Top Banner

of 18

Masfak Izrada Tehnicke Dokumentacije

Oct 13, 2015

Download

Documents

iz
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 1IZRADA TEHNIKE DOKUMENTACIJEIZRADA TEHNIKE DOKUMENTACIJE

  Zaglavlje (JUS M.A0.040)Zaglavlje (JUS M.A0.040)

  ta je zaglavlje? - Posebno uokvireni deo koji slui za upisivanje podataka potrebnih za oznaavanje, razvrstavanje i upotrebu crtea

  Mesto zaglavlja: donji desni ugao raspoloive povrine crtea (kod formata A4 celokupan donji deo raspoloive povrine crtea)

  Uloga zaglavlja: sistematizacija podataka na crteu svaki podatak zauzima tano utvreno polje u zaglavlju svi podaci se lako uoavaju podaci teko mogu biti isputeni pri unoenju

  Struktura zaglavlja: sastoji se iz vie posebnih delova, pri emu je svaki deo zaglavlja namenjen odreenoj grupi podataka

 • 2IZRADA TEHNIKE DOKUMENTACIJEIZRADA TEHNIKE DOKUMENTACIJE

  Osnovno zaglavljeOsnovno zaglavlje

  Identifikacija crtea obavezan deo zaglavlja svih crtea dovoljan deo zaglavlja kod crtea posebne namene, na kojima nije

  zasnovana izrada (projekti, eme, dijagrami, montani crtei, ...)

  Spisak izmena na crteu znaajan kod serijske proizvodnje pri isporuci rezervnih delova obavezan deo zaglavlja svih sklopnih i radionikih crtea

 • 3IZRADA TEHNIKE DOKUMENTACIJEIZRADA TEHNIKE DOKUMENTACIJE

  Zaglavlje radionikog crteaZaglavlje radionikog crtea

  Ostali podaci o delu (materijal, tolerancije slobodnih mera, ...) deo zaglavlja iskljuivo kod radionikih crtea

 • 4IZRADA TEHNIKE DOKUMENTACIJEIZRADA TEHNIKE DOKUMENTACIJE

  Zaglavlje sklopnog crtea sa sastavnicomZaglavlje sklopnog crtea sa sastavnicom

  Polja 15, 16, 17 i 18 obavezni deo zaglavlja sklopnih crtea

 • 5IZRADA TEHNIKE DOKUMENTACIJEIZRADA TEHNIKE DOKUMENTACIJE

  Uproeno zaglavlje sklopnog crteaUproeno zaglavlje sklopnog crtea

  koristi se kod crtea sa vie listova

  nalazi se na svim listovima osim na prvom

  sadri samo osnovne podatke o crteu

 • 6IZRADA TEHNIKE DOKUMENTACIJEIZRADA TEHNIKE DOKUMENTACIJEVeliine polja zaglavlja izraene Veliine polja zaglavlja izraene merama slovnog prostora za formate A0 merama slovnog prostora za formate A0 -- A4A4

  za tampa: a = 4,23 mm, b = 2,54 mm

  za pisau mainu ili runo popunjavanje: a = 4,25 mm, b = 2,6 mm

 • 7IZRADA TEHNIKE DOKUMENTACIJEIZRADA TEHNIKE DOKUMENTACIJE

  Sadraj polja zaglavlja (polja 1Sadraj polja zaglavlja (polja 1--11)11)

  Oznake izmena na crteu (redni brojevi ili slova)St. i. (stanje izmene)11

  Imena i potpisi lica koja su uestvovala u izradi crteaImena i potpisi9 i 10

  Datum odobravanja crteaDatum8

  Oznaka izvornih tehnikih podatakaIzv. pod. (izvorni podaci)7

  Broj crtea koji je zamenjen ovim crteomZamena za6

  Ukupni broj listova (ako postoji samo jedan list, ne upisuje se nista)L (listova)5

  Redni broj listaList4

  Naziv i sedite preduzea odnosno ustanove i/ili njen znakFirma3

  Naziv crtea prema JUS A.A0.006 (najvie 18 karaktera)Naziv2

  Broj crtea prema sistemu oznaavanja proizvoaaBroj1

  Upisuje seNazivPolje

 • 8IZRADA TEHNIKE DOKUMENTACIJEIZRADA TEHNIKE DOKUMENTACIJE

  Sadraj polja zaglavlja (polja 12Sadraj polja zaglavlja (polja 12--23)23)

  Oznaka kvaliteta (normalni, sueni, izuzetni) i standarda (JUS M.A1.4XX) za dozvoljenoodstupanje slobodnih meraTolerancije slobod. mera23

  Oznaka klase kvaliteta povrinske hrapavosti prema JUS M.A0.065Povrinska hrapavost22

  Oznaka povrinske zatite delaPovrinska zatita21

  Oznaka termike obrade delaTermika obrada20

  Oznaka materijala, poluproizvoda, odlivka, otpreskaMaterijal19

  Slobodna polja za specifine potrebe (npr. broj kopija, format crtea, ...)17 i 18

  Ukupna neto-masa dela ili sklopa u kg po jedinici mereMasa16

  Osnovna razmera na crteu prema JUS A.A0.106Razmera15

  Imena lica koja su izvrila izmene na crteuIme14

  Datumi izvrenja izmena na crteuDatum13

  Brojevi izmena na crteu iz matine knjige izmenaIzmene12

  Upisuje seNazivPolje

 • 9IZRADA TEHNIKE DOKUMENTACIJEIZRADA TEHNIKE DOKUMENTACIJE

  Sastavnica (JUS M.A0.041)Sastavnica (JUS M.A0.041)

  ta je sastavnica? - Tabelarni pregled svih delova koji sainjavaju jednu mainu ili njen sklop

  Mesto sastavnice: iznad zaglavlja sklopnog crtea

  Uloga sastavnice: sistematizacija podataka o delovima koji sainjavaju jednu mainu ili njen sklop odn. crteima koji sainjavaju tehniku dokumenaciju

  Struktura sastavnice: logini niz podataka o radionikim i sklopnim crteima, kao i montaim crteima i crteima tehnolokih postupaka sklop 1 samostalni delovi sklopa 1 podsklop 1.1 sa pripadajuim delovima podsklop 1.2 sa pripadajuim delovima ...

 • 10IZRADA TEHNIKE DOKUMENTACIJEIZRADA TEHNIKE DOKUMENTACIJESastavnica kao sastavni deo Sastavnica kao sastavni deo sklopnog crtea (ispunjava se nagore*)sklopnog crtea (ispunjava se nagore*)

  * definisano standardnom JUS A0.113

 • 11IZRADA TEHNIKE DOKUMENTACIJEIZRADA TEHNIKE DOKUMENTACIJESastavnica kao samostalni deo Sastavnica kao samostalni deo sklopnog crtea (ispunjava se nadole*)sklopnog crtea (ispunjava se nadole*)

  * definisano standardnom JUS A0.113

 • 12IZRADA TEHNIKE DOKUMENTACIJEIZRADA TEHNIKE DOKUMENTACIJEVeliine polja sastavnice izraene Veliine polja sastavnice izraene merama slovnog prostora za formate A0 merama slovnog prostora za formate A0 -- A4A4

  za tampa: a = 4,23 mm, b = 2,54 mm

  za pisau mainu ili runo popunjavanje: a = 4,25 mm, b = 2,6 mm

 • 13IZRADA TEHNIKE DOKUMENTACIJEIZRADA TEHNIKE DOKUMENTACIJE

  Sadraj polja sastavniceSadraj polja sastavnice

  Ukupna neto-masa dela ili sklopa u kg po jedinici mereMasa8

  Objanjenje ili dopunski podaci o delu (npr. interna oznaka, varijante, )Primedba7

  Ostali podaci o delu (npr. materijal, mere, tolerancije, ) prema JUS A.A0.006Izabrane karakteristike6

  Oznaka standarda za standardne delove ili broj radionikog crtea za nestandardne deloveStandard5

  Naziv dela iz radionikog crtea prema JUS A.A0.006Naziv4

  Jedinica mere za koliinu dela (npr. kom, kg, )J. m. (jedinica mere)3

  Koliina delaKol. (koliina)2

  Broj pozicije dela prema JUS M.A0.077 (rastui redosled)Poz. (pozicija)1

  Upisuje seNazivPolje

 • 14IZRADA TEHNIKE DOKUMENTACIJEIZRADA TEHNIKE DOKUMENTACIJE

  Uproeno zaglavlje za SolidWorksUproeno zaglavlje za SolidWorks

 • 15IZRADA TEHNIKE DOKUMENTACIJEIZRADA TEHNIKE DOKUMENTACIJEDownloadDownload--ovanje ovanje uproenog zaglavlja za SolidWorksuproenog zaglavlja za SolidWorks

  Web-adresa Mainskog fakulteta u Niu: www.masfak.ni.ac.yu

  Levo: Studije Osnovne studije po programu iz 2004

  Sredina: Prva godina II semestar Inenjerska grafika

  Sredina: Tablica A4 ili Tablica A3

  Download-ovati: tablica_a4_masfak ili tablica_a3_masfak

 • 16IZRADA TEHNIKE DOKUMENTACIJEIZRADA TEHNIKE DOKUMENTACIJEUbacivanje i korekcija Ubacivanje i korekcija uproenog zaglavlja u SolidWorksuproenog zaglavlja u SolidWorks--uu

  File New Drawing Ok Sheet Format To Use: izabrati Custom sheet format Browse... Open: File name: *.* Open (po potrebi) Open: File name: a3.slddrt Open Sheet Format To Use: Custom sheet format: C:\...\a3.slddrt Ok desni klik na papir Edit Sheet Format korekcija zaglavlja desni klik na papir Edit Sheet

 • 17IZRADA TEHNIKE DOKUMENTACIJEIZRADA TEHNIKE DOKUMENTACIJE

  Uproeno zaglavlje u SolidWorksUproeno zaglavlje u SolidWorks--uu

 • 18IZRADA TEHNIKE DOKUMENTACIJEIZRADA TEHNIKE DOKUMENTACIJE

  Uproeno zaglavlje u SolidWorksUproeno zaglavlje u SolidWorks--uu