Top Banner
MODELOVÁNÍ V AUTOCADU Křivky v prostoru, modelování z těles a povrchů, modelování z NURBS ploch a sítí Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014 1
16

Modelování v AUTOCADU

Jan 02, 2016

Download

Documents

jonah-mack

Křivky v prostoru, modelování z těles a povrchů, modelování z NURBS ploch a sítí. Modelování v AUTOCADU. Způsoby modelování. „drátěný“ (čárový) model pomocné čárové konstrukce „papírový“ (plošný) model oblasti 3Dplochy – sítě povrchy „dřevěný“ (objemový) model - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Modelování v AUTOCADU

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014 1

MODELOVÁNÍ V AUTOCADU

Křivky v prostoru,modelování z těles a povrchů,modelování z NURBS ploch a sítí

Page 2: Modelování v AUTOCADU

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014 2

Způsoby modelování„drátěný“ (čárový) model

pomocné čárové konstrukce

„papírový“ (plošný) modeloblasti3Dplochy – sítěpovrchy

„dřevěný“ (objemový) modelplnohodnotné hmotné objekty – základní tělesa, generování z křiveklze je dále editovat (ořezávat, měnit stěny...) množinové operace

Page 3: Modelování v AUTOCADU

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014 3

Čárové objekty v 3Drovinné křivky – v aktuální souřadné rovině

kružnice, elipsa, obdélník…křivka

prostorové křivky – lze vést „prostorem“úsečkaspline3D křivkašroubovice

Page 4: Modelování v AUTOCADU

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014 4

Tělesa (objemy)základní geometrická tělesa

kvádr, válec, kužel, koule, jehlan, klín, anuloid

tělesa generovanávytaženíšablonování rotacetažení po trase

zesílení povrchu

Page 5: Modelování v AUTOCADU

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014 5

Tělesa – hranatáHranol – kvádr nebo krychle

roh a rozměrystřed a rozměrypodstava (obdélník) a výškarohy hlavní diagonály

Jehlan – pravidelný n-boký hranol nebo jehlan1. určíme podstavu2. pro komolé poloměr horní podstavy3. zadáme výšku nebo konec osy

Klínzákladnavýška

Page 6: Modelování v AUTOCADU

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014 6

Tělesa – kulatáVálec – kruhový × eliptický

podstavavýška (kolmo k xy) nebo osa (podstava kolmo na osu)

Kužel – kruhový × eliptickýpodstava (kružnice × elipsa)komolý (poloměr horní podstavy × velikost hl. poloosy)výška nebo osa

Kouleurčujeme jednu definiční kružnici

Anuloid

Page 7: Modelování v AUTOCADU

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014 7

Nové objekty definované na základě jiných objektů

DELOBJ – mazání / nemazání definičních objektů

1 maže se všechno (základní nastavení) 0 nemaže se nic–2 AutoCAD se bude ptát

Page 8: Modelování v AUTOCADU

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014 8

VytaženíVYTÁHNI (_EXTRUDE)

zadán profil (křivka, plochy, hrany povrchů a těles)vytažení: kolmo, v zadaném směru, podél cestylze zúžit / rozšířitrežim Těleso / Plocha

Page 9: Modelování v AUTOCADU

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014 9

RotaceOROTUJ (_REVOLVE)

předem nakreslený profil(y), z každého bude jeden objektRežim Těleso / Povrch

1. profil(y) – křivka (otevřená × uzavřená, rovinná × nerovinná), rovinná plocha, hrana plochy či tělesa

2. osa – 2 body, osy souř. systému, objekt3. úhel rotace (počáteční, koncový)

Page 10: Modelování v AUTOCADU

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014 10

Tažení po traseTAŽENÍ (_SWEEP) – Tažení profilu po trase

Důležité:• vzájemná poloha profilu a trasy (základní bod,

vyrovnání) • orientace profilu a trasy• profil rovinný × nerovinný, otevřený × uzavřený

při tažení je možné profil otáčetměřítko profilu na konci tažení (zúží / rozšíří)

Page 11: Modelování v AUTOCADU

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014 11

ŠablonováníŠABLONOVÁNÍ (_LOFT)

alespoň dva profilyprofily a trasaprofily a vodící křivkydoladění vzhledu – normály povrchu (ve vlastnostech)obrovské množství voleb a nastavení

Page 12: Modelování v AUTOCADU

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014 12

Úpravy tělesvlastnosti

změny velikostizměny parametrů příkazů (generovaná tělesa)

editační bodyvelikostumístění

Page 13: Modelování v AUTOCADU

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014 13

Úpravy těles II.OBJEDIT – editace změnou ploch a hran

příkaz lépe tlačítka voleb!! První výzva je chybná „vyber hrany“. Je třeba ukázat do plochy.

plochy – zešikmit, vytáhnout, posunout, odsadit, odstranit, otočit

zaoblení, zkosení (2D příkazy nebo z karty Objem)

Page 14: Modelování v AUTOCADU

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014 14

Modelování z tělesmnožinové operace

sjednocení, průnik, rozdílzáznam historie

odříznutírovinou (kolmo na xy, 3 body…) nebo povrchemobě části nebo jen jedna

skořepinavyberu tělesovyjmout plochy!!tloušťka skořepiny

Page 15: Modelování v AUTOCADU

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014 15

Povrchyprocedurální × NURBSasociativita ke křivkám

druhy povrchůrovinný povrchsíťový povrch (několik křivek)generované povrchy – z otevřené křivky• vytažení, šablonování, rotace, tažení

záplatapřechodový

úpravypodle typu

• procedurální podobně jako tělesa• NURBS mají řídící body

Page 16: Modelování v AUTOCADU

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014 16

Sítě Plochy složené z jednotlivých plošek

základní tělesa jako sítě, generované plochyvětšinou výstupy z jiných programůlze upravit jemnost sítěupravit třeba přehybypřevést sítě na těleso či povrch.