmět: matematika 6. ročník ZŠ

Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř.Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř.Windows XP ProfessionalWindows XP ProfessionalMicrosoft Office (TurningPoint)Microsoft Office (TurningPoint)

Autor: Mgr. Bohumila ZajíčkováAutor: Mgr. Bohumila ZajíčkováZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)