Top Banner

of 12

Model Relapse

Aug 07, 2018

ReportDownload

Documents

 • 8/20/2019 Model Relapse

  1/28

   

  OLEH :

  ZOLKIFLI BIN MOHD DOM

  PEN. PENGARAH PENGUATKUASAAN DAN KESELAMATAN

   AADK WPKL

 • 8/20/2019 Model Relapse

  2/28

  MODEL-MODEL

  RELAPSE

  KURSUS PENCEGAHAN RELAPSE

  AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN

 • 8/20/2019 Model Relapse

  3/28

  Pencegahan Relapse

  • Penagihan- Kecelaruan Relapse Kronik Kajian membuktikan ;

  54 % daripada semua penagih dijangkakan relapse dan 61 % kumpulan ini relapse dalam pelbagai bentuk.

  47 % relapse pada tahun pertama rawatan lagi (Simpson, Joe, Lehman, 1986).

  • Kepulihan memerlukan perubahan terhadap sikap, tingkah laku dan nilai.

  • Relapse berlaku apabila kembali semula kepada tingkah laku, sikap dan nilai yang hampir sama pernah muncul ketika aktif menagih dahulu. Perubahan memerlukan pengekalan kesungguhan dan tidak hanya „   hangat-  hangat tahi ayam sahaja‟ .

 • 8/20/2019 Model Relapse

  4/28

  Pencegahan Relapse

  • Pengkaji seperti T. Gorski dan M. Miller mencadangkan individu yang menagih bahan kimia boleh dikategorikan mengikut sejarah kepulihan dan relapse

  mereka.(1986) Kecenderungan untuk pulih.

  Memaklumkan kecenderungan untuk

  relapse.Kecenderungan untuk relapse kronik.

 • 8/20/2019 Model Relapse

  5/28

  Kecenderungan Relapse

  Individu • Klien Peralihan

     Tidak menerima bahawa mereka tersiksa menagih  –   tidak upaya untuk terima kenyataan.

  • Ketidakstabilan relapse  –  kecenderungan klien    tidak diajar kemahiran mengenali penagihan

  mereka, tidak mahu mengikuti program kepulihan secara berterusan.

  • Kestabilan relapse  –  kecenderungan klien    Mengenali dan sedar tentang penagihan dadah dan

  perlunya abstinence   dan kepulihan untuk mengekalkan kesungguhan, tetapi membina simptom ketidakfungsian yang mendorong ke arah penagihan. (bukan isu motivasi).

 • 8/20/2019 Model Relapse

  6/28

  SEPINTAS LALU

  MODEL-

  MODEL

  RELAPSE

  MEKANISMA RELAPSE

  Model Kognitif-

  Tingkahlaku (Marlatt & Gordon, 1985)

  Interaksi antara “situasi berisiko

  tinggi” dan “keupayaan kawalan diri” (high risk vs self - efficacy)

  Model CENAPS

  (Gorski, T)

  Relapse berlaku akibat interaksi tiga perkara iaitu “manusia, tempat dan benda” (PPT) 

 • 8/20/2019 Model Relapse

  7/28

  MODEL

  KOGNITIF-TINGKAHLAKU

  (MARLATT & GORDON, 1985)

 • 8/20/2019 Model Relapse

  8/28

  OVERVIEW OF THE MODEL

  HIGH-RISK

  SITUATION

  Ineffective

  Coping response

  Decreased

  Self-efficacy

  and Positive

  Outcomes

  Expectancies of

  Alcohol/drug

  LAPSE

  Abstinence

  Violation

  Effect and

  Perceived

  Positive effect

  Of alcohol/drug

  Increased

  Probability of

  Relapse

  EFFECTIVE

  COPING RESPONSE

  INCREASED

  SELF-EFFICACY

  DECREASED

  PROBABILITY OF

  RELAPSE

 • 8/20/2019 Model Relapse

  9/28

  KONSEP-KONSEP PENTING

   Situasi Berisiko Tinggi

  Menurut model ini, individu yang memulakan perubahan tingkahlaku akan berhadapan dengan

  situasi atau kejadian yang berisiko – kejadian relapse bergantung kepada daya tindak individu itu kepada situasi atau kejadian berkenaan

  4 keadaan berisiko yang dikenalpasti dalam model ini ialah “keadaan emosi yang negatif”, “interpersonal”, “tekanan sosial”, dan “keadaan emosi yang positif” 

 • 8/20/2019 Model Relapse

  10/28

  KONSEP-KONSEP PENTING

  Situasi Berisiko Tinggi

  Keadaan Emosi Negatif – disebabkan oleh persepsi intrapersonal terhadap sesuatu situasi atau reaksi

  kepada persekitaran – marah, bimbang, murung, kecewa, bosan – menigkatkan risiko relapse

  Interpersonal – situasi melibatkan orang lain atau

  kumpulan – berkonflik – seperti bergaduh dan pertengkaran. Gabungan intrapersonal dan interpersonal menjadi penentu lebih separuh daripada kejadian relapse 

 • 8/20/2019 Model Relapse

  11/28

  KONSEP-KONSEP PENTING

  Situasi Berisiko Tinggi

  Tekanan Sosial – tekanan yang hadir dalam persekitaran sosial individu – secara lisan atau

  bukan lisan, langsung atau tidak langsung – cth: berada di persekitaran atau berkawan dengan penagih

  Keadaan Emosi Positif – situasi yang menggembirakan diluar kawalan – sering dikaitkan dengan perayaan, mencuba “willpower”, terdedah dengan rangsangan berkaitan dadah dsb. 

 • 8/20/2019 Model Relapse

  12/28

  KONSEP-KONSEP PENTING

   Daya Tindak

  Penentu kritikal – bagaimana seseorang itu bertindak menangani situasi berisiko yang

  dihadapinya – penentu ia relapse atau tidak.

  Berkait dengan kemahiran (coping skills) – individu yang guna kemahiran DT yang berkesan spt.

  meninggalkan situasi (DT tingkahlaku) dan “self - talk” (DT kognitif) kurang risiko untuk relapse berbanding DT negatif.

 • 8/20/2019 Model Relapse

  13/28

  KONSEP-KONSEP PENTING

   

  Jangkaan Hasil

  Pengambilan dadah dengan mengjangkakan hasil yang positif – discount/kurangkan kesan negatif.

  Jangkaan positif – kurangkan tekanan,

  menangani emosi negatif, self-medication dan melambatkan kesan negatif kepada tekanan.

 • 8/20/2019 Model Relapse

  14/28

  KONSEP-KONSEP PENTING

   Abstinence Violation Effect

  Penentu kepada relapse atau tidak.

  Fokus kepada reaksi atau respons emosi penagihkepada “lapse” dan puncanya – kegagalan diri atau keadaan di luar kawalan – cenderung untuk relapse

  Jika punca diatribusikan kepada DT yang tidak berkesan – sesuatu yang boleh dipelajari – akan kurang relapse – berDT lebih berkesan pada masa depan

 • 8/20/2019 Model Relapse

  15/28

  KONSEP-KONSEP PENTING

   Penentu Terselindung

  Mencepatkan situasi berisiko menjadi punca relapse.

  Pertama – gaya hidup : kecenderungan individu untuk memenuhi kehendak/permintaan luaran (sepatutnya) atau kehendak diri (mahu)

  Individu yang hidup penuh dengan permintaan akan mengalami tekanan – keadaan emosi negatif – relapse; atau reaksi mencari keseronokan – rasionalkan pengambilan dadah

 • 8/20/2019 Model Relapse

  16/28

  KONSEP-KONSEP PENTING

   

  Penentu Terselindung

  Kedua  – Desakan dan Kegianan : keinginan untuk mendapatkan keseronokan – rangsangan psikologi dan persekitaran

  Ia banyak dipengaruhi oleh rangsangan daripada pengalaman lepas (desakan) dan proses

  kognitif yang berkait dengan keseronokan yangpernah dialami (kegianan)

 • 8/20/2019 Model Relapse

  17/28

  SEKIAN,

  TERIMA KASIH “ THINK HEALTH

  NOT DRUGS”  

 • 8/20/2019 Model Relapse

  18/28

   

  OLEH :

  ZOLKIFLI BIN MOHD DOM

  PEN. PENGARAH PENGUATKUASAAN DAN KESELAMATAN

   AADK WPKL

 • 8/20/2019 Model Relapse

  19/28

  MODEL

  GORSKI-CENAPS

  (TERENCE GORSKI)

 • 8/20/2019 Model Relapse

  20/28

  KONSEP-KONSEP PENTING

  Empat Komponen

  Percaya bahawa klien boleh mengubah sikap, kepercayaan dan tingkahlaku

  Penagihan sebagai penyakit – biopsikososial & spiritual

  Asas Penyakit

  Kronik, progresif dan berpotensi membawa maut

  Fokus rawatan kepada penyakit 

 • 8/20/2019 Model Relapse

  21/28

  KONSEP-KONSEP PENTING

  Empat Komponen

  Perlu abstinence daripada semua jenis dadah yang mengubah mood (mood altering);

  meningkatkan gaya hidup – TIADA KONSEP SEMBUH – kepulihan adalah proses sepanjang hayat bagi meningkatkan celik akal dan komitmen untuk berubah

  Menggunapakai konsep 12 Langkah (AA Group)

 • 8/20/2019 Model Relapse

  22/28

  KONSEP-KONSEP PENTING

   

  Continuum Care

  Rawatan dan pemulihan hendaklah berterusan

  Penilaian

  Diagnosis

  Detoksifikasi

  Rawatan dan pemulihan – institusi, TC, half-way house, outpatient dan jagaan lanjutan

  Terapi Kumpulan – sokong bantu – fokus kepada faktor semasa dan sekarang VS faktor penyebab masa lampau

  Terapi Keluarga - konfrantasi

 • 8/20/2019 Model Relapse

  23/28

  KONSEP-KONSEP PENTING

   

  Lain-lain

  Menekankan konsep pendidikan – ceramah

  Pembacaan & penulisan assigment

  AA – 12 Langkah (praktikal)

  Melihat sumbangan faktor sosial dan pekerjaan dalam penagihan semula

  Penekanan kepada mengubah personaliti, gayahidup dan keluarga 

 • 8/20/2019 Model Relapse

  24/28

  MATLAMAT ASAS

  - bagi pencegahan RELAPSE

  Mengakui pergantungan kepada dadah sebagai satu penyakit biopsikososial

  Mengakui perlunya abstinence daripada semua jenis dadah (mood altering substanc