Top Banner
MATERII PRIME PENTRU INDUSTRIA CHIMICA Materii prime = materialele initiale care intra intr-un proces tehnologic. 90 % din productia chimica de baza se obtine din: Petrol, Gaze naturale, Carbuni si sisturi bituminoase, Apa, Aer. Rezerve mondiale estimate: Petrol: 85 x 10 9 t (60 % in Orientul Mijlociu). Gaze naturale: 50 x 10 9 t. Carbuni: 680 x 10 9 t (80 % in SUA). Alte materii prime: Minereuri: asociatii de minerale utile si ganga – materii prime pentru fabricarea metalelor si a produselor nemetalice. Materii prime de origine animala si vegetala: grasimi, lana, bumbac, lemn etc. Biomasa: deseuri din agricultura, industria alimentara si a lemnului. Biomasa constituie o noua sursa de materii prime impusa de criza de resurse pentru industria chimica. Industrializarea materiilor prime naturale Materii prime naturale Prelucrare chimică primar ă: operaţ ii de baz ă şi procese chimice fundamentale Materii prime industriale (intermediari): acizi, baze, săruri, oxizi, metale, cocs, font ă, alcooli, fenoli, amine, aldehide, cetone, hidrogen, benzine, păcură etc. Prelucrare chimică final ă: procese chimice Mijloace de producţ ie şi bunuri de consum: benzine octanice, uleiuri, cauciuc, fibre, coloranţi, medicamente, mase plastice, îngrăşăminte chimice etc.
7

Materii prime pentru industria chimicaold.unibuc.ro/prof/marcu_i_c/docs/2012/mar/02_13_59_48Curs_8_Mat… · MATERII PRIME PENTRU INDUSTRIA CHIMICA . Materii prime = materialele initiale

Jun 29, 2018

Download

Documents

vankien
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Materii prime pentru industria chimicaold.unibuc.ro/prof/marcu_i_c/docs/2012/mar/02_13_59_48Curs_8_Mat… · MATERII PRIME PENTRU INDUSTRIA CHIMICA . Materii prime = materialele initiale

MATERII PRIME PENTRU INDUSTRIA CHIMICA Materii prime = materialele initiale care intra intr-un proces tehnologic. 90 % din productia chimica de baza se obtine din: Petrol, Gaze naturale, Carbuni si sisturi bituminoase, Apa, Aer. Rezerve mondiale estimate: Petrol: 85 x 109 t (60 % in Orientul Mijlociu). Gaze naturale: 50 x 109 t. Carbuni: 680 x 109 t (80 % in SUA). Alte materii prime: Minereuri: asociatii de minerale utile si ganga – materii prime pentru fabricarea

metalelor si a produselor nemetalice. Materii prime de origine animala si vegetala: grasimi, lana, bumbac, lemn etc. Biomasa: deseuri din agricultura, industria alimentara si a lemnului. Biomasa

constituie o noua sursa de materii prime impusa de criza de resurse pentru industria chimica.

Industrializarea materiilor prime naturale

Materii prime naturale

Prelucrare chimică primară: operaţii de bază şi procese chimice fundamentale

Materii prime industriale (intermediari): acizi, baze, săruri, oxizi,metale, cocs, fontă, alcooli, fenoli, amine, aldehide, cetone, hidrogen,

benzine, păcură etc.

Prelucrare chimică finală: procese chimice

Mijloace de producţie şi bunuri de consum: benzine octanice,uleiuri, cauciuc, fibre, coloranţi, medicamente, mase plastice,

îngrăşăminte chimice etc.

Materii prime naturale

Prelucrare chimică primară: operaţii de bază şi procese chimice fundamentale

Materii prime industriale (intermediari): acizi, baze, săruri, oxizi,metale, cocs, fontă, alcooli, fenoli, amine, aldehide, cetone, hidrogen,

benzine, păcură etc.

Prelucrare chimică finală: procese chimice

Mijloace de producţie şi bunuri de consum: benzine octanice,uleiuri, cauciuc, fibre, coloranţi, medicamente, mase plastice,

îngrăşăminte chimice etc.

Page 2: Materii prime pentru industria chimicaold.unibuc.ro/prof/marcu_i_c/docs/2012/mar/02_13_59_48Curs_8_Mat… · MATERII PRIME PENTRU INDUSTRIA CHIMICA . Materii prime = materialele initiale

Industrializarea Petrolului Distilare la presiune atmosferica urmata de rafinare:

Distilare in vid a reziduului de la distilare atmosferica urmata de prelucrarea produselor:

Page 3: Materii prime pentru industria chimicaold.unibuc.ro/prof/marcu_i_c/docs/2012/mar/02_13_59_48Curs_8_Mat… · MATERII PRIME PENTRU INDUSTRIA CHIMICA . Materii prime = materialele initiale

Industrializarea Gazului natural Componentul principal al gazului natural este metanul. Gazul natural insoteste zacamintele de titei sau formeaza zacaminte izolate.

Industrializarea Carbunilor – semicocsificare, cocsificare si gazeificare:

Page 4: Materii prime pentru industria chimicaold.unibuc.ro/prof/marcu_i_c/docs/2012/mar/02_13_59_48Curs_8_Mat… · MATERII PRIME PENTRU INDUSTRIA CHIMICA . Materii prime = materialele initiale

Chimizarea materiilor prime industriale Chimizarea gazului de sinteza

Page 5: Materii prime pentru industria chimicaold.unibuc.ro/prof/marcu_i_c/docs/2012/mar/02_13_59_48Curs_8_Mat… · MATERII PRIME PENTRU INDUSTRIA CHIMICA . Materii prime = materialele initiale

Chimizarea etenei

Page 6: Materii prime pentru industria chimicaold.unibuc.ro/prof/marcu_i_c/docs/2012/mar/02_13_59_48Curs_8_Mat… · MATERII PRIME PENTRU INDUSTRIA CHIMICA . Materii prime = materialele initiale

Chimizarea olefinelor C3, C4

Page 7: Materii prime pentru industria chimicaold.unibuc.ro/prof/marcu_i_c/docs/2012/mar/02_13_59_48Curs_8_Mat… · MATERII PRIME PENTRU INDUSTRIA CHIMICA . Materii prime = materialele initiale

Chimizarea aromatelor