Top Banner

Click here to load reader

Metodica predarii psihologiei

Jul 04, 2015

ReportDownload

Documents

Universitatea Ovidius Constana Facultatea de Psihologie i tiinele Educaiei Specializri: Psihologie, Psihopedagogie Special, Asisten social

METODICA PREDRII PSIHOLOGIEI

1

CUPRINSI. OBIECTIVE:.........................................................................................................................................................4 II. TEMATICA DE CURS:.......................................................................................................................................4 III. TEMATICA DE SEMINAR:..............................................................................................................................6 IV. BIBLIOGRAFIE:................................................................................................................................................6 INTRODUCERE.......................................................................................................................................................8 I. Obiectul i problematica Metodicii predrii Psihologiei...................................................................................8 1. Obiectul de studiu al Metodicii predrii Psihologiei.....................................................................................8 2. Procesul de nvmnt cadru principal de aplicare i de evoluie a metodicilor de specialitate.............10 3. Specificul Metodicii predrii Psihologiei....................................................................................................11 APLICAII:....................................................................................................................................................13 II. Obiectivele predrii-nvrii Psihologiei.......................................................................................................17 1. Competenele generale i specifice ale disciplinei Psihologie....................................................................17 2. Competene derivate / obiective operaionale.............................................................................................22 III. CURRICULUM-UL PSIHOLOGIEI IN INVATAMANTUL ROMANESC ACTUAL.................................26 1. Psihologia in aria curriculara Om si societate.............................................................................................26 2. Criterii de selectare si organizare a continuturilor disciplinei Psihologie.......................................................29 a. Criterii filosofice.........................................................................................................................................29 b. Criterii epistemologice................................................................................................................................30 c. Criterii psihologice......................................................................................................................................30 d. Criterii pedagogice......................................................................................................................................31 3. Modalitati inovatoare de organizare a continuturilor disciplinei Psihologie..................................................32 4. Documente scolare care concretizeaza continuturile disciplinei Psihologie...................................................34 4.1. Planul de invatamant................................................................................................................................35 4.2. Programa scolara......................................................................................................................................36 4.3. Manualul scolar de Psihologie.................................................................................................................37 5. Abordarea creativa a continuturilor disciplinei Psihologie.............................................................................38 APLICATII:....................................................................................................................................................39 IV. STRATEGII DE INSTRUIRE SPECIFICE PREDARII PSIHOLOGIEI........................................................40 1. Delimitari conceptuale ...................................................................................................................................40 2. Taxonomia strategiilor de instruire.................................................................................................................42 3. Structura strategiilor de instruire.....................................................................................................................42 APLICATII: ...................................................................................................................................................42 4. Strategii discursive specifice predarii Psihologiei..........................................................................................44 4.1. Descrierea strategie de operationalizare a conceptelor psihologice......................................................44 4.2. Explicatia tipuri de explicatii recomandate in predarea-invatarea Psihologiei.....................................45 4.3. Strategii argumentative. Argumentarea convingere si argumentarea persuadare....................................45 CONDITII DE EFICIENTA A ARGUMENTARII DIDACTICE:................................................................46 V. PROIECTAREA ACTIVITATII DIDACTICE PENTRU DISCIPLINA PSIHOLOGIE.................................48 1. Delimitari conceptuale....................................................................................................................................48 2. Etape si niveluri ale proiectarii didactice........................................................................................................48 3. Proiectarea anuala / Planificarea calendaristica ..........................................................................................48 4. Proiectarea semestriala a unitatii de invatare (secventiala).............................................................................52 5. Proiectarea lectiei / a subunitatii de invatare...................................................................................................56 PROIECT DE LECTIE...................................................................................................................................56 STRATEGII DIDACTICE:.............................................................................................................................58 6. Tipuri si variante de lectii utilizate in predarea-invatarea Psihologiei............................................................61 a. lectia de transmitere si insusire de noi cunostinte (lectie de comunicare) - variante:.................................61 b. lectia de formare a priceperilor si deprinderilor - variante:........................................................................61 c. lectia de recapitulare si sistematizare a cunostintelor - variante:...............................................................61 d. lectia de verificare si apreciere (lectia de evaluare) variante:..................................................................61 e. lectia mixta..................................................................................................................................................61 VI. EVALUAREA ACTIVITATII DIDACTICE...................................................................................................62 1. Delimitari conceptuale....................................................................................................................................62 2. Momente ale evaluarii.....................................................................................................................................62 3. Indicatorii unei evaluari eficiente....................................................................................................................63 4. Forme de evaluare...........................................................................................................................................63 5. Metode si tehnici de evaluare aplicate la Psihologie.......................................................................................63 CHESTIONAREA sau EXAMINAREA ORALA.........................................................................................63 EXAMINAREA PRIN PROBE SCRISE:......................................................................................................64

2

EXAMINAREA PRIN PROBE PRACTICE..................................................................................................72 6. Metode de evaluare complementare ...............................................................................................................72 surprind att obiectivri comportamentale ale domeniului cognitiv, ct i ale domeniilor afectiv i psihomotor; .....................................................................................................................................................72 Referatul..........................................................................................................................................................72 Proiectul..........................................................................................................................................................73 Portofoliul .......................................................................................................................................................73 DISERTAIA ................................................................................................................................................74 AUTOEVALUAREA.................................................

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.