Top Banner
moj novi minimulti moj novi minimulti Trgadba
24

moj novi moj novi minimulti - bildungsserver.com · aje/Voće oglej slike i napii broje na pravo mjesto 2. stran moj novi minimulti upoznati i razlikovati vrste sadja razgovor o sadju

Sep 20, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: moj novi moj novi minimulti - bildungsserver.com · aje/Voće oglej slike i napii broje na pravo mjesto 2. stran moj novi minimulti upoznati i razlikovati vrste sadja razgovor o sadju

moj noviminimultimoj noviminimulti

Trgadba

Page 2: moj novi moj novi minimulti - bildungsserver.com · aje/Voće oglej slike i napii broje na pravo mjesto 2. stran moj novi minimulti upoznati i razlikovati vrste sadja razgovor o sadju

Sadje/VoćePoglej slike i napiši broje na pravo mjesto!

2. stran

moj novi minimulti upoznati i razlikovati vrste sadjarazgovor o sadju

črišnja

2

41

malina

sliva

grojzeorihjabuka

marelica ogrozd

hruškajagoda

10

3

78

96

5

Jezgričasto/Košćičasto sadje Kernobst

Zbirno sadjeSammelobst

Bobičasto/Jagodičasto sadje Beerenobst

Lupinjasto sadje Schalenobst

Kostuničavo sadjeSteinobst

Page 3: moj novi moj novi minimulti - bildungsserver.com · aje/Voće oglej slike i napii broje na pravo mjesto 2. stran moj novi minimulti upoznati i razlikovati vrste sadja razgovor o sadju

Sadje i zelenje/Voće i povrćeČitaj riči, pogledaj slike i napiši u kocku odgovarujući broj!

Zaokruži voće/sadje črljeno, a zelenje/povrće zeleno!

1 - jabuka / 2 - grojze / 3 - hruška / 4 - orih / 5 - sliva6 - mrkva / 7 - ugorak / 8 - krumpir / 9 - zelje / 10 - luk

Ča/Što more majka sve načinjiti iz sadja?Poveži sliku i rečenicu!

1. Majka kuha lekvar/marmeladu.

2. Majka zgnjavi iz sadja sok.

3. Majka zakuha sadje u stakalje za kompot.

4. Majka suši slive, jabuke i hruške u peći.

5. Majka smrzne sadje u ledenici.

stran 3

minimulti novi mojpogledati slike i dodiliti prave broje, razlikovati sadje i zelenje/voće i povrće, razgovor o sadju i zelenju/voću i povrću,tvoriti rečenice u jednini i množini: n. pr. U košari je jabuka. U košari su jabuke.

Page 4: moj novi moj novi minimulti - bildungsserver.com · aje/Voće oglej slike i napii broje na pravo mjesto 2. stran moj novi minimulti upoznati i razlikovati vrste sadja razgovor o sadju

Kralj početnih slovIšći u svakom redu sliku, čije ime počinje

istom slovom kot ovo sadje/voće i zelenje/povrće u četverokutu. Okruži pravu sliku!

imenovati ričinajti rič s istom početnom slovom

4. stran

moj novi minimulti

j g o ms

Page 5: moj novi moj novi minimulti - bildungsserver.com · aje/Voće oglej slike i napii broje na pravo mjesto 2. stran moj novi minimulti upoznati i razlikovati vrste sadja razgovor o sadju

Sadje i zelenje/Voće i povrćeAko povežeš neke sloge, nastane iz njih rič.

Pofarbaj je istom farbom i najdi riči!

stran 5

minimulti novi mojsložiti riči i je dodiliti slikamupoznati pojam «imenica»

ja groj ta la

va bu mrk rih

ze o sa ka

Napiši slove u pravu slikui pročitaj rič!

Sadje i voće/Voće i povrće moreš viditi, kušati i popasti.Riči, ke/koje imenuju stvari ke/koje moreš viditi,

kušati ili popasti se zovu I M E N I C E.

Page 6: moj novi moj novi minimulti - bildungsserver.com · aje/Voće oglej slike i napii broje na pravo mjesto 2. stran moj novi minimulti upoznati i razlikovati vrste sadja razgovor o sadju

ImenicePofarbaj ovu sliku! Farbe ćeš izviditi,

ako premišljavaš, u kom/kojem rodu je imenica.

6. stran

razlikovati imenice po rodu

ov ova ovoorih noga grojze

plavo -> muški rod (ov)zeleno -> ženski rod (ova)kafecko -> sridnji rod (ovo)

moj novi minimulti

Page 7: moj novi moj novi minimulti - bildungsserver.com · aje/Voće oglej slike i napii broje na pravo mjesto 2. stran moj novi minimulti upoznati i razlikovati vrste sadja razgovor o sadju

TrgadbaNadopuni nepotpun tekst pravilno!

stran 7

minimulti novi mojpročitati nepotpun tekst, razumiti smisao i nadopuniti pravilno tekst

Jesen je ovde. Sada je zrelo, a ima čuda

djela. Vinorodna godina ali jur počinje u zimi. Onda riže

trs, tako da ostanu samo dvi oki. Poveže je na

vlaku, po kojoj rastu dalje. U protuliću šprica ,

tako da je ne napadu škodljivci kot na primjer .

U ljeti prava grojze čuda i malo da

more zrejati. U jeseni trga i je preša na

Potom napuni u , kade kipi/goni i

tako nastane .

grojzevinogradarvrpca/om

trsi/e

trsena vuš

sunce/a

vino

bačvemuštgodina/e

.

Page 8: moj novi moj novi minimulti - bildungsserver.com · aje/Voće oglej slike i napii broje na pravo mjesto 2. stran moj novi minimulti upoznati i razlikovati vrste sadja razgovor o sadju

8. stran

moj novi minimulti vježbanje dijalogov

Ivan: Majka:

Ivan: Majka:

Ivan: Majka:

Ivan: Majka:

Ivan:

Majka:

Danas bi rado imao jabukovu masnicu/savnicu!Ali danas je nedilja i trgovine nisu otvorene.Oh je… Škoda! Žao mi je!Sad mi je nešto na pamet došlo! Mi ćemo sami napraviti jabukovu masnicu!Ej, to je dobra ideja! Ča/Što tribamo za masnicu?Mi tribamo cukor, muku, maslac, prezle/mrvice, mliko i jabuke...Jabuke imamo u vrtu.A sve drugo imam u kuhinji!Fantastično! Ja ću pojti po jabuke, a onda ćemo počet.Dobro je! Sad ćeš i u nedilju dostati svoju jabukovu masnicu!

Jabukova masnica/savnica na nedilju

Page 9: moj novi moj novi minimulti - bildungsserver.com · aje/Voće oglej slike i napii broje na pravo mjesto 2. stran moj novi minimulti upoznati i razlikovati vrste sadja razgovor o sadju

stran 9

minimulti novi mojupoznati pravilne rečenice

Mi poznamo sadje!Pofarbaj slove pred pravilnom rečenicom!

J Slive rastu na drivu.

O Slive rastu pod zemljom.

P Od grojza se načini gulaš.

E Od grojza se načini sok.

S Črišnje su črljene.

Š Črišnje su plave.

E Jabuke su slatke.

L Jabuke su gorke.

T Marelice nimaju košćice.

N Marelice imaju košćice.

Napiši pofarbane slove u ova polja:

Page 10: moj novi moj novi minimulti - bildungsserver.com · aje/Voće oglej slike i napii broje na pravo mjesto 2. stran moj novi minimulti upoznati i razlikovati vrste sadja razgovor o sadju

10. stran

moj novi minimulti

Dobro došao/došla u školu!Dodili kipom odgovarajuću množinu i broj!

Pofarbaj iste množine istom farbom kot je broj!

Prebroji točno stvari u krugu! Koliko ih je?Onda pofarbaj pravilni broj!

brojevni prostor 6

4 65321

Page 11: moj novi moj novi minimulti - bildungsserver.com · aje/Voće oglej slike i napii broje na pravo mjesto 2. stran moj novi minimulti upoznati i razlikovati vrste sadja razgovor o sadju

PonavljanjePonovi jedankratjedan i zaokruži broje, ki/koji pašu u stablo!

Pofarbaj račun i rezultat istom farbom!

ponavljanje multiplikacije i divizije minimulti novi moj

stran 11

4860

244554 49

271256

30

4563

28277282

5432 81

51

1749

35215663

146420

28

6

2 u 8 = 7 u 49=

5 u 25 = 4 u 32 =

3 u 0 =

8 u 72 = 9 u 54 =

8 puta 0 puta

6 puta 4 puta

5 puta 9 puta 7 puta

9 7

Page 12: moj novi moj novi minimulti - bildungsserver.com · aje/Voće oglej slike i napii broje na pravo mjesto 2. stran moj novi minimulti upoznati i razlikovati vrste sadja razgovor o sadju

štart

12. stran

moj novi minimulti

luk

mrkva

jabuka

grojze

salata

sliva

ugorak

krumpir

Kockaj se i vozi se na drugu

odgovarajućusliku ili rič!

Page 13: moj novi moj novi minimulti - bildungsserver.com · aje/Voće oglej slike i napii broje na pravo mjesto 2. stran moj novi minimulti upoznati i razlikovati vrste sadja razgovor o sadju

stran 13

minimulti novi moj

cilj

sliva

krumpir

karfiol

rotkvica

zelje

hruška

orih

Zelenje i sadje je zdravo!

Page 14: moj novi moj novi minimulti - bildungsserver.com · aje/Voće oglej slike i napii broje na pravo mjesto 2. stran moj novi minimulti upoznati i razlikovati vrste sadja razgovor o sadju

14. stran

moj novi minimulti

Recept za slivov kolačSlive su zrele....mmmmh, dobro!

Ovo tribaš: - 20 dekov cukora - 1 torbicu vanilijovoga cukora - 20 dekov putora - 4 jaja - 20 dekov muke - 1/2 torbice praha za pecivo - šećerne trski (Rohrzucker) - cimet - 3/4 kg sliv prez košćic

1

4

2

3

5

6

Cukor, vanilijov cukor i putormišaj mikserom!

Sada dodaj svako jaje pojedino!

Muku i prah za pecivo malo po malo dodaj masi!

Tijesto raširi u pomašćenom plehu, slive podili kožom na tijesto!

Posipaj nešto cukora od šećerne trski i cimeta prik sliv!

45 minut dugo peči ov kolač u toploj redji vrućinom od 180°.

čitati po nalogu, razumiti nalog i napraviti kolač

Page 15: moj novi moj novi minimulti - bildungsserver.com · aje/Voće oglej slike i napii broje na pravo mjesto 2. stran moj novi minimulti upoznati i razlikovati vrste sadja razgovor o sadju

stran 15

Jabuka je zrelaNapravi svoj mobile!

Ti tribaš: -čvrstčrljeni,zeleniikafeckipapir -škare,lipilo -konac,iglu -kusićkartonazašablonu

Prekrenipapirtakovećkrat, danastanu„viškarskestepenice“.

Načinjisišablonuzajabuku, listižbričak!

Precrtajjabukunačrljeni,listnazeleni, ažbričaknakafeckipapir!

Prilipižbričakilistnajabuku! Načinijošnekolikojabuk!

Konačnoobisijednujabuku poddrugupomoćuiglenakonac!

1

4

2

3

minimulti novi moj

5

čitati, razumiti i napraviti po nalogu mobile

Page 16: moj novi moj novi minimulti - bildungsserver.com · aje/Voće oglej slike i napii broje na pravo mjesto 2. stran moj novi minimulti upoznati i razlikovati vrste sadja razgovor o sadju

Put pšeničnoga zrnaAko pravo porediš kipe, znaš ča/što je rekao Jezuš svojim prijateljem, kad je s njimi jio kruh i pio vino!

16. stran

pri svakoj svetoj maši hvalimo Bogu, da je Jezuš u kipu kruha i vina med namimoj novi minimulti

Prinos Instituta za vjerskopedagošku izobrazbu

T

E

M

I

L

O

E

J

O

J

1

2

4

7

3

6

9

5

8

10

Ovo je !21 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 17: moj novi moj novi minimulti - bildungsserver.com · aje/Voće oglej slike i napii broje na pravo mjesto 2. stran moj novi minimulti upoznati i razlikovati vrste sadja razgovor o sadju

Put grojzovoga zrnaAko pravo porediš kipe, znaš ča/što je rekao Jezuš svojim prijateljem, kad je s njimi jio kruh i pio vino!

stran 17

minimulti novi mojpri svakoj svetoj maši hvalimo Bogu, da je Jezuš u kipu kruha i vina med nami

Prinos Instituta za vjerskopedagošku izobrazbu

O

J

R

O

V

E

V

J

O

K

M

A

1

4

7

10

2

5

8

11

3

6

9

12

!1 2 3 4 5 6 7 8 11 129 10

Page 18: moj novi moj novi minimulti - bildungsserver.com · aje/Voće oglej slike i napii broje na pravo mjesto 2. stran moj novi minimulti upoznati i razlikovati vrste sadja razgovor o sadju

Projekt: konjPrvi razred NSŠ Veliki Borištof se je u toku ljeta

bavio s tematikom „konj“.

18. stran

Školari su obradili u tri grupa različne teme o konju, ke/koje su si sami zibrali. Zvanatoga su napisali svakoj temi deset pitanj, na ke/koje su u različni knjiga i internetu našli odgo- vore. Tako je na koncu projekta nastala jedna knjižica s 40 strani. Ov projekt se je prezentirao i u trgovačkoj školi (HAK) na Gornjoj Pulji. Jedna tema je bila„konji i terapije“Ana: Konji se mnogokrat upotribu za terapiju s dicom. Jedna terapija s konjem stoji 35 eurov. Ako konj i jahač kanu nastat dobri prijatelji, se mora zato čuda djelat. Konji su jako ljubezne, mirne i inteligentne živine. Za terapije se upotribu manji konji, na primjer Tinker, Quaterhorse ili Highland poniji.

moj novi minimulti Prinos NSŠ Veliki Borištof

Prinos nove sridnje škole Velikoga Borištofa od Vere Trenker

Page 19: moj novi moj novi minimulti - bildungsserver.com · aje/Voće oglej slike i napii broje na pravo mjesto 2. stran moj novi minimulti upoznati i razlikovati vrste sadja razgovor o sadju

stran 19

minimulti novi mojPrinos NSŠ Veliki Borištof

Prinos nove sridnje škole Velikoga Borištofa od Vere Trenker

Projekt: konjPrvi razred NSŠ Veliki Borištof se je u toku ljeta

bavio s tematikom „konj“.

Lukas: Za mene je bilo zanimljivo, da se je konj razvio od „Przwewalski konja „. Čudilo me, da se je razvilo čuda različnih rasov, na primjer: arabari, lipizaneri, haflingeri,...

Jana: Na koncu našega projekta smo pohodili „family - ranch“ u Lučmanu. Doživili smo, kako jedan kovač potku-je konja. Konj je bio jako strpljen, premda je pot-kovanje dugo duralo.

Svaki škokar je imao mogućnost za jahanje na konju. To se je meni najbolje vidilo, ar ja jur znam dobro jahati. Oni školari ki/koji nisu jahali, su poiskali zoološki vrt. Vidili smo zece, koze, lame, oslice, kokoše i ovce.

Page 20: moj novi moj novi minimulti - bildungsserver.com · aje/Voće oglej slike i napii broje na pravo mjesto 2. stran moj novi minimulti upoznati i razlikovati vrste sadja razgovor o sadju

Zelenje/Povrće Ganjaj pravilnu rič, vozi se olovkom, išći i napiši ju u

odgovarajući ormarić! Tip: farbe ćedu ti pomoć!

20. stran

upoznati zelenje/povrće,pravilno zadiliti i pisatimoj novi minimulti

M R

K V

A G

R A

Š A

K Z

E L

J E

P A

P R

I K

A C

E L

E R

L U

K ?

Page 21: moj novi moj novi minimulti - bildungsserver.com · aje/Voće oglej slike i napii broje na pravo mjesto 2. stran moj novi minimulti upoznati i razlikovati vrste sadja razgovor o sadju

Reci mi, kakova je vrsta jabuka?farnik mag. Branko Kornfeind

stran 21

Ref.: Bože dragi, kako je nek šarolik ov svit? Koliko vrsti postoji, ne moreš si ti predstavit. Poglejmo tako na sadje, koliko vrsti onde je: Lupinjasto, košćičasto, zbirno, jagodičasto, kostuničavo je sadje, od svakog puno vrsti je.1. Reci mi, kakova je vrsta jabuka? Mislim da je lupinjasta svaka zrela jabuka. Dobro si odgovorio – lupinjasta je jabuka. 2. Reci mi, kakova je vrsta sliva? Mislim da je košćičsta svaka zrela sliva. Dobro si odgovorio – košćičasta je sliva.3. Reci mi, kakova je vrsta grojze? Mislim da je jagodičasto svako zrelo grojze. Dobro si odgovorio – jagodičasto je grojze.4. Reci mi, kakova je vrsta malina? Mislim da je zbirna svaka zrela malina. Dobro si odgovorio – zbirna je malina.

Jačka: čitati i božati tekst,upoznati i ponoviti pojedine riči minimulti novi moj

?,

Page 22: moj novi moj novi minimulti - bildungsserver.com · aje/Voće oglej slike i napii broje na pravo mjesto 2. stran moj novi minimulti upoznati i razlikovati vrste sadja razgovor o sadju

KRVARENJE IZ NOSA

22. stran Helfi je ovde!

moj novi minimulti naučiti se ponašanje pri krvarenju iz nosa

U ovom broju minimultija te kanim poučiti,

ča/što moraš djelati, kad nekomu curi krv iz nosa!

Halo! Ja sam Helfi! Ti me već sigurno poznaš. Ja kanim tebi i tvojim prijateljem pomoći u svakoj stiski!

Tema: KRVARENJE IZ NOSA

Najprvo ostani na svaki način potpuno cool i miran. Od krvarenja nosa nećeš umriti, ali ipak je neugodno!

Ovako moreš pomoći: - Zamoli človika da se sede, svoje truplo (Oberkörper) neka nagne napred. - Ranjeni neka prstom pretišće na škuljku nosa, ka/koja krvavi. - Ti moreš človiku vrći mokar i hladan rupčac u šiju/na vrat. - Ostani na svaki način kod ranjenoga, dokle krvarenje ne prestane! Podvaraj ga i umiri ga!

Zapamti: - Ako krvarenje za 10 minut ne prestane, obavjesti vračitelja! - Ako trpiš redovito na krvarenju iz nosa, onda pohodi sa svojom majkom ili sa svojim ocem vračitelja!

Page 23: moj novi moj novi minimulti - bildungsserver.com · aje/Voće oglej slike i napii broje na pravo mjesto 2. stran moj novi minimulti upoznati i razlikovati vrste sadja razgovor o sadju

Naš tip: CD - Nutri vani - jači s nami 1 i 2

Popratne kompaktne diskete (CD) školskim knjigam «Nutri vani – jači s nami 1» (SBN 8553) i «Nutri vani – jači s nami 2» (SBN 8554) Zavježbanje jačenja: Alexandra Bencsics Muzičko obdjelivanje i sviranje: Andreas Benscics, MAS, MSc

S muzikom je jačenje još veselije. Jačke iz školskih knjig si morete sada polušati i sami k instrumentalnoj muziki jačiti. Ako učitelji hasnuju školske knjige «Nutri vani – jači s nami» si moru naručiti kompaktne diskete besplatno kod hkdc-a u Željeznu. Izdavač ove knjige je hkdc, Željezno.

minimulti novi moj

stran 23

školske knjige „Nutri vani – jači s nami“: popratne kompaktne diskete

Page 24: moj novi moj novi minimulti - bildungsserver.com · aje/Voće oglej slike i napii broje na pravo mjesto 2. stran moj novi minimulti upoznati i razlikovati vrste sadja razgovor o sadju

24. stran septembar/oktobar 2010 / 05

KompjutorDjelovanje kompjutorom na početak

školskoga ljeta!

Na početak novoga školskoga ljeta je dobra

mogućnost se ponovno baviti s temami

o djelovanju kompjutorom.

Upitaj se kod tvoje/tvojega učiteljice/učitelja

ke/koje mogućnosti postoju.

Na primjer bi se cijeli razred mogao odmah

najaviti kod virtualnoga razreda.

Učiteljica i učitelj vas moru onde najaviti i

tako vi imate mogućnost med sobom

komunicirati i jedan drugoga informirati.

Jedna druga mogućnost je, da si skupa

pogledate sva hrvatska digitalna izdanja

(CD-jke) i kako je morete hasnovati

kod učnje. Vaša učiteljica/vaš učitelj

hte vam sigurno pomoći.

Željim vam lipi i uspješni početak

u novom školskom ljetu.

Vaš kompjutorski miš

KazaloSadje/Voće....................................................... 2

Sadje i zelenje/Voće i povrće........................... 3

Kralj početnih slov............................................ 4

Sadje i zelenje/Voće i povrće........................... 5

Imenice............................................................. 6

Trgadba............................................................ 7

Jabukova masnica/savnica na nedilju............. 8

Mi poznamo sadje!........................................... 9

Dobro došao/došla u školu!........................... 10

Ponavljanje.................................................... 11

Zelenje i sadje je zdravo!............................... 12

Zelenje i sadje je zdravo!............................... 13

Recept za slivov kolač................................... 14

Jabuka je zrela............................................... 15

Put pšeničnoga zrna...................................... 16

Put grojzovoga zrna....................................... 17

Projekt: konj - NSŠ Veliki Borištof..................18

Projekt: konj................................................... 19

Zelenje/Povrće............................................... 20

Jačka: Reci mi, kakova je vrsta jabuka?........ 21

KRVARENJE IZ NOSA - Helfi........................ 22

Naš tip: CD - Nutri vani - jači s nami 1 i 2....... 23

Kompjutor....................................................... 24

Vlasnik i izdavač / Medieninhaber und Herausgeber: Narodna visoka škola gradišćanskih Hrvatov - © 2010. HNVŠ Volkshochschule der burgenländischen Kroaten, 7000 Eisenstadt, J. Permayerstr. 9

Odgovorno uredničtvo: Buranits Mirijam, Bunyai, MAS, MSc Stefan, Buranits Helene, Heisinger, Mag. Elvira,Kornfeind, Mag. Branko, Omischl-Nagl Ester, Schweiger Peter, Sinkovits Elke, Trenker Vera, Watzka Brigitte, Wukovits Robert

Lektorica: magistra Mühlgaszner, MAS Edith, zemaljska nadzornica za hrvatsko školstvo u Gradišću Ilustracije: Gabriel Jasmine - Layout i slog: Bunyai, MAS, MSc Stefan

Poštanski ured ishadjanja: 7000 Željezno, Tiskara: Wograndl Druck, 7210 MatrštofIzjava polag Zakona o mediji: „moj novi minimulti“ je časopis za školare/školarice u Gradišću.Erklärung gemäß Mediengesetz: „moj novi minimulti“ ist eine Zeitschrift für SchülerInnen im Burgenland, verfasst in kroatischer Sprache. Gefördert vom Bundeskanzleramt aus Mitteln der Volksgruppenförderung.