Top Banner
Małgorzata Adamczyk Krajobraz tundry
25

Małgorzata Adamczyk

Feb 10, 2016

Download

Documents

TAB

Małgorzata Adamczyk. Krajobraz tundry. Ogólne pojęcie tundry. Tundra – ( z jęz. Fińskiego łysa góra) strefa krajobrazowa typowa dla obszarów nie pokrytych lodem w klimacie okołobiegunowym. Tworzy ją uboga roślinność złożona z porostów, mchów, traw, niewielkich krzewinek. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

Tundra

Magorzata AdamczykKrajobraz tundryOglne pojcie tundryTundra ( z jz. Fiskiego ysa gra) strefa krajobrazowa typowa dla obszarw niepokrytych lodemw klimacieokoobiegunowym. Tworzy j uboga rolinno zoona zporostw, mchw, traw, niewielkich krzewinek.Pooenie - najlepiej posuy si map, atlasem, wskaza, a potem, aby uczniowie odszukali sami, kto z uczniw moe podej do mapy

Pooenie opis sownyPkula pnocnaGraniczy od pnocy z krajobrazem pusty lodowychOd poudnia granica z tajgNie wystpuje na pkuli poudniowej klimat agodzony przez Wpyw OceanuKlimat animacja, na podstawie ktrej zostanie uzupeniona karta pracyLato temperatura 15oC trwa dzie polarnyZima mrona, niena, temperatura nawet do 48oC, trwa noc polarnaSilne wiatryWystpuje zjawisko zorzy polarnejGrunt jest zamarznity wystpuje tzw. Wieloletnia zmarzlina

Przykadowa karta pracy1. Pytania dotyczce klimatu tundryrednia temperatura w lecie wynosi rednia temperatura zim Skrel niepoprawne, uzupenij luki:Latem trwa noc polarna / dzie polarny. Zim trwa noc polarna / dzie polarny. Wystpuje / Nie wystpuje zmarzlina. Popularne jest zjawisko polarnej.Opady

Flora tundry wraz z nadejciem lata rolinno tundry budzi si do yciaPrzy samej powierzchni: Mchy i porosty zwaszcza istotny chrobotek reniferowyTrawy, krzewinki, turzyceKarowate brzozy i wierzby nie wiksze ni 30 cm!Naley pamita, e: Roliny staraj si jak najlepiej wykorzysta niewielk ilo docierajcej do nich energii sonecznej. Szybko rozwijaj licie, kwitn i wydaj nasiona!Chrobotek reniferowy

Turzyce

Fauna tundry - rolinoercyLemingi najliczniejsze w tundrze. ywi si korzeniami, mchami i traw

Renifer

Pimow

Zajc bielak

Fauna drapiecy Tundry

Wilk arktyczny

Niedwied polarny yje w tundrze kanadyjskiej, najwikszy drapienik tundry

Gronostaje

Lis polarny - piesiec

Fauna ptaki tundry

Pardwa

Puchacz nieny

Myszow wochaty

Biaozr Sok norweski

Przykadowa karta pracy: Flora i FaunaWymie 4 przykady zwierzt drapienych zamieszkujcych tundr.Wymie 2 przykady ptakw wystpujcych w tundrze.Podaj 3 przykady zwierzt rolinoernych zamieszkujcych tundr.

Przykadowe zadanie Uzupenij, niewaciwe przekrel.Roliny wyrastaj klika / kilkadziesit cm nad ziemi. Najbardziej charakterystycznym jest bdcy przedstawicielem porostw. Najwysz warstw tworz karowate i wierzby / dby. Najwikszym drapienikiem zamieszkujcym tundr jest . Najliczniej wystpuj lemingi / biaozory. Lis polarny inaczej nazywany . Charakterystycznym ptakiem jest myszow / orze bielik. Zim zwierzta przyjmuj barw .Kilka ciekawostek o ludnoci tundryStrefa tundry jest prawie pozbawiona ludzkich osiedli. Rdzenni mieszkacy tundry s myliwymi i rybakami. Nale do nich pnocnoamerykascy Inuici (Eskimosi). Jeszcze do niedawna wdrowali po wybrzeach Oceanu Arktycznego, polujc na foki, wieloryby, owic ryby. Mieszkali w domkach ze niegu i lodu, zwanych igloo. Przedmioty codziennego uytku wykonywali z koci i skr zwierzt. To oni pierwsi zbudowali kajak, ktry sta si sprztem sportowym uywanym na caym wiecie.