Top Banner
39

Metode PrepariranJA insekata

Dec 30, 2016

Download

Documents

duongnguyet
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Metode PrepariranJA insekata
Page 2: Metode PrepariranJA insekata

Za detaljnije proučavanje insekata

neophodno je poznavati

terminologiju kojom se opisuje

morfologija njihovog tela u

adekvatnoj literaturi.

Page 3: Metode PrepariranJA insekata
Page 4: Metode PrepariranJA insekata
Page 5: Metode PrepariranJA insekata
Page 6: Metode PrepariranJA insekata

A – H bodenje i sisanje

(A cikada, B stenica, C

buva, D - H komaraci i drugi

dvokrilci)

I lizanje (muva)

Page 7: Metode PrepariranJA insekata

obad muva

Page 8: Metode PrepariranJA insekata

leptir

Page 9: Metode PrepariranJA insekata

1 = scape; scapus [1/4/5]; 1st basal segment [2];

1st segment [3]

2 = pedicel; pedicellus (pl. pedicelli) [1/4/5]; 2nd

basal segment [2]; 2nd segment [3]

3 = postpedicel [1/4/5]; 3rd segment [2/3]; 1st

flagellomere

4 = 1st segment of style; stylus (pl. styli) [1]; 1st

apical part [2]; 1st microsegment [3];

flagellomere [4]

5 = 2nd segment of style [1]; 2nd apical part [2];

2nd microsegment [3]

6 = sensory element (probably a remnant of the

terminal segment of stylus) [6]; 3rd segment of

stylus [1]; sensillum [2]; terminal spine or bristle

[3]; aristomere [4]

3-6 = flagellum (recommended for use in Nematocera

only) [1]; compound 3rd segment [2/4]

4-6 = style [1]; style or arista (in Asilinae &

Leptogastrinae) [2/5]; flagellar style

7 = hair

8 = bristle; seta (pl. setae) [2]

9 = pit [3]

10 = sensory element [6]

Page 10: Metode PrepariranJA insekata

a. čekinjasta b. končasta

c. perlasta d. testerasta

e. češljasta f.

g. glavičasta, buzdovanasta h. kolenasta

i. lamelarna j. perasta

Page 11: Metode PrepariranJA insekata

mesoscutum

propodeum

Page 12: Metode PrepariranJA insekata
Page 13: Metode PrepariranJA insekata

Odonata

Lepidoptera

Page 14: Metode PrepariranJA insekata

cerci

Page 15: Metode PrepariranJA insekata

Hymenoptera: Braconidae

Diptera: Limoniidae

Page 16: Metode PrepariranJA insekata

Megarhyssa sp.

Hymenoptera:

Ichneumonidae

3 para valvi

Page 17: Metode PrepariranJA insekata
Page 18: Metode PrepariranJA insekata

• binokular

• fina entomološka pinceta

• nekoliko entomoloških igala i kukica

različitih debljina

• kadice za disekciju

• grejač za vodu

• sušara

• predmetna stakla sa i bez komore

• pokrovna stakla

• hemikalije: medijum za lepljenje

disekovanih delova, koh,

toluol/ksilol, alkohol, dest. voda

Page 19: Metode PrepariranJA insekata

• Krupni insekti se posle

razapinjanja (leptiri, vilini konjici,

skakavci...) direktno probadaju

entomološkim iglama

odgovarajuće debljine i dužine

• Stiniji insekti (muve, neki

opnokrilci...) probadaju se veoma

tankim iglama (minucijama) koje

se nabadaju na komadić stiropora

ili plastozoida koji se naknadno

probode ent. iglom za čuvanje u

zbirci

Page 20: Metode PrepariranJA insekata

• Insekti veličine 1-3 mm

obično se lepe na kartone

koji se probadaju ent.

iglama

• Mogu se lepiti pojedinačno

ili u seriji

• Lepak mora biti vodotopiv u

slučaju demontiranja

• Shellac gel, Hoyerov

medium...

Page 21: Metode PrepariranJA insekata

• Mikroskopski preparati (slajdovi) insekata ili drugih artropodnih grupa

podrazumavaju cele jedinke ili odabrane delove tela koji su montirani na

predmetna stakla zbog detaljnijeg proučavanja:

• Merenje dužine/ širine delova tela

• Brojanje određenih struktura na izabranom karakteru

• FAZE PREPARIRANJA

1. disekcija

2. čišćenje hitinskih struktura

3. dehidratacija

4. montiranje

5. pokrivanje preparata

Page 22: Metode PrepariranJA insekata

• Često je neophodno proučavati insekte detaljnije

• Potrebno je napraviti njihovu disekciju

• Može biti disekovan celi insekt ili pojedini njegovi delovi

(glava, usni aparat, krila, genitalije...)

• Disekovani delovi se obično čuvaju kao trajni, ređe

privremeni, mikroskopski preparati

• Ponekad se krupniji disekovani delovi

(genitalije, zadnja krila tfvrdokrilaca ili

stenica) mogu lepiti na kartone, koji

se probadaju istom iglom na kojoj je

preparirani insekt

Page 23: Metode PrepariranJA insekata

Materijal čuvan u alkoholu

• Rehidratacija u dest. vodi

• Sitnije jedinke, 1- 2mm nije neophodno omekšavati

• Krupnije primerke omekšavati kuvanjem u 10% KOH na 95°C

oko 10min. Ukoliko se radi o krilatim insektima, pre kuvanja

obavezno isčupati i sačuvati krila!

• Prebaciti u posudu za disekciju (keramičku ili plastičnu)

• Disekovati pomoću finih pinceta i entomoloških igala

• Odstraniti mišiće i meka tkiva sa hitinskih struktura

• INSEKTE NIKADA NE KONZERVISATI U FORMALDEHIDU!

Page 24: Metode PrepariranJA insekata

Suv materijal

• Obavezno kvašenje i hidratacija u dest. vodi

• Za brzo razmekšavanje materijal kuvati na 95°C oko 10

min. Ukoliko se radi o krilatim insektima (membranozna

krila), pre kuvanja obavezno ih isčupati i sačuvati, da ne bi

došlo do njihovog oštećenja!

• Prebaciti u posudu za disekciju

• Medijum za disekciju je voda

• Disekovati pomoću finih pinceta i entomoloških igala

• Odstraniti mišiće i meka tkiva sa hitinskih struktura

Page 25: Metode PrepariranJA insekata

• Odstranjivanje mišića i mekih tkiva sa hitinskih struktura

sprovodi zbog nesmetanog postavljanja i posmatranja

disekovanih delova na predmetnom staklu

• Čišćenje može biti hemijsko i mehaničko

• Hemijski se meka tkiva odstranjuju kuvanjem u 10%

KOH

• Mehanički: pomoću igala ili finih pinceta pod

binokularnom lupom

• Ukoliko je potrebno deblje hitinske strukture prosvetliti

toluolom

Page 26: Metode PrepariranJA insekata

• Sprovodi se progresivnom serijom alkohola u konc: 50%,

80%, 95% i 100%

• Alternativa je dva ispiranja u konc. sirćetnoj kiselini

(naročito pogodno za biljne vaši)

• Prosvetljavanje hitinskih struktura (ukoliko je neophodno)

sprovesti držanjem disekovanih delova insekta u ksilolu

ili toluolu oko 10 min

• KSILOL I TOLUOL SU VRLO OTROVNI! Raditi u kapeli!

• Ovako napravljeni preparati se mogu čuvati večno

Pri montiranju u Canada balsam-u

Page 27: Metode PrepariranJA insekata

Pri montiranju u gum-hloralnim rastvorima

• Prethodno nije neophodno sprovoditi seriju alkohola

• Ovakvi rastvori su vodotopivi!

• Takođe, ovi rastvori se mešaju i sa etil-alkoholom!

• Ukoliko je potrebno, prosvetljavanje debljih hitinskih

struktura sprovesti držanjem disekovanih delova insekta

u ksilolu oko 10 min

• Posle ovakvog tretmana neophodno je sprovesti ispiranje

u dest, vodi i dehidrataciju u CH3CH2OH

• Ovako napravljeni preparati nisu trajni (vek do 10

godina). Podaci iz literature: mogu trajati i do 40 god.

Page 28: Metode PrepariranJA insekata

Adialytus sp.

Fam. Braconidae

Hymenoptera

Page 29: Metode PrepariranJA insekata

• Staviti adekvatnu količinu lepljive

supstance: kanada balzam, Berlezov,

Švanov, Hojerov ili drugi lepljivi rastvor

na predmetno staklo

• Premestiti disekovane objekte iz

posude za disekciju na predmetno

staklo

• Rasporediti i orijentisati delove tela

što je moguće preciznije

• Pokriti pokrovnim staklom

• Sušiti preparate: u kanada balzamu

6 nedelja, u berlezovov ili švanovom

rastvoru 2 nedelje

Page 30: Metode PrepariranJA insekata

• Veoma sitni i providni insekti mogu se montirati na

predmetna stakla bez prethodnog tretmana

• Takođe, krila mnogih insekata ne moraju se prethodno

tretirati metodama za odmašćivanje, prosvetljivanje...

• Ljušture Ostracoda, Crustacea montiraju se na crne

kartone zbog postizanja kontrasta

Page 31: Metode PrepariranJA insekata

• Podrazumeva pokrivanje napravljenog mikroskopskog

preparata staklenom ljuspicom

• Preporuka: pokriti preparat 1 dan po postavljanju

disekovanih delova tela insekata. Na taj način se ne

remeti orijentacija disekovanih delova, odnosno ne dolazi

do njihove rotacije pri pokrivanja

• Vreme sušenja preparata

varira. Za gum-hloralne

preparate potrebno je oko 10

dana na 45 - 50°C

• Za preparate u Canada-

balzamu oko 45 – 60 dana na

45 - 50°C

Page 32: Metode PrepariranJA insekata

• Nakon perioda sušenja preparati se mogu smestiti u za

to predviđene kutije

• Neophodno je da preparati

budu obeleženi: lokalitet,

datum i legator sa leve

strane slajda i podaci o

vrsti, delu tela koji je na

slajdu, determinatora ili neki

drgi koristni podatak

Page 33: Metode PrepariranJA insekata

• Ponekad je neophodno

preparirati genitalije insekata da

bi se uspešno izvršila

determinacija na specijskom

nivou

• Insekte držati u vlažnoj sredini

3 dana

• To je obično dobro zatvorena

posuda u kojoj je vlažan pesak

preko koga se stavi papir, a na

papir pripremljeni insekti

Aedeagus Coleoptera: Curculionidae

Page 34: Metode PrepariranJA insekata

• Raskvašenim insektima je onda lako manipulisati jer ne

dolazi do loma ekstremiteta i krila

• Krupnije insekte držati u ruci i pod binokularom

• Pomoću savijene entomološke igle (kukica) pažljivo

izvući genitalije iz abdomena

• Sitnije insekte disekovati u kadici u koju je sipana voda

(da ne bi došlo do gubljenja jedinke)

• Pridržavati finom pincetom, kukicom izvlačiti genitalije

• Jednom raskvašeni insekti se ne mogu kasnije

upotrebljavati za DNK analize!

Page 35: Metode PrepariranJA insekata

aedeagus Hymenoptera: Vespidae

• Krupne genitalne aparate (2 i više mm) lepiti na karton

(trougao) i postaviti ispod disekovanog insekta

• Sitnije genitalije ili ukoliko je potrebno rasčlanjivanje

edeagusa na delove, stavljaju se na predmetna stakla

i prave se mikroskopski preparati

• Procedura pravljenja je kao što je prethodno opisano

Page 36: Metode PrepariranJA insekata

• Na slici je prikazan

preparirani insekt i

disekovani i slikani polni

organi mužjaka i ženke na

osnovu kojih se može jasno

identifikovati teško

raspoznatljiva vrsta

Page 37: Metode PrepariranJA insekata

• Izvlačenje polnih organa insekata koji su prethodno

zalepljeni na kartone bez odlepljivanja:

• Za sitnije insekte ili insekte koji su pozajmljeni i postoji

mogućnost oštećenja

• pripremiti sud u kome će ključati voda

• Finom četkicom kvasiti vrh abdomena desetak min.

• Pokušati izvlačenje spoljašnjih genitalija pod binokularom

• Ponoviti postupak, ukoliko 10 min. nije bilo dovoljno

Page 38: Metode PrepariranJA insekata

• Pomešati vodu, konc. sirćetnu kiselinu i

glukozni sirup (može trajati sedmicu!)

• Dodati gumu arabiku i mešati do potpunog

rastvaranja

• Na kraju dodati hloral hidrat (zaštita od gljiva)

• koristiti tek kad nestanu mehurići

• 10 ml dest. voda

• 3 ml konc. sirćetna kiselina

• 8 g Gum Arabic

• 5 ml dekstroza/glukoza

• 75 g hloral hidrat

Page 39: Metode PrepariranJA insekata

• Prvo rastvoriti gumu arabiku u dest. vodi i staviti da se meša 24h.

• Onda dodati kristale hloral – hidrata i mešati dok sve lepo ne

rastvori.

• Na kraju dodati glicerin

• Procedura može trajati nekoliko dana

• Ukoliko je potrebno medijum profiltrirati kroz (markizet) sačekati

nekoliko dana da se ostatak nerastvorenih čestica staloži i pretočiti

u drugi sud.

• 25 ml dest. vode

• 15 gm Gum Arabic

• 10 ml glicerin

• 100 gm hloral hidrat