Top Banner
25.4.2012. 1 Prof. dr Bojan Biočina Klinika za kardijalnu kirurgiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu , KBC Zagreb Dr. Davor Barić Zavod za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju, Klinika za kirurgiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu , KB Dubrava, Zagreb Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u unapredjenju kvalitete u kardiokirurgiji Definicija kvalitete?
58

Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

Sep 08, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

1

Prof. dr Bojan BiočinaKlinika za kardijalnu kirurgiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu , KBC Zagreb

Dr. Davor BarićZavod za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju, Klinika za kirurgiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu , KB Dubrava, Zagreb

Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u

unapredjenju kvalitete u kardiokirurgiji

Definicija kvalitete?

Page 2: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

2

kvaliteta ?

Nepovoljni dogadjaj za bolnicu

SmrtProduljeno liječenjeKomplikacije Invaliditettrošak

VAN OČEKIVANE UČESTALOSTI , KOJI IMAJU ILI MOGU IMATI POSLJEDICE

Page 3: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

3

Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani napor u smanjivanju varijacija od istog standarda

Tipovi rizika

MEDICINSKI RIZIKTROŠKOVNI RIZIKPRAVNI RIZIK“IMAGE” RIZIKPRIHODOVNI RIZIK

Page 4: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

4

Kvaliteta je statistička kategorija!!

kvaliteta ?

1% godišnje: vrlo kvalitetna ustanova

10% godišnje: nekvalitetna ustanova

Page 5: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

5

Povijest upravljanja kvalitetom

Walter Shewkart , 1929, Western ElectricRobert Demming, 1950industrial engineering

Upravljanje kvalitetom

definicija standarda u svakom detalju procesačvrsta povratna spregatrenutna eliminacija nekvalitetnog proizvodatrenutna eliminacija uzroka

Page 6: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

6

Industrija

mehanički procesisamo jedan način za pojedini dio procesanema varijacijaideal “ jednakosti”ljudski i strojni rad izjednačen

Page 7: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

7

Medicina

velika varijabilnostviše alternativnih načinaeliminacija teškatržišnu vrijednost je teško uvesti kao kriterij

Page 8: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

8

Kvaliteta u medicini

indikatoristandardi

Indikatori

mjerljive činjenice unutar procesa liječenjavrijeme boravka u bolnicismrtnosttrošak po danuvrijeme ekstubacijezadovoljstvo

Page 9: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

9

Standardi

vrijednosti postavljene za indikatorestatistička srednja vrijednost

Rezultat

Zadovoljstvo Trošak

KOMPAS KVALITETE

Page 10: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

10

VRIJEDNOST

REZULTAT + ZADOVOLJSTVO / TROŠAK

MJERENJE MEDICINSKOG REZULTATA ANALIZA ISHODA

OUTCOMES ANALYSIS

OUTCOMES STUDY

Page 11: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

11

Zašto treba mjeriti medicinski rezultat?

ČESTA PITANJA:da li je medicinski postupak učinkovit?u kojoj je mjeri medicinski postupak učinkovit?da li je postupak učinkovit u vašoj ustanovi / odjelu / kod vašeg liječnika?kolike su komplikacije postupka?da li je postupak isplativ (cost-benefit)

Principi nadzora kvalitete u medicini

TRAJNO BILJEŽENJE INDIKATORA

IDENTIFICIRANJE TRENDOVA I

SIGNALA

ANALIZA UZROKAKOREKTIVNA

AKCIJA

DALJNJE PRAĆENJE

(IMA LI PROMJENE?)

Page 12: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

12

Ernest Codman (1869 - 1940)kirurg u Massachusetts General Hospital (Boston, USA)vjerovao je da se kvaliteta kirurškog rada može vrednovati samo trajnim praćenjem ishoda tijekom i nakon hospitalizacijeprvi predstavio koncept mjerenja medicinskog rezultata ('end result') i uveo ga u praksu1914. zbog svojih ideja izgubio mjesto u MGH i osnovao vlastitu bolnicu gdje je primjenjivao svoja načela"A Study in Hospital Efficiency" jedan od osnivača American College of Suregeonsnjegov program standardizacije bolnica ("Hospital

Standardization Program") postao je opće prihvaćen u području osiguranja kvalitete u zdravstvu i danas je prerastao u Komisiju za akreditaciju organizacija u zdravstvu (Joint Commission on Accreditation of Health

Care Organizations, JCAHO).

Ernest Codman (1869 - 1940)

"Every hospital should follow every patient it treats long enough to

determine whether the treatment has been successful, and then to inquire

‘if not, why not’ with a view to preventing similar failures in the

future." Ernest Codman, 1914

Page 13: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

13

Mjerenje medicinskog rezultata u Hrvatskoj danas

broj bolesnika / postupaka

nedostatan pokazatelj medicinskog rezultatane govori ništa o kvaliteti uslugekvantiteta → kvaliteta ?

rezultati se objavljuju sporadično – stručni skupovi i časopisi *

Medicinski rezultat: što možemo mjeriti?

1. uspješnost liječenja2. komplikacije liječenja3. efikasnost u liječenju

Page 14: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

14

1. Uspješnost liječenja

preživljenje poboljšanje funkcijezadovoljstvo bolesnika (?)povećanje kvalitete života

1. Uspješnost liječenja: preživljenje

1-, 5-, 10-godišnje preživljenje nakon postavljene dijagnoze ili učinjenog terapijskog postupka / operacije

Page 15: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

15

1. Uspješnost liječenja: kvaliteta života

instrumenti mjerenja kvalitete života (QOL –quality of life)

SF-36: short form 36 (SF-12, SF-8)QLI: quality of life index–cardiac version QLMI: quality of life after myocardial infarction questionnaireSEIQoL: schedule for the evaluation of individual quality of life

Kvaliteta života: SF-36

Page 16: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

16

2. Komplikacije liječenja

smrtnost (mortalitet)učestalost pojedinih komplikacija (npr. infekcija)potreba za ponovnom hospitalizacijompotreba za ponovnom operacijom / zahvatom

Page 17: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

17

3. Efikasnost u liječenju

trajanje boravka u bolnici (intenzivnoj njezi i sl.)ukupna cijena liječenjatrošak po danupotrošnja materijala, antibiotika i sl.

Smrtnost: osnovni pojmovi

UOČENA SMRTNOST (observed mortality rate, OMR)

broj umrlih bolesnika / ukupni broj bolesnika podvrgnutih operaciji

OČEKIVANA SMRTNOST (expected mortality rate,EMR)

zbroj predviđenih vjerojatnosti smrti kod svih bolesnika / ukupni broj bolesnika podvrgnutih operacijikorištenje nekog od risk score-ova

O/E OMJERomjer uočene i očekivane smrtnosti (OMR / EMR)

Page 18: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

18

Prilagodba rizika

eng. risk adjustment

komorbiditet, “težina bolesti”proces kvantificiranja razlika među bolesnicima korištenjem matematičkog modela, a u cilju omogućavanja usporedbe ishoda liječenjanesavršena aproksimacija

SMRTNOST PRILAGOĐENA RIZIKU (risk-adjusted

mortality rate, RAM)

uočena smrtnost / očekivana smrtnost * ukupna smrtnost u regiji (gradu, bolnici ...)statistički procijenjena smrtnost koju bi davatelj usluge imao da je populacija bolesnika jednaka populaciji u regiji

Kardiokirurgija kao model

Relativno mali broj proceduraUglavnom binarni (živ-umro) ishodDobro definiran komorbiditetRelativno kratak klinički tok do ishoda

Page 19: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

19

Prilagodba rizika: EuroScore

Page 20: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

20

AREA UNDER ROC (%)MORTALITY MORBIDITY

Initial Parsonnet score 75.5 64.4Cleveland Clinic score 73.1 68.6French score 71.9 63.6EuroSCORE 78.6 63.8Pons score 74.5 67.6Ontario Province Risk score 70.1 62.1

Usporedba risk score-ova

H.J. Geissler et al. Risk stratification in heart surgery: comparison of six score systems.

EJCTS 17 (2000) 400-406

Intervali pouzdanosti

eng. confidence intervals

interval (područje) u kojem se nalazi prava vrijednost uz zadanu vjerojatnost (najčešće 95%)

INTERVALI POUZDANOSTI ZA SMRTNOST PRILAGOĐENU RIZIKU

određuje koji davatelj usluge ima statistički značajno manje ili više umrlih bolesnika od očekivanog uzimajući u obzir čimbenike rizika

Page 21: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

21

Panel kliničkih indikatora (Škotska)

30-dnevno preživljenje nakon hitnog prijema zbog akutnog infarkta miokarda30-dnevno preživljenje nakon moždanog udaraperioperacijska smrtnost nakon odabranih planiranih operacija30-dnevno i 120-dnevno preživljenje nakonprijeloma kuka

http://www.show.scot.nhs.uk/indicators

50

60

70

80

90

100

1998 1999 2000 2001 2002

Year ending 31st March:

Per

cen

t 30 day Std Rate

Scotland 30 day Std Rate

Acute Myocardial Infarction Survival for 30 days after emergency admission - Southern General Hospital, Glasgow

Standardised rates w ith Scotland comparison-Years ending 31st March 1998 to 2002

50

60

70

80

90

100

1998 1999 2000 2001 2002

Year ending 31st March:

Per

cen

t 30 day Std Rate

Scotland 30 day Std Rate

Acute Myocardial Infarction Survival for 30 days after emergency admission - Victoria Infirmary, Glasgow

Standardised rates with Scotland comparison-Years ending 31st March 1998 to 2002

30-dnevno preživljenje nakon hitnog prijema zbog akutnog infarkta miokarda

Page 22: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

22

30-dnevno preživljenje nakon moždanog udara

50

60

70

80

90

100

1998 1999 2000 2001 2002

Year ending 31st March:

Per

cen

t 30 day Std Rate

Scotland 30 day Std Rate

Stroke Survival for 30 days after emergency admission - Royal Infirmary, Edinburgh

Standardised rates with Scotland comparison-Years ending 31st March 1998 to 2002

50

60

70

80

90

100

1998 1999 2000 2001 2002

Year ending 31st March:

Per

cen

t 30 day Std Rate

Scotland 30 day Std Rate

Stroke Survival for 30 days after emergency admission - Western General Hospital, Edinburgh

Standardised rates with Scotland comparison-Years ending 31st March 1998 to 2002

Odabrane planirane operacije

kolecistektomija (laparoskopska ili otvorena)hernioplastika (inguinalna, femoralna i ostale abd.) gastrektomijakolektomijaresekcija jednjaka operacija aneurizme aortehisterektomijamastektomijaprostatektomija (TUR ili otvorena)ugradnja totalne endoproteze kukaugradnja totalne endoproteze koljenaoperacija katarakte

12 odabranih elektivnih operacija

Page 23: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

23

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1998 1999 2000 2001 2002

Year ending 31st March:

Per

cen

t 30 day Std Rate

Scotland 30 day Std Rate

Mortality within 30 days of Selected Planned Operations - Royal Infirmary, Edinburgh

Standardised rates w ith Scotland comparison-Years ending 31st March 1998 to 2002

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1998 1999 2000 2001 2002

Year ending 31st March:

Per

cen

t 30 day Std Rate

Scotland 30 day Std Rate

Mortality within 30 days of Selected Planned Operations - Falkirk and District Royal Infirmary

Standardised rates w ith Scotland comparison-Years ending 31st March 1998 to 2002

Perioperacijska smrtnost nakon odabranih planiranih operacija

50

60

70

80

90

100

1998 1999 2000 2001 2002

Year ending 31st March:

Per

cen

t

30 day Std Rate

120 day Std Rate

Scotland 30 day Std Rate

Scotland 120 day Std Rate

Hip fracture Survival for 30/120 days after admission - Glasgow Royal Infirmary

Standardised rates w ith Scotland comparison-Years ending 31st March 1998 to 2002

50

60

70

80

90

100

1998 1999 2000 2001 2002

Year ending 31st March:

Per

cen

t

30 day Std Rate

120 day Std Rate

Scotland 30 day Std Rate

Scotland 120 day Std Rate

Hip fracture Survival for 30/120 days after admission - Southern General Hospital, Glasgow

Standardised rates with Scotland comparison-Years ending 31st March 1998 to 2002

30-dnevno i 120-dnevno preživljenje nakonprijeloma kuka

Page 24: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

24

New York State: Cardiac Surgery Reporting System (CSRS)

od 18.12.1991.obvezno sudjelovanje sva 32 kardijalna centra na području države demografski podaci, prijeoperacijski čimbenici rizika, intraoperacijski podaci, postoperacijski bolnički morbiditet i mortalitetkvartalno slanje podataka u NYSDOHmortalitet za izolirani CABGako je RAM bolnice ili pojedinog kirurga iznad intervala pouzdanosti prosjeka države → NYSDOH audit, moguće različite kazne

http://www.health.state.ny.us/

CORONARYARTERYBYPASSSURGERYinNY State, 2002 report

http://www.health.state.ny.us/

Page 25: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

25

CORONARYARTERYBYPASSSURGERYinNY State, 2002 report

http://www.health.state.ny.us/

CORONARYARTERYBYPASSSURGERYinNY State, 2002 report

http://www.health.state.ny.us/

Page 26: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

26

NYS-CSRS: benefiti

smanjenje mortaliteta (NYS RAM 2.24%, US 3.08%)kirurški rezultati vidljivi iz “ptičje perspektive” -znatno jasnije od lokalnog procesa održanja kvalitete moguća komparacija i nadmetanje s kirurzima iz cijele regiječešći razgovor kirurga o rezultatima liječenja s kolegama (44%) i bolesnicima (29%)

NYS-CSRS: istraga (I)

New York State Department of Health 1992.bolnica XY:

mortalitet prilagođen riziku 6,6%prosjek u saveznoj državi 2,24%

istraga:provjerena točnost podataka o čimbenicima rizika svih operiranih bolesnikarazmotreni svi slučajevi umrlih bolesnikaprovedena analiza podataka vezanih za sam proces liječenja

Page 27: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

27

NYS-CSRS: istraga (II)

većina bolesnika (90%) redovno su operirani bolesnici kod kojih je smrtnost bila ista ili niža od prosjeka u saveznoj državi iznadprosječno visok udio hitno operiranih bolesnika s visokim rizikom (10%)hitno operirani bolesnici: smrtnost 11-26%, znatno viša od prosjeka države za taj profil rizika (7.7%)među hitno operiranim bolesnicima, polovica je imala dodatno povišen rizik (svježi infarkt, hemodinamska nestabilnost) i smrtnost od 31%, dok je druga polovica hitno operiranih bolesnika imala smrtnost od svega 6.8%ispodprosječna učestalost prijoperacijskog korištenja IABP-a

NYS-CSRS: istraga (III)

konsenzus svih sudionika u liječenju (kardiolozi, kardiokirurzi, anesteziolozi, medicinske sestre, administratori)povećanje hemodinamske stabilnosti hitnih bolesnika i smanjenje ishemije miokarda krajem 1993: smrtnost prilagođena riziku (RAMR) 6.6% → 2.46%

Page 28: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

28

NYS-CSRS: posljedice

centar X (mortalitetom 12,76%) - ukinuta kardijalna kirurgija

centar Y (mortalitet 6,27%) - udružena sa susjednim sveučilišnim centrom

centar Z (mortalitet 5,39%) – imenovan novi pročelnik

NYS-CSRS: kontroverze

preciznost CSRS statističkog modelapovezanost između broja operacija i ishodaodbijanje liječenja visokorizičnih bolesnikaučinak na karijere kardijalnih kirurga

promjena načina odlučivanjapreseljenje kirurgaumirovljenje kirurga

Page 29: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

29

National Adult Cardiac Surgical Database Report 2000 - 2001

Kmietowicz, Z. BMJ 2004;329:644

Page 30: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

30

Proces mjerenja med. rezultata

prikupljanje podataka

obrada podataka

analiza rezultata

korištenje rezultata

Proces mjerenja med. rezultata

prikupljanje podataka

obrada podataka

analiza rezultata

korištenje rezultata

određivanje varijabli / kliničkih indikatorabaza podataka

Page 31: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

31

Proces mjerenja med. rezultata

prikupljanje podataka

obrada podataka

analiza rezultata

korištenje rezultata

standardizacija podataka -prilagođavanje podataka riziku (risk adjustment)periodična validacija podataka

točnost

potpunost

pravovremenost

Proces mjerenja med. rezultata

prikupljanje podataka

obrada podataka

analiza rezultata

korištenje rezultata

benchmarking

usporedba različitih metoda liječenjarezultati prethodnih godinadrugi centri u regiji zbirni rezultati nacionalnih ili regionalnih registara

Page 32: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

32

Proces mjerenja med. rezultata

prikupljanje podataka

obrada podataka

analiza rezultata

korištenje rezultata

evaluacija procesa liječenja ili pojedinih dijelova procesapromjena procesa liječenjaobjavljivanje rezultata?

Sustavno mjerenje medicinskog rezultata u kardiokirurgiji u Hrvatskoj

KB Dubrava, Zagreb – Odjel za kardiokirurgiju 1999-KBC Zagreb , Klinika za kardijalnu kirurgiju 2009-

Page 33: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

33

KB Dubrava Zagreb 1999-

Lokalno razvijena baza podatakaMS DB2 baziranaDio lokalno razvijenog informacijskog sustavaŠiroki , ali ograničen set parametaraNedostatak benchmarkingaTeškoće u održavanju

Page 34: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

34

Mortalitet: opći mortalitet

3,3%

5,0%5,8%

4,0% 3,7%

5,7%

3,7%

5,4%4,9%

3,9%4,2%4,0%

4,5% 4,7% 4,6% 4,8%5,4% 5,8% 6,2% 5,9% 6,2%

4,2%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

OMR (KBD) OMR 95% CI low OMR 95% CI highEMR 95% CI low EMR 95% CI high EMR (EuroSCORE)

Page 35: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

35

Mortalitet: koronarni bolesnici

3,8%

1,9% 1,7%

2,6%

1,6%1,0% 1,0%

2,7% 2,6%

1,3%

2,5%

2,4% 2,4% 2,3% 2,6% 2,5%

3,3% 3,1% 3,0% 2,9%

3,9%

2,7%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

OMR (KBD) OMR 95% CI low OMR 95% CI highEMR 95% CI low EMR 95% CI high EMR (EuroSCORE)

Morbiditet: infekcije rane iznad sternuma

10,8%

7,5%8,1%

4,5% 3,9%

7,3%

4,0%3,0%

4,3%3,0% 2,3%

3,1%2,0%

4,6%

2,8% 2,3% 2,1%1,1% 1,5% 1,3% 1,7% 2,1% 1,5%

2,3%1,4% 0,9%

0%

5%

10%

15%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

050100150200250300350400450500

Broj kardiokirurških operacija Postotak površinskih infekcija Postotak dubokih infekcija

Page 36: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

36

Morbiditet: revizije

14 11 16 9 12 12 9 8 25 18 17 17 18

3,8%3,4%

5,2%

2,7%3,3% 3,0%

2,0% 1,7%

6,0%

4,4% 4,3% 4,0% 3,9%

0

5

10

15

20

25

30

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

Revizije Postotak

Morbiditet: neurološke komplikacije

0,5%0,3%

1,6%

0,6%

1,7%1,5% 1,5%

3,0%

3,3%

4,4%

1,8%

2,4%

3,9%

1,1%

1,6% 1,6%

0,6%

1,1%1,3%

1,1%0,9%

0,2%

1,3% 1,2%1,3%1,1%

1,2%

0,3%

1,4%1,3%

0,2%

0,9% 1,0%0,7%

2,3%

0,7%

1,3%1,2%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Delirij (%) Prolazni CVI (%) Trajni CVI (%)

Page 37: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

37

KBC Zagreb

Profesionalna (komercijalno dostupna) bazaSpecifično razvijena u svrhu mjerenja medicinskog rezultataOdvojena od kliničkog informacijskog sustavaŠiroki set parametaraŠiri krug korisnika-benchmarking moguć

CARDIAC

Statistical Quality Assurance ForCardiac Surgeries

Page 38: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

38

Overview

• “Cardiac” software for data collection and quality assurance of heart surgeries

• S2-Engineering GmbH (Steyr-Gleink, Austria)• Austrian Cardiac Registry

Overview

• Preoperative risk stratification• Postoperative outcome analysis• National and international benchmarking

• Cardiac is based upon well established concepts like the EuroSCORE and the STS Score

Page 39: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

39

Users

• University Hospital Graz

• Hospital Hietzing• University Hospital

Innsbruck• Hospital Klagenfurt• Hospital Linz• Hospital Salzburg

• Hospital St. Pölten• General Hospital

Vienna• Hospital Wels• University Hospital

Centre Zagreb

Reduce paper work

• Facilitates data collection

• User friendly screens reduces data collection effort

• Multiple data entry points into a single system eliminates bureaucratic errors

• 100% Compatible with STS-Standard

• Interface-Modules for HL7, ASCII and XML-standards available

Page 40: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

40

Quality improvement

• Preoperative risk assessment

• Helps surgeons focus on high risks associated with upcoming surgeries

• Enables surgeons to quickly interrogate their data and become more aware of potential problems in surgery

• Allows to track patient’s information real time from multiple locations

Quality improvement

• Facilitates data analysis• Helps identify main causes of undesirable results

permitting corrections• Allows surgeons to produce clinically meaningful

reports and present them for discussion with their colleagues

Page 41: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

41

Quality control

• VLAD • Variable life adjusted diagram

• CUSUM• Cumulative sum control chart

• Funnel Plot

Page 42: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

42

Page 43: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

43

Page 44: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

44

Page 45: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

45

• Staudinger O, Ostermann H, Laufer G, Schistek R, Staudinger B, Tilg B. Evaluation of cardiac scoring models for an Austrian cardiac register. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2007 6:470-3.

PRIKAZ BAZEPODATAKA

I. 2011. g.II. Usporedba 2011. g. i 2010. g.III. Prikaz trogodišnjeg razdoblja 2009. g. – 2011. g.

Tomislav Kopjar, dr. med.Lucija Svetina, dr. med.

22.2.2012

Page 46: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

46

Razdoblje

Prikaz za 2011. g. Usporedba 2011. g. i 2010. g.

•Broj operacija godišnje:2009. g. #6162010. g. #6602011. g. #636

Page 47: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

47

Raspodjela operacija ICAB

2011. g. 2742010. g. 273

Valve(s) w/o CABG2011. g. 1712010. g. 201

CABG+Valve(s)2011. g. 992010. g. 93

CABG OPCAB AVR MVRMVP

(+TVP)Others +AVR +MVP Others

2011. g.247 27 84 16 13 (2) 58 59 21 19

2010. g. 254 19 93 17 21 (5) 70 43 19 21

Aorta

HTx

MCS

Korijen Uzlazna Luk SilaznaIntention to treat

Postcardiotomy

2011. g. 22 32 3 0 20 23 8

2010. g. 30 29 3 1 18 6 2

Raspodjela operacija II

Page 48: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

48

Raspodjela po dobi za 2011. g.

0

20

40

60

80

100

120

140

< 5

6

56 -

60

61 -

65

66 -

70

71 -

75

76 -

80

81 -

85

> 8

5

122

80

106

132

119

67

91

Nu

mb

er o

f su

rger

ies

Surgeries by Age

Raspodjela po spolu za 2011. g.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

female male

207

429

Gender

Num

ber

of S

urge

ries

Surgeries by Gender

Page 49: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

49

Raspodjela po dobi i spolu za 2011. g.

0

20

40

60

80

100

female male

33

89

19

61

31

75

52

80

43

76

27

40

27

1

< 56 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 >85

Gender

Nu

mb

er o

f S

urg

erie

s

Surgeries by Gender and Age

Raspodjela po riziku za 2011. g. (bez HTx i primarnih MCS)

0

80

160

240

0

4

8

12

16

Low Risk (0% - <3%) Mid Risk (>=3% bis 6%) High Risk (> 6%)

230,00

172,00

197,00

1,764,32

15,75

Nu

mb

er o

f su

rger

ies

Surgeries by Logistic EuroSCORE

Page 50: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

50

Raspodjela po riziku i 30d-mortalitetu za 2011. g. (bez HTx i primarnih MCS)

0

40

80

120

160

200

240

Low Risk (0% - 3%) Mid Risk (>3% bis 6%) High Risk (> 6%)

227

168 173

4 3

24

Alive Dead

Num

ber

of su

rger

ies

Surgeries by Logistic EuroSCORE and 30d Mort. Status

2,4%15KB Dubrava 1,1%7KB Mostar 0,3%2KB Osijek 0,6%4KB Sestre Milosrdnice 19,0%121KB Sveti Duh 9,0%57KBC Rijeka 0,9%6KBC Split 1,7%11KBC Zagreb 47,3%301Klinicka bolnica Merkur 10,8%69Klinika za infektivne bolesti Fran Mihaljević 0,2%1Magdalena, spec. bolnica za KV kirurgiju i kardiologiju 0,3%2Medikol 0,2%1OB ''Dr. Ivo Pedišic'' Sisak 0,2%1OB ''Dr. Josip Bencevic'' Slavonski Brod 1,7%11OB Požega 0,2%1OB Varaždin 0,2%1OB Zadar 3,8%24Privatna internistička ambulanta - dr. Đruško 0,2%1

Total: 100,0%636

Refering CardiacDepartment

Page 51: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

51

Usporedba rezultata (bez HTX i primarnih MCS)

Broj operacija EuroSCORE (%)

30d mortalitet (%)

O/E

2011. g. 599 7,09 5,18 0,73

2010. g. 639 7,14 5,95 0,83

VLAD 1.1. – 31.12.2011.

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

sij-11 ožu-11 svi-11 srp-11 ruj-11 stu-11

Surgeries

Cu

mu

late

d o

utc

om

e

VLAD - Variable Life Adjusted Diagram

Page 52: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

52

VLAD 1.1. – 31.12.2010.

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

sij-10 ožu-10 svi-10 srp-10 ruj-10 stu-10

Surgeries

Cu

mu

late

d o

utc

om

eVLAD - Variable Life Adjusted Diagram

Prikaz za vremenski period 2009. g. - 2011. g.

Page 53: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

53

Raspodjela operacija ICAB(770)

Valve(s) w/o CABG(569)

CABG+Valve (s)(288)

CABG OPCAB AVR MVRMVP

(+TVP)Others +AVR +MVP Others

2009. –2011. g.

708 62 258 52 47 (10) 212 145 40 103

Aorta

HTx

MCS

Korijen Suprakoro Luk DescIntention to treat

Postcardiotomy

2009. –2011. g. 94 105 7 6 49 34 14

Raspodjela operacija II

Page 54: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

54

Usporedba rezultata (bez HTX i primarnih MCS)Broj operacija EuroSCORE

(%)30d mortalitet (%)

O/E

2009. –2011. g. 1837 6,46 5,23 0,81

1,5%29KB Dubrava 1,5%28KB Mostar 0,2%4KB Osijek 0,6%11KB Sestre Milosrdnice 18,6%355KB Sveti Duh 9,5%181KBC Rijeka 0,6%11KBC Split 1,6%31KBC Zagreb 49,7%950Klinicka bolnica Merkur 8,6%165Klinika za infektivne bolesti Fran Mihaljević 0,1%1Magdalena, spec. bolnica za KV kirurgiju i kardiologiju 0,6%12Medicard 0,1%1Medikol 0,1%2OB Cakovec 0,1%2OB ''Dr. Ivo Pedišic'' Sisak 0,1%1OB ''Dr. Josip Bencevic'' Slavonski Brod 1,3%24OB Dubrovnik 0,1%1OB Nova Gradiška 0,1%2OB Požega 0,2%4OB Sisak 0,1%2OB Varaždin 0,2%4OB Vinkovci 0,1%2OB Zadar 3,5%66Opca bolnica Bjelovar 0,3%5Opca bolnica Karlovac 0,3%5Poliklinika 'Dr. Bates' 0,1%2Poliklinika Draškoviceva 0,1%1Poliklinika Prof. Drinkovic 0,1%1Poliklinika Sunce 0,3%5Poliklinika Sveti Rok 0,1%1Poliklinika ''Šalata'', Novakova 17, Zagreb 0,2%3Privatna internistička ambulanta - dr. Đruško 0,1%1

Total: 100,0%1.913

Refering CardiacDepartment

Page 55: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

55

Raspodjela po hitnosti i ustanovi referiranja 2009-2011

Elektivni (%) Fax (%) Hitni (%)

KBC Zagreb71 17 12

KBSM76 17 7

KBSD82 14 4

KBM85 13 2

EuroSCORE po kvartalima

4,78 5,31 5,36 4,976,24

7,61 7,79 7,257,84 7,94 7,49 7,09

0

2

4

6

8

10

1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr

ES

(%

) 2009

2010

2011

Page 56: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

56

VLAD

-8

-4

0

4

8

12

16

20

24

sij-09 sij-10 sij-11

Surgeries

Cu

mu

late

d o

utc

om

eVLAD - Variable Life Adjusted Diagram

Funnel

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

0 400 800 1200 1600 2000

Surgeries

Sav

ed L

ives

Funnel Plot with VLADConfidence Check

Page 57: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

57

Page 58: Mjerenje medicinskog rezultata kao alat u ...aaz.hr/resources/vijesti/71/1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u... · 25.4.2012. 3 Kvaliteta je odabiranje zadanog standarda te kontinuirani

25.4.2012.

58

Objavljivanje rezultata

kontroverzno pitanjemedijipitanje interpretacije?posljedice objavljivanja rezultata?

Umjesto zaključka …

analiza ishoda / mjerenje medicinskom rezultata danas su neophodni ako želimo govoriti o kvaliteti u zdravstvuproces zahtijeva osoblje, znanje i opremuinformatika i statistika pružaju čitav niz alata za analizu ishodakoristi procesa očituju se u poboljšanju kvalitete zdravstvene usluge