Top Banner
AnexaSl.l METODOLOGIE PRIVIND DERULAREA ACTIVITATII DE MEM ENANTA SCOP Prezenta metodologie stabileste modul de lucru privind derularea relatiilor contractuale intre FDEE/SDEE in calitate de achizitor si FISE/SISE/AISE in calitate de prestator, face precizari suplimentare privind derularea pe tipuri de lucrari a serviciilor de mentenanta aferente instalatiilor de distribute a energiei electrice si modul de aplicare a tarifelor din Acordul Cadru nr. 108/148/22.05.2014 si Contractul Subsecvent nr. 1. DOMENIUL DE APLICARE Se aplica pentru serviciile de mentenanta de tip (R1\, RA, Rl, R2, profilaxie, reparatii echipamente energetice, repara^ii, verificari, etalonari echipamente de masura). In vederea alinierii la prevederile Ordinului ME nr. 1898/22.11.2013, privind lucrarile de mentetanta, se pot intalni urmatoarele situatii : a) - lucrari de mentenanta propriu-zise (M) - atunci cand lucrarea de reparatie, nu cuprinde elemente de capitalizare; b) - lucrari de menteanata (M) si cu elemente de capitalizare (K ) - atunci cand lucrarea inglobeaza elemente de reparatie, dar si elemente de capitalizare pentru acelasi SISC; MODUL DE LUCRU A.I. LUCRARILE DE MENTENANJA Prestatorul isi va organiza activitatea proprie, astfel meat sa fie in masura sa raspunda solicitarilor facute de Achizitor 24 de ore din 24, 7 zile din 7 zile pe saptamana. Prestatorul va asigura sosirea echipelor de intevenpe in minimum de timp dupa anuntarea de catre Achizitor a evenimentelor din instalatii ce afecteaza continuitatca alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor, astfel incat restabilirca alimentarii cu energie electrica din momentul anun^arii dupa o intrerupere neplanificata, sa se realizeze in maximum: - 12 ore in mediul urban, in conditii normale de vreme; - 24 ore pentru mediul rural, in conditii normale de vreme; - 72 ore pentru mediul urban sau rural, in conditii meteorologice deosebite. Pentru CP, RT, Rl si R2 (de nivel IV PAM) este prezentat in anexele contractului volumul fizic propus a se executa. Planurile calitatii se documenteaza pentru lucrarile/comenzile pc baza de proiect tehnic (faza PT), indiferent de categoria lucrarii/instalatiei. Pentru celelalte lucrari programate, planurile calitatii se documenteaza statistic la 5% din lucrari/comenzi (la fiecare centru de intretinere-reparatii* un plan al calitatii documental la fiecare a 20-a lucr are/com and a executata). Nu se intocmesc planurile calitatii pentru lucrarile accidentale. Prestatorul se obliga sa respecte legislatia in vigoare privitoare la calitate, securitatea muncii, PSI si mediu. Prestatorul mandatat de Achizitor se obliga sa obtina avizele si acordurile necesare executarii serviciilor de mentenanta §i de a readuce terenul la starea impala, iar toate cheltuielile necesare vor fi solicitate Achizitorului pentru decontare. 1/16
48

Metodologie Mentenanta

Dec 26, 2015

Download

Documents

Niro Andrei
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Metodologie Mentenanta

AnexaSl.l

METODOLOGIE PRIVINDDERULAREA ACTIVITATII DE MEM ENANTA

SCOPPrezenta metodologie stabileste modul de lucru privind derularea relatiilor contractuale intre

FDEE/SDEE in calitate de achizitor si FISE/SISE/AISE in calitate de prestator, face precizari suplimentareprivind derularea pe tipuri de lucrari a serviciilor de mentenanta aferente instalatiilor de distribute aenergiei electrice si modul de aplicare a tarifelor din Acordul Cadru nr. 108/148/22.05.2014 si ContractulSubsecvent nr. 1.

DOMENIUL DE APLICARE

Se aplica pentru serviciile de mentenanta de tip (R1\, RA, Rl, R2, profilaxie, reparatiiechipamente energetice, repara^ii, verificari, etalonari echipamente de masura).

In vederea alinierii la prevederile Ordinului ME nr. 1898/22.11.2013, privind lucrarile de mentetanta,se pot intalni urmatoarele situatii :

a) - lucrari de mentenanta propriu-zise (M) - atunci cand lucrarea de reparatie, nu cuprinde elementede capitalizare;

b) - lucrari de menteanata (M) si cu elemente de capitalizare (K ) - atunci cand lucrarea inglobeazaelemente de reparatie, dar si elemente de capitalizare pentru acelasi SISC;

MODUL DE LUCRU

A.I. LUCRARILE DE MENTENANJA

Prestatorul isi va organiza activitatea proprie, astfel meat sa fie in masura sa raspunda solicitarilorfacute de Achizitor 24 de ore din 24, 7 zile din 7 zile pe saptamana.

Prestatorul va asigura sosirea echipelor de intevenpe in minimum de timp dupa anuntarea de catreAchizitor a evenimentelor din instalatii ce afecteaza continuitatca alimentarii cu energie electrica autilizatorilor, astfel incat restabilirca alimentarii cu energie electrica din momentul anun^arii dupa ointrerupere neplanificata, sa se realizeze in maximum:

- 12 ore in mediul urban, in conditii normale de vreme;- 24 ore pentru mediul rural, in conditii normale de vreme;- 72 ore pentru mediul urban sau rural, in conditii meteorologice deosebite.Pentru CP, RT, Rl si R2 (de nivel IV PAM) este prezentat in anexele contractului volumul fizic

propus a se executa.Planurile calitatii se documenteaza pentru lucrarile/comenzile pc baza de proiect tehnic (faza PT),

indiferent de categoria lucrarii/instalatiei. Pentru celelalte lucrari programate, planurile calitatii sedocumenteaza statistic la 5% din lucrari/comenzi (la fiecare centru de intretinere-reparatii* un plan alcalitatii documental la fiecare a 20-a lucr are/com and a executata). Nu se intocmesc planurile calitatii pentrulucrarile accidentale.

Prestatorul se obliga sa respecte legislatia in vigoare privitoare la calitate, securitatea muncii, PSI simediu.

Prestatorul mandatat de Achizitor se obliga sa obtina avizele si acordurile necesare executariiserviciilor de mentenanta §i de a readuce terenul la starea impala, iar toate cheltuielile necesare vor fisolicitate Achizitorului pentru decontare.

1/16

Page 2: Metodologie Mentenanta
Page 3: Metodologie Mentenanta
Page 4: Metodologie Mentenanta
Page 5: Metodologie Mentenanta
Page 6: Metodologie Mentenanta
Page 7: Metodologie Mentenanta
Page 8: Metodologie Mentenanta
Page 9: Metodologie Mentenanta
Page 10: Metodologie Mentenanta
Page 11: Metodologie Mentenanta
Page 12: Metodologie Mentenanta
Page 13: Metodologie Mentenanta
Page 14: Metodologie Mentenanta
Page 15: Metodologie Mentenanta
Page 16: Metodologie Mentenanta
Page 17: Metodologie Mentenanta
Page 18: Metodologie Mentenanta
Page 19: Metodologie Mentenanta
Page 20: Metodologie Mentenanta
Page 21: Metodologie Mentenanta

SC ELECTRICA SA

FI$A DOCUMENTARA TARIF 1 (Anexa 4 metodologie mentenanta)

pentru: Verificare instalatie electrica de alitnentare, in situatia existentei sigiliilor aplecate la contor si firidade bransament

Lucrarea se efectueaza in situatiile in care nu este necesara inlocuirea contorului.

normade lucru:Norma de timp

(ore om)U.M.

0.2

1 locde consum

Continutul Lucrarii

Identificare loc consumVerificare integritate contorVerificare plomba metrologies contorVerificare sigilii placa borne contor siVerificare integritate bransament + coloanaalimentare contorIntocmire Bon Miscare Contor

Elemente de calcul: lei12

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1617

ManoperaConlnbujn asiguran socialeSomajContributii asigurari sociale de sanatateContribu^ia la fondul de riseContribute pentru concedii si indemnizatiiContributia la fondul de garantare pentru plata creantelorTotal cheltuieli directeCheltuieli indirecte de secfleTotal!Cheltuieli generale de administrateTotal 2ProfitTotalsTransportUtila)Total fara TVA

20,80%0.50%5,20%0,26%0,85%0,25%

34,40%

24,50%

3,00%

2,540,530,010,130,010,020,013,251,12

4.36

1.07

5,430,165,600,000,005,60

Page 22: Metodologie Mentenanta
Page 23: Metodologie Mentenanta
Page 24: Metodologie Mentenanta
Page 25: Metodologie Mentenanta
Page 26: Metodologie Mentenanta
Page 27: Metodologie Mentenanta
Page 28: Metodologie Mentenanta
Page 29: Metodologie Mentenanta
Page 30: Metodologie Mentenanta
Page 31: Metodologie Mentenanta
Page 32: Metodologie Mentenanta
Page 33: Metodologie Mentenanta
Page 34: Metodologie Mentenanta
Page 35: Metodologie Mentenanta
Page 36: Metodologie Mentenanta
Page 37: Metodologie Mentenanta
Page 38: Metodologie Mentenanta
Page 39: Metodologie Mentenanta
Page 40: Metodologie Mentenanta
Page 41: Metodologie Mentenanta
Page 42: Metodologie Mentenanta
Page 43: Metodologie Mentenanta
Page 44: Metodologie Mentenanta
Page 45: Metodologie Mentenanta
Page 46: Metodologie Mentenanta
Page 47: Metodologie Mentenanta
Page 48: Metodologie Mentenanta