Top Banner
1990-2010 ТЕАТАР ЗА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СКОПЈЕ СКОПЈЕ, 2010
96

MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

Jul 22, 2016

Download

Documents

Goran Jovanov

MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE TEATAR
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

1990-2010

ТЕАТАР ЗА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ

СКОПЈЕ

СКОПЈЕ, 2010

Page 2: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

ТЕАТАР ЗА ДЕЦА И МЛАДИНЦИСКОПЈЕ-Р.МАКЕДОНИЈА

ТЕАТАР ЗА ДЕЦА И МЛАДИНЦИСКОПЈЕ-Р.МАКЕДОНИЈА

М

ОНОГ

РАФ

ИА

1

990-

2010

Т

ЕАТА

Р ЗА

ДЕЦ

А И

МЛА

ДИ

НЦ

И С

КОП

ЈЕ-Р

.МАК

ЕДОН

ИЈА

1000, Скопје, “Димитар Чуповски” 4Tел.: +389023136185; +389023222619; +389023239978

Факс: +389023136185www.puppet.com.mk; Еmail: [email protected]

МОНОГРАФИЈАМОНОГРАФИЈА

Page 3: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

2

1990-2010

Page 4: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

ЕАТАР ЗА ЕАТАР ЗА

ЕЦА И ЕЦА И

ЛАДИНЦИЛАДИНЦИ

1990-2010

Page 5: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

4

СОДРЖИНА

,,ЧУДОВИШТА ОД НАШИОТ ГРАД,, ........................................................................12,,ЦРВЕНКАПА,, ..........................................................................................................13,,СИЛЈАН ШТРКОТ ШАНЦА,, ..................................................................................14,,КРАЛОТ КУСКУЛЕ ПРВИ,, .....................................................................................15,,БЕШЕ ЕДНАШ НА ДИВИОТ ЗАПАД,, ....................................................................16,,ЗРНОТО ГРАШОК И ПРИНЦЕЗАТА,,.....................................................................17,,СПОМЕНИ ВО НОЌТА,, ..........................................................................................18,,ПИНОКИО,, .............................................................................................................19,,КАКО СОН,, .............................................................................................................20,,СНЕЖАНА И СЕДУМТЕ ЏУЏИЊА,, ......................................................................21,,МАЛИОТ ПРИНЦ,, ..................................................................................................22,,СВЕЛОСИНОТО КУЧЕ ПЕТАР,, .............................................................................24,,УБАВИЦАТА И ЅВЕРОТ,, ........................................................................................25,,ДВАЈЦА ВО ЕДЕН,, .................................................................................................26,,ПУПИ ПАФ,, .............................................................................................................27,,ПЕПЕЛАШКА,, .........................................................................................................28,,МОГЛИ-ДЕТЕТО ОД ЏУНГЛАТА,, ..........................................................................29,,КРАЛЕ МАРКО,, ......................................................................................................31,,УЧИЛИШТЕ ЗА КЛОВНОВИ,, .................................................................................32,,МАКЕДОНСКА ПРИКАЗНА,,...................................................................................33,,ЈАНЕ ЗАДРОГАЗ,, ...................................................................................................35,,СИЛЈАН ШТРКОТ,, ..................................................................................................36,,ЛАКОМАТА МЕЦА,, .................................................................................................38,,ИТАР ПЕЈО,, ...........................................................................................................39,,ЦРВЕНКАПА,, ..........................................................................................................40,,ДВАНАЕСЕТТЕ МЕСЕЦИ,, .....................................................................................41,,ЧУК, ЧУК, СТОЈАНЧЕ,, ...........................................................................................42,,ПЕРДУВИТЕ НА ЖЕРАВОТ,, ..................................................................................43,,ЗАСПАНАТА УБАВИЦА,, ........................................................................................44,,ЅВЕЗДЕН КОКТЕЛ,, ................................................................................................45,,СКАЗНА ЗА ЦАРОТ И ОВЧАРОТ,, ........................................................................46,,ПАПАГАЛЧЕТО РИКИ,, ...........................................................................................47,,VASILISA PREKRASNA,, .....................................................................................48,,КРАЛОТ КУСКУЛЕ ПРВИ,, .....................................................................................49,,ПОПОТ И НЕГОВИОТ СЕЛСКИ СЛУГА БУДАЛ,, ..................................................50,,ТРИ ДРЕВНИ ПРИКАЗНИ,, ....................................................................................51,,ВОЛШЕБНАТА ФЛЕЈТА,, ........................................................................................52,,БАШ ЧЕЛИК,, ...........................................................................................................53,,ТЕЛЕФОНОТ,, .........................................................................................................54,,DETE GOLOME[E,, ................................................................................................55,,DEVOJ^ETO SO KIBRIT^IWA,, .........................................................................56,,SON NA LETNATA NO],, ........................................................................................57,,MALATA SIRENA,, .................................................................................................58,,BESKRAJNI SONI[TA,, .......................................................................................59

Page 6: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

ЕАТАР ЗА ЕЦА И ЛАДИНЦИ 5

PROGLAS DO DECATA I MLADITE OD SKOPJE, MAKEDONIJA I SVETOT PO POVOD OTVARAWETO NA NOVIOT TEATAR ZA DECA

I MLADINCI VO SKOPJE

Po~ituvani i qubeni deca, naj mladi gra|ani na svetot, i vie, koi{to so tivka taga vo du{ata i so skri{ni solzi vo o~ite se zboguvate so det stvoto.

Vi se obra}ame so ovoj pro glas od glavniot grad na Makedonija - Skopje, od zemjata vo koja ponikna prva ta slovenska pismenost, a pos-ledna se opismeni,

Po povod otvoraweto na noviot teatar za deca i mla dinci ja krevame zavesata na det sko-mladinskiot teatar vo Makedonija, zad koja }e se otvori arena za bitki, no ne za zavojuvawe na tu|i prostori i sre}i, od boini vo panciri i oklopi, tuku za natprevari vo koi pobedata }e im pripadne na onie koi{to }e vojuvaat za radosta i sre}ata na decata.

Vie, po~ituvani deca ste mladosta na nacijata, cvetovite na idninata.

Vie ste gulabite na mirot so maslinovi gran~iwa vo klunovite, i svetot ve ~eka , se nadeva deka }e gi prevozmognete bolestite na va{ite tatkovci, i na ~ove{tvoto }e mu donesete nov, demokratski poredok, vo koj }e preovladee razumot, voljata i qubovta.

Va{iot govor e praizvorot na prvata pesna {to ja ispeal na{iot predok vo savanite i preriite na praistorijata, koga za prv pat mu se dala sre}ata da ja spoznae ubavinata na ̀ ivotot na dare`livata zemja, koga sonceto gi raskinalo oblastite na maglinite pred iljadnici vekovi i gi poso~ilo vrvicite na qubovta.

Vam, dragi deca i po~ituvani mladinci, zborovite neka vi bidatedinstvenoto sredstvo za me|usebno razbirawe, a ne smrtonosnoto oru`je, za{to samo ~ovekot, me|u site drugi ̀ ivi su{testva na zemjava, ja ima sre}ata da se slu`i so zborovi.

Osvojuvajte ja vselenata za dobroto i za blagosostojbata na ~ove{tvoto.

Po~ituvani mladi gra|ani na svetot, vo ~ovekoviot kopne` za mir, prijatelstvo, blagosostojba, ednakvost i bratstvo - nema golemi i mali narodi. Najgolemi se onie koi vo svoite gradi nosat {iroki srca vo koi

Page 7: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

6 6

mo`e da se sobere celiot svet: vo koi ima mesto za ta`nite, bolnite, nesre}nite, poni`enite, gladnite...

Ne barajte definicija za toa {to e sakawe i {to e `ivot.Samo sakaj}i, vie go u~ite sakaweto, i samo `iveej}i vie go u~ite

`ivotot. Gradete ja svojata zemja taka kako {to sakate utre da `iveete vo nea!

I sonuvajte, sonuvajte, za{to taka se gleda pojasno i po daleku.^ekorete po patot na pravdata i vistinata.Bidete ~uvari na besmrtnite plodovi na narodniot um i razum, na

negovoto vekovno duhovno bogatstvo, na mudrosta i zavetite na svoite pradedovci, na najskapocenite iskustva na minatoto - samo toga{ }e go zaslu`ite epitetot - ~esni gra|ani na svojata tatkovina.

Za{to vie ste mu proletta na `ivotot.A vo proletta na `ivotot nema prazno gnezdo. Duri i da se najde

takvo - vo nego prestojuva nade`ta.

Vo Skopje, 17 Mart 1990 godina Vidoe Podgorec

Page 8: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

ЕАТАР ЗА ЕЦА И ЛАДИНЦИ 7

ТЕКСТ ЉУБОМИР ЧАДИКОВСКИ

Page 9: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

8

Page 10: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

ЕАТАР ЗА ЕЦА И ЛАДИНЦИ 9

Page 11: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

10

Page 12: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

ТЕАТАР ЗА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ

Page 13: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

12 12

Автор: Русомир БогдановскирежијА: Коле АнгеловскиСценогрАфијА: Јана ПетковскаКоСтимогрАфијА: Лира ГрабулАСиСтент КоСтимогрАф:

Раде ВасилевMузиКА: Димитрие БужаровскиКореогрАфијА:Tони БаталковПиротехниКА: Гоце Атанасов, Kире БубулевскиMaСКи: Пано АнѓушевЛеКтор: Јелица ИнадевскаучеСтвувААт:

Гоце Тодоровски (Борила), Владимир Ангеловски (гази), Ѓокица Лукаровски (Ларис), Марија Кондовска (роги), Владимир

Ендровски (зевас), Лазе Манасковски (црниот нерт), Љупчо Бојковски (ван варау), Димче Мешковски (зан варау), Катерина Крстева (Баба рога), Дубравка Киселички (јана), Игор Џамбазов (јанкула), Душица Стојановска (мајката), Диме Илиев (полицаецот), Весела Моловска (детето), Ана Рупчиќ (сирена), Сузана Турунџиева (сирена), Јасмина Мешкова, Елизабета Грчковска, Катерина Стефковска, Ирена Митевска

инСПициент: Ѓурко Стојановски

,,ЧУДОВИШТА ОД НАШИОТ ГРАД,,Премиера: 25.03.1990 год.

„Универзална сала“

неактивна претстава

...Ne e mala, ni ednostavna rabota, zapo~nuvaweto so redovna dejnost na edna nova teatarska institucija na koja decata ~ekaa so godini na red...

...Strui vo ovaa detska piesa eden fin lirski humor, {to potsetuva na humorot na narodnite prikazni, ima ubavo komponirani sceni, funkcionalno sro~eni dijalozi...

...Do teatarskite znaci na pretstavata se doa|a na eden priroden i spontan na~in, so zavidna tvore~ka fantazija, so ubavi scenski do`ivuvawa i dosetki...

Ivan Ivanovski (,,Nova Makedonija,, - 31.03.1990)

Page 14: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

ЕАТАР ЗА ЕЦА И ЛАДИНЦИ 13

Автор: Александар ПоповиќрежијА: Димитар ХристовПревод: Иван ИвановскиСценогрАфијА: Александар КарадареКоСтимогрАфијА: Лира ГрабулАСиСтент КоСтимогрАф:

Раде ВасилевмузиКА: Кире КостовКореогрАфијА: Олга МилосавлеваПоСеБни Сонгови: Иван ИвановскиЛеКтор: Јелица ИнадевскаучеСтвувААт:

Силвија Стојановска/Соња Јаќовска (црвенкапа), Снежана Коневска-Руси (иванка), Мајда Тушар (мајката),

Соња Јаќовска/ Сабина Ајрула Тозија (бабата), Благоја Чоревски (волк), Владимир Ангеловски (ловец), Благоја Спиркоски (ловец), Младен Крестевски (ловец), Петар Мирчевски (ловец), Сузана Момировска/Биљана Лалчевска (кукла), Катерина Кипровска (кукла), Олга Поповска (кукла), Маја Јовановска (кукла), Маја Симеонова (кукла), Биљана Кирјазова (кукла)

инСПициент: Ѓурко Стојановски

,,ЦРВЕНКАПА,,Премиера: 23.09.1990 год.

,,Салон 19,19,,

неактивна претстава

...Ova sigurno be{e u{te edna uspe{na pretstava na teatarot za deca i mladinci od Skopje, pretstava koja pripa|a na onie festivalski pretstavi, koi publikata mnogu dobro gi prifa}a...

Andrea- 17 godini-[ibenik (Bilten na festivalot vo [ibenik 22.06.-6.07.1991)

...Gledav pretstava koja me voodu{evi. Ovaa e prikazna za dobrite lu|e. Deluvaa vistinito. Posle pretstavata, sekoj od nas ja ponese radosta i ubavinata koja taa ni ja do~ara...

Pero Mio~-re`iser (Bilten-[ibenik-1991)

...Postanovkata na Dimitar Hristov e polna so duhoviti, a ponekoga{ so neo~ekuvani re{enija, pa zatoa pretstavata ima {arm i dosta humor i ironija i celi lirski pasa`i i sve`ina, taka {to ovoj proekt se sledi od po~etok do kraj so eden zdiv...

Ivan Ivanovski (,,Makedonsko radio,, - Oktomvri 1990)

Page 15: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

14

,,СИЛЈАН ШТРКОТ ШАНЦА,, Премиера: 31.03.1991 год.

Кино ,,Центар,,

aвтор: Дејан ДуковскирежијА: Драгослав ТодоровиќСценогрАфијА:Ј ана ПетковскаКреАтор нА КуКЛи: Лира ГрабулКоСтимогрАфијА: Искра ДимитровамузиКА: Влатко Стефановски, Бодан

Арсовски - ,,Леб и сол,,СПецијАЛен СоветниК зА водење

нА КуКЛи: Анте Хркач-Сараево к.г.изведувАч нА КуКЛи: Милан ЈовановиќАСиСтент КоСтимогрАф:

Раде Василевизведувачи на сценографија:

Илија Велевски, Милутин Марковски, Јордан Петровски

ШивАч нА КоСтимите:Маре ИвановаучеСтвувААт:

Игор Џамбазов (Силјан), Благоја Чоревски (Божин), Анче Џамбазова (евда, Пијаницата, Си Биле), Ѓорѓи Тодоровски (велчо, духовникот), Мајда Тушар (Силјаница, чуле, Свирачот), Драган Спасов (еснафот, Аџи Клајк, велчо), Лазе Манасковски (трпе), Катерина Коцевска (еснафица, Сиве, Клајковица).

инСПициент: Ѓурко Стојановски.

неактивна претстава.

...Kuklite se povtorno me|u nas! Pretstavata e opremena so visokite standardi na scenskata realizacija, likovno i muzi~ki, so ubaviot ,,quboven,, plakat i upotreblivoto program~e - boenka! Re`iserot i akterskata ekipa gi prezentiraa svoite sposobnosti vo animacija na kuklite i gradeweto na mizanscenot...

Qubi{a Nikodinovski-Bi{ (,,Mlad borec,, - 19.04.1991)

...Eden golem (vozrasen) ~ovek mi ka`a, deka vo nekoja zemja, ne znam koja, golemite na decata vo teatarot ne im se obra}aat so zborot deca. Im se obra}aat so zborot Mali Gospoda..

Dejan Dukovski (20.03.1991- Skopje)

...Ednostavno e mnogu te{ko da se dade prednost na koja bilo komponenta vo ovoj kuklen proekt...

Ivan Ivanovski (,,Makedonsko radio,, - april 1991)

Page 16: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

,,КРАЛОТ КУСКУЛЕ ПРВИ,,Сценска игра во шест слики

Премиера: 15.12.1991 год. Кино ,,Центар,,

ЕАТАР ЗА ЕЦА И ЛАДИНЦИ 15

aвтор: Васил ПујовскирежијА:Душан Наумовски СценогрАфијА:

Александар Ивановски Карадаре КоСтимогрАфијА: Зорица Младеновиќ КомПозитор: Славе Димитров КореогрАфијА: Олга Милосавлева ЛеКтор: Jелица ИнадевскаучеСтвувААт:

Кирил Андоновски (Кралот Кускуле Први), Снежана Коневска Руси (Шутот Шашле од зашле), Сабина Ајрула Тозија (Кралицата Кускулејца

од трпејца), Ѓорѓи Тодоровски (Пелтелавко), Драган Спасов (војводата Кучин од Бучин), Татјана Кочовска (војводката Паца на маца), Љупчо Бојковски/Изабела Новотни (грофот Каж зинилаж), Славица Николовска (грофицата Анче од јанче), Јусуф Гулевски/Владимир Лазовски (генералот Бум думдум),Соња Јаќовска/Марија Новак (Првата дворјанка),Весна Петрушевска (втората дворјанка)

инСПициент: Ѓурко Стојановски.

неактивна претстава

...Uspehot na praizvedbata na ovaa muzi~ka bajka e nedeliv od mo{ne zna~ajniot pridones na site sorabotnici...

...Vidovme edno mo{ne {armantno, leleavo, poeti~no, jasno i celosno ostvaruvawe...

Ivan Ivanovski (,,Republika,, - 18.12.1991)

Page 17: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

16

aвтор: Драгана БошковиќрежијА: Димитрие ОсманлиПревод и ПреПев: Васил ПујовскиСценигрАфијА:

Aлександар Ивановски КарадареКоСтимогрАфијА: Лира ГрабулАСиСтент КоСтимогрАф: Раде ВасилевMузиКА: Зафир ХаџимановСонгови: Душко РадовиќaрАнжмАни: Љупчо МирковскиКореогрАфијА: Олга МилосавлеваПоСеБни Сонгови - музиКА:

Љупчо МирковскиЛеКтор: Jелица ИнадевскаучеСтвувААт:

Владимир Лазовски (Лимонада Џо),

Татјана Кочовска (торнадо Лу), Тања Станковиќ/Изабела Новотни (винифред), Јусуф Гулевски/Предраг Павловски (Абе хонести), Кирил Андоновски (хорације), Нино Леви (даг), Горан Стојаноски/Игор Маџиров (гримпо-хонорарен револвераш), Снежана Конеска-Руси (дакота Кид), Ердоан Максут (мексико Кид-хонораренубица), Анастас Тановски/Драган Довлев (Бафало Бил), Тања Пастањицки (балерина), Џафер Зенепа (балерина), Сања Шутевска (балерина), Ана Левајковиќ (балерина).

инСПициент: Ѓурко Стојановски.

,,БЕШЕ ЕДНАШ НА ДИВИОТ ЗАПАД,,

Премиера: 10..07.1992 год. Кино ,,Центар,,

неактивна претстава.

...Ima vo golem broj sceni i re{enija, mnogu duh i fantazija, preciznost i uigranost. Vakvata postapka mu ovozmo`i na re`iserot, da ja izdigne izvedbata vo vistinska poeti~nost, da vnese vo nea mnogu suptilen humor i neposrednost...

...Zavr{uvaj}i go razgleduvaweto na ovoj najnov proekt, bi sakal so zadovolstvo da istaknam deka toj e primer za visok profesionalizam vo domeni na tvore{tvoto za deca i mladina...

Ivan Ivanovski (,,Makedonsko radio,, - 11.07.1992)

...Taa vistina e kaubojska vistina i zna~i ednostavna rabota-deka poslabiot, onoj koj e vo pravo i ima ~isto srce i spravedliva misla-mora da pobedi, duri i koga toa taka ne izgleda…

Dragana Bo{kovi} (Juli 1992)

Page 18: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

,,ЗРНОТО ГРАШОК И ПРИНЦЕЗАТА,,куклена претстава

Премиера: 24.02.1993 год. Детска градинка „13 Ноември’’

ЕАТАР ЗА ЕЦА И ЛАДИНЦИ 17

aвтор: Aтанас ИлковрежијА: Срѓан ЈанаќиевиќПревод и ПреПев: Иван ИвановскиAсистент на режија за водење кукли: Горан БаланчевиќКреАтор нА КуКЛи: Aнгелина АтлагиќСценOгрАфијА: Aнгелина АтлагиќКоСтимогрАфијА: Aнгелина АтлагиќКореогрАфијА: Aлександар ХаџимановMузиКА: Петар Ступел

изведБА нА КуКЛи: Братица Китановска, Зоран Мазновски, Милан Јовановиќ, Маре Ивановска

ЛеКтор: Jeлица ИнадевскаучеСтвувААт:

Владимир Лазовски, Изабела Новотни, Олгица Христовска

инСПициент: Соња Јаќовска/Ѓурко Стојановски

Активна претстава.

...Rabotena so mnogu qubov i znaewe za toa {to treba da bide i da sodr`i kuklena pretstava, srede publikata na koja taa im e nameneta...

...[iroko otvorenite detski srca i o~i, zaedno so artistite, svetot na bajkite go pretvorija vo svet na radost, verba vo ona {to se prika`uva i gleda, i iskrena radost...

Liljana Mazeva (,,Nova Makedonija,, - 26.02.1993)

...Uspe{na ,,Princezata i zrnoto gra{ok,, vo izvedba na Teatarot za deca i mladinci-Skopje...

...Rezultatot e toj {to pri prvata pojava na glumcite i kostimite, so golem blesok, decata gi prenesoa vo vremeto na barokot i romantizmot. Golem pridones vo toa imaat i majstorsko izrabotenite kukli-marioneti-princot i princezata...

Miroslava Top~ieva (,,168 ^asa,, - Sofija, R. Bugarija-1993)

Page 19: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

18

режијА: Боњо ЛунговАСиСтент нА режијА: Mаја ЕнчеваСценогрАфијА и КуКЛи:

Радослав РачевКоСтимогрАфијА: Mарина ИвановамузичКи АрАнжмАн:

Георги Ценев/Љупчо МирковскиКореогрАфијА:

Александар ХаџимановMузичКи ПедАгог: Невена КочовскаучеСтвувААт:

Тања Кочовска, Изабела Новотни,

Марија Новак, Владимир Лазовски, Звездана Ангеловска, Елена Мошевска, Тони Михајловски, Драган Довлев, Игор Маџиров, Зорица Панчиќ, Ана Костовска, Ирина Митевска, Ирина Цилимингас, Предраг Павловски, Ана Левајковиќ, Катарина Илиевска, Олгица Христовска.

инСПициент: Ѓурко СтојановскиI ПиАно: Љупчо МирковскиII ПиАно: Бедрија Синановски

,,СПОМЕНИ ВО НОЌТА,,

Премиера: 14.07.1993 год. „Куршумли ан“

неактивна претстава.

...Eden vakov splet od scenski barawa: muzika, igra, dvi`ewe, pantomima, raznoviden kostim i rekvizita, brzo menuvawe na svetloto, situaciite i atmosferata, za koja se pee vo songot, od artistite bara i ogromen anga`man i znaewe i umeewe...

Liljana Mazova (,,Nova Makedonija,, - 20.07.1993)

...,,Spomeni vo no}ta,, e pretstava {to relaksira, razne`uva, odu{evuva, se potpevnuva dodeka trae, se vika bravo, se rakopleska... i e pretstava na koja lu|eto doa|aat da ja vidat koj dvapati, koj petpati...

Cvetanka Zoj~evska (,,Ve~er,,-22.04.1994)...Lungov go podgotvi kuklenoto kabare ,,Spomeni vo no}ta,, - prva i za `al, dosega

edinstvena scenska realizacija od toj vid vo Republikata......koj se prika`uva{e i pod otvoreno nebo (,,Kur{umli an,, vo ramkite na ,,Skopsko

kulturno leto,,-93), ne se otka`a od kola`niot karakter na izvedbata, kako i od toa da komponira specifi~no kukleno kabare {to }e go zaintrigira vnimanieto i qubopitnosta na publikata od najrazli~ni vozrasti...i onie koi se nameneti za najmladite, te{ko mo`at da im odoleat vozrasnite!Toa }e re~e deka vo niv podednakvo u`ivaat i tatkovcite i dedovcite i najbrojniot i najblagodarniot auditorium-decata, i deka ne mo`e da se pravi nekoja stroga podelba na gleda~ite...

...,,Spomeni vo no}ta,, pretstavuva{e edno novo iskustvo za ~lenovite na Teatarot za deca i mladinci od Skopje i edno zna~ajno repertoarsko osve`uvawe i umetni~ko do`ivuvawe, deka toa afirmira{e edna nova forma na izrazuvawe... Vpro~em, Lungov ne mo`e da pravi poinakvi pretstavi osven vonseriski...

Ivan Ivanovski (,,Puls,,-12.03.1999)

Page 20: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

ЕАТАР ЗА ЕЦА И ЛАДИНЦИ 19

aвтор: Стефан ПешиќрежијА:Мелита БихалиЛеКтор: Јелица ИнадевскаСценогрАфијА: Mиодраг ТабачкиКоСтими и КуКЛи: Aнгелина АтлагиќMузиКА: Зоран ХристиќизрАБотКА нА КуКЛи:

Зоран Мазновски, Искра Димитрова, Љубица Велкова, Ангеле Насковски, Оливер Ставрев

учеСтвувААт:кукли марионети:

Тања Кочовска (Пинокио), Марија Новак/Олгица Христовска (Лучињоло), Ана Костовска/Ана Левајковиќ/Катарина Илиевска (лисицата), Драган Довлев (мачорот),

,,ПИНОКИО,,по мотивите на карло колоди

Премиера: 26.02.1994 год. Кино „Центар”

Марија Новак/Олгица Христовска (зајакот) Изабела Новотни/Ана Левајковиќ/Катарина Илиевска (кравата Белка), Предраг Павловски (човечето)

кукли гињоли:Владимир Лазовски (јулија, ромео)

живи ликови:Владимир Лазовски (Џепето), Предраг Павловски (полицаецот), Владимир Лазовски (директор на театарот), Изабела Новотни/Ана Левајковиќ/Катарина Илиевска (вила-Шума), Драган Довлев (селанецот)

инСПициент: Ѓурко Стојановски

неактивна претстава

...Pinokio na mladata ekipa navistina be{e do`ivuvawe...

...Odli~no funkcioniraa i mladite akteri vo ume{nosta pri o`ivuvaweto, dvi`eweto na kuklite, vdahnati so `ivot niz nivnite glasovi...

D.S. Karanfilova (,,Ekran,,-3.03.1994)

...Teatarot za deca i mladinci od Skopje, u{te edna{ na delo poka`a deka umee najprofesionalno da ja zbogatuva scenskata imaginacija na najvernata i najstroga teatarska publika-decata...

Liljana Mazova (,,Nova Makedonija,, - 3.03.1994)

Page 21: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

20

Автор и режијА : Боњо ЛунговСценографија и кукли: Радослав РачевКоСтими: Марина ИвановаКореогрАфијА: Светлин ИвелиновмАјСтор По СветЛо: Оливер СтавревучеСтвувААт:

Предраг Павловски, Марија Кичевска, Кристина Трајчевска,

Изабела Новотни, Драган Довлев, Владимир Лазовски, Тања Кочовска, Игор Маџиров, Марија Новак, Ана Левајковиќ, Зорица Панчиќ, Олгица Христовска, Анета Арсова, Светлана Тркалеска, Ангеле Насковски, Зоран Мазновски, Љубица Велкова.

инСПициент: Ѓурко Стојановски

,,КАКО СОН,, Преmиера: 14.07.1994 год. Кино „Центар”

лирична приказна по балетот ,,Оревокршачка,, од п.И.Чајковски

неактивна претстава

...Ne{to kako magija, vo koja, nie vozrasnite, u`ivavme ni{to pomalku od onie mladite, malite, za koi pretstavata e nameneta. Prekrasna igra na svetla, senki, zvuci, boi, figuri, dvi`ewa. Milozvu~na rapsodija na site setila...

D. S. Karanfilova (,,Ekran,, - 21.07.1994)

... Site tie zaedno so edna druga fanati~nost napravija pretstava {to ne mo`eme poinaku da ja karakterizirame, osven isto kako {to i go dade imeto re`iserot Lungov-Kako son...

Cvetanka Zoj~evska (,,Ve~er,,-22.07.1994)

... Lungov bi rekle odi u{te podaleku vo svoite istra`uvawa i plasmanot na edna nova estetika {to budi proekt vo koj mo{ne uspe{no se presozdava filmot kako edna od zna~ajnite estetski pridobivki na moderniot svet, {to ostava nenadminliv beleg vo vremeto vo koe se sozdava i {to nadoa|a.

Goce Ristovski (,,Puls,,-22.07.1994)

... Teatarot za deca i mladinci od Skopje na muzika od Petar Ili~ ^ajkovski, Lungov ja podgotvi, t.e. ja re`ira{e kuklenata pretstava ,,Kako son,, {to pretstavuva{e vistinska kaskada od boi i zvuci, o`iveani preku zanesniot tanc na minijaturnite kukli, preku tainstvenite igri na senki na nekolkute panoa vo kinoto ,,Centar,,...

...Zatoa, strogoto ~uvstvo za stil, za prefineti nijansi, za perfekcionizam, za otkrivawe neseteni prostori na dramskata poezija se odliki {to ne ja zaobikoluvaat ni ovaa negova postanovka. Kukleniot balet ,,Kako son,, se do`ivuva tokmu kako eden son - i pove}e od toa, kako evokacija za radosta i ubavoto {to gejzirski izbivaat od naj~istite izvori na `ivotot - detstvoto, kako eden mal nesekojdneven praznik na du{ata...

Ivan Ivanovski (,,Puls,,-12.03.1999)

Page 22: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

ЕАТАР ЗА ЕЦА И ЛАДИНЦИ 21

aвтор и режијА: Петар Пашов

Превод: Димитар СолевПреПев: Томислав ОсманлиСценА, КоСтим и КуКЛи:

Силва БачвароваMузиКА: Петар РадевскиЛеКтор: Јелица ИнадевскаучеСтвувААт:

Владимир Лазовски (царицата),

,,СНЕЖАНА И СЕДУМТЕ ЏУЏИЊА,,

Преmиера: 8.04.1995 год. Детска градинка „Кочо Рацин”

Изабела Новотни/Олгица Христовска/Ана Левајковиќ (Снежана), Предраг Павловски (царот, Ловецот), Владимир Лазовски, Изабела Новотни/Олгица Христовска/Ана Левајковиќ, Предраг Павловски (Џуџињата) .

инСПициент: Ѓурко Стојановски

Активна претстава.

...Teatarot za deca i mladinci od Skopje, go prodol`uva ,,svojot `ivot,,. Vo sabota, na 8 april, vo Detskata gradinka ,,Ko~o Racin,, so po~etok vo 19,00 ~asot, }e ja prika`e premiernata izvedba na kuklenata pretstava za deca ,,Sne`ana i sedumte xuxiwa,,...

(,,Nova Makedonija,,-5.04.1995)

Page 23: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

22

aвтор: Антоан Де Сент ЕгзипериПревод: Иван ИвановскидрАмАтизАцијА: Боњо ЛунговрежијА: Боњо ЛунговСценогрАфијА, КоСтим и КуКЛи:

Mарина ИвановаMузичКА иЛуСтрАцијА: Боњо ЛунговЛеКтор: Jeлица Инадевска

учеСтвувААт: Драган Довлев (малиот принц), Изабела Новотни (лисицата, суетниот господин), Ана Левајковиќ (ружата, змијата), Предраг Павловски (летачот, пијаницата, фенерџијата),

Владимир Лазовски (царот, бизнисменот, географот).

инСПициент: Ѓурко Стојановски

,,МАЛИОТ ПРИНЦ,,

Преmиера: 14.07.1995 и 15.07.1995Tеатар ,,Центар,,

неактивна претстава.

...Ovaa pretstava na Teatarot za deca i mladinci doa|a da ne potseti na detskoto vo nas, da ne trogne i da ne sepne vo bespo{tednata trka koja ne vle~e udolu i ne staree!...

Todor Kuzmanov (,,Radio Skopje,,- 16.07.1995)...Bravo maestro! Re`iserot Bo wo Lungov (re`iser i profesor na So fiskata akademija

specijalno za kuklarstvo i kuklena re`ija) na publi kata so ,,Maliot princ,,-posta ven kako proekt na Teatarot za deca i mladinci od Skopje i podari u{te edna magija!...

...Zna~i u{te eden praznik, {to se slu~i kako specijalen proekt za Skopsko kulturno leto, na pretstava za deca napravena od Bowo Lungov...

...Pretstava koja dostoinstveno bi ne prezentirala sekade vo svetot, no... prvo ako mo`e ovaa dr`ava da stori ovde{nive na{i deca (koga bi dobile svoja teatarska zgrada) da mo`at da doa|aat da ja vidat...

Cvetanka Zoj~evska (,,Ve~er,,-20.07.1995)

Page 24: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

ЕАТАР ЗА ЕЦА И ЛАДИНЦИ 23

...,,Maliot princ,, - ~etivo relik vija, za site mali i site golemi i u{ te pove}e golemi {to nekoga{ bile ma li...

...Ne deka se somnevav vo majstor stvoto na gospodinot Bowo Lungov, no na vistina se pra{uvav, kako }e uspee da ja dramatizira ovaa filozofska proza, prepolna so liri~nost i me t a fori! Kako ovaa skazna za pri ja tel stvoto, dobrinata, qubovta... no, i za ~ove~kata osamenost, gluposta...}e se pretvori vo teatarska pretstava? ...Xabe se pra{uvav. Nema{e potreba. Od prviot moment, koga pred nas se otvori scenata (eden univerzum pre poln boi, senki, oblici i ~ini{ zvuci), se sozdade i ~uvsvo na magija. (Sekoja ~est na neverojatnata imaginacija na gospo|ata Marina Ivanova)...

Daniela Karanfilova (,,Ekran,,- 20.07.1995)

...^udesnite svetovi na fanta zijata i poezijata na Egziperi ni ovo zmo`uvaat da ja sfatime vo eden po{irok kontekst tezata na pri jatelstvoto, da gi otkrieme taj nite na nade`ta, no i na ~ove~kite gluposti i ograni~enosti....Lungov se pretstavi kako re`iser so neome|ena fantazija, kako tvorec za koj ne postojat nikakvi tajni vo kuklarstvoto, {to go prika`uva oslobodeno od voobi~aenite konvencionalnosti, deskripcii, deklarativnosti itn...

...Zatoa Egziperi, ne slu~ajno, }e zabele`i deka ,,site vozrasni lu|e na po~etokot na svojot `ivot bile deca, no malkumina se se}avaat na toa,,. Ovaa sentenca e pojdoven inspirativen mig na re`isersko-dramaturgiskata poetika na Lungov pri realizacijata na ,,Maliot princ,,...

...Lungov }e go poka`e so pove}e efektno izre`irani sceni, a pose bno so finalnata scena, koga na pro sceniumot gi izveduva pettminata akteri-u~esnici zagledani vo vol-{epstvata na prekrasnoto detstvo; a niv kako da im e te{ko da se razdelat od nego, od soni{tata....

Ivan Ivanovski (,,Puls,,- 21.07.1995)

...Toj uspeal da napravi odli~na poetska pretstava. Kako i vo drugite negovi proekti toj koristi kukli, muzika, svetlo i akteri koi se voedno i animatori...

...Lungov scenski ja preto~uva bez pretencioznost, so precizna selekcija na postapkite, materijalite i preku odbirot na tekstot...

...Taka }e se poka`e deka vozrasnite se zapadnati vo razni poroci i za boravile na osnovnite `ivotni i ~ove~ki vrednosti koi Princot so detska naivnost i iskrenost gi kon statira i gi reafirmira: is krenost, qubov, po~it...

Todor Kuzmanov (,,Blef,,- juli 1995)

Page 25: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

24

aвтор: Урбан ЃуларежијА: Боњо ЛунговКуКЛи, СценА и КоСтим: Хана ШварцMузичКо оформувАње: Боњо ЛунговучеСтвувААт:

Марија Новак /Ана Левајковиќ (Свелосиното куче Петар), Тања Кочовска (мајката, мачорот, едноокиот

булдог), Ана Левајковиќ/ Игор Маџиров (првото куче, шоферот, полицаецот, градоначалник на сините кучиња), Драган Довлев (второто куче, Џеф), Владимир Лазовски (кутренца, стопанот, булдог).

инСПициент: Ѓурко Стојановски

,,СВЕЛОСИНОТО КУЧЕ ПЕТАР,, Преmиера: 18.04.1997 год. Детска градинка „Пролет”

неактивна претстава.

...Ve~erva, vo gradinkata ,,Prolet,, vo skopskata naselba Kozle, so po~etok vo 19,30 ~asot, premierno }e bide izvedena detskata kuklenata pretstava ,,Svetlosinoto ku~e Petar,,...

...Za ovaa pedesetminutna kuklena pretstava za najmalite deca, od pred{kolska vozrast, re`iserot Bowo Lungov veli: - Najte{ko se raboti na pretstava za deca, a osobeno za tolku mali, bidej}i scenarioto treba da ima to~no odredena cel i pretstavata treba da e takva za da im go zadr`i vnimanieto na decata, poto~no, da gi vovle~e...

(,,Nova Makedonija,,-18.04.1997)

...,,Svetlosinoto ku~e Petar,, mo`eme da go ocenime kako ubavo repertoarsko osve`uvawe, kako dokaz za prisustvoto na visokite scenski standardi vo domenot na teatarskoto tvore{tvo za najmladite, {to e vsu{nost i nasu{testveno...

...E sekako radost za site-i za decata i za vozrasnite. Pri~ini za toa ima mnogu: pretstavata e izre`irana majstorski, so mnogu duh i fantazija, a i nejzinoto vizuelno oblikuvawe e mo{ne efektno, toa se odlikuva so sve`ina i duhovitost...

Ivan Ivanovski (,,Dnevnik,,-23-24.05.1998)

...Poradi nemawe na scena, podgotovkite za kuklenata pretstava ,,Svetlosinoto ku~e Petar,, toj gi odr`uva{e vo edna od pogolemite administrativni prostorii vo zgradata na teatarot, za nejzinata premiera da bide izvedena vo edna od skopskite detski gradinki. Ova go ovozmo`uva{e, pokraj drugoto, i mobilniot karakter na pretstavata...

...Eminentniot gostinski re`iser koristi samo dve drveni skali koi mu ovozmo`uvaat brzi i mo{ne funkcionalni promeni na najrazli~ni ambienti: domot na ku~iwata, wujor{kite ulici, brodot {to patuva po moriwata, zatvorot i sl. Komponiraj}i pretstava so edna neobi~na lesnotija i neposrednost, so mnogu ednostavni i najminimalni sredstva.

...]e vklu~i i elementi {to se bliski i {to mnogu asociraat na pantomimata i na nemiot film...

Ivan Ivanovski (,,Puls,,-12.03.1999)

Page 26: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

ЕАТАР ЗА ЕЦА И ЛАДИНЦИ 25

aвтор: Игор БојовиќрежијА: Димитар ХристовПревод и ПреПев:

Петре М. АндреевскиСценогрАфијА и КоСтими:

Aлександар НошпалMузиКА:Славе ДимитровКореографија: Aлександар ХаџимановЛеКтор: Jeлица Инадевска

,,УБАВИЦАТА И ЅВЕРОТ,,

Преmиера: 6.02.1998 год. Театар за деца и младинци

учеСтвувААт:Тања Кочовска (Скакулка), Драган Довлев (Принцот на царството на розата), Владимир Лазовски (оѕверен ѕвер), Олгица Христовска/ Катарина Илиевска (злобницата волшебницата), Ана Левајковиќ/Катарина Илиевска (најубавата меѓу најубавите), Предраг Павловски (цвеќарот јован јоргован), Игор Маџиров/Владимир Ѓорѓиовски/Драган Довлев (царот на шумскиот ѕверилник).

инСПициент: Ѓурко Стојановски

Активна претстава

...Decata od Skopje dobija svoj teatar. Definitivno, Teatarot za deca i mladinci vo petokot ve~erta sve~eno ja promovira teatarskata scena vo zgradata {to porano be{e restoranot ,,Vardar,, vo centarot na gradot. Sve~enoto otvorawe na Teatarot be{e obmisleno vo dva dela: prvo mini pretstavuvawe na ona {to decata mo`ea porano da go vidat i potoa premierata na ,,Ubavicata i yverot,,...

Cvetanka Zoj~evska (,,Ve~er,,-10.02.1998)

...Za detskiot mjuzikl vo stihovi ,,Ubavicata i yverot,, od Igor Bojovi}, ̀ anr koj kaj nas malku ili voop{to ne se neguva. Vo izvonreden prevod i prepev na Petre M. Andreevski, a vo postanovka na Dimitar Hristov, koj se nadovrzuva na svoite najdobri postanovki za deca. Ovaa bajka, koja govori za qubovta {to e posilna od se, re`iserski dejstvuva dosta kompaktno i razigrano...

...Pretstavite vo Teatarot za deca i mladinci od Skopje gi vra}aat vozrasnite gleda~i na naj~istite izvori na detstvoto, a decata gi upatuvaat kon ona {to e estetski ubavo, relevantno. Zatoa tie se prifa}aat so celoto srce i du{a.

Ivan Ivanovski (,,Dnevnik,,-23-24.05.1998)

Page 27: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

26

aвтор: Toмислав ОсманлирежијА: Димитрие ОсманлиСценогрАфијА: Љубомир ЧадиковскиMузиКА: Димитрије БужаровскиСценСКи движењА:

Кренаре Невзати-КериКоСтими: Aлександар Ношпал

учеСтвувААт: Изабела Новотни/Тања Кочовска (нела), Драган Довлев (тото), Ана Левајковиќ (Принцезата), Игор Маџиров (Шутот), Олгица Христовска (Кукла, Пеперуга).

инСПициент: Ѓурко Стојановски

,,ДВАЈЦА ВО ЕДЕН,,пиеса за Двајца, Месечина и кукли

Преmиера: 22 и 23.05.1998 год.Театар за деца и младинци

неактивна претстава.

...Se edna{ zavr{uva...Kako vo bajkite, no ne onie so sre}en kraj. Teatarskata bajka ,,Dvajca vo Eden,, na scenata na Teatarot za deca i mladinci ima kraj, no toj /kako i {to po~nuva/ e gor~liv: ̀ estoko ne navlekuva vo na site nam poznatoto ~uvstvo na osamenosta...

...Stanuva zbor za pretstava koja funkcionira na nivo na celovitost: poetsko lirskiot tekst za osamenosta na ~ovekot - dovedena do tragikomi~en apsurd, mislovnata re`ija koja ne tera da se svrtime kon sebe so verba vo ona {to e denes...

...Vo krajno vizuelizirana teatarska atmosfera te~e bajkovitata realnost za osamenosta i ottu|enosta. Niz zborot, muzikata, kostimot, svetloto, akterot, dvi`eweto na `ivite akteri...

...Deka `ivotot, kako vo ubavite bajki, mo`e i da e poubav: denes i utre...

Liljana Mazova (,,Nova Makedonija,,-3.06.1998)

Page 28: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

ЕАТАР ЗА ЕЦА И ЛАДИНЦИ 27

aвтор: Братислав Димитров, режијА:Димитар Станкоски, СценогрАфијА: Валентин Светозарев, КоСтими: Благоја Мицевски, MузиКА: Венко Серафимов, КореогрАфијА: Кренаре Невзати-Кери, учеСтвувААт: Тања Кочовска (Пупи Паф), Изабела Новотни/Катарина Илиевска (Боки), Ана Левајковиќ (тутуле, рамотопија), Игор Маџиров(Помак, трите чудовишта), Предраг Павловски (рокче, трите чудовишта), Драган Довлев (стрико Шило, ропотамо, железен пајак, трите чудовишта), Владимир Лазовски (Салеп Каја, топорамо), Олгица Христовска (генерал Шмрк, зула или мис Алва). инСПициент: Ѓурко Стојановски

неактивна претстава....Pretstavata-mjuzikl za deca ,,Gospodar na

soni{tata,, festivalska premiera na Teatarot za deca i mladinci od Skopje, na tekst na Bra tislav Dimitrov, vo re`ija na Dimitar Stan koski... ,,Gospodarot na soni{tata,, se igra{e na plo{tadot kaj Star ~inar, kako renesansen uli ~en teatar, koj se pretvori vo mesto kade postojano ima{e publika, ne samo na premierata, tuku vo site osum ve~eri dodeka traea probite. Osum ve~eri decata ja vpivaa magijata {to im ja sozdadoa akterite na ovoj teatar...

...Skazna so koj decata gi vrati vo so-ni{ tata na nekoga{noto maalsko `iveewe, kako teritorija so zna~ewe na Polis, kako {to }e re~e avtorot. Mesto kade se slu~uva nivniot svet na igra na golemi i mali, na kamaj, na prvoto vqubuvawe, kade ima maalski baxi, pa i ponekoja igra~ka-pla~ka, kako vo klasi~nite stari prikazni deka dobroto sekoga{ go pobeduva zloto. Prvata replika {to se izgovara koga se otvora pretstavata pred svetot na decata e ,,Ubavinata }e go spasi svetot!,,...

Cvetanka Zoj~evska (,,Ve~er,,-23.07.1998)

...Ona {to kako zna~aen segment mu nedo-stasuva{e na Festivalot-animacija i na naj-mladata publika-decata, sega e minato. So do-

,,ПУПИ ПАФ,,Според книгата на Славко Јаневски ,,пупи паф господар на соништата,,

Преmиера: 21.07.1998 год. „Охридско лето”

datna obvrska za idninata! Po sedumte probi so publikata-minuva~ite vo najfrekventnoto mesto vo centarot na Ohrid-lokacijata okolu Stariot ^inar-mitsko mesto na koe se pretpostavuva deka staroto drvo opstojuva okolu 500 godini, sino}a be{e odr`ana i oficijalnata premiera na ovaa prva pretstava za deca vo festivalskoto postoewe. So fantasti~na aktersko/teatarska energija, avtorite na ,,Gospodar na soni{tata,, go prika`aa svojot proekt koj e totalen teatar za deca...

...Sekoj od ovie akteri, niz zbor, tanc i pesna, funkcioniraa kako celina vo koja se e vo specifikata i tipizacijata za komunikacija so decata...

Liljana Mazova (,,Nova Mak.,,-23.7.1998)

...Da se pravat teatarski pretstavi za najmla dite, a isto taka da se sozdava dra-maturgija za deca, zna~i da se bide vrz naj~istite izvori na detstvoto. Ovoj vid tvore{tvo e mnogu blisku do vol{epstvata, do ma|esnoto...

...Pri sozdavaweto scenski realizacii za najblagodarniot i najmnogubrojniot auditorium-decata, koi bi trebalo da bidat isto tolku dobri, pa duri i podobri od tie za vozrasnite!...

Ivan Ivanovski (,,Dnevnik,,- 24.10.1998)

Page 29: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

28

дрАмАтизАцијА нА теКСт:Живомир Јоковиќ

режијА: Драган Довлев

КоСтими нА КуКЛи: Aлександар Ношпал

гЛАвА нА КуКЛи: Kирил ВасилевизБор нА музиКА: Драган ДовлевЛеКтор: Jeлица ИнадовскауметничКи КонСуЛтАтнт и ментор: Боњо Лунгов

учеСтвувААт: Ана Левајковиќ (Пепелашка), Изабела Новотни (маќеата), Тања Кочовска (хортензија и георгина), Владимир Лазовски (Принцот и Шутот), Олгица Христовска (таткото) СИТЕ (самовилата).

инСПициент: Ѓурко Стојановски

,,ПЕПЕЛАШКА,,куклена претстава по мотивите од бајката на Шарл пјеро (дипломска работа по режија на Драган Довлев)

Преmиера: 10.02.1999 год. Театар за деца и младинци

неактивна претстава.

...Teatarot za deca i mladinci so svojot repertoar, bez dilema e centar na interesot na najmladite i mladite od Skopje...

...Ve{to e odbegnato klasi~noto igrawe na bajkata: Si bila... ̀ iveea sre}no do krajot na svojot ̀ ivot. Na scena akterite se kroja~i, prodava~i...koi odlu~uvaat i da ja odigraat bajkata, no vo poinakov ambient od klasi~noto poimawe na skaznite...

...Ottuka e i preporakata: deca, pobrzajte da ja vidite ,,Pepela{ka,, vo va{iot Teatar za deca i mladinci...

Liljana Mazova (,,Nova Makedonija,,-12.02.1999)

...Kuklen teatar koj pleni, koj eden ~as gi dr`i o~ite prikovani na scenata i igrata, ustite poluotvoreni i nemi, a detskite srca polni so radost i zadovolstvo...

...Osnoven kriterium pri izborot na tekstot mi be{e toj da bide osloboden od dolgi re~enici i monolozi, a i da e adaptabilen za akterska izvedba. Imeno, toa e mnogu pote{ko koga stanuva zbor za kuklen teatar, za{to edna re~enica podelena na dve ili tri logi~ki celini mora da se ,,pokrie,, so dvi`ewa, veli Dragan Dovlev...

...A, o~igledno e deka so ,,Pepela{ka,, pettemina akteri vo Teatarot za deca i mladinci so ogromna qubov, {to se gleda preku tancot na kuklite, uspeaja da im ja ,,nahranat,, du{ata na malite gleda~i so radost i zadovolstvo. Do slednata pretstava...

@aneta ]ose (,,Nova Makedonija,,-14.02.1999)

Page 30: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

Преmиера: 6.03.1999 год. Театар за деца и младинци

ЕАТАР ЗА ЕЦА И ЛАДИНЦИ 29

дрАмАтизАцијА нА теКСт: Боњо Лунгов

режијА: Боњо ЛунговaСиСтент нА режијА: Maja EнчеваПревод: Татјана ОстровскаЛеКтор: Jeлица ИнадевскаКуКЛи: Хана Шварцизбор на музика: Боњо ЛунговучеСтвувААт:

Игор Маџиров (могли), Ана Левајковиќ (мајката волчица), Драган

,,МОГЛИ-ДЕТЕТО ОД ЏУНГЛАТА,,

куклена претстава по мотивите од бајката ,,Могли-детето од џунглата,, од Р. киплинг

Довлев (таткото волк, сивиот волк, слонот хати), Тања Кочовска (Багира пантерот), Предраг Павловски (Шир Кан, Булдео ловецот), Олгица Христовска (табаки чакалот, Балу мечката), Изабела Новотни/Катарина Илиевска (девојчето, бебето могли, мајката на могли), Владимир Лазовски (Акела, свештеникот).

инСПициент: Ѓурко Стојановски

неактивна претстава

...Mogli koj samo na po~etokot e kukla a potoa ~ovek, odli~no go igra akterot Igor Maxirov...

,,Mogli-deteto od xunglata,, vo ovaa postanovka-kako kuklena pretstava e za site vozrasti...

...i so pomo{ na svetloto koe gi menuva ~udesnite boi na toj svet, avtorot na pretstavata Bowo Lungov izvle kuva i novi vrednosti od ak ter skiot ansambl. So za~uduva~ko majstorstvo vo spojot na vodeweto na kuklite i vo menuvaweto na liko vite, vo govorot i vo na~inot na ani macijata...

...,,Mogli-deteto od xunglata,, ka ko zaedni~ko ostvaruvawe na ce liot avtorski tim na pretstavata, se ostvaruva niz doslednosta na idejata...

...Likovite na lu|eto od seloto vo koe se rodil Mogli i na krajot so posredstvo na qubovta koja gi pobeduva site nedorazbirawa se vra}a me|u lu|eto/, niz ovaa romanti~no humana scensko kuklena izvedba vo koja site avtori pulsiraat vo eden zdiv...I kako repertoarski potfat i kako ~ista realizacija koja treba {to poskoro da ja vidat i decata i vozrasnite.

Liljana Mazova (,,Nova Makedonija,,-10.03.1999)

Page 31: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

30

...Istoimenata bajka na Kipling, ima{e dupla premiera - ne samo kako proekt, tuku i so prvata sredba na na{ava detska scena so nova tehnika vo izrabotkata na kuklite - napraveni od sunger koi ja imaat samo glavata, a teloto se oblikuva so dolgi so sunger napolneti lenti, predadeno vo racete, brzinata i umeeweto na akterite {to go vodat...

...Bowo Lungov, koj na Akademijata ,,Krsto Sarafov,, vo Sofija dr`i katedra po kuklarstvo, e ~est gostin re`iser vo Teatarot za deca. Majstor na zanaetot Lungov i ovojpat poka`a deka praveweto pretstavi za deca e najserioznata rabota. Zo{to da se bide re`iser vo proekti za deca ne e samo rabota da napravi{ ,,{arena,, pretstava, tuku pred se da bide{ odli~en psiholog i pedagog...

...Lungov predupreduva: dodeka `ivotinskiot svet gi zadr`a pravilata na svojot ,,polis,, vo koj odnosite imaat vrednosen sistem, lu|eto se pretvorija vo su{testva bez red, Qubomorni i bezdu{ni kon se ona {to nosi vo sebe hrabrost, ~istina i sila...

...A akterite koga se vo racete na majstor kakov {to e Lungov toga{ te{ko e da ne vlezat vo transformacija, iako igraa i po nekolku likovi...

Cvetanka Zoj~evska (,,Ve~er,,-9.03.1999)

...,,Mogli-dete na xunglata,, ova e naslovot na kuklenata premiera...najnovo ostvaruvawe na Teatarot za deca i mladinci od Skopje i na ugledniot gostin od Sofija-re`iserot Bowo Lungov, {to imavme mo`nost da go prosledime neodamna, i donese na publikata edno nesekojdnevno umetni~ko do`ivuvawe. I ovojpat Lungov realizira izvedba od visok umetni~ki rang...

...~ii izvonredni kukli izraboteni od guma bea eden od vrvnite kvaliteti na izvedbata, kako eden vid zamena za scenografijata, koja so pravo ne e potpi{ana vo programskiot list...

...Duh i fantazija, nepogre{livo ~uvstvo za mo{ne igriv i inventiven mizanscen, zgusnatost na dejstvieto, dokraj jasni i ~isti linii vo re`ijata, otfrlawe na seto ona {to e rutinsko, narativno-sevo ova na najubav mo`en na~in }e go demonstrira gostinskiot re`iser Lungov...i da izvr{i izbor na muzikata, ne go spre~uva{e da komponira edna prevoshodno moderna, duhovita, ednostavna i mo{ne poeti~na kuklena scenska realizacija...

...Predvodeni od sigurnata re`iserska palka na Lungov, pretstavuvaa edna mo{ne uigrana celina i vnesuvaa vo pretstavata sve`ina i neposrednost, strast i qubov kon ona {to go sozdavaat. Ovde bi sakal posebno da go izdvojam anga`manot na protagonistot na naslovnata rolja - Maxirov, koj edinstven be{e osloboden od vodewe na kukla, odnosno ja odigra roljata vo ,,`ivo,, so neposrednost na vistinska poetska senzibilnost...

Ivan Ivanovski (,,Puls,,-12.03.1999)

Page 32: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

ЕАТАР ЗА ЕЦА И ЛАДИНЦИ 31

aвтор: Братислав ДимитроврежијА: Димитар СтанкоскиСценогрАфијА: Љубомир ЧадикoвскиКостимографија: Aлександар НошпалMузиКА: Венко СерафимовКореогрАфијА: Jагода СланеваЛеКтор: Јелица ИнадевскаучеСтвувААт: Тања Кочовска

(Берберот), Изабела Новотни/Катарина Илиевска (раскажувачот),

Драган Довлев (Шутко), Предраг Павловски (железко), Игор Маџиров/Ана Левајковиќ (веселко) Олгица Христовска (Крале марко, Пожарко), Владимир Лазовски (црна Арапина, гњурко).

Посебна благодарност на Јонче Хрис товски за позајмениот глас во претставата.инСПициент: Ѓурко Стојановски

неактивна претстава....Teatarot za deca i mladinci od Skopje {iroko gi otvora vratite za doma{niot avtor, koj

e orientiran kon sozdavawe dramaturgija za najmladite......Avtorot se opredeluva za edna poslobodna igra na duhot, {to bi bila bliska do

senzibilitetot na dene{noto sovremeno dete, vnesuvaj}i vo tekstot humor i poezija...Ivan Ivanovski (,,Utrinski vesnik,,-4.08.1999)

...Teatarot za deca i mladinci poka`uva sopstvena vitalnost. Novata, treta po red premiera ovaa god., be{e izvedena vo petokot ve~erta kako nova teatarska radost za najmladata publika...

...Bajkovito romanti~nata struktura na izvedbata za junakot nad junaci od narodnite predanija Krale Marko, vo teatarskata prikazna na avtorot Bratislav Dimitrov vo koj dene{nite deca po pat na kviz gi odbiraat me|u sebe najdobrite-proglasuvaj}i svoj junak ili junaci, realizatorite - u~esnici, ja podigaat na nivo na muzi~ko teatarska celina...

...,,Krale Marko,, e nov biser vo |erdanot od prekrasni bajkoviti i romanti~ni pretstavi vo repertoarot na Teatarot za deca i mladinci.

Liljana Mazova (,,Nova Makedonija,,-5.07.1999)

...Slatko se iznasmeav. Kako na ,,seriozno,, pravena komedija. Premierata, vsu{nost praizvedbata na tekstot za deca ,,Krale Marko,,, na Bratislav Dimitrov vo re`ija na Dimitar Stankovski e edna sme{na, zabavna pretstava, koja ja sledite bez da ja simnete nasmevkata...

...Stankovski vo edna komi~na kabaretsko-varietetska inscenacija, ni gi prezentira akterite na ovoj teatar vo edno malku poinakvo svetlo od ona vo koe obi~no sme naviknale da gi gledame...

...,,Krale Marko,, na samiot kraj na teatarskata sezona e poln pogodok. Zabava i eden ~as relaksacija za mladite teatarxii.

Daniela Stojanovi}(,,Ekran,,-8.07.1999)

,,КРАЛЕ МАРКО,,

Преmиера: 2.07.1999 год. Театар за деца и младинци

Page 33: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

32

aвтор и режијА: Koле АнгеловскиСценогрАфијА: Љубомир ЧадиковскиКоСтими: Лира ГрабулмузиКА: Љупчо МирковскиКореогрАфијА: Сања НиколовскаучеСтвувААт:

Ана Левајковиќ/Владимир

Ѓорѓијоски (момчето), Катарина Илиевска (девојчето), Тања Кочовска (глупиот Август), Олгица Христовска (Белиот кловн), Предраг Павловски (Професорот).

инСПициент: Ѓурко Стојановски

неактивна претстава.... Teatarot za deca i mladinci vo Skopje, na radost na negovata publika, ima nova

pretstava ,,U~ili{te za klovnovi,,......Razigrana i otvorena za sorabotka me|u akterite i decata......Radosta na klovnovite, na decata koi niv gi obo`uvaat kako likovi na koi sekoga{ vo

cirkusot im se raduvaat, vo pretstavata ja imaat ubavata strana na inaku ta`niot klovn. Za{to, neli, kolku klovnot e ponesre}en i pota`en, tolku publikata pove}e se smee...

...Se iska`uva niz poznati ske~evi, improvizacii so jasno zna~ewe vo funkcija na igrata, pesnata ili ubavata strana na `ivotot, so jasni aluzii na ona {to mo`e da bide predmet na interes na sega{niot mlad gleda~...

Liljana Mazova (,,Nova Makedonija,,-4.05.2000)

... Decata, no i vozrasnata publika imaa mo`nost da prisustvuvaat, no i da u~estvuvaat vo edna vedra i raspolo`ena akterska zabava...

...,,U~ili{te za klovnovi,, e u{te edna prijatna sredba i dru`ewe so najmladata teatarska publika...

Daniela Stojanovi} (,,Ekran,,-4.05.2000)

...No, kako celina ,,U~ili{te za klovnovi,, e akterski silno odigrana pretstava...

...Vo Teatarot za deca nema pretstava koja vo sebe ne sodr`i muzika i songovi...Cvetanka Zoj~evska (,,Ve~er,,-8.05.2000)

...Ve}e nekolku pati i se navra}a na omilenata problematika vrzana za sudbinata na klovnovite, za nivnite mali radosti i golemi ludorii, no i razo~aruvawa, isku{enija i sl...

...Toj sega komponira edna poslobodna, ponezadol`itelna scenska celina, ne menuvaj}i ja ili mnogu malku menuvaj}i ja fabulata, odnosno prikaznata...

...Pa|a v o~i bogatata tvore~ka imaginacija na Angelovski vo navleguvaweto vo svetot na detskata fantazija. A toa mo`e da go postigne samo tvorec so poznavawe i afinitetiza ovaa delikatna, specifi~na, neobi~no kompleksna i suptilna materija...

Ivan Ivanovski (,,Dnevnik,,- 9.05.2000)

,,УЧИЛИШТЕ ЗА КЛОВНОВИ,,Преmиера: 26.07.2003 год.

Театар за деца и младинци

Page 34: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

ЕАТАР ЗА ЕЦА И ЛАДИНЦИ 33

aвтор и режијА: Боњо ЛунговАвтор нА КуКЛи: Боњо ЛунговaСиСтент нА режијА: Маја ЕнчеваСценогрАфијА: Љубомир ЧадиковскиMузиКА: Драган Даутовскиизбор на етнолошки предмети: Љубомир

Чадиковски, Љубица ВелковаизБор нА ноСии: Владимир ЈаневскиСЛиКАр-изведувАч: Ѓорѓи Ѓорѓиевски

,,МАКЕДОНСКА ПРИКАЗНА,,

Преmиера: 23.06.2003 год. Театар за деца и младинци

учеСтвувААт: Тања Кочовска, Владимир Лазовски, Олгица Христовска/Ана Левајковиќ, Предраг Павловски, Катарина Илиевска.

инСПициент: Ѓурко Стојановски

aктивна претстава...Teatar za deca i mladinci gi ,,os ve`i,, gleda~ite so eden spektakl, koj nesomneno

spa|a vo redot na najus pe{nite scenski realizacii na ovoj vreden i ambiciozen teatarski kolek tiv. Stanuva zbor za premierata na spektaklot ,,Makedonska prikazna,, rabotena vrz motivi na na{ata bogata folklorna tradicija, za pretstava {to ne se vrzuva za odredena kategorija posetiteli, tuku e nameneta prakti~no za site-za stari i mladi!...

...Kako sive ovie vol{ebni ne{ta {to go odr`uvale duhot na na{iot narod da dobijat soodvetna scenska forma, da ,,o`iveat,, da se pretvorat vo scenski znak?...Za da se postigne ova, neophodni se golem duh i tvore~ka fantazija, izvonredno poznavawe na materijalot i istra`uva~ka strast...

...Site negovi zamisli se osmisleni dokraj prodlabo~eni, rafinirani, sve`i, ni{to ne ostavaj}i mu na slu~ajot, a so poslednite dve-tri najpoeti~ni, a mo`ebi najuspe{ni sceni, vo koi gi vospeva qubovta, dobrinata, ra|aweto na `ivotot i sl., i dava na ovaa izvedba izblik na ne{to himni~no, tor`estveno, ~udesno...

Ivan Ivanovski (,,Dnevnik,,-28.06.2000)

...Majstorstvoto i invencijata na re`iserot Lungov doa|a do izraz kako pri izborot/selekcijata na materijalite, taka i pri nivnata animacija, opre deluvaweto na to~nite proporcii po me|u predmetite/rekvizitite {to se koristat i akterite i sl. Lungov sozdava `iv i pulsira~ki teatarski ~in ispolnet so vedrina i sve`ina...

...,,Makedonska prikazna,, na Tea tarot za deca i mladinci koja ni do a|a na samiot kraj na teatarskata sezona, spored se se prepora~uva i za ambientalna izvedba na mnogubrojnite letni sceni vo Skopje i vo zemjava...

Todor Kuzmanov (,,Puls,,-30.06.2000)

Page 35: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

34

...,,Makedonska prikazna,, na koja e potpisnik kako avtor, kako re`iser i kako avtor na kuklite. Zbor e za proekt {to kolku izleguva od kontekstot na repertoarot, tolku e i otvorawe na nov prostor vo nego...

...vo ideite na Bowo Lungov za konceptot na proektot, vlo`ile i ogromen trud i ogromna energija koja funkcionira na relacijata-pesna, igra, animacija na kukli i nivno sozdavawe vo tekot na igrata so etnolo{ki predmeti-sito, drveni la`ici, kalenici, ramovi ili oglavi za stoka, podni pokrivki, delovi od nosijata so koi sozdavaat novi eksponati vo funkcija na idejata i sodr`inata na pesnata...

...Idejata za ,,Makedonska prikazna,, e i vo faktot-zapoznavawe so etnologijata od na{iov prostor...

Liljana Mazova (,,Nova Makedonija,,-1,2.07.2000)...Kuklenata pretstava sovr{eno e vkomponirana vo muzi~ko scenska koreografija kako

kreativna ramka vo koja se raska`ani, pove}e prikazni od folklorniot `ivot, igrata, tancot, rusaliite, veselbite, obi~aite, tradicijata...

...Edna suptilna gestualnost na ak terite koja vo izvesna mera ja do bli ̀ uva do kabuki teatarot spored na~inot na izveduvaweto na samata igra, dvi`ewata kako i stiliziraniot etno kostim...

...Preku animacijata na igrata pri ka`an e raspored od pove}e sliki kade sekoja za sebe raska`uva posebna, sop stvena bitova prikazna......

V.P. (,,Ekran,,-27.07.2000),,MAKEDONSKA ODA,,Trenutak po~etka pretstave, sce nografija popra}ena svjetlom `ivih boja sa prvom

asocijacijom na Afriku u meni budi odu{evqewe, a istovremeno i konfuziju. Ne bi li ovo trebao biti svojevrstan etnografski prikaz Republike Makedonije? Potom, ulazak glumaca i uvod u svijet snova. ,,Mrtvi,, predmeti iznenada sa potpunom pa`wom gluma~kog kvinteta stupaju u kontakt i svojom zadivquju}om formom postaju ̀ iva bi}a svih vrsta. Ne bih nikada rekao da su djelovi anatomije rode dvije daske, stol~i~ i {tap! Virtuoznost na djelu! Uza sve to, predstavu oplemewuju i silne vokalno instrumentalne pa rtiture, naravno etnografskog kara ktera vezanog uz ve} spomiwano podru~je. To je, usudio bih se re~i, oda ̀ ivotu! Zanos, slavqe, igra! I predstava traje. Nisam ni okom trepnuo, a unutar okvira ekrana se ve} pojavquje odjavna {pica. Definitivna katarza! Od srca ~estitke!

Radoslav Lazi} Osijek-19.11.2004

Page 36: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

ЕАТАР ЗА ЕЦА И ЛАДИНЦИ 35

aвтор: Горан Стефановски, aдАПтАцијА нА теКСт: Драгослав Тодоровиќ, режијА: Драгослав Тодоровиќ, aСиСтент нА режијА: Горан Баланчевиќ, Автор на кукли, костими и сценографија: Ѓорѓи Здравев, КомПозитор: Димитрие Бужаровски, учеСтвувААт: Тања Кочовска (царицата), Владимир Лазовски (јане), Ана Левајковиќ (јанкула, Секула, Петрула), Олгица Христовска (Божин Лебаро, најде еќимо), Катарина Илиевска (ицо терзијата, цена), Предраг Павловски (димче Ковачо, тоде мудрецо). инСПициент: Ѓурко Стоајновски

неактивна претстава.... Na repertoarot na Teatarot za deca

i mladinci e sozdadena u{te edna nova radost za najmladite-kuklenata pretstava ,,Jane Zadrogaz,, {to, spored istoimeniot dramski tekst na Goran Stefanovski ja postavi Dragoslav Todorovi}...

...Postavena vo ramkite na make donskiot etnos, {to e programska ori entacija na Teatarot za deca i mla dinci za ovaa kalen-darska godina...

...Podatlivite kukli, sozdadeni so mnogu znaewe i qubov, vo nivnite race stanuvaat ,,`ivi,, lu|e koi sekoj za sebe i site zaedno ja baraat vistinata za zloto...

Liljana Mazova (,,Nova Mak.,,-27.10.2000)...Mitot, legendata, pesnata, fol klor nite

elementi, tradicijata i ritualot ve{to se otslikani vo ar hai~niot oblik na narodnoto prika ̀ uvawe i leksika, transcedirani vo realisti~no oblikuvani karakteri na kuklite vo likovite na Jane Za drogaz...

...Aktuelnite likovi se smesteni vo me-lo diska kompozicija na likovno postaven mi zan scen, so pomo{ na kuk lite ~ii karakteri sovr{eno se vklopeni vo ve{to osmisleno dvi ̀ e we...

V.P. (,,Ekran,,-2.11.2000)...Premierata na ,,Jane Zadrogaz,, i toa

kako kuklena pretstava, Teatarot za deca od Skopje definitivno ja ap solvira svojata namera - da ne se potcenuvaat malo-golemite lu|e de cata...

...Teatarot za deca si dade zada~a: tra-dicijata da se vseli i vo nivnata svest, da im stane bliska...

...Vo Teatarot za deca i mladinci, vsu{-nost, stanuva zbor deka imaat koncept: ne-guvawe na tradicijata...

...Na repertoarot se najde eden od anto-logiskite tekstovi na Goran Stefanovski ,,Ja ne Zadrogaz,,...Novava generacija vo eden od ,,sajtovite,, ne samo {to }e memorira del od etnolo{ko-filolo{kiot materijal od na{eto nasledstvo tuku, niz folkloristi~kite valeri na koi ne sme i ne treba da sme imuni...

Cvetanka Zoj~evska (,,Vest,,-3.11.2000)...Vo drugiot slu~aj, e naglasena fol-

klornata tradicija, narodniot duh, {to e osobeno zna~ajno za estetskoto vospitanie na najmnogubrojnata i najblagodarna publika - decata...

...Re`iserot Todorovi} uspea da im pre-zentira na mladite gleda~i zgusnat dramski materijal, da gi zadr`i specifi~nostite i koloritot na originalniot tekst, odnosno na likovite, da im ja dade niv vistinskata mera....Za toa {to premierata se od li kuva{e so golema preciznost, ho mogenost i uigranost, pokraj re`ija ta, mnogu e zaslu`na i akterskata ekipa...

...Ovaa pretstava nema{e da bide ve-rojatno ni polovina od ona {to e ako ne be{e likovnata oprema na \or|i Zdravev, osobeno negovite kostimi i kukli, koi bea mo{ne ubedlivi, funkcionalni i vpe~atlivi...

...,,Jane Zadrgaz,, na scenata na Teatarot za deca i mladinci vo Skopje e u{te eden ,,biser,, vo teatarskite ,,biseri,, na ovoj mo{ne ambiciozen, vreden i pred se - in-ventiven tea tarski sostav.

Ivan Ivanovski (,,Dnevnik,,-30.11.2000)

,,ЈАНЕ ЗАДРОГАЗ,,

Преmиера: 21.10.2000 год. Театар за деца и младинци

Народна фантазија со пеење

Page 37: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

36

aвтор: Дејан Дуковски,режијА:Димитар СтанкоскиСценогрАфијА: Љубомир ЧадиковскиКоСтимогрАфијА :

Александар НошпалмузиКА: Венко СерафимовКореогрАфијА: Сања НиколовскаучеСтвувААт:

Владимир Лазовски (Силјан), Драган

Довлев (Божин), Олгица Христовска/Винета Дамческа (евда, чуле), Тања Кочовска (велчо), Катарина Илиевска (Силјаница, Си Биле), Благоја Чоревски (Аџи Клајк), Ана Левајковиќ (Клајковица, Сиве).

инСПициент: Ѓурко Стојановски.

,,СИЛЈАН ШТРКОТ,, Преmиера: 20.01.2001.год. Театар за деца и младинци

Активна претстава.

...Stanuva zbor za odli~en detski mjuzikl vo koj prikaznata za Siljan [trkot se sledi kako romanti~na bajka za deca...

...samo ja naglasuva negovata dramatur{ka celovitost i ja potvrduva dimenzijata na aktuelnosta: ve~niot ~ovekov son/potrebata da se pretvori vo ptica-{trk {to }e leta, se }e gleda i prepoznava, a nikoj od lu|eto toa nema da go vidi...

...Nivnata igra dopira do sekogo - kako qubov, kako potreba od sakawe, kako romanti~na prikazna od koja na vozrasnite im polazuvaat trpki po teloto. Tokmu od qubovta so koja e pravena pretstavata ,,Siljan [trkot,,...

Liljana Mazova (,,Nova Makedonija,,-24.01.2001)

Page 38: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

ЕАТАР ЗА ЕЦА И ЛАДИНЦИ 37

...Ovde od u{te pogolemo zna~ewe e i ne{to drugo - na tradicijata da ne se gleda kako na ne{to nepromenlivo, zasekoga{ utvrdeno, tuku naprotiv, taa postojano da se zbogatuva i razviva so dvi`eweto na vremeto, za{to sekoj spektakl su{testvuva edinstveno vo nego. Toa mo{ne vpe~atlivo ni go doka`uva i Dejan Dukovski so ,,Siljan [trkot,,...

...Toa {to e najbitno za vakvi strukturi - razigranost, dinami~nost i zgusnatost na mizanscenot, liri~nost, gostinskiot re`iser go postignuva so profesionalno majstorstvo. Zatoa toj, poznatata prikazna, pove}e razbirliva za pogolemite deca otkolku za najmladite, koja ne vra}a kon `iviot izvor na narodnite mudrosti, }e ja o`ivee so `ivi ritmovi, so so~ni boi, so duhoviti re{enija, odnosno }e ja ,,oble~e,, so sve`i formi na neposrednata poetska izraznost...

Ivan Ivanovski (,,Dnevnik,,-29.01.2001)

...Otkako ja vidov premierata na ,,Siljan [trkot,, vo Teatarot za deca i mladinci, {to ne zna~i deka ne mislam i za pove}eto od pretstavite {to se na repertoar vo ovoj teatar, se pra{av - dali golemive lu|e posakale da dojdat na pretstava i vo ovoj teatar? Zna~i, vo ova moe pra{awe ne e sodr`ana dilemata dali gi donele svoite deca na pretstava vo ovoj teatar, tuku mi e postaveno so mnogu tendenciozna namera. A taa e da ka`am deka tamu nema licemerie, tamu ne se pcue ni dr`ava, ni vlast, ni poskapuvawa... tamu se sonuva.

Cvetanka Zoj~evska (,,Vest,,-29.01.2001)

...Tekstot na Dejan Dukovski, vo koj {to Dukovski i dava svoj smisloven pe~at na prikaznata na Marko Cepenkov, tekst koj {to na scenata na ovoj teatar se najde pred 10 godini, kako ,,Siljan {trkot {anca,, toga{ vo re`ija na Dragoslav Todorovi}...

...Muzi~kite pasa`i napraveni to~no spored vokalnite mo`nosti na akterite koi {to gi ispolnuvaat, a vo potpolna soglasnost so konceptot na re`ijata i tekot na prikaznata, preku lesna i besprekorna akterska kreacija na ansamblot na teatar jasna i prifatliva za malite gospoda vo gledali{teto...

...Stiliziran tanc i song-replika, mnogu ubedlivo im ja prenesoa porakata na najmladite, poraka koja {to denes duri i vozrasnite treba da ja poslu{aat i razmislat...

Sandra Titizova (,,Ve~er,,- 9.02.2001)

Page 39: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

38

aвтор: Ран Босилек, драматизација за куклена претстава: Дарин Петков, Превод: Татјана Островска, ЛеКтор: Јелица Инадевска, режијА: Да рин Петков, СценогрАфијА: Љубомир Чадиковски, Автор на кукли: Арх. Иван Цонев, музиКА: Љупчо Мирковски, учеСтвувААт: Ана Левајковиќ (Баба меца), Владимир Лазовски (волкот, ежот, Штркот), Катарина Илиевска (Лисицата), инСПициент: Ѓурко Стојановски

,,ЛАКОМАТА МЕЦА,,

Преmиера: 11.02.2002.год. Театар за деца и младинци

Активна претстава.

...Vo nea, niz dramaturgija {to e sfatliva i bliska na decata, porakata e jasna-ne treba da se bide lakom, sfateno voop{to, a vo pret-stavata porokot lakomost e prika`an niz na-~inot na jadeweto. Deteto vedna{ sfa}a deka sekoe al~no pikawe hrana vo ustata mo`e da predizvika beqa-da se zasrkne{...

...I kako i vo site ubavi prikazni, i ovaa ima sre}en kraj. Spasot na mecata e vo racete na dobrite lu|e - se razbira deka toa se de-cata. Ubavo obmislen kraj, zatoa {to vo ovaa pretstava tie stanuvaat i direktni u~esnici....

Cvetanka Zoj~evska (,,Vest,,-20.02.2001)

...Odli~no vremenski tempirana, edno-stavna, vesela, vo ritam odmeren za vozrasta na malite gleda~i, ̀ ivopisna, duhovita, pou~na. Ednostavno ubava...

...,,Lakomata meca,, e pedesetminutna piesa {to decata, a i nivnite vozrasni pridru`nici }e ja ,,konzumiraat,, vo eden zdiv i {to e najva`no dobro }e se zabavuvaat...

...Mo`e da ja klasificirame kako prek-rasna bajka {to zaedno so malata ekipa so-rabotnici ja preto~il na scenata so lesnotija i ednostavnost. No, ne samo vo ramkite na bezgri`niot detski svet, tuku i vo dimenziite na umetnosta na teatarot...

...,,Lakomata meca,, e samo del od re per-toarot na Teatarot za deca i mla dinci. Onie {to edna{ go posetile se navra}aat povtorno vo nego, sami ili so u{te nekoj mal ili golem drugar, seedno, zatoa {to vo nego na ednite im

se ostvaruvaat soni{tata, a na drugite im se razne`uva du{ata od o`iveanite spomeni...

Yvonko Mi{evski (,,Utrinski vesnik,,- 20.02.01)

...Da se pravat pretstavi za deca e mo{ne ~uvstvitelna, delikatna, slo`ena i pred se - odgovorna zada~a. Dokaz za ova e sekoj nov proekt na Teatarot za deca od Skopje, edinstvena teatarska institucija od toj vid kaj nas. Me|utoa, za da se uverime vo toa, ne treba za reper da se zemaat premierite ili reprizite {to se odr`uvaat naj~esto vo ve~ernite termini, nameneti za povozrasniot auditorium, tuku edna od redovnite dnevni pretstavi, koga ,,vrie,, od de~iwa. Toga{ nivnata radost e neizmerliva, a reagirawata dostignuvaat najvisoka to~ka na odu{evuvawe...

...Deficitarnosta na tekstovi tokmu za decata od predu~ili{na vozrast be{e ne somneno pri~ina za spektakli sli~ni na ,,Lakomata meca,, da se nao|aat poretko na repertoarot, a so kakva golema radost tie se prifa}aat, se o~ekuvaat i do`ivuvaat, ne treba mnogu da se doka`uva...

...Tokmu ednostavnite i duhoviti re{enija vo sugeriraweto humor mu pomognaa na gostins-kiot re`iser za maksimalno te~no odbivawe na dejstvoto, t.e. na si`eto, sozdavaj}i prevoshodno kamerna i komunikativna izvedba, koja pou~uva, no i nasmejuva...

...Eve u{te edno skapoceno kamen~e vo nizata visokoprofesionalno podgotve ni pretstavi na Teatarot za deca i mladinci...

Ivan Ivanovski (,,Dnevnik,,- 21.02.2001)

Page 40: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

ЕАТАР ЗА ЕЦА И ЛАДИНЦИ 39

aвтор: Братислав ДимитроврежијА: Љупчо ЃоргиевскиСценогрАфијА: Љубомир ЧадиковскиКоСтимогрАфијА: Лира ГрабулКомПозитор: Миодраг НечакКореогрАфијА: Сања Николовска

,,ИТАР ПЕЈО,,

Преmиера: 26.05.2001.год. Театар за деца и младинци

учеСтвувААт: Ѓокица Лукаревски (итар Пејо), Драган Довлев (Берберот), Ана Левајковиќ (менка), Жаклина Стефковска/Винета Дамческа (ценка), Олгица Христовска/Тања Кочовска (дренка), Предраг Павловски (Кумот).

инСПициент: Ѓурко Стојановски

aктивна претстава.

... Itrinata e neophodna za da mo`e ~ovek da pomine niz ̀ ivotot. ,,Toa e osobina {to treba da im se prenese na decata, koja ponatamu }e im pomogne vo ̀ ivotot. No, taa itrina otvora drugi problemi, bidej}i Pejo pravi i sitni zlobi na lu|eto {to go opkru`uvaat...

Ivana Tasev (,,Makedonija Denes,,-26.05.2001)

...Prakti~no, sostavil od pove}e prepoznatlivi situacii, edna prikazna vrz koja natamu re`ijata i akterskata igra ja so~inuvaat pretstavata. Ja podigaat nad tekstot, ja pretvoraat vo vesela igra, vo detski mjuzikl vo koj {estminata akteri sozdavaat celina vo koja ima mnogu {arm, vistina, pesna i igra...

Liljana Mazova (,,Nova Makedonija,,-2.06.2001)

Page 41: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

40

Автор: Александар ПоповиќрежијА: Димитар ХристовПревод: Иван ИвановскиСценогрАфијА: Живоин ТрајановиќКоСтимогрАфијА: Лира ГрабулПоСеБни Сонгови: Иван ИвановскиЛеКтор: Јелица Инадевска

учеСтвувААт: Ана Левајковиќ Бошков (црвенкапа), Олгица Христовска/Винета Дамческа (иванка), Биљана Драгиќевиќ/Катарина Илиевска (мајката), Катерина Крстева (Бабата), Владимир Лазовски (волкот), Драган Довлев (Ловец).

инСПициент: Ѓурко Стојановски

,,ЦРВЕНКАПА,, Преmиера: 07.12.2001.год. Театар за деца и младинци

Активна претстава

... Pretstavata izobiluva so muzika, peewe, igra i humor. Niz prikaznata e pret staveno vremeto vo koe `iveeme, no vreme vo koe krajot mora da bide sre}en i da gi zadovoli decata...

...,,Teatarot za deca i mladinci ima edno osnovno pravilo. Decata moraat da bidat zadovolni i sre}ni koga }e izlezat od nego. Sekoja pretstava mora da ima sre}en kraj i decata da u`ivaat vo nea. Teatarot ne dozvoluva vo nego da bide pretstavuvano nasilstvoto, bolkata i tagata, {to gi voznemiruvaat decata,,...

Ivana Tasev (,,Makedonija Denes,,-7.12.2001)

...Se e vo vremevo, se e moderna prikazna vo koja mnogu se pee, mnogu se tan cu va, mnogu se poka`uva {to e {to: dobroto nasproti lo{oto, no se kako denes...

...Najmladata i mladata teatarska publika imaat svoja nova i vo vistinska smi sla na zborot-teatarska vozbuda...

Liljana Mazova (,,Nova Makedonija,,-19.12.2001)

Page 42: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

Според позната народна бајка од Словачка

,,ДВАНАЕСЕТТЕ МЕСЕЦИ,,

Преmиера: 12.12.2001.год. Театар за деца и младинци

ЕАТАР ЗА ЕЦА И ЛАДИНЦИ 41

aвтор: Петар ПашоврежијА: Петар ПашовПревод: Jeлица ИнадевскаСценогрАфијА: Љубомир ЧадиковскиАвтор нА КуКЛи и КоСтими:

Силва БачваровамузиКА: Љупчо Мирковски

учеСтвувААт: Драган Довлев (маќеата, јануари февруари), Ана Левајковиќ Бошков (Сирачето), Kaтарина Илиевска (галеничето, март).

инСПициент: Ѓурко Стојановски

aктивна претстава.

... Vo ovaa prekrasna kuklena bajka, na ednostaven no majstorski sovladan proces na vodewe i voop{to sozdavawe na kuklen scenski izraz...

...Gi pleni iskrenosta, na~inot na komunikacija me|u akterite i kuklite, prikaznata za toa kako dobrinata ja pobeduva lo{otijata...

...Za{to se {to e napraveno vo ,,Dvanaesette meseci,, e blisko, majstorski sogledano i sozdadeno po merkata na fantazijata na decata. Tokmu toa e najvisokiot domet na teatarot za deca, osobeno pri sozdavaweto na kuklenite pretstavi za najmladata publika...

Liljana Mazova (,,Nova Makedonija,,-24.12.2001)

... Se poka`a deka ovaa mo{ne suptilna kuklena minijatura ne e za ednokratna upotreba i deka najverojatno }e ima svoj podolg vek na ̀ iveewe, vpro~em, kako i site drugi proekti od tekovniot repertoar na ovaa ku}a...

...Publikata ima mo`nost da u`iva vo neobi~na topla i lirski intonirana prikazna, koja najmladite }e gi vovede vo svetot na neiscrpnite izvori na fantazijata, koja }e gi potseti na nekoi drugi sli~ni skazni, koja }e im podari novi boi i zvuci...

Ivan Ivanovski (,,Makedonija Denes,,-2.02.2002)

Page 43: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

42

дрАмАтизАцијА нА теКСт: Оливера Николова

режијА: Коле АнгеловскиСценогрАфијА: Љубомир Чадиковски КоСтимогрАфијА: Ѓорѓи ЗдравевАсистент костимограф: Наташа АндоноваКомПозитор: Љупчо МирковскиКореогрАфијА: Сања Шутевска

учеСтвувААт:Драган Довлев (Стојан), Амернис Нокшиќи (Стојанка), Владимир Лазовски (иван), Катарина Илиевска (иванка), Гоце Тодоровски (огнен), Олгица Христовска (огненка), Владимир Ангеловски (Бојан), Тања Кочовска (Бојанка)

инСПициент: Ѓурко Сојановски

,,ЧУК, ЧУК, СТОЈАНЧЕ,, Преmиера: 25.04.2002.год. Театар за деца и младинци

Сценска игра според народни мотиви и игри за деца

неактивна претстава.

...Celta na ovoj proekt e preku prikaznite da im se dobli`i na decata del od ubavoto bezgri`no minato i da im odzememe barem eden ~as od modernata kompjuterska igra...

Qubomir ^adikovski (,,Ve~er,,-25.04.2002)

...Odevme kon toa da se naglasi ubavinata vo site aspekti na pretstavata, od kostimite, preku dizajnot, pa se do muzikata. Da se poka`e deka vo Makedonija postoi ne{to ubavo, plemenito i blagorodno...

Kole Angelovski (,,Utrinski vesnik,,-25.04.2002)

...Pretstava polna so narodni pogovorki, detski igri, gatanki... Jas sum samo transmitor na kulturnoto bogatstvo na ovoj narod denes, koga najmladata generacija e opsednata so tehnolo{kite dostignuvawa i ne go poznava na{eto istorisko i kulturno bogatstvo ...

Olivera Nikolova (,,Makedonija denes,,-25.04.2002)

...Makedonskiot re`iser Kole Angelovski ostvaruvaj}i u{te edna verzija na poznatiot dramski tekst, ,,^uk, ~uk, Stojan~e,, go potvrdi svoeto visoko maj storstvo, svojot prefinet odnos za izvedbi za najmladite, posebno za onie ins pirirani od bogatata i neiscrpna riznica na narodnoto tvore{tvo...

Ivan Ivanovski (,,Makedonija denes,,- 7.03.2003)

Page 44: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

ЕАТАР ЗА ЕЦА И ЛАДИНЦИ 43

aвтор: Мирослав БеловиќрежијА: Ана ЃорѓевиќдрАмАтизАцијА: Ана ЃорѓевиќСценогрАфијА: Весна ПоповиќПревод: Иван ИвановскиПрепев на сонгови: Кирил АндоновскиКостимографија: Александар НошпалмузиКА: Љупчо МирковскиЛеКтор: Јелица Инадевска

,,ПЕРДУВИТЕ НА ЖЕРАВОТ,,

Преmиера: 19.07.2002.год. Театар за деца и младинци

Според мотиви на јапонска народна бајка

учеСтвувААт: Кирил Андоновски (отомо,

старецот), Тања Кочовска (зуКи, старицата), Ана Левајковиќ (о-цуру, девојката), Драган Довлев (тАхимото, момчето), Ванчо Петрушевски (гонтА, трговецот), Предраг Павловски (СугАвАрА, кнезот), Катарина Илиевска (тАјКен, неговата жена)инСПициент: Ѓурко Стојановски

неактивна претстава.

...Ne }e e lo{o ponekoga{ i postarite da si dojdat na pretstava vo Teatarot za deca, ne samo od pri~ina {to e prepora~livo ponekoga{ i da podetini{ tuku deka mnogu pocelishodno {e e da se potsetime na poukite za univerzalnite vrednosti..

Cvetanka Zoj~evska (,,Vest,,-23.07.2002)

...Bravo, bravo, bravo! Perduvite na `eravot e dobra, vistinska pretstava, vo koja u`ivaat site, taa e umetnost, a ne banalna konfekcija, pretstava {to gi polni du{ite, kako na decata taka i na site {to go krijat deteto vo sebe.

Mina [pela Krstevska (,,Dnevnik,,-8.08.2002)

Page 45: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

44

aвтор: Шарл ПјерорежијА: Живомир ЈоковиќПревод и ПреПев: Кирил АндоновскидрАмАтизАцијА: Живомир ЈоковиќАвтор на кукли, сценографија и костим: Дилјана ПрвановаMузиКА: Љупчо МирковскиКореогрАфијА: Сања ШутевскаЛеКтор: Jeлица Инадевска

учеСтвувААт: Ана Левајковиќ (Кралицата, Самовилата, вештерката, Бабата, министерот, Писарот), Филарета Атанасова (Принцезата, Самовилата, генералот, дадилката), Круме Стефановски (Кралот, Принцот, гавранот).

инСПициент: Ѓурко Стојановски

,,ЗАСПАНАТА УБАВИЦА,, Преmиера: 09.02.2003.год. Театар за деца и младинци

Игра со кукли

неактивна претстава.

...Tripati ,,ura,, za Teatarot za deca i mladinci!...Premiernata izvedba na kuklenata pretstava ,,Zaspanata ubavica,, pretstavuva samo u{te edna dosledna potvrda za gorenavedenoto. Negovata mudro osmislena repertoarska politika vo koja se pomesteni pretstavi, koi, nesomneno, gi zadovoluvaat vkusovite ne samo na najmladata publika, tuku i na onie vo adolescentniot period...

Ivana Tasev (,,Makedonija Denes,,-10.02.2003)

...,,Zaspanata ubavica,, pretstavuva igra so kukli i nea ja postavi eden od najpoznatite kukleni re`iseri vo porane{na Jugoslavija-@ivomir Jokovi}. Postanovkata i dra-matizacijata na ovoj gostinski re`iser go potvrdija negovoto visoko majstorstvo vo domenot na sovremeniot kuklen izraz...

Ivan Ivanovski (,,Makedonija Denes,,-7.03.2003)

Page 46: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

ЕАТАР ЗА ЕЦА И ЛАДИНЦИ 45

aвтор и режијА: Боњо ЛунговaСиСтент нА режијА: Маја ЕнчеваKореогрАфијА:

Константин КаракостовСценографија и костимографија и кукли:Диљана ПрвановамузичКи ПедАгог: Елена МетодиевамузичКи АрАнжмАн: Георги Ценев

учеСтвувААт:Тања Кочовска, Олгица Христовска, Драган Довлев, Владимир Лазовски, Ана Левајковиќ, Жаклина Стефковска, Катарина Илиевска, Круме Стефановски

инСПициент: Ѓурко Стојановски

неактивна претставa

...,,Yvezden koktel,, e edna luda zabava za vozrasni, vo koja publikata mo`e da u`iva i da se smee, bukvalno gromoglasno od po~etokot do krajot na pretstavata...

Bowo Lungov (,,Ekran,,-20.03.2003)

...Bowo Lungov, koj po svoi pravila gi sozdava hit pretstavite vo Teatarot za deca i mladinci vo Skopje, so celata ekipa gradi teatarski sistem od dvaesettina sceni koi imaat svoe ime koe ja precizira gradbata vo ~ija osnova e hit pesnata...

Liljana Mazova (,,Nova Makedonija,,-20.03.2003)

...,,Yvezden koktel,, so svoite osvedo~eni, vonseriski vrednosti, zaslu`u va da go vidi mnogu pobroen auditorium od toj {to mo`e da go primi maliot salon na Teatarot za deca i mladinci...

...Ednostavno ovaa izvedba ne smee da se propu{ti; taa bezuslovno treba da se vidi...

Ivan Ivanovski (,,Makedonija Denes,,- 24.03.2003)

,,ЅВЕЗДЕН КОКТЕЛ,,

Преmиера: 15.03.2003.год. Театар за деца и младинци

Page 47: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

46

aвтор: Бошко ТрифуновиќрежијА: Коле АнгеловскиСценогрАфијА: Љубомир Чадиковски КоСтимогрАфијА: Лира Грабул MузиКА: Љупчо Мирковски КореогрАфијА: Сања Шутевска КореогрАфијА на зајачко оро:

Владимир Јаневски ЛеКтор: Jeлица Инадевска

учеСтвувААт: Тања Кочовска (царот), Катарина Илиевска (царицата), Филарета Атанасова/Винета Дамческа (Принцезата, вилата, Прологус), Драган Довлев (мудрецот, Првиот брат, Прологус, Стражарот), Роберт Велјановски (вториот брат, Прологус, Стражарот, Кучето), Ана Левајковиќ (третиот брат),

инСПициент: Ѓурко Стојановски

,,СКАЗНА ЗА ЦАРОТ И ОВЧАРОТ,, Преmиера: 15.10.2003.год. Театар за деца и младинци

Активна претстава.

...Niz prikaznata, ednostavna za decata, ima pove}e sloja: kako i vo site prikazni, dobroto go pobeduva zloto, deka siromaviot e pobogat i od bogatiot, normalno so umot, i deka verbata gi minuva site pre~ki...

...,,Carot i ov~arot,, e u{te eden povod da ima turkanici pred teatarot.

Cvetanka Zoj~evska (,,Vest,,-28.10.2003)

Page 48: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

ЕАТАР ЗА ЕЦА И ЛАДИНЦИ 47

Автор: Јордан ТодоровдрАмАтизАцијА: Маја ЕнчеваПревод и ПреПев: Ефтим КлетниковрежијА: Константин Каракостовуметнички консултант: Боњо ЛунговАвтор нА КуКЛи: Хана Шварцизбор на музика: Константин КаракостовЛеКтор: Јелица Инадевска

учеСтвувААт:Тања Кочовска (рики-папагалче,

кафезот), Ана Левајковиќ (чик-чирик-врапче, столот), Владимир Лазовски (Круме-мачор, румбо-румбо-мајмун, скалите), Изабела Новотни (Ластовицата, саксијата)

инСПициент: Ѓурко Стојановски

неактивна претстава.

...,,Papagal~eto Riki,, e romanti~na i duhovita prikazna za najmladite. Prikaznata ima i edukativna dimenzija, odnosno na decata im go pretstavuva zna~eweto na slobodata...

(,,Dnevnik,,-18.02.2004)

,,ПАПАГАЛЧЕТО РИКИ,,

Преmиера: 12.02.2004.год. Театар за деца и младинци

Page 49: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

,,VASILISA PREKRASNA,, Преmиера: 25.09.2004.год. Театар за деца и младинци

Komi~na scenska bajka, so~ineta spored narodni ruski bajki sobrani od Aleksandar Nikolajevi~ Afanasjev

48

AVTOR: Rusomir BogdanovskiREжIJa: Dimitar StankovskiSCENOGRAFIJA: Qubomir ^adikovskiKOSTIMOGRAFIJA: Aleksandar No{palMUZIKA: Qup~o MirkovskiKOREOGRAFIJA: Sawa [utevskaLEKTOR: Jelica InadevskaUчESTVUVaaT: Ana Levajkovi} (Vasilisa

Prekrasna), Izabela Novotni/

Vineta Dam~eska (Kuklata Kukle), ElenaTrajkovska/Dragana Kostadinovska (Ma}eata), Katarina Ilievska (Ma{a Mrzlata) Olgica Hristovska/Tawa Ko~ovska (Duwa{a Dremlata), Katerina Kocevska/Tawa Ko~ovska (Baba Jaga), Predrag Pavlovski (Ivan-Carskiot sin, Ivan-Selanskiot sin, Ivan-Trgovskiot sin)

INSPICIENT: \urko Stojanovski

Aktivna pretstava.

...Najnovata pretstava na Teatarot za deca i mladinci ,,Vasilisa Prekrasna,, na gleda~ot-maliot ili vozrasniot-seedno, mu se obra}a na ~udesen na~in. Niz idejata (osven koga se slu{aat/~itaat bajkite) e mo`no da se veruva vo do brinata i vo mudrosta, nasproti lo{ite misli i nameri...

Liljana Mazova (,,Nova Makedonija,,-5.10.2004)

Page 50: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

ЕАТАР ЗА ЕЦА И ЛАДИНЦИ 49

aвтор: Васил ПујовскирежијА: Коле Ангеловски СценогрАфијА: Љубомир Чадиковски Костимографија: Александар Ношпал КомПозитор: Љупчо Марковски КореогрАфијА: Ана Левајковиќ ЛеКтор: Jелица ИнадевскаучеСтвувААт:

Јасмина Мицовска/Ана Левајковиќ (Шашле од зашле, шутот), Ѓокица Лукаревски (Кускуле Први, кралот), Елена Трајковска/Катарина

Илиевска (Кускулеица од трпејца, кралицата), Драган Довлев (Кучин од Бучин, војводата, судија), Тања Кочовска (Паца на маца, војводката), Предраг Павловски (Каж зинилаж, грофот, бранител), Катарина Илиевска/Винета Дамческа (Анче од јанче, грофицата), Владимир Лазовски (Бум думдум, генералот, обвинител), сите актери (змејко)

инСПициент: Ѓурко Стојановски.

Активна претстава.

...Pretstava za kralot,,koj ako e kral, xin ili kepec mal, mora da znae koj kolku vredi najmalku se meri so pedi,, pora~uva novata premiera ,,Kralot Kuskule Prvi,,...

A.D. (,,Vreme,,-2.02.2005)

...,,Kuskule Prvi,, e edna od najdobrite pretstavi {to gi rabotel ovoj teatar... Publikata, po premierata, }e se soglasi so mojata ocena. Pretstavata e odli~en spoj na muzika i na tekst, postaveni na originalen na~in od Angelovski...

Qubomir ^adikovski (,,Vreme,,- 2.02.2005)

,,КРАЛОТ КУСКУЛЕ ПРВИ,,

Преmиера: 02.02.2005.год. Театар за деца и младинци

Page 51: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

50

,,ПОПОТ И НЕГОВИОТ СЕЛСКИ СЛУГА БУДАЛ,,Преmиера: 06.12. 2006.год. Театар за деца и младинци

Автор: А.С. Пушкин, режијА: Боњо Лунгов, Превод и препев на песни: Петре М. А., дрАмАтизАцијА: Боњо Лунгов и Петар Ковачев, Ас. на режија и драматург на претставата: Маја Енчева Ас. на режија и кореографија: Константин Каракостов, Автор на кукли и сценографија: Хана Шварц, Костимографија: Александар Ношпал , КомПозитор:Љупчо Мирковски, учеСтвувААт:Драган Довлев (Будал), Владимир Лазовски (Попот), Тања Кочовска (Попаѓата), Олгица Христовска/ Ана Левајковиќ (Ќерката на попот), Предраг Павловски (Стариот Ѓавол), Ана Левајковиќ, Изабела Новотни/Винета Дамческа (Ѓаволчето), Катарина Илиевска, Ѓуро Дракулоски (Кобилата), Тања Кочовска, Олгица Христовска/ Ана Левајковиќ, Предраг Павловски, Изабела Новотни /Винета Дамческа, Катарина Илиевска (Скомрахи).инСПициент: Ѓурко Стојановски

Активна претстава

Umnosta, itrinata, dobrinata i tru doqubivosta sekoga{ mo`at da ja nadvladeat glupavosta, skr`avosta, al-~nosta i nedovetnosta i sekoga{ toa se slu~uva so nevidena lesnotija, koga ~ovekot (deteto) i vo javeto i vo sonot ima ~istina i dobrina vo mislata.

...Niz igra i pesna gi vidovme dobrinata i zlinata, so odmeren zbor ~uvme deka vo svetot na bajkite barem edna{ mo`eme da nau~ime deka treba i mora da bideme po-zitivni i ponekoga{ seto toa da go vidime ~isto, iskreno, so detski o~i, nasmeano...

Bor~e Grozdanov (,,Ve~er,,-8.12.2006)

...,,Prikazna za popot i negoviot selski sluga Budal,, kako nova radost i za decata i za vozrasnite, mjuziklot go postavi re-`iserot Bowo Lungov (Bugarija), koj vo po-

sle dnava decenija na repertoarot na ovoj teatar gi postavuva re~isi site relevantni pretstavi...

...Se vo toj proces e sleano: ednoto go sledi drugoto, idejata ja sledi rea-lizacijata, provokacijata se pretvora vo radost. Zaedni~ki se doraska`uva i oformuva procesot koj korespondira me|u site negovi arbitri...

Liljana Mazova (,,Dnevnik,,-12.12.2006)

...Vo krugot na scenski realizacii na Lungov koi ja nosat oznakata na izvedbi od antologiska vrednost, nesomneno spa|a i najnovata premiera na ,,Prikazna za popot i negoviot sluga Budal,, stilski i `anrovski mnogu razli~na od pret hodnite postanovki, no, kako i sekoga{, so novi idei i re{enija...

Ivan Ivanovski(,,Vreme,,- 2.02.2007)

Page 52: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

ЕАТАР ЗА ЕЦА И ЛАДИНЦИ 51

Автор: Ивана Брлиќ МажураниќрежијА: Горан ГоловкодрАмАтизАцијА: Горан ГоловкоПревод нА теКСт:

Јелена Лужина, Лилјана МазоваПреПев нА ПеСни: Васил ПујовскиСценогрАфијА: Љубомир ЧадиковскиКоСтимогрАфијА: Марија ЖаракКомПозитор: Арсен ДедиќЛеКтор: Јелица ИнадевскаучеСтвувААт: Олгица Христовска (Кнегиња,

Селанка, змија осојница,

,,ТРИ ДРЕВНИ ПРИКАЗНИ,,

Преmиера: 28.01. 2006.год. Театар за деца и младинци

Сварожиќ),Владимир Лазовски (Кнезот реља, Селанец, домашни, Стрибор, Лутко),Елена Трајковска (рутвица, девојче, домашни, трите ѓаволи), Драган Довлев (јагленче, господинот, Селанец, момчето, вест), Тања Кочовска (миличка, Бабата, Селанка, Бесомар), Катарина Илиевска (Самовилата заточувачка, Селанка, малик тинтилиниќ, марун), Предраг Павловски (Потјех, домашни)

инСПициент: Ѓурко Стојановски

неактивна претстава

...Rezultatot e maksimalen spoj vo koj se bri{at granicite scena - gledali{te. Takva e i najnovata pretstava ,,Tri drevni prikazni,, rabotena spored tri prikazni na Ivana Brli} Ma`urani} (Hrvatska), a vo prevod na Jelena Lu`ina i Lile Mazova...

...Prikaznite se silni, suptilni, pou~ni vo celta da se poka`e dobroto nad lo{oto, govorat za estetskite i moralni vrednosti {to denes gi nema ili se pomalku gi ima...

Liljana Mazova (,,Dnevnik,,-1.02.2006)

...Ovaa premiera na skopskiot Teatar za deca i mladinci ja re`ira{e gostinot od Hrvatska - Goran Golovko, koj uspea raznite po tematika bajki da gi povrze vo edna dosta vpe~atliva celina. Toj na izvedbata i vdahnuva grstovi sve`ini i vedrini, mo{ne diskretni i sublimni tonovi...a najmnogu ja apostrofira nivnata poeti~nost...

...Narodniot duh osven vo tekstovite i vo postanovkata be{e prisuten i vo avtorskata muzika na proslaveniot kantator-Arsen Dedi}, koj na pretstavata i dade eden poseben ton i pe~at...

Ivan Ivanovski (,,Nova Makedonija,,- 6.06.2007)

Page 53: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

,,ВОЛШЕБНАТА ФЛЕЈТА,, Преmиера: 14.03. 2007..год. Театар за деца и младинци

Sпоред емануел Шиканедер и волфганг Амадеус моцарт

52

Автор: Русомир Богдановски, режијА: Александар Ивановски, СценогрАфијА: Елена Дончева, КоСтимогрАфијА: Елена Дончева, музиКА: Љупчо Мирковски, ЛеКтор: Јелица Инадевска, учеСтвувААт:Драган Довлев (тамино, принц), Ана Левајковиќ (Памина, принцеза), Зорица Стојановска (Кралицата, добра), Предраг Павловски (Папагено, ловец на птици кај кралицата), Изабела Новотни/Винета Дамческа (Папагена, ловџика на птици кај волшебникот), Владимир Лазовски (волшебникот, лош по грешка), Катарина Илиевска (Страшната ламја), инСПициент: Ѓурко Стојановски

Активна претстава.

...Ubavata muzika e edno od retkite dobra na koe nitu ma|epsanite, nitu lo{ite, ne mo`at da mu odoleat. Vol{ebnite zvuci gi ru{at zlite barieri, ostavaj}i zad sebe vol{ebna dobrina...

...I se taka ponatamu od ubavo poubavo, se redi i gradi edna vol{ebna prikazna preku rakopisot na Rusomir Bogdanovski, raboten po Emanuel [ikaneder i ne nad-minliviot genij V. A. Mocart...

...U{te edna{ so ,,Vol{ebnata flejta,, Teatarot za deca i mladinci potvrduva deka e hram vo koj detskiot son, `elbi i bezgri`nost se najbitni i najposakuvani i treba i mora da postojat.

Bor~e Grozdanov (,,Ve~er,,-19.03.2007)

...Popularnata ,,Vol{ebna flejta,, spored Emanuel [ikaneder i Volfgang Amadeus Mocart prvpat e na edna ma-

kedonska teatarska scena - Teatarot za deca i mladinci vo Skopje...

...Najgolema vrednost na ovaa pretstava se scenografijata i kostimite na Elena Don~eva. Osobeno kostimite. Rasko{nosta na idejata da se vleze vo bajkata, Don~eva ja ostvaruva so mnogu znaewe i po~ituvawe na fantazijata i realizacijata vo detaqot koj ja sozdava celinata...

Liljana Mazova (,,Dnevnik,,-16.04.2007)

...,,Vol{ebnata flejta,,... kos ti mo-grafskiot anga`man na renomiraniot ma kedonski umetnik Elena Don~eva...u{te vedna{ bi sakale da istakneme deka odamna na na{ite profesionalni sceni ne se videni takov rasko{en duh i fantazija vo kostimografskoto odlikuvawe na spomenatata izvedba...

Ivan Ivanovski (,,Nova Makedonija,,- 6.06.2007)

Page 54: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

ЕАТАР ЗА ЕЦА И ЛАДИНЦИ 53

Автор: Игор БојовиќрежијА: Коле АнгеловскиПревод и ПреПев: Васил ПујовскиКоСтимогрАфијА и СценогрАфијА: Елена ДончевамузиКА: Љупчо МирковскиЛеКтор: Јелица ИнадевскаучеСтвувААт:

Катарина Илиевска (Пресветлиот цар, вила равиојла), Ѓокица

,,БАШ ЧЕЛИК,,

Преmиера: 26.09. 2007.год. Театар за деца и младинци

Лукаревски (Старецот илија), Винета Дамческа (Принцезата ефимија, вила нагоркиња), Предраг Павловски (огнило, вила Приморкиња), Владимир Лазовски (Баш челик), Ана Левајковиќ (овчарчето небојша), Лазе Манасковски (Џинот носло), Драган Довлев (Џинот мешло)

инСПициент: Ѓурко Стојановски

Активна претстава

...Be{e i predizvik da se napravi edna bajka so glaven negativen lik, koja }e bide priem~iva za na{ite deca...

Kole Angelovski (,,[pic,,-26.09.2007)

...,,Ba{ ~elik,, e juna~ka epska bajka, taka {to pretstavata e masovna. Sakav da ja napravam priemliva za decata i zatoa ima raska`uva~i {to go komentiraat dejstvoto od sovremena perspektiva...

Kole Angelovski (,,Vest,,-26.09.2007)

Page 55: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

54

Автор нА ЛиБрето и режијА: Боњо Лунгов

Асистент на режија, кореографија и избор на музика: Константин КаракостовСценогрАфијА: Љубомир ЧадиковскиАвтор на импровизирани кукли:

Боњо Лунгов и Константин Каракостов

учеСтвувААт:Ана Левајковиќ, Тања Кочовска, Владимир Лазовски, Предраг Павловски, Драган Довлев, Катарина Илиевска, Винета Дамческа

инСПициент: Ѓурко Стојановски

,,ТЕЛЕФОНОТ,, Преmиера: 25.12. 2007.год. Театар за деца и младинци

Активна претстава

...BRAVO! Bravo za magijata, bravo za sonot, bravo za imaginacijata, bravo za majstorijata! Bravo za ve{tinata, bravo za koordinacijata, bravo za plasti~nata igra, bravo za vistinskata teatarska posvetenost, bravo za ru{eweto na ,,rampata,,, bravo za vovedot vo ubavinata, Bravo...!...

Bor~e Grozdanov (,,Ve~er,,-31.12.2007)

...Mo{ne poeti~nata, ritmi~ki `iva i impulsivna pretstava ,,Telefonot,, kolku {to e bliska do senzibilitetot na decata t.e. na u~enicite, tolku ako ne i pove}e so svojata ideja, so svoeto tematsko-izrazno milje, so problemot {to go isfrluva na povr{ina, se ~ini, mo`e da go zaintrigira qubopitstvoto i interesirawe na eden po{irok auditorium. Ednostavno treba da se vidi ovaa efektna scenska realizacija, nezavisno od vozrasta na gleda~ite...

Ivan Ivanovski (,,Nova Makedonija,, - 9.01.2008)

Page 56: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

ЕАТАР ЗА ЕЦА И ЛАДИНЦИ 55

AVTOR: Vasil PujovskiRE@IJA: Kole AngelovskiSCENOGRAFIJA: Qubomir ^adikovskiKOSTIMOGRAFIJA: Roze Traj~eskaMUZIKA: Qup~o MirkovskiKOREOGRAFIJA:Sawa [utevskaU^ESTVUVAAT:

Ефтим Трајчов (Dete golome{e), Katarina Ilievska (Majka Angelija,

Majka Lazarica), Predrag Pavlovski (Temi{var \uro), Vladimir Lazovski (Krali Marko), \okica Lukarevski (Jankula vojvoda), Vineta Dam~eska (Stra{nata lamja, Moma Perunika, Vida samovila), Dragan Dovlev (Crna Arapina),

INSPICIENT: \urko Stojanovski

Aktivna pretstava

...Porakata e da im se poka`e na decata deka dobroto go pripitomuva zloto, a toa e ovde napraveno so mnogu humor, nadmudruvawa i simpati~ni negativni likovi...

Kole Angelovski (,,[pic,,-10.06.2008)

,,DETE GOLOME[E,,

Преmиера: 10.06. 2008.год. Театар за деца и младинци

Page 57: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

56

RE@IJA: Bowo LungovADAPTACIJA NA TEKST: Bowo LungovPREVOD: Metodija VelkovAs. na re`ija i dramaturg na pretstavata:

Maja En~evaAs. na re`ija i koreografija: Konstantin KarakostovAvtor na kukli, scenografija i

kostimografija: Diljana PrvanovaIzbor na muzika: Konstantin KarakostovLEKTOR: Jelica InadevskaU^ESTVUVAAT: Ana Levajkovi} (Devoj~eto so

,,DEVOJ^ETO SO KIBRIT^IWA,, Преmиера: 17.12. 2008.год. Театар за деца и младинци

kibrit~iwa), Tawa Ko~ovska (Slatkarkata, Debelata, Ku~enceto, Kr~markata), Predrag Pavlovski (Mesarot, Tatkoto), Katarina Ilievska (Prodava~kata na zelen~uk, Sopstveni~kata na ku~enceto, Balerina), Vladimir Lazovski (Sluginkata, Policaecot), Dragan Dovlev (Ligleto, [e}erniot pamuk), Vineta Dam~eska (Majkata na debelata i ligleto, Elkata)

INSPICIENT: \urko Stojanovski

Spored prikaznata na H.K. Andersen

Aktivna pretstava

...A decata tie navistina se svet za sebe...ne~epnat, ubav, daleku od intrigite i rasipanosta na ,,golemite,,...tie povtorno se so`iveaja so junacite na prikaznata na Andersen i Lungov. Vo sekoj mig go bodrea smrznatoto devoj~e, pla~ea, gledaj}i ja nejzinata sudbina na nemo}no i krevko devoj~ence...navivaa da pobedi dobroto, a da se iskoreni zloto...

Bor~e Grozdanov (,,Ve~er,,-22.12.2008)

...,,Devoj~eto so kibrit~iwata,, koja e rabotena spored istoimenata skazna na Andersen i koja gi prenesuva gleda~ite vo prostorite na dobrinata i ubavinata, na ne`nosta i ~ovekoqubieto, doa|a vo vistinsko vreme - vo presret na novogodi{nite i bo`i}nite praznici, vo ~ie sne`no i studeno prikve~erie i se odigruva dejstvieto...

Ivan Ivanovski (,,[pic,, - 24.12.2008)

Page 58: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

ЕАТАР ЗА ЕЦА И ЛАДИНЦИ 57

AVTOR: Vilijam [ekspirPREVOD: Bogomil \uzel

Sne`ana Anastasova ^adikovskaRE@IJA: Bowo LungovAs. na re`ija, dramatizacija i dramaturg

na pretstavata: Maja En~evaAs. na re`ija: Konstantin KarakostovAvtor na kukli i kostimografija:

Stefanka ]uvlievaIzbor na muzika, multimedija i sceno.:

Konstantin Karakostov

,,SON NA LETNATA NO],,

Преmиера: 09.06. 2009.год. Театар за деца и младинци

LEKTOR: Jelica InadevskaU^ESTVUVAAT:

Tawa Ko~ovska (Titanija), Predrag Pavlovski (Oberon), Ana Levajkovi} (Zadrogaz), Vineta Dam~eska (Hermija), Marija \or|ijovska (Elena), Vladimir Lazovski (Lizandar), Dragan Dovlev (Demetar), Katarina Ilievska (Devojkata, magaricata)

INSPICIENT: \urko Stojanovski

Aktivna pretstava

...Celata izvedba na ovoj ,,Son na letnata no},, e do`ivuvawe protkaeno so svoj stav kon dene{nite soo~uvawa na adolescentite, no i vozrasnite i na povozrasnite, so slu~ki/sliki koi otvoraat poinakov pogled kon qubovta i qubomorata, vistinata i lagata. A za da bide poubavo, potrebna e neli, fantazija. Pa, sekoj {to go saka toj poinakov svet vo koj pobeduva qubovta, neka go vidi Sonot na letnata no} vo Teatarot za deca i mladinci vo Skopje. Fantazijata e na stepen na sovr{enost.

Liljana Mazova (,,Forum,,-19.06.2009)

...Postavuvaweto na ,,Son na letnata no},, vo Teatarot za deca i mladinci go smetam za mo{ne zna~aen repertoarski poteg i u{te eden negov golem uspeh...

...Mo{ne inventivno, ostvaruvaj}i i spojuvaj}i go sonot so javeto vo edna letna Ivandenska no}, vo koja se slu~uvaat mnogu neobi~ni zbidnuvawa, {to gi povrzuva najsilnoto ne{to vo `ivotot - qubovta.

Ivan Ivanovski (,,[pic,, - 24.06.2009)

Page 59: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

58

,,MALATA SIRENA,, Преmиера: 16.01. 2010.год. Театар за деца и младинци

AVTOR: Rusomir Bogdanovski, RE@IJA: Dean Damjanovski, SCENOGRAFIJA: Qubomir ^adikovski, KOSTIMOGRAFIJA: Aleksandar No{pal, MUZIKA: Qup~o Mirkovski, KOREOGRAFIJA: Sawa [utevska, LEKTOR: Jelica Inadevska, U^ESTVUVAAT: Vineta Dam~eska (Malata Sirena), Ефтим Трајчов (Princot), Vladimir Lazovski (Morskiot lav andersen), Predrag Pavlovski (Kralot na moreto), Dragan Dovlev (Zlatniot kral), Zorica Stojanovska (Morskata samovila/Zlatnata kralica), Katarina Ilievska (Morskata ve{terka/Srebrenata princeza), Marija \or|iovska (Oktopodot Kutri~ok), Ana Levajkovi} (Golemata Sirena, INSPICIENT:\uro Drakuloski

Aktivna pretstava...,,Malata sirena,, pretstava premierno

izvedena vo sabotata vo Teatarot za deca i mladinci. Sosema dovolna provokacija da se otide, da se pogledne i da se vrati vo detstvoto...

...I de~iwata i vozrasnite ne znaeja {to poprvo da pravat; da ja sledat prikaznata za qubovta me|u Malata sirena i Princot, ili pak da gledaat vo prekrasnite, bogati i koloritni kostimi, delo na modniot kreator Aleksandar No{pal i na kroja~kata Qubica Velkova...

...Ne pomalku za pofalba se i sceno-grafijata na Qubomir ^adikovski i koreo-grafijata na Sawa [utevska, a se be{e zbo-gateno i so ubavata muzika na Qup~o Mi-rkovski...

B.N. (,,Vest,,-18,19.01.2010)...U{te eden ubav vlez vo svetot na bajkite,

u{te eden ubavo odsonuvan son so otvoreni o~i, u{te edna ubava prikazna za dobroto, zloto, omrazata i qubovta...koja spojuva svetovi! I od toj ubav svet prosto ~ovek da ne saka da izleze!..

...Be{e vistinsko u`ivawe da se vleze vo prikaznata na Malata sirena i nejzinata bezgrani~na qubov kon zemniot princ...Ma-gijata be{e izvedena teatarski, majstorski so fantasti~na koloritnost, so izvonredna muzikalnost, so besprekorna artisti~ka po-

svetenost, so akterska razigranost nebare ak-terstvoto e najednostavniot zanaet na svetot...

...Imponira{e kolku malata, no fun kci-onalna scena be{e golema, {iroka i otvorena za da ne primi vo svojata prikazna...

...Teatarot za deca i mladinci sozdade u{te edna pretstava {to bezdrugo ne samo {to }e gi animira i raduva decata tuku e i vreden estetski proizvod koj }e se gleda...

Bor~e Grozdanov (,,Ve~er,,-21.01.2010)

...Bogdanovski sozdava samostojna dram-ska struktura...a ona {to najmnogu uspeva e osovremenuvaweto na tekstot, negovoto dobli`uvawe do senzibilitetot na sovre-menoto dete...go zapazuva nivoto na razvienata fabula za qubovta i dobrinata na edna sirena i eden princ, zatoa i piesata se sledi so ̀ ivo interesirawe...

...Vo scenskoto oformuvawe na ,,Malata sirena,, be{e anga`irana ekipa so potvrdeni vrednosti vo niza prethodni proekti. Toa se: Qubomir ^adikovski (scenografija), alek-sandar No{pal i Qubica Velkova vo svojstvo na kostimografi i izveduva~i na kostimite, kako i Qup~o Mirkovski i Sawa [utevska, avtori na muzikata i koreografijata...

...Edna svetla, ̀ izneradosna, topla scenska rea lizacija......

Ivan Ivanovski (,,[pic,,-25.01.2010)

Page 60: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

ЕАТАР ЗА ЕЦА И ЛАДИНЦИ 59

режијА: Боњо Лунгов, Автор на кукли и сценографија: Боњо Лунгов , Либрето по мотивите од песната ,,јас ве љубев,, од А.С. Пушкин, ас. на режија и костимографија: Маја Енчева, Превод и ПреПев: Томислав Османли, Ас. на режија, избор на музика, мултимедиа и кореографија: Константин Каракостов, избор и изработка на народни носии во претставата: Љубица Велкова, изработка на кукли и реквизита: Кирил Василев, уметничКо оСветЛувАње: Оливер Ставрев, тон мАјСтор:Ангеле Насковски, учеСтвувААт:Ана Левајковиќ, Винета Дамческа, Катарина Илиевска, Марија Ѓорѓијовска, Тања Кочовска, Владимир Лазовски, Драган Довлев, Предраг Павловски, инСПициент: Ѓуро Дракулоски

,,BESKRAJNI SONI[TA,,

Преmиера: 25.03. 2010.год. Театар за деца и младинци

Активна претстава... Pobeda za naj~istata magija... Cen-

tralnata proslava e zadutre vo 19 ~asot vo ,,Holidej in,, koga }e bide prika`an filmot, }e bidat pozdraveni gostite od ministerkata za kultura, od direktorot na teatarot i od gostite od Tirana, Podgorica, Belgrad i Sofija...

M.Z. (,,Vest,,-23.03.2010)

...Pretstavata naslovena kako ,,Bes-krajni soni{ta,, mo`e da se prifati i kako eden vid oma`, za{to scenarioto, odnosno libretoto na ovoj kuklen spektakl na ugledniot gostin od Bugarija-re`iserot i profesorot na Teatarskata akademija vo Sofija-Bowo Lungov ima{e pretenzii da gi prika`e site sistemi {to se koristat vo kuklenata umetnost...

...Taa odrazuva{e edno zavidno ume-tni~ko ramni{te, demonstriraj}i ja raz-li~nosta na poetikata na ovoj istaknat re`iser, koj mu vtisna silen pe~at na skopskiot Teatar za deca i mladinci so prethodnite nekolku postanovki od visoko antologisko zna~ewe...

...Ne izostana prepoznatlivata ima-ginativnost i studioznost na spomnatiot re`iser i pedagog, realiziraj}i proekt koj ostavi silen vpe~atok, osobeno vo mo}ta za sinhronizacija na site elementi vo izvedbata, so razvieno ~uvstvo za vizualizacija, za komponirawe proekt vo koj de fakto se e na svoeto vistinsko mesto...

...Sozdavaj}i pretstava od mali dra-matur{ki celini, B. Lungov ne uveri deka kuklenata dramaturgija, nezavisno od nejziniot karakter, bitno se razlikuva od onaa za ,,`ivi,, pretstavi, za{to preku favoriziraweto na mikrodramaturgijata se nastojuva vo najkrupen plan da se izvle~e poetskata su{tina... Gi vklu~i i prekrasnite stihovi od pesnata ,,Jas ve qubev,, od golemiot ruski poet A.S. Pu{kin, {to ja vospeva bezgrani~nosta na qubovta i radosta na `iveeweto, so kratkiot tekst od Goran Stefanovski za skomrahite, za su{tinata na akterskoto postoewe...

Ivan Ivanovski (,,[pic,,- 19.04.2010)

Page 61: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

60 Театар за деца и младинци 1990-2010

UMETNI^KI PERSONALAKTERI-^LENOVI NA SEGA[NIOT ANSAMBL

Vladimir Nikola LazovskiIzabela Blagoja NovotniTatjana Pantelej Ko~ovskaDragan Todor DovlevPredrag Branko PavlovskiAna Blagoja Levajkovi}-Bo{kovKatarina Tihomir IlievskaVineta Dam~e Dam~eska

AKTERI-PORANE[NI ^LENOVI NA ANSABLOT

Sowa Ja}ovska SamarxievaMarija \ur~eva NovakAna KostovskaIgor MaxirovOlgica Hristovska

VLADIMIR NIKOLA LAZOVSKI

Vraboten vo TDM od 1.02.1993 godinaIgra vo slednite pretstavi:,,Be{e edna{ na diviot zapad,,; ,,Zrnoto gra{ok i princez-

ata,,; ,,Spomeni vo no}ta,,; ,,Pinokio,,; ,,Kako son,,; ,,Sne`ana i sedumte xuxiwa,,; ,,Maliot princ,,; ,,Svetlosinoto ku~e Petar,,; ,,Ubavicata i yverot,,; ,,Pupi Paf,,; ,,Pepela{ka,,; ,,Mogli,,; ,,Krale Marko,,; ,,Makedonska prikazna,,; ,,Jane Zadrogaz,,; ,,Siljan {trkot,,; ,,Lakomata meca,,; ,,Crvenkapa,,; ,,^uk,~uk, Stojan~e,,; ,,Yvezden koktel,,; ,,Papagal~eto Riki,,; ,,Kralot Kuskule Prvi,,; ,,Tri drevni prikazni,,; ,,Popot i negoviot sluga Budal,,; ,,Vol{ebnata flejta,,; ,,Ba{ ~elik,,; ,,Telefonot,,;,,Dete golome{e,,; ,,Devoj~eto so kibrit~iwa,,; ,,Son na letnata no},,; ,,Malata sirena,,

NAGRADI:• Akterska nagrada ,,KRALE MARKO,, Me|unaroden Festival na teatri za deca - Subotica - 1999• Akterska nagrada ,,LAKOMATA MECA,, Me|unaroden kuklen festival na mali formi - Kraguevac -

2001• Akterska nagrada ,,POPOT I NEGOVIOT SLUGA BUDAL,, 13 Me|unaroden kuklen festival “Zlatna Iskra” - Kraguevac

- 2007

Page 62: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

Театар за деца и младинци 1990-2010 61

• Akterska nagrada ,,POPOT I NEGOVIOT SLUGA BUDAL,, 15 Me|unaroden festival na teatri za deca - Kotor -2007• Kolektivna Akterska nagrada ,,MAKEDONSKA PRIKAZNA,, VII Me|unaroden Festival na teatri za deca - Subotica - 2000• Specijalna nagrada za kuklena animacija ,,PAPAGAL^ETO RIKI,, VI Me|unaroden kuklen festival “Zlatna Iskra” - Kraguevac

- 2004

IZABELA BLAGOJA NOVOTNIVrabotena od 1.02.1993 godinaRabotnoto mesto i e vo miruvawe.Igrala vo slednite pretstavi: ,,Be{e edna{ vo diviot za-

pad,,; ,,Kralot Kuskule Prvi,,; ,,Zrnoto gra{ok i princezata,, ; ,,Spomeni vo no}ta,,; ,,Kako son,,; ,,Sne`ana i sedumte xuxiwa,,; ,,Maliot princ,,; ,,Dvajca vo eden,,; ,,Pupi Paf,,; ,,Pepela{ka,,; ,,Mogli,,; ,,Krale Marko,,; ,,Papagal~eto Riki,,; ,,Vasilisa prekra-sna,,; ,,Sne`nata kralica,,; ,,Popot i negoviot sluga Budal,,; ,,Vol{ebnata flejta,,

TATJANA PANTELEJ KO^OVSKAVraboten vo TDM od 1.09.1993 godinaIgra vo slednite pretstavi:,,Be{e edna{ na diviot zapad,,; ,,Kralot Kuskule Prvi,,;

,,Spomeni vo no}ta,,; ,,Pinokio,,; ,,Kako son,,;,,Svetlosinoto ku~e Petar,,; ,,Ubavicata i yverot,,; ,,Dvajca vo eden,,; ,,Pupi Paf,,; ,,Pepela{ka,,; ,,Mogli,,; ,,Krale Marko,,; ,,U~ili{te za klovnovi,,; ,,Makedonska prikazna,,; ,,Jane Zadrogaz,,; ,,Siljan {trkot,,; ,,Itar Pejo,,; ,,^uk,~uk, Stojan~e,,; ,,Perduvite na `eravot,,; ,,Yvezden koktel,,; ,,Skazna za carot i ov~arot,,; ,,Papagal~eto Riki,,; ,,Vasilisa Prekrasna,,; ,,Kralot Kuskule Prvi,,; ,,Tri drevni prikazni,,; ,,Popot i negoviot sluga Budal,,; ,,Telefonot,,; ,,Devoj~eto so kibrit~iwa,,; ,,Son na letnata no},,

NAGRADI:• Akterska nagrada ,,UBAVICATA I YVEROT,, Me|unaroden Festival na teatri za deca - Subotica - 1998• Akterska nagrada ,,MAKEDONSKA PRIKAZNA,, I Me|unaroden festival na teatri za deca-Bawa Luka - 2002• Akterska nagrada ,,^UK, ^UK, STOJAN^E,, IX Me|unaroden festival na teatri za deca - Subotica - 2002• Kolektivna Akterska nagrada

Page 63: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

62 Театар за деца и младинци 1990-2010

,,MAKEDONSKA PRIKAZNA,, VII Me|unaroden festival na teatri za deca - Subotica –

2000

DRAGAN TODOR DOVLEVVraboten vo TDM od 1.01.1994 godinaIgra vo slednite pretstavi:,,Be{e edna{ na diviot zapad,,; ,,Spomeni vo no}ta,,; ,,Pi-

nokio,,; ,,Kako son,,; ,,Maliot princ,,; ,,Svetlosinoto ku~e Petar,,; ,,Ubavicata i yverot,,; ,,Dvajca vo eden,,; ,,Pupi Paf,,; ,,Mogli,,; ,,Krale Marko,,; ,,Siljan {trkot,,; ,,Itar Pejo,,; ,,Crvenkapa,,; ,,Dvanaesette meseci,,; ,,^uk,~uk, Stojan~e,,; ,,Perduvite na ̀ era-vot,,; ,,Yvezden koktel,,; ,,Skazna za carot i ov~arot,,; ,,Kralot Kuskule Prvi,,; ,,Tri drevni prikazni,,; ,,Popot i negoviot sluga Budal,,; ,,Vol{ebnata flejta,,; ,,Ba{ ~elik,,; ,,Telefonot,,; ,,Dete golome{e,,; ,,Devoj~eto so kibrit~iwa,,; ,,Son na letnata no},,; ,,Malata sirena,,

RE@ISERSKI PROEKTI,,Pepela{ka,, - pretstava -1998NAGRADI:

• Akterska nagrada ,,MALIOT PRINC,, Me|unaroden Festival na teatri za deca - Subotica - 1997

PREDRAG BRANKO PAVLOVSKIVraboten vo TDM od 1.01.1994 godinaIgra vo slednite pretstavi:,,Be{e edna{ na diviot zapad,,; ,,Spomeni vo no}ta,,; ,,Pi-

nokio,,; ,,Kako son,,; ,,Sne`ana i sedumte xuxiwa,,; ,,Maliot princ,,; ,,Ubavicata i yverot,,; ,,Pupi Paf,,; ,,Mogli,,; ,,Krale Marko,,; ,,U~ili{te za klovnovi,,; ,,Makedonska prikazna,,; ,,Jane Zadrogaz,,; ,,Itar Pejo,,; ,,Perduvite na `eravot,,; ,,Vasilisa Prekrasna,,; ,,Kralot Kuskule Prvi,,; ,,Tri drevni prikazni,,; ,,Popot i negoviot sluga Budal,,; ,,Vol{ebnata flejta,,; ,,Tele-fonot,,; ,,Dete golome{e,,; ,,Devoj~eto so kibrit~iwa,,; ,,Son na letnata no},,; ,,Malata sirena,,

NAGRADI:• Kolektivna Akterska nagrada ,,MAKEDONSKA PRIKAZNA,, VII Me|unaroden festival na teatri za deca - Subotica - 2000

Page 64: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

Театар за деца и младинци 1990-2010 63

ANA BLAGOJA LEVAJKOVI] BO[KOVVraboten vo TDM od 16.12.1995 godinaIgra vo slednite pretstavi:,,Be{e edna{ na diviot zapad,,; ,,Spomeni vo no}ta,,; ,,Pi-

nokio,,; ,,Kako son,,; ,,Sne`ana i sedumte xuxiwa,,; ,,Maliot princ,,; ,,Svetlosinoto ku~e Petar,,; ,,Ubavicata i yverot,,; ,,Dvajca vo eden,,; ,,Pupi Paf,,; ,,Pepela{ka,,; ,,Mogli,,; ,,Krale Marko,,; ,,U~ili{te za klovnovi,,; ,,Makedonska prikazna,,; ,,Jane Zadrogaz,,; ,,Siljan {trkot,,; ,,Lakomata meca,,; ,,Itar Pejo,,; ,,Crvenkapa,,; ,,Dvanaesette meseci,,; ,,Perduvite na ̀ eravot,,; ,,Zaspanata ubavica,,; ,,Yvezden koktel,,; ,,Skazna za carot i ov~arot,,; ,,Papagal~eto Riki,,; ,,Vasilisa Prekrasna,,; ,,Kralot Kuskule Prvi,,; ,,Tri drevni prikazni,,; ,,Popot i negoviot sluga Budal,,; ,,Ba{ ~elik,,; ,,Telefonot,,; ,,Devoj~eto so kibrit~iwa,,; ,,Son na letnata no},,; ,,Malata sirena,,

KATARINA TIHOMIR ILIEVSKAVrabotena vo TDM od 1.07.2004 godinaIgra vo slednite pretstavi:,,Spomeni vo no}ta,,; ,,Ubavicata i yverot,,; ,,Pupi Paf,,;

,,Mogli,,; ,,Krale Marko,,; ,,U~ili{te za klovnovi,,; ,,Makedon-ska prikazna,,; ,,Jane Zadrogaz,,; ,,Siljan {trkot,,; ,,Lakomata meca,,; ,,Dvanaesette meseci,,; ,,^uk, ~uk, Stojan~e,,; ,,Perduvite na `eravot,,; ,,Yvezden koktel,,; ,,Skazna za carot i ov~arot,,; ,,Vasilisa Prekrasna,,; ,,Kralot Kuskule Prvi,,; ,,Tri drevni prikazni,,; ,,Popot i negoviot sluga Budal,,; ,,Vol{ebnata fle-jta,,; ,,Ba{ ~elik,,; ,,Telefonot,,; ,,Dete golome{e,,; ,,Devoj~eto so kibrit~iwa,,; ,,Son na letnata no},,; ,,Malata sirena,,

NAGRADI:• Kolektivna Akterska nagrada ,,MAKEDONSKA PRIKAZNA,, VII Me|unaroden festival na teatri za deca - Subotica - 2000

VINETA DAM^E DAM^ESKAVraboten vo TDM od 20.07.2007 godinaIgra vo slednite pretstavi: ,,Siljan {trkot,,; ,,Itar Pejo,,; ,,Crvenkapa,,; ,,Skazna za

carot i ov~arot,,; ,,Vasilisa Prekrasna,,; ,,Kralot Kuskule Prvi,,; ,,Popot i negoviot sluga Budal,,; ,,Vol{ebnata flejta,,; ,,Ba{ ~elik,,; ,,Telefonot,,; ,,Dete golome{e,,; ,,Devoj~eto so kibrit~iwa,,; ,,Son na letnata no},,; ,,Malata sirena,,

Page 65: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

64 Театар за деца и младинци 1990-2010

TEHNI^KI PERSONAL

Sowa Ja}ovska Samarxieva

\uro Dakuloski inspicient

Olgica Hristovska

Ana Kostovska

Kiril Vasilev kuklar-rekviziter

Marija \ur~eva Novak

Angele Naskovski ton majstor

Igor Maxirov

Page 66: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

Театар за деца и младинци 1990-2010 65

Oliver Stavrev osvetlitel

Qubica Velkova kroja~-garderober

Ubavka Vesova higieni~ar

\urko Stojanovskiиnspicient:

PORANE[EN ^LEN NA TEHNI^KIOT PERSONAL

Dragana Kmetovska higieni~ar

Page 67: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

66 Театар за деца и младинци 1990-2010

Nada Mandoskafinansov rakovoditel

Seqvet Saitidoma}in- ekonm

Sofija Georgievskablagajnik

Violeta Dimovska teh.sekretar-arhivar

ADMINISTRATIVEN PERSONAL

Page 68: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

Театар за деца и младинци 1990-2010 67

УЧЕСТВО НА ФЕСТИВАЛИ:

„ЧУДОВИШТА ВО НАШИОТ ГРАД“- мтф ,,војдан чернодрински,, - Прилеп - 1990 година- 30 меѓународен детски фестивал - Шибеник - р. хрватска- 1990 година- „охридско лето“ - охрид - 1990 година

„ЦРВЕНКАПА“- демир хисар - 1990 година- Битола - 1990 година- мтф „војдан чернодрински“ - Прилеп - 1991 година- „Скопско лето“ - Скопје - 1991 година- 31 меѓународен детски фестивал - Шибеник - р. хрватска - 1991 година- „охридско лето“ - охрид - 1991 година- фААт - Кочани - 1992 година

„СИЛЈАН ШТРКОТ ШАНЦА“- мтф ,,војдан чернодрински,, - Прилеп - 1991 година

„КРАЛОТ КУСКУЛЕ ПРВИ“- мтф „војдан чернодрински“ - Прилеп - 1992 година- „Скопско лето“ - Скопје - 1992 година- „охридско лето“ - охрид - 1992 година

,,БЕШЕ ЕДНАШ НА ДИВИОТ ЗАПАД,,- мтф „војдан чернодрински“ - Прилеп - 1993 година- „охридско лето“ - охрид - 1993 година- Битола - 1994 година

„ЗРНОТО ГРАШОК И ПРИНЦЕЗАТА“- с. Билимбегово - 1993 година- с. Кадино - 1993 година- Прилеп - 1993 година- интернационален куклен фестивал ,,Слнчко,,-варна-р. Бу-

гарија - 1993 година- „Скопско лето“ - Скопје - 1993 година- меѓународен куклен фестивал „двајца се малку, тројца се

многу“- Пловдив - 1993 година- с. ново Село - 1993 година- с. Стајковци - 1993 година- I Балкански куклен фестивал - Софија - р.Бугарија-1993 г.- с. чичино Село - 1993 година- с. Бунец - 1993 година- с. Катланово - 1993 година

Page 69: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

68 Театар за деца и младинци 1990-2010

- тетово - 1994 година- интернационален куклен фестивал ,,Бурборак 94,, - Смолен

- р. Бугарија - 1994 година- фААт - Кочани - 1994 година- „Штипско лето“ - Штип - 1994 година- „охридско лето“ - охрид - 1994 година- Крива Паланка - 1994 година- гостивар - 1994 година- Кичево - 1994 година- неготино - 1994 година- Кратово - 1994 година- меѓународен куклен фестивал на мали форми - Крагујевац -

Ср југославија - 1995 година- III Балкански куклен фестивал - тирана - р. Албанија - 1995

година- III меѓународен фестивал на театри за деца - Суботица - Ср

југославија - 1996 година- југословенски фестивал на театри за деца - Котор - Ср

југославија - 1996 година- Крушево - 1997 година- „Скопско лето“ - Скопје - 1997 година- меѓународен фестивал на куклени претстави - Перуѓа - р.

италија - 1997 година- интернационален фестивал на традиционални театри - измир

- р. турција - 1997 година- интернационален фестивал на марионетска уметност за

деца - Прага - р. чешка - 1998 година

,,СПОМЕНИ ВО НОЌТА,,- „Скопско лето“ - Скопје - 1993 година- Битола - 1993 година- Куманово - 1993 година- велес - 1993 година- тетово - 1993 година - фестивал ,,Браќа манаки,, - Битола - 1994 година- Струмица - 1994 година- мтф ,,војдан чернодрински,, - Прилеп - 1994 година- Софија - р. Бугарија - двојно КАБАре - 1994 година- IV Балкански куклен фестивал - Скопје - 1996 година- меѓународен куклен фестивал - Подгорица - Ср југославија

- 1996 година- Куманово - 1997 година- југословенски фестивал на театри за деца - Котор - Ср

југославија - 1997 година

,,ПИНОКИО,,- „охридско лето“ - охрид - 1994 година- Струмица - 1994 година

Page 70: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

Театар за деца и младинци 1990-2010 69

- меѓународен куклен фестивал „двајца се малку, тројца се многу“

- Пловдив - 1994 година- Крива Паланка - 1994 година- II Балкански куклен фестивал - Софија - р.Бугарија - 1994

година- Битола - 1994 година

„КАКО СОН“- „ристо Шишков“ - Струмица - 1994 година- Крива Паланка - 1994 година- „хераклејски вечери“ - Битола - 1995 година- охрид - 1995 година- IV Балкански куклен фестивал - Скопје - 1996 година- гевгелија - 1998 година- „Скопско лето“ - Скопје - 1999 година- тајван - 1999 година

„СНЕЖАНА И СЕДУМТЕ ЏУЏИЊА“- фААт - Кочани - 1995 година- Пелистер - Битола -1995 година- меѓународен куклен фестивал ,,двајца се малку, тројца се

многу,, - Пловдив - р. Бугарија - 1995 година- Крива Паланка - 1995 - година- Битола - 1996 година- IV Балкански куклен фестивал - Скопје - 1996 година- Крушево - 1997 година- Љубанци - 1997 година- маврово - 1997 година- Куманово - 1997 година- „Скопско лето“ - Скопје - 1997 година- „Скопско лето“ - Скопје - 1998 година

„МАЛИОТ ПРИНЦ“- „хераклејски вечер“ - Битола - 1995 година - „ристо Шишков“ - Струмица - 1995 година- Крива Паланка - 1995 година- југословенски фестивал на театри за деца - Котор - Ср

југославија - 1996 година- IV меѓународен фестивал на театри за деца - Суботица -Ср

југославија - 1997 година- гевгелија - 1997 година

„СВЕТЛОСИНОТО КУЧЕ ПЕТАР“- „ Скопско лето“ - Скопје - 1997 година- V Балкански куклен фестивал-ниш-Ср југославија-1997 г.- гевгелија - 1997 година- „Скопско лето“ - Скопје - 1998 година

Page 71: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

70 Театар за деца и младинци 1990-2010

„УБАВИЦАТА И ЅВЕРОТ“ - V меѓународен фестивал на театри за деца - Суботица -Ср

југославија - 1998 година- тетово - 1999 година

„ПУПИ ПАФ“- „охридско лето“ - охрид - 1998 година- гевгелија - 1998 година- мтф „војдан чернодрински“ - Прилеп - 1999 година- „Скопско лето“ - Скопје - 1999 година- Богданци - 1999 година

„,КРАЛЕ МАРКО“- „Скопско лето“ - Скопје - 1999 година- Битола - 1999 година- демир хисар - 1999 година- VI меѓународен фестивал на театри за деца - Суботица -Ср

југославија - 1999 година- гевгелија - 1999 година- мтф „војдан чернодрински“ - Прилеп - 2000 година- „Скопско лето“ - Скопје - 2000 година

„УЧИЛИШТЕ ЗА КЛОВНОВИ“- мтф ,,војдан чернодрински,, - Прилеп - 2000 година- југословенски фестивал на театри за деца - Котор - Ср

југославија - 2000 година- „Скопско лето“ - Скопје - 2000 година- Битола - 2000 година

„МАКЕДОНСКА ПРИКАЗНА“- гевгелија - 2000 година- „Скопско лето“ - Скопје - 2000 година- меѓународен фестивал на куклени претстави-Перуxа-р. ита-

лија - 2000 година- VII меѓународен фестивал на театри за деца - Суботица -Ср

ју гославија - 2000 година- интернационален куклен театар за возрасни PIERROT

2000- Ста ра загора р. Бугарија - 2000 година- Штип - 2000 година- велес - 2000 година- „Скопско лето“ - Скопје - 2001 година- „ристо Шишков“ - Струмица - 2001 година- интернационален фестивал на традиционални театр -из-

мир- р. турција - 2001 година- велес - 2001 година- меѓународен куклен фестивал на мали форми - Крагујевац,

Ср југославија - 2001 година

Page 72: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

Театар за деца и младинци 1990-2010 71

- I меѓународен фестивал на театри за деца - Бања Лука - р. Српска - 2002 година

- фестивал ,,Празник на куклите,, - Крајова - р. романија - 2002 година

- Битола - 2002 година- VI меѓународен фестивал за уметност и анимација - Арад - р.

романија - 2003 година- меѓународен фестивал „Саем на куклите“ - Софија - р.

Бугарија- 2003 година- „100 години илинден“ - Крушево - 2003 година- „100 години илинден“ - Крива Паланка - 2003 година- „денот на независноста на р.македонија и 100 години

илинден“ - истанбул - р. турција - 2003 година- 25 меѓународен куклен театарски фестивал - мистелбах - р.

Австрија - 2003 година- демир хисар - 2003 година- гостување во Белград, р.Србија и црна гора по повод 2

Август - 2004 година

„СИЛЈАН ШТРКОТ“- мтф ,,војдан чернодрински,, - Прилеп - 2001 година- I меѓународен театарски фестивал за претстави за деца

„тиБА“ - Белград - р Србија и црна гора - 2003 година

,,ЛАКОМАТА МЕЦА,,- III меѓународен куклен фестивал ,,златна искра,, - Крагујевац-

Ср југославија - 2001 година- „100 години илинден“ - с. долна горица Пустец - р. Албанија

- 2003 година

„ДВАНАЕСЕТТЕ МЕСЕЦИ“- IV меѓународен куклен фестивал ,,златна искра,, - Крагујевац-

Ср југославија - 2002 година

„ЧУК, ЧУК, СТОЈАНЧЕ“- „Скопско лето“ - Скопје - 2002 година- IX меѓународен фестивал на театри за деца - Суботица -Ср

југославија - 2002 година

„ЦРВЕНКАПА“ - ново издание- Битола - 2003 година- Струмица - 2003 година- Прилеп - 2003 година

„ЗАСПАНАТА УБАВИЦА“- V меѓународен куклен фестивал ,,златна искра,, - Крагујевац-

р.Србија и црна гора - 2003 година

Page 73: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

72 Театар за деца и младинци 1990-2010

„ЅВЕЗДЕН КОКТЕЛ“ - мтф ,,војдан чернодрински,, - Прилеп - 2003 година- „ристо Шишков“ - Струмица - 2003 година- „Прилепско лето“ - Прилеп - 2003 година- велес - по повод ослободување на велес - 2003 година - хуманитарна претстава за францускиот контингент - Аеро-

дром Пе тровец- 2003 година- ,,денот на независноста на р.македонија - 8 Септември,, -

ис танбул - р. турција - 2004 година

„ПАПАГАЛЧЕТО РИКИ“ - VI меѓународен куклен фестивал ,,златна искра,, Крагујевац

р.Србија и црна гора - 2004

„МАЛИОТ ПРИНЦ“ - меѓународен фестивал ,,Саем на куклите,,- Софија р.Бугарија - 2004

„КРАЛОТ КУСКУЛЕ ПРВИ“ - учество на 12 меѓународен фестивал на театри за деца -

Суботица, р.Србија и црна гора - 2005- XIV Которски фестивал на театри за деца - Котор, р.црна

гора - 2006 год.

„МАКЕДОНСКА ПРИКАЗНА”- XIII интерна. которски фестивал на театар за деца- 2005 г.- европски фестивал на куклени театри-Поградец, р.Алб. -2006

„СНЕЖНАТА КРАЛИЦА” - 8 ме|ународен куклен фестивал „златна искра” Крагујевац

р.Србија- 2006 год

„ПОПОТ И НЕГОВИОТ СЛУГА БУДАЛ”- 13 мегународен куклен фестивал „златна искра” Крагујевац

р.Србија - 2007- 15 Которски фестивал на театри за деца Котор р.црна гора,

2007- 7 европски фестивал на куклени театри Поградец р. Алб.-2008

„ТЕЛЕФОНОТ„- 16 Которски фестивал за деца Котор р. црна гора-2008- 16 меѓународен фестивал на театри за деца Суботица

р.Србија-2009

„ДЕВОЈЧЕТО СО КИБРИТЧИЊА„- 17 Которски фестивал за деца Котор р. црна гора-2009

Page 74: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

Театар за деца и младинци 1990-2010 73

НАГРАДИ НА МЕЃУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛИ:

,,ЧУДОВИШТА ВО НАШИОТ ГРАД,,- театарски игри ,,војдан чернодрински,, - Прилеп, р македо-

нија - 1990 гodina. музика на димитрие Бужаровски

,,ЗРНОТО ГРАШОК И ПРИНЦЕЗАТА,,- ,,Бурборак-94,, - Смолен - р.Бугарија - 1994 година Претстава во целина- II меѓународен куклен фестивал на мали форми - Крагује вац,

Ср југославија - 1995 година Кукли и костим на Ангелина Атлагиќ- меѓународен фестивал на театри за деца - Суботица, Ср

југославија - 1996 година награда-естетско обликување на претставата- интернационален фестивал на марионетска уметност за

деца-Прага, р.чешка - 1998 година. Кукли, костим, сценографија на Ангелина Атлагиќ

,,МАЛИОТ ПРИНЦ,, - меѓународен фестивал на театри за деца - Суботица, Ср

југославија - 1997 година Актерска награда за драган довлев

,,УБАВИЦАТА И ЅВЕРОТ,, - меѓународен фестивал на театри за деца - Суботица, Ср

југославија - 1998 година Костим и сцена на Александар ношпал Актерска награда за тања Кочовска

,,КРАЛЕ МАРКО,, - меѓународен фестивал на театри за деца - Суботица, Ср

југ ославија - 1999 година Актерска награда за владимир Лазовски

„МАКЕДОНСКА ПРИКАЗНА”- меѓународен фестивал на театри за деца - Суботицa, Ср

југославија - 2000 година грАн При на фестивалот; Колективна актерска награда.- меѓународен куклен фестивал на мали форми - Крагујевац-

Ср југославија -2001 Специјална диплома- I меѓународен фестивал на театри за деца - Бања Лука, р.

Ср пска -2002 грАн При на фестивалот; Актерска награда за тања Кочовска

Page 75: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

74 Театар за деца и младинци 1990-2010

- XIII интернационален которски фестивал на театар за деца , 2005

грАн При, награда за режија

,,ЛАКОМАТА МЕЦА,,- меѓународен куклен фестивал на мали форми-2001 - Крагује-

вац- Ср југославија Актерска награда за владимир Лазовски

„ЧУК, ЧУК, СТОЈАНЧЕ“- IX меѓународен фестивал на театри за деца - Суботица -Ср

југославија - 2002 година Актерска награда на татјана Кочовска

,,ПАПАГАЛЧЕТО РИКИ,,- VI меѓународен куклен фестивал ,,златна искра,, Крагујевац

р.Србија и црна гора – 2004Специјална диплома за владимир Лазовски

„КРАЛОТ КУСКУЛЕ ПРВИ”- 12 меѓународен фестивал на театри за деца - Суботица,

р.Србија и црна гора – 2005 Актерска награда на јасмина мицовска- XIV Которски фестивал на театри за деца - Котор, р.црна

гора – 2006 Актерска награда за гокица Лукаревски на

„ПОПОТ И НЕГОВИОТ СЛУГА БУДАЛ”- 13 мегународен куклен фестивал „златна искра” Крагујевац

р.Србија – 2007 Актерска награда на владимир Лазовски- 15 Которски фестивал на театри за деца Котор, р.црна гора

– 2007 награда за претстава во целина; Актерска награда на вла-

димир Лазовски; награда за костим на Александар ношпал- 7 европски куклкен фестивал Поградец р.Албанија – 2008 грАн При

„ТЕЛЕФОНОТ”- 16 Которски фестивал на театри за деца Котор р.црна гора

– 2008 грАн При; награда за режија

,,ДЕВОЈЧЕТО СО КИБРИТЧИЊА,,- 17 Которски фестивал за деца Котор, р. црна гора-2009 грАн При

Page 76: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

Театар за деца и младинци 1990-2010 75

ДОБИЕНИ ПРИЗНАНИЈА И БЛАГОДАРНИЦИ:

награда од Собрание на републичка заедница на култура за остварени значајни резултати во презентација и афирмација на творештвото за деца и за нивно културно и естетско воспи-тување - 1990 година.

Благодарница од Прва детска Амбасада како признание за укажаната помош и доверба - 1992 година.

Благодарница од Културно-информативниот центар Скопје во знак на благодарност за посебен придонес во афирмирање-то на дејностите на центарот-1997 година.

Благодарница од уницеф-Скопје за континуирана морална и материјална поддршка на проектот.

Признание од Културно-просветна заедница-Скопје за учество на Скопско лето-1992 година.

Плакета од Книгоиздателство ,,феникс,, за квалитетна из-ведувачка продукција и пројавениот ентузијазам-1995 година.

Благодарница од мтф ,,војдан чернодрински,,-Прилеп за успешна соработка.

Благодарница од народен театар-Битола за успешна соработка.

Благодарница од драмски театар-Скопје за успешна соработка.

Благодарница од народен театар-Прилеп за успешна соработка.

Благодарница од универзална сала за успешна соработка.

Page 77: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

76 Театар за деца и младинци 1990-2010

DRAMSKI AVTORIRusomir BogdanovskiAleksandar Popovi}Dejan DukovskiDragana Bo{kovi}Vasil PujovskiAtanas IlkovStevan Pe{i}Petar Pa{ovBowo Lungov1Urban \ulaIgor Bojovi}Tomislav OsmanliBratislav Dimitrov@ivomir Jokovi}Kole AngelovskiGoran StefanovskiOlivera NikolovaMiroslav Belovi}Bo{ko Trifunovi}Jordan TodorovDarin PetkovMaja En~evaNikolaj BojaxievIvana Brli} Ma`urani}Goran GolovkoPetar Kova~ev

KOMPOZITORI 1990-2010Dimitrije Bu`arovskiKire KostovVlatko StefanovskiBodan ArsovskiZafir HaximanovSlave DimitrovZoran Hristi}Petar RadevskiVenko SerafimovQup~o MirkovskiDragan DautovskiMiodrag Ne~akArsen Dedi}Georgi Cenev

MUZI^KI PEDAGOZI 1990-2010Nevena Ko~ovskaElena Metodieva

KOREOGRAFI 1990-2010Toni BatalakovOlga MilosavlevaSvetlin IvelinovAleksandar HaximanovKrenare Nevzati-KeriJagoda SlanevaSawa [utevskaKonstantin KarakostovVladimir JanevskiAna Levajkovi}

IZVEDUVA^I NA KUKLI 1990-2010Pano An|u{evMilan Jovanovi}Zoran MaznovskiKiril VasilevQubica Velkova

KOSTIMOGRAFI 1990-2010Lira GrabulIskra DimitrovaRade VasilevZorica Mladenovi}Angelina Atlagi}Marina IvanovaSilva Ba~varovaHana [varcAleksandar No{palBlagoja Micevski\or|i ZdravevDiljana PrvanovaEmelijana Andonova TotevaMarija @arakElena Don~evaRoze Traj~eskaStefanka ]uvlieva

KREATOR NA KUKLI 1990-2010Lira GrabulAngelina Atlagi}Radoslav Ra~evSilva Ba~varovaMarina IvanovaHana [varcBowo Lungov\or|i Zdravev

Page 78: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

Театар за деца и младинци 1990-2010 77

Ivan ConevDiljana PrvanovaEmelijana Andonova TotevaKonstantin KarakostovStefanka ]uvlieva

S P I S O K NA NADVORE[NI AKTERI VO TEATAR ZA DECA I MLADINCI 1990-2010

Goce TodorovskiVladimir Angelovski

\okica LukarevskiMarija Kondovska

Vladimir EndrovskiLaze ManaskovskiQup~o Bojkovski

Dim~e Me{kovskiKaterina Krsteva

Dubravka Kiseli~kiIgor Xambazov

Du{ica StojanovskaDime Iliev

Vesela MolovskaAna Rup~i}

Suzana TurunxievaJasmina Me{kova

Elizabeta Gr~kovskaKaterina Stefkovska

Irena MitevskaSilvija Stojanovska

Sne`ana Konevska-RusiMajda Tu{ar

Sowa Ja}ovska Samarxie-va

Blagoja ^orevskiBlagoja Spirkovski

Mladen KrsevskiPetar Mir~evski

Suzana MomirovskaKaterina Kiprovska

Olga PopovskaMaja JovanovskaMaja Simeonova

Biqana KirjazovaAn~e Xambazova

\or|i TodorovskiDragan Spasov

Katerina KocevskaTawa Stankovi}

Jusuf GulevskiKiril AndonovskiNino LeviGoran StojanoskiErdoan MaksutAnastas TanovskiTawa PastawickiXafer ZenepaSawa [utevskaSabina Ajrula TozijaSlavica Nikolovska ZafirovskaVesna Petru{evskaMarija NovakYvezdana AngelovskaElena Mo{evskaToni MihajlovskiZorica Pan~i}Ana KostovskaOlgica HristovskaIrina CilimingasIzabela NovotniMarija Ki~evskaKristina Traj~eskaSvetlana TrkaleskaAneta ArsovaVladimir \or|ijoski@aklina StefkovskaBiqana Dragi~evi}Amernis Nok{i}iVan~o Petru{evskiKrume StefanovskiFilareta AtanasovaRobert VeqanovskiElena TrajkovskaDragana KostadinovskaJasmina MicovskaZorica StojanovskaEftim Traj~ovMarija \or|ijovska

Page 79: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

78 Театар за деца и младинци 1990-2010

ODIGRANI PRETSTAVI 1.01.1993 DO 31.12.1993 GODINA

red. br. P r e t s t a v a Vkupen broj na pretstavi1. ZRNOTO GRA[OK I PRINCEZATA 792. SPOMENI VO NO]TA 14

vkupno: 93

ODIGRANI PRETSTAVI 1.01.1994 DO 31.12.1994 GODINA

red. br. P r e t s t a v a Vkupen broj na pretstavi1. ZRNOTO GRA[OK I PRINCEZATA 212. SPOMENI VO NO]TA 103. PINOKIO 234. KAKO SON 6

vkupno: 60

ODIGRANI PRETSTAVI 1.01.1995 DO 31.12.1995 GODINA

red. br. P r e t s t a v a Vkupen broj na pretstavi1. ZRNOTO GRA[OK I PRINCEZATA 62. KAKO SON 43. SNE@ANA I SEDUMTE XUXIWA 244. MALIOT PRINC 6

vkupno: 40

ODIGRANI PRETSTAVI 1.01.1996 DO 31.12.1996 GODINA

red. br. P r e t s t a v a Vkupen broj na pretstavi1. ZRNOTO GRA[OK I PRINCEZATA 32. SPOMENI VO NO]TA 23. KAKO SON 24. SNE@ANA I SEDUMTE XUXIWA 115. MALIOT PRINC 2

vkupno: 20

ODIGRANI PRETSTAVI 1.01.1997 DO 31.12.1997 GODINA

red. br. P r e t s t a v a Vkupen broj na pretstavi1. ZRNOTO GRA[OK I PRINCEZATA 62. SPOMENI VO NO]TA 23. SNE@ANA I SEDUMTE XUXIWA 104. MALIOT PRINC 45. SVETLOSINOTO KU^E PETAR 16

vkupno: 38

Page 80: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

Театар за деца и младинци 1990-2010 79

ODIGRANI PRETSTAVI 1.01.1998 DO 31.12.1998 GODINA

red. br. P r e t s t a v a Vkupen broj na pretstavi1. ZRNOTO GRA[OK I PRINCEZATA 212. SPOMENI VO NO]TA 43. PINOKIO 174. KAKO SON 75. SNE@ANA I SEDUMTE XUXIWA 226. MALIOT PRINC 57. SVETLOSINOTO KU^E PETAR 178. UBAVICATA I YVEROT 639. DVAJCA VO EDEN 710. PUPI PAF 17

vkupno: 180

ODIGRANI PRETSTAVI 8.01.1999 DO 31.12.1999 GODINA

red. br. P r e t s t a v a Vkupen broj na pretstavi1. ZRNOTO GRA[OK I PRINCEZATA 182. SPOMENI VO NO]TA 23. PINOKIO 154. KAKO SON 115. SNE@ANA I SEDUMTE XUXIWA 206. MALIOT PRINC 117. SVETLOSINOTO KU^E PETAR 28. UBAVICATA I YVEROT 329. PUPI PAF 2310. PEPELA[KA 2211. MOGLI 2212. KRALE MARKO 24

vkupno: 202

ODIGRANI PRETSTAVI 8.01.2000 DO 31.12.2000 GODINA

red. br. P r e t s t a v a Vkupen broj na pretstavi1. ZRNOTO GRA[OK I PRINCEZATA 162. PINOKIO 133. SNE@ANA I SEDUMTE XUXIWA 124. UBAVICATA I YVEROT 225. PUPI PAF 156. MOGLI 57. KRALE MARKO 458. U^ILI[TE ZA KLOVNOVI 449. MAKEDONSKA PRIKAZNA 2510. JANE ZADROGAZ 8

vkupno: 205

Page 81: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

80 Театар за деца и младинци 1990-2010

ODIGRANI PRETSTAVI 12.01.2001 DO 29.12.2001 GODINA

red. br. P r e t s t a v a Vkupen broj na pretstavi1. ZRNOTO GRA[OK I PRINCEZATA 22. SNE@ANA I SEDUMTE XUXIWA 53. UBAVICATA I YVEROT 74. PUPI PAF 25. KRALE MARKO 116. U^ILI[TE ZA KLOVNOVI 157. MAKEDONSKA PRIKAZNA 158. JANE ZADROGAZ 99. SILJAN [TRKOT 4410. LAKOMATA MECA 3211. ITAR PEJO 2212. CRVENKAPA 513. DVANAESETTE MESECI 5

vkupno: 174

ODIGRANI PRETSTAVI 10.01.2002 DO 29.12.2002 GODINA

red. br. P r e t s t a v a Vkupen broj na pretstavi1. ZRNOTO GRA[OK I PRINCEZATA 42. SNE@ANA I SEDUMTE XUXIWA 73. UBAVICATA I YVEROT 114. KRALE MARKO 35. U^ILI[TE ZA KLOVNOVI 46. MAKEDONSKA PRIKAZNA 87. JANE ZADROGAZ 18. SILJAN [TRKOT 129. LAKOMATA MECA 1410. ITAR PEJO 2111. CRVENKAPA 3712. DVANAESETTE MESECI 3113. ^UK, ^UK, STOJAN^E 2014. PERDUVITE NA @ERAVOT 15

vkupno: 188

ODIGRANI PRETSTAVI 1.01.2003 DO 31.12.2003 GODINA

red. br. P r e t s t a v a Vkupen broj na pretstavi1. ZRNOTO GRA[OK I PRINCEZATA 52. SNE@ANA I SEDUMTE XUXIWA 113. UBAVICATA I YVEROT 124. KRALE MARKO 65. MAKEDONSKA PRIKAZNA 166. SILJAN [TRKOT 5

Page 82: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

Театар за деца и младинци 1990-2010 81

7. LAKOMATA MECA 108. ITAR PEJO 69. CRVENKAPA 2410. DVANAESETTE MESECI 911. ^UK, ^UK, STOJAN^E 1012. PERDUVITE NA @ERAVOT 913. ZASPANATA UBAVICA 2614. SKAZNA ZA CAROT I OV^AROT 1715. YVEZDEN KOKTEL 17

vkupno: 183

ODIGRANI PRETSTAVI 1.01.2004 DO 31.12.2004 GODINA

red. br. P r e t s t a v a Vkupen broj na pretstavi1. ZRNOTO GRA[OK I PRINCEZATA 32. SNE@ANA I SEDUMTE XUXIWA 83. UBAVICATA I YVEROT 114. KRALE MARKO 105. MAKEDONSKA PRIKAZNA 76. SILJAN [TRKOT 57. LAKOMATA MECA 178. ITAR PEJO 79. CRVENKAPA 1310. DVANAESETTE MESECI 811. PERDUVITE NA @ERAVOT 512. ZASPANATA UBAVICA 913. SKAZNA ZA CAROT I OV^AROT 714. YVEZDEN KOKTEL 615. PAPAGAL^ETO RIKI 1916. MALIOT PRINC 1117. VASILISA PREKRASNA 29

vkupno:

ODIGRANI PRETSTAVI 1.01.2005 DO 31.12.2005 GODINA

red. br. P r e t s t a v a Vkupen broj na pretstavi1. ZRNOTO GRA[OK I PRINCEZATA 42. SNE@ANA I SEDUMTE XUXIWA 83. UBAVICATA I YVEROT 164. KRALE MARKO 65. MAKEDONSKA PRIKAZNA 146. SILJAN [TRKOT 47. LAKOMATA MECA 108. ITAR PEJO 79. CRVENKAPA 2010. DVANAESETTE MESECI 5

Page 83: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

82 Театар за деца и младинци 1990-2010

11. PERDUVITE NA @ERAVOT 212. ZASPANATA UBAVICA 213. SKAZNA ZA CAROT I OV^AROT 414. YVEZDEN KOKTEL -15. PAPAGAL^ETO RIKI 116. MALIOT PRINC 117. VASILISA PREKRASNA 2618. KRALOT KUSKULE PRVI 3119. SNE@NATA KRALICA 10

vkupno: 171

ODIGRANI PRETSTAVI 1.01.2006 DO 31.12.2006 GODINA

red. br. P r e t s t a v a Vkupen broj na pretstavi1. ZRNOTO GRA[OK I PRINCEZATA 72. SNE@ANA I SEDUMTE XUXIWA 103. UBAVICATA I YVEROT 154. KRALE MARKO 105. MAKEDONSKA PRIKAZNA 36. SILJAN [TRKOT 57. LAKOMATA MECA 148. ITAR PEJO 119. CRVENKAPA 2010. DVANAESETTE MESECI 411. PERDUVITE NA @ERAVOT 112. SKAZNA ZA CAROT I OV^AROT 913. VASILISA PREKRASNA 2714. KRALOT KUSKULE PRVI 815. SNE@NATA KRALICA 816. KOLA@-YVEZDEN -MAKEDONSKA 317. TRI DREVNI PRIKAZNI 1718. POPOT I NEGOVIOT SLUGA BUDAL 6

vkupno: 178

ODIGRANI PRETSTAVI 1.01.2007 DO 31.12.2007 GODINA

red. br. P r e t s t a v a Vkupen broj na pretstavi1. ZRNOTO GRA[OK I PRINCEZATA 12. SNE@ANA I SEDUMTE XUXIWA 93. UBAVICATA I YVEROT 154. KRALE MARKO 55. MAKEDONSKA PRIKAZNA 206. SILJAN [TRKOT 57. LAKOMATA MECA 158. ITAR PEJO 99. CRVENKAPA 17

Page 84: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

Театар за деца и младинци 1990-2010 83

10. DVANAESETTE MESECI 111. PERDUVITE NA @ERAVOT -12. SKAZNA ZA CAROT I OV^AROT 113. VASILISA PREKRASNA 1914. KRALOT KUSKULE PRVI 315. SNE@NATA KRALICA 216. TRI DREVNI PRIKAZNI 117. POPOT I NEGOVIOT SLUGA BUDAL 2318. VOL[EBNATA FLEJTA 2619. BA[ ^ELIK 1420. TELEFONI 1

vkupno: 187

ODIGRANI PRETSTAVI 1.01.2008 DO 30.12.2008 GODINA

red. br. P r e t s t a v a Vkupen broj na pretstavi1. SNE@ANA I SEDUMTE XUXIWA 122. UBAVICATA I YVEROT 93. MAKEDONSKA PRIKAZNA 84. SILJAN [TRKOT 35. LAKOMATA MECA 146. ITAR PEJO 57. CRVENKAPA 128. DVANAESETTE MESECI 79. SKAZNA ZA CAROT I OV^AROT 910. VASILISA PREKRASNA 711. KRALOT KUSKULE PRVI 912. POPOT I NEGOVIOT SLUGA BUDAL 1513. VOL[EBNATA FLEJTA 1614. BA[ ^ELIK 1315. TELEFONOT 2316. DETE GOLOME[E 1117. DEVOJ^ETO SO KIBRIT^IWA 5

vkupno: 178

ODIGRANI PRETSTAVI 1.01.2009 DO 31.12.2009 GODINA

red. br. P r e t s t a v a Vkupen broj na pretstavi1. SNE@ANA I SEDUMTE XUXIWA 72. UBAVICATA I YVEROT 183. MAKEDONSKA PRIKAZNA 64. SILJAN [TRKOT 45. LAKOMATA MECA 126. ITAR PEJO 67. CRVENKAPA 148. DVANAESETTE MESECI 5

Page 85: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

84 Театар за деца и младинци 1990-2010

9. SKAZNA ZA CAROT I OV^AROT 510. VASILISA PREKRASNA 811. KRALOT KUSKULE PRVI 512. POPOT I NEGOVIOT SLUGA BUDAL 613. VOL[EBNATA FLEJTA 714. BA[ ^ELIK 615. TELEFONOT 916. DETE GOLOME[E 1817. DEVOJ^ETO SO KIBRIT^IWA 3718. SON NA LETNATA NO] 10

vkupno: 183

PRETSTAVI

1. ,,^UDOVI[TA VO NA[IOT GRAD,, 25.03.19902. ,,CRVENKAPA,, 23.09.19903. ,,SILJAN [TRKOT [ANCA,, 31.03.19914. ,,KRALOT KUSKULE PRVI,, 15.12.19915. ,,BE[E EDNA[ NA DIVIOT ZAPAD,, 10.07.19926. ,,ZRNOTO GRA[OK I PRINCEZATA,, 24.02.19937. ,,SPOMENI VO NO]TA,, 14.07.19938. ,,PINOKIO,, 26.02.19949. ,,KAKO SON,, 14 i 15.07.199410. ,,SNE@ANA I SEDUMTE XUXIWA,, 8.04.199511. ,,MALIOT PRINC,, 14 i 15.07.199512. ,,SVETLOSINOTO KU^E PETAR,, 18.04.199713. ,,UBAVICATA I YVEROT,, 6.02.199814. ,,DVAJCA VO EDEN,,- 22 i 23.05.199815. ,,PUPI PAF,, 21.07.199816. ,,PEPELA[KA,, 10.02.199917. ,,MOGLI,,-6.03.199918. ,,KRALE MARKO,, 2.07.199919. ,,U^ILI[TE ZA KLOVNOVI,, 26.04.200020. ,,MAKEDONSKA PRIKAZNA,, 23.06.200021. ,,JANE ZADROGAZ,, 21.10.200022. ,,SILJAN [TRKOT,, 20.01.200123. ,,LAKOMATA MECA,, 11.02.200124. ,,ITAR PEJO,, 26.05.200125. ,,CRVENKAPA,, 7.12.200126. ,,DVANAESETTE MESECI,, 12.12.200127. ,,^UK, ^UK, STOJAN^E,, 25.04.200228. ,,PERDUVITE NA @ERAVOT,, 19.07.200229. ,,ZASPANATA UBAVICA,, 9.02.200330. ,,YVEZDEN KOKTEL,, 15.03.200331. ,,SKAZNA ZA CAROT I OV^AROT,, 15.10.200332. ,,PAPAGAL^ETO RIKI,, 12.02.200433. ,,MALIOT PRINC,, 13.02.2004

Page 86: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

Театар за деца и младинци 1990-2010 85

34. ,,VASILISA PREKRASNA,, 25.09.200435. ,,KRALOT KUSKULE PRVI,, 2.02.200536. ,,SNE@NA KRALICA,, 15.05.200537. ,,TRI DREVNI PRIKAZNI,, 28.01.200638. ,,POPOT I NEGOVIOT SLUGA BUDAL,, 6.12.200639. ,,VOL[EBNATA FLEJTA,, 14.03.200740. ,,BA[ ^ELIK,, 26.09.200741. ,,TELEFONOT,, 25.12.200742. ,,DETE GOLOME[E,, 10.06.200843. ,,DEVOJ^ETO SO KIBRIT^IWA,, 17.12.200844. ,,SON NA LETNATA NO],, 9.06.200945. ,,MALATA SIRENA,, 16.01.201046. ,,BESKRAJNI SONI[TA,, 25.03.2010

HRONOLO[KI REPERTOAR NA PRETSTAVI

47. Rusomir Bogdanovski-,,^UDOVI[TA VO NA[IOT GRAD,, 1990

48. Aleksandar Popovi}-,,CRVENKAPA,, 199149. Dejan Dukovski-,,SILJAN [TRKOT [ANCA,,50. Vasil Pujovski-,,KRALOT KUSKULE PRVI,, 199251. Dragana Bo{kovi}-,,BE[E EDNA[ NA DIVIOT ZAPAD,, 199352. Atanas Ilkov-,,ZRNOTO GRA[OK I PRINCEZATA,,53. Bowo Lungov-,,SPOMENI VO NO]TA,, 199454. Stefan Pe{i}-,,PINOKIO,,55. Bowo Lungov-,,KAKO SON,, 199556. Petar Pa{ov-,,SNE@ANA I SEDUMTE XUXIWA,,57. Antoan De Sent Egziperi-,,MALIOT PRINC,, 199758. Urban \ula-,,SVETLOSINOTO KU^E PETAR,, 199859. Igor Bojovi}-,,UBAVICATA I YVEROT,,60. Tomislav Osmanli-,,DVAJCA VO EDEN,,61. Bratislav Dimitrov-,,PUPI PAF,, 199962. @ivomir Jokovi}-,,PEPELA[KA,,63. R.Kipling-,,MOGLI,,64. Bratislav Dimitrov-,,KRALE MARKO,, 200065. Kole Angelovski-,,U^ILI[TE ZA KLOVNOVI,,66. Bowo Lungov-,,MAKEDONSKA PRIKAZNA,,67. Goran Stefanovski-,,JANE ZADROGAZ,, 200168. Dejan Dukovski-,,SILJAN [TRKOT,,69. Ran Bosilek- ,,LAKOMATA MECA,,70. Bratislav Dimitrov-,,ITAR PEJO,,71. Aleksandar Popovi}-,,CRVENKAPA,,72. Petar Pa{ov-,,DVANAESETTE MESECI,,200273. Olivera Nikolova-,,^UK, ^UK, STOJAN^E,,74. Miroslav Belovi}-,,PERDUVITE NA @ERAVOT,, 200375. [arl Pjero-,,ZASPANATA UBAVICA,,76. Bowo Lungov-,,YVEZDEN KOKTEL,,77. Bo{ko Trifunovi}-,,SKAZNA ZA CAROT I OV^AROT,, 2004

Page 87: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

86 Театар за деца и младинци 1990-2010

78. Jordan Todorov-,,PAPAGAL^ETO RIKI,,79. Antoan De Sent Egziperi-,,MALIOT PRINC,,80. Rusomir Bogdanovski-,,VASILISA PREKRASNA,, 200581. Vasil Pujovski-,,KRALOT KUSKULE PRVI,,82. Hans Kristijan Andersen-,,SNE@NA KRALICA,, 200683. Ivana Brli} Ma`urani}-,,TRI DREVNI PRIKAZNI,,84. A.S. Pu{kin-,,POPOT I NEGOVIOT SLUGA BUDAL,, 200785. Rusomir Bogdanovski,,VOL[EBNATA FLEJTA,,86. Igor Bojovi}-,,BA[ ^ELIK,,87. Bowo Lungov-,,TELEFONOT,, 200888. Vasil Pujovski-,,DETE GOLOME[E,,89. Hans Kristijan Andersen-,,DEVOJ^ETO SO KIBRIT^IWA,, 200990. Vilijam [ekspir-,,SON NA LETNATA NO],, 201091. Rusomir Bogdanovski-,,MALATA SIRENA,,92. A.S. Pu{kin- ,,BESKRAJNI SONI[TA,,

PREVEDUVA^I 1990-2010

Ivan IvanovskiVasil PujovskiTomislav OsmanliDimitar SolevPetre M. AndreevskiTatjan OstrovskaKiril AndonovskiEftim KletnikovJelena Lu`inaLiljana MazovaMetodija VelkovBogomil \uzelSne`ana Anastasova ^adikovska

RE@ISERI 1990-2010

Kole AngelovskiDimitar HristovDragoslav Todorovi}Dimitrie OsmanliDu{an NaumovskiSr|an Jani}ijevi}Bowo LungovMelita BihaliPetar Pa{ovDimitar StankoskiDragan DovlevDarin PetkovQup~o \orgievski

Page 88: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

Театар за деца и младинци 1990-2010 87

Ana \or|evi}@ivomir Jokovi}Konstantin KarakostovMaja En~evaNikolaj BojaxievGoran GolovkoAleksandar IvanovskiDean Damjanovski

SCENOGRAFI 1990-2010

Jana PetkovskaAleksandar Ivanovski KaradareAngelina Atlagi}Radoslav Ra~evMiodrag Taba~kiSilva Ba~varovaMarina IvanovaHana [varcAleksandar No{palQubomir ^adikovskiValentin Svetozarev\or|i Zdravev@ivoin Trajanovi}Vesna Popovi}Diljana PrvanovaEmelijana Andonova TotevaElena Don~eva

SOVET NA TEATAROT ZA DECA I MLADINCI

Risto Stefanovski- 1990Kole Angelovski- 1990Afrodita Kirjakovska- 1990Rusomir Bogdanovski- 1990Elena Mihajovska- 1990Borko Zafirovski- 1990Dejan Dukovski- 1990Petre Bakevski- 1990Dimitrije Bu`arovski- 1990Elisaveta ^alovska- 1990Mihail Atanasovski- 1992Kuze Brezovski- 1992Slavica Nikolovska Zafirovska-1992Dimitrie Osmanli- 1994Slavica Stefanovska-1994Dimitrie Osmanli- 1996Sejfedin Nuredini- 1996

Page 89: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

88 Театар за деца и младинци 1990-2010

Mirko Stefanovski- 2002Venko Andonovski- 2002Dejan Dukovski- 2002Qubica Velkova- 2002Olgica Hristovska- 2002Kole Angelovski- 2004Qup~o Mirkovski- 2004Sre}ko Popovski- 2004Tawa Ko~ovska- 2004Olgica Hristovska- 2004Kole Angelovski- 2007Qup~o Mirkovski- 2007Sre}ko Popovski- 2007Tawa Ko~ovska- 2007Kiril Vasilev- 2007Kole Angelovski- 2008Qup~o Mirkovski- 2008Blagoja ^orevski- 2008Tawa Ko~ovska- 2008Seqvet Saiti- 2008

Br. na pretst. Publika

1. ,,^UDOVI[TA VO NA[IOT GRAD,, 21 11.346 Univerzalna sala - 25.03.19902. ,,CRVENKAPA,, 100 22.449 Salon 19,19 - 23.09.19903. ,,SILJAN [TRKOT [ANCA,, 21 3.775 Kino ,,Centar,, - 31.03.19914. ,,KRALOT KUSKULE PRVI,, 50 12.737 Kino ,,Centar,, - 15.12.19915. ,,BE[E EDNA[ NA DIVIOT ZAPAD,, 38 8.440 Kino ,,Centar,, -10.07.19926. ,,ZRNOTO GRA[OK I PRINCEZATA,, 194 25.071 Detska gradinka ,,13 Noemvri,, -24.02.19937. ,,SPOMENI VO NO]TA,, 34 12.417 ,,Kur{umli An,, Skopsko leto - 14.07.19938. ,,PINOKIO,, 68 10.817 Kino ,,Centar,, - 26.02.19949. ,,KAKO SON,, 29 8.956 Kino ,,Centar,, - 14 i 15.07.199410. ,,SNE@ANA I SEDUMTE XUXIWA,, 191 21.220 Detska gradinka ,,Ko~o Racin,, - 8.04.199511. ,,MALIOT PRINC,, 28 4.954 Teatar ,,Centar,, Skopsko leto - 14 i 15.07.1995

VKUPNO ODIGRANI PRETSTAVI

Page 90: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

Театар за деца и младинци 1990-2010 89

12. ,,SVETLOSINOTO KU^E PETAR,, 39 3.674 Detska gradinka ,,Prolet,, - 18.04.199713. ,,UBAVICATA I YVEROT,, 235 23.534 TDM - 6.02.199814. ,,DVAJCA VO EDEN,, 7 493 TDM - 22 i 23.05.199815. ,,PUPI PAF,, 58 7.292 Ohrid-,,Ohridsko leto,, - 21.07.199816. ,,PEPELA[KA,, 22 1.783 TDM - 10.02.199917. ,,MOGLI,, 28 2.650 TDM - 6.03.199918. ,,KRALE MARKO,, 120 12.305 TDM - 2.07.199919. ,,U^ILI[TE ZA KLOVNOVI,, 62 9.756 TDM - 26.04.200020. ,,MAKEDONSKA PRIKAZNA,, 128 29.602 TDM - 23.06.200021. ,,JANE ZADROGAZ,, 18 1.803 TDM - 21.10.200022. ,,SILJAN [TRKOT,, 88 8.721 TDM - 21.01.200123. ,,LAKOMATA MECA,, 141 14.404 TDM - 11.02.200124. ,,ITAR PEJO,, 95 10.141 TDM - 26.05.200125. ,,CRVENKAPA,, 163 19.990 TDM - 7.12.200126. ,,DVANAESETTE MESECI,, 77 6.516 TDM - 12.12.200127. ,,^UK, ^UK STOJAN^E,, 30 3.064 TDM - 25.04.200228. ,,PERDUVITE NA @ERAVOT,, 32 2.801 TDM - 19.07.200229. ,,ZASPANATA UBAVICA,, 36 3.896 TDM - 9.02.200330. ,,YVEZDEN KOKTEL,, 24 4.592 TDM - 15.03.200331. ,,SKAZNA ZA CAROT I OV^AROT,, 52 4.738 TDM - 15.10.200332. ,,PAPAGAL^ETO RIKI,, 20 2.060 TDM - 12.02.200433. ,,MALIOT PRINC,, 12 1.214 TDM - 13.02.200434. ,,VASILISA PREKRASNA,, 118 11.663 TDM - 25.09.200435. ,,KRALOT KUSKULE PRVI,, 55 6.375 TDM - 2.02.200536. ,,SNE@NATA KRALICA,, 20 1.835

Page 91: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

90 Театар за деца и младинци 1990-2010

TDM - 15.05.200537. ,,TRI DREVNI PRIKAZNI,, 18 1.593 TDM - 28.01.200638. ,,POPOT I NEGOVIOT SLUGA BUDAL,, 54 5.428 TDM - 6.12.200639. ,,VOL[EBNATA FLEJTA,, 51 4.811 TDM - 14.03.200740. ,,BA[ ^ELIK,, 33 2.973 TDM - 26.09.200741. ,,TELEFONOT,, 33 3.715 TDM - 25.12.200742. ,,DETE GOLOME[E,, 30 3.590 TDM - 10.06.200843. ,,DEVOJ^ETO SO KIBRIT^IWA,, 45 4.555 TDM - 17.12.200844. ,,SON NA LETNATA NO],, 13 1.086 TDM - 9.06.200945. ,,MALATA SIRENA,, 11 1.353 TDM - 16.01.200946. ,,BESKRAJNI SONI[TA,, 1 123

AKTERI - ODIGRANI PRETSTAVI PO GODINI

1993Izabela Novotni - 93 pretstaviVladimir Lazovski - 93 pretstaviTatjana Ko~ovska - 14 pretstavi

vkupno odigrani pretstavi -1993 93

1994Izabela Novotni - 60 pretstaviVladimir Lazovski - 60 pretstaviTatjana Ko~ovska - 39 pretstaviDragan Dovlev - 39 pretstaviPredrag Pavlovski - 39 pretstavi

vkupno odigrani pretstavi-1994 60

1995Izabela Novotni - 40 pretstaviVladimir Lazovski - 40 pretstaviTatjana Ko~ovska - 4 pretstaviDragan Dovlev - 10 pretstaviPredrag Pavlovski - 34 pretstaviAna Levajkovi} - 10 pretstavi

vkupno odigrani pretstavi-1995 40

1996Izabela Novotni - 20 pretstavi

Page 92: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

Театар за деца и младинци 1990-2010 91

Vladimir Lazovski - 20 pretstaviTatjana Ko~ovska - 4 pretstaviDragan Dovlev - 6 pretstaviPredrag Pavlovski - 17 pretstaviAna Levajkovi} - 6 pretstavi

vkupno odigrani pretstavi-1996 20

1997Izabela Novotni - 22 pretstaviVladimir Lazovski - 38 pretstaviTatjana Ko~ovska - 18 pretstaviDragan Dovlev - 22 pretstaviPredrag Pavlovski - 16 pretstaviAna Levajkovi} - 22 pretstaviIgor Maxirov - 2 pretstavi

vkupno odigrani pretstavi-1997 38

1998Izabela Novotni - 76 pretstaviVladimir Lazovski - 173 pretstaviTatjana Ko~ovska - 128 pretstaviDragan Dovlev - 138 pretstaviPredrag Pavlovski - 134 pretstaviAna Levajkovi} - 130 pretstaviIgor Maxirov - 115 pretstaviOlgica Hristovska - 115 pretstavi

vkupno odigrani pretstavi-1998 180

1999Izabela Novotni - 126 pretstaviVladimir Lazovski - 202 pretstaviTatjana Ko~ovska - 153 pretstaviDragan Dovlev - 124 pretstaviPredrag Pavlovski - 160 pretstaviAna Levajkovi} - 123 pretstaviIgor Maxirov - 116 pretstaviOlgica Hristovska- 157 pretstaviKatarina Ilievska - 28 pretstavi

vkupno odigrani pretstavi-1999 202

2000Vladimir Lazovski - 164 pretstaviTatjana Ko~ovska - 182 pretstaviDragan Dovlev - 103 pretstaviPredrag Pavlovski - 193 pretstaviAna Levajkovi} - 61 pretstaviOlgica Hristovska - 205 pretstaviKatarina Ilievska - 173 pretstavi

Page 93: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

92 Театар за деца и младинци 1990-2010

vkupno odigrani pretstavi-2000 205

2001Vladimir Lazovski - 130 pretstaviTatjana Ko~ovska - 103 pretstaviDragan Dovlev - 96 pretstaviPredrag Pavlovski - 83 pretstaviAna Levajkovi} - 157 pretstaviOlgica Hristovska- 132 pretstaviKatarina Ilievska - 133 pretstavi

vkupno odigrani pretstavi-2001 174

2002Vladimir Lazovski - 117 pretstaviTatjana Ko~ovska - 74 pretstaviDragan Dovlev - 150 pretstaviPredrag Pavlovski - 70 pretstaviAna Levajkovi} - 156 pretstaviOlgica Hristovska - 127 pretstaviKatarina Ilievska - 108 pretstavi

vkupno odigrani pretstavi-2002 188

2003Izabela Novotni - 5 pretstaviVladimir Lazovski - 116 pretstaviTatjana Ko~ovska - 92 pretstaviDragan Dovlev - 115 pretstaviPredrag Pavlovski - 60 pretstaviAna Levajkovi} - 148 pretstaviOlgica Hristovska- 100 pretstaviKatarina Ilievska - 108 pretstavi

vkupno odigrani pretstavi-2003 183

2004Izabela Novotni - 70 pretstaviVladimir Lazovski - 110 pretstaviTatjana Ko~ovska - 70 pretstaviDragan Dovlev - 81 pretstaviPredrag Pavlovski - 88 pretstaviAna Levajkovi} - 157 pretstaviOlgica Hristovska- 88 pretstaviKatarina Ilievska - 97 pretstavi

vkupno odigrani pretstavi-2004 175

2005Izabela Novotni - 61 pretstaviVladimir Lazovski - 115 pretstaviTatjana Ko~ovska - 78 pretstavi

Page 94: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

Театар за деца и младинци 1990-2010 93

Dragan Dovlev - 96 pretstaviPredrag Pavlovski - 111 pretstaviAna Levajkovi} - 91 pretstaviOlgica Hristovska- 93 pretstaviKatarina Ilievska - 131 pretstavi

vkupno odigrani pretstavi-2005 171

2006Izabela Novotni - 77 pretstaviVladimir Lazovski - 118 pretstaviTatjana Ko~ovska - 82 pretstaviDragan Dovlev - 109 pretstaviPredrag Pavlovski - 111 pretstaviAna Levajkovi} - 113 pretstaviOlgica Hristovska- 130 pretstaviKatarina Ilievska - 133 pretstavi

vkupno odigrani pretstavi-2006 178

2007Izabela Novotni - 51 pretstaviVladimir Lazovski - 156 pretstaviTatjana Ko~ovska - 93 pretstaviDragan Dovlev - 119 pretstaviPredrag Pavlovski - 145 pretstaviAna Levajkovi} - 177 pretstaviKatarina Ilievska - 166 pretstaviVineta Dam~eska - 63 pretstavi

vkupno odigrani pretstavi-2007 187

2008Vladimir Lazovski - 150 pretstaviTatjana Ko~ovska - 93 pretstaviDragan Dovlev - 137 pretstaviPredrag Pavlovski - 133 pretstaviAna Levajkovi} - 167 pretstaviKatarina Ilievska - 161 pretstaviVineta Dam~eska - 128 pretstavi

vkupno odigrani pretstavi-2008 178

2009Vladimir Lazovski - 159 pretstaviTatjana Ko~ovska - 114 pretstaviDragan Dovlev - 150 pretstaviPredrag Pavlovski - 143 pretstaviAna Levajkovi} - 165 pretstaviKatarina Ilievska - 170 pretstaviVineta Dam~eska - 135 pretstavi

vkupno odigrani pretstavi-2009 183

Page 95: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

94 Театар за деца и младинци 1990-2010

CIP - Каталогизација во публикацијаНационална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски", Скопје 792.091(497.711)"1990/2010" МОНОГРАФИЈА на Н.У. Театар за деца и младинци / [уредник БилјанаГалевска ; фотографии Живко Јаневски и Александар Кондев]. - Скопје :Н.У. Театар за деца и младинци, 2011. - 96 стр. : илустр. ; 24 см ISBN 978-608-65273-0-3 а) Театар за деца и младинци (Скопје) - Претстави - 1990-2010COBISS.MK-ID 87416842

Page 96: MLADINSKI TEATAR ZA DECA SKOPJE

Театар за деца и младинци 1990-2010 95