Top Banner

Click here to load reader

Majdan: Historia współczesna

Jul 06, 2015

ReportDownload

„Majdan” jest ukraińską organizacją społeczną, która wywodzi się z protestu przeciwko zamordowaniu dziennikarza Georgija Gongadze w 2000 r.

„Majdan” koordynuje pracę wolontariuszy już od 14 lat.

  • 1. http://maidan.org.uaNikomu nie mona wierzy,ale mnie mona strona Majdanhttp://maidan.org.ua (rok 2000)

2. Majdan: HistoriawspczesnaOd 2000 r. strona Majdan jest inicjatyw obywatelsk, wspieranprzez wielu dziaaczy. Od 2012 r. funkcjonujemy jako organizacjaspoeczna Centrum Informacyjne Majdan Monitoring (CI MM).Majdan jestukraiskorganizacjspoeczn, ktrawywodzi si zprotestu przeciwkozamordowaniudziennikarzaGeorgija Gongadzew 2000 r.Majdankoordynuje pracwolontariuszy juod 14 lat.http://maidan.org.ua 3. UczestnicyCzytelnicy (miesicznie): 150 tys. czyt. strony internetowej 350 tys. czyt. mediw spo.70 uczestnikw CI MM dziaacze ieksperci z 15 okrgw Ukrainy i Krymuoraz Polski, USA, Sowenii i Kanady500 wolontariuszy staliwsppracownicy (reporterzy iobserwatorzy) z caej Ukrainy i 21krajw wiata8000 dziaaczy i 340 organizacjispoecznych uczestnicy konkretnychkampanii90 organizacji spoecznych partnerzy20% uczestnikw i wolontariuszy jest z nami od 2000 r., 30%przyczyo si w 2004 r., a 30% - podczas EuroMajdanu.http://maidan.org.ua 4. Sie MajdanuWykrespokazuje sie300uczestnikw iwolontariuszy,ktrzywsppracuj znami od ponad8 lat. 2013 r.http://maidan.org.ua 5. Sie Majdanu149uczestnikw Ipartnerow2014 r.http://maidan.org.ua 6. sja MajdanuDziaamy na rzecz praw czowieka w wolnym kraju! Na rzecz wolnociosobistych i swobdobywatelskichmieszkacw Ukrainy iwiata Na rzecz praworzdnoci Na rzecz niepodlegoci iintegralnoci terytorialnejUkrainyOd 2014 r. nasza organizacja funkcjonuje naskal midzynarodow.http://maidan.org.ua 7. Cele strategiczneWszczcie i rozszerzenie dialogu spoecznegoOwiata dla spoeczestwa obywatelskiegoSzerzenie kultury prawnej i medialnejRozwj odpowiedzialnego dziennikarstwaobywatelskiego, ktremu ludzie ufajPromocja publicznego dostpu do informacji odziaaniach rzduZachcanie ludzi do monitorowania stanuprzestrzegania swobd obywatelskichMajdan Monitoring widzi Ukrain z poziomu lotu helikopterai tak j pokazuje () PAX http://maidan.org.ua 8. Historia MajdanuW jz. ukraiskim sowo majdan do 2000 r. oznaczao tylko plac.Od czasw Pomaraczowej Rewolucji 2004 r. sowo to stao sisynonimem masowych protestw w formie dugotrwaych strajkwokupacyjnych na miejskich placach. Sowo majdan zaczto uywaw tym nowym znaczeniu ju w 2000 r. wanie na naszej stronie. Grudzie 2000 r. strona Majdan powstaje jako oficjalnastrona akcji Ukraina bez Kuczmy Czerwiec 2006 r. tworzymy pierwsze formalne stowarzyszenie:organizacj pozarzdow Sojusz Majdan Listopad 2012 r. tworzymy nowy podmiot prawny, ktrym jestorganizacja pozarzdowa Centrum Informacyjne MajdanMonitoringPrzez ostatnich 8 lat nasz stron odwiedza 150 tys. osbmiesicznie. Wikszo z nich to dziaacze. Nasze projektytradycyjnie przycigaj setki wolontariuszy. http://maidan.org.ua 9. Nasze Majdany1. 2000 Ukraina bez Kuczmy2. 2004 PomaraczowaRewolucja3. 2006-2007 Rozwizaparlament!4. 2010 - Podatkowy5. 2012 - Jzykowy 10. 6. EuroMajdanStanlimy na stray prawa. Wszyscy wyszli na front.KirowohradKijwOn wymyli te hasoOdessaKijwWaszyngton Kijw Charkw 11. Nie tylko stronaMajdan dziaa zgodnie z polityk informacji publicznej, ustalon pomidzy naszymireporterami na zasadzie konsensusu. Na naszej stronie zachcamy do dialogu ekspertw,krytyki i otwartej wymiany dowiadcze w nastpujcych sprawach: Protesty, pozwy sdowe, kampanie przeciwko naruszaniu praw czowieka obywatela Dowiadczenia w zakresie samoorganizacji i koordynacji dziaa obywateli bronicychswoich praw i wolnoci Nielegalne dziaania osb pracujcych wurzdach publicznych Historia ruchw dysydenckich i walkwyzwoleczych Ochrona bezpieczestwa narodowegoUkrainy Wiadomoci o dziaaniach obywatelskich Wolno informacjiNawizalimy sta wspprac z Gosem Ameryki, Radiem Swoboda,kanaem France24, Al Jazeer oraz krajowymi mediami i inicjatywamiinformacyjnymi. http://maidan.org.ua 12. Wiadomoci ludowe2004 strona Majdan bya gwn platform komunikacji pomidzy dziaaczamiPomaraczowej Rewolucji. 23 listopada 2004 r. wolontariusze umiecili na tej naszejstronie 1500 wiadomoci to wicej ni wszystkie agencje informacyjne Ukrainyrazem wzite. Tego dnia na tej stronie byo 500 tys. odwiedzajcych i 30 redaktorwwsppracujcych z korespondentami. Obserwatorzy zebrali protokoy gosowaniaz ponad 50 krajw 70 aut patrolowao punkty wyborcze Kijowa Nasze wiadomoci wykorzystywano wSdzie NajwyszymObrobilimy olbrzymi mas zgaszanychinformacji, w tym informacji nieprawdziwych.Wypracowalimy mamy jasne i cise zasadyweryfikacji wiadomoci przed ich publikacj.Od 2014 r. nie otrzymalimy adnych skarg ws.faszywek.W dniu wyborw do parlamentu 28 padziernika 2012 r., mielimy75 tys. goci, a nasza strona pracowaa mimo ogromnego atakuDDoS, ktry wykorzystywa botnet z 40 tys. komputerw.http://maidan.org.ua 13. PodczasEuromajdanustrona Majdanznalaza si nabiaej licie( )rdewiarygodnych,jako jednaniewielu.Od 2014 r. niemielimyadnych skarg nafaszywewiadomoci.http://maidan.org.uaBylimy pierwszym wydawnictwem, ktre zaczo pisa o wojnieinformacyjnej skierowanej przeciwko Ukrainie. Nasz pierwszy artyku na tentemat ukaza si 3 grudnia 2013 r. 14. Ksiki ludoweMajdan wydrukowa ju 4 pozycji. Wprzygotowaniu jest ksika na tematruchw dysydenckich w ZSRS.1. Nasze ksiki pisane s na publicznych forachinternetowych2. Ogasza si temat i kada zainteresowana osobamoe zadawa pytania3. My znajdujemy odpowiednich ekspertw4. Eksperci wypowiadaj si na forach5. Dyskusja pomaga nam w formuowaniunajbardziej przekonywujcego omwienia tematu6. Tekst ostateczny wraz ze zdjciami wydaje si wformie ksiki7. Sami finansujemy druk i znajdujemy sponsorwOstatnia ksika: Podziemna cerkwia w pastwietotalitarnym (2012). W przygotowaniu: ksika oMetropolicie Andreju Szeptyckim.http://maidan.org.ua 15. Pionierzy dostpu doinformacji rzdowychOd 2005 r. kampania na rzecz ujawnienia nielegalnieutajnionych dokumentw wadz, ktra doprowadzia doznacznego zmiejszenia iloci takich dokumentw2007 r. , Od 2008 r. portal Prawo do wiedzy na temat prawainformacyjnego na Ukrainie i za granic; ulepszenia ustaw dot.informacji2009 r. Pastwowy Urzd Zarzdzania odtajni swj budet2011 Rada Najwysza (parlament) odtajnia swoje wydatkiNasze trzy sprawy zaoone w Europejskim Trybunale PrawCzowieka czekaj na rozpatrzenie.http://maidan.org.ua 16. Nacisk obywatelski2006 r. systematyczne porwnanie pomidzy obietnicami wyborczymi,wygaszanymi przez politykw, a oczekiwaniami wyborcw (udowodnilimynaukowo, e jedne nie pasoway do drugich)2006-2007 uwieczona sukcesem kampania na rzecz rozwizaniaskorumpowanego parlamentu (Majdan 3)Od 2011 r. do dnia dzisiejszego skuteczna kampaniaprzeciwko nielegalnemu ograniczaniu prawa do pokojowychzebra przez wadze lokalnehttp://maidan.org.ua2006-2007 kampania na rzecz niepartyjnegokandydata na rzecznika praw obywatelskich. Bynominowany, ale nie zosta wybrany, mimo, ezaangaowalimy w to 340 organizacji.2011-2012 kampania przeciwko nieosobistemuoddawaniu gosw w parlamencie2011-2012 udana kampania przeciwko prbiewprowadzenia pastwowej cenzury Internetu 17. Monitoring wolnociOd 2011 r. monitorujemy przestrzeganie praw i swobd obywatelskich na Ukrainie.Nasza koncentracja: Prawo do pokojowych zebra Prawo do nie byciadyskryminowanym Prawa obywateli do skadaniaapelacji Wolno bezporedniego wyraaniapogldw Wolno informacji Wolno sowa Wolno sumieniaOd 2012 r. tworzymy wkad docorocznych raportw Prawa czowiekana Ukrainie.W 2012 r. decyzja sdowa, wydana na nasz wniosek, zostaa przez ekspertwuznana za najwaniejsz decyzj sdow roku na Ukrainie.34 prokuratorw na szczeblu lokalnym zareagowao na nasze wnioskio odwoanie nielegalnych dziaa, ktre ograniczay prawo dopokojowych zebra.http://maidan.org.ua 18. Monitoring wyborw2012 r. Pierwsza na Ukrainie interaktywna mapa skarg ws. narusze ordynacjiwyborczej. Mapa pokazuje tylko te skargi, ktre byy udokumentowane za pomocfotografii lub wideo i zweryfikowane przez prawnikw. Udowodnilimy powszechnycharakter narusze i przewidzielimy, e parlament nie przepracuje caej kadencji.1637 skarg zostao zweryfikowanych, potwierdzonych i dodanych do mapy. Wszystkichotrzymanych skarg byo 7062.Monitorujemy wybory od 2002 r. Postanowilimy, e monitorowanienajbliszych wyborw przeprowadzimy na wasny rachunek. 476 421 . .http://maidan.org.ua 19. Maidan Reload 3DDyskusje zudziaemekspertw,nadawanena ywo naYouTube.czepomidzyludmi nasieci(online) ipoza sieci.Maidan Reload 3D to nowe rozwizanie technologiczne, ktre naywo integruje spotkanie odbywajce si w sali konferencyjnej zforum i wideokonferencj na sieci. MR 3D dziaa od 2013 r. http://maidan.org.ua 20. Maidan Reload 3dLudzie wklubierozmawiajz ludmi winnychmiastach ikrajach.Wybieramybardzokontro-wersyjnetematy,ktre nietrafiaj doprasy.Charkw, 19 marca 2013 r. Temat dyskusji: Czy mediaspoecznociowe maj wpyw na wadz w Ukrainie. Wikszouwaaa, e tak a byo to jeszcze zanim zacz si EuroMajdan. http://maidan.org.ua 21. rda finansowaniaDo 2014 r. wikszo naszych projektw bya finansowanaprzez czonkw naszej organizacji lub wolontariuszy.Nasi obecni gwni donatorzy: Midzynarodowa Fundacja Odrodzenie (od 2004) Komisja Europejska (od 2009) Europejska Fundacja na Rzecz Demokracji (od 2014) Microsoft Corporation (od 2014) Ambasada Wielkiej Brytanii w Kijowie (od 2014)Finansuj nas rwnie fundacje polskie oraz obywateleUkrainy i Kanady.http://maidan.org.ua 22. Gwne projekty Monitoring przestrzegania praw politycznych na Ukrainie Badanie i zwalczanie dyskryminacji i nielegalnego przymusuadministracyjnego Dokumentowanie przypadkw amania praw czowieka na Krymiei w Donbasie Programy edukacyjne dla dzieci i studentw otwartyuniwersytet Szkoa liderw zmian ustrojowych i szkoa twrcw pokoju Nauczanie nowych technologii w dziedzinie informacji ibezpieczestwa Prognozowanie strategiczne i konstruowanie wizji przyszejUkrainy i przyszego wiata Organizowanie szerokich debat spoecznych na tematykontrowersyjneDzi i zawsze badania naukowe w dziedzinachhumanistycznych i politologicznychhttp://maidan.org.ua 23. Co motywuje naszychwolontariuszy?ZarabiawicejCzonekNGOPienidzeKapitaspoecznyPewnosiebieWidocznoWiedzaZ