Top Banner
Matematika 5-8 - izdanje 2011. - edukativni CD za vježbanje i ponavljanje gradiva iz matematike od 5. do 8. razreda osnovne škole
68

Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Jan 21, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Matematika 5-8

- izdanje 2011. -

edukativni CD za vježbanje i ponavljanje gradiva iz matematike od 5. do 8. razreda osnovne škole

Page 2: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

1

Sadržaj

Općenito o CD-Matematika 5-8....................................................................... 2

Sadržaj CD-a ............................................................................................... 3

Računske operacije u skupu No ..................................................................... 6

Razlomci ................................................................................................ 10

Decimalni brojevi........................................................................................ 16

Cijeli Brojevi............................................................................................... 21

Racionalni brojevi ...................................................................................... 25

Realni brojevi ............................................................................................. 29

Linearne jednadžbe .................................................................................... 31

Koordinatni sustav ...................................................................................... 34

Kvadriranje i korjenovanje............................................................................ 37

Postotni račun ............................................................................................ 40

Mjerne jedinice .......................................................................................... 42

Geometrija ................................................................................................ 45

Recenzija ................................................................................................. 49

Impresum ................................................................................................. 51

Ispis stranica iz programa ............................................................................ 52

Primjeri ispisivanja....................................................................................... 53

Page 3: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

2

Općenito o CD-u Matematika 5-8

Edukativni CD Matematika 5-8 namijenjen je učenicima od 5. do 8. razreda osnovne

škole. Uz ovaj CD djeca mogu pratiti usvajanje gradiva, ponavljati i testirati svoje znanje iz

matematike na mediju koji je djeci pristupačan i zanimljiv.

CD je izrađen tako da dozvoljava djetetu da vježba i ponavlja gradivo interaktivno pomoću

računala, ili da, prema potrebi ili želji, zadatke ispisuje na papir te ih rješava pomoću papira i

olovke.

Zadaci koji se rješavaju interaktivno, preko računala, prilagođeni su računanju iz glave,

odnosno računanju bez pomoći papira i olovke ili džepnog računala. Zadaci za ispisivanje na

papir zahtijevaju više računanja ili sadrže veći opseg brojeva upravo zbog mogućnosti da se

izračuni rade na papiru, pored samog zadatka, te da se na taj način izvježbaju složeniji zadaci.

Zadaci se na papir mogu ispisivati sa ili bez rješenja. Rješenja su ispisana na dnu stranice

sa zadacima, tako da dijete može, u slučaju da to želi, provjeravati rješenja u toku računanja,

što je osobito korisno kod vježbanja zadataka sa duljim postupkom.

Svi zadaci su izrađeni tako da se svaki puta pojavljuju novi brojevi (slučajno odabrani) te

tako da dijete nema priliku rješavati zadatke po sjećanju već mora vježbati i računati.

Page 4: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

3

Sadržaj CD-a

Na Glavnom izborniku pojavljuju se 12 tema, od kojih svaka ima i dodatnu podjelu.

1. Računske operacije u skupu No

- Zbrajanje

- Oduzimanje

- Množenje

- Dijeljenje

- Više računskih operacija

- Računske operacije sa zagradama

- Zadaci riječima

2. Razlomci

- Zbrajanje i oduzimanje razlomaka istih nazivnika

- Proširivanje razlomaka

- Skraćivanje razlomaka

- Uspoređivanje razlomaka

- Zbrajanje razlomaka

- Oduzimanje razlomaka

- Množenje razlomaka

- Dijeljenje razlomaka

- Više računskih operacija

- Zadaci riječima

Page 5: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

4

3. Decimalni brojevi

- Pretvaranje razlomaka u decimalni broj

- Zaokruživanje decimalnih brojeva

- Zbrajanje decimalnih brojeva

- Oduzimanje decimalnih brojeva

- Množenje decimalnih brojeva

- Dijeljenje decimalnih brojeva

- Više računskih operacija

- Zadaci riječima

4. Cijeli brojevi

- Uspoređivanje cijelih brojeva

- Zbrajanje cijelih brojeva

- Oduzimanje cijelih brojeva

- Množenje cijelih brojeva

- Dijeljenje cijelih brojeva

- Više računskih operacija

- Zadaci riječima

5. Racionalni brojevi

- Uspoređivanje racionalnih brojeva

- Zbrajanje racionalnih brojeva

- Oduzimanje racionalnih brojeva

- Množenje racionalnih brojeva

- Dijeljenje racionalnih brojeva

- Više računskih operacija

- Zadaci riječima

6. Realni brojevi

- Prirodni, cijeli i racionalni brojevi

- Iracionalni brojevi

- Realni brojevi

7. Linearne jednadžbe

- Jednadžbe s jednom nepoznanicom u skupu No

- Jednadžbe s jednom nepoznanicom

- Jednadžbe s dvije nepoznanice

- Nejednadžbe s jednom nepoznanicom

- Zadaci riječima

Page 6: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

5

8. Koordinatni sustav

- Koordinatni sustav na pravcu

- Koordinatni sustav u ravnini

- Linearna funkcija

- Jednadžba pravca

9. Kvadriranje i korjenovanje

- Kvadriranje

- Kvadratna jednadžba

- Kvadratni korijen

- Potencije

10. Postotni račun

- Omjeri, razmjeri i proporcionalnost

- Izračunavanje postotka

- Kamatni račun

11. Mjerne jedinice

- Jedinice za duljinu

- Jedinice za masu

- Jedinice za površinu

- Jedinice za obujam

- Jedinice za vrijeme

12. Geometrija

- Kružnica, krug

- Kut

- Trokut

- Četverokuti

- Mnogokuti

- Geometrijska tijela

- Ravnina, prostor

Page 7: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

6

Računske operacije u skupu No

Glavni izbornik

1. Zbrajanje

2. Oduzimanje

3. Množenje

4. Dijeljenje

5. Više računskih operacija

6. Računske operacije sa zagradama

7. Zadaci riječima

Ponavljanje gradiva

Prirodni brojevi - primjer str. P1_1

1. Zbrajanje

Tri mogućnosti za odabir.

Interaktivno:

- zbrajanje vodoravno brojeva u skupu brojeva do 100

- zbrajanje okomito višeznamenkastih brojeva (sa animiranim primjerom za rješavanje)

- zbrajanje više brojeva u nizu

Ispisivanje:

- zbrajanje vodoravno brojeva u skupu brojeva do 100

- zbrajanje okomito višeznamenkastih brojeva

- zbrajanje više brojeva u nizu

Ponavljanje:

Zbrajanje u skupu No

Page 8: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

7

2. Oduzimanje

3. Množenje

Tri mogućnosti za odabir.

Interaktivno:

- oduzimanje vodoravno brojeva u skupu brojeva do 100

- oduzimanje okomito višeznamenkastih brojeva

- oduzimanje više brojeva u nizu

Ispisivanje:

- oduzimanje vodoravno brojeva u skupu brojeva do 100

- oduzimanje okomito višeznamenkastih brojeva

- oduzimanje više brojeva u nizu

Ponavljanje:

Oduzimanje u skupu No

Tri mogućnosti za odabir.

Interaktivno:

- višeznamenkasti s jednoznamen-kastim brojevima (sa animiranim primjerom za rješavanje)

- dva višeznamenkasta broja (sa animiranim primjerom za rješavanje)

- više brojeva u nizu

Ispisivanje:

- višeznamenkasti s jednoznamen-kastim brojevima

- dva višeznamenkasta broja

- više brojeva u nizu

Ponavljanje:

Množenje u skupu No

Page 9: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

8

4. Dijeljenje

5. Više računskih operacija

Četiri mogućnosti za odabir.

Interaktivno:

- dijeljenje

- rastavljanje na proste faktore

- najveći zajednički djelitelj

- najmanji zajednički višekratnik

(svaka cjelina sadrži animirani primjer za

rješavanje)

Ispisivanje:

- dijeljenje

- rastavljanje na proste faktore

- najveći zajednički djelitelj

- najmanji zajednički višekratnik

Ponavljanje:

Dijeljenje u skupu No

Djeljivost brojeva

Prosti i složeni brojevi

Najveći zajednički djelitelj

Najmanji zajednički višekratnik

Interaktivno:

- zadaci sa više računskih operacija. Prilagođeni računanju iz glave. (sa animiranim primjerom za rješavanje)

Ispisivanje:

- zadaci sa više računskih operacija

Ponavljanje:

Redoslijed računskih operacija

Page 10: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

9

6. Računske operacije sa zagradama

7. Zadaci riječima

Dvije mogućnosti za odabir.

Interaktivno:

- jednostruke zagrade (sa animiranim primjerom za rješavanje)

- višestruke zagrade (sa animiranim primjerom za rješavanje)

Ispisivanje:

- jednostruke zagrade

- višestruke zagrade

Ponavljanje:

Redoslijed računskih operacija

Ispisivanje:

- zadaci riječima

Page 11: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

10

Razlomci

Glavni izbornik

1. Zbrajanje i oduzimanje razlomaka istih nazivnika

2. Proširivanje razlomaka

3. Skraćivanje razlomaka

4. Uspoređivanje razlomaka

5. Zbrajanje

6. Oduzimanje

7. Množenje

8. Dijeljenje

9. Više računskih operacija

10. Zadaci riječima

Ponavljanje

Razlomci

1. Zbrajanje i oduzimanje razlomaka istih nazivnika

Dvije mogućnosti za odabir.

Interaktivno:

- zbrajanje razlomaka istih nazivnika

- oduzimanje razlomaka istih nazivnika (sa animiranim primjerom za rješavanje)

Ispisivanje:

- zbrajanje razlomaka istih nazivnika

- oduzimanje razlomaka istih nazivnika

Ponavljanje:

Zbrajanje razlomaka istih nazivnika

Oduzimanje razlomaka istih nazivnika

Page 12: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

11

2. Proširivanje razlomaka

Primjer ispisivanja zadataka:

3. Skraćivanje razlomaka

Interaktivno:

- proširivanje razlomaka (sa animiranim primjerom za rješavanje)

Ispisivanje:

- proširivanje razlomaka

Ponavljanje:

Proširivanje razlomaka

Interaktivno:

- skraćivanje razlomaka (sa animiranim primjerom za rješavanje)

Interaktivno:

- skraćivanje razlomaka

Ponavljanje:

Skraćivanje razlomaka

Page 13: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

12

4. Uspoređivanje razlomaka

5. Zbrajanje razlomaka

Interaktivno:

- uspoređivanje razlomaka (sa animiranim primjerom za rješavanje)

Ispisivanje:

- uspoređivanje razlomaka

Ponavljanje:

Svođenje na zajednički nazivnik

Uspoređivanje razlomaka

Interaktivno:

- zbrajanje razlomaka (sa animiranim primjerom za rješavanje)

Ispisivanje:

- zbrajanje razlomaka (mješoviti brojevi)

Ponavljanje:

Zbrajanje razlomaka

Page 14: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

13

6. Oduzimanje razlomaka

7. Množenje razlomaka

Interaktivno:

- oduzimanjee razlomaka (sa animiranim primjerom za rješavanje)

Ispisivanje:

- oduzimanje razlomaka (mješoviti brojevi)

Ponavljanje:

Oduzimanje razlomaka

Interaktivno:

- množenje razlomaka (sa animiranim primjerom za rješavanje)

Ispisivanje:

- množenje razlomaka (mješoviti brojevi)

Ponavljanje:

Množenje razlomaka

Page 15: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

14

8. Dijeljenje razlomaka

9. Više računskih operacija

Interaktivno:

- dijeljenje razlomaka (sa animiranim primjerom za rješavanje)

Ispisivanje:

- dijeljenje razlomaka (mješoviti brojevi)

Ponavljanje:

Dijeljenje razlomaka

Interaktivno:

- različite računske operacije sa razlomcima (sa animiranim primjerom za rješavanje)

Ispisivanje:

- različite računske operacije sa razlomcima

Ponavljanje:

Redoslijed računskih operacija

Page 16: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

15

10. Zadaci riječima

Ispisivanje:

- zadaci riječima

Page 17: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

16

Decimalni brojevi

1. Pretvaranje razlomaka u decimalni broj

2. Zaokruživanje decimalnih brojeva

3. Zbrajanje

4. Oduzimanje

5. Množenje

6. Dijeljenje

7. Više računskih operacija

8. Zadaci riječima

Ponavljanje

Decimalni brojevi

1. Pretvaranje razlomaka u decimalni broj

Interaktivno:

- pretvaranje razlomaka u decimalni broj

Ispisivanje:

- pretvaranje razlomaka u decimalni broj

Ponavljanje:

Pretvaranje razlomaka u decimalni broj

Page 18: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

17

2. Zaokruživanje decimalnih brojeva

3. Zbrajanje decimalnih brojeva

Interaktivno:

- zaokruživanje decimalnih brojeva (sa animiranim primjerom za rješavanje)

Ispisivanje:

- zaokruživanje decimalnih brojeva

Ponavljanje:

Zaokruživanje decimalnih brojeva

Dvije mogućnosti za odabir.

Interaktivno:

- zbrajanje dva broja (sa animiranim primjerom za rješavanje)

- zbrajanje više brojeva

Interaktivno:

- zbrajanje dva broja

- zbrajanje više brojeva

Ponavljanje:

Zbrajanje decimalnih brojeva

Page 19: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

18

4. Oduzimanje decimalnih brojeva

5. Množenje decimalnih brojeva

Dvije mogućnosti za odabir.

Interaktivno:

- oduzimanje dva broja

- oduzimanje više brojeva (sa animiranim primjerom za rješavanje)

Ispisivanje:

- oduzimanje dva broja

- oduzimanje više brojeva

Ponavljanje:

Oduzimanje decimalnih brojeva

Dvije mogućnosti za odabir.

Interaktivno:

- množenje dekadskim jedinicama

- množenje decimalnih brojeva (sa animiranim primjerom za rješavanje)

Ispisivanje:

- množenje dekadskim jedinicama

- množenje decimalnih brojeva

Ponavljanje:

Množenje decimalnih brojeva

Page 20: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

19

6. Dijeljenje decimalnih brojeva

7. Više računskih operacija

Interaktivno:

- različite računske operacije sa decimalnim brojevima (sa animiranim primjerom za rješavanje)

Ispisivanje:

- različite računske operacije sa decimalnim brojevima

Ponavljanje:

Redoslijed računskih operacija

Dvije mogućnosti za odabir.

Interaktivno:

- dijeljenje dekadskim jedinicama

- dijeljenje decimalnih brojeva (sa animiranim primjerom za rješavanje)

Ispisivanje:

- dijeljenje dekadskim jedinicama

- dijeljenje decimalnih brojeva

Ponavljanje:

Dijeljenje decimalnih brojeva

Page 21: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

20

8 Zadaci riječima

Ispisivanje:

- zadaci riječima

Page 22: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

21

Cijeli brojevi

1. Uspoređivanje cijelih brojeva

2. Zbrajanje cijelih brojeva

3. Oduzimanje cijelih brojeva

4. Množenje cijelih brojeva

5. Dijeljenje cijelih brojeva

6. Više računskih operacija

7. Zadaci riječima

Ponavljanje – Cijeli brojevi

1. Uspoređivanje cijelih brojeva

Interaktivno:

- uspoređivanje cijelih brojeva

Ispisivanje:

- uspoređivanje cijelih brojeva

Ponavljanje:

Uspoređivanje decimalnih brojeva

Page 23: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

22

2. Zbrajanje cijelih brojeva

3. Oduzimanje cijelih brojeva

Dvije mogućnosti za odabir.

Interaktivno:

- zbrajanje dva broja

- zbrajanje više brojeva

Ispisivanje:

- zbrajanje dva broja

- zbrajanje više brojeva

Ponavljanje:

Zbrajanje cijelih brojeva

Dvije mogućnosti za odabir.

Interaktivno:

- oduzimanje dva broja

- oduzimanje više brojeva

Ispisivanje:

- oduzimanje dva broja

- oduzimanje više brojeva

Ponavljanje:

Oduzimanje cijelih brojeva

Page 24: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

23

4. Množenje cijelih brojeva

5. Dijeljenje cijelih brojeva

Dvije mogućnosti za odabir.

Interaktivno:

- množenje dva broja

- množenje više brojeva

Ispisivanje:

- množenje dva broja

- množenje više brojeva

Ponavljanje:

Množenje cijelih brojeva

Dvije mogućnosti za odabir.

Interaktivno:

- dijeljenje dva broja

- zadaci sa dijeljenjem

Ispisivanje:

- dijeljenje dva broja

- zadaci sa dijeljenjem

Ponavljanje:

Dijeljenje cijelih brojeva

Page 25: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

24

6. Više računskih operacija

7. Zadaci riječima

Interaktivno:

- različite računske operacije sa cijelim brojevima (sa animiranim primjerom za rješavanje)

Ispisivanje:

- različite računske operacije sa cijelim brojevima

Ponavljanje:

Redoslijed računskih operacija i oslobađanje od zagrada

Ispisivanje:

- zadaci riječima

Page 26: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

25

Racionalni brojevi

Glavni izbornik

1. Uspoređivanje racionalnih brojeva

2. Zbrajanje

3. Oduzimanje

4. Množenje

5. Dijeljenje

6. Više računskih operacija

7. Zadaci riječima

Ponavljanje – Racionalni brojevi

1. Uspoređivanje racionalnih brojeva

Interaktivno:

- uspoređivanje racionalnih brojeva (sa animiranim primjerom za rješavanje)

Interaktivno:

- uspoređivanje racionalnih brojeva

Ponavljanje:

Uspoređivanje racionalnih brojeva

Page 27: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

26

2. Zbrajanje racionalnih brojeva

3. Oduzimanje racionalnih brojeva

Dvije mogućnosti za odabir.

Interaktivno:

- zbrajanje dva broja (sa animiranim primjerom za rješavanje)

Ispisivanje:

- zbrajanje dva broja

- zbrajanje više brojeva

Ponavljanje:

Zbrajanje racionalnih brojeva

Dvije mogućnosti za odabir.

Interaktivno:

- oduzimanje dva broja (sa animiranim primjerom za rješavanje)

Ispisivanje:

- oduzimanje dva broja

- oduzimanje više brojeva

Ponavljanje:

Oduzimanje racionalnih brojeva

Page 28: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

27

4. Množenje racionalnih brojeva

5. Dijeljenje racionalnih brojeva

Dvije mogućnosti za odabir.

Interaktivno:

- množenje dva broja (sa animiranim primjerom za rješavanje)

Ispisivanje:

- množenje dva broja

- množenje više brojeva

Ponavljanje:

Množenje racionalnih brojeva

Dvije mogućnosti za odabir.

Interaktivno:

- dijeljenje dva broja (sa animiranim primjerom za rješavanje)

Ispisivanje:

- dijeljenje dva broja

- dijeljenje više brojeva

Ponavljanje:

Dijeljenje racionalnih brojeva

Page 29: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

28

6. Više računskih operacija

7. Zadaci riječima

Interaktivno:

- različite računske operacije sa racionalnim brojevima

Ispisivanje:

- različite računske operacije sa racionalnim brojevima

Ponavljanje:

Redoslijed računskih operacija

Ispisivanje:

- zadaci riječima

Page 30: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

29

Realni brojevi

Glavni izbornik

Prirodni, cijeli i racionalni brojevi

Iracionalni brojevi

Realni brojevi

Ponavljanje

Prirodni, cijeli i racionalni brojevi

Iracionalni brojevi

Realni brojevi

1. Prirodni, cijeli i racionalni brojevi

Tri mogućnosti za odabir.

Interaktivno:

- uspoređivanje brojeva

- razlomci i decimalni brojevi

- određivanje dijela cijelog broja

Ispisivanje:

- uspoređivanje brojeva

- razlomci i decimalni brojevi

- određivanje dijela cijelog broja

Page 31: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

30

2. Iracionalni brojevi

3. Realni brojevi

Interaktivno:

- izračunaj iracionalan broj i zaokruži ga na dva decimalna mjesta

Ispisivanje:

- izračunaj iracionalan broj i zaokruži ga na dva decimalna mjesta

Ponavljanje:

Zaokruživanje iracionalnih brojeva

Interaktivno:

- razne računske operacije sa realnim brojevima

Ispisivanje:

- razne računske operacije sa realnim brojevima

Ponavljanje:

Svojstva realnih brojeva

Page 32: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

31

Linearne jednadžbe

Glavni izbornik

1. Jednadžbe s jednom nepoznanicom u skupu No

2. Jednadžbe s jednom nepoznanicom

3. Jednadžbe s dvije nepoznanice

4. Nejednadžbe s jednom nepoznanicom

5. Zadaci riječima

Ponavljanje

Linearne jednadžbe

1. Jednadžbe s jednom nepoznanicom u skupu No

Interaktivno:

- jednadžbe s jednom nepoznanicom u skupu No

Ispisivanje:

- jednadžbe s jednom nepoznanicom u skupu No

Ponavljanje:

Linearna jednadžba s jednom nepoznanicom

Page 33: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

32

2. Jednadžbe s jednom nepoznanicom

3. Sustav dvije jednadžbe s dvije nepoznanice

Dvije mogućnosti za odabir.

Interaktivno:

- linearne jednadžbe u skupu Z

Ispisivanje:

- linearne jednadžbe u skupu Z

- složene linearne jednadžbe

Ponavljanje:

Linearna jednadžba s jednom nepoznanicom

Izlučivanje zajedničkog faktora

Interaktivno:

- dvije jednadžbe s dvije nepoznanice

Ispisivanje:

- dvije jednadžbe s dvije nepoznanice

- dvije jednadžbe s dvije nepoznanice – složeni sustavi

Ponavljanje:

Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvije nepoznanice

Metoda supstitucije

Metoda suprotnih koeficijenata

Page 34: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

33

3. Nejednadžbe s jednom nepoznanicom

4. Zadaci riječima

Interaktivno:

- nejednaždbe s jednom nepoznanicom

Ispisivanje:

- nejednadžbe s jednom nepoznanicom

Ponavljanje:

Linearna nejednadžba s jednom nepoznanicom

Ispisivanje:

- zadaci riječima

Page 35: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

34

Koordinatni sustav

Glavni izbornik

1. Koordinatni sustav na pravcu

2. Koordinatni sustav u ravnini

3. Linearna funkcija

4. Jednadžba pravca

1. Koordinatni sustav na pravcu

Dvije mogućnosti za odabir.

Interaktivno:

- udaljenost točaka

- polovište dužine

Ispisivanje:

- udaljenost točaka

- polovište dužine

Ponavljanje:

Koordinatni sustav na pravcu

Određivanje koordinata

Page 36: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

35

2. Koordinatni sustav u ravnini

3. Linearna funkcija

Dvije mogućnosti za odabir.

Interaktivno:

- određivanje točaka u ravnini

- polovište dužine

Ispisivanje:

- određivanje točaka u ravnini

- polovište dužine

Ponavljanje:

Koordinatni sustav u ravnini

Polovište dužine u ravnini

Interaktivno:

- određivanje nul-točke funkcije

Ispisivanje:

- određivanje nul-točke, rastuća i padajuća funkcije

Ponavljanje:

Linearna funkcija

Page 37: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

36

4. Jednadžba pravca

Interaktivno:

- jednaždba pravca – koeficijent smjera

Ispisivanje:

- jednadžba pravca: koeficijent smjera, usporedni pravci, sjecište

Ponavljanje:

Jednadžba pravca

Page 38: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

37

Kvadriranje i korjenovanje

Glavni izbornik

1. Kvadriranje

2. Kvadratna jednadžba

3. Kvadratni korijen

4. Potencije

1. Kvadriranje

Pet mogućnosti za odabir.

Interaktivno:

- kvadrat broja

- uspoređivanje kvadrata

- kvadrat zbroja i kvadrat razlike

- kvadrat umnoška i kvadrat količnika

- više računskih operacija

Ispisivanje:

- kvadrat broja

- uspoređivanje kvadrata

- kvadrat zbroja i kvadrat razlike

- kvadrat umnoška i kvadrat količnika

- više računskih operacija

Ponavljanje:

Kvadriranje

Kvadrat zbroja i razlike

Kvadrat umnoška i količnika

Page 39: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

38

2. Kvadratna jednadžba

3. Kvadratni korijen

Interaktivno:

- kvadratna jednadžba

Ispisivanje:

- kvadratna jednadžba – jednostavne jednadžbe

- kvadratna jednadžba – složenije jednadžbe

Ponavljanje:

Kvadratna jednadžba

Pet mogućnosti za odabir.

Interaktivno:

- izračunavanje kvadratnog korijena

- zbrajanje i oduzimanje korijena

- množenje i dijeljenje korijena

- djelomično korjenovanje

Ispisivanje:

- izračunavanje kvadratnog korijena

- zbrajanje i oduzimanje korijena

- množenje i dijeljenje korijena

- djelomično korjenovanje

- racionalizacija nazivnika

Ponavljanje:

Kvadratni korijen

Računanje korijenima

Racionalizacija nazivnika

Page 40: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

39

4. Potencije

Četiri mogućnosti za odabir.

Interaktivno:

- potenciranje

- zbrajanje i oduzimanje potencija

- množenje i dijeljenje potencija

- potenciranje potencija

Ispisivanje:

- izračunavanje kvadratnog korijena

- zbrajanje i oduzimanje korijena

- množenje i dijeljenje korijena

- djelomično korjenovanje

Ponavljanje:

Potencije

Računanje s potencijama

Page 41: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

40

Postotni račun

Glavni izbornik

1. Omjer, razmjer i proporcionalnost

2. Izračunavanje postotka

3. Kamatni račun

1. Omjer, razmjer i proporcionalnost

Interaktivno:

- izračunavanje nepoznatog člana omjera

Ispisivanje:

- izračunavanje članova omjera i proporcionalnost

Ponavljanje:

Omjer, razmjer

Proporcionalnost

Page 42: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

41

2. Izračunavanje postotka

2. Kamatni račun

Ispisivanje:

- kamatni račun

Ponavljanje:

Kamatni račun

Interaktivno:

- izračunavanje postotka

Ispisivanje:

- izračunavanje postotka

Ponavljanje:

Postotak

Page 43: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

42

Mjerne jedinice

Glavni izbornik

1. Jedinice za duljinu

2. Jedinice za masu

3. Jedinice za površinu

4. Jedinice za obujam

5. Jedinice za vrijeme

Ponavljanje

Mjerne jedinice

1. Jedinice za duljinu

Interaktivno:

- preračunavanje jedinica za duljinu

Ispisivanje:

- izračunavanje jedinica za duljinu

Ponavljanje:

Jedinice za duljinu

Page 44: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

43

2. Jedinice za masu

3. Jedinice za površinu

Interaktivno:

- preračunavanje jedinica za masu

Ispisivanje:

- izračunavanje jedinica za masu

Ponavljanje:

Jedinice za masu

Interaktivno:

- preračunavanje jedinica za površinu

Ispisivanje:

- izračunavanje jedinica za površinu

Ponavljanje:

Jedinice za površinu

Page 45: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

44

4. Jedinice za obujam

5. Jedinice za vrijeme

Interaktivno:

- preračunavanje jedinica za obujam

Ispisivanje:

- izračunavanje jedinica za obujam

Ponavljanje:

Jedinice za obujam

Interaktivno:

- preračunavanje jedinica za vrijeme

Ispisivanje:

- izračunavanje jedinica za vrijeme

Ponavljanje:

Jedinice za vrijeme

Page 46: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

45

Geometrija

Glavni izbornik 1. Kružnica, krug

2. Kut

3. Trokut

4. Četverokuti

5. Mnogokuti

6. Geometrijska tijela

7. Ravnina, prostor

Ponavljanje Ravnina Pravac, polupravac, dužina

1. Kružnica, krug

Interaktivno:

- opseg kruga

- duljina kružnog luka

- površina kruga

- kružni isječak

- kružni vijenac

Ispisivanje:

- opseg kruga

- duljina kružnog luka

- površina kruga

- kružni isječak

- kružni vijenac

Ponavljanje:

Kružnica i krug

Pravac i kružnica

Obodni kut

Kružni luk

Opseg i površina

Kružni isječak i kružni vijenac

Page 47: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

46

2. Kut

3. Trokut

Interaktivno:

- Kutovi

- Sukuti vršni kutovi

Ispisivanje:

- Kutovi

- Sukuti vršni kutovi

Ponavljanje:

Kutovi

Sukuti i vršni kutovi

Simetrala kuta

Interaktivno:

- Opseg trokuta

- Kutovi u trokutu

- Površina trokuta

- Sličnost trokuta

- Pitagorin poučak

Ispisivanje:

- Opseg trokuta

- Kutovi u trokutu

- Površina trokuta

- Sličnost trokuta

- Pitagorin poučak

Ponavljanje:

- Trokut

- Kutovi u trokutu

- Sukladnost trokuta

- Površina trokuta

- Sličnost trokuta

- Pitagorin poučak

Page 48: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

47

4. Četverokuti

5. Mnogokuti

Interaktivno:

- Opseg i površina kvadrata i pravokutnika

- Duljina dijagonale kvadrata i pravokutnika

Ispisivanje:

- Opseg i površina kvadrata i pravokutnika

- Duljina dijagonale kvadrata i pravokutnika

- Romb

- Jednakokračni trapez

Ponavljanje:

- Paralelogram

- Kvadrat

- Pravokutnik

- Pitagorin poučak

- Romb

- Trapez

Interaktivno:

- Dijagonale i kutovi mnogokuta

- Kutovi u pravilnom mnogokutu

- Opseg i površina pravilnog mnogokuta

Ispisivanje:

- Dijagonale i kutovi mnogokuta

- Kutovi u pravilnom mnogokutu

- Opseg i površina pravilnog mnogokuta

Ponavljanje:

- Mnogokuti

- Pravilni mnogokuti

Page 49: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

48

5. Geometrijska tijela

6. Ravnina, prostor

Ispisivanje:

- Prizma

- Piramida

- Valjak

- Stožac

- Kugla i sfera

Ponavljanje:

- Prizma

- Piramida

- Valjak

- Stožac

- Kugla i sfera

Interaktivno:

- Osnosimetričnost

- Centralnosimetričnost

Ispisivanje:

- Osnosimetričnost

- Centralnosimetričnost

- Ortogonalna projekcija

Ponavljanje:

- Vektori

- Translacija

- Osna simetrija

- Centralna simetrija

- Rotacija

- Pravac i ravnina

- Ortogonalna projekcija

Page 50: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

49

Recenzija

Datum recenziranja: ožujak 2011. godine Recenzent: Katica Kalajdžija, učiteljica matematike, savjetnica VI. osnovna škola Varaždin D. Demetra 13, 42000 Varaždin Podaci o djelu: Autor: Mirjana Martan Stručni suradnik: Vesna Svrtan, prof. Naslov dijela: Matematika 5-8 edukativni CD za vježbanje i ponavljanje gradiva iz matematike 5. do 8.

razreda osnovne škole Godina izdanja: 2011. Godine

CD je namijenjen učenicima od petog do osmog razreda osnovne škole, njihovim roditeljima i učiteljima u svrhu slučajnog ili sustavnog ponavljanja i uvježbavanja gradiva. Primjena CD-a omogućava produktivno i reproduktivno ponavljanje, a od velike pomoći može biti prilikom prelaska iz osnovne u srednju školu. Ponavljanje gradiva je jednako važno (ponekad i važnije) od obrade, te je nužno učenike dodatno motivirati i za ovaj način stjecanja znanja, vještina i navika. Novim generacijama učenika interaktivno učenje predstavlja zadovoljstvo, te će ovaj CD doprinijeti motivaciji za redoviti rad, a time i razvijanju radnih navika koje predstavlja najvažniju ulogu škole.

CD je vrlo jednostavan za korištenje, Izbornici su pregledni sa nježnom bojom pozadine koja omogućava pozornost i potrebnu koncentraciju. Učenik za svaki zadatak dobiva povratnu informaciju o točnosti rješenja, a prema potrebi aktivira ogledne primjere kako bi otklonio propuste nastale u svladavanju nastavnih sadržaja.

Matematički sadržaji odrađeni su na jednostavan i jasan način, lako razumljiv učeniku, popraćeni dovoljnom količinom postupno riješenih primjera, a pisani su jednostavno, čitko i primjereno predznanju učenika kojima su namijenjeni.

Na Glavnom izborniku pojavljuje se 12 naslova (cjelina): Računske operacije u skupu N0, Razlomci, Decimalni brojevi, Cijeli brojevi, Realni brojevi, Linearne jednadžbe, Koordinatni sustav, Kvadriranje i korjenovanje, Postotni račun, Mjerne jedinice. Svaka od ovih cjelina ima i dodatnu podjelu, što znači novih 57 Izbornika. Pod naslovom Geometrija nalazi se 9 cjelina: Kružnica i krug, Kut, Trokut, Četverokuti, Mnogokuti, Geometrijska tijela, Ravnina i prostor. Također svaka od ovih cjelina ima dodatnu podjelu, odnosno još 7 Izbornika. Iz navedenih dolazi se do novih 122 Izbornika koji nude ponavljanje gradiva, ogledne primjere i zadatke za vježbu. Zadaci se rješavaju interaktivno preko računala, a prilagođeni su računanju napamet, a neki traže i proceduralni pristup (zapisuju se na papir). Gotovo svi zadaci se mogu ispisati na papiru sa ili bez rješenja. Svaki klik miša generira novi zadatak. Zadaci su numerički, problemski (tekstualni). Geometrijski sadržaji sadrže stotinjak slika. Sadržajno CD obuhvaća gotovo sve cjeline koje se obrađuju u osnovnoj školi što ovaj medij čini još prihvatljivijim za širu populaciju učenika.

Page 51: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

50

Ovaj CD je jedini ili barem među prvima koji nudi veliku količinu matematičkih sadržaja koji svojom medijskom atraktivnošću potiče učenike na rad. Sadržaji i njihova prezentacija omogućavaju svakom učeniku (bez obzira na stečeno predznanje) samostalan rad, a time razvijanje potrebnih vještina i navika, usvajanje i primjenu matematičkih pojmova, te bolji uspjeh u školi.

Katica Kalajdžija, učiteljica matematike, savjetnica

Page 52: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

51

Impresum

Izdavač: Artmedia, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan

Miroslava Krleže 1, Varaždin

www.artrea.com.hr

www.cistapetica.com

e-mail: [email protected]

Tel. 042 211 902; 091 534 81 99

Autor: Mirjana Martan

Stručni suradnik: Vesna Svrtan, prof.

Recezent: Katica Kalajdžija, učiteljica matematike, savjetnica

Godina izdanja: 2011.

Do sada objavljena edukativna izdanja za djecu na CD-u:

Predškola (2009.) – igrom do znanja

Mala škola 1 (2009.) – igrom do znanja (drugo izdanje)

Mala škola 2 (2006.) – igrom do znanja

Slovarica (2010.) – igrom do znanja

Zabavne igre s brojevima (2010.) igrom do znanja

Mozgalomanija (2010.) – igre pamćenja i koncentracije

Čista Petica I – V – (2010.) – igrom do znanja

ZOO – svijet životinja (2007.) - enciklopedija

Mala enciklopedija životinja (2008.) - enciklopedija

Najpoznatije građevine svijeta (2005.) – enciklopedija

Kako vidim slova (2009.) – slikovnica u stihovima + CD bojanka

Page 53: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Artmedia, multimedija i izdavaštvo Varaždin Matematika 5-8

Artmedija, multimedija i izdavaštvo, vl. Mirjana Martan • Miroslava Krleže 1 • Varaždin www.artrea.com.hr • www.cistapetica.com • [email protected]

52

Ispis stranica koje se mogu ispisati iz programa

Izbornik za ispisivanje dokumenata:

Novi zadaci – pritiskom na gumb novi zadaci pojavljuju se novi zadaci - svi brojevi su

slučajni, tako da se zadaci ne ponavljaju

Ispiši sa rješenjima – stranica se ispisuje sa rješenjima prikazanim na dnu stranice

Ispiši bez rješenja – stranica se ispisuje bez rješenja

Povratak – gumb za vraćanje na interaktivni dio CD-a

Page 54: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

Primjer ispisivanja stranica

iz programa

Page 55: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

P1_1

Page 56: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

P1_2

Page 57: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

P1_4

Page 58: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

P1_15

Page 59: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

P1_16

Page 60: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

P1_20

Page 61: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

P1_21

Page 62: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

P1_28

Page 63: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

P2_11

Page 64: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

P2_17

Page 65: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

P2_18

Page 66: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

P5_1

Page 67: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

P5_17

Page 68: Matematika 5-8 - edukativni CD za ponavljanje gradivacistapetica.com/slike/Matematika58.pdf- Jedinice za masu - Jedinice za površinu - Jedinice za obujam - Jedinice za vrijeme 12.

P5_18