Top Banner

Click here to load reader

Metodica Predarii Matematicii Si Aritmetice

Apr 16, 2015

ReportDownload

Documents

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

MONICA ANA PARASCHIVA PURCARU

METODICA ACTIVIT ACTIVIT ILOR MATEMATICE I A ARITMETICIIPENTRU

INSTITUTORI/PROFESORI NSTITUTORI/ DIN NV MNTUL PRIMAR I PRECOLAREDITURA UNIVERSIT II TRANSILVANIA BRAOV

2008

Purcaru Monica Ana Paraschiva

Metodica activit ilor matematice i a aritmeticii

CuprinsIntroducere..VI Unitatea de nv are nr. 1 OBIECTUL METODICII PREDRII MATEMATICII Obiectivele unit ii de nv are. 1 3.1. Obiectul metodicii predrii matematicii.... 1 3.2. Sarcinile metodicii predrii matematicii 2 Test de autoevaluare. 2 Rspunsuri i comentarii la testul de autoevaluare... 2 Rezumat. 2 Bibliografie.. 2 Unitatea de nv are nr. 2 JOCUL DIDACTIC MATEMATIC Obiectivele unit ii de nv are 3 2.1. Conceptul de joc didactic3 2.2. Valen ele formative ale utilizrii jocului didactic matematic n cadrul lec iei de matematic a precolarului i a colarului 4 2.3. Caracteristicile jocului didactic matematic 5 2.4. Metodologia organizrii i desfurrii jocului didactic matematic.. 6 2.5. Clasificarea jocurilor didactice matematice.. 7 2.6. Jocurile logico-matematice. Caracteristici i clasificri 8 Test de autoevaluare... 9 Rspunsuri i comentarii la testul de autoevaluare. 9 Rezumat.. 9 Bibliografie. 9 Unitatea de nv are nr. 3 FORMAREA CONCEPTULUI DE NUMR NATURAL. PROBLEME METODICE Obiectivele unit ii de nv are.. 10 3.1. Conceptul de numr natural 10 3.1.1. Numerele naturale ca numere cardinale. 10 3.1.2. Aspectul cardinal al numrului natural 12 3.1.3. Aspectul ordinal al numrului natural.... 12 3.2. Probleme generale i specifice ale predrii-nv rii numera iei n grdini i clasa I 13 3.3. Compunerea i descompunerea numerelor naturale14 3.4. Predarea-nv area numerelor naturale n concentrul 0-10 15 3.5. Predarea-nv area numerelor naturale n concentrul 10-100 17 3.6. Predarea-nv area numerelor naturale scrise cu trei sau mai multe cifre. 17 Test de autoevaluare.. 18 Rspunsuri i comentarii la testul de autoevaluare.... 18 Lucrare de verificare.. 18 Rezumat. 18 Bibliografie 18 Unitatea de nv are nr. 4 METODOLOGIA PREDRII-NV RII OPERA IILOR N MUL IMEA NUMERELOR NATURALE Obiectivele unit ii de nv are.. 20 4.1. Metodologia predrii-nv rii adunrii i scderii numerelor naturale. 20I

Purcaru Monica Ana Paraschiva

Metodica activit ilor matematice i a aritmeticii

4.1.1. Adunarea i scderea numerelor naturale n concentrul 0-10.. 20 4.1.2. Adunarea i scderea numerelor naturale n concentrul 0-20.. 22 4.1.3. Adunarea i scderea numerelor naturale n concentrul 0-100... 24 4.1.4. Adunarea i scderea numerelor naturale mai mari dect 100... 25 4.2. Metodologia predrii-nv rii nmul irii i mpr irii numerelor naturale 25 4.2.1. nmul irea numerelor naturale mai mici dect 100.. 25 4.2.2. nmul irea numerelor naturale mai mici dect 1000 28 4.2.2.1. nmul irea oral 29 4.2.2.2. nmul irea n scris 30 4.2.3. mpr irea numerelor naturale mai mici dect 100.. 31 4.2.4. mpr irea numerelor naturale mai mici dect 1000. 35 4.2.4.1. mpr irea oral 35 4.2.4.2. mpr irea n scris. 36 4.3. Metodologia predrii-nv rii ordinii efecturii opera iilor 37 4.3.1. Ordinea efecturii opera iilor 37 4.3.2. Folosirea parantezelor.. 38 4.4. Formarea limbajului matematic i a deprinderilor de calcul mintal la colarul mic.. 39 4.4.1. Limbajul matematic. 39 4.4.2. Calculul mintal 40 Test de autoevaluare 44 Rspunsuri i comentarii la testul de autoevaluare. 44 Lucrare de verificare 45 Rezumat 45 Bibliografie. 45 Unitatea de nv are nr. 5 METODOLOGIA PREDRII-NV RII MRIMILOR I UNIT ILOR DE MSUR PENTRU MRIMI Obiectivele unit ii de nv are.. 46 5.1. Mrime. Msurarea unei mrimi. Unit i de msur. Importan a studierii lor. 46 5.2. Obiective i con inuturi ale predrii-nv rii mrimilor i unit ilor de msur ale acestora .. 47 5.3. Firul rou al predrii-nv rii unit ilor de msur pentru mrimi la clasele I-IV 49 5.3.1. Lungimea 49 5.3.2. Capacitatea. 49 5.3.3. Masa... 50 5.3.4. Timpul 50 Test de autoevaluare.. 51 Rspunsuri i comentarii la testul de autoevaluare 51 Rezumat. 51 Bibliografie 52 Unitatea de nv are nr. 6 PREDAREA ELEMENTELOR DE GEOMETRIE Obiectivele unit ii de nv are. 53 6.1. Locul i importan a elementelor de geometrie n procesul de instruire i educare al colarului mic.. 53 6.2. Obiective i con inuturi ale nv rii elementelor de geometrie... 54 6.3. Intuitiv i logic n nv area geometriei 55II

Purcaru Monica Ana Paraschiva

Metodica activit ilor matematice i a aritmeticii

6.4. Metodologia predrii-nv rii elementelor de geometrie. 56 6.4.1. nv area no iunilor de geometrie n special prin procese intuitive i formarea lor ini ial pe calea inductiv.. 56 6.4.2. Predarea-nv area cunotin elor geometrice n spiritul rigurozit ii geometriei. 58 6.4.3. Func ionalitatea elementelor de geometrie 58 6.5. Formarea conceptelor cu con inut geometric 58 Test de autoevaluare. 59 Rspunsuri i comentarii la testul de autoevaluare... 59 Rezumat 59 Bibliografie.. 59 Unitatea de nv are nr. 7 PREDAREA FRAC IILOR Obiectivele unit ii de nv are 61 7.1. Introducerea no iunii de frac ie ..61 7.2. Compararea frac iilor 63 7.3. Opera ii de adunare i scdere cu frac ii 65 7.4. Aflarea unei frac ii dintr-un ntreg . 67 Test de autoevaluare...68 Rspunsuri i comentarii la testul de autoevaluare.. 68 Rezumat 68 Bibliografie.. 68 Unitatea de nv are nr. 8 METODOLOGIA REZOLVRII I COMPUNERII DE PROBLEME Obiectivele unit ii de nv are.. 69 8.1. No iunea de problem matematic 69 8.2. Valen ele formative ale activit ilor rezolutive. 70 8.3. Etapele rezolvrii problemelor de matematic. 71 8.4. Metode pentru rezolvarea problemelor de aritmetic 73 8.5. Rezolvarea principalelor categorii de probleme aritmetice 75 8.5.1. Rezolvarea problemelor simple.. 75 8.5.2. Rezolvarea problemelor compuse... 77 8.5.3. Metode speciale de rezolvare a problemelor de matematic77 8.5.3.1. Metoda figurativ sau grafic. 77 8.5.3.2. Metoda compara iei 78 8.5.3.3. Metoda falsei ipoteze. 78 8.5.3.4. Metoda mersului invers. 78 8.5.3.5. Regula de trei simpl. 79 8.5.3.6. Regula de trei compus. 79 8.5.3.7. Probleme de micare. 81 8.5.3.8. Probleme nonstandard 81 8.6. Rezolvarea problemelor prin mai multe ci, verificarea solu iei aflate i scrierea formulei numerice 81 8.7. Activitatea de compunere a problemelor de ctre elevi 82 Test de autoevaluare.. 85 Rspunsuri i comentarii la testul de autoevaluare 85 Lucrare de verificare.. 85 Rezumat. 86 Bibliografie 86III

Purcaru Monica Ana Paraschiva

Metodica activit ilor matematice i a aritmeticii

Unitatea de nv are nr. 9 PROBLEME SPECIFICE ALE PREDRII-NV RII MATEMATICII N CONDI IILE MUNCII SIMULTANE Obiectivele unit ii de nv are.. 87 9.1. Elemente de planificare, proiectare i organizare a activit ii simultane 87 9.1.1. Particularit ile procesului de predare-nv are n nv mntul simultan.. 87 9.1.2. Gruparea claselor i repartizarea pe institutori. 88 9.1.3. Alctuirea orarului.. 89 9.1.4. Planificarea activit ii didactice... 89 9.2. Model de activitate didactic (sugestie metodic). Proiect de lec ie.. 92 9.3. Aspecte metodice privind activitatea independent a elevilor... 95 9.3.1. Importan a activit ii independente 95 9.3.2. Cerin e pe care trebuie s le ndeplineasc activitatea independent a elevilor 95 9.3.3. Forme de activitate independent 96 9.3.4. Controlul i evaluarea activit ii independente 97 Test de autoevaluare 98 Rspunsuri i comentarii la testul de autoevaluare 98 Rezumat... 98 Bibliografie. 98 Unitatea de nv are nr. 10 ROLUL MIJLOACELOR DE NV MNT N LEC IA DE MATEMATIC Obiectivele unit ii de nv are. 99 10.1. Conceptul de mijloc de nv mnt. 99 10.2. Principii de baz n folosirea mijloacelor de nv mnt. 99 10.3. Integrarea mijloacelor de nv mnt n activitatea didactic. 100 10.4. Factorii determinan i n activitatea de confec ionare a materialului didactic.. 101 10.5. List de materiale didactice necesare desfurrii lec iilor de matematic. 102 Test de autoevaluare.... 104 Rspunsuri i comentarii la testul de autoevaluare... 104 Rezumat. 104 Bibliografie 104 Unitatea de nv are nr. 11 EVALUAREA N CADRUL LEC IILOR DE MATEMATIC Obiectivele unit ii de nv are 106 11.1. Precizri conceptuale.. 106 11.2. Tipuri (forme) de evaluare.. 106 11.3. Evaluarea performan elor colare... 107 11.4. Metode i tehnici de evaluare a randamentului colar la matematic 108 11.5. Metodologia elaborrii itemilor. 110 11.5.1. Clasificarea itemilor.. 110 11.5.2. ndrumri practice, generale pentru elaborarea itemilor... 110 Test de autoevaluare... 111 Rspunsuri i comentarii la testul de autoevaluare 111 Rezumat. 111 Bibliografie 112 Unitatea de nv are nr. 12 ELEMENTE DE PROIECTARE DIDACTIC LA MATEMATICIV

Purcaru Monica Ana Paraschiva

Metodica activit ilor matematice i a aritmeticii

Obiectivele unit ii de nv are 113 12.1. Conceptul de proiectare didactic.. 113 12.2. Elemente de proiectare didactic 113 12.2.1. Manualele colare alternative. 114 12.2.2. Lectura personalizat a programelor colare de matematic.. 117 12.2.3. Planificarea calendaristic.. 117 12.2.4. Proiectarea unit ilor de nv are 118 12.2.5. Proiectul de lec ie 119 Test de autoevaluare. 120 Rspunsuri i comentarii la testul de autoevaluare.. 120 Lucrare de verificare 120 Rezumat 120 Bibliografie..120 Bibliografie.121

V

Purcaru Monica Ana Paraschiva

Metodica activit ilor matematice i a aritmeticii

INTRODUCERE

Aceast carte se adreseaz n principal studen ilor din anul II de la Facultatea de Psihologie i tiin ele Educa iei-sec ia: Pedagogie nv mnt Primar i Precolar, care se pregtesc s devin institutori/profesori pentru nv mntul primar i precolar, att la forma nv mnt-zi, ct i la cea la distan . Volumul are i un caracter post-universitar, dorind s fie util educatorilor-nv torilor/institutorilor/profesorilor din nv mntul primar i precolar ce i pregtesc examene de definitivat sau de grad II, precum i tuturor acelora care doresc s-i confrunte propria experien cu ideile vehiculate n text sau celor inter

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.