Top Banner

Click here to load reader

nacionalna historija

Dec 28, 2015

ReportDownload

Documents

2

BUTMIRSKA KULTURA4000. godine p.n.e-Butmir(uz eljeznicu), -Nebo u Brajkoviima(dolina Bile) neolitiko naselje u dolini rijeke Bile, sustavno iskopavanje 1948.-1951. Alojz Benac; stariji sloj sa zemunicama i ognjitima; mlai sloj s nadzemnim kuama, -Brdo kod Kiseljaka (iznad rijeke Fojnice), povrinski prikupljeni materijal upuuje na manje naselje butmirskekulture -Gornje Polje kraj rjeice Trstionice kod Kaknja (Obre II), -Crkvina u selu Turbe kod Travnika (na uu dvaju krakova rijeke Lave), Vecina naselja su u dolinama manjih rijeka-pritoka Bosne.Kotano orue razlikuje se od naselja do naselja: ila, bodei, glaalice, pljosnate sjekire, spatuleDrveno orue: Obre II radionica, poluproizvodi, ila, glaalice, klinovi, noii za rezanje glineNAKIT nadjen samo u naseljima Obre II i Nebo. U Obrima II bogati nalazi:ukrasne igle, privjesci od veprovih zubi, nakit od Spondylusa

BUTMIRNeolitiko naselje u sarajevskom polju, istraivano prvo i povrinom do sada najvee istraivanje neolitikog lokaliteta u BiH. Rezultati istraivanja objavljeni su kao prva arheoloka monografija u BiH. KERAMIKA u 3 faze:Starija ( Butmir I) Fina, sastoji se od pet stilskih elemenata: Kakanjski, danilski, lengyelsko-panonski, crnopolirana keramika, butmiroidni.Srednja ( Butmir II) Gruba: standardan oblik konina posuda s blago uvijenim gornjim dijelom, posude veih dimenzija ovalne profilacije s ravnim dnom, posude na nozi, plitke zdjele Fina keramika: nestaju kakanjski elementi, te glavni danilski Crnopolirana keramika: tri osnovna oblika: bikonine alice i zdjele, zaobljene i posude na nozi glavni ukras plastina dugmad ramenu bikoninih posuda ili uz rubove ostalih oblika. Spiralno-trakasta keramika: loptaste posude u raznim varijantama, visokim vratom, bikonine zdjele i alice, posude sa zaobljenim gornjim dijelom ili sa cilindrinim vratom, krukolike,visoke ovalne posude na vie nogu, , spiralni motivi na pravim loptastim vazama, pravi trakasti motivi u redovima cik cik-cak traka, rubni prostori ispunjeni trokutastim motivima. Keramika jadranskog tipa: razlikuju se etiri glavna oblika zaobljene zdjele sa malo naglaenim vratom,, loptaste posude s prstenastom nogom, posude na nozi s motivima urezivanja: trake i dri geom elementi.

Mlaa (Butmir III)Gruba: posude s krivolinijskom profilacijom, posude sjeverobosanske varijante vinanske kulture. Posude debelih stijenki, slabo glaane povrine, veih dimenzija s jednostavnom ornamentikom. Konine posude s potpuno zaravnjenim ili zadebljanim obodom. ukras: plastine trake utisnute prstima ili instrumentom.Fina keramika: degeneracija butmirskog stila, vise nalaza keramike jadranskog tipa crno i sivopolirana keramika, s manje panje, nove varijante bikoninih posuda, plastina ispupenja nestaju trakasta keramika, potpuno nestaju spiraloidni, rjei trakasti i motivi, loptaste posude s uvuenim gornjim dijelom i malim otvorom, poluloptaste posude s malo izvijenim obodom, bikonine posude, ukrasni motivi siromaniji.keramika jadranskog tipa, povrina posuda nedovoljno glaana i prilino hrapava, boja tamnosmee i tamnosive i crvenkastosmee, od oblika su razne zdjele i vie alice, najei isti lisiiki ukrasi.

FIGURALNA PLASTIKA, tri tipa: ljudske plastine figurine ljudski plastini udovi ivotinjske plastine figurine (etveronone ivotinje i pojednostavljen prikaz) ANTROPOMORFNE FIGURINE, tri stila: shematizirajui: nago ljudsko tijelo , odbacuju se proporcije , primarna i sekundarna enska obiljeja naglaena stilizirajui realistiniSTAMBENI OBJEKTI: zemuniki tip - najvei broj u Butmiru (90) , Nebo 6 zemunikih jama, Obre II 2 zemunike jame: pomoni objekti nadzemni tip - naselja Obre II i Nebo - graevinski materijal: drvo, kamen, evinski ilovaa tri tipa graevina: sva tri materijala, graevine od drveta i ilovae, drvene graevineKRAJ BUTMIRSKE KULTURE osjea se degeneracija, naselja na uzvienjima se javljaju (Nebo, Brdo kod Kiseljaka, Novi eher eher) vjerojatno pod utjecajem nove populacije koja dolazi s juga rijekom Neretvom

ANTIKA BIH-Jednostavnost, prakticnost i korisnost, a kod luxuznih djela odraz snage robovlasnickog carstva (nije naglasak na umjetnosti). Podizane rimske ceste, mostovi, vile. Osnovni materijal: kamen, cigla, malter i drvo (+metali,staklo..)AQUA S, ILIDZAOtkriveno nekoliko objekata sa mozaicima i hipokaustima (podno grijanje), vile, hospicijumi, forum, sudnica. Ozidano ciglom i malterom, prekriveno crijepom i opekama ili kamenim plocama. Stubovi s kapitelima, pilastri, razna dekoracija.Mozaik 1: potpuno ocuvan, odlikuje se harmonijom tonova, siroke bordure, okvirna traka i centralno polje sa 8 medaljona i emblemom. Tu su prikazi ribe, morskih zivotinja i biljaka. Poligonalni prostor embleme ukrasen je i figuralnim motivom poprsje zene/nimfe. Sve je izvedeno u vise boja: zelena, smedja, mrka, zuta, crvena, crna, bijela. (Zemaljski M.) Ostali otkriveni mozaici su slicnih motiva, geometrijska i pletena ornamentika (sahovsko polje, rombovi, kvadrati, morska flora i fauna, pleteri).

NARONA, selo kod Metkovica - Rimski zid sa kapitelima, skulpturama (1.st za vrijeme Augusta)DOMAVIA SKELANI, SREBRENICAArhitektonski bogat kurij koji je zauzimao velik dio kompleksa, zgrada imala dugacko predvorje prema forumu, sporedne prostorije (zatvori, poslovnice). Najveci objekt kupatilo.StolacStambeni i gospodarski objekti, kupatilo s vodovodom, hipokaustima.Mozaik Minotaura: u centralnom polju je minotaur sa nekom vrstom labirinta oko figure, kule su u uglovima, ulazi. Geometrijski stil, dekor uproscen i tehnika jednostavna: sve izvedeno u krupnim kockicama crno-bijelog tona, izuzev Minotaura ciji je lik modeliran sitnijim kockicama. Vjerovatno se radilo o tepidarijumu u malim stolackim termama jer je mozaik na podu, a pronadjeno je jos mnostvo mozaika u Stocu.Mogorjelo, CapljinaSeoska Villa Rustica (102 m x 86m) sa forumom rimskog kastruma shema kastro (rimski logor) i dekumanus (ulazi sa tri strane koje tite takoer neto sprijeda stojei tornjevi). Osnova vrlo pravougaona, uglovi bili flankirani.

KASNA ANTIKA / STAROHRISCANSKA UMJETNOST-nova vjera: grade se crkvice i bazilike (ostali temelji 21 bazilike)-bazilike jednobrodne, obicno 1 apsida, dvojne bazilike, krstionica sa piscinom (krstenje)-pojava grobnica pod crkvama-bosanski fenomen tolerancije dva kulta pod jednim krovom, crkve sa dva molitvena prostora (hriscanstvo i arijavizam koji donose Vizigoti). Kasnije najezda Ostrigota (istocni Goti)Bazilika na Crkvini-Breza Otkrivena 1930. na desnoj obali Stavnje, orijentacija bazilike sjever-jug. Predvorje i ladja s apsidom potkovicastog tlocrta koja je s vana bila ukrasena likovima koji su strsili iz zida: veprovi crne boje i ovnovi. Okruzena je sa tri strane otvorenim portikom: ispred glavnog ulaza nalazila se masivna dogradnja portala sa natpisima na jednom stupu: vrsta germanskog jezika a na drugom latinicna abeceda. Sjeverozapadni ugao portika imao je stepenice koje su vodile ka podijumu. Jednobrodni trijem okruzuje sa tri strane. Slijepa arkada, pronadjeni su ostaci slavoluka sa konicnim stubovima (trbusastim), sa strane su galerije. Krov je bio od crijepa.Pronadjen je i germanski umbo (stit), ostaci rimskih gradjevina, bogata plasticna dekoracija, stubovi, kapiteli...

Bazilika u Dabravama, Breza (5.-6. v. izolovana monaska crkva)Pravougaona apsida, trodijelni nartex, 1brodna bazilika sa bocnim prostorijama.Ocuvani ostaci namjestaja, arhitektonske plastike, kapiteli s motivima divova, bikova, a na bazama su ploce s vinovom lozom. Na kapitelima iz glava divova izrasta biljni ornament (kao drvo zivota), a izmedju tih glava divova pojavljuje se jos po manja. Desna ploca Hrist ili apostol (u disproporciji), na lijevoj dole su dva jaganjca a gore dva orla (4dijelno podijeljeno krstom): dekoracije pripadaju razlicitim stilovima i periodima. Sacuvani i dekorativni dijelovi episkopske katedre i klupe, dijelovi vijenca. (Zem. M.)

MOGORJELO: 2 bazilike: prva 1brodna sa apsidom i bocnim prostorijama, druga sa jednostavnijim tlocrtom.Palaca koja oponasa tip vile sa porticima i rizalitima na uglovima; izduzene gradjevine u kojima bi otmjeni Rimljanin zivio na prvom spratu. Pronadjeni su i mozaici. Dekoracija je klasicna rimska: korintski kapiteli iz portika sa dva niza akantusa, tankim helixom i jednostavnim abakusom (Dioklecijanov stil). Rimski stil odudara od ostatka palate koja nema ni vetibule, ni atrij, ni triklinij sve je svrstano u bezlicni niz.

TURBE KOD TRAVNIKA 5. v.Dvojna crkva sa interpoliranim paradisusom: jednostavna cella sa lezenama, podzemnom grobnicom, hipogejem. Uticaj istoka. Pronadjena zlatna ogrlica sa medaljonima, vjerovatno bizanstka.DVOJNA BAZILIKA, ZENICAPronadjena reljefna ploca s prikazom lava koji guta zmiju, sahovskom plocom, akantusom. Kapiteli, bogato dekorisana oltarna pregrada. (Zemaljski M.?)

RANI SREDNJI VIJEK / PREDROMANIKA1: Osvajanje Germanskih plemena2: Upadi Avara i Slavena koji se tu konacno naseljuju mnogobosci (animizam, vampirizam)-Kasnoanticka arhitektura bazilike iz 6. vijeka-Grobnice i grobni prilozi kasnoantike grobnice (Turbe kod Travnika, Oborci kod donjeg Vakufa, Potoci kod Mostara...) uz pokojnike naeni prilozi bizantskog, kasnoantikog ili germanskog porijekla datirani u kraj 5. do 6. v. Posebna vrsta tzv. groblja na redove koji e se odrati do duboko u srednji vijek kod etniki sasvim razliitih naroda grobovi kod Prijedora (70 sauvanih grobova) i kod Sarajeva pokojnici sputeni na zemlju (na leima), ponekada zatieni drvenom ploom; tenja za usmjeravanjem grobova istok-zapad; Nisu naeni grobni prilozi koji bi ukazivali na posmrtni kult pokojnika. Uz pokojnike su naeni prilozi: nakit, ukrasni predmeti uz nonju i dijelovi odjee, sjekire, noevi, novii... FIBULA U OBLIKU KRSTA SA NEKROPOLE NA GRADINI, KOD DUVNA