Top Banner
MAPY A PLÁNY, MĚŘÍTKO MAPY Dnes Vás Všeználek seznámí s druhy map a měřítkem mapy. VY_08_Vla4_ 8p Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu CZ.1.07/1.1.02/03.0064
10

MAPY A PLÁNY, MĚŘÍTKO MAPY

Mar 15, 2016

Download

Documents

dieter-spence

VY_08_Vla4_8p. Dnes Vás Všeználek seznámí s druhy map a měřítkem mapy. MAPY A PLÁNY, MĚŘÍTKO MAPY. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu. CZ.1.07/1.1.02/03.0064. Co tedy mapa je? - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: MAPY A PLÁNY, MĚŘÍTKO MAPY

MAPY A PLÁNY, MĚŘÍTKO MAPY

Dnes Vás Všeználek seznámí s druhy map

a měřítkem mapy.

VY_08_Vla4_8p

Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisuCZ.1.07/1.1.02/03.0064

Page 2: MAPY A PLÁNY, MĚŘÍTKO MAPY

Co tedy mapa je?Mapa je zmenšený obraz krajiny, např. České republiky. Vzniká přenesením libovolné části zemského povrchu do roviny většinou na papír. Mapu využívají turisté, cyklisté, motoristé, stavitelé , vojáci a piloti. Je nakreslena tak, jako bychom se na ni dívali z výšky.

Obrázek 1: obecná zeměpisná mapa [1]

Page 3: MAPY A PLÁNY, MĚŘÍTKO MAPY

Turisté používají turistické mapy nebo plánky, motoristé používají autoatlasy.

Autoatlas - jsou v něm vyznačeny například různé druhy silnic, města, čerpací stanice, …

Turistická mapa - najdeme zde podrobně znázorněný terén, údaje pro turisty, železniční stanice, silnice a cesty, rozhledny, tábořiště, zajímavé památky, místa pro oddech a občerstvení, různobarevnými čarami značené nejvhodnější turistické trasy.

Obrázek 2: turistická mapa [2]

Page 4: MAPY A PLÁNY, MĚŘÍTKO MAPY

Plány znázorňují menší území než mapy a umožňují podrobnější orientaci. V plánech měst najdeme názvy ulic, úřady, náměstí, parky, domy, autobusové zastávky,…..

Obrázek 3: plán města [3]

Page 5: MAPY A PLÁNY, MĚŘÍTKO MAPY

Zmenšeným modelem naší Země je globus. Podle něho bychom se ale na výlet vydat nemohli, protože na něm jen stěží rozeznáme Českou republiku.

Obrázek 4: globus [4]

Page 6: MAPY A PLÁNY, MĚŘÍTKO MAPY

Pro orientaci v našem okolí, k zobrazení naší země nebo světadílu jsou určeny mapy.Ve škole používáme vlastivědné mapy – velké nástěnné a žákovské. Jsou na nich zakresleny : zemský povrch, hory, pohoří, řeky, jezera, průmysl, zemědělství, podnebí, územní členění, … Soubor map se nazývá ATLAS.

Obrázek 5: mapa světa [5]

Page 7: MAPY A PLÁNY, MĚŘÍTKO MAPY

Měřítko mapy

Mapa je zmenšený obraz krajiny. Míru zmenšení určuje měřítko mapy. Udává poměr, kolikrát je vzdálenost mezi dvěma místy větší ve skutečnosti než na mapě.

Měřítko 1 : 100Bude tedy platit, že 1 cm na mapě představuje 100 cm ve skutečnosti.

Page 8: MAPY A PLÁNY, MĚŘÍTKO MAPY

Na každé mapě je uvedeno měřítko.Nástěnná mapa České republiky má měřítko 1 : 350 000.Znamená to tedy, že 1 cm na mapě je ve skutečnosti vzdálenost 350 000 cm (3 km 500m).Příruční mapa České republiky je menší, aby se na ni celá vešla. Má měřítko 1 : 1 000 000 cm (10 km). Znamená to, že 1 cm na mapě je 1 000 000 cm ve skutečnosti.Plány měst jsou podrobnější než mapy.Mívají měřítka 1 : 75 000. Znamená to, že 1 cm na mapě je 75 000 cm (750 m)ve skutečnosti.Na každé mapě nebo plánu je grafické měřítko podle kterého si můžeme skutečnou vzdálenost naměřit.

Page 9: MAPY A PLÁNY, MĚŘÍTKO MAPY

Otázky a úkoly k opakování učiva:1.Co je mapa?2.Jaké známe druhy map?3.Co najdeme v automapě?4.Co najdeme na turistické mapě?5.Co najdeme na plánech?6.Co je globus?7.Jak se nazývá soubor map?8.Co je měřítko mapy?9. Přečti a vysvětli měřítko na žákovské vlastivědné mapě.10.Podle měřítka na mapě urči vzdálenost mezi městy Praha a Brno.11.Podle měřítka na mapě urči vzdálenost mezi městem Pardubice a Ostrava.12.Podle měřítka na mapě urči vzdálenost mezi městy Karlovy Vary a Jihlava.

Odpověděl jsi správně? Chválím tě, jsi pozorný žák.

Page 10: MAPY A PLÁNY, MĚŘÍTKO MAPY

Použité zdroje:[1, 2, 3, 4, 5] AUTORSKÝ KOLEKTIV. Vlastivědný atlas pro 4. a 5. ročník ZŠ. Geodézie ČS a. s. Praha 10: Pražská 18, 2000. ISBN 80-7279-026-9.