Top Banner
Művészettörténet (valamint műalkotások elemzése, művészeti ismeretek, vizuális kultúra, és egyéb vonatkozó) tankönyvek általános- és középiskolások számára. Készült az ELTE Művészettörténeti Intézete Művészettörténeti szakmódszertan órájához kapcsolódóan a 2007/2008-as tanévben. Előadó: Szőke Annamária. A könyvek listáját az Országos Pedagógiai Könyvtár katalógusa alapján összeállította, a címlapokat fotózta: Dávid Krisztina és Galácz Judit. (Köszönjük az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum dolgozói segítségét.) Közreműködtek: Czétány György, Fehér Dávid, Márton Lili, Mészáros Flóra, Nagy Eszter, Őry Júlia, Pallai Szilvia, Sőrés Zsófia, Szabó Katalin, Szabó Melinda, Varga Kata, Vörös Nóra. Munka alatt. Művészettörténet. A leánylíceumok és leánykollégiumok V. osztálya számára. I. rész. Ókor. Hekler Antal egyetemi tanár „ Antik művészet” c. könyvét középiskolai használatra átdolgozta Bónisné Wallon Emma Dr. leánygimnáziumi r. tanár. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1935. (Második bővített, javított kiadás.) Művészettörténet. A leánylíceumok és leánykollégiumok VI. osztálya számára. II. rész. Középkor. Hekler Antal egyetemi tanár „ A középkor és a renaissance művészete” c. könyvét középiskolai használatra átdolgozta Bónisné Wallon Emma, leányliceumi r. tanár. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1933. (?) Művészettörténet. A leánylíceumok és leánykollégiumok VII. osztálya számára. III. rész. Újkor. Hekler Antal egyetemi tanár „ Az Újkor művészete” c. könyvét középiskolai használatra átdolgozta Bónisné Wallon Emma, leányliceumi r. tanár. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1933. Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
27

Művészettörténet tankönyvek általános- és középiskolások számára.

Feb 02, 2017

Download

Documents

ngohanh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Művészettörténet tankönyvek általános- és középiskolások számára.

Művészettörténet (valamint műalkotások elemzése, művészeti ismeretek, vizuális kultúra, és

egyéb vonatkozó) tankönyvek általános- és középiskolások számára.

Készült az ELTE Művészettörténeti Intézete Művészettörténeti szakmódszertan órájához kapcsolódóan a 2007/2008-as tanévben. Előadó: Szőke Annamária.

A könyvek listáját az Országos Pedagógiai Könyvtár katalógusa alapján összeállította, a címlapokat fotózta:

Dávid Krisztina és Galácz Judit. (Köszönjük az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum dolgozói segítségét.) Közreműködtek: Czétány György, Fehér Dávid, Márton Lili, Mészáros Flóra, Nagy Eszter, Őry

Júlia, Pallai Szilvia, Sőrés Zsófia, Szabó Katalin, Szabó Melinda, Varga Kata, Vörös Nóra. Munka alatt.

Művészettörténet. A leánylíceumok és leánykollégiumok V. osztálya számára. I. rész. Ókor. Hekler Antal egyetemi tanár „ Antik művészet” c. könyvét középiskolai használatra átdolgozta Bónisné Wallon Emma Dr. leánygimnáziumi r. tanár. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1935. (Második bővített, javított kiadás.)

Művészettörténet. A leánylíceumok és leánykollégiumok VI. osztálya számára. II. rész. Középkor. Hekler Antal egyetemi tanár „ A középkor és a renaissance művészete” c. könyvét középiskolai használatra átdolgozta Bónisné Wallon Emma, leányliceumi r. tanár. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1933. (?)

Művészettörténet. A leánylíceumok és leánykollégiumok VII. osztálya számára. III. rész. Újkor. Hekler Antal egyetemi tanár „ Az Újkor művészete” c. könyvét középiskolai használatra átdolgozta Bónisné Wallon Emma, leányliceumi r. tanár. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1933.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Page 2: Művészettörténet tankönyvek általános- és középiskolások számára.

Művészettörténet. A leánylíceumok és leánykollégiumok VIII. osztálya számára. IV. rész. Magyar művészet. Hekler Antal egyetemi tanár „ A magyar művészet története” c. könyvét középiskolai használatra átdolgozta Bónisné Wallon Emma, leányliceumi r. tanár. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1934.

Bíró Béla: Művészeti alkotások. 1. rész. A gimnázium és leánygimnázium III–IV. osztálya számára. Szent István-Társulat, Budapest, 1939.

Bíró Béla: Művészeti alkotások. 2. rész. A gimnázium és leánygimnázium VII. osztálya számára. Szent István-Társulat, Budapest, 1941.

Bundschuh Ottó, Grabowieczky Leon: A magyar művészi alkotások szemléltető ismertetése a gimnáziumok és leánygimnáziumok 8. osztályában. Athenaeum, Budapest, 1942.

Kónya József: Magyar műalkotások ismertetése. Gimnáziumok és leánygimnáziumok 8. osztálya számára. Városi Nyomda, Debrecen, 1942.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Page 3: Művészettörténet tankönyvek általános- és középiskolások számára.

Művészettörténet az általános gimnázium humán tagozatának 4. osztály számára. A sajtó alatt lévő tankönyv 1. része tanárok számára. Ideiglenes jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1957.

Dombi József (közreműködő: Bednarik Ilona): Művészettörténet. Gimnázium 4. humán osztály. Tankönyvkiadó, Budapest, 1958–1960.

Dombi József: Művészettörténet. Általános gimnázium 4. osztály. Tankönyvkiadó, Budapest, 1961–1967.

Paál Ákos: Művészeti alkotások. Az őstársadalomtól a szocializmus koráig. Tankönyvkiadó, Budapest, 1962.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Page 4: Művészettörténet tankönyvek általános- és középiskolások számára.

Kaposi Antal (et. al): Művészettörténet. A tanítóképző intézetek számára. Tankönyvkiadó, Budapest, 1966–1977.

Balogh Jenő, Paál Ákos: Rajz és műalkotások elemzése a gimnáziumok I. osztálya számára. A művészettörténeti anyagot válogatta és magyarázta: Végvári Lajos. Szerkesztette és az illusztrációkat készítette: Balogh Jenő. Tankönyvkiadó, Budapest, 1966–1978 [kivéve 1973].

S. Mialkovszky Mária: A képzőművészet és iparművészet története. Tankönyv a szakmunkástanuló-intézetek (iskolák) I-II. osztálya számára. Tankönyvkiadó, Budapest, 1967. (2)

Sz. Farkas Márta: Művészeti alkotások ismerete. A zeneművészeti szakközépiskolák számára, I. rész Fővárosi Nyomda, Budapest, 1967., II. rész: 1969.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Page 5: Művészettörténet tankönyvek általános- és középiskolások számára.

Maksay László: Műalkotások elemzése. Művészetszemléleti alapismeretek a gimnázium 4. osztálya számára. Kísérleti tankönyv. Tankönyvkiadó, Budapest, 1969–1982., 1984–1985.

Maksay László: Műalkotások elemzése: művészetszemléleti alapismeretek a gimnázium számára. [A függelék Domonkos Imre munkája.] Tankönyvkiadó, Budapest, 1981.

Fecske András: Művészeti ismeretek a dolgozók gimnáziumának 2. osztály számára. Budapest, 1979., 1988 (6. kiadás).

Deme Gábor (et. al): Művészeti ismeretek a dolgozók gimnáziumának 3. osztály számára. Tankönyvkiadó, Budapest, 1982., 1985.

Szöveg és képmelléklet a művészet és világa tankönyvhöz (a többi ua.). 1–3. osztály 1982 és 1984.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Page 6: Művészettörténet tankönyvek általános- és középiskolások számára.

Farkas Julianna: A látás világa: Munkafüzet a vizuális neveléshez. 1. osztály. Oktatáskutatási Intézet, Budapest, 1982.

Heffner Anna: A látás világa. Munkáltató tankönyv a vizuális neveléshez. 2. osztály. Oktatáskutatási Intézet, Budapest 1983.

S. Forgács Anna (et. al): A művészetek világa (irodalmi – művészeti ismeretek). A dolgozók középiskoláinak II. osztálya számára. Kísérleti tankönyv. Országos Pedagógiai Intézet, 1983.

Környeiné Gere Zsuzsa, Reegné Kuntler Teréz: Tér, forma, szín. Rajz. Általános Iskola 5–8. osztálya. Tankönyvkiadó, Budapest, 1983.

Szlávikné Győrfy Klára: Rajz és műalkotások elemzése: Feladatlapok az általános iskola 8. osztálya számára. Tankönyvkiadó, Budapest, 1984.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Page 7: Művészettörténet tankönyvek általános- és középiskolások számára.

Pázmány Ágnes – Permay Éva: Látás és ábrázolás. Tankönyv a gimnáziumok I–III. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1984., 2004.

Pázmány Ágnes, Permay Éva: Útmutató a Látás és ábrázolás című tankönyvhöz. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.

Pázmány Ágnes – Permay Éva: Látás és ábrázolás. Rajz és vizuális kultúra. Gimnázium. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005.

Filó Katalin, Kardos Géza, S. Forgács Anna: A művészetek világa: irodalmi – művészeti ismeretek a dolgozók középiskolájának 4. osztálya számára. Kísérleti tankönyv, I–II. kötet. Országos Pedagógiai Intézet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1985.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Page 8: Művészettörténet tankönyvek általános- és középiskolások számára.

Szekér József: Műemlékeink: Építészettörténet, műemlékvédelem a római kortól a román korig: Munkáltató tankönyv az általános iskola 4. osztálya számára. Oktatáskutatási Intézet, Budapest, 1985.

Beke László: Műalkotások elemzése a gimnázium I–III. osztálya számára. Tankönyvkiadó, Budapest, 1986., 1989.

Művészettörténeti vázlat: Segédlet a világbanki osztályok rajz tantárgyához. Összeállította: Girst Ádám. Ceglédi Közgazdasági Szakközépiskola, Cegléd, 1994.

Heffner Anna: Az őskor művészete. Művészettörténet I. (Alkotó szerkesztő: Zsolnai József.) Értékközvetítő és képességfejlesztő program. Calibra Kiadó, Budapest, 1994.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Page 9: Művészettörténet tankönyvek általános- és középiskolások számára.

Heffner Anna: Az őskor művészete. Művészettörténet I. (Alkotó szerkesztő: Zsolnai József.) Értékközvetítő és képességfejlesztő program. OKTKER Kft.-Nodus Kiadó, Veszprém, 1996.

Heffner Anna: Az ókori Mezopotámia és Egyiptom művészete. Művészettörténet II. Képes olvasókönyv. (Alkotó szerkesztő: Zsolnai József.) Értékközvetítő és képességfejlesztő program. OKTKER Kft. – Nodus Kiadó, Veszprém, 1996.

Heffner Anna: Az antik, a korai keresztény és a bizánci művészet: Képes olvasókönyv: Művészettörténet III. (Alkotó szerkesztő: Zsolnai József.) Értékközvetítő és képességfejlesztő program. OKTKER Kft. – Nodus Kiadó, Veszprém, 1996.

Kárpáti Andrea: A középkori Európa művészete. Művészettörténet V. (Alkotó szerkesztő: Zsolnai József.) Értékközvetítő és képességfejlesztő program. OKTKER Kft. – Nodus Kiadó, Veszprém, 1996.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Page 10: Művészettörténet tankönyvek általános- és középiskolások számára.

Heffner Anna: Görög és római mitológia. Képes olvasókönyv és szöveggyűjtemény. (Alkotó szerkesztő: Zsolnai József.) Értékközvetítő és képességfejlesztő program. OKTKER Kft.-Nodus Kiadó, Veszprém, 1996.

Imreh Zoltánné: Korok és stílusok. Műalkotások elemzése. Munkatankönyv. 1. kötet. Stadler & Társa Kiadó és Nyomda, Pomáz, 1995. Comenius Kiadó, Pomáz, 1997., 2002.

Imreh Zoltánné: Korok és stílusok. Műalkotások elemzése. Munkatankönyv. 2. kötet. Comenius Kiadó, Pomáz, 1995., 2002., 2004.

Imreh Zoltánné: Korok és stílusok. Műalkotások elemzése. Munkatankönyv. 3. kötet. Stadler & Társa Kiadó és Nyomda, Pomáz, 1997. Comenius Kiadó, Pomáz, 1997., 2002., 2004.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Page 11: Művészettörténet tankönyvek általános- és középiskolások számára.

Imreh Zoltánné: Korok és stílusok. Műalkotások elemzése. Tanári kézikönyv. Comenius Kiadó, Pomáz, 1996., 1997., 2004.

Horváth Lászlóné: Barangolás a művészettörténetben. Az őskor és ókor művészete. 5. osztály számára. Pauz Kiadó, Celldömölk, [1996].

Barangolás a művészettörténetben. Az őskor és ókor művészete. 5. évfolyam. Írta és összeállította: Horváth Lászlóné. Pauz-Westermann, Celldömölk, 2002. (9)

Horváth Lászlóné: Barangolás a művészettörténetben. Az V–XVIII. század művészete. 6. osztály számára. Pauz Kiadó, Celldömölk, [1996?]

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Page 12: Művészettörténet tankönyvek általános- és középiskolások számára.

Barangolás a művészettörténetben. Az V–XVIII. század művészete. 6. évfolyam. Írta és összeállította: Horváth Lászlóné. Pauz-Westermann, Celldömölk, 2002. (9), 2004. (10)

Horváth Lászlóné: Barangolás a művészettörténetben. A XIX. század művészete. 7. osztály számára. Pauz-Westermann Kiadó, Celldömölk, [1996?].

Barangolás a művészettörténetben. A XIX. század művészete. 7. évfolyam. Írta és összeállította: Horváth Lászlóné. Pauz-Westermann, Celldömölk, 2002. (8), 2004. (9)

Horváth Lászlóné: Barangolás a művészettörténetben. A XX. század művészete. 8. osztály számára. Pauz Kiadó, Celldömölk, [1996?] [1998?]

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Page 13: Művészettörténet tankönyvek általános- és középiskolások számára.

Barangolás a művészettörténetben. A XX. század művészete. 8. évfolyam. Írta és összeállította: Horváth Lászlóné. Pauz-Westermann, Celldömölk, 2002. (8), 2004. (9)

Szabó Attila: Művészettörténet képekben. A kezdetektől napjainkig. AKG [Alternatív Közgazdasági Gimnázium] Alapítvány, Budapest, 1996.

Szabó Attila: Művészettörténet vázlatokban. A kezdetektől napjainkig. Veritas, Győr, 1996.

Szabó Attila: Művészettörténet. Tanmenet. Független Pedagógiai Intézet, 2002.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Page 14: Művészettörténet tankönyvek általános- és középiskolások számára.

A látás világa 1. [1. osztály.] Értékközvetítő és képességfejlesztő program. OKTKER Kft. – Nodus Kiadó, Veszprém, 1996.

A látás világa. Alaptankönyv a környezet - a vizuális kultúra tanításához, 2. osztály. Értékközvetítő és képességfejlesztő program. OKTKER Kft. – Nodus Kiadó, Veszprém, 1996. ??

A látás világa. Tankönyv a környezet és vizuális kultúra tanulásához, 3. osztály. Értékközvetítő és képességfejlesztő program. OKTKER Kft. – Nodus Kiadó, Veszprém, 1996. ??

Heffner Anna: A látás világa. Tankönyv a vizuális kultúra tanulásához, 4. osztály. Értékközvetítő és képességfejlesztő program. OKTKER Kft. – Nodus Kiadó, Veszprém, 1996. ??

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Page 15: Művészettörténet tankönyvek általános- és középiskolások számára.

Heffner Anna: A látás világa. 5-6. osztály. Értékközvetítő és képességfejlesztő program. OKTKER Kft. – Nodus Kiadó, Veszprém, 1996. ??

Herendi Miklós: Művészettörténet I. A nyolcosztályos gimnáziumok I-IV. osztályának, az általános iskola felső tagozatos tanulóinak. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996., 2000., 2006.

Herendi Miklós: Művészettörténet II. A nyolcosztályos gimnáziumok V–VI. osztályának, a 15-16 éveseknek, valamint az általános iskola felső tagozatos tanulóinak. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996., 2002.

Pataki Gábor : Művészettörténet a nyolcosztályos gimnáziumok VII. osztályának, a 17 éveseknek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Page 16: Művészettörténet tankönyvek általános- és középiskolások számára.

Kárpáti Andrea: Művészet és élet. 1. kötet. Kultúrtörténet 12–14. éveseknek. Helikon, Budapest, 1998.

Kárpáti Andrea: Művészet és élet. 2. kötet. Kultúrtörténet fiataloknak. Helikon, Budapest, 1999.

Deszpot Gabriella: Őskor, ókor: Feladatgyűjtemény a Művészet és élet című tankönyv I. kötetéhez. Helikon, Budapest, 1997.

Deszpot Gabriella: Középkor: Feladatgyűjtemény a Művészet és élet című tankönyv I. kötetéhez. Helikon, Budapest, 1997.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Page 17: Művészettörténet tankönyvek általános- és középiskolások számára.

Deszpot Gabriella: Újkor I. 15-18. század. Feladatgyűjtemény a Művészet és élet című tankönyv II. kötetéhez. Helikon, Budapest, 1998.

Deszpot Gabriella: Újkor II. A 19. század és a 20. század első évtizedei. Feladatgyűjtemény a Művészet és élet című tankönyv II. kötetéhez. Helikon, Budapest, 1998.

A Vizuális kultúra tantárgy 1–10. osztályos tanterve. Vizuális Pedagógiai Műhely, Győr, 1997. Egyéb vizuális nevelési program, tantervek, tanmenetek, tanulási eszközök a Vizuális kultúra tantárgyhoz (NAT és kerettanterv): http://www.vpm.hu/kiadvany.htm

Játsszunk Hellászt! Munkáltató tankönyv. Összeállította: Szőcs Tibor. Calibra, Budapest, [1997?]

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Page 18: Művészettörténet tankönyvek általános- és középiskolások számára.

Ágostházi László: Műemlékvédelem. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1998., 2002. (2. kiadás), 2005.

Merényi György: Tárgykultúra, környezetkultúra. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.

Merényi György: Útmutató a Tárgykultúra, környezetkultúra című tankönyv használatához, a vizuális nevelés tantárgyaihoz. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.

Merényi György: Rajz és vizuális kultúra a 9. évfolyam és a szakiskolák I. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Page 19: Művészettörténet tankönyvek általános- és középiskolások számára.

Váradi Iván Attila, Dr.: Művészeti alkotások munkafüzete: 7–10. osztály számára. NAT Vizuális kultúra. Tárogató Kiadó, Budapest, 1998.

László János: Művészettörténet 5: Az őskor és az ókor művészete. Az építészet, szobrászat, festészet kincsei. Mozaik, Szeged, 2001.

Falcione Sarolta: Művészettörténet 6: A középkor művészete. Az építészet, szobrászat, festészet kincsei. Mozaik, Szeged, 2002.

Tóth Péter: Művészettörténet 7: Az újkor művészete. Az építészet, szobrászat, festészet kincsei. Mozaik, Szeged, 2003.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Page 20: Művészettörténet tankönyvek általános- és középiskolások számára.

Tóth Péter: Művészettörténet 8: A 20. század művészete. Az építészet, szobrászat, festészet kincsei. Mozaik, Szeged, 2004.

Horváth Katalin – Imrehné Sebestyén Margit: A képzelet világa. Rajz és vizuális kultúra. 1. osztály. Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002., 2003. (3.), 2004.

Horváth Katalin – Imrehné Sebestyén Margit: A képzelet világa. Rajz és vizuális kultúra. 2. osztály. Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002., 2003. (3.), 2004.

Horváth Katalin – Imrehné Sebestyén Margit: A képzelet világa. Rajz és vizuális kultúra. 3. osztály. Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002., 2003. (3.), 2004.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Page 21: Művészettörténet tankönyvek általános- és középiskolások számára.

Horváth Katalin – Imrehné Sebestyén Margit: A képzelet világa. Rajz és vizuális kultúra. 4. osztály. Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002., 2003. (3.), 2005.

Imrehné Sebestyén Margit: A képzelet világa. Rajz és vizuális kultúra. 5. osztály. Apáczai Kiadó, Celldömölk,

Imrehné Sebestyén Margit: A képzelet világa. Rajz és vizuális kultúra. 6. osztály. Apáczai Kiadó, Celldömölk, ..., 2004.

Imrehné Sebestyén Margit: A képzelet világa. Rajz és vizuális kultúra. 7. osztály. Apáczai Kiadó, Celldömölk, ..., 2003.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Page 22: Művészettörténet tankönyvek általános- és középiskolások számára.

Horváth Katalin: A képzelet világa. Rajz és vizuális kultúra. 8. osztály. Apáczai Kiadó, Celldömölk,

Horváth Katalin – Imrehné Sebestyén Margit: Útmutató és tanmenetjavaslat A képzelet világa 1–2. könyvekhez. Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2003.

Horváth Katalin – Imrehné Sebestyén Margit: Útmutató és tanmenetjavaslat A képzelet világa 3–4. könyvekhez. Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2003.

Imrehné Sebestyén Margit: A képzelet világa. Rajz és vizuális kultúra 1. Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2008. (4. kiadás)

Horváth Katalin – Imrehné Sebestyén Margit: A képzelet világa. Rajz és vizuális kultúra 2. Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2008. (4. kiadás)

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Page 23: Művészettörténet tankönyvek általános- és középiskolások számára.

Somorjai Ferenc: Művészettörténet. Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 2002.

Beke László: Műalkotások elemzése I. Képzőművészet. Középiskola, 9. évfolyam. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2002.

Beke László: Műalkotások elemzése II. Építészeti és tárgyi környezet. Középiskola, 10. évfolyam. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.

Szűcs István Miklós: Útmutató Beke László Műalkotások elemzése II. Építészet és tárgyi környezet című tankönyvének használatához a középiskola 10. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Page 24: Művészettörténet tankönyvek általános- és középiskolások számára.

Sándor Zsuzsa: Ábrázolás és művészet. Általános iskola 4. osztály. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.

Rajz és vizuális kultúra. Középiskolások számára. Mátyás-Mátyás, M. Sz. és Társa, Debrecen, 2003.

Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek. Enciklopédia Kiadó, Budapest, 2003.

Szűcs Ágnes: Művészettörténet, divattörténet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2003.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Page 25: Művészettörténet tankönyvek általános- és középiskolások számára.

Debicki, Jacek; Favre, Jean-François; Grünewald, Dietrich; Pimentel, Antonio Felipe: A művészet története. Festészet. Szobrászat. Építészet. Szerkesztette: Kasza T. Márta. Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 2003.

Suhai Pál: Irodalom, művészet az alteritás korában. Tankönyv a 9. évfolyam számára. Holnap Kiadó, Budapest, 2004.

Suhai Pál: Irodalom, művészet az alteritás korában. Művelődéstörténeti album a 9. évfolyam számára. Holnap Kiadó, Budapest, 2004.

Suhai Pál: Irodalom, művészet az alteritás korában. Szöveggyűjtemény a 9. évfolyam számára. Holnap Kiadó, Budapest, 2004.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Page 26: Művészettörténet tankönyvek általános- és középiskolások számára.

Suhai Pál: Irodalom, művészet az alteritás korában. Művészet- és művelődéstörténeti album. Holnap Kiadó, Budapest, 2003.

Fekete Ilona, Radák Juca, Rákos Katalin: Műelemző 1. Az őskortól az ókori Rómáig. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005.

Fekete Ilona, Radák Juca, Rákos Katalin: Műelemző 3. A barokktól a historizmusig. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2006.

Fekete Ilona, Radák Juca, Rákos Katalin: Műelemző 2. Az ókereszténykortól a reneszánszig. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2006.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Page 27: Művészettörténet tankönyvek általános- és középiskolások számára.

Fekete Ilona, Radák Juca, Rákos Katalin: Műelemző 4. Az impresszionizmustól a kortárs képzőművészetig. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2007.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.